Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 180.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
479017-0001 Model turbiny: GT32
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: HINO
 Silnik:
JR T4569
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:29:34 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:29:41.574829 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:29:41.574878 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:29:41.574892 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220819" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:29:41.574907 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:29:41.574917 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:29:41.574924 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:29:41.574937 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:29:41.574945 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:29:41.574952 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:29:41.574961 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:29:41.574969 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:29:41.574980 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:29:41.574986 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:29:41.574990 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:29:41.574994 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:29:41.574998 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:29:41.575009 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:29:41.575024 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:29:41.575032 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:29:41.575038 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:29:41.575044 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:29:41.575052 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:29:41.575061 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:29:41.582722 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:29:41.582738 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:29:41.582748 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:29:41.582755 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:29:41.582760 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:29:41.582764 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:29:41.582768 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:29:41.582799 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:29:41.600108 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:29:41.600130 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:29:41.600137 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:29:41.600143 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:29:41.600148 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:29:41.600154 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:29:41.600160 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:29:41.600171 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:29:41.600176 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:29:41.600182 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:29:34 GMT 2019-02-24 06:29:41.600187 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:29:41.600193 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:29:41.600199 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:29:41.600208 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:29:41.600236 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:29:41.607508 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:29:41.607922 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:29:41.614710 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-24 06:29:41.614904 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:29:41.615402 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:29:41.615828 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:29:41.615975 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:29:41.615992 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:29:41.622257 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:29:41.622583 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:29:41.623166 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:29:41.623763 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:29:41.623789 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:29:41.624317 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:29:41.624452 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:29:41.624470 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:29:41.624967 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:29:41.629492 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:29:41.629541 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:29:41.629917 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:29:41.629942 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:29:41.630286 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:29:41.630310 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:29:41.630742 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:29:41.630771 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:29:41.631320 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:29:41.631348 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:29:41.631903 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:29:41.631932 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:29:41.632482 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:29:41.632508 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:29:41.632829 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:29:41.633068 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:29:41.633111 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:29:41.633648 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:29:41.634257 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-24 06:29:41.634289 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:29:41.634298 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:29:41.634332 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:29:41.634382 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:29:41.634408 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:29:41.634421 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:29:41.634448 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:29:41.634457 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:29:41.634676 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:29:41.634711 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:29:41.634784 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.634796 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:29:41.634827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.634880 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.634895 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.634918 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:29:41.634953 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.634965 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.634983 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:29:41.635007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.635049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.635071 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:29:41.635097 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.635109 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.635134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.635179 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:29:41.635190 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.635206 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:29:41.635231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.635259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.635279 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:29:41.635307 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.635317 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:29:41.635341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.635381 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.635392 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.635417 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:29:41.635464 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.635475 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.635494 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:29:41.635526 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.635537 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.635556 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:29:41.635576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.635615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.635638 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:29:41.635665 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.635676 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:29:41.635701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.635755 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:29:41.635766 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.635781 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:29:41.635805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.635832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.635850 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:29:41.635876 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.635887 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:29:41.635910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.635949 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.635959 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.635976 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:29:41.636010 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.636021 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.636038 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:29:41.636070 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.636081 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.636097 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:29:41.636124 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.636134 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.636148 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:29:41.636172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.636219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.636240 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:29:41.636267 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.636277 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.636301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.636337 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.636348 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.636373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.636427 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:29:41.636477 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:29:41.636505 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.636522 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:29:41.636540 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:29:41.636565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.636591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:29:41.636609 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:29:41.636637 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.636648 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:29:41.636672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.636711 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.636723 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.636753 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:29:41.636776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.636800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.636819 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:29:41.636846 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.636856 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.636878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.636918 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.636930 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.636948 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:29:41.636969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.636995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.637014 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:29:41.637040 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.637050 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:29:41.637070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.637110 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.637122 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.637139 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:29:41.637162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.637187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.637205 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:29:41.637229 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.637238 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.637257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.637298 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.637309 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.637324 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:29:41.637347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.637373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.637392 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:29:41.637425 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.637448 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:29:41.637473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.637514 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.637525 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.637540 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:29:41.637574 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.637586 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.637603 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:29:41.637628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.637661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.637680 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:29:41.637704 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.637713 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.637748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.637791 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.637802 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.637819 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:29:41.637843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.637869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.637886 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:29:41.637908 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.637917 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:29:41.637941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.637985 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.637997 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.638018 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:29:41.638052 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.638062 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.638077 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:29:41.638097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.638129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.638148 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:29:41.638174 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.638185 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.638209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.638249 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.638260 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.638274 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:29:41.638298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.638324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.638343 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:29:41.638369 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.638379 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:29:41.638411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.638463 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.638474 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.638488 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:29:41.638502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.638519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.638529 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:29:41.638544 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.638551 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.638565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.638591 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.638598 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.638608 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:29:41.638621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.638636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.638647 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:29:41.638662 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.638668 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:29:41.638681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.638706 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.638713 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.638723 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:29:41.638736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.638751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.638760 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:29:41.638775 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.638781 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.638795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.638819 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:29:41.638827 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.638836 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:29:41.638850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.638865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.638875 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:29:41.638890 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.638896 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:29:41.638910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.638934 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.638942 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.638951 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:29:41.638965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.638980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.638990 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:29:41.639005 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639011 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.639024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639049 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.639056 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639066 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:29:41.639079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.639104 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:29:41.639119 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639125 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:29:41.639139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639164 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.639171 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639181 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:29:41.639194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.639219 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:29:41.639234 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639241 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.639254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639283 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.639292 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639302 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:29:41.639316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.639342 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:29:41.639358 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639364 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:29:41.639377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639408 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.639416 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639426 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:29:41.639444 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.639451 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639461 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:29:41.639474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.639504 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:29:41.639519 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639525 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.639539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639567 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:29:41.639574 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639584 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:29:41.639598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.639623 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:29:41.639638 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639644 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:29:41.639657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639682 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.639689 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639699 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:29:41.639712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.639737 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.639752 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639758 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.639772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639796 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.639803 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639813 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:29:41.639825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.639851 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:29:41.639866 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639872 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:29:41.639886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639911 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:29:41.639918 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639928 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:29:41.639942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.639967 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:29:41.639982 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.639988 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.640002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640025 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640032 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640071 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:29:41.640093 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:29:41.640110 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640122 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:29:41.640132 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:29:41.640144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:29:41.640170 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:29:41.640185 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640191 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:29:41.640204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640230 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:29:41.640238 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640248 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:29:41.640261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.640292 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:29:41.640307 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640314 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.640327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640351 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640357 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640394 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:29:41.640421 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:29:41.640438 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640449 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:29:41.640460 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:29:41.640472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:29:41.640496 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:29:41.640511 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640518 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:29:41.640532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640556 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.640564 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640574 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:29:41.640591 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.640598 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640608 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:29:41.640626 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.640633 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640643 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:29:41.640660 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.640667 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640677 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:29:41.640695 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.640702 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640711 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:29:41.640729 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.640735 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640745 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:29:41.640762 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.640769 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640779 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:29:41.640792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.640842 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:29:41.640858 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640864 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.640878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640903 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.640910 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640920 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:29:41.640933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.640958 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:29:41.640973 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.640979 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:29:41.640993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641018 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.641025 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641035 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:29:41.641053 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.641060 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641070 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:29:41.641087 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.641094 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641104 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:29:41.641117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.641150 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:29:41.641165 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641171 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.641184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641209 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.641217 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641227 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:29:41.641240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.641266 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:29:41.641286 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641295 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:29:41.641315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641346 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.641354 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641364 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:29:41.641377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.641410 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.641426 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641432 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.641446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641471 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.641478 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641488 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:29:41.641502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.641527 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:29:41.641542 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641548 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:29:41.641562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641586 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.641593 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641603 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:29:41.641621 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.641628 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641637 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:29:41.641656 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.641663 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641672 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:29:41.641686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.641728 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.641753 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641760 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.641775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641801 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.641808 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641818 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:29:41.641831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.641857 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:29:41.641872 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641878 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:29:41.641892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641917 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.641924 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641934 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:29:41.641951 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.641958 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.641968 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:29:41.641985 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.641992 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.642001 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:29:41.642019 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.642026 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.642035 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:29:41.642053 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.642060 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.642069 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:29:41.642083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.642113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.642124 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:29:41.642139 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.642145 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.642159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.642184 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:29:41.642192 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.642201 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:29:41.642215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.642230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.642240 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:29:41.642254 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:29:41.642287 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:29:41.642295 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:29:41.642306 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:29:41.642319 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:29:41.642337 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.642351 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:29:41.642376 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.642383 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:29:41.642393 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:29:41.642418 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:29:41.642425 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:29:41.642435 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:29:41.642452 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:29:41.642459 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:29:41.642469 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:29:41.642487 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:29:41.642494 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:29:41.642503 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:29:41.642520 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:29:41.642527 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:29:41.642537 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:29:41.642555 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:29:41.642562 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:29:41.642572 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:29:41.642589 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.642596 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:29:41.642606 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.642624 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.642630 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:29:41.642640 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:29:41.642657 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.642664 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:29:41.642674 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:29:41.642691 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.642698 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:29:41.642707 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:29:41.642720 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:29:41.642771 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.642789 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.642796 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:29:41.642809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.642835 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.642842 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.642851 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:29:41.642869 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.642876 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.642886 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:29:41.642903 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.642910 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.642920 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:29:41.642937 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.642944 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.642953 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:29:41.642966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.642993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.643004 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.643019 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.643025 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.643039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.643064 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.643071 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.643081 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:29:41.643094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.643109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.643119 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:29:41.643133 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.643159 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.643166 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.643176 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.643189 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.643205 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.643219 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.643244 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.643252 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.643261 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:29:41.643283 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.643291 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.643302 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:29:41.643320 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.643327 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.643337 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:29:41.643354 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.643361 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.643371 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:29:41.643388 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:29:41.643395 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.643410 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:29:41.643429 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:29:41.643436 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.643445 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:29:41.643463 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.643470 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.643480 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:29:41.643497 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.643504 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.643513 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:29:41.643530 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.643537 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.643547 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:29:41.643565 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.643571 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.643581 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:29:41.643598 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.643605 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.643614 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:29:41.643628 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.643682 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.643700 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.643706 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:29:41.643721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.643745 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.643752 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.643762 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:29:41.643780 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.643786 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.643796 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:29:41.643813 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.643820 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.643830 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:29:41.643847 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:29:41.643854 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.643864 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:29:41.643877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.643904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.643915 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.643930 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.643936 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.643950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.643974 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.643981 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.643991 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:29:41.644004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.644020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.644030 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:29:41.644043 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.644081 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.644095 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.644114 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.644141 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.644163 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.644180 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.644215 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.644223 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.644234 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:29:41.644252 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.644259 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.644269 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:29:41.644295 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.644304 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.644315 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:29:41.644339 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.644346 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.644356 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:29:41.644374 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:29:41.644381 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.644391 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:29:41.644418 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:29:41.644426 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.644436 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:29:41.644454 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.644461 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.644471 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:29:41.644488 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.644496 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.644506 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:29:41.644523 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.644530 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.644540 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:29:41.644557 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:29:41.644564 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.644573 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:29:41.644591 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.644597 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.644607 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:29:41.644624 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.644631 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.644641 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:29:41.644654 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.644714 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.644729 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:29:41.644756 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:29:41.644764 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:29:41.644774 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:29:41.644787 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:29:41.644803 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.644825 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:29:41.644872 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.644884 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:29:41.644902 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:29:41.644924 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.644931 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:29:41.644941 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:29:41.644959 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.644965 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:29:41.644975 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:29:41.644993 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.645000 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:29:41.645017 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:29:41.645050 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.645062 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:29:41.645080 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:29:41.645112 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:29:41.645125 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:29:41.645144 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:29:41.645179 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.645192 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:29:41.645259 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:29:41.645288 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:29:41.645296 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:29:41.645307 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:29:41.645326 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:29:41.645333 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:29:41.645343 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:29:41.645361 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:29:41.645367 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:29:41.645377 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:29:41.645395 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:29:41.645407 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:29:41.645418 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:29:41.645436 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:29:41.645443 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:29:41.645452 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:29:41.645470 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.645476 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:29:41.645486 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:29:41.645504 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.645511 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:29:41.645520 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:29:41.645533 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:29:41.645600 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.645620 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.645626 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:29:41.645642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.645667 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.645675 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.645685 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:29:41.645698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.645714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.645725 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:29:41.645740 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.645746 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.645760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.645802 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:29:41.645813 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.645829 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:29:41.645851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.645874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.645892 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:29:41.645918 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.645929 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:29:41.645952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.645995 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.646006 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.646023 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:29:41.646052 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.646062 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.646077 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:29:41.646108 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.646118 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.646133 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:29:41.646163 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:29:41.646175 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.646191 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:29:41.646216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.646264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.646284 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:29:41.646311 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.646322 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.646346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.646390 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:29:41.646409 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.646427 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:29:41.646451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.646477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.646495 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:29:41.646518 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:29:41.646566 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:29:41.646585 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:29:41.646602 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:29:41.646627 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:29:41.646655 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.646679 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:29:41.646723 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.646735 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:29:41.646752 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:29:41.646784 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.646795 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:29:41.646812 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:29:41.646842 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.646853 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:29:41.646870 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:29:41.646902 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:29:41.646914 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:29:41.646932 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:29:41.646964 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.646975 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:29:41.646992 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:29:41.647027 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.647038 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:29:41.647054 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:29:41.647083 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.647093 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:29:41.647109 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:29:41.647138 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:29:41.647148 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:29:41.647164 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:29:41.647195 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:29:41.647208 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:29:41.647227 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:29:41.647258 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.647269 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:29:41.647286 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:29:41.647309 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:29:41.647395 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.647434 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.647445 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:29:41.647468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.647509 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.647520 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.647536 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:29:41.647559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.647585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.647608 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:29:41.647638 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.647649 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.647678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.647721 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:29:41.647732 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.647748 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:29:41.647771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.647796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.647814 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:29:41.647841 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:29:41.647894 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:29:41.647905 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:29:41.647922 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:29:41.647951 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:29:41.647962 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:29:41.647978 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:29:41.648008 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:29:41.648019 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:29:41.648034 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:29:41.648057 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:29:41.648100 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.648130 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.648140 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:29:41.648163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.648206 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.648218 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.648235 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:29:41.648266 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.648279 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.648298 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:29:41.648332 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.648345 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.648363 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:29:41.648387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.648432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.648451 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.648476 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.648486 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.648508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.648550 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.648564 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.648583 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:29:41.648608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.648642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.648659 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:29:41.648690 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.648736 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.648747 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.648763 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.648786 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.648812 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.648836 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.648877 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.648888 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.648903 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:29:41.648933 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.648944 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.648961 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:29:41.648989 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.649000 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.649016 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:29:41.649045 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.649055 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.649071 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:29:41.649101 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:29:41.649111 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.649127 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:29:41.649155 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.649166 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.649181 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:29:41.649211 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.649222 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.649237 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:29:41.649265 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.649277 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.649302 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:29:41.649333 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.649343 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.649368 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:29:41.649390 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.649474 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.649510 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.649521 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:29:41.649546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.649588 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.649599 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.649614 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:29:41.649653 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.649663 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.649679 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:29:41.649714 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.649724 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.649740 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:29:41.649768 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.649779 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.649794 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:29:41.649822 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.649833 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.649848 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:29:41.649870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.649922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.649939 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:29:41.649963 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.649973 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.649996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.650035 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.650045 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.650066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.650103 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:29:41.650136 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:29:41.650164 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.650181 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:29:41.650198 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:29:41.650219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.650243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:29:41.650259 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:29:41.650283 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.650293 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:29:41.650324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.650372 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.650383 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.650404 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:29:41.650427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.650452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.650469 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:29:41.650493 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.650503 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.650525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.650565 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:29:41.650576 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.650592 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:29:41.650614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.650639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.650661 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:29:41.650684 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.650694 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:29:41.650723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.650763 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.650773 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.650789 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:29:41.650811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.650836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.650853 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:29:41.650876 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.650886 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.650907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.650948 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:29:41.650959 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.650975 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:29:41.650997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.651021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.651037 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:29:41.651059 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:29:41.651102 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:29:41.651113 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:29:41.651129 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:29:41.651151 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:29:41.651178 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.651199 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:29:41.651241 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.651253 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:29:41.651269 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:29:41.651306 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.651316 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:29:41.651332 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:29:41.651368 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.651379 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:29:41.651394 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:29:41.651432 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.651445 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:29:41.651462 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:29:41.651492 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.651502 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:29:41.651517 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:29:41.651550 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:29:41.651565 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:29:41.651587 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:29:41.651621 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:29:41.651632 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:29:41.651649 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:29:41.651677 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:29:41.651688 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:29:41.651703 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:29:41.651732 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:29:41.651742 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:29:41.651758 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:29:41.651786 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.651797 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:29:41.651813 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:29:41.651840 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.651851 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:29:41.651866 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:29:41.651894 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.651904 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:29:41.651919 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:29:41.651947 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.651958 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:29:41.651973 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:29:41.651995 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:29:41.652100 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.652129 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.652139 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:29:41.652161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.652202 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.652213 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.652229 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:29:41.652251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.652275 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.652302 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:29:41.652329 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.652339 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.652368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.652396 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.652410 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.652420 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:29:41.652434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.652450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.652461 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:29:41.652476 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.652482 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:29:41.652497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.652521 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.652529 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.652538 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:29:41.652556 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.652562 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.652572 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:29:41.652590 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.652597 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.652606 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:29:41.652624 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.652631 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.652640 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:29:41.652653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.652680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.652690 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.652705 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.652712 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.652729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.652754 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.652761 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.652771 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:29:41.652784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.652799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.652809 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:29:41.652823 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.652851 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.652859 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.652869 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.652882 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.652899 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.652913 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.652939 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.652945 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.652955 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:29:41.652973 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.652980 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.652989 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:29:41.653007 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.653014 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.653023 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:29:41.653041 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:29:41.653048 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.653058 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:29:41.653075 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.653082 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.653092 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:29:41.653110 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.653116 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.653126 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:29:41.653144 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:29:41.653150 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.653160 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:29:41.653174 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.653213 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.653230 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.653236 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:29:41.653252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.653280 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.653291 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.653306 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:29:41.653325 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.653332 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.653342 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:29:41.653360 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.653367 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.653376 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:29:41.653394 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.653406 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.653416 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:29:41.653435 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.653441 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.653451 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:29:41.653469 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.653476 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.653485 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:29:41.653503 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.653510 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.653519 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:29:41.653537 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.653544 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.653554 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:29:41.653567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.653609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.653620 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:29:41.653635 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.653642 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:29:41.653664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.653688 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:29:41.653695 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.653705 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:29:41.653719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.653734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.653744 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:29:41.653761 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:29:41.653767 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:29:41.653779 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:29:41.653795 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.653801 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:29:41.653814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.653837 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:29:41.653857 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:29:41.653874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.653885 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:29:41.653896 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:29:41.653913 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.653920 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:29:41.653930 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:29:41.653947 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:29:41.653954 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:29:41.653964 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:29:41.653981 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:29:41.653988 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:29:41.653997 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:29:41.654014 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.654021 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:29:41.654031 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.654060 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.654073 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:29:41.654092 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.654122 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:29:41.654130 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:29:41.654140 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:29:41.654161 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:29:41.654169 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:29:41.654179 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:29:41.654201 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:29:41.654211 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:29:41.654222 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:29:41.654241 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.654248 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:29:41.654257 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.654276 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:29:41.654284 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:29:41.654306 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:29:41.654328 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:29:41.654335 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:29:41.654345 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:29:41.654368 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.654375 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:29:41.654384 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.654408 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:29:41.654416 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:29:41.654427 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:29:41.654441 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:29:41.654477 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:29:41.654506 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:29:41.654534 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:29:41.654561 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:29:41.654587 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:29:41.654614 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:29:41.654641 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:29:41.654668 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:29:41.654695 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:29:41.654721 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:29:41.654747 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:29:41.654774 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:29:41.654800 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:29:41.654826 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:29:41.654854 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:29:41.654881 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:29:41.654908 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:29:41.654935 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:29:41.654962 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:29:41.654988 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:29:41.655057 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:29:41.655083 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:29:41.655109 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:29:41.655136 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:29:41.655162 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.655189 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:29:41.655216 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:29:41.655242 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:29:41.655269 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:29:41.655304 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:29:41.655331 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:29:41.655365 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:29:41.655392 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:29:41.655425 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:29:41.655452 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.655481 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:29:41.655508 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.655535 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:29:41.655563 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:29:41.655589 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:29:41.655615 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.655641 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:29:41.655668 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.655695 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:29:41.655725 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:29:41.655751 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:29:41.655778 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:29:41.655804 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:29:41.655831 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:29:41.655857 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:29:41.655883 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.655909 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:29:41.655936 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:29:41.655962 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:29:41.655989 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:29:41.656015 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:29:41.656042 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:29:41.656068 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:29:41.656095 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:29:41.656121 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:29:41.656148 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.656174 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:29:41.656200 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:29:41.656228 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:29:41.656256 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.656276 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.656306 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:29:41.656332 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.656349 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.656371 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.656397 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:29:41.656429 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.656446 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.656462 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.656480 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.656505 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:29:41.656531 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.656558 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:29:41.656583 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.656609 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:29:41.656635 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.656661 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.656687 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:29:41.656713 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.656730 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.656756 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:29:41.656783 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.656810 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:29:41.656836 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.656862 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:29:41.656887 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.656914 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:29:41.656940 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.656966 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:29:41.656992 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657009 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657035 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:29:41.657061 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657087 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:29:41.657113 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657140 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:29:41.657165 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657191 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:29:41.657217 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657235 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657252 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657269 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657291 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657317 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657334 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657364 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:29:41.657390 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657413 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657430 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657456 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:29:41.657482 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657508 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:29:41.657534 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657551 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657569 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657595 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:29:41.657621 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657638 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657655 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657671 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657688 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657714 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:29:41.657742 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657760 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657776 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657793 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657819 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.657845 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657862 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657879 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657896 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657922 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.657948 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.657974 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:29:41.658000 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658018 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658035 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658052 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658079 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:29:41.658105 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658131 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:29:41.658157 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658174 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658191 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658217 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.658243 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658260 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658279 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658298 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658315 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658342 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:29:41.658368 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658394 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:29:41.658426 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658452 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:29:41.658478 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658504 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:29:41.658530 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658547 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658563 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658580 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658606 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.658632 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658650 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658667 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658684 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658701 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658718 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658735 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658751 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658777 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:29:41.658804 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658822 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658847 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:29:41.658873 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658890 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658907 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658933 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:29:41.658959 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658976 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.658993 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.659010 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.659036 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:29:41.659062 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.659088 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:29:41.659114 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.659139 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:29:41.659165 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.659182 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.659208 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:29:41.659234 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.659251 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.659279 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:29:41.659309 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.659336 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:29:41.659383 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.659441 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:29:41.659472 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.659498 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:29:41.659524 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.659550 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:29:41.659576 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.659594 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.659620 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:29:41.659645 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.659672 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:29:41.659698 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.659724 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:29:41.659750 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.659776 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:29:41.659801 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.659818 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.659835 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.659852 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.659868 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.659885 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.659902 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.659928 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:29:41.659955 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.659972 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.659989 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660014 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:29:41.660040 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660067 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:29:41.660093 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660110 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660128 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660153 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:29:41.660179 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660213 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660230 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660246 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660273 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:29:41.660304 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660321 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660337 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660354 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660380 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.660411 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660437 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660453 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660470 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660496 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.660522 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660548 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:29:41.660574 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660592 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660609 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660626 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660651 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:29:41.660678 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660704 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:29:41.660730 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660748 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660765 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660791 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.660817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660834 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660885 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660911 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:29:41.660937 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.660963 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:29:41.660989 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.661015 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:29:41.661041 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.661067 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:29:41.661093 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.661110 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.661127 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.661143 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.661169 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.661196 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.661213 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.661230 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.661246 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.661263 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.661285 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.661304 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.661321 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:29:41.661348 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:29:41.661374 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:29:41.661440 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:29:41.661490 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:29:41.661539 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:29:41.661585 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:29:41.661633 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:29:41.661680 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:29:41.661728 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:29:41.661780 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:29:41.661827 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:29:41.661875 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:29:41.661922 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:29:41.661968 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.662016 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:29:41.662064 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:29:41.662110 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:29:41.662157 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:29:41.662205 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.662253 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.662306 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:29:41.662356 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.662417 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.662472 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:29:41.662519 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:29:41.662566 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:29:41.662613 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.662659 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:29:41.662707 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:29:41.662756 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:29:41.662809 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:29:41.662855 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.662903 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:29:41.662959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:29:41.663007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:29:41.663055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:29:41.663102 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:29:41.663200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:29:41.663249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:29:41.663303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:29:41.663351 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:29:41.663403 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:29:41.663451 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:29:41.663499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:29:41.663545 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:29:41.663592 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.663639 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:29:41.663687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:29:41.663734 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:29:41.663782 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:29:41.663829 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.663877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.663925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:29:41.663973 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.664024 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.664076 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:29:41.664158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:29:41.664209 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:29:41.664260 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.664312 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:29:41.664360 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:29:41.664414 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:29:41.664467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:29:41.664513 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.664561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:29:41.664617 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:29:41.664665 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:29:41.664712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:29:41.664760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:29:41.664805 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:29:41.664852 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:29:41.664899 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:29:41.664947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:29:41.664994 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:29:41.665040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:29:41.665088 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:29:41.665134 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:29:41.665180 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.665228 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:29:41.665277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:29:41.665329 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:29:41.665376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:29:41.665429 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.665478 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.665527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:29:41.665575 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.665627 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.665678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:29:41.665724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:29:41.665770 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:29:41.665816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.665862 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:29:41.665910 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:29:41.665958 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:29:41.666012 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:29:41.666059 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.666107 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:29:41.666163 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:29:41.666190 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:29:41.666251 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:29:41.666311 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:29:41.666365 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:29:41.666426 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:29:41.666479 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:29:41.666532 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:29:41.666585 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:29:41.666637 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:29:41.666691 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:29:41.666743 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:29:41.666797 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:29:41.666850 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.666903 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:29:41.666955 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:29:41.667008 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:29:41.667061 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:29:41.667113 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.667167 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.667221 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:29:41.667275 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.667333 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.667385 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:29:41.667444 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:29:41.667496 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:29:41.667550 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.667612 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:29:41.667666 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:29:41.667719 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:29:41.667772 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:29:41.667824 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.667877 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:29:41.667938 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:29:41.667962 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:29:41.668016 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:29:41.668070 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:29:41.668123 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:29:41.668176 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:29:41.668286 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:29:41.668341 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:29:41.668395 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:29:41.668454 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:29:41.668509 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:29:41.668562 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:29:41.668615 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:29:41.668668 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.668722 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:29:41.668776 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:29:41.668828 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:29:41.668881 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:29:41.668935 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.668988 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.669041 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:29:41.669094 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.669148 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.669201 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:29:41.669254 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:29:41.669314 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:29:41.669368 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.669427 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:29:41.669480 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:29:41.669534 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:29:41.669587 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:29:41.669640 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.669693 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:29:41.669753 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:29:41.669776 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:29:41.669825 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:29:41.669873 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:29:41.669920 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:29:41.669968 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:29:41.670016 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:29:41.670063 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:29:41.670110 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:29:41.670157 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:29:41.670206 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:29:41.670297 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:29:41.670349 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:29:41.670408 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.670459 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:29:41.670506 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:29:41.670553 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:29:41.670600 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:29:41.670648 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.670695 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.670751 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:29:41.670838 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.670933 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.671032 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:29:41.671083 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:29:41.671132 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:29:41.671179 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.671227 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:29:41.671276 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:29:41.671330 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:29:41.671378 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:29:41.671432 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.671480 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:29:41.671536 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:29:41.671558 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:29:41.671608 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:29:41.671657 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:29:41.671706 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:29:41.671755 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:29:41.671803 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:29:41.671852 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:29:41.671905 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:29:41.671954 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:29:41.672004 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:29:41.672053 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:29:41.672148 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:29:41.672215 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.672322 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:29:41.672377 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:29:41.672464 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:29:41.672516 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:29:41.672577 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.672634 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.672698 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:29:41.672799 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.672896 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.672980 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:29:41.673038 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:29:41.673093 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:29:41.673147 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.673203 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:29:41.673258 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:29:41.673326 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:29:41.673382 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:29:41.673444 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.673497 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:29:41.673557 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:29:41.673583 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:29:41.673616 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:29:41.673650 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:29:41.673678 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:29:41.673705 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:29:41.673725 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:29:41.673744 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:29:41.673754 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:29:41.673768 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:29:41.673779 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:29:41.673788 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:29:41.673797 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:29:41.673806 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:29:41.673867 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:29:41.673877 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:29:41.673890 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:29:41.673900 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:29:41.673908 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.673917 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:29:41.673927 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:29:41.673935 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:29:41.673944 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:29:41.673952 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.673961 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.673969 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:29:41.673980 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.673990 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.673998 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:29:41.674010 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:29:41.674019 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:29:41.674028 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.674037 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:29:41.674050 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:29:41.674067 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:29:41.674082 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:29:41.674094 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.674105 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:29:41.674114 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:29:41.674127 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:29:41.674138 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:29:41.674147 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:29:41.674156 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:29:41.674164 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:29:41.674172 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:29:41.674180 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:29:41.674188 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:29:41.674196 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:29:41.674203 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:29:41.674211 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:29:41.674222 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.674230 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:29:41.674238 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:29:41.674247 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:29:41.674258 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:29:41.674266 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.674275 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.674295 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:29:41.674303 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.674310 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.674318 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:29:41.674325 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:29:41.674333 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:29:41.674343 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.674352 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:29:41.674360 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:29:41.674371 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:29:41.674379 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:29:41.674388 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.674395 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:29:41.674408 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:29:41.674418 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:29:41.674426 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:29:41.674434 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:29:41.674441 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:29:41.674449 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:29:41.674461 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:29:41.674481 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:29:41.674496 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:29:41.674505 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:29:41.674512 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:29:41.674520 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:29:41.674527 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.674535 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:29:41.674542 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:29:41.674549 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:29:41.674556 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:29:41.674563 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.674572 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.674581 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:29:41.674594 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.674604 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.674614 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:29:41.674621 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:29:41.674629 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:29:41.674636 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.674643 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:29:41.674650 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:29:41.674657 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:29:41.674664 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:29:41.674670 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.674677 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:29:41.674687 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:29:41.674696 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:29:41.674703 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:29:41.674711 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:29:41.674718 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:29:41.674725 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:29:41.674732 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:29:41.674739 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:29:41.674746 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:29:41.674753 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:29:41.674760 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:29:41.674767 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:29:41.674774 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.674782 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:29:41.674793 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:29:41.674808 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:29:41.674867 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:29:41.674875 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.674883 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:29:41.674891 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:29:41.674898 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:29:41.674904 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:29:41.674911 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:29:41.674917 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:29:41.674924 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:29:41.674931 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:29:41.674937 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:29:41.674944 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:29:41.674950 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:29:41.674957 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:29:41.674963 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:29:41.674970 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:29:41.675044 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:29:41.675053 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:29:41.675058 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:29:41.675063 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:29:41.675069 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:29:41.675074 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:29:41.675078 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:29:41.675087 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:29:41.675096 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:29:41.675137 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:29:41.675144 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220819" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:29:41.675158 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:29:41.675179 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:29:41.675186 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:29:41.675190 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:29:41.675195 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:29:41.675201 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220819" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:29:41.675211 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:29:41.675219 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:29:41.675223 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:29:41.675235 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:29:41.675245 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:29:41.675250 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:29:41.675274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.675295 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:29:41.675301 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.675326 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:29:41.675331 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:29:41.675335 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:29:41.675339 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:29:41.675343 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:29:41.675347 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:29:41.675351 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:29:41.675355 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:29:41.675361 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220819" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:29:41.675372 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:29:41.675378 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:29:41.675382 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:29:41.675389 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:29:41.675394 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:29:41.675404 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:29:41.675429 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:29:41.675436 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:29:41.675441 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:29:41.675446 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:29:41.675450 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:29:41.675461 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:29:41.675468 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:29:41.675473 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:29:41.675477 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:29:41.675483 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220819" 2019-02-24 06:29:41.675490 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:29:41.675495 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:29:41.675499 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:29:41.675506 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:29:41.675510 wsdl: in serializeType: returning: 220819 2019-02-24 06:29:41.675517 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:29:41.675524 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:29:41.675528 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:29:41.675532 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:29:41.675536 wsdl: in serializeType: returning: 220819 2019-02-24 06:29:41.675541 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220819 2019-02-24 06:29:41.675555 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220819 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:29:41.675560 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:29:41.675566 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7758"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:29:41.675588 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:29:41.675593 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220819 2019-02-24 06:29:41.675603 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:29:41.675676 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:29:41.675615 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:29:41.675626 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:29:41.675631 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:29:41.675636 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:29:41.675639 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:29:41.675646 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:29:41.675656 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:29:41.675664 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:29:41.675670 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:29:41.675682 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:29:41.675692 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:29:41.675701 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:29:41.683172 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:29:41.683192 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:29:41.683203 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:29:41.683209 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:29:41.683214 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:29:41.683219 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:29:41.683223 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:29:41.683227 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:29:41.683236 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:29:41.683262 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:29:41.695134 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:29:41.695167 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:29:41.695174 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:29:41.695179 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:29:41.695188 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:29:41.695194 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:29:41.695200 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:29:41.695206 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:29:41.695211 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:29:41.695217 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:29:34 GMT 2019-02-24 06:29:41.695223 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:29:41.695228 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:29:41.695233 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:29:41.695245 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:29:41.695271 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:29:41.695287 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:29:41.695297 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:29:41.695302 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:29:41.695307 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:29:41.695341 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:29:41.695352 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:29:41.695359 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:29:41.695381 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:29:41.695388 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:29:34 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:29:41.695423 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:29:41.695433 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:29:41.695455 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:29:41.695461 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:29:41.695571 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:29:41.695667 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:29:41.695673 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:29:41.695682 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:29:41.695692 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:29:41.695716 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:29:41.695770 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:29:41.695790 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:29:41.695801 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:29:41.695809 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:29:41.695814 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:29:41.695818 nusoap_client: detail =