Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar




talerzyk: 180.9



Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
479017-0001 Model turbiny: GT32
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: HINO
 Silnik:
JR T4569
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 26 Jun 2019 22:17:42 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-06-27 00:18:33.553285 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-06-27 00:18:33.553332 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:18:33.553355 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220819" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-06-27 00:18:33.553370 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:18:33.553379 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-06-27 00:18:33.553386 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-06-27 00:18:33.553399 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-06-27 00:18:33.553407 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:18:33.553413 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:18:33.553422 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:18:33.553429 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:18:33.553440 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:18:33.553445 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:18:33.553450 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:18:33.553454 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:18:33.553457 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-06-27 00:18:33.553469 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:18:33.553485 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:18:33.553492 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:18:33.553498 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-06-27 00:18:33.553504 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-06-27 00:18:33.553512 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:18:33.553520 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:18:33.561309 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:18:33.561323 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:18:33.561333 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-06-27 00:18:33.561339 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:18:33.561344 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:18:33.561349 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:18:33.561353 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-06-27 00:18:33.561392 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-06-27 00:18:33.606900 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-06-27 00:18:33.606917 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-06-27 00:18:33.606924 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:18:33.606933 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:18:33.606938 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:18:33.606944 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:18:33.606949 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:18:33.606955 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:18:33.606960 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:18:33.606966 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:17:42 GMT 2019-06-27 00:18:33.606971 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:18:33.606976 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-06-27 00:18:33.606982 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:18:33.606991 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-06-27 00:18:33.607015 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-06-27 00:18:33.614620 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:18:33.614673 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-06-27 00:18:33.614691 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:18:33.622289 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:18:33.622398 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:18:33.622417 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:18:33.622455 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:18:33.622487 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:18:33.622538 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:18:33.629981 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:18:33.630078 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-27 00:18:33.630107 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:18:33.630146 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:18:33.630167 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:18:33.630250 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:18:33.630269 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:18:33.630297 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:18:33.630326 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:18:33.630364 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:18:33.630380 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:18:33.630424 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:18:33.630440 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-27 00:18:33.637986 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:18:33.638035 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:18:33.638060 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-06-27 00:18:33.638094 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:18:33.638112 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:18:33.638142 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:18:33.638156 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:18:33.638217 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-27 00:18:33.638247 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:18:33.638290 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-06-27 00:18:33.843397 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-06-27 00:18:33.843440 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:18:33.843446 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-06-27 00:18:33.843548 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-06-27 00:18:33.843582 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:18:33.843597 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:18:33.843604 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:18:33.843620 wsdl: got WSDL URL 2019-06-27 00:18:33.843625 wsdl: Parse WSDL 2019-06-27 00:18:33.843805 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-06-27 00:18:33.843819 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-06-27 00:18:33.843865 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.843874 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-06-27 00:18:33.843895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.843944 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.843953 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.843968 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:18:33.843994 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.844001 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844012 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:18:33.844028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.844069 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-06-27 00:18:33.844086 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844092 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.844110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844148 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:18:33.844156 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844168 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-06-27 00:18:33.844182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.844223 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:18:33.844238 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844244 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-06-27 00:18:33.844258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844288 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.844295 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844305 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:18:33.844322 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.844329 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844339 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:18:33.844356 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.844363 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844372 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:18:33.844386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.844419 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-06-27 00:18:33.844434 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844441 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-06-27 00:18:33.844455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844479 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:18:33.844486 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844496 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-06-27 00:18:33.844509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.844533 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-06-27 00:18:33.844548 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844554 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-06-27 00:18:33.844567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844591 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.844598 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844607 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:18:33.844625 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.844631 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844640 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:18:33.844657 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.844664 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844673 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:18:33.844690 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.844697 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844706 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:18:33.844719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.844756 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:18:33.844770 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844777 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.844791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844814 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844821 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844862 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:18:33.844882 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:18:33.844899 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844910 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:18:33.844920 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-06-27 00:18:33.844932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:18:33.844956 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:18:33.844975 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.844981 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-06-27 00:18:33.844995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845019 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.845026 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845036 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:18:33.845049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.845073 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-06-27 00:18:33.845088 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845094 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.845107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845131 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.845144 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845155 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-06-27 00:18:33.845168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.845193 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:18:33.845207 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845213 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-06-27 00:18:33.845235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845259 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.845266 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845275 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:18:33.845295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.845318 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-06-27 00:18:33.845333 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845339 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.845352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845376 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.845383 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845393 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-06-27 00:18:33.845406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.845430 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-06-27 00:18:33.845445 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845451 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-06-27 00:18:33.845464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845488 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.845495 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845505 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:18:33.845522 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.845529 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845538 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:18:33.845551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.845579 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-06-27 00:18:33.845595 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845602 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.845615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845639 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.845646 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845655 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-06-27 00:18:33.845668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.845692 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-06-27 00:18:33.845707 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845713 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-06-27 00:18:33.845726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845749 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.845756 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845766 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:18:33.845784 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.845791 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845804 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:18:33.845818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.845846 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-06-27 00:18:33.845860 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845867 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.845881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845905 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.845912 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845921 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-06-27 00:18:33.845934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.845958 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-06-27 00:18:33.845973 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.845979 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-06-27 00:18:33.845992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846015 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.846023 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846032 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:18:33.846045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.846069 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-06-27 00:18:33.846083 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846089 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.846102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846127 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.846139 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846150 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-06-27 00:18:33.846163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.846187 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-06-27 00:18:33.846202 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846208 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-06-27 00:18:33.846221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846245 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.846252 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846261 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:18:33.846274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.846298 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-06-27 00:18:33.846313 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846319 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.846332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846356 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:18:33.846363 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846373 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-06-27 00:18:33.846386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.846410 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:18:33.846424 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846430 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-06-27 00:18:33.846443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846467 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.846474 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846483 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:18:33.846496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.846520 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:18:33.846534 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846540 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.846553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846577 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.846584 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846597 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-06-27 00:18:33.846610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.846634 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:18:33.846648 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846654 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-06-27 00:18:33.846667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846691 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.846697 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846707 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:18:33.846720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.846744 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-06-27 00:18:33.846758 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846765 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.846778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846802 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.846809 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846819 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-06-27 00:18:33.846832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.846857 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:18:33.846871 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846877 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-06-27 00:18:33.846890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846917 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.846924 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846934 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-06-27 00:18:33.846960 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.846970 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.846985 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-06-27 00:18:33.847002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.847031 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:18:33.847046 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847053 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.847066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847090 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:18:33.847097 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847107 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-06-27 00:18:33.847120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.847151 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:18:33.847166 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847172 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:18:33.847186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847210 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.847217 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847226 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:18:33.847239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.847263 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.847278 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847284 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.847297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847322 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.847329 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847338 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:18:33.847351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.847375 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:18:33.847389 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847395 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:18:33.847408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847433 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:18:33.847440 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847449 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:18:33.847462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.847486 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:18:33.847501 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847507 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.847520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847543 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847550 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847588 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:18:33.847609 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:18:33.847625 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847636 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:18:33.847646 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-06-27 00:18:33.847658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:18:33.847682 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:18:33.847696 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847703 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:18:33.847716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847741 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:18:33.847748 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847758 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:18:33.847771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.847796 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-06-27 00:18:33.847810 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847816 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.847829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847852 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847858 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847894 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:18:33.847914 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:18:33.847930 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847940 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:18:33.847950 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-06-27 00:18:33.847962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.847976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:18:33.847985 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:18:33.847999 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848006 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-06-27 00:18:33.848019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848043 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.848050 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848059 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-06-27 00:18:33.848077 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.848084 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848093 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-06-27 00:18:33.848111 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.848117 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848127 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:18:33.848149 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.848156 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848166 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:18:33.848183 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.848190 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848200 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:18:33.848216 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.848223 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848232 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-06-27 00:18:33.848249 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.848256 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848265 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:18:33.848277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.848325 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-06-27 00:18:33.848340 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848346 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.848359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848383 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.848391 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848400 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-06-27 00:18:33.848413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.848438 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:18:33.848453 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848459 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-06-27 00:18:33.848472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848496 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.848503 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848513 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:18:33.848530 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.848537 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848546 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:18:33.848563 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.848570 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848580 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:18:33.848593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.848624 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-06-27 00:18:33.848638 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848645 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.848658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848682 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.848690 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848699 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-06-27 00:18:33.848713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.848738 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:18:33.848753 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848759 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:18:33.848772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848796 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.848803 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848813 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:18:33.848826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.848850 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.848877 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848884 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.848898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848924 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.848932 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848945 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:18:33.848967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.848983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.848994 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:18:33.849010 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.849016 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:18:33.849031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.849056 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.849063 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.849073 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:18:33.849092 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.849099 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.849109 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:18:33.849127 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.849139 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.849151 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:18:33.849164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.849199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.849210 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.849225 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.849231 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.849245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.849269 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.849276 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.849286 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:18:33.849299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.849314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.849324 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:18:33.849338 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.849344 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-06-27 00:18:33.849357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.849382 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.849389 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.849398 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:18:33.849415 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.849422 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.849431 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:18:33.849448 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.849454 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.849464 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:18:33.849480 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.849487 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.849497 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:18:33.849514 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.849520 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.849542 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:18:33.849556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.849586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.849597 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:18:33.849612 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.849618 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.849632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.849658 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:18:33.849665 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.849675 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-06-27 00:18:33.849689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.849704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.849714 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:18:33.849728 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:18:33.849757 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-06-27 00:18:33.849765 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:18:33.849775 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-06-27 00:18:33.849788 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:18:33.849805 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.849818 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:18:33.849843 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.849851 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:18:33.849860 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:18:33.849879 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:18:33.849885 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:18:33.849895 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-06-27 00:18:33.849913 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:18:33.849920 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:18:33.849930 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-06-27 00:18:33.849960 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:18:33.849967 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:18:33.849977 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:18:33.849994 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:18:33.850000 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:18:33.850010 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-06-27 00:18:33.850026 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:18:33.850033 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:18:33.850043 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-06-27 00:18:33.850059 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.850066 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:18:33.850075 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.850092 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.850099 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:18:33.850108 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:18:33.850125 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.850132 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:18:33.850147 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:18:33.850164 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.850171 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:18:33.850180 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:18:33.850193 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:18:33.850242 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.850259 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.850265 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:18:33.850279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.850303 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.850310 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.850320 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:18:33.850336 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.850343 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.850352 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:18:33.850369 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.850376 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.850385 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:18:33.850402 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.850409 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.850418 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:18:33.850431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.850456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.850466 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.850480 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.850486 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.850500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.850523 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.850530 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.850540 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-06-27 00:18:33.850553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.850568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.850577 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:18:33.850591 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.850616 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.850624 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.850633 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.850646 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.850662 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.850675 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.850699 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.850706 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.850715 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:18:33.850732 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.850739 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.850749 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:18:33.850766 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.850772 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.850781 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:18:33.850798 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.850805 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.850814 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:18:33.850831 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:18:33.850838 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.850847 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:18:33.850863 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:18:33.850870 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.850879 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:18:33.850896 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.850903 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.850912 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:18:33.850929 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.850935 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.850949 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:18:33.850975 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.850983 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.850993 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:18:33.851010 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.851017 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.851026 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:18:33.851043 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.851050 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.851059 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:18:33.851072 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.851123 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.851145 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.851151 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:18:33.851166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.851191 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.851197 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.851207 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:18:33.851224 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.851231 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.851240 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:18:33.851257 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.851264 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.851273 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:18:33.851290 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:18:33.851297 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.851306 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-06-27 00:18:33.851319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.851345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.851355 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.851369 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.851375 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.851389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.851412 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.851419 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.851429 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-06-27 00:18:33.851442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.851456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.851466 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:18:33.851479 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.851506 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.851513 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.851523 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.851536 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.851551 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.851564 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.851589 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.851595 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.851605 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:18:33.851622 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.851629 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.851638 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:18:33.851659 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.851666 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.851676 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:18:33.851693 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.851700 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.851709 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:18:33.851726 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:18:33.851733 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.851742 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:18:33.851759 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:18:33.851766 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.851775 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:18:33.851792 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.851799 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.851808 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:18:33.851825 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.851832 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.851842 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:18:33.851859 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.851866 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.851875 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:18:33.851893 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:18:33.851899 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.851909 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-06-27 00:18:33.851925 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.851932 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.851941 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:18:33.851959 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.851965 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.851974 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:18:33.851987 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.852043 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.852058 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:18:33.852085 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:18:33.852092 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:18:33.852101 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:18:33.852114 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:18:33.852130 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.852152 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:18:33.852177 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.852184 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:18:33.852193 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-06-27 00:18:33.852210 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.852217 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:18:33.852226 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-06-27 00:18:33.852244 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.852250 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:18:33.852259 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:18:33.852276 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.852283 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:18:33.852292 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-06-27 00:18:33.852309 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.852316 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:18:33.852325 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-06-27 00:18:33.852342 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:18:33.852349 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:18:33.852358 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:18:33.852375 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.852382 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:18:33.852391 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-06-27 00:18:33.852408 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:18:33.852415 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:18:33.852424 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-06-27 00:18:33.852441 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:18:33.852448 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:18:33.852457 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-06-27 00:18:33.852474 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:18:33.852481 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:18:33.852490 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:18:33.852507 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:18:33.852513 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:18:33.852522 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:18:33.852539 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:18:33.852546 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:18:33.852555 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-06-27 00:18:33.852572 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.852578 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:18:33.852588 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:18:33.852604 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.852611 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:18:33.852620 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-06-27 00:18:33.852633 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:18:33.852695 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.852713 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.852720 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-06-27 00:18:33.852740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.852765 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.852772 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.852782 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:18:33.852795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.852810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.852820 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:18:33.852834 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.852841 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.852854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.852878 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:18:33.852885 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.852899 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-06-27 00:18:33.852912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.852927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.852936 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:18:33.852951 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.852957 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-06-27 00:18:33.852971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.852995 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.853001 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.853011 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:18:33.853028 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.853035 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.853044 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:18:33.853061 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.853068 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.853077 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:18:33.853107 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:18:33.853114 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.853124 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:18:33.853142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.853170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.853181 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-06-27 00:18:33.853196 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.853203 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.853221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.853247 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:18:33.853254 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.853264 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-06-27 00:18:33.853278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.853293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.853303 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-06-27 00:18:33.853316 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:18:33.853343 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-06-27 00:18:33.853350 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:18:33.853360 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-06-27 00:18:33.853373 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:18:33.853389 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.853416 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-06-27 00:18:33.853450 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.853457 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:18:33.853466 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-06-27 00:18:33.853483 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.853490 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-06-27 00:18:33.853503 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-06-27 00:18:33.853521 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.853528 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:18:33.853537 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-06-27 00:18:33.853554 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:18:33.853561 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-06-27 00:18:33.853571 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:18:33.853588 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.853600 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-06-27 00:18:33.853609 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-06-27 00:18:33.853626 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.853633 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-06-27 00:18:33.853642 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-06-27 00:18:33.853659 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.853666 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-06-27 00:18:33.853675 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:18:33.853692 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:18:33.853699 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:18:33.853708 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-06-27 00:18:33.853725 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:18:33.853732 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-06-27 00:18:33.853741 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-06-27 00:18:33.853758 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.853765 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-06-27 00:18:33.853774 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:18:33.853787 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-06-27 00:18:33.853835 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.853851 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.853857 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-06-27 00:18:33.853875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.853900 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.853919 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.853930 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:18:33.853943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.853959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.853969 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-06-27 00:18:33.853984 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.853990 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.854008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.854033 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:18:33.854040 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.854050 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-06-27 00:18:33.854064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.854079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.854089 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:18:33.854102 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-06-27 00:18:33.854128 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:18:33.854140 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:18:33.854151 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-06-27 00:18:33.854169 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:18:33.854176 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-06-27 00:18:33.854186 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-06-27 00:18:33.854216 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:18:33.854228 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:18:33.854238 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-06-27 00:18:33.854250 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-06-27 00:18:33.854274 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.854289 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.854295 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:18:33.854313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.854338 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.854345 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.854355 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:18:33.854372 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.854379 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.854388 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:18:33.854405 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.854411 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.854421 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:18:33.854433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.854455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.854465 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.854479 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.854485 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.854499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.854523 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.854530 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.854539 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-06-27 00:18:33.854552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.854567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.854577 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:18:33.854590 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.854620 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.854627 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.854637 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.854650 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.854665 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.854679 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.854703 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.854710 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.854719 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-06-27 00:18:33.854736 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.854743 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.854752 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-06-27 00:18:33.854769 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.854776 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.854785 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:18:33.854802 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.854808 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.854818 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-06-27 00:18:33.854834 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:18:33.854841 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.854854 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-06-27 00:18:33.854871 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.854878 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.854887 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-06-27 00:18:33.854904 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.854911 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.854921 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-06-27 00:18:33.854938 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.854944 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.854954 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:18:33.854978 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.854984 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.854994 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:18:33.855006 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.855050 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.855066 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855072 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-06-27 00:18:33.855090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855115 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.855122 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855131 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:18:33.855155 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.855162 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855172 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:18:33.855189 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.855195 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855205 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:18:33.855222 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.855229 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855238 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:18:33.855255 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.855262 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855271 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:18:33.855284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.855324 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:18:33.855338 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855344 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.855362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855386 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855392 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855429 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:18:33.855449 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:18:33.855466 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855477 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:18:33.855486 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-06-27 00:18:33.855498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:18:33.855522 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:18:33.855536 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855542 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-06-27 00:18:33.855556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855579 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.855586 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855600 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-06-27 00:18:33.855613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.855638 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-06-27 00:18:33.855652 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855659 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.855672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855696 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:18:33.855703 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855712 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-06-27 00:18:33.855725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.855749 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-06-27 00:18:33.855763 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855769 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-06-27 00:18:33.855783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855806 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.855813 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855823 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:18:33.855836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.855859 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-06-27 00:18:33.855874 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855880 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.855897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855921 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:18:33.855928 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855938 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-06-27 00:18:33.855951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.855966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.855975 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:18:33.855988 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:18:33.856014 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-06-27 00:18:33.856021 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:18:33.856031 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-06-27 00:18:33.856044 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:18:33.856059 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.856072 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:18:33.856097 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.856104 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:18:33.856114 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-06-27 00:18:33.856131 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.856143 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:18:33.856153 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-06-27 00:18:33.856170 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.856177 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:18:33.856191 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-06-27 00:18:33.856209 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.856216 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:18:33.856231 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-06-27 00:18:33.856248 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.856254 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:18:33.856264 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-06-27 00:18:33.856281 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:18:33.856287 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:18:33.856296 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-06-27 00:18:33.856313 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:18:33.856319 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:18:33.856329 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-06-27 00:18:33.856345 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:18:33.856352 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:18:33.856361 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-06-27 00:18:33.856378 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:18:33.856385 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:18:33.856395 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-06-27 00:18:33.856411 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.856418 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:18:33.856427 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-06-27 00:18:33.856444 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.856451 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:18:33.856460 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-06-27 00:18:33.856477 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.856484 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:18:33.856493 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-06-27 00:18:33.856509 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.856516 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:18:33.856525 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-06-27 00:18:33.856538 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:18:33.856597 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.856614 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.856620 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-06-27 00:18:33.856641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.856666 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.856673 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.856682 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-06-27 00:18:33.856695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.856710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.856719 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:18:33.856734 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.856740 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.856753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.856777 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.856784 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.856794 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-06-27 00:18:33.856806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.856821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.856830 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:18:33.856845 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.856851 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:18:33.856864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.856888 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.856895 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.856920 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-06-27 00:18:33.856940 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.856947 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.856957 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:18:33.856978 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.856985 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.856995 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:18:33.857012 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.857019 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.857029 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:18:33.857042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.857068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.857079 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.857094 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.857101 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.857115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.857145 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.857153 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.857164 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-06-27 00:18:33.857178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.857193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.857203 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:18:33.857217 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.857269 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.857276 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.857286 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.857299 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.857315 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.857329 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.857352 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.857359 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.857369 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:18:33.857386 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.857392 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.857401 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:18:33.857432 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.857439 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.857449 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-06-27 00:18:33.857467 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:18:33.857474 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.857483 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:18:33.857501 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.857508 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.857518 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:18:33.857536 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.857543 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.857557 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-06-27 00:18:33.857575 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:18:33.857582 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.857592 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-06-27 00:18:33.857605 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.857643 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.857659 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.857666 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-06-27 00:18:33.857680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.857705 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.857712 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.857722 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-06-27 00:18:33.857739 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.857746 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.857756 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-06-27 00:18:33.857786 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.857792 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.857806 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-06-27 00:18:33.857823 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.857830 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.857839 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-06-27 00:18:33.857856 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.857863 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.857872 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-06-27 00:18:33.857889 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.857896 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.857905 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-06-27 00:18:33.857922 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.857941 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.857952 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:18:33.857969 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.857985 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.857995 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:18:33.858008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.858049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.858060 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:18:33.858075 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.858082 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-06-27 00:18:33.858101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.858127 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:18:33.858138 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.858149 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-06-27 00:18:33.858162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.858178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.858188 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:18:33.858205 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:18:33.858212 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-06-27 00:18:33.858241 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-06-27 00:18:33.858258 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.858263 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-06-27 00:18:33.858277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.858299 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:18:33.858319 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:18:33.858335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.858346 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:18:33.858356 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-06-27 00:18:33.858372 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.858378 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-06-27 00:18:33.858392 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-06-27 00:18:33.858409 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:18:33.858416 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-06-27 00:18:33.858426 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-06-27 00:18:33.858443 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:18:33.858449 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-06-27 00:18:33.858459 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:18:33.858476 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.858483 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:18:33.858492 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.858509 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.858515 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:18:33.858524 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.858541 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:18:33.858547 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-06-27 00:18:33.858557 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:18:33.858573 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:18:33.858580 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-06-27 00:18:33.858589 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:18:33.858606 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:18:33.858612 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-06-27 00:18:33.858621 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-06-27 00:18:33.858638 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.858644 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:18:33.858654 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.858670 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:18:33.858677 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-06-27 00:18:33.858687 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-06-27 00:18:33.858703 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:18:33.858710 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-06-27 00:18:33.858723 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:18:33.858740 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.858747 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:18:33.858756 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.858772 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:18:33.858778 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-06-27 00:18:33.858788 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-06-27 00:18:33.858800 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-06-27 00:18:33.858829 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-06-27 00:18:33.858857 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:18:33.858883 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:18:33.858909 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-06-27 00:18:33.858947 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:18:33.858980 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:18:33.859006 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-06-27 00:18:33.859033 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:18:33.859059 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-06-27 00:18:33.859085 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-06-27 00:18:33.859112 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-06-27 00:18:33.859143 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-06-27 00:18:33.859171 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-06-27 00:18:33.859197 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-06-27 00:18:33.859250 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-06-27 00:18:33.859277 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-06-27 00:18:33.859302 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-06-27 00:18:33.859327 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:18:33.859353 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:18:33.859378 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:18:33.859402 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-06-27 00:18:33.859427 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:18:33.859612 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:18:33.859638 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:18:33.859664 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.859689 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:18:33.859715 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:18:33.859740 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:18:33.859765 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-06-27 00:18:33.859790 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:18:33.859815 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-06-27 00:18:33.859841 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:18:33.859866 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-06-27 00:18:33.859891 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:18:33.859931 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.859959 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:18:33.859986 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.860013 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:18:33.860040 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:18:33.860066 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:18:33.860092 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.860118 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:18:33.860149 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.860176 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:18:33.860202 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:18:33.860240 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:18:33.860266 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-06-27 00:18:33.860291 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-06-27 00:18:33.860321 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-06-27 00:18:33.860346 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:18:33.860372 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.860397 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:18:33.860422 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:18:33.860448 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:18:33.860473 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-06-27 00:18:33.860498 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-06-27 00:18:33.860524 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-06-27 00:18:33.860549 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:18:33.860574 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:18:33.860600 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:18:33.860626 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.860652 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:18:33.860677 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:18:33.860703 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:18:33.860730 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.860747 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.860772 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:18:33.860802 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.860819 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.860835 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.860860 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:18:33.860885 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.860901 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.860918 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.860948 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.860974 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:18:33.861000 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.861030 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:18:33.861056 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.861082 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:18:33.861108 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.861125 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.861156 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:18:33.861183 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.861200 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.861240 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:18:33.861265 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.861290 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:18:33.861316 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.861341 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:18:33.861365 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.861390 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:18:33.861415 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.861440 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:18:33.861465 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.861481 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.861506 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:18:33.861531 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.861556 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:18:33.861581 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.861606 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:18:33.861631 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.861655 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:18:33.861680 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.861697 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.861713 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.861730 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.861750 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.861767 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.861783 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.861809 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:18:33.861833 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.861850 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.861866 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.861891 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:18:33.861916 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.861955 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:18:33.861981 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.861998 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862015 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862040 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:18:33.862066 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862083 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862100 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862116 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862137 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862164 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:18:33.862190 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862207 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862240 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862257 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862281 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.862306 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862323 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862339 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862355 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862384 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.862410 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862435 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:18:33.862460 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862477 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862493 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862509 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862535 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:18:33.862561 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862586 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:18:33.862610 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862627 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862643 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862668 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.862692 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862709 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862725 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862741 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862757 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862782 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:18:33.862807 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862832 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:18:33.862856 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862881 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:18:33.862906 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862944 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:18:33.862970 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.862987 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863004 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863025 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863051 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.863078 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863096 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863113 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863130 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863152 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863169 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863185 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863202 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863227 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:18:33.863267 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863284 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863309 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:18:33.863334 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863350 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863366 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863391 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:18:33.863415 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863432 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863448 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863464 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863488 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:18:33.863513 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863538 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:18:33.863563 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863588 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:18:33.863613 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863629 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863654 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:18:33.863684 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863700 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863725 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:18:33.863751 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863776 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:18:33.863801 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863826 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:18:33.863850 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863875 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:18:33.863900 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.863925 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:18:33.863979 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864002 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864029 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:18:33.864055 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864081 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:18:33.864107 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864137 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:18:33.864165 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864191 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:18:33.864229 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864246 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864263 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864279 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864295 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864310 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864327 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864352 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:18:33.864376 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864392 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864416 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864441 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:18:33.864467 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864493 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:18:33.864518 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864534 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864550 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864575 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:18:33.864600 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864616 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864632 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864648 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864664 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864689 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:18:33.864714 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864730 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864747 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864762 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864787 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.864812 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864828 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864845 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864861 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864886 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.864911 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864951 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:18:33.864977 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.864995 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.865017 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.865034 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.865060 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:18:33.865086 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.865112 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:18:33.865142 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.865160 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.865178 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.865204 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.865243 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.865260 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.865276 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.865292 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.865308 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.865334 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:18:33.865359 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.865384 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:18:33.865409 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.865434 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:18:33.865459 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.865484 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:18:33.865509 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.865525 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.865542 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.865558 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.865584 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.865609 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.865625 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.865642 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.865662 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.865679 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.865695 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.865712 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.865728 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:18:33.865753 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:18:33.865778 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-06-27 00:18:33.865831 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:18:33.865879 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:18:33.865927 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:18:33.865999 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-06-27 00:18:33.866048 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-06-27 00:18:33.866096 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-06-27 00:18:33.866150 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-06-27 00:18:33.866216 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:18:33.866275 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:18:33.866321 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:18:33.866366 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:18:33.866412 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.866458 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:18:33.866504 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:18:33.866548 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:18:33.866594 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:18:33.866640 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.866687 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.866733 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:18:33.866794 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.866846 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.866906 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:18:33.866979 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-06-27 00:18:33.867026 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:18:33.867072 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.867119 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:18:33.867174 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-06-27 00:18:33.867223 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:18:33.867302 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:18:33.867347 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.867394 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:18:33.867448 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-06-27 00:18:33.867495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:18:33.867541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:18:33.867587 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:18:33.867631 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-06-27 00:18:33.867677 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-06-27 00:18:33.867736 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-06-27 00:18:33.867997 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-06-27 00:18:33.868046 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:18:33.868093 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:18:33.868146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:18:33.868194 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:18:33.868253 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.868300 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:18:33.868346 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:18:33.868392 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:18:33.868437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:18:33.868483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.868530 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.868575 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:18:33.868622 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.868671 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.868720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:18:33.868766 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-06-27 00:18:33.868811 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:18:33.868856 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.868900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:18:33.868961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-06-27 00:18:33.869009 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:18:33.869061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:18:33.869108 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.869161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:18:33.869218 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-06-27 00:18:33.869278 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:18:33.869324 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:18:33.869370 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:18:33.869415 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-06-27 00:18:33.869460 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-06-27 00:18:33.869506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-06-27 00:18:33.869556 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-06-27 00:18:33.869602 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:18:33.869647 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:18:33.869693 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:18:33.869751 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:18:33.869798 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.869846 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:18:33.869930 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:18:33.870023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:18:33.870114 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:18:33.870214 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.870312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.870411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:18:33.870463 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.870516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.870574 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:18:33.870621 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-06-27 00:18:33.870668 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:18:33.870714 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.870762 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:18:33.870811 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-06-27 00:18:33.870861 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:18:33.870927 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:18:33.870985 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.871043 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:18:33.871100 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:18:33.871125 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:18:33.871193 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:18:33.871248 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:18:33.871314 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:18:33.871370 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:18:33.871422 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:18:33.871473 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:18:33.871524 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:18:33.871576 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:18:33.871628 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:18:33.871679 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:18:33.871731 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:18:33.871782 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.871833 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:18:33.871884 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:18:33.871948 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:18:33.872001 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:18:33.872060 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.872114 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.872173 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:18:33.872226 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.872279 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.872331 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:18:33.872384 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:18:33.872450 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:18:33.872501 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.872581 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:18:33.872634 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:18:33.872685 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:18:33.872736 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:18:33.872787 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.872838 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:18:33.872897 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:18:33.872920 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:18:33.872988 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:18:33.873049 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:18:33.873103 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:18:33.873162 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:18:33.873216 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:18:33.873281 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:18:33.873333 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:18:33.873568 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:18:33.873621 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:18:33.873672 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:18:33.873723 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:18:33.873775 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.873826 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:18:33.873878 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:18:33.873933 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:18:33.874001 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:18:33.874060 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.874114 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.874174 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:18:33.874227 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.874293 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.874344 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:18:33.874395 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:18:33.874446 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:18:33.874498 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.874548 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:18:33.874599 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:18:33.874650 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:18:33.874702 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:18:33.874753 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.874804 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:18:33.874863 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-06-27 00:18:33.874884 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:18:33.874931 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:18:33.874993 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:18:33.875049 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:18:33.875104 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:18:33.875158 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:18:33.875206 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:18:33.875267 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:18:33.875314 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:18:33.875359 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:18:33.875405 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:18:33.875451 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:18:33.875497 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.875543 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:18:33.875589 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:18:33.875635 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:18:33.875680 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:18:33.875726 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.875773 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.875819 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:18:33.875865 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.875911 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.875971 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:18:33.876019 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:18:33.876066 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:18:33.876118 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.876171 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:18:33.876219 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:18:33.876283 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:18:33.876330 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:18:33.876375 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.876421 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:18:33.876475 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-06-27 00:18:33.876495 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:18:33.876544 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:18:33.876592 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:18:33.876640 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:18:33.876688 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:18:33.876736 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:18:33.876784 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:18:33.876832 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:18:33.876880 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:18:33.876943 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:18:33.876994 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:18:33.877043 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:18:33.877093 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.877148 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:18:33.877204 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:18:33.877266 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:18:33.877314 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:18:33.877363 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.877412 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.877460 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:18:33.877508 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.877556 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.877604 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:18:33.877652 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:18:33.877699 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:18:33.877747 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.877795 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:18:33.877859 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:18:33.877908 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:18:33.877958 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:18:33.878009 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.878058 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:18:33.878111 wsdl: current service: Service1 2019-06-27 00:18:33.878127 wsdl: current port: Service1Soap 2019-06-27 00:18:33.878163 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-06-27 00:18:33.878191 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-06-27 00:18:33.878217 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-06-27 00:18:33.878242 wsdl: Parsing WSDL done 2019-06-27 00:18:33.878260 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:18:33.878274 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:18:33.878283 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:18:33.878291 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:18:33.878300 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:18:33.878308 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:18:33.878316 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:18:33.878324 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:18:33.878332 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:18:33.878340 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:18:33.878348 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:18:33.878360 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:18:33.878368 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.878377 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:18:33.878384 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:18:33.878392 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:18:33.878400 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:18:33.878407 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.878415 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.878423 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:18:33.878431 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.878438 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.878446 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:18:33.878453 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:18:33.878461 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:18:33.878469 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.878476 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:18:33.878484 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:18:33.878492 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:18:33.878499 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:18:33.878507 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.878514 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:18:33.878522 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:18:33.878531 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:18:33.878538 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:18:33.878546 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:18:33.878554 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:18:33.878562 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:18:33.878570 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:18:33.878578 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:18:33.878586 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:18:33.878594 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:18:33.878601 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:18:33.878609 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:18:33.878617 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.878624 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:18:33.878632 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:18:33.878639 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:18:33.878647 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:18:33.878654 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.878662 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.878670 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:18:33.878677 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.878685 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.878692 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:18:33.878699 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:18:33.878707 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:18:33.878714 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.878722 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:18:33.878729 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:18:33.878737 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:18:33.878744 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:18:33.878756 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.878764 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:18:33.878771 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:18:33.878780 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:18:33.878787 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:18:33.878795 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:18:33.878802 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:18:33.878809 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:18:33.878816 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:18:33.878823 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:18:33.878830 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:18:33.878837 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:18:33.878844 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:18:33.878851 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:18:33.878858 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.878865 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:18:33.878872 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:18:33.878879 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:18:33.878886 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:18:33.878893 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.878900 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.878907 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:18:33.878914 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.878921 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.878928 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:18:33.878935 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:18:33.878942 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:18:33.878949 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.878956 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:18:33.878963 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:18:33.878970 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:18:33.878976 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:18:33.878983 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.878990 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:18:33.878997 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:18:33.879005 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:18:33.879011 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:18:33.879019 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:18:33.879026 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:18:33.879033 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:18:33.879039 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:18:33.879046 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:18:33.879053 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:18:33.879060 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:18:33.879067 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:18:33.879074 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:18:33.879081 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.879106 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:18:33.879113 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:18:33.879120 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:18:33.879127 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:18:33.879138 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.879350 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:18:33.879359 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:18:33.879366 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:18:33.879373 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:18:33.879379 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:18:33.879386 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:18:33.879393 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:18:33.879399 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:18:33.879406 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:18:33.879412 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:18:33.879419 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:18:33.879425 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:18:33.879432 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:18:33.879438 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:18:33.879697 nusoap_client: checkWSDL 2019-06-27 00:18:33.879707 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:18:33.879712 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:18:33.879716 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:18:33.879723 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-06-27 00:18:33.879727 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:18:33.879731 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:18:33.879740 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-06-27 00:18:33.879747 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:18:33.879778 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-06-27 00:18:33.879785 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220819" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:18:33.879797 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:18:33.879817 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-06-27 00:18:33.879823 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-06-27 00:18:33.879828 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-06-27 00:18:33.879831 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-06-27 00:18:33.879836 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220819" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:18:33.879846 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:18:33.879852 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:18:33.879856 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:18:33.879865 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:18:33.879872 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:18:33.879877 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-06-27 00:18:33.879897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.879906 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:18:33.879923 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.879946 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:18:33.879951 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-06-27 00:18:33.879956 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-06-27 00:18:33.879960 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-06-27 00:18:33.879964 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-06-27 00:18:33.879968 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-06-27 00:18:33.879972 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-06-27 00:18:33.879977 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-06-27 00:18:33.879983 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220819" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:18:33.879993 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:18:33.880000 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:18:33.880004 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:18:33.880010 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:18:33.880016 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:18:33.880020 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:18:33.880043 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:18:33.880049 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:18:33.880054 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:18:33.880059 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:18:33.880064 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:18:33.880073 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:18:33.880081 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:18:33.880085 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:18:33.880090 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:18:33.880096 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220819" 2019-06-27 00:18:33.880104 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:18:33.880108 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:18:33.880113 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:18:33.880120 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:18:33.880124 wsdl: in serializeType: returning: 220819 2019-06-27 00:18:33.880131 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:18:33.880144 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:18:33.880148 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:18:33.880152 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:18:33.880158 wsdl: in serializeType: returning: 220819 2019-06-27 00:18:33.880162 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220819 2019-06-27 00:18:33.880186 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220819 style=document use=literal encodingStyle= 2019-06-27 00:18:33.880191 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-06-27 00:18:33.880198 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4721"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-06-27 00:18:33.880211 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-06-27 00:18:33.880217 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220819 2019-06-27 00:18:33.880226 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-06-27 00:18:33.880306 nusoap_client: sending message, length=457 2019-06-27 00:18:33.880234 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:18:33.880245 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:18:33.880263 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:18:33.880268 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:18:33.880272 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:18:33.880279 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:18:33.880287 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:18:33.880295 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:18:33.880300 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:18:33.880312 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-06-27 00:18:33.880319 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:18:33.880326 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:18:33.888212 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:18:33.888227 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:18:33.888236 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-06-27 00:18:33.888242 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-06-27 00:18:33.888248 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:18:33.888253 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:18:33.888257 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:18:33.888261 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:18:33.888266 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-06-27 00:18:33.888308 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-06-27 00:18:33.903034 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-06-27 00:18:33.903050 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-06-27 00:18:33.903056 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:18:33.903062 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:18:33.903067 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:18:33.903073 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:18:33.903079 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:18:33.903084 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:18:33.903089 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:18:33.903095 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:17:42 GMT 2019-06-27 00:18:33.903101 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:18:33.903106 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-06-27 00:18:33.903112 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:18:33.903119 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-06-27 00:18:33.903156 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-06-27 00:18:33.903166 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-06-27 00:18:33.903174 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:18:33.903179 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-06-27 00:18:33.903184 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-06-27 00:18:33.903215 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:18:33.903225 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:18:33.903231 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:18:33.903249 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:18:33.903256 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 26 Jun 2019 22:17:42 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-06-27 00:18:33.903280 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-06-27 00:18:33.903289 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-06-27 00:18:33.903305 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-06-27 00:18:33.903311 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-06-27 00:18:33.903383 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-06-27 00:18:33.903480 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-06-27 00:18:33.903486 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-06-27 00:18:33.903494 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-06-27 00:18:33.903504 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:18:33.903526 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-06-27 00:18:33.903582 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-06-27 00:18:33.903606 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:18:33.903620 nusoap_client: got fault 2019-06-27 00:18:33.903627 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-06-27 00:18:33.903632 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-06-27 00:18:33.903637 nusoap_client: detail =