Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 180.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
479017-0001 Model turbiny: GT32
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: HINO
 Silnik:
JR T4569
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 10 Jul 2020 19:17:55 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-07-10 21:17:58.763086 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-07-10 21:17:58.763138 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-10 21:17:58.763152 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220819" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-07-10 21:17:58.763170 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-10 21:17:58.763180 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-07-10 21:17:58.763188 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-07-10 21:17:58.763201 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-07-10 21:17:58.763209 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-10 21:17:58.763215 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-10 21:17:58.763224 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-10 21:17:58.763233 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-07-10 21:17:58.763244 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-07-10 21:17:58.763250 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-07-10 21:17:58.763254 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-07-10 21:17:58.763259 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-07-10 21:17:58.763263 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-07-10 21:17:58.763275 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-07-10 21:17:58.763290 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-10 21:17:58.763298 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-07-10 21:17:58.763304 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-07-10 21:17:58.763310 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-07-10 21:17:58.763318 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-07-10 21:17:58.763326 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-07-10 21:17:58.770023 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-07-10 21:17:58.770038 soap_transport_http: socket connected 2020-07-10 21:17:58.770047 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-07-10 21:17:58.770053 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-07-10 21:17:58.770058 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-10 21:17:58.770062 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-07-10 21:17:58.770066 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-07-10 21:17:58.770093 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-07-10 21:17:58.788158 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-07-10 21:17:58.788225 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-07-10 21:17:58.788237 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-07-10 21:17:58.788245 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-07-10 21:17:58.788252 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-07-10 21:17:58.788259 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-07-10 21:17:58.788267 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-07-10 21:17:58.788275 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-07-10 21:17:58.788283 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-07-10 21:17:58.788291 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 10 Jul 2020 19:17:55 GMT 2020-07-10 21:17:58.788298 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-07-10 21:17:58.788311 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-07-10 21:17:58.788320 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-07-10 21:17:58.788332 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-07-10 21:17:58.788364 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-07-10 21:17:58.788388 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-07-10 21:17:58.794609 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.794639 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.794662 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.794699 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.794762 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.794866 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:17:58.794889 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.801211 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.801309 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:17:58.801344 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:17:58.801369 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:17:58.801421 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:17:58.801479 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:17:58.801530 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.801595 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-07-10 21:17:58.807621 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.807668 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.807786 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.807847 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.807869 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.807921 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.807942 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.807965 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.807983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.808016 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.808037 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.808072 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.808092 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.808114 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.808139 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.808161 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.808179 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.808218 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.808238 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.808262 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.808280 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.808314 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.808335 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.808371 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.808394 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.808414 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.808433 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.808454 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.808473 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.808508 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.808529 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.808557 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.814126 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.814167 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.814190 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.814211 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.814464 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.814514 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.814536 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.814563 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.814597 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.814621 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.814652 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.814673 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.814693 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.814728 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.814751 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.814770 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.814803 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.814826 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.814847 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.814866 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.814887 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.814937 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.814962 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.814981 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.815002 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.815022 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.815061 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.815091 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.815111 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.815154 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-07-10 21:17:58.815187 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.815223 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.815244 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.815267 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.815287 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.815318 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.815367 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:17:58.815388 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.815520 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:17:58.815543 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.815570 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.820668 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.820702 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 21:17:58.820723 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.820999 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.821041 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.821061 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.821080 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.821118 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.821137 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.821157 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.821176 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.821208 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.821228 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.821263 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.821283 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.821302 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 21:17:58.821331 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2020-07-10 21:17:58.821346 soap_transport_http: read to EOF 2020-07-10 21:17:58.821354 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-07-10 21:17:58.821389 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-07-10 21:17:58.821432 soap_transport_http: closed socket 2020-07-10 21:17:58.821449 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-07-10 21:17:58.821458 soap_transport_http: end of send() 2020-07-10 21:17:58.821480 wsdl: got WSDL URL 2020-07-10 21:17:58.821487 wsdl: Parse WSDL 2020-07-10 21:17:58.821683 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-07-10 21:17:58.821701 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-07-10 21:17:58.821760 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.821773 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-07-10 21:17:58.821800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.821842 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.821854 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.821872 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-10 21:17:58.821903 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.821915 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.821931 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-10 21:17:58.821954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.821997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.822014 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-07-10 21:17:58.822036 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.822045 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.822066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.822103 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:17:58.822114 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.822129 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-07-10 21:17:58.822148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.822172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.822186 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-07-10 21:17:58.822207 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.822216 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-07-10 21:17:58.822237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.822275 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.822285 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.822299 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-10 21:17:58.822324 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.822334 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.822348 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-10 21:17:58.822373 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.822382 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.822396 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-10 21:17:58.822415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.822452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.822469 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-07-10 21:17:58.822490 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.822499 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-07-10 21:17:58.822530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.822585 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:17:58.822597 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.822614 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-07-10 21:17:58.822637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.822662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.822680 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-07-10 21:17:58.822705 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.822714 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-07-10 21:17:58.822737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.822777 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.822788 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.822804 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-10 21:17:58.822833 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.822843 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.822858 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-10 21:17:58.822888 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.822900 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.822916 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-10 21:17:58.822945 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.822956 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.822972 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 21:17:58.822996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.823041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.823060 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:17:58.823085 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.823095 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.823124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.823166 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.823177 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.823200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.823240 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:17:58.823276 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:17:58.823305 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.823323 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 21:17:58.823339 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-07-10 21:17:58.823360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.823384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 21:17:58.823401 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-07-10 21:17:58.823425 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.823435 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-07-10 21:17:58.823460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.823501 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.823512 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.823528 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-10 21:17:58.823558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.823584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.823602 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-07-10 21:17:58.823627 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.823638 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.823661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.823701 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.823711 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.823733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.823774 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:17:58.823808 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:17:58.823837 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.823854 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 21:17:58.823873 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-07-10 21:17:58.823894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.823918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 21:17:58.823935 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-07-10 21:17:58.823960 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.823970 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-07-10 21:17:58.823993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.824034 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.824045 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.824062 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-10 21:17:58.824091 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.824102 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.824118 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-10 21:17:58.824147 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.824157 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.824178 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-10 21:17:58.824209 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.824220 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.824236 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 21:17:58.824258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.824302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.824319 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:17:58.824342 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.824352 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.824374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.824415 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:17:58.824427 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.824443 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-07-10 21:17:58.824467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.824492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.824508 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-07-10 21:17:58.824533 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.824543 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-07-10 21:17:58.824573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.824614 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.824625 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.824702 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-10 21:17:58.824726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.824745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.824755 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-07-10 21:17:58.824776 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.824783 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.824799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.824828 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.824836 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.824846 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-07-10 21:17:58.824859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.824875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.824885 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-07-10 21:17:58.824899 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.824905 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-07-10 21:17:58.824918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.824943 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.824951 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.824960 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:17:58.824973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.824988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.824998 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-07-10 21:17:58.825012 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825017 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.825031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825056 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.825062 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825072 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-07-10 21:17:58.825084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.825109 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-07-10 21:17:58.825122 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825128 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-07-10 21:17:58.825141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825165 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.825172 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825181 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-10 21:17:58.825198 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.825204 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825213 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:17:58.825225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.825253 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-07-10 21:17:58.825267 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825273 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.825286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825309 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.825316 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825325 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-07-10 21:17:58.825338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.825362 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-07-10 21:17:58.825376 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825382 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-07-10 21:17:58.825395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825432 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.825439 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825448 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-10 21:17:58.825474 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.825482 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825492 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:17:58.825506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.825535 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-07-10 21:17:58.825550 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825556 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.825570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825594 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.825601 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825611 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-07-10 21:17:58.825624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.825649 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-07-10 21:17:58.825663 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825669 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-07-10 21:17:58.825682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825707 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.825714 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825736 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:17:58.825748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.825772 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-07-10 21:17:58.825786 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825792 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.825805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825829 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.825835 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825845 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-07-10 21:17:58.825857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.825881 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-07-10 21:17:58.825894 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825901 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-07-10 21:17:58.825914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825937 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.825944 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825953 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:17:58.825966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.825981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.825991 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-07-10 21:17:58.826005 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826011 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.826024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826047 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:17:58.826054 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826063 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-07-10 21:17:58.826075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.826099 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-07-10 21:17:58.826113 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826119 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-07-10 21:17:58.826132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826155 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.826162 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826171 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-07-10 21:17:58.826183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.826207 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:17:58.826221 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826226 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.826239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826262 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.826269 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826278 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-07-10 21:17:58.826291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.826315 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-07-10 21:17:58.826328 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826334 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-07-10 21:17:58.826347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826370 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.826376 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826386 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-07-10 21:17:58.826398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.826422 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-07-10 21:17:58.826436 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826441 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.826454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826484 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.826491 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826501 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-07-10 21:17:58.826514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.826538 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-07-10 21:17:58.826552 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826558 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-07-10 21:17:58.826571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826594 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.826601 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826610 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-07-10 21:17:58.826628 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.826635 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826644 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-07-10 21:17:58.826657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.826684 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:17:58.826698 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826704 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.826717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826741 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:17:58.826748 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826757 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-07-10 21:17:58.826769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.826793 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-07-10 21:17:58.826808 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826814 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-10 21:17:58.826827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826850 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.826857 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826866 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:17:58.826879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.826904 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.826917 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826923 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.826936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826959 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.826966 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.826975 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-07-10 21:17:58.826988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.827012 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 21:17:58.827026 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827031 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-07-10 21:17:58.827044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827068 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-10 21:17:58.827075 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827084 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-07-10 21:17:58.827097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.827120 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:17:58.827134 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827140 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.827153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827175 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827181 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827217 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:17:58.827236 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:17:58.827252 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827262 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 21:17:58.827272 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-07-10 21:17:58.827283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 21:17:58.827306 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-07-10 21:17:58.827320 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827326 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-07-10 21:17:58.827340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827363 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-10 21:17:58.827370 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827380 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-10 21:17:58.827392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.827416 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-07-10 21:17:58.827430 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827436 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.827449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827477 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827484 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827520 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:17:58.827539 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:17:58.827554 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827565 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 21:17:58.827574 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-07-10 21:17:58.827586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 21:17:58.827609 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-07-10 21:17:58.827623 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827629 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-07-10 21:17:58.827642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827665 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-10 21:17:58.827673 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827682 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-07-10 21:17:58.827695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.827719 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-07-10 21:17:58.827733 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827739 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.827752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827774 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827780 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827815 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:17:58.827834 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:17:58.827849 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827860 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 21:17:58.827869 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-07-10 21:17:58.827881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 21:17:58.827903 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-07-10 21:17:58.827917 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827924 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-07-10 21:17:58.827937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827960 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.827967 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.827976 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-07-10 21:17:58.827993 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.827999 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828008 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-07-10 21:17:58.828025 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.828031 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828041 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-10 21:17:58.828057 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.828064 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828073 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-10 21:17:58.828090 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.828096 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828105 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-07-10 21:17:58.828122 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.828128 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828137 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-07-10 21:17:58.828153 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.828160 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828169 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 21:17:58.828181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.828227 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-07-10 21:17:58.828241 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828247 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.828261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828284 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.828291 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828300 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-07-10 21:17:58.828312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.828336 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-07-10 21:17:58.828350 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828356 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-07-10 21:17:58.828369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828392 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.828398 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828408 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-07-10 21:17:58.828425 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.828431 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828440 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:17:58.828456 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.828463 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828477 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-10 21:17:58.828490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.828522 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-07-10 21:17:58.828536 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828542 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.828555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828578 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.828585 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828594 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-07-10 21:17:58.828607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.828630 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-07-10 21:17:58.828644 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828651 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-10 21:17:58.828665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828688 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.828694 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828704 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:17:58.828716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.828741 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.828755 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828761 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.828774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828797 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.828804 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828814 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-07-10 21:17:58.828826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.828850 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 21:17:58.828864 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828870 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-07-10 21:17:58.828883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828906 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.828912 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828921 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:17:58.828938 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.828945 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828954 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-07-10 21:17:58.828970 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.828977 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.828986 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-07-10 21:17:58.829002 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:17:58.829009 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829018 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-07-10 21:17:58.829034 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.829041 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829050 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-07-10 21:17:58.829062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.829102 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:17:58.829116 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829122 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.829135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829158 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.829164 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829174 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-07-10 21:17:58.829186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.829210 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-07-10 21:17:58.829224 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829230 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-10 21:17:58.829243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829267 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.829273 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829283 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-07-10 21:17:58.829299 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.829306 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829314 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:17:58.829331 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.829337 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829346 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-10 21:17:58.829358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.829390 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.829403 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829410 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.829423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829446 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.829453 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829462 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-07-10 21:17:58.829481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.829505 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 21:17:58.829520 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829526 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-07-10 21:17:58.829539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829563 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.829570 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829579 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-10 21:17:58.829596 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.829603 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829611 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-10 21:17:58.829628 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.829634 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829643 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-10 21:17:58.829661 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.829668 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829677 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-10 21:17:58.829693 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.829700 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829709 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-10 21:17:58.829721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.829761 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:17:58.829776 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829781 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.829795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829819 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 21:17:58.829826 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829835 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-07-10 21:17:58.829847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.829862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.829872 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-07-10 21:17:58.829885 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 21:17:58.829912 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-07-10 21:17:58.829919 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 21:17:58.829928 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-07-10 21:17:58.829941 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 21:17:58.829957 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.829970 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:17:58.829994 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.830000 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:17:58.830010 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:17:58.830026 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:17:58.830033 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:17:58.830042 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-07-10 21:17:58.830059 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:17:58.830065 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:17:58.830074 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-07-10 21:17:58.830090 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:17:58.830097 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:17:58.830106 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-07-10 21:17:58.830123 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:17:58.830129 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:17:58.830138 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-07-10 21:17:58.830154 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-10 21:17:58.830161 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:17:58.830170 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-07-10 21:17:58.830186 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.830193 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:17:58.830202 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.830218 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.830225 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:17:58.830233 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 21:17:58.830253 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.830260 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:17:58.830270 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-07-10 21:17:58.830287 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.830293 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:17:58.830302 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-10 21:17:58.830319 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.830325 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:17:58.830334 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-10 21:17:58.830347 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-07-10 21:17:58.830399 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.830415 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.830422 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-07-10 21:17:58.830435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.830458 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.830471 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.830481 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-10 21:17:58.830498 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.830505 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.830514 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-10 21:17:58.830530 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.830537 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.830546 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-10 21:17:58.830563 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.830570 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.830579 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-10 21:17:58.830592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.830618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.830628 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.830642 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.830648 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.830661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.830684 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.830691 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.830700 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-07-10 21:17:58.830713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.830727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.830737 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-07-10 21:17:58.830750 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.830775 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.830782 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.830791 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.830803 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.830818 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.830832 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.830856 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.830863 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.830872 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-10 21:17:58.830889 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.830895 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.830905 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-07-10 21:17:58.830921 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.830927 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.830936 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-10 21:17:58.830953 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.830959 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.830968 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-07-10 21:17:58.830985 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:17:58.830991 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.831000 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-10 21:17:58.831017 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:17:58.831023 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.831032 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-10 21:17:58.831049 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.831055 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.831064 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 21:17:58.831081 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.831087 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.831096 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-07-10 21:17:58.831112 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.831119 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.831128 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-07-10 21:17:58.831144 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.831151 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.831160 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-10 21:17:58.831176 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.831183 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.831192 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-10 21:17:58.831204 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.831254 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.831270 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.831276 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-07-10 21:17:58.831291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.831314 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.831321 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.831330 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-10 21:17:58.831347 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.831353 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.831362 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:17:58.831378 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.831385 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.831394 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-10 21:17:58.831411 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 21:17:58.831417 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.831426 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-07-10 21:17:58.831439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.831469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.831480 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.831495 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.831501 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.831514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.831538 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.831545 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.831554 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-07-10 21:17:58.831566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.831581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.831590 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-07-10 21:17:58.831603 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.831629 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.831636 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.831646 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.831658 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.831674 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.831687 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.831711 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.831718 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.831727 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-10 21:17:58.831743 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.831750 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.831759 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-07-10 21:17:58.831775 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.831781 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.831790 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-10 21:17:58.831807 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.831813 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.831823 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-07-10 21:17:58.831839 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:17:58.831846 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.831854 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-10 21:17:58.831871 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:17:58.831878 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.831887 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-10 21:17:58.831903 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.831910 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.831919 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 21:17:58.831936 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.831942 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.831951 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-07-10 21:17:58.831967 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.831974 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.831983 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-07-10 21:17:58.832000 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 21:17:58.832006 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.832015 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-07-10 21:17:58.832032 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.832038 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.832047 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-10 21:17:58.832064 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.832070 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.832080 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-10 21:17:58.832092 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.832147 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.832162 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 21:17:58.832188 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:17:58.832194 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 21:17:58.832204 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:17:58.832216 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 21:17:58.832231 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.832245 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:17:58.832269 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.832276 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:17:58.832286 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-07-10 21:17:58.832302 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.832309 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:17:58.832318 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-07-10 21:17:58.832334 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.832340 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:17:58.832349 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-10 21:17:58.832366 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.832372 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:17:58.832381 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-07-10 21:17:58.832397 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.832404 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:17:58.832413 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-07-10 21:17:58.832429 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:17:58.832436 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:17:58.832445 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-10 21:17:58.832461 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.832472 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:17:58.832482 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-07-10 21:17:58.832500 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:17:58.832506 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:17:58.832515 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-07-10 21:17:58.832532 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:17:58.832539 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:17:58.832548 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-07-10 21:17:58.832564 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:17:58.832570 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:17:58.832579 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-10 21:17:58.832596 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:17:58.832602 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:17:58.832611 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-10 21:17:58.832627 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:17:58.832634 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:17:58.832644 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-07-10 21:17:58.832660 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.832667 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:17:58.832689 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 21:17:58.832706 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.832713 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:17:58.832722 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-07-10 21:17:58.832742 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 21:17:58.832830 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.832855 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.832862 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-07-10 21:17:58.832877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.832902 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.832909 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.832919 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-10 21:17:58.832932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.832947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.832957 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:17:58.832972 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.832978 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.832992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.833016 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 21:17:58.833023 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.833033 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-07-10 21:17:58.833046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.833061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.833071 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-07-10 21:17:58.833086 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.833092 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-07-10 21:17:58.833105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.833129 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.833136 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.833146 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:17:58.833163 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.833170 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.833179 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-10 21:17:58.833197 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.833204 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.833213 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-10 21:17:58.833230 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 21:17:58.833237 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.833247 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-10 21:17:58.833260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.833286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.833296 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-07-10 21:17:58.833311 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.833317 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.833330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.833354 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 21:17:58.833362 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.833371 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-07-10 21:17:58.833384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.833399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.833409 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-07-10 21:17:58.833422 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 21:17:58.833448 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-07-10 21:17:58.833455 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 21:17:58.833471 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-07-10 21:17:58.833485 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 21:17:58.833501 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.833516 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-07-10 21:17:58.833541 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.833548 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-10 21:17:58.833558 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-07-10 21:17:58.833575 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.833582 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-07-10 21:17:58.833594 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-07-10 21:17:58.833616 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.833624 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-10 21:17:58.833634 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-07-10 21:17:58.833651 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-10 21:17:58.833658 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-07-10 21:17:58.833668 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-10 21:17:58.833685 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.833691 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-07-10 21:17:58.833701 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-07-10 21:17:58.833717 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.833724 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-07-10 21:17:58.833734 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-07-10 21:17:58.833752 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.833758 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-07-10 21:17:58.833768 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-10 21:17:58.833785 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:17:58.833791 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-10 21:17:58.833801 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-07-10 21:17:58.833818 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:17:58.833824 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-07-10 21:17:58.833834 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-07-10 21:17:58.833851 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.833858 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-07-10 21:17:58.833867 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 21:17:58.833880 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-07-10 21:17:58.833930 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.833947 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.833953 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-07-10 21:17:58.833968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.833992 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.833998 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.834008 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:17:58.834021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.834036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.834047 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-07-10 21:17:58.834061 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.834068 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.834081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.834105 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-10 21:17:58.834112 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.834122 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-07-10 21:17:58.834135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.834150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.834160 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-07-10 21:17:58.834173 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-07-10 21:17:58.834198 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 21:17:58.834205 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-07-10 21:17:58.834215 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-07-10 21:17:58.834233 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-10 21:17:58.834239 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-07-10 21:17:58.834249 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-07-10 21:17:58.834266 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 21:17:58.834274 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-07-10 21:17:58.834284 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-07-10 21:17:58.834297 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-07-10 21:17:58.834320 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.834336 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.834342 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-07-10 21:17:58.834356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.834381 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.834388 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.834397 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:17:58.834414 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.834421 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.834431 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-10 21:17:58.834448 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.834454 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.834469 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-10 21:17:58.834484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.834506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.834517 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.834531 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.834538 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.834552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.834576 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.834584 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.834596 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-07-10 21:17:58.834611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.834627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.834637 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-07-10 21:17:58.834651 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.834677 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.834684 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.834694 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.834707 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.834723 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.834737 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.834762 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.834769 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.834779 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-07-10 21:17:58.834797 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.834804 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.834813 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-07-10 21:17:58.834830 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.834837 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.834846 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-10 21:17:58.834863 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.834870 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.834879 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-07-10 21:17:58.834897 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:17:58.834903 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.834913 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-07-10 21:17:58.834930 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.834949 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.834958 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-07-10 21:17:58.834975 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.834981 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.834991 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-07-10 21:17:58.835007 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.835014 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.835023 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-10 21:17:58.835039 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.835045 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.835054 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-10 21:17:58.835067 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.835113 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.835129 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835135 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-07-10 21:17:58.835149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835172 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.835179 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835188 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-10 21:17:58.835205 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.835211 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835220 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-10 21:17:58.835236 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.835243 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835252 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-10 21:17:58.835269 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.835275 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835284 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-10 21:17:58.835301 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.835307 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835316 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-10 21:17:58.835328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.835367 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:17:58.835381 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835387 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.835401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835436 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835443 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835488 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:17:58.835508 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:17:58.835525 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835535 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 21:17:58.835546 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-07-10 21:17:58.835558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 21:17:58.835583 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-07-10 21:17:58.835602 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835609 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-07-10 21:17:58.835625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835649 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.835656 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835666 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-07-10 21:17:58.835679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.835704 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-07-10 21:17:58.835719 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835725 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.835738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835763 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-10 21:17:58.835769 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835779 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-07-10 21:17:58.835792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.835817 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-07-10 21:17:58.835831 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835837 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-07-10 21:17:58.835852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835877 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.835884 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835894 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-10 21:17:58.835911 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.835930 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835940 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-10 21:17:58.835956 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.835963 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.835972 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-07-10 21:17:58.835984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.836006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.836016 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:17:58.836030 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.836036 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.836050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.836073 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.836080 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.836089 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-07-10 21:17:58.836102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.836116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.836125 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-07-10 21:17:58.836139 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.836145 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-07-10 21:17:58.836158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.836181 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.836188 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.836197 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:17:58.836209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.836224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.836233 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-07-10 21:17:58.836247 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.836253 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.836266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.836290 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 21:17:58.836297 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.836306 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-07-10 21:17:58.836319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.836333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.836342 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-07-10 21:17:58.836355 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 21:17:58.836380 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-07-10 21:17:58.836387 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 21:17:58.836396 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-07-10 21:17:58.836409 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 21:17:58.836437 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.836451 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:17:58.836485 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.836493 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:17:58.836502 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-07-10 21:17:58.836520 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.836527 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:17:58.836536 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-07-10 21:17:58.836554 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.836561 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:17:58.836570 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-07-10 21:17:58.836587 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.836597 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:17:58.836608 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-07-10 21:17:58.836626 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.836633 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:17:58.836642 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-07-10 21:17:58.836659 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-10 21:17:58.836666 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:17:58.836676 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-07-10 21:17:58.836693 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-10 21:17:58.836700 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:17:58.836709 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-07-10 21:17:58.836726 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-10 21:17:58.836733 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:17:58.836742 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-07-10 21:17:58.836759 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 21:17:58.836766 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:17:58.836776 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-07-10 21:17:58.836793 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.836800 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:17:58.836809 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-07-10 21:17:58.836826 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.836833 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:17:58.836843 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-07-10 21:17:58.836860 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.836867 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:17:58.836876 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-07-10 21:17:58.836893 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.836900 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:17:58.836909 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-07-10 21:17:58.836936 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 21:17:58.836994 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.837011 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.837017 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-07-10 21:17:58.837034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.837057 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.837064 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.837073 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-10 21:17:58.837090 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.837096 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.837106 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-10 21:17:58.837119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.837137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.837147 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-07-10 21:17:58.837161 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.837167 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.837180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.837204 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:17:58.837210 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.837220 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-07-10 21:17:58.837232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.837247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.837256 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-07-10 21:17:58.837269 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:17:58.837295 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-07-10 21:17:58.837301 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:17:58.837311 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-07-10 21:17:58.837323 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:17:58.837338 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.837351 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-07-10 21:17:58.837376 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.837382 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-07-10 21:17:58.837391 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-07-10 21:17:58.837408 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.837415 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-07-10 21:17:58.837424 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-07-10 21:17:58.837455 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.837461 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-07-10 21:17:58.837477 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-07-10 21:17:58.837495 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-07-10 21:17:58.837502 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-07-10 21:17:58.837512 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-07-10 21:17:58.837529 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.837535 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-07-10 21:17:58.837545 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-07-10 21:17:58.837562 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-07-10 21:17:58.837569 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-07-10 21:17:58.837579 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-07-10 21:17:58.837600 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.837608 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-07-10 21:17:58.837618 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:17:58.837632 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-07-10 21:17:58.837670 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.837687 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.837694 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-07-10 21:17:58.837710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.837734 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.837741 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.837751 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-10 21:17:58.837769 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.837776 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.837785 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-10 21:17:58.837798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.837817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.837827 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-07-10 21:17:58.837841 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.837847 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-07-10 21:17:58.837861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.837885 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:17:58.837892 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.837902 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-07-10 21:17:58.837926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.837942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.837951 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-07-10 21:17:58.837966 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.837972 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-07-10 21:17:58.837986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.838009 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.838016 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.838025 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-10 21:17:58.838042 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.838048 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.838057 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-10 21:17:58.838070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.838088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.838098 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:17:58.838112 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.838118 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.838132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.838156 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 21:17:58.838162 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.838172 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-07-10 21:17:58.838184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.838198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.838208 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-07-10 21:17:58.838222 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.838227 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-07-10 21:17:58.838241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.838264 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.838271 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.838280 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-10 21:17:58.838297 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.838304 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.838313 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-10 21:17:58.838326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.838344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.838354 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:17:58.838368 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.838374 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.838387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.838411 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 21:17:58.838418 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.838440 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-07-10 21:17:58.838454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.838475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.838486 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-07-10 21:17:58.838508 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 21:17:58.838584 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-07-10 21:17:58.838593 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 21:17:58.838606 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-07-10 21:17:58.838619 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 21:17:58.838635 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.838650 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-07-10 21:17:58.838675 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.838682 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-07-10 21:17:58.838692 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:17:58.838709 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-07-10 21:17:58.838716 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-07-10 21:17:58.838725 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-10 21:17:58.838739 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-07-10 21:17:58.838758 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.838773 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-10 21:17:58.838800 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-07-10 21:17:58.838807 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-10 21:17:58.838816 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-07-10 21:17:58.838829 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-10 21:17:58.838845 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.838859 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-07-10 21:17:58.838884 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.838891 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-07-10 21:17:58.838901 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-10 21:17:58.838918 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.838938 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-07-10 21:17:58.838947 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-10 21:17:58.838960 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-07-10 21:17:58.838978 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.838993 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.838998 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-07-10 21:17:58.839011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.839035 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.839042 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.839051 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-07-10 21:17:58.839063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.839078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.839087 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:17:58.839101 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.839107 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.839120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.839143 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.839150 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.839159 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-07-10 21:17:58.839172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.839186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.839195 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-07-10 21:17:58.839209 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.839215 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-07-10 21:17:58.839228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.839251 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.839258 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.839267 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-07-10 21:17:58.839283 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.839289 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.839298 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-10 21:17:58.839315 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.839321 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.839330 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-10 21:17:58.839346 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.839353 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.839361 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-10 21:17:58.839374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.839413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.839424 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.839439 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.839445 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.839459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.839490 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.839498 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.839508 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-07-10 21:17:58.839521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.839536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.839546 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-07-10 21:17:58.839559 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.839586 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.839594 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.839608 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.839621 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.839638 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.839652 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.839677 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.839684 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.839694 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 21:17:58.839711 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.839717 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.839727 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 21:17:58.839744 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.839750 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.839760 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-07-10 21:17:58.839777 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:17:58.839785 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.839794 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-07-10 21:17:58.839811 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.839818 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.839827 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 21:17:58.839844 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.839851 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.839860 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-10 21:17:58.839877 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-10 21:17:58.839884 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.839894 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-07-10 21:17:58.839907 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.839944 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.839960 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.839966 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-07-10 21:17:58.839982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.840006 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.840013 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.840023 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-07-10 21:17:58.840040 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.840047 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.840056 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-07-10 21:17:58.840073 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.840080 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.840089 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-07-10 21:17:58.840118 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.840125 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.840134 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-07-10 21:17:58.840150 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.840156 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.840165 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-07-10 21:17:58.840181 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.840188 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.840197 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-07-10 21:17:58.840213 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.840219 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.840228 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-10 21:17:58.840244 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.840250 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.840259 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-07-10 21:17:58.840272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.840311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.840321 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:17:58.840335 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.840342 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-07-10 21:17:58.840355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.840379 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 21:17:58.840386 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.840395 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-07-10 21:17:58.840407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.840422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.840444 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-07-10 21:17:58.840460 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 21:17:58.840472 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-07-10 21:17:58.840484 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-07-10 21:17:58.840500 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.840506 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-07-10 21:17:58.840519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.840542 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:17:58.840562 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 21:17:58.840578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.840589 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 21:17:58.840605 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-07-10 21:17:58.840623 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.840630 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-07-10 21:17:58.840641 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-07-10 21:17:58.840657 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 21:17:58.840663 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-07-10 21:17:58.840673 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-07-10 21:17:58.840689 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 21:17:58.840696 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-07-10 21:17:58.840705 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 21:17:58.840722 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.840728 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-07-10 21:17:58.840738 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.840755 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.840761 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-07-10 21:17:58.840771 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.840787 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 21:17:58.840794 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-07-10 21:17:58.840803 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 21:17:58.840820 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 21:17:58.840827 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-07-10 21:17:58.840836 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 21:17:58.840852 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-10 21:17:58.840859 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-07-10 21:17:58.840868 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-07-10 21:17:58.840885 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.840891 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-07-10 21:17:58.840900 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.840917 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-10 21:17:58.840936 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-07-10 21:17:58.840946 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-07-10 21:17:58.840962 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 21:17:58.840968 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-07-10 21:17:58.840977 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 21:17:58.840993 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:17:58.841000 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-07-10 21:17:58.841009 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:17:58.841024 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 21:17:58.841030 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-07-10 21:17:58.841039 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-07-10 21:17:58.841055 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 21:17:58.841062 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-07-10 21:17:58.841071 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 21:17:58.841087 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.841093 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-07-10 21:17:58.841102 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.841118 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-07-10 21:17:58.841153 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-07-10 21:17:58.841180 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-07-10 21:17:58.841205 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-07-10 21:17:58.841230 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-07-10 21:17:58.841255 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:17:58.841279 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-07-10 21:17:58.841303 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-07-10 21:17:58.841328 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-07-10 21:17:58.841353 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:17:58.841377 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-07-10 21:17:58.841401 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-07-10 21:17:58.841425 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-07-10 21:17:58.841469 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-07-10 21:17:58.841496 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-07-10 21:17:58.841522 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-07-10 21:17:58.841547 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-07-10 21:17:58.841573 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-07-10 21:17:58.841598 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-07-10 21:17:58.841623 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-07-10 21:17:58.841649 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-07-10 21:17:58.841674 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-07-10 21:17:58.841700 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-07-10 21:17:58.841726 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:17:58.841751 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-07-10 21:17:58.841777 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-07-10 21:17:58.841802 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-07-10 21:17:58.841827 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:17:58.841852 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-07-10 21:17:58.841878 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.841904 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 21:17:58.841929 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:17:58.841956 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-07-10 21:17:58.841982 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-07-10 21:17:58.842007 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-07-10 21:17:58.842033 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-07-10 21:17:58.842070 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-07-10 21:17:58.842095 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-07-10 21:17:58.842120 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-07-10 21:17:58.842144 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-07-10 21:17:58.842168 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-07-10 21:17:58.842193 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.842218 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 21:17:58.842244 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:17:58.842269 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-07-10 21:17:58.842293 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.842318 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 21:17:58.842342 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:17:58.842367 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-07-10 21:17:58.842391 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.842415 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-07-10 21:17:58.842439 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.842463 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-07-10 21:17:58.842494 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:17:58.842519 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-07-10 21:17:58.842543 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-07-10 21:17:58.842568 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-07-10 21:17:58.842592 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-07-10 21:17:58.842616 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-07-10 21:17:58.842640 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.842678 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-07-10 21:17:58.842703 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:17:58.842729 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-07-10 21:17:58.842754 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-07-10 21:17:58.842782 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-07-10 21:17:58.842809 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:17:58.842834 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-07-10 21:17:58.842860 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-07-10 21:17:58.842885 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-07-10 21:17:58.842910 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-07-10 21:17:58.842948 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-07-10 21:17:58.842972 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-07-10 21:17:58.842997 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-07-10 21:17:58.843022 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:17:58.843046 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-07-10 21:17:58.843071 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:17:58.843095 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-07-10 21:17:58.843119 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:17:58.843143 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-07-10 21:17:58.843168 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.843193 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-07-10 21:17:58.843217 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:17:58.843241 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-07-10 21:17:58.843266 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.843282 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.843306 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:17:58.843331 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.843348 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.843363 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.843387 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:17:58.843425 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.843442 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.843458 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.843480 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.843506 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:17:58.843531 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.843556 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:17:58.843581 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.843598 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.843614 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.843630 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.843655 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:17:58.843680 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.843705 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:17:58.843730 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.843756 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:17:58.843780 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.843797 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.843821 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:17:58.843846 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.843863 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.843900 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:17:58.843924 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.843961 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:17:58.843985 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844009 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:17:58.844032 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844055 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:17:58.844079 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844102 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:17:58.844126 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844141 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844164 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:17:58.844187 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844210 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:17:58.844233 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844257 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:17:58.844281 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844304 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:17:58.844327 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844351 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:17:58.844374 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844389 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844417 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844433 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844448 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844470 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844487 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844512 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:17:58.844537 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844553 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844570 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844594 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:17:58.844632 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844658 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:17:58.844683 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844699 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844716 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844732 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844748 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844773 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:17:58.844798 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844814 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844831 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844856 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:17:58.844895 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844912 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844927 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844943 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844971 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.844994 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 21:17:58.845017 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845032 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845047 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845062 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845085 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.845109 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845125 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845139 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845155 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845179 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.845202 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845226 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 21:17:58.845249 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845265 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845280 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845295 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845318 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 21:17:58.845341 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845365 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-10 21:17:58.845388 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845403 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845432 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845456 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.845486 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845502 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845517 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845533 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845549 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845573 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:17:58.845610 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845636 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-07-10 21:17:58.845661 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845677 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845693 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845718 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:17:58.845743 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845769 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 21:17:58.845794 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845810 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845836 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:17:58.845860 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845877 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845915 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:17:58.845941 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845969 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.845993 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-10 21:17:58.846016 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846031 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846055 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 21:17:58.846077 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846101 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:17:58.846124 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846139 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846154 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846169 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846192 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.846215 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846230 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846245 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846260 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846275 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846290 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846305 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846320 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846343 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-10 21:17:58.846374 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846389 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846425 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:17:58.846450 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846470 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846487 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846511 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:17:58.846536 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846552 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846568 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846584 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846621 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:17:58.846646 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846671 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:17:58.846697 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846713 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846730 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846746 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846771 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:17:58.846796 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846821 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:17:58.846846 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846871 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:17:58.846908 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846924 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846960 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:17:58.846984 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.846999 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.847022 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:17:58.847046 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.847069 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:17:58.847092 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.847115 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:17:58.847138 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.847162 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:17:58.847185 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.847209 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:17:58.847232 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.847247 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.847270 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 21:17:58.847293 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.847316 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:17:58.847340 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.847363 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:17:58.847386 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.847423 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:17:58.847447 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.847476 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:17:58.847502 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.847518 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.847534 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.847549 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.847564 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.847580 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.847609 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.847634 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:17:58.847659 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.847676 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.847692 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.847716 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:17:58.847741 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.847767 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:17:58.847792 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.847810 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.847826 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.847842 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.847858 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.847971 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:17:58.847995 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848010 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848034 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848076 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:17:58.848117 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848170 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848197 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848223 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848264 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 21:17:58.848305 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848330 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848353 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848375 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848401 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.848438 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848454 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848478 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848495 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848519 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.848544 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848568 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 21:17:58.848607 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848629 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848646 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848662 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848687 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 21:17:58.848712 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848737 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-10 21:17:58.848763 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848779 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848795 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848820 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.848846 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848863 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848879 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848907 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848923 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.848949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 21:17:58.848973 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.849011 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-07-10 21:17:58.849036 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.849053 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.849069 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.849095 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 21:17:58.849120 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.849145 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 21:17:58.849170 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.849186 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.849212 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:17:58.849237 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.849253 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.849291 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 21:17:58.849315 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.849331 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.849368 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-10 21:17:58.849392 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.849419 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.849445 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 21:17:58.849477 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.849502 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 21:17:58.849526 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.849542 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.849557 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.849572 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.849600 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.849626 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.849655 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.849671 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.849687 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.849716 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.849732 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.849748 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.849763 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 21:17:58.849787 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-10 21:17:58.849812 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-07-10 21:17:58.849865 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-07-10 21:17:58.849913 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:17:58.849973 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-07-10 21:17:58.850032 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:17:58.850079 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-07-10 21:17:58.850128 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-07-10 21:17:58.850173 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-07-10 21:17:58.850218 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-07-10 21:17:58.850264 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-07-10 21:17:58.850310 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 21:17:58.850354 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:17:58.850399 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 21:17:58.850458 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:17:58.850511 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.850559 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:17:58.850614 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-07-10 21:17:58.850662 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-07-10 21:17:58.850708 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-07-10 21:17:58.850756 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-07-10 21:17:58.850802 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.850850 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:17:58.850902 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.850963 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:17:58.851009 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.851060 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.851109 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:17:58.851153 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-07-10 21:17:58.851197 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-07-10 21:17:58.851242 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.851286 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:17:58.851332 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-07-10 21:17:58.851378 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:17:58.851428 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 21:17:58.851491 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-07-10 21:17:58.851536 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-07-10 21:17:58.851580 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:17:58.851629 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:17:58.851692 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:17:58.851738 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.851785 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:17:58.851841 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-07-10 21:17:58.851888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-07-10 21:17:58.851947 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:17:58.851993 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-07-10 21:17:58.852038 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:17:58.852083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-07-10 21:17:58.852127 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-07-10 21:17:58.852173 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-07-10 21:17:58.852218 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-07-10 21:17:58.852263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-07-10 21:17:58.852309 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 21:17:58.852352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:17:58.852397 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 21:17:58.852459 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:17:58.852510 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.852558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:17:58.852617 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-07-10 21:17:58.852665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-07-10 21:17:58.852711 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-07-10 21:17:58.852758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-07-10 21:17:58.852805 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.852852 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:17:58.852898 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.852957 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:17:58.853003 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.853052 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.853100 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:17:58.853144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-07-10 21:17:58.853189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-07-10 21:17:58.853234 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.853278 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:17:58.853323 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-07-10 21:17:58.853369 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:17:58.853415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 21:17:58.853478 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-07-10 21:17:58.853543 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-07-10 21:17:58.853589 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:17:58.853636 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:17:58.853684 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:17:58.853730 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.853777 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:17:58.853832 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-07-10 21:17:58.853879 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-07-10 21:17:58.853927 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:17:58.853974 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-07-10 21:17:58.854020 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:17:58.854069 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-07-10 21:17:58.854114 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-07-10 21:17:58.854161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-07-10 21:17:58.854208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-07-10 21:17:58.854255 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-07-10 21:17:58.854310 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 21:17:58.854355 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:17:58.854402 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 21:17:58.854448 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:17:58.854500 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.854548 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:17:58.854595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-07-10 21:17:58.854643 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-07-10 21:17:58.854688 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-07-10 21:17:58.854735 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-07-10 21:17:58.854793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.854851 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:17:58.854896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.854943 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:17:58.854991 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.855042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.855092 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:17:58.855139 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-07-10 21:17:58.855185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-07-10 21:17:58.855231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.855277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:17:58.855388 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-07-10 21:17:58.855436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:17:58.855490 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 21:17:58.855541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-07-10 21:17:58.855587 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-07-10 21:17:58.855633 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:17:58.855679 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:17:58.855735 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:17:58.855782 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.855829 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:17:58.855884 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-07-10 21:17:58.855913 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-10 21:17:58.855986 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-10 21:17:58.856038 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:17:58.856089 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-10 21:17:58.856141 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:17:58.856192 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-10 21:17:58.856243 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-10 21:17:58.856295 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-10 21:17:58.856346 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-10 21:17:58.856397 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-10 21:17:58.856469 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 21:17:58.856523 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:17:58.856577 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 21:17:58.856629 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:17:58.856682 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.856740 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:17:58.856792 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-10 21:17:58.856845 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-10 21:17:58.856904 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-10 21:17:58.856975 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-10 21:17:58.857026 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.857078 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:17:58.857129 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.857179 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:17:58.857230 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.857280 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.857330 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:17:58.857381 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-10 21:17:58.857447 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-10 21:17:58.857526 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.857580 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:17:58.857633 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-10 21:17:58.857686 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:17:58.857739 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 21:17:58.857792 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-10 21:17:58.857844 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-10 21:17:58.857898 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:17:58.857951 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:17:58.858012 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:17:58.858077 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.858128 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:17:58.858503 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-07-10 21:17:58.858528 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-10 21:17:58.858583 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-10 21:17:58.858637 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:17:58.858690 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-10 21:17:58.858747 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:17:58.858801 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-10 21:17:58.858855 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-10 21:17:58.858914 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-10 21:17:58.858980 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-10 21:17:58.859031 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-10 21:17:58.859083 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 21:17:58.859134 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:17:58.859185 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 21:17:58.859236 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:17:58.859288 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.859339 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:17:58.859391 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-10 21:17:58.859458 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-10 21:17:58.859518 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-10 21:17:58.859572 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-10 21:17:58.859625 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.859678 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:17:58.859741 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.859795 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:17:58.859851 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.859905 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.859973 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:17:58.860024 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-10 21:17:58.860075 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-10 21:17:58.860126 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.860178 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:17:58.860229 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-10 21:17:58.860280 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:17:58.860332 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 21:17:58.860383 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-10 21:17:58.860449 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-10 21:17:58.860509 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:17:58.860565 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:17:58.860617 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:17:58.860671 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.860723 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:17:58.860784 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-07-10 21:17:58.860806 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-10 21:17:58.860857 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-10 21:17:58.860905 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:17:58.860965 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-10 21:17:58.861011 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:17:58.861057 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-10 21:17:58.861103 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-10 21:17:58.861149 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-10 21:17:58.861195 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-10 21:17:58.861241 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-10 21:17:58.861293 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 21:17:58.861339 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:17:58.861385 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 21:17:58.861445 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:17:58.861503 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.861552 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:17:58.861599 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-10 21:17:58.861647 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-10 21:17:58.861695 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-10 21:17:58.861747 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-10 21:17:58.861795 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.861844 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:17:58.861893 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.861954 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:17:58.862000 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.862046 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.862092 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:17:58.862137 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-10 21:17:58.862183 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-10 21:17:58.862229 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.862276 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:17:58.862322 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-10 21:17:58.862368 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:17:58.862429 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 21:17:58.862482 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-10 21:17:58.862530 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-10 21:17:58.862578 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:17:58.862626 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:17:58.862674 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:17:58.862722 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.862774 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:17:58.862829 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-07-10 21:17:58.862851 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-10 21:17:58.862905 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-10 21:17:58.862967 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:17:58.863015 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-10 21:17:58.863063 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:17:58.863110 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-10 21:17:58.863158 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-10 21:17:58.863206 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-10 21:17:58.863254 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-10 21:17:58.863302 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-10 21:17:58.863351 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 21:17:58.863398 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:17:58.863460 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 21:17:58.863516 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:17:58.863565 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.863614 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:17:58.863664 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-10 21:17:58.863715 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-10 21:17:58.863764 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-10 21:17:58.863812 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-10 21:17:58.863863 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.863933 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:17:58.863981 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.864029 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:17:58.864077 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.864124 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.864173 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:17:58.864221 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-10 21:17:58.864269 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-10 21:17:58.864316 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.864364 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:17:58.864426 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-10 21:17:58.864498 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:17:58.864549 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 21:17:58.864599 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-10 21:17:58.864649 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-10 21:17:58.864698 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:17:58.864748 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:17:58.864798 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:17:58.864847 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.864897 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:17:58.864962 wsdl: current service: Service1 2020-07-10 21:17:58.864978 wsdl: current port: Service1Soap 2020-07-10 21:17:58.865006 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-07-10 21:17:58.865032 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-07-10 21:17:58.865058 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-07-10 21:17:58.865083 wsdl: Parsing WSDL done 2020-07-10 21:17:58.865105 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-10 21:17:58.865120 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-10 21:17:58.865129 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:17:58.865138 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-10 21:17:58.865146 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:17:58.865154 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-10 21:17:58.865162 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-10 21:17:58.865169 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-10 21:17:58.865177 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-10 21:17:58.865185 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-10 21:17:58.865193 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-10 21:17:58.865201 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:17:58.865208 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-10 21:17:58.865216 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:17:58.865224 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.865232 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:17:58.865240 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-10 21:17:58.865248 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-10 21:17:58.865256 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-10 21:17:58.865263 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-10 21:17:58.865271 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.865279 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:17:58.865287 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.865294 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:17:58.865303 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.865311 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.865318 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:17:58.865331 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-10 21:17:58.865339 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-10 21:17:58.865347 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.865354 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:17:58.865363 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-10 21:17:58.865371 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:17:58.865378 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-10 21:17:58.865387 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-10 21:17:58.865395 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-10 21:17:58.865402 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:17:58.865424 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:17:58.865431 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:17:58.865439 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.865447 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:17:58.865455 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-10 21:17:58.865471 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-10 21:17:58.865479 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:17:58.865488 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-10 21:17:58.865496 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:17:58.865510 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-10 21:17:58.865517 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-10 21:17:58.865524 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-10 21:17:58.865532 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-10 21:17:58.865539 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-10 21:17:58.865547 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-10 21:17:58.865554 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:17:58.865562 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-10 21:17:58.865570 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:17:58.865577 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.865585 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:17:58.865593 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-10 21:17:58.865601 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-10 21:17:58.865608 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-10 21:17:58.865616 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-10 21:17:58.865623 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.865630 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:17:58.865638 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.865645 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:17:58.865653 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.865661 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.865668 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:17:58.865676 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-10 21:17:58.865683 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-10 21:17:58.865690 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.865698 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:17:58.865706 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-10 21:17:58.865713 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:17:58.865721 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-10 21:17:58.865728 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-10 21:17:58.865742 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-10 21:17:58.865749 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:17:58.865757 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:17:58.865769 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:17:58.865776 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.865784 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:17:58.865792 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-10 21:17:58.865802 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-10 21:17:58.865809 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:17:58.865817 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-10 21:17:58.865824 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:17:58.865832 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-10 21:17:58.865839 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-10 21:17:58.865846 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-10 21:17:58.865854 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-10 21:17:58.865861 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-10 21:17:58.865876 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-10 21:17:58.865884 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:17:58.865891 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-10 21:17:58.865899 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:17:58.865906 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.865914 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:17:58.865934 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-10 21:17:58.865942 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-10 21:17:58.865949 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-10 21:17:58.865956 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-10 21:17:58.865963 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.865970 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:17:58.865977 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.865984 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:17:58.865991 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.865998 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.866005 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:17:58.866012 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-10 21:17:58.866018 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-10 21:17:58.866025 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.866032 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:17:58.866039 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-10 21:17:58.866048 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:17:58.866055 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-10 21:17:58.866062 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-10 21:17:58.866069 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-10 21:17:58.866075 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:17:58.866083 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:17:58.866089 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:17:58.866096 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.866103 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:17:58.866110 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-10 21:17:58.866118 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-10 21:17:58.866125 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-10 21:17:58.866133 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-10 21:17:58.866140 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:17:58.866147 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-10 21:17:58.866154 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-10 21:17:58.866160 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-10 21:17:58.866171 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-10 21:17:58.866179 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-10 21:17:58.866186 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-10 21:17:58.866193 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-10 21:17:58.866201 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-10 21:17:58.866208 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 21:17:58.866215 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.866222 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-10 21:17:58.866229 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-10 21:17:58.866236 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-10 21:17:58.866242 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-10 21:17:58.866249 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-10 21:17:58.866255 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.866262 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-10 21:17:58.866268 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 21:17:58.866275 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-10 21:17:58.866282 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-10 21:17:58.866289 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-10 21:17:58.866296 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-10 21:17:58.866303 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-10 21:17:58.866309 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-10 21:17:58.866316 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-10 21:17:58.866322 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 21:17:58.866329 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-10 21:17:58.866336 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-10 21:17:58.866344 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-10 21:17:58.866350 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-10 21:17:58.866357 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-10 21:17:58.866363 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 21:17:58.866370 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-10 21:17:58.866377 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 21:17:58.866384 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-10 21:17:58.866390 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-10 21:17:58.866693 nusoap_client: checkWSDL 2020-07-10 21:17:58.866704 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-10 21:17:58.866709 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-10 21:17:58.866714 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-10 21:17:58.866721 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-07-10 21:17:58.866726 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-07-10 21:17:58.866730 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-07-10 21:17:58.866750 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-07-10 21:17:58.866758 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-07-10 21:17:58.866799 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:17:58.866806 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220819" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-10 21:17:58.866820 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-07-10 21:17:58.866843 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-07-10 21:17:58.866849 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-07-10 21:17:58.866853 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-07-10 21:17:58.866858 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-07-10 21:17:58.866863 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220819" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-10 21:17:58.866879 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-07-10 21:17:58.866886 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-07-10 21:17:58.866890 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-07-10 21:17:58.866901 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:17:58.866910 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 21:17:58.866915 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-07-10 21:17:58.866955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.866966 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-10 21:17:58.866970 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.866997 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-07-10 21:17:58.867002 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-07-10 21:17:58.867006 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-07-10 21:17:58.867010 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-07-10 21:17:58.867014 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-07-10 21:17:58.867018 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-07-10 21:17:58.867022 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-07-10 21:17:58.867027 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-10 21:17:58.867031 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-07-10 21:17:58.867037 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220819" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-10 21:17:58.867047 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-07-10 21:17:58.867053 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-07-10 21:17:58.867057 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-07-10 21:17:58.867063 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:17:58.867068 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-10 21:17:58.867072 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 21:17:58.867098 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-07-10 21:17:58.867104 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:17:58.867109 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:17:58.867114 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:17:58.867118 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 21:17:58.867129 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-07-10 21:17:58.867136 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 21:17:58.867141 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-10 21:17:58.867145 wsdl: in serializeType: returning: 2020-07-10 21:17:58.867152 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220819" 2020-07-10 21:17:58.867158 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 21:17:58.867163 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-10 21:17:58.867167 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 21:17:58.867173 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 21:17:58.867178 wsdl: in serializeType: returning: 220819 2020-07-10 21:17:58.867184 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-07-10 21:17:58.867191 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 21:17:58.867195 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-10 21:17:58.867199 wsdl: in serializeType: returning: 2020-07-10 21:17:58.867204 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-07-10 21:17:58.867211 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 21:17:58.867215 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-10 21:17:58.867226 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 21:17:58.867230 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 21:17:58.867234 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-07-10 21:17:58.867239 wsdl: in serializeType: returning: 220819PLN 2020-07-10 21:17:58.867244 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220819PLN 2020-07-10 21:17:58.867264 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=220819PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-07-10 21:17:58.867268 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-07-10 21:17:58.867274 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3839"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-07-10 21:17:58.867289 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-07-10 21:17:58.867294 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=220819PLN 2020-07-10 21:17:58.867303 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-07-10 21:17:58.867376 nusoap_client: sending message, length=499 2020-07-10 21:17:58.867316 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-07-10 21:17:58.867326 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-07-10 21:17:58.867332 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-07-10 21:17:58.867336 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-07-10 21:17:58.867340 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-07-10 21:17:58.867347 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-07-10 21:17:58.867357 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-10 21:17:58.867365 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-07-10 21:17:58.867370 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-07-10 21:17:58.867382 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-07-10 21:17:58.867390 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-07-10 21:17:58.867397 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-07-10 21:17:58.873951 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-07-10 21:17:58.873965 soap_transport_http: socket connected 2020-07-10 21:17:58.873974 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-07-10 21:17:58.873979 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-07-10 21:17:58.873985 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-07-10 21:17:58.873990 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-10 21:17:58.873994 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-07-10 21:17:58.873998 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-07-10 21:17:58.874002 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-07-10 21:17:58.874027 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-07-10 21:17:58.882555 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-07-10 21:17:58.882573 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-07-10 21:17:58.882580 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-07-10 21:17:58.882585 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-07-10 21:17:58.882591 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-07-10 21:17:58.882597 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-07-10 21:17:58.882603 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-07-10 21:17:58.882608 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-07-10 21:17:58.882614 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-07-10 21:17:58.882623 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 10 Jul 2020 19:17:55 GMT 2020-07-10 21:17:58.882630 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-07-10 21:17:58.882636 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-07-10 21:17:58.882641 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-07-10 21:17:58.882649 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-07-10 21:17:58.882672 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-07-10 21:17:58.882682 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-07-10 21:17:58.882692 soap_transport_http: read to EOF 2020-07-10 21:17:58.882697 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-07-10 21:17:58.882701 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-07-10 21:17:58.882731 soap_transport_http: closed socket 2020-07-10 21:17:58.882742 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-07-10 21:17:58.882748 soap_transport_http: end of send() 2020-07-10 21:17:58.882768 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-07-10 21:17:58.882775 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 10 Jul 2020 19:17:55 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-07-10 21:17:58.882799 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-07-10 21:17:58.882812 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-07-10 21:17:58.882829 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-07-10 21:17:58.882835 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-07-10 21:17:58.882934 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-07-10 21:17:58.883020 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-07-10 21:17:58.883026 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-07-10 21:17:58.883034 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-07-10 21:17:58.883057 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-07-10 21:17:58.883080 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-07-10 21:17:58.883135 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-07-10 21:17:58.883161 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-07-10 21:17:58.883175 nusoap_client: got fault 2020-07-10 21:17:58.883191 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-07-10 21:17:58.883195 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-07-10 21:17:58.883200 nusoap_client: detail =