Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłosozno zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.

talerzyk: 180.9

Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
479017-0001 Model: GT32
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: HINO
 Silnik:
JR T4569
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 09 May 2021 01:43:56 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-05-09 03:44:01.863121 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-05-09 03:44:01.863170 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 03:44:01.863190 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220819" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-05-09 03:44:01.863206 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 03:44:01.863216 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-05-09 03:44:01.863224 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-05-09 03:44:01.863236 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-05-09 03:44:01.863244 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 03:44:01.863250 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 03:44:01.863259 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 03:44:01.863271 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 03:44:01.863282 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 03:44:01.863288 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 03:44:01.863292 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 03:44:01.863296 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 03:44:01.863300 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-05-09 03:44:01.863311 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 03:44:01.863326 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 03:44:01.863334 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 03:44:01.863340 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-05-09 03:44:01.863346 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-05-09 03:44:01.863354 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 03:44:01.863362 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 03:44:01.871073 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 03:44:01.871089 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 03:44:01.871099 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-05-09 03:44:01.871106 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 03:44:01.871111 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 03:44:01.871115 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 03:44:01.871120 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-05-09 03:44:01.871148 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-05-09 03:44:02.105319 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-05-09 03:44:02.105388 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-05-09 03:44:02.105397 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 03:44:02.105403 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 03:44:02.105409 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 03:44:02.105414 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 03:44:02.105419 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 03:44:02.105443 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 03:44:02.105448 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 03:44:02.105458 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 01:43:56 GMT 2021-05-09 03:44:02.105463 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 03:44:02.105468 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 188091 2021-05-09 03:44:02.105474 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 03:44:02.105487 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-05-09 03:44:02.105518 soap_transport_http: want to read content of length 188091 2021-05-09 03:44:02.105541 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-05-09 03:44:02.112562 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:44:02.112678 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.112696 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.112794 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 03:44:02.119958 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.120001 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.120069 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 03:44:02.120121 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:44:02.120151 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.120205 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:44:02.120231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.120343 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 03:44:02.120390 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.127233 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.127278 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.127613 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:44:02.127686 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:44:02.127730 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:44:02.127812 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:44:02.127855 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:44:02.127915 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:44:02.127955 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:44:02.128034 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 03:44:02.128064 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.128118 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:44:02.128216 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 03:44:02.128245 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.128278 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.128352 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:44:02.134994 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-05-09 03:44:02.135044 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2021-05-09 03:44:02.135063 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.135124 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.135185 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:44:02.135237 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:44:02.135307 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:44:02.135355 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.135419 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:44:02.135458 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.135560 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 03:44:02.135579 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.135664 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:44:02.135679 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.135707 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.135745 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:44:02.135839 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2021-05-09 03:44:02.135879 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 03:44:02.135962 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:44:02.135992 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:44:02.136024 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.136048 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.136078 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.136120 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.142477 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 03:44:02.142538 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.142575 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:44:02.142606 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.142733 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:44:02.142802 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 03:44:02.142881 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 03:44:02.142936 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.142987 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:44:02.143005 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.143214 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 03:44:02.143245 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:44:02.143324 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.143340 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.143368 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:44:02.143555 soap_transport_http: read buffer of 2419 bytes 2021-05-09 03:44:02.143568 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 03:44:02.143573 soap_transport_http: read body of length 188091 2021-05-09 03:44:02.143709 soap_transport_http: received a total of 188515 bytes of data from server 2021-05-09 03:44:02.143749 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 03:44:02.143762 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 03:44:02.143769 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 03:44:02.143785 wsdl: got WSDL URL 2021-05-09 03:44:02.143790 wsdl: Parse WSDL 2021-05-09 03:44:02.143976 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-05-09 03:44:02.143992 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-05-09 03:44:02.144043 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144052 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-05-09 03:44:02.144071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144101 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.144110 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144123 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 03:44:02.144143 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.144150 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144160 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 03:44:02.144175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.144215 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-05-09 03:44:02.144230 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144237 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.144251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144280 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:44:02.144287 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144297 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-05-09 03:44:02.144311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.144336 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-05-09 03:44:02.144351 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144357 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-05-09 03:44:02.144371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144406 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.144413 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144429 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 03:44:02.144448 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.144455 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144464 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 03:44:02.144481 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.144487 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144497 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 03:44:02.144523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.144558 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-05-09 03:44:02.144574 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144580 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-05-09 03:44:02.144597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144622 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:44:02.144629 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144639 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-05-09 03:44:02.144653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.144678 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-05-09 03:44:02.144692 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144698 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-05-09 03:44:02.144712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144736 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.144743 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144753 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 03:44:02.144771 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.144777 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144787 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 03:44:02.144804 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.144811 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144832 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 03:44:02.144849 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.144855 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144864 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:44:02.144877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.144913 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:44:02.144928 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144933 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.144947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144970 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144976 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.144989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145014 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:44:02.145034 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:44:02.145050 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145060 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:44:02.145070 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-05-09 03:44:02.145081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:44:02.145104 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 03:44:02.145118 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145125 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-05-09 03:44:02.145138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145162 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.145169 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145178 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 03:44:02.145190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.145214 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-05-09 03:44:02.145228 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145234 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.145247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145269 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145275 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145310 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:44:02.145329 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:44:02.145345 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145355 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:44:02.145364 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-05-09 03:44:02.145376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:44:02.145399 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-05-09 03:44:02.145413 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145419 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-05-09 03:44:02.145439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145464 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.145471 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145480 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 03:44:02.145498 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.145504 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145527 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 03:44:02.145545 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.145551 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145561 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 03:44:02.145578 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.145585 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145594 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:44:02.145607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.145644 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:44:02.145658 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145665 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.145679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145704 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:44:02.145711 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145724 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-05-09 03:44:02.145738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.145764 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 03:44:02.145779 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145785 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-05-09 03:44:02.145798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145835 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.145842 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145851 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 03:44:02.145863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.145887 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-05-09 03:44:02.145901 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145906 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.145919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145944 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.145951 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145960 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-05-09 03:44:02.145973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.145987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.145996 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-05-09 03:44:02.146010 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146016 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-05-09 03:44:02.146029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146052 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.146059 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146068 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:44:02.146081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.146104 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-05-09 03:44:02.146118 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146124 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.146137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146160 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.146167 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146176 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-05-09 03:44:02.146188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.146212 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-05-09 03:44:02.146226 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146231 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-05-09 03:44:02.146244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146268 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.146275 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146284 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 03:44:02.146301 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.146307 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146315 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:44:02.146328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.146355 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-05-09 03:44:02.146369 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146375 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.146388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146411 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.146418 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146432 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-05-09 03:44:02.146445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.146469 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-05-09 03:44:02.146483 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146489 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-05-09 03:44:02.146502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146539 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.146546 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146555 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 03:44:02.146573 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.146579 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146588 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:44:02.146602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.146630 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-05-09 03:44:02.146644 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146650 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.146663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146688 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.146695 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146704 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-05-09 03:44:02.146717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.146741 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-05-09 03:44:02.146756 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146761 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-05-09 03:44:02.146775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146798 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.146805 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146827 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:44:02.146840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.146863 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-05-09 03:44:02.146877 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146883 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.146895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146918 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.146925 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146934 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-05-09 03:44:02.146946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.146970 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-05-09 03:44:02.146984 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.146989 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-05-09 03:44:02.147002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147026 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.147033 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147042 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:44:02.147055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.147078 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-05-09 03:44:02.147092 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147098 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.147111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147134 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:44:02.147141 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147150 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-05-09 03:44:02.147163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.147186 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 03:44:02.147200 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147206 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-05-09 03:44:02.147218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147242 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.147249 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147258 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 03:44:02.147271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.147294 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:44:02.147308 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147314 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.147326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147349 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.147356 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147365 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-05-09 03:44:02.147378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.147401 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 03:44:02.147415 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147420 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-05-09 03:44:02.147439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147463 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.147470 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147479 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 03:44:02.147492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.147529 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-05-09 03:44:02.147544 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147550 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.147563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147587 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.147594 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147604 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-05-09 03:44:02.147617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.147641 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 03:44:02.147656 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147662 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-05-09 03:44:02.147675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147699 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.147705 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147723 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-05-09 03:44:02.147742 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.147750 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147759 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-05-09 03:44:02.147772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.147800 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:44:02.147827 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147833 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.147846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147870 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:44:02.147877 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147886 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-05-09 03:44:02.147898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.147922 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 03:44:02.147935 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147941 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 03:44:02.147954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147978 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.147985 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.147994 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:44:02.148007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.148030 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.148044 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148050 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.148063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148086 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.148093 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148102 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 03:44:02.148114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.148138 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:44:02.148152 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148157 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-05-09 03:44:02.148170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148194 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:44:02.148201 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148210 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 03:44:02.148223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.148246 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:44:02.148260 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148266 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.148279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148301 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148307 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148342 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:44:02.148361 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:44:02.148377 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148387 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:44:02.148397 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-05-09 03:44:02.148409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:44:02.148439 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 03:44:02.148454 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazyn type _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148459 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazyn to elements array 2021-05-09 03:44:02.148473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazyn named _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148496 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:44:02.148516 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148526 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 03:44:02.148539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.148564 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:44:02.148579 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResponse type _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148585 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.148598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResponse named _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148621 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResult type __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148627 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResult to complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResult named __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148663 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:44:02.148684 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:44:02.148700 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148711 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:44:02.148720 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResult 2021-05-09 03:44:02.148733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingZbieranieMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(29) "RankingZbieranieMagazynResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(111) "http://tempuri.org/:__RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:44:02.148788 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 03:44:02.148828 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148840 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-05-09 03:44:02.148866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148913 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:44:02.148925 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148945 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 03:44:02.148969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.148994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.149016 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-05-09 03:44:02.149044 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.149069 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.149090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.149121 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.149128 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.149142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.149166 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:44:02.149186 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:44:02.149203 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.149214 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:44:02.149224 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-05-09 03:44:02.149237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.149260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:44:02.149282 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-05-09 03:44:02.149310 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.149322 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-05-09 03:44:02.149350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.149385 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:44:02.149396 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.149416 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 03:44:02.149451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.149480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.149501 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-05-09 03:44:02.149528 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.149535 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.149552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.149582 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.149588 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.149602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.149628 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:44:02.149665 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:44:02.149699 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.149720 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:44:02.149740 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-05-09 03:44:02.149754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.149775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:44:02.149797 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-05-09 03:44:02.149827 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.149839 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-05-09 03:44:02.149867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.149917 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.149926 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.149936 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-05-09 03:44:02.149960 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.149971 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.149988 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-05-09 03:44:02.150023 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.150047 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.150066 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 03:44:02.150097 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.150105 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.150116 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 03:44:02.150139 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.150150 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.150168 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 03:44:02.150202 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.150214 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.150233 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-05-09 03:44:02.150266 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.150275 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.150292 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:44:02.150317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.150380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.150398 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-05-09 03:44:02.150436 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.150448 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.150475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.150536 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.150551 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.150570 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-05-09 03:44:02.150591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.150608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.150618 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-05-09 03:44:02.150635 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.150641 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-05-09 03:44:02.150660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.150687 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.150694 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.150713 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 03:44:02.150731 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.150737 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.150747 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:44:02.150771 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.150777 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.150787 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 03:44:02.150800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.150835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.150846 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-05-09 03:44:02.150860 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.150891 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.150909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.150934 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.150941 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.150950 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-05-09 03:44:02.150963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.150978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.150987 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-05-09 03:44:02.151001 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.151007 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 03:44:02.151021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.151044 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.151050 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.151060 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:44:02.151072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.151086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.151096 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.151110 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.151115 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.151129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.151153 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.151160 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.151169 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 03:44:02.151182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.151196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.151205 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:44:02.151219 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.151225 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-05-09 03:44:02.151241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.151274 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.151281 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.151290 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:44:02.151307 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.151314 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.151323 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-05-09 03:44:02.151340 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.151346 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.151355 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-05-09 03:44:02.151372 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:44:02.151378 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.151387 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-05-09 03:44:02.151430 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.151443 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.151467 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-05-09 03:44:02.151494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.151559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.151583 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:44:02.151614 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.151625 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.151651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.151700 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.151713 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.151725 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-05-09 03:44:02.151741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.151757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.151791 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 03:44:02.151811 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.151817 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 03:44:02.151831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.151856 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.151864 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.151904 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 03:44:02.151925 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.151932 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.151960 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:44:02.151980 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.151987 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.151996 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 03:44:02.152009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.152036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.152048 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.152063 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.152069 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.152084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.152109 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.152116 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.152126 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 03:44:02.152139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.152154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.152163 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:44:02.152178 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.152184 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 03:44:02.152198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.152223 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.152230 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.152240 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 03:44:02.152257 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.152264 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.152273 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 03:44:02.152290 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.152297 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.152306 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 03:44:02.152323 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.152330 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.152339 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 03:44:02.152357 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.152363 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.152373 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 03:44:02.152385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.152415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.152450 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:44:02.152478 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.152489 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.152507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.152533 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:44:02.152545 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.152563 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 03:44:02.152588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.152614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.152631 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 03:44:02.152647 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:44:02.152685 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-05-09 03:44:02.152697 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:44:02.152716 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-05-09 03:44:02.152736 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:44:02.152753 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.152775 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:44:02.152823 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.152835 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:44:02.152847 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:44:02.152867 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:44:02.152873 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:44:02.152883 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-05-09 03:44:02.152900 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:44:02.152907 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:44:02.152916 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-05-09 03:44:02.152934 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:44:02.152940 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:44:02.152950 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 03:44:02.152967 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:44:02.152974 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:44:02.152988 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-05-09 03:44:02.153006 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:44:02.153013 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:44:02.153022 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-05-09 03:44:02.153040 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.153047 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:44:02.153056 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.153073 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.153080 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:44:02.153091 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:44:02.153109 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.153115 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:44:02.153125 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-05-09 03:44:02.153142 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.153149 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:44:02.153158 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 03:44:02.153175 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.153182 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:44:02.153191 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 03:44:02.153204 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:44:02.153259 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.153276 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.153283 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 03:44:02.153297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.153321 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.153328 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.153338 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 03:44:02.153355 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.153362 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.153371 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 03:44:02.153388 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.153395 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.153404 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 03:44:02.153422 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.153435 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.153445 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 03:44:02.153459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.153485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.153495 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.153511 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.153517 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.153534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.153566 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.153574 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.153585 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-05-09 03:44:02.153598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.153614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.153623 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 03:44:02.153637 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.153664 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.153671 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.153680 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.153693 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.153709 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.153723 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.153747 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.153754 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.153764 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 03:44:02.153781 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.153787 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.153796 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 03:44:02.153814 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.153820 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.153830 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 03:44:02.153848 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.153854 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.153863 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 03:44:02.153881 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:44:02.153887 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.153897 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 03:44:02.153914 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:44:02.153921 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.153930 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 03:44:02.153947 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.153953 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.153962 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:44:02.153979 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.153986 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.153995 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 03:44:02.154012 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.154019 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.154028 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 03:44:02.154045 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.154051 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.154061 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 03:44:02.154078 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.154084 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.154093 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 03:44:02.154106 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.154159 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.154175 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.154182 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 03:44:02.154196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.154220 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.154228 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.154238 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 03:44:02.154255 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.154261 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.154271 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:44:02.154288 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.154294 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.154303 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 03:44:02.154320 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:44:02.154327 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.154336 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-05-09 03:44:02.154349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.154376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.154385 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.154400 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.154406 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.154420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.154451 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.154458 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.154468 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-05-09 03:44:02.154481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.154496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.154506 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 03:44:02.154519 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.154546 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.154557 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.154568 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.154582 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.154598 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.154611 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.154636 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.154643 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.154653 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 03:44:02.154670 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.154677 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.154686 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 03:44:02.154703 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.154709 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.154719 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 03:44:02.154736 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.154743 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.154752 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 03:44:02.154769 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:44:02.154776 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.154785 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 03:44:02.154807 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:44:02.154814 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.154823 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 03:44:02.154840 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.154846 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.154856 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:44:02.154873 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.154879 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.154889 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 03:44:02.154906 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.154912 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.154922 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 03:44:02.154939 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:44:02.154946 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.154955 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-05-09 03:44:02.154972 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.154979 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.154988 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 03:44:02.155005 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.155012 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.155021 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 03:44:02.155034 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.155092 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.155107 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:44:02.155135 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:44:02.155142 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:44:02.155152 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:44:02.155165 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:44:02.155181 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.155194 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:44:02.155220 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.155226 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:44:02.155236 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-05-09 03:44:02.155253 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.155260 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:44:02.155269 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-05-09 03:44:02.155286 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.155294 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:44:02.155303 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 03:44:02.155321 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.155328 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:44:02.155337 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-05-09 03:44:02.155354 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.155361 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:44:02.155370 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-05-09 03:44:02.155387 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:44:02.155394 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:44:02.155403 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 03:44:02.155420 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.155431 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:44:02.155442 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-05-09 03:44:02.155459 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:44:02.155466 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:44:02.155475 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-05-09 03:44:02.155492 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:44:02.155508 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:44:02.155518 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-05-09 03:44:02.155535 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:44:02.155541 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:44:02.155552 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 03:44:02.155574 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:44:02.155581 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:44:02.155590 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 03:44:02.155607 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:44:02.155613 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:44:02.155622 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-05-09 03:44:02.155639 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.155646 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:44:02.155656 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:44:02.155673 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.155679 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:44:02.155688 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-05-09 03:44:02.155701 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:44:02.155766 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.155785 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.155799 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-05-09 03:44:02.155813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.155838 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.155844 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.155854 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 03:44:02.155867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.155882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.155892 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:44:02.155906 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.155912 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.155926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.155950 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:44:02.155957 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.155967 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-05-09 03:44:02.155980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.155995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.156004 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 03:44:02.156019 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.156025 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-05-09 03:44:02.156038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.156062 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.156069 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.156078 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:44:02.156096 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.156102 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.156111 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 03:44:02.156128 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.156134 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.156144 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 03:44:02.156161 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:44:02.156167 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.156176 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 03:44:02.156189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.156215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.156225 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-05-09 03:44:02.156240 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.156246 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.156260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.156284 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:44:02.156291 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.156301 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-05-09 03:44:02.156314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.156328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.156338 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-05-09 03:44:02.156351 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:44:02.156376 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-05-09 03:44:02.156384 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:44:02.156394 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-05-09 03:44:02.156407 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:44:02.156428 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.156443 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-05-09 03:44:02.156468 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.156474 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 03:44:02.156484 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-05-09 03:44:02.156510 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.156517 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-05-09 03:44:02.156526 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-05-09 03:44:02.156543 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.156551 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 03:44:02.156564 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-05-09 03:44:02.156582 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:44:02.156588 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-05-09 03:44:02.156598 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 03:44:02.156615 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.156622 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-05-09 03:44:02.156631 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-05-09 03:44:02.156648 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.156654 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-05-09 03:44:02.156664 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-05-09 03:44:02.156681 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.156687 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-05-09 03:44:02.156697 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 03:44:02.156714 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:44:02.156725 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 03:44:02.156734 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-05-09 03:44:02.156751 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:44:02.156758 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-05-09 03:44:02.156767 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-05-09 03:44:02.156785 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.156800 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-05-09 03:44:02.156809 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:44:02.156822 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-05-09 03:44:02.156871 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.156888 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.156894 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-05-09 03:44:02.156908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.156932 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.156939 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.156949 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:44:02.156962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.156977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.156986 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-05-09 03:44:02.157001 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.157007 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.157021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.157045 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 03:44:02.157052 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.157062 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-05-09 03:44:02.157075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.157089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.157099 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-05-09 03:44:02.157112 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-05-09 03:44:02.157137 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:44:02.157144 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 03:44:02.157153 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-05-09 03:44:02.157171 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 03:44:02.157178 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-05-09 03:44:02.157187 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-05-09 03:44:02.157204 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:44:02.157211 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 03:44:02.157220 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-05-09 03:44:02.157233 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-05-09 03:44:02.157256 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.157271 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.157277 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 03:44:02.157291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.157316 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.157323 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.157338 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:44:02.157356 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.157363 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.157372 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 03:44:02.157390 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.157396 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.157405 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 03:44:02.157418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.157446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.157457 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.157472 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.157479 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.157493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.157518 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.157525 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.157534 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-05-09 03:44:02.157547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.157567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.157578 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 03:44:02.157592 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.157624 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.157632 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.157642 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.157655 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.157671 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.157684 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.157709 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.157716 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.157729 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-05-09 03:44:02.157746 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.157753 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.157762 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-05-09 03:44:02.157779 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.157786 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.157795 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 03:44:02.157812 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.157819 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.157828 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-05-09 03:44:02.157845 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:44:02.157851 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.157860 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 03:44:02.157878 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.157884 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.157893 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-05-09 03:44:02.157911 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.157917 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.157926 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-05-09 03:44:02.157943 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.157950 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.157963 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 03:44:02.157981 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.157987 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.157997 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 03:44:02.158010 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.158056 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.158072 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158078 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-05-09 03:44:02.158101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158127 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.158134 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158144 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 03:44:02.158161 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.158167 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158177 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 03:44:02.158194 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.158201 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158210 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 03:44:02.158227 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.158234 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158243 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 03:44:02.158260 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.158267 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158276 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 03:44:02.158289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.158329 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:44:02.158344 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158350 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.158368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158392 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158398 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158441 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:44:02.158462 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:44:02.158478 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158489 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:44:02.158499 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-05-09 03:44:02.158511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:44:02.158539 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 03:44:02.158558 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158566 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-05-09 03:44:02.158581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158606 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.158613 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158623 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-05-09 03:44:02.158636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.158661 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-05-09 03:44:02.158676 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158682 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.158700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158725 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 03:44:02.158732 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158741 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-05-09 03:44:02.158754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.158779 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-05-09 03:44:02.158796 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158802 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-05-09 03:44:02.158816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158840 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.158847 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158856 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 03:44:02.158873 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.158880 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158889 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 03:44:02.158906 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.158913 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158922 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-05-09 03:44:02.158935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.158968 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:44:02.158982 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.158988 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.159006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.159031 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.159038 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.159047 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-05-09 03:44:02.159060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.159075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.159084 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 03:44:02.159099 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.159105 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-05-09 03:44:02.159118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.159142 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.159149 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.159158 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:44:02.159171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.159186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.159196 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-05-09 03:44:02.159210 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.159216 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.159234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.159259 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:44:02.159265 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.159275 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-05-09 03:44:02.159288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.159303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.159313 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 03:44:02.159326 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:44:02.159353 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-05-09 03:44:02.159360 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:44:02.159369 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-05-09 03:44:02.159382 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:44:02.159398 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.159412 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:44:02.159450 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.159457 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:44:02.159467 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-05-09 03:44:02.159484 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.159499 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:44:02.159517 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-05-09 03:44:02.159535 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.159541 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:44:02.159553 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-05-09 03:44:02.159574 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.159581 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:44:02.159595 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-05-09 03:44:02.159613 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.159620 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:44:02.159629 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-05-09 03:44:02.159647 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 03:44:02.159653 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:44:02.159662 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-05-09 03:44:02.159680 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 03:44:02.159686 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:44:02.159695 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-05-09 03:44:02.159712 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 03:44:02.159719 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:44:02.159728 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-05-09 03:44:02.159745 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:44:02.159752 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:44:02.159761 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-05-09 03:44:02.159778 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.159785 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:44:02.159794 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-05-09 03:44:02.159811 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.159817 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:44:02.159827 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-05-09 03:44:02.159844 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.159850 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:44:02.159859 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-05-09 03:44:02.159876 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.159883 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:44:02.159892 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-05-09 03:44:02.159905 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:44:02.159967 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.159984 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.159991 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-05-09 03:44:02.160011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.160036 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.160042 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.160052 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 03:44:02.160070 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.160076 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.160085 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 03:44:02.160099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.160117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.160127 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-05-09 03:44:02.160142 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.160147 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.160161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.160185 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:44:02.160191 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.160201 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-05-09 03:44:02.160214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.160229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.160238 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-05-09 03:44:02.160252 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:44:02.160277 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-05-09 03:44:02.160284 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:44:02.160299 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-05-09 03:44:02.160312 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:44:02.160329 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.160342 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-05-09 03:44:02.160367 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.160373 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:44:02.160383 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-05-09 03:44:02.160400 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.160406 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:44:02.160416 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 03:44:02.160438 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.160445 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:44:02.160455 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-05-09 03:44:02.160472 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 03:44:02.160479 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:44:02.160488 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-05-09 03:44:02.160510 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.160517 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:44:02.160526 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-05-09 03:44:02.160543 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 03:44:02.160551 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:44:02.160563 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-05-09 03:44:02.160611 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.160624 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:44:02.160661 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:44:02.160689 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-05-09 03:44:02.160748 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.160772 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKh type _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.160778 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKh to elements array 2021-05-09 03:44:02.160972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKh named _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.161000 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.161007 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.161017 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 03:44:02.161035 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.161042 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.161051 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 03:44:02.161069 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.161075 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.161084 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 03:44:02.161097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.161120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.161130 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:44:02.161145 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhResponse type _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.161151 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.161169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhResponse named _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.161195 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 03:44:02.161202 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResult to complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.161212 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResult 2021-05-09 03:44:02.161225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.161239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "SprawdzObrotKhResult" ["type"]=> string(32) "http://tempuri.org/:ArrayOfObrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.161249 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 03:44:02.161263 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 03:44:02.161288 nusoap_xmlschema: processing typed element Obrot of type http://tempuri.org/:Obrot 2021-05-09 03:44:02.161295 nusoap_xmlschema: add element Obrot to complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 03:44:02.161305 nusoap_xmlschema: done processing element Obrot 2021-05-09 03:44:02.161318 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 03:44:02.161333 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(12) "ArrayOfObrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Obrot"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(5) "Obrot" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(25) "http://tempuri.org/:Obrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.161347 nusoap_xmlschema: processing named complexType Obrot 2021-05-09 03:44:02.161376 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.161384 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType Obrot 2021-05-09 03:44:02.161394 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:44:02.161412 nusoap_xmlschema: processing typed element obrotNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:44:02.161418 nusoap_xmlschema: add element obrotNetto to complexType Obrot 2021-05-09 03:44:02.161445 nusoap_xmlschema: done processing element obrotNetto 2021-05-09 03:44:02.161459 nusoap_xmlschema: done processing complexType Obrot 2021-05-09 03:44:02.161478 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(5) "Obrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["obrotNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "obrotNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.161494 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinder type _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.161500 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinder to elements array 2021-05-09 03:44:02.161514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinder named _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.161539 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.161547 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.161562 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 03:44:02.161581 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.161588 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.161597 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 03:44:02.161614 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.161620 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.161629 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 03:44:02.161642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.161665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.161675 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:44:02.161689 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse type _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.161695 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.161714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse named _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.161738 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhAgrofinderResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:44:02.161745 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResult to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.161755 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResult 2021-05-09 03:44:02.161769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.161783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhAgrofinderResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(30) "SprawdzObrotKhAgrofinderResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.161793 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 03:44:02.161808 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.161814 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-05-09 03:44:02.161827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.161851 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.161858 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.161867 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 03:44:02.161885 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.161891 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.161901 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 03:44:02.161914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.161933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.161942 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-05-09 03:44:02.161957 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.161962 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-05-09 03:44:02.161980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.162005 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:44:02.162012 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.162021 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-05-09 03:44:02.162035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.162050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.162060 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-05-09 03:44:02.162074 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.162081 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-05-09 03:44:02.162094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.162118 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.162125 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.162135 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 03:44:02.162152 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.162159 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.162168 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 03:44:02.162181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.162200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.162209 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:44:02.162224 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.162230 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.162249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.162274 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:44:02.162281 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.162290 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-05-09 03:44:02.162303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.162318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.162328 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 03:44:02.162342 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.162348 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 03:44:02.162362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.162385 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.162392 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.162402 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 03:44:02.162419 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.162431 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.162442 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 03:44:02.162455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.162473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.162483 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:44:02.162499 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.162504 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.162523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.162548 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:44:02.162558 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.162569 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 03:44:02.162583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.162598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.162608 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 03:44:02.162621 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:44:02.162647 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-05-09 03:44:02.162654 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:44:02.162663 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-05-09 03:44:02.162676 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:44:02.162692 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.162706 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-05-09 03:44:02.162730 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.162737 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-05-09 03:44:02.162747 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:44:02.162765 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-05-09 03:44:02.162771 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-05-09 03:44:02.162781 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 03:44:02.162799 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-05-09 03:44:02.162818 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.162831 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 03:44:02.162865 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-05-09 03:44:02.162873 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 03:44:02.162883 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-05-09 03:44:02.162896 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 03:44:02.162911 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.162925 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-05-09 03:44:02.162949 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.162980 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-05-09 03:44:02.162992 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 03:44:02.163011 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.163018 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-05-09 03:44:02.163027 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 03:44:02.163040 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-05-09 03:44:02.163060 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.163075 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.163081 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-05-09 03:44:02.163100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.163129 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.163136 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.163146 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-05-09 03:44:02.163160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.163175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.163185 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:44:02.163199 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.163205 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.163219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.163243 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.163250 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.163259 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-05-09 03:44:02.163272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.163287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.163297 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 03:44:02.163323 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.163329 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 03:44:02.163342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.163365 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.163372 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.163385 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-05-09 03:44:02.163403 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.163409 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.163418 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 03:44:02.163460 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.163467 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.163477 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 03:44:02.163494 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.163501 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.163511 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 03:44:02.163525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.163554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.163569 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.163585 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.163591 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.163605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.163630 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.163637 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.163646 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-05-09 03:44:02.163659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.163674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.163684 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 03:44:02.163697 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.163737 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.163756 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.163766 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.163779 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.163794 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.163807 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.163831 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.163838 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.163847 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:44:02.163864 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.163870 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.163879 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:44:02.163895 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.163902 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.163911 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-05-09 03:44:02.163927 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:44:02.163933 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.163943 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 03:44:02.163959 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.163965 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.163974 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:44:02.163991 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.163996 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.164005 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 03:44:02.164022 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 03:44:02.164028 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.164041 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-05-09 03:44:02.164054 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.164091 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.164106 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.164112 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-05-09 03:44:02.164125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.164147 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.164154 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.164163 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-05-09 03:44:02.164180 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.164186 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.164195 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-05-09 03:44:02.164211 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.164218 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.164230 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-05-09 03:44:02.164248 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.164255 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.164264 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-05-09 03:44:02.164281 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.164287 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.164296 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-05-09 03:44:02.164312 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.164319 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.164327 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-05-09 03:44:02.164344 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.164350 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.164359 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 03:44:02.164375 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.164381 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.164390 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 03:44:02.164403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.164448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.164459 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:44:02.164474 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.164480 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-05-09 03:44:02.164498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.164522 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:44:02.164528 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.164538 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-05-09 03:44:02.164550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.164565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.164574 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 03:44:02.164590 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:44:02.164596 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-05-09 03:44:02.164605 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-05-09 03:44:02.164620 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.164626 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-05-09 03:44:02.164639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.164661 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:44:02.164680 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:44:02.164696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.164706 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:44:02.164720 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-05-09 03:44:02.164737 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.164743 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-05-09 03:44:02.164756 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-05-09 03:44:02.164772 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:44:02.164778 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-05-09 03:44:02.164787 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-05-09 03:44:02.164803 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:44:02.164809 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-05-09 03:44:02.164818 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:44:02.164834 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.164840 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 03:44:02.164849 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.164865 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.164871 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 03:44:02.164881 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.164897 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:44:02.164902 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-05-09 03:44:02.164911 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:44:02.164927 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:44:02.164933 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-05-09 03:44:02.164942 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:44:02.164958 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 03:44:02.164964 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-05-09 03:44:02.164973 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-05-09 03:44:02.164989 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.164995 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 03:44:02.165004 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.165020 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 03:44:02.165026 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-05-09 03:44:02.165035 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-05-09 03:44:02.165051 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:44:02.165057 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-05-09 03:44:02.165070 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:44:02.165086 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:44:02.165092 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-05-09 03:44:02.165101 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:44:02.165117 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfObrot of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 03:44:02.165123 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfObrot to elements array 2021-05-09 03:44:02.165132 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfObrot 2021-05-09 03:44:02.165147 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:44:02.165152 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-05-09 03:44:02.165161 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-05-09 03:44:02.165177 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:44:02.165183 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-05-09 03:44:02.165192 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:44:02.165208 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.165214 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 03:44:02.165223 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.165235 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-05-09 03:44:02.165264 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-05-09 03:44:02.165291 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-05-09 03:44:02.165316 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-05-09 03:44:02.165341 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-05-09 03:44:02.165366 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:44:02.165391 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 03:44:02.165415 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-05-09 03:44:02.165446 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-05-09 03:44:02.165472 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:44:02.165497 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 03:44:02.165521 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-05-09 03:44:02.165545 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-05-09 03:44:02.165570 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-05-09 03:44:02.165593 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-05-09 03:44:02.165622 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-05-09 03:44:02.165646 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-05-09 03:44:02.165671 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-05-09 03:44:02.165696 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-05-09 03:44:02.165725 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-05-09 03:44:02.165749 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-05-09 03:44:02.165773 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-05-09 03:44:02.165798 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 03:44:02.165822 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:44:02.165851 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 03:44:02.165876 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-05-09 03:44:02.165901 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 03:44:02.165925 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:44:02.165950 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 03:44:02.165974 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.165999 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:44:02.166026 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:44:02.166052 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 03:44:02.166077 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:44:02.166101 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 03:44:02.166126 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-05-09 03:44:02.166151 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-05-09 03:44:02.166175 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-05-09 03:44:02.166199 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-05-09 03:44:02.166223 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-05-09 03:44:02.166248 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-05-09 03:44:02.166273 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-05-09 03:44:02.166297 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-05-09 03:44:02.166326 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.166351 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:44:02.166376 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:44:02.166401 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 03:44:02.166431 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.166527 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:44:02.166584 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:44:02.166628 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 03:44:02.166677 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.166728 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 03:44:02.166788 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.166835 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 03:44:02.166887 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:44:02.166915 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 03:44:02.166940 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-05-09 03:44:02.166970 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-05-09 03:44:02.166994 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-05-09 03:44:02.167019 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-05-09 03:44:02.167044 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.167070 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 03:44:02.167094 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:44:02.167120 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 03:44:02.167185 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-05-09 03:44:02.167233 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-05-09 03:44:02.167296 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:44:02.167327 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 03:44:02.167353 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-05-09 03:44:02.167385 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 03:44:02.167410 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-05-09 03:44:02.167447 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-05-09 03:44:02.167472 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:44:02.167498 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 03:44:02.167523 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:44:02.167549 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 03:44:02.167581 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-05-09 03:44:02.167606 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-05-09 03:44:02.167643 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:44:02.167669 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 03:44:02.167694 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:44:02.167720 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 03:44:02.167750 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:44:02.167775 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 03:44:02.167800 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.167825 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 03:44:02.167863 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:44:02.167887 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 03:44:02.167912 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.167928 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.167953 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:44:02.167977 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.167993 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.168008 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.168032 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:44:02.168056 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.168078 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.168093 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.168109 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.168132 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:44:02.168156 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.168180 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:44:02.168204 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.168220 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.168235 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.168250 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.168274 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:44:02.168298 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.168322 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:44:02.168346 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.168370 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:44:02.168394 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.168409 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.168457 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:44:02.168483 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.168499 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.168523 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:44:02.168549 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.168578 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:44:02.168603 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.168628 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:44:02.168653 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.168678 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:44:02.168703 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.168731 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:44:02.168756 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.168772 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.168801 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:44:02.168827 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.168864 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:44:02.168888 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.168912 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:44:02.168937 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.168971 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:44:02.168995 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169019 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:44:02.169044 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169068 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:44:02.169092 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169107 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169123 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169138 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169153 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169168 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169183 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169207 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:44:02.169232 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169248 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169263 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169286 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:44:02.169310 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169334 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:44:02.169358 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169374 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169389 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169404 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169669 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169696 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:44:02.169721 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169737 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169754 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169779 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:44:02.169804 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169821 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169849 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169865 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169880 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169904 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:44:02.169927 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169942 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169957 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169973 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.169997 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.170021 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170036 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170051 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170066 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170090 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.170114 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170138 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:44:02.170162 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170177 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170192 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170207 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170230 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:44:02.170259 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170283 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 03:44:02.170306 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170322 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170337 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170360 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.170384 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170415 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170449 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170467 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170492 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:44:02.170517 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170542 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 03:44:02.170572 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170589 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170604 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170629 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:44:02.170653 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170678 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:44:02.170703 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170719 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170744 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:44:02.170798 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170834 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170881 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170932 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 03:44:02.170971 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.170988 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171009 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171038 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:44:02.171066 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171082 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171106 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:44:02.171130 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171146 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171170 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 03:44:02.171194 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171210 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171234 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:44:02.171259 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171283 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:44:02.171308 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171323 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171339 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171354 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171378 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.171403 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171418 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171440 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171456 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171471 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171486 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171502 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171517 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171541 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 03:44:02.171585 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171606 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171632 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:44:02.171657 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171673 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171689 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171714 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:44:02.171738 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171754 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171770 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171785 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171810 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:44:02.171835 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171873 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:44:02.171897 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171912 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171928 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171944 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.171967 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:44:02.171992 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172016 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:44:02.172040 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172063 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:44:02.172087 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172103 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172126 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:44:02.172150 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172166 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172189 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:44:02.172213 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172238 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:44:02.172262 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172290 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:44:02.172315 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172339 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:44:02.172363 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172387 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:44:02.172411 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172431 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172456 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:44:02.172484 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172510 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:44:02.172534 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172563 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:44:02.172588 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172613 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:44:02.172636 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172660 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:44:02.172684 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172717 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:44:02.172741 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172757 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172772 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172791 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172810 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172825 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172841 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172865 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:44:02.172888 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172904 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172919 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172947 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:44:02.172971 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.172996 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:44:02.173020 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173035 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173055 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173071 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173086 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173110 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:44:02.173135 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173150 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173166 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173190 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:44:02.173254 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173271 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173291 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173308 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173324 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173349 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:44:02.173373 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173389 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173405 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173421 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173456 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.173482 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173498 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173514 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173530 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173565 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.173591 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173616 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:44:02.173642 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173658 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173673 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173689 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173714 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:44:02.173751 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173775 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 03:44:02.173799 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173815 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173830 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173854 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.173878 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173894 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173924 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.173963 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:44:02.173987 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174011 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 03:44:02.174035 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174050 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174065 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174089 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:44:02.174113 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174137 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:44:02.174161 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174182 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174206 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:44:02.174230 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174245 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174260 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174284 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 03:44:02.174308 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174324 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174339 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174363 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:44:02.174387 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174402 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174431 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:44:02.174456 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174472 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174497 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 03:44:02.174523 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174539 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174568 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:44:02.174593 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174617 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:44:02.174641 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174656 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174671 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174686 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174710 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.174739 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174754 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174775 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174791 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174807 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174822 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174837 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174852 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:44:02.174876 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 03:44:02.174901 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-05-09 03:44:02.174954 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:44:02.175001 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:44:02.175047 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-05-09 03:44:02.175092 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:44:02.175137 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:44:02.175180 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-05-09 03:44:02.175225 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-05-09 03:44:02.175269 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-05-09 03:44:02.175314 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-05-09 03:44:02.175358 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:44:02.175402 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:44:02.175467 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:44:02.175513 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:44:02.175565 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.175612 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:44:02.175659 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:44:02.175706 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:44:02.175766 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:44:02.175809 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:44:02.175854 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:44:02.175898 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.175943 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:44:02.175987 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.176032 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:44:02.176077 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.176128 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.176182 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:44:02.176226 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-05-09 03:44:02.176269 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:44:02.176312 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.176360 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:44:02.176406 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-05-09 03:44:02.176456 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:44:02.176502 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:44:02.176554 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-05-09 03:44:02.176599 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:44:02.176644 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:44:02.176693 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:44:02.176736 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:44:02.176780 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:44:02.176826 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:44:02.176869 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.176914 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:44:02.176966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-05-09 03:44:02.177013 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:44:02.177057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:44:02.177102 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-05-09 03:44:02.177147 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:44:02.177205 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:44:02.177249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-05-09 03:44:02.177293 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-05-09 03:44:02.177337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-05-09 03:44:02.177382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-05-09 03:44:02.177431 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:44:02.177484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:44:02.177529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:44:02.177578 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:44:02.177634 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.177681 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:44:02.177725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:44:02.177770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:44:02.177815 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:44:02.177857 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:44:02.177902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:44:02.177946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.177991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:44:02.178034 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.178097 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:44:02.178143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.178192 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.178240 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:44:02.178283 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-05-09 03:44:02.178327 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:44:02.178371 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.178414 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:44:02.178481 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-05-09 03:44:02.178543 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:44:02.178595 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:44:02.178646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-05-09 03:44:02.178691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:44:02.178737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:44:02.178796 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:44:02.178839 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:44:02.178883 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:44:02.178928 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:44:02.179286 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.179333 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:44:02.179386 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-05-09 03:44:02.179463 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:44:02.179511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:44:02.179593 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-05-09 03:44:02.179641 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:44:02.179688 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:44:02.179745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-05-09 03:44:02.179791 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-05-09 03:44:02.179836 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-05-09 03:44:02.179880 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-05-09 03:44:02.179924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:44:02.179968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:44:02.180012 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:44:02.180055 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:44:02.180098 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.180143 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:44:02.180201 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:44:02.180247 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:44:02.180292 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:44:02.180335 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:44:02.180379 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:44:02.180427 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.180475 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:44:02.180519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.180564 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:44:02.180626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.180676 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.180724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:44:02.180768 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-05-09 03:44:02.180812 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:44:02.180855 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.180898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:44:02.181014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-05-09 03:44:02.181099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:44:02.181168 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:44:02.181219 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-05-09 03:44:02.181263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:44:02.181308 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:44:02.181353 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:44:02.181396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:44:02.181463 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:44:02.181511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:44:02.181556 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.181618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:44:02.181673 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 03:44:02.181703 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 03:44:02.181774 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:44:02.181834 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:44:02.181884 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 03:44:02.181934 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:44:02.181984 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:44:02.182048 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 03:44:02.182099 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 03:44:02.182149 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 03:44:02.182200 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 03:44:02.182250 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:44:02.182300 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:44:02.182350 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:44:02.182428 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:44:02.182480 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.182535 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:44:02.182585 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:44:02.182635 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:44:02.182685 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:44:02.182735 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:44:02.182819 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:44:02.182871 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.182925 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:44:02.182975 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.183025 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:44:02.183075 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.183125 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.183186 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:44:02.183238 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 03:44:02.183288 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:44:02.183345 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.183437 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:44:02.183498 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 03:44:02.183555 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:44:02.183607 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:44:02.183665 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 03:44:02.183722 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:44:02.183778 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:44:02.183854 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:44:02.183904 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:44:02.183954 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:44:02.184004 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:44:02.184054 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.184104 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:44:02.184161 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 03:44:02.184183 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 03:44:02.184240 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:44:02.184292 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:44:02.184342 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 03:44:02.184392 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:44:02.184449 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:44:02.184500 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 03:44:02.184550 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 03:44:02.184609 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 03:44:02.184660 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 03:44:02.184710 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:44:02.184763 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:44:02.184814 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:44:02.184868 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:44:02.184918 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.184968 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:44:02.185018 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:44:02.185068 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:44:02.185119 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:44:02.185169 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:44:02.185219 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:44:02.185270 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.185320 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:44:02.185370 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.185421 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:44:02.185482 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.185532 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.185582 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:44:02.185632 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 03:44:02.185681 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:44:02.185734 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.185784 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:44:02.185834 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 03:44:02.185885 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:44:02.185939 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:44:02.185989 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 03:44:02.186039 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:44:02.186089 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:44:02.186139 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:44:02.186188 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:44:02.186240 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:44:02.186289 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:44:02.186339 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.186389 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:44:02.186467 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-05-09 03:44:02.186489 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 03:44:02.186536 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:44:02.186583 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:44:02.186630 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 03:44:02.186677 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:44:02.186724 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:44:02.186783 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 03:44:02.186827 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 03:44:02.186878 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 03:44:02.186923 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 03:44:02.186968 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:44:02.187016 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:44:02.187062 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:44:02.187108 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:44:02.187154 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.187199 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:44:02.187249 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:44:02.187295 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:44:02.187340 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:44:02.187385 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:44:02.187435 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:44:02.187480 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.187525 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:44:02.187571 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.187654 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:44:02.187706 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.187751 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.187796 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:44:02.187842 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 03:44:02.187887 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:44:02.187932 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.187977 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:44:02.188022 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 03:44:02.188073 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:44:02.188118 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:44:02.188163 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 03:44:02.188209 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:44:02.188254 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:44:02.188299 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:44:02.188344 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:44:02.188389 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:44:02.188463 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:44:02.188510 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.188557 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:44:02.188611 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-05-09 03:44:02.188632 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 03:44:02.188682 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:44:02.188731 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:44:02.188792 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 03:44:02.188839 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:44:02.188887 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:44:02.188935 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 03:44:02.188982 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 03:44:02.189029 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 03:44:02.189076 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 03:44:02.189178 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:44:02.189227 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:44:02.189274 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:44:02.189321 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:44:02.189368 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.189415 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:44:02.189473 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:44:02.189521 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:44:02.189568 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:44:02.189615 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:44:02.189662 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:44:02.189709 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.189757 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:44:02.189804 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.190116 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:44:02.190164 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.190211 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.190258 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:44:02.190305 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 03:44:02.190352 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:44:02.190399 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.190484 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:44:02.190535 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 03:44:02.190585 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:44:02.190634 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:44:02.190682 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 03:44:02.190731 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:44:02.190792 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:44:02.190839 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:44:02.190886 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:44:02.190933 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:44:02.190980 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:44:02.191027 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.191074 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:44:02.191124 wsdl: current service: Service1 2021-05-09 03:44:02.191171 wsdl: current port: Service1Soap 2021-05-09 03:44:02.191228 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-05-09 03:44:02.191282 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-05-09 03:44:02.191334 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-05-09 03:44:02.191384 wsdl: Parsing WSDL done 2021-05-09 03:44:02.191420 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 03:44:02.191452 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 03:44:02.191462 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:44:02.191470 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 03:44:02.191478 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:44:02.191486 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 03:44:02.191493 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 03:44:02.191500 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 03:44:02.191508 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 03:44:02.191515 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 03:44:02.191523 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 03:44:02.191530 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:44:02.191537 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 03:44:02.191545 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:44:02.191557 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.191566 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:44:02.191573 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:44:02.191581 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 03:44:02.191588 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 03:44:02.191596 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 03:44:02.191605 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 03:44:02.191617 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.191632 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:44:02.191646 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.191661 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:44:02.191677 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.191691 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.191712 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:44:02.191727 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 03:44:02.191735 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 03:44:02.191742 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.191753 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:44:02.191767 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 03:44:02.191782 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:44:02.191797 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 03:44:02.191811 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 03:44:02.191826 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:44:02.191841 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:44:02.191861 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 03:44:02.191884 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:44:02.191895 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:44:02.191903 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:44:02.191910 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.191917 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:44:02.191925 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 03:44:02.191934 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 03:44:02.191942 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:44:02.191949 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 03:44:02.191957 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:44:02.191964 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 03:44:02.191971 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 03:44:02.191978 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 03:44:02.191986 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 03:44:02.191999 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 03:44:02.192014 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 03:44:02.192029 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:44:02.192044 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 03:44:02.192059 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:44:02.192074 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.192094 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:44:02.192103 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:44:02.192111 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 03:44:02.192121 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 03:44:02.192134 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 03:44:02.192150 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 03:44:02.192164 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.192179 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:44:02.192194 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.192208 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:44:02.192223 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.192237 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.192248 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:44:02.192256 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 03:44:02.192263 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 03:44:02.192270 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.192278 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:44:02.192290 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 03:44:02.192298 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:44:02.192307 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 03:44:02.192326 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 03:44:02.192342 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:44:02.192356 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:44:02.192371 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 03:44:02.192385 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:44:02.192411 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:44:02.192444 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:44:02.192469 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.192482 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:44:02.192497 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 03:44:02.192514 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 03:44:02.192533 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:44:02.192548 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 03:44:02.192562 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:44:02.192576 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 03:44:02.192589 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 03:44:02.192601 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 03:44:02.192614 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 03:44:02.192623 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 03:44:02.192633 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 03:44:02.192645 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:44:02.192658 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 03:44:02.192671 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:44:02.192686 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.192701 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:44:02.192717 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:44:02.192729 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 03:44:02.192742 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 03:44:02.192750 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 03:44:02.192756 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 03:44:02.192763 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.192785 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:44:02.192797 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.192809 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:44:02.192823 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.192836 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.192848 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:44:02.192861 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 03:44:02.192874 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 03:44:02.192886 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.192898 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:44:02.192911 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 03:44:02.192919 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:44:02.192925 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 03:44:02.192931 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 03:44:02.192938 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:44:02.192944 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:44:02.192950 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 03:44:02.192956 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:44:02.192963 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:44:02.192969 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:44:02.192983 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.192990 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:44:02.192997 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 03:44:02.193004 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 03:44:02.193011 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:44:02.193017 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 03:44:02.193024 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:44:02.193030 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 03:44:02.193036 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 03:44:02.193042 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 03:44:02.193048 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 03:44:02.193054 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 03:44:02.193060 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 03:44:02.193066 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:44:02.193072 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 03:44:02.193078 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:44:02.193085 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.193091 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:44:02.193097 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:44:02.193103 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 03:44:02.193109 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 03:44:02.193115 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 03:44:02.193121 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 03:44:02.193127 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.193134 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:44:02.193140 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:44:02.193146 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:44:02.193152 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 03:44:02.193158 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:44:02.193165 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:44:02.193171 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 03:44:02.193177 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 03:44:02.193183 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:44:02.193189 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:44:02.193195 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 03:44:02.193201 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:44:02.193207 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 03:44:02.193213 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 03:44:02.193219 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:44:02.193225 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:44:02.193231 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 03:44:02.193237 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:44:02.193244 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:44:02.193250 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:44:02.193256 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:44:02.193262 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:44:02.193573 nusoap_client: checkWSDL 2021-05-09 03:44:02.193584 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 03:44:02.193589 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 03:44:02.193593 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 03:44:02.193600 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-05-09 03:44:02.193604 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 03:44:02.193608 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 03:44:02.193616 nusoap_client: got 44 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-05-09 03:44:02.193625 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 03:44:02.193656 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:44:02.193662 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220819" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 03:44:02.193676 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 03:44:02.193697 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-05-09 03:44:02.193703 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-05-09 03:44:02.193716 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-05-09 03:44:02.193721 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-05-09 03:44:02.193725 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220819" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 03:44:02.193735 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:44:02.193740 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:44:02.193745 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:44:02.193758 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:44:02.193767 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:44:02.193771 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-05-09 03:44:02.193817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.193843 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 03:44:02.193848 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.193876 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 03:44:02.193882 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-05-09 03:44:02.193886 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-05-09 03:44:02.193890 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-05-09 03:44:02.193894 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-05-09 03:44:02.193898 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-05-09 03:44:02.193902 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-05-09 03:44:02.193906 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 03:44:02.193910 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-05-09 03:44:02.193916 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220819" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 03:44:02.193927 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:44:02.193933 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:44:02.193937 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:44:02.193943 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:44:02.193949 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 03:44:02.193953 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:44:02.193980 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 03:44:02.193986 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:44:02.193990 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:44:02.193996 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:44:02.194000 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:44:02.194009 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 03:44:02.194016 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:44:02.194021 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 03:44:02.194025 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 03:44:02.194031 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220819" 2021-05-09 03:44:02.194039 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:44:02.194043 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 03:44:02.194048 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:44:02.194054 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:44:02.194059 wsdl: in serializeType: returning: 220819 2021-05-09 03:44:02.194065 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 03:44:02.194072 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:44:02.194076 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 03:44:02.194080 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 03:44:02.194085 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-05-09 03:44:02.194092 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:44:02.194096 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 03:44:02.194106 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:44:02.194110 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:44:02.194114 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-05-09 03:44:02.194119 wsdl: in serializeType: returning: 220819PLN 2021-05-09 03:44:02.194124 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220819PLN 2021-05-09 03:44:02.194146 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=220819PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-05-09 03:44:02.194150 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-05-09 03:44:02.194156 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5783"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-05-09 03:44:02.194170 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-05-09 03:44:02.194175 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=220819PLN 2021-05-09 03:44:02.194184 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-05-09 03:44:02.194251 nusoap_client: sending message, length=499 2021-05-09 03:44:02.194193 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 03:44:02.194203 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 03:44:02.194208 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 03:44:02.194213 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 03:44:02.194217 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 03:44:02.194223 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 03:44:02.194233 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 03:44:02.194240 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 03:44:02.194245 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 03:44:02.194257 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-05-09 03:44:02.194264 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 03:44:02.194271 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 03:44:02.201566 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 03:44:02.201578 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 03:44:02.201586 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-05-09 03:44:02.201591 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-05-09 03:44:02.201596 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 03:44:02.201601 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 03:44:02.201605 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 03:44:02.201609 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 03:44:02.201613 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-05-09 03:44:02.201638 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-05-09 03:44:02.210012 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-05-09 03:44:02.210028 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-05-09 03:44:02.210034 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 03:44:02.210039 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 03:44:02.210044 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 03:44:02.210050 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 03:44:02.210055 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 03:44:02.210060 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 03:44:02.210068 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 03:44:02.210074 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 01:43:56 GMT 2021-05-09 03:44:02.210080 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 03:44:02.210085 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-05-09 03:44:02.210090 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 03:44:02.210097 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-05-09 03:44:02.210118 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-05-09 03:44:02.210125 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-05-09 03:44:02.210133 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 03:44:02.210138 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-05-09 03:44:02.210142 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-05-09 03:44:02.210170 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 03:44:02.210180 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 03:44:02.210185 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 03:44:02.210206 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 03:44:02.210212 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 09 May 2021 01:43:56 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-05-09 03:44:02.210238 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-05-09 03:44:02.210249 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-05-09 03:44:02.210266 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-05-09 03:44:02.210272 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-05-09 03:44:02.210344 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-05-09 03:44:02.210450 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-05-09 03:44:02.210457 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-05-09 03:44:02.210465 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-05-09 03:44:02.210474 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 03:44:02.210497 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-05-09 03:44:02.210552 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-05-09 03:44:02.210575 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 03:44:02.210586 nusoap_client: got fault 2021-05-09 03:44:02.210594 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-05-09 03:44:02.210598 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-05-09 03:44:02.210602 nusoap_client: detail =