Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 180.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
479017-0001 Model turbiny: GT32
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: HINO
 Silnik:
JR T4569
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 10:20:35 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 12:20:49.789674 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 12:20:49.789722 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:20:49.789749 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220819" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 12:20:49.789766 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:20:49.789775 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 12:20:49.789783 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 12:20:49.789795 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 12:20:49.789831 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:20:49.789839 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:20:49.789903 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:20:49.789914 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 12:20:49.789926 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 12:20:49.789932 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 12:20:49.789960 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 12:20:49.789965 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 12:20:49.789969 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 12:20:49.789981 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:20:49.789996 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:20:49.790005 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 12:20:49.790010 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 12:20:49.790016 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 12:20:49.790024 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 12:20:49.790033 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 12:20:49.797820 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 12:20:49.797867 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 12:20:49.797891 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 12:20:49.797904 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:20:49.797914 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:20:49.797921 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 12:20:49.797928 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 12:20:49.797965 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 12:20:49.814363 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 12:20:49.814419 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 12:20:49.814441 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:20:49.814453 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 12:20:49.814464 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 12:20:49.814474 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 12:20:49.814485 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 12:20:49.814497 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 12:20:49.814509 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 12:20:49.814520 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 10:20:35 GMT 2019-04-25 12:20:49.814531 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 12:20:49.814542 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 12:20:49.814554 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 12:20:49.814574 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 12:20:49.814621 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 12:20:49.821935 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:20:49.822086 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:20:49.822102 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-04-25 12:20:49.829949 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:20:49.830002 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:20:49.830062 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-25 12:20:49.830112 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 12:20:49.837528 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:20:49.837985 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:20:49.838029 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:20:49.838056 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:20:49.838078 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:20:49.838118 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:20:49.838140 soap_transport_http: read buffer of 2480 bytes 2019-04-25 12:20:49.845166 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 12:20:49.845298 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 12:20:49.845512 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:20:49.845541 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:20:49.845592 soap_transport_http: read buffer of 2440 bytes 2019-04-25 12:20:49.845854 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:20:49.845897 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:20:49.845924 soap_transport_http: read buffer of 992 bytes 2019-04-25 12:20:49.846019 soap_transport_http: read buffer of 3863 bytes 2019-04-25 12:20:49.846039 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 12:20:49.846048 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 12:20:49.846085 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 12:20:49.846136 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 12:20:49.846157 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 12:20:49.846169 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 12:20:49.846196 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 12:20:49.846209 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 12:20:49.846483 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 12:20:49.846505 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 12:20:49.846578 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.846592 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 12:20:49.846625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.846679 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.846693 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.846717 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:20:49.846753 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.846765 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.846783 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:20:49.846811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.846858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.846878 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 12:20:49.846906 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.846917 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.846944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.846993 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:20:49.847005 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.847024 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 12:20:49.847048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.847077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.847096 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 12:20:49.847122 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.847133 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 12:20:49.847158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.847202 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.847214 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.847232 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:20:49.847263 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.847282 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.847300 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:20:49.847332 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.847344 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.847361 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 12:20:49.847385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.847426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.847447 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 12:20:49.847474 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.847485 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 12:20:49.847509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.847553 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:20:49.847565 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.847583 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 12:20:49.847607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.847634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.847653 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 12:20:49.847679 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.847689 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 12:20:49.847714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.847758 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.847770 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.847787 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:20:49.847819 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.847830 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.847847 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:20:49.847878 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.847889 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.847906 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 12:20:49.847937 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.847949 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.847966 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:20:49.847990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.848040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.848059 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:20:49.848085 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.848096 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.848121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.848164 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.848175 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.848200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.848247 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:20:49.848294 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:20:49.848379 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.848405 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:20:49.848425 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 12:20:49.848454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.848481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:20:49.848500 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 12:20:49.848528 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.848538 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 12:20:49.848564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.848609 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.848621 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.848639 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:20:49.848663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.848690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.848708 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 12:20:49.848734 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.848745 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.848769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.848861 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.848875 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.848893 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 12:20:49.848922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.848951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.848969 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 12:20:49.848996 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.849006 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 12:20:49.849031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.849076 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.849087 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.849105 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:20:49.849129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.849156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.849174 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 12:20:49.849199 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.849210 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.849234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.849286 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.849303 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.849321 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 12:20:49.849346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.849455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.849477 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 12:20:49.849509 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.849524 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 12:20:49.849580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.849627 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.849639 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.849657 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:20:49.849689 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.849701 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.849719 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:20:49.849744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.849779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.849797 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 12:20:49.849823 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.849833 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.849857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.849902 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.849914 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.849931 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 12:20:49.849955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.849982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.850000 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 12:20:49.850026 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.850037 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 12:20:49.850060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.850104 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.850116 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.850133 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:20:49.850167 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.850179 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.850196 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:20:49.850220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.850254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.850278 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 12:20:49.850306 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.850318 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.850349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.850395 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.850407 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.850425 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 12:20:49.850449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.850476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.850495 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 12:20:49.850521 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.850532 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 12:20:49.850556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.850599 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.850612 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.850629 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:20:49.850653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.850680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.850697 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 12:20:49.850724 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.850734 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.850758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.850803 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.850815 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.850833 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 12:20:49.850856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.850883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.850901 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 12:20:49.850927 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.850937 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 12:20:49.850961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.851005 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.851017 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.851034 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:20:49.851058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.851085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.851102 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 12:20:49.851128 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.851139 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.851162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.851206 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:20:49.851218 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.851235 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 12:20:49.851259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.851293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.851340 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 12:20:49.851374 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.851382 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 12:20:49.851401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.851439 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.851448 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.851461 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 12:20:49.851475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.851495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.851506 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:20:49.851522 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.851529 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.851543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.851571 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.851578 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.851588 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 12:20:49.851601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.851618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.851628 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 12:20:49.851643 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.851650 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 12:20:49.851665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.851691 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.851698 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.851708 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 12:20:49.851721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.851737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.851746 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 12:20:49.851762 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.851769 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.851783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.851808 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.851815 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.851825 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 12:20:49.851838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.851855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.851865 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 12:20:49.851880 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.851886 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 12:20:49.851900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.851925 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.851932 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.851942 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 12:20:49.851960 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.851967 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.851977 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 12:20:49.851990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.852020 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:20:49.852036 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852042 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.852056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852081 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:20:49.852089 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852099 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 12:20:49.852112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.852137 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 12:20:49.852152 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852159 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:20:49.852173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852197 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.852204 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852214 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:20:49.852227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.852258 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.852281 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852288 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.852349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852376 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.852384 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852394 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:20:49.852407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.852439 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:20:49.852455 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852461 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 12:20:49.852475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852500 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:20:49.852508 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852518 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 12:20:49.852531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.852557 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:20:49.852572 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852578 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.852592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852616 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852623 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852663 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:20:49.852685 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:20:49.852702 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852714 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:20:49.852724 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 12:20:49.852736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:20:49.852762 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:20:49.852777 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852783 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 12:20:49.852798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852825 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:20:49.852832 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852842 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 12:20:49.852856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.852881 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 12:20:49.852897 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852903 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.852917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852941 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852948 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.852985 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:20:49.853005 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:20:49.853022 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853033 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:20:49.853043 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 12:20:49.853055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:20:49.853079 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:20:49.853094 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853101 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 12:20:49.853115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853140 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.853148 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853158 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 12:20:49.853176 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.853183 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853193 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 12:20:49.853212 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.853219 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853228 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:20:49.853246 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.853253 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853263 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:20:49.853281 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.853288 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853304 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 12:20:49.853323 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.853330 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853339 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 12:20:49.853357 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.853364 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853374 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:20:49.853387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.853444 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 12:20:49.853461 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853467 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.853482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853507 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.853515 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853525 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 12:20:49.853539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.853565 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 12:20:49.853581 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853587 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 12:20:49.853602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853627 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.853634 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853644 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 12:20:49.853662 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.853669 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853678 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:20:49.853697 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.853703 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853713 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:20:49.853726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.853759 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 12:20:49.853774 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853781 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.853795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853819 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.853828 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853838 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 12:20:49.853851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.853877 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 12:20:49.853892 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853899 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:20:49.853912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853937 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.853945 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853954 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:20:49.853967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.853982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.853992 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.854008 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.854014 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.854028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.854053 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.854060 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.854071 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:20:49.854084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.854099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.854109 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:20:49.854125 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.854131 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:20:49.854145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.854170 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.854177 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.854187 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 12:20:49.854205 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.854212 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.854222 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:20:49.854241 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.854248 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.854258 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:20:49.854271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.854299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.854310 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.854326 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.854332 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.854347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.854373 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.854380 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.854390 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:20:49.854403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.854418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.854433 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:20:49.854449 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.854456 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 12:20:49.854469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.854494 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.854501 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.854511 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:20:49.854530 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.854536 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.854546 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:20:49.854564 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.854570 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.854580 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:20:49.854597 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.854604 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.854614 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:20:49.854632 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.854638 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.854648 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:20:49.854661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.854691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.854703 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:20:49.854718 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.854724 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.854738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.854763 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:20:49.854771 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.854781 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 12:20:49.854794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.854810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.854820 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 12:20:49.854835 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:20:49.854867 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 12:20:49.854874 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:20:49.854884 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 12:20:49.854897 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:20:49.854915 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.854929 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:20:49.854955 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.854962 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:20:49.854972 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:20:49.854990 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:20:49.854997 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:20:49.855007 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 12:20:49.855025 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:20:49.855032 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:20:49.855042 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 12:20:49.855060 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:20:49.855066 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:20:49.855076 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 12:20:49.855094 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:20:49.855101 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:20:49.855110 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 12:20:49.855128 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:20:49.855135 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:20:49.855145 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 12:20:49.855163 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.855170 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:20:49.855180 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.855198 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.855204 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:20:49.855214 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:20:49.855232 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.855238 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:20:49.855248 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:20:49.855266 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.855273 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:20:49.855282 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:20:49.855313 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:20:49.855365 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.855384 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.855391 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 12:20:49.855406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.855438 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.855446 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.855457 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:20:49.855476 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.855483 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.855493 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:20:49.855510 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.855517 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.855527 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:20:49.855552 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.855564 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.855576 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 12:20:49.855590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.855618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.855629 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.855645 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.855652 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.855667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.855692 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.855700 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.855709 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 12:20:49.855723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.855738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.855748 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 12:20:49.855762 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.855790 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.855798 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.855807 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.855820 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.855837 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.855851 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.855877 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.855884 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.855893 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:20:49.855911 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.855918 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.855929 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 12:20:49.855946 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.855953 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.855963 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:20:49.855981 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.855987 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.855997 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 12:20:49.856015 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:20:49.856021 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.856031 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:20:49.856049 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:20:49.856055 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.856065 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:20:49.856083 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.856089 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.856099 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:20:49.856117 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.856123 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.856133 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 12:20:49.856151 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.856158 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.856168 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 12:20:49.856186 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.856192 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.856202 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:20:49.856220 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.856226 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.856236 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:20:49.856249 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.856309 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.856328 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.856334 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 12:20:49.856349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.856374 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.856381 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.856391 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:20:49.856409 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.856416 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.856429 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:20:49.856449 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.856456 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.856466 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:20:49.856484 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:20:49.856490 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.856501 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 12:20:49.856513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.856540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.856551 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.856566 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.856572 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.856586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.856612 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.856619 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.856629 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 12:20:49.856642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.856657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.856667 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 12:20:49.856681 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.856711 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.856718 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.856728 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.856741 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.856757 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.856772 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.856799 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.856806 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.856815 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:20:49.856834 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.856841 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.856850 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 12:20:49.856872 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.856879 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.856889 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:20:49.856907 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.856914 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.856923 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 12:20:49.856941 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:20:49.856948 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.856957 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:20:49.856975 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:20:49.856982 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.856991 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:20:49.857009 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.857016 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.857025 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:20:49.857043 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.857050 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.857060 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 12:20:49.857077 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.857084 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.857094 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 12:20:49.857112 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:20:49.857118 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.857128 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 12:20:49.857145 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.857152 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.857162 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:20:49.857179 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.857186 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.857196 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:20:49.857209 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.857267 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.857283 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:20:49.857319 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:20:49.857327 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:20:49.857337 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:20:49.857351 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:20:49.857367 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.857382 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:20:49.857408 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.857415 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:20:49.857429 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 12:20:49.857450 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.857457 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:20:49.857467 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 12:20:49.857485 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.857492 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:20:49.857501 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 12:20:49.857519 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.857526 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:20:49.857536 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 12:20:49.857553 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.857560 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:20:49.857570 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 12:20:49.857587 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:20:49.857594 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:20:49.857604 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:20:49.857621 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.857628 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:20:49.857638 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 12:20:49.857655 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:20:49.857662 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:20:49.857672 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 12:20:49.857689 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:20:49.857696 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:20:49.857706 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 12:20:49.857723 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:20:49.857730 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:20:49.857740 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:20:49.857757 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:20:49.857764 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:20:49.857773 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:20:49.857791 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:20:49.857797 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:20:49.857807 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 12:20:49.857824 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.857831 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:20:49.857841 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:20:49.857858 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.857865 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:20:49.857875 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 12:20:49.857888 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:20:49.857952 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.857971 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.857978 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 12:20:49.857994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.858019 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.858026 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.858036 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:20:49.858049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.858065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.858075 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:20:49.858090 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.858097 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.858110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.858136 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:20:49.858143 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.858153 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 12:20:49.858165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.858181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.858191 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 12:20:49.858206 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.858212 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 12:20:49.858225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.858251 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.858258 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.858267 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:20:49.858286 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.858292 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.858308 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:20:49.858326 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.858332 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.858342 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:20:49.858360 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:20:49.858367 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.858376 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 12:20:49.858389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.858416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.858431 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 12:20:49.858447 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.858453 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.858468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.858493 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:20:49.858501 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.858510 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 12:20:49.858523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.858539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.858549 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 12:20:49.858562 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:20:49.858589 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 12:20:49.858596 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:20:49.858606 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 12:20:49.858620 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:20:49.858636 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.858650 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 12:20:49.858676 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.858683 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:20:49.858693 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 12:20:49.858711 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.858717 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 12:20:49.858727 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 12:20:49.858745 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.858752 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:20:49.858762 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 12:20:49.858779 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:20:49.858786 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 12:20:49.858796 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 12:20:49.858814 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.858821 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 12:20:49.858830 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 12:20:49.858848 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.858855 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 12:20:49.858864 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 12:20:49.858882 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.858889 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 12:20:49.858898 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:20:49.858916 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:20:49.858923 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:20:49.858932 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 12:20:49.858950 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:20:49.858956 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 12:20:49.858966 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 12:20:49.858984 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.858990 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 12:20:49.859000 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:20:49.859013 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 12:20:49.859063 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.859080 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.859087 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 12:20:49.859102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.859127 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.859134 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.859144 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:20:49.859156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.859172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.859182 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 12:20:49.859197 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.859203 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.859217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.859242 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:20:49.859249 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.859259 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 12:20:49.859271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.859286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.859321 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 12:20:49.859337 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 12:20:49.859365 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:20:49.859372 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 12:20:49.859382 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 12:20:49.859400 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:20:49.859407 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 12:20:49.859416 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 12:20:49.859442 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:20:49.859450 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 12:20:49.859461 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 12:20:49.859474 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 12:20:49.859499 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.859515 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.859521 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 12:20:49.859536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.859562 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.859569 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.859578 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:20:49.859596 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.859603 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.859613 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:20:49.859630 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.859637 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.859646 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:20:49.859659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.859682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.859693 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.859708 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.859714 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.859729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.859754 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.859761 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.859771 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 12:20:49.859784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.859799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.859809 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 12:20:49.859823 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.859851 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.859858 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.859868 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.859880 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.859897 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.859911 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.859937 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.859944 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.859954 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 12:20:49.859972 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.859979 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.859988 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 12:20:49.860006 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.860012 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.860022 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 12:20:49.860040 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.860046 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.860056 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 12:20:49.860074 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:20:49.860080 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.860090 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 12:20:49.860107 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.860114 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.860123 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 12:20:49.860141 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.860148 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.860158 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 12:20:49.860175 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.860182 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.860192 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:20:49.860209 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.860216 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.860226 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:20:49.860239 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.860285 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.860308 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.860315 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 12:20:49.860330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.860355 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.860362 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.860371 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:20:49.860390 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.860397 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.860407 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:20:49.860428 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.860435 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.860446 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:20:49.860465 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.860471 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.860481 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:20:49.860499 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.860505 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.860515 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:20:49.860528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.860559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.860570 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:20:49.860586 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.860592 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.860606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.860630 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.860636 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.860650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.860675 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:20:49.860696 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:20:49.860713 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.860724 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:20:49.860735 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 12:20:49.860747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.860761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:20:49.860771 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 12:20:49.860786 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.860793 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 12:20:49.860806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.860831 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.860838 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.860848 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 12:20:49.860861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.860876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.860886 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 12:20:49.860901 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.860907 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.860921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.860946 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:20:49.860953 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.860963 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 12:20:49.860976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.860991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.861001 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 12:20:49.861016 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.861022 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 12:20:49.861036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.861061 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.861068 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.861078 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:20:49.861091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.861106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.861115 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 12:20:49.861131 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.861137 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.861150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.861175 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:20:49.861182 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.861192 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 12:20:49.861205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.861220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.861230 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 12:20:49.861244 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:20:49.861272 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 12:20:49.861279 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:20:49.861289 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 12:20:49.861308 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:20:49.861325 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.861340 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:20:49.861366 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.861374 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:20:49.861384 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 12:20:49.861402 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.861408 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:20:49.861418 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 12:20:49.861443 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.861450 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:20:49.861460 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 12:20:49.861478 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.861485 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:20:49.861494 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 12:20:49.861512 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.861518 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:20:49.861528 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 12:20:49.861546 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:20:49.861552 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:20:49.861562 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 12:20:49.861580 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:20:49.861586 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:20:49.861596 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 12:20:49.861613 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:20:49.861620 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:20:49.861629 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 12:20:49.861647 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:20:49.861654 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:20:49.861664 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 12:20:49.861681 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.861688 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:20:49.861697 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 12:20:49.861715 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.861721 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:20:49.861731 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 12:20:49.861749 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.861755 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:20:49.861765 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 12:20:49.861782 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.861789 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:20:49.861798 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 12:20:49.861811 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:20:49.861873 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.861891 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.861897 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 12:20:49.861913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.861938 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.861945 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.861955 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 12:20:49.861968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.861984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.861994 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:20:49.862009 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.862015 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.862028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.862053 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.862060 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.862070 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 12:20:49.862083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.862099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.862108 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 12:20:49.862123 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.862129 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 12:20:49.862143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.862168 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.862175 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.862185 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 12:20:49.862203 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.862209 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.862219 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:20:49.862236 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.862243 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.862253 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:20:49.862271 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.862277 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.862287 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:20:49.862305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.862333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.862344 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.862359 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.862365 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.862381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.862406 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.862414 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.862427 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 12:20:49.862442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.862458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.862468 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 12:20:49.862482 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.862511 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.862518 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.862528 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.862541 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.862559 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.862573 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.862599 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.862606 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.862616 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:20:49.862633 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.862640 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.862649 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:20:49.862667 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.862674 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.862683 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 12:20:49.862701 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:20:49.862708 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.862718 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 12:20:49.862735 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.862742 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.862752 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:20:49.862769 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.862776 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.862785 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 12:20:49.862803 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:20:49.862810 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.862819 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 12:20:49.862832 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.862871 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.862888 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.862895 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 12:20:49.862910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.862934 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.862941 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.862951 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 12:20:49.862969 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.862976 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.862986 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 12:20:49.863003 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.863010 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.863020 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 12:20:49.863037 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.863044 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.863053 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 12:20:49.863071 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.863078 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.863087 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 12:20:49.863105 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.863111 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.863121 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 12:20:49.863138 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.863145 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.863155 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 12:20:49.863172 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.863179 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.863189 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 12:20:49.863202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.863243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.863254 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:20:49.863269 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.863276 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 12:20:49.863293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.863325 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:20:49.863333 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.863343 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 12:20:49.863356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.863371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.863381 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 12:20:49.863398 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:20:49.863405 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 12:20:49.863416 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 12:20:49.863438 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.863444 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 12:20:49.863459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.863482 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:20:49.863503 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:20:49.863520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.863531 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:20:49.863541 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 12:20:49.863558 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.863565 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 12:20:49.863575 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 12:20:49.863592 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:20:49.863599 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 12:20:49.863609 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 12:20:49.863628 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:20:49.863634 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 12:20:49.863644 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:20:49.863662 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.863669 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 12:20:49.863679 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.863696 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.863702 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 12:20:49.863712 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.863729 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:20:49.863736 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 12:20:49.863745 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:20:49.863763 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:20:49.863769 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 12:20:49.863778 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:20:49.863796 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:20:49.863802 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 12:20:49.863812 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 12:20:49.863829 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.863836 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 12:20:49.863845 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.863863 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:20:49.863869 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 12:20:49.863879 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 12:20:49.863896 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:20:49.863903 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 12:20:49.863912 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:20:49.863929 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.863936 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 12:20:49.863945 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.863961 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:20:49.863968 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 12:20:49.863977 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 12:20:49.863992 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 12:20:49.864029 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 12:20:49.864059 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 12:20:49.864087 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:20:49.864115 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 12:20:49.864143 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:20:49.864170 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 12:20:49.864198 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 12:20:49.864226 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 12:20:49.864253 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 12:20:49.864280 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 12:20:49.864314 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 12:20:49.864342 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 12:20:49.864369 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 12:20:49.864396 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 12:20:49.864429 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 12:20:49.864459 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 12:20:49.864486 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 12:20:49.864514 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 12:20:49.864541 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:20:49.864567 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 12:20:49.864595 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 12:20:49.864622 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 12:20:49.864649 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:20:49.864676 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 12:20:49.864704 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.864732 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:20:49.864759 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:20:49.864862 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:20:49.864912 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 12:20:49.864959 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:20:49.865005 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 12:20:49.865051 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 12:20:49.865095 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 12:20:49.865139 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 12:20:49.865182 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.865229 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:20:49.865275 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.865326 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:20:49.865357 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:20:49.865384 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 12:20:49.865411 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.865445 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 12:20:49.865473 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.865499 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 12:20:49.865527 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:20:49.865554 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 12:20:49.865581 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 12:20:49.865608 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 12:20:49.865635 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 12:20:49.865662 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 12:20:49.865689 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.865716 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 12:20:49.865743 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:20:49.865770 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 12:20:49.865798 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 12:20:49.865825 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 12:20:49.865852 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 12:20:49.865880 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 12:20:49.865907 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:20:49.865935 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 12:20:49.865962 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.865989 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 12:20:49.866017 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:20:49.866045 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 12:20:49.866074 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.866093 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.866119 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:20:49.866147 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.866164 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.866181 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.866208 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:20:49.866235 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.866254 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.866271 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.866288 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.866322 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:20:49.866348 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.866375 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:20:49.866402 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.866434 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:20:49.866461 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.866479 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.866506 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:20:49.866533 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.866551 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.866577 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:20:49.866605 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.866631 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:20:49.866658 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.866684 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:20:49.866710 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.866737 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:20:49.866764 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.866791 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:20:49.866817 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.866834 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.866861 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:20:49.866888 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.866915 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:20:49.866941 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.866968 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:20:49.866995 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867021 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:20:49.867048 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867066 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867084 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867101 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867119 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867135 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867153 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867180 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:20:49.867207 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867225 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867242 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867269 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:20:49.867301 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867330 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:20:49.867357 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867374 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867392 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867418 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:20:49.867451 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867469 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867486 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867503 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867520 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867547 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:20:49.867573 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867591 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867608 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867625 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867652 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.867679 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867696 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867714 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867731 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867757 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.867784 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867810 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:20:49.867838 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867856 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867874 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867891 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867919 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:20:49.867946 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.867972 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:20:49.867998 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868016 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868034 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868061 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.868087 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868105 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868122 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868157 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868184 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:20:49.868210 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868237 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 12:20:49.868264 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868290 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:20:49.868323 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868350 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:20:49.868376 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868394 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868411 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868432 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868460 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.868488 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868505 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868523 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868541 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868558 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868575 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868593 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868610 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868636 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 12:20:49.868664 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868682 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868708 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:20:49.868735 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868753 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868770 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868796 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:20:49.868823 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868841 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868859 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868876 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868902 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:20:49.868929 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.868956 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:20:49.868982 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.869009 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:20:49.869036 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.869053 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.869079 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:20:49.869106 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.869124 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.869150 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:20:49.869178 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.869204 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:20:49.869231 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.869258 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:20:49.869286 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.869318 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:20:49.869346 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.869372 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:20:49.869399 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.869416 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.869450 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:20:49.869477 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.869504 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:20:49.869531 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.869558 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:20:49.869584 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.869611 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:20:49.869637 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.869655 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.869673 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.869690 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.869707 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.869724 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.869741 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.869768 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:20:49.869794 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.869812 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.869830 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.869856 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:20:49.869883 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.869911 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:20:49.869938 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.869955 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.869973 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870000 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:20:49.870026 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870044 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870061 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870095 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870122 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:20:49.870148 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870166 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870183 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870200 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870226 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.870253 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870271 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870288 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870312 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870339 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.870366 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870394 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:20:49.870423 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870443 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870461 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870478 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870504 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:20:49.870531 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870558 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:20:49.870585 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870603 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870621 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870648 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.870674 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870692 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870709 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870727 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870744 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870770 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:20:49.870796 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870823 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 12:20:49.870850 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870877 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:20:49.870904 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870931 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:20:49.870958 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870975 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.870992 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.871009 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.871037 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.871063 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.871081 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.871098 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.871116 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.871134 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.871151 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.871168 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.871186 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:20:49.871212 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 12:20:49.871239 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 12:20:49.871306 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:20:49.871359 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:20:49.871410 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:20:49.871464 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 12:20:49.871514 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 12:20:49.871563 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 12:20:49.871613 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 12:20:49.871666 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:20:49.871715 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:20:49.871765 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:20:49.871814 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:20:49.871862 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.871911 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:20:49.871960 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:20:49.872008 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:20:49.872057 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:20:49.872106 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.872156 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.872206 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:20:49.872256 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.872319 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.872375 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:20:49.872428 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 12:20:49.872478 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:20:49.872526 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.872574 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:20:49.872624 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 12:20:49.872674 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:20:49.872729 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:20:49.872778 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.872828 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:20:49.872885 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 12:20:49.872935 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:20:49.872984 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:20:49.873034 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:20:49.873081 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 12:20:49.873131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 12:20:49.873182 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 12:20:49.873231 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 12:20:49.873280 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:20:49.873335 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:20:49.873384 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:20:49.873440 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:20:49.873489 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.873539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:20:49.873588 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:20:49.873688 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:20:49.873737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:20:49.873787 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.873837 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.873886 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:20:49.873936 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.873990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.874043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:20:49.874091 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 12:20:49.874140 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:20:49.874188 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.874236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:20:49.874286 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 12:20:49.874343 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:20:49.874397 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:20:49.874450 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.874500 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:20:49.874559 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 12:20:49.874609 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:20:49.874658 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:20:49.874708 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:20:49.874756 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 12:20:49.874805 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 12:20:49.874854 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 12:20:49.874903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 12:20:49.874952 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:20:49.875000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:20:49.875050 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:20:49.875099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:20:49.875146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.875196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:20:49.875244 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:20:49.875292 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:20:49.875349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:20:49.875399 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.875457 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.875508 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:20:49.875558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.875611 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.875663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:20:49.875711 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 12:20:49.875759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:20:49.875807 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.875854 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:20:49.875904 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 12:20:49.875954 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:20:49.876010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:20:49.876058 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.876108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:20:49.876164 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 12:20:49.876192 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:20:49.876254 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:20:49.876316 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:20:49.876372 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:20:49.876427 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:20:49.876482 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:20:49.876537 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:20:49.876592 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:20:49.876646 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:20:49.876701 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:20:49.876756 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:20:49.876811 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:20:49.876866 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.876921 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:20:49.876977 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:20:49.877031 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:20:49.877086 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:20:49.877141 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.877197 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.877251 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:20:49.877311 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.877367 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.877421 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:20:49.877476 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:20:49.877530 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:20:49.877585 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.877647 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:20:49.877702 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:20:49.877757 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:20:49.877811 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:20:49.877865 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.877919 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:20:49.877982 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 12:20:49.878007 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:20:49.878063 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:20:49.878119 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:20:49.878174 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:20:49.878229 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:20:49.878284 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:20:49.878345 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:20:49.878401 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:20:49.878456 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:20:49.878511 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:20:49.878566 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:20:49.878621 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:20:49.878676 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.878732 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:20:49.878788 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:20:49.878844 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:20:49.878899 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:20:49.878955 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.879057 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.879113 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:20:49.879169 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.879224 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.879279 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:20:49.879339 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:20:49.879394 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:20:49.879450 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.879504 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:20:49.879559 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:20:49.879614 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:20:49.879670 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:20:49.879725 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.879779 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:20:49.879842 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 12:20:49.879865 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:20:49.879916 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:20:49.879966 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:20:49.880015 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:20:49.880065 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:20:49.880114 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:20:49.880163 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:20:49.880212 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:20:49.880262 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:20:49.880316 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:20:49.880366 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:20:49.880415 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:20:49.880465 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.880515 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:20:49.880564 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:20:49.880614 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:20:49.880663 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:20:49.880713 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.880763 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.880813 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:20:49.880862 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.880912 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.880962 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:20:49.881011 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:20:49.881061 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:20:49.881110 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.881160 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:20:49.881209 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:20:49.881259 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:20:49.881313 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:20:49.881362 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.881413 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:20:49.881470 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 12:20:49.881492 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:20:49.881544 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:20:49.881596 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:20:49.881647 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:20:49.881698 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:20:49.881749 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:20:49.881801 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:20:49.881853 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:20:49.881907 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:20:49.881959 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:20:49.882011 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:20:49.882062 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:20:49.882114 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.882166 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:20:49.882217 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:20:49.882268 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:20:49.882331 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:20:49.882385 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.882436 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.882488 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:20:49.882539 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.882591 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.882642 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:20:49.882694 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:20:49.882745 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:20:49.882797 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.882849 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:20:49.882901 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:20:49.882952 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:20:49.883004 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:20:49.883056 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.883107 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:20:49.883162 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 12:20:49.883180 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 12:20:49.883210 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 12:20:49.883238 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 12:20:49.883265 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 12:20:49.883292 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 12:20:49.883318 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:20:49.883335 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:20:49.883344 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:20:49.883354 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:20:49.883363 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:20:49.883372 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:20:49.883381 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:20:49.883390 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:20:49.883398 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:20:49.883407 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:20:49.883415 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:20:49.883424 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:20:49.883432 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.883441 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:20:49.883450 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:20:49.883458 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:20:49.883466 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:20:49.883474 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.883483 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.883491 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:20:49.883499 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.883506 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.883515 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:20:49.883523 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:20:49.883531 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:20:49.883539 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.883546 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:20:49.883554 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:20:49.883562 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:20:49.883571 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:20:49.883579 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.883586 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:20:49.883595 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:20:49.883605 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:20:49.883613 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:20:49.883622 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:20:49.883629 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:20:49.883637 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:20:49.883646 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:20:49.883654 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:20:49.883662 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:20:49.883669 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:20:49.883677 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:20:49.883684 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:20:49.883692 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.883700 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:20:49.883707 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:20:49.883715 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:20:49.883722 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:20:49.883730 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.883737 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.883745 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:20:49.883753 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.883760 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.883767 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:20:49.883775 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:20:49.883783 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:20:49.883790 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.883797 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:20:49.883805 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:20:49.883812 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:20:49.883820 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:20:49.883828 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.883835 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:20:49.883842 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:20:49.883851 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:20:49.883860 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:20:49.883868 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:20:49.883875 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:20:49.883883 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:20:49.883890 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:20:49.883898 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:20:49.883905 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:20:49.883911 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:20:49.883918 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:20:49.883925 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:20:49.883933 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.883940 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:20:49.883947 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:20:49.883954 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:20:49.883961 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:20:49.883968 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.883975 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.883982 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:20:49.883989 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.883997 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.884004 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:20:49.884010 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:20:49.884018 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:20:49.884025 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.884032 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:20:49.884039 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:20:49.884046 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:20:49.884053 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:20:49.884059 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.884066 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:20:49.884073 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:20:49.884081 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:20:49.884088 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:20:49.884096 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:20:49.884102 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:20:49.884110 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:20:49.884116 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:20:49.884123 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:20:49.884129 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:20:49.884136 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:20:49.884143 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:20:49.884150 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:20:49.884157 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.884165 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:20:49.884172 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:20:49.884180 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:20:49.884187 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:20:49.884194 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.884201 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:20:49.884208 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:20:49.884214 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:20:49.884221 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:20:49.884228 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:20:49.884234 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:20:49.884241 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:20:49.884247 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:20:49.884254 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:20:49.884260 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:20:49.884267 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:20:49.884274 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:20:49.884280 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:20:49.884287 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:20:49.884370 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 12:20:49.884380 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:20:49.884385 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:20:49.884390 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:20:49.884396 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 12:20:49.884401 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 12:20:49.884405 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 12:20:49.884414 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 12:20:49.884423 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 12:20:49.884463 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 12:20:49.884470 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220819" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:20:49.884484 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 12:20:49.884505 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 12:20:49.884512 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 12:20:49.884516 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 12:20:49.884520 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 12:20:49.884526 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220819" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:20:49.884536 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:20:49.884543 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:20:49.884548 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:20:49.884561 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 12:20:49.884570 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:20:49.884575 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 12:20:49.884599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.884609 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 12:20:49.884613 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.884637 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 12:20:49.884643 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 12:20:49.884647 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 12:20:49.884651 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 12:20:49.884655 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 12:20:49.884659 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 12:20:49.884663 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 12:20:49.884667 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 12:20:49.884674 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220819" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:20:49.884684 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:20:49.884690 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:20:49.884694 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:20:49.884701 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 12:20:49.884706 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 12:20:49.884711 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:20:49.884734 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 12:20:49.884740 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:20:49.884745 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:20:49.884751 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:20:49.884755 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:20:49.884765 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 12:20:49.884773 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:20:49.884778 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:20:49.884782 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 12:20:49.884789 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220819" 2019-04-25 12:20:49.884796 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:20:49.884800 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:20:49.884805 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:20:49.884811 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:20:49.884816 wsdl: in serializeType: returning: 220819 2019-04-25 12:20:49.884822 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 12:20:49.884829 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:20:49.884834 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:20:49.884837 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 12:20:49.884842 wsdl: in serializeType: returning: 220819 2019-04-25 12:20:49.884847 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220819 2019-04-25 12:20:49.884861 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220819 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 12:20:49.884865 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 12:20:49.884871 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1868"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 12:20:49.884885 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 12:20:49.884891 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220819 2019-04-25 12:20:49.884901 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 12:20:49.884975 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 12:20:49.884913 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 12:20:49.884925 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 12:20:49.884930 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 12:20:49.884935 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 12:20:49.884939 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 12:20:49.884946 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:20:49.884956 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:20:49.884963 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 12:20:49.884969 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 12:20:49.884982 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 12:20:49.884992 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 12:20:49.885000 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 12:20:49.892718 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 12:20:49.892746 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 12:20:49.892761 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 12:20:49.892767 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 12:20:49.892774 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:20:49.892780 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:20:49.892784 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 12:20:49.892789 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 12:20:49.892794 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 12:20:49.892829 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 12:20:49.902430 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 12:20:49.902487 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 12:20:49.902494 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:20:49.902500 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 12:20:49.902506 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 12:20:49.902511 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 12:20:49.902518 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 12:20:49.902524 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 12:20:49.902529 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 12:20:49.902535 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 10:20:35 GMT 2019-04-25 12:20:49.902541 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 12:20:49.902546 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 12:20:49.902552 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 12:20:49.902563 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 12:20:49.902592 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 12:20:49.902603 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 12:20:49.902613 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 12:20:49.902618 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 12:20:49.902623 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 12:20:49.902662 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 12:20:49.902674 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 12:20:49.902680 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 12:20:49.902702 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:20:49.902709 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 10:20:35 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 12:20:49.902744 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 12:20:49.902754 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 12:20:49.902779 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 12:20:49.902785 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 12:20:49.902900 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 12:20:49.902999 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 12:20:49.903005 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 12:20:49.903014 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 12:20:49.903025 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 12:20:49.903049 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 12:20:49.903106 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 12:20:49.903489 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 12:20:49.903509 nusoap_client: got fault 2019-04-25 12:20:49.903517 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 12:20:49.903522 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 12:20:49.903526 nusoap_client: detail =