Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłosozno zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.

talerzyk: 172.60

Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
452020-0001 Model: TA51
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: E.N.BAZAN
 Silnik:
JR T2377
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 09 May 2021 01:32:33 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-05-09 03:32:39.498353 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-05-09 03:32:39.498464 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 03:32:39.498484 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179398" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-05-09 03:32:39.498502 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 03:32:39.498516 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-05-09 03:32:39.498527 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-05-09 03:32:39.498543 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-05-09 03:32:39.498552 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 03:32:39.498558 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 03:32:39.498568 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 03:32:39.498581 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 03:32:39.498593 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 03:32:39.498601 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 03:32:39.498606 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 03:32:39.498617 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 03:32:39.498622 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-05-09 03:32:39.498640 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 03:32:39.498819 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 03:32:39.498832 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 03:32:39.498839 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-05-09 03:32:39.498845 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-05-09 03:32:39.498856 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 03:32:39.498866 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 03:32:39.506705 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 03:32:39.506754 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 03:32:39.506841 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-05-09 03:32:39.506858 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 03:32:39.506878 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 03:32:39.506886 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 03:32:39.506894 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-05-09 03:32:39.506943 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-05-09 03:32:39.522143 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-05-09 03:32:39.522202 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-05-09 03:32:39.522219 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 03:32:39.522230 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 03:32:39.522240 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 03:32:39.522250 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 03:32:39.522260 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 03:32:39.522270 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 03:32:39.522280 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 03:32:39.522290 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 01:32:33 GMT 2021-05-09 03:32:39.522301 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 03:32:39.522310 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 188091 2021-05-09 03:32:39.522321 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 03:32:39.522390 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-05-09 03:32:39.522437 soap_transport_http: want to read content of length 188091 2021-05-09 03:32:39.522475 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-05-09 03:32:39.529564 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:32:39.529699 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 03:32:39.529792 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 03:32:39.537140 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:32:39.537220 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:32:39.537298 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 03:32:39.537356 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 03:32:39.537382 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:32:39.537450 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:32:39.537518 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 03:32:39.544900 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:32:39.545005 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 03:32:39.545046 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:32:39.545102 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:32:39.545116 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:32:39.545186 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 03:32:39.545219 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:32:39.545317 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:32:39.545382 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 03:32:39.545446 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:32:39.545530 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 03:32:39.545549 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:32:39.545731 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-05-09 03:32:39.545751 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2021-05-09 03:32:39.552382 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:32:39.552458 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:32:39.552516 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:32:39.552625 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:32:39.552660 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:32:39.552772 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 03:32:39.552824 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:32:39.552906 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:32:39.552921 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:32:39.552986 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 03:32:39.553119 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 03:32:39.553150 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:32:39.553290 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 03:32:39.553323 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 03:32:39.553385 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:32:39.553400 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2021-05-09 03:32:39.553480 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:32:39.553523 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:32:39.553554 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:32:39.553622 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:32:39.553667 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:32:39.553711 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:32:39.553748 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:32:39.559943 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 03:32:39.560013 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:32:39.560115 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 03:32:39.560151 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:32:39.560195 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:32:39.560249 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:32:39.560295 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:32:39.560334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:32:39.560407 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:32:39.560440 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:32:39.560521 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 03:32:39.560560 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:32:39.560621 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 03:32:39.560775 soap_transport_http: read buffer of 5315 bytes 2021-05-09 03:32:39.560794 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 03:32:39.560801 soap_transport_http: read body of length 188091 2021-05-09 03:32:39.560946 soap_transport_http: received a total of 188515 bytes of data from server 2021-05-09 03:32:39.560994 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 03:32:39.561012 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 03:32:39.561020 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 03:32:39.561044 wsdl: got WSDL URL 2021-05-09 03:32:39.561049 wsdl: Parse WSDL 2021-05-09 03:32:39.561598 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-05-09 03:32:39.561625 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-05-09 03:32:39.561694 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.561705 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-05-09 03:32:39.561726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.561760 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.561771 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.561787 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 03:32:39.561811 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.561819 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.561831 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 03:32:39.561850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.561881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.561893 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-05-09 03:32:39.561909 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.561924 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.561940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.561968 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:32:39.561976 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.561987 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-05-09 03:32:39.562001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.562028 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-05-09 03:32:39.562043 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562050 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-05-09 03:32:39.562068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562094 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.562102 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562112 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 03:32:39.562130 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.562137 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562147 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 03:32:39.562165 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.562171 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562181 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 03:32:39.562195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.562230 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-05-09 03:32:39.562246 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562252 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-05-09 03:32:39.562268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562293 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:32:39.562300 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562310 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-05-09 03:32:39.562324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.562350 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-05-09 03:32:39.562365 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562371 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-05-09 03:32:39.562385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562410 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.562417 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562434 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 03:32:39.562453 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.562461 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562470 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 03:32:39.562487 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.562494 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562504 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 03:32:39.562522 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.562528 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562538 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:32:39.562551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.562589 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:32:39.562604 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562611 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.562627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562651 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562657 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562699 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:32:39.562720 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:32:39.562738 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562749 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:32:39.562759 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-05-09 03:32:39.562771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:32:39.562796 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 03:32:39.562810 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562817 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-05-09 03:32:39.562832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562857 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.562864 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562874 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 03:32:39.562888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.562912 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-05-09 03:32:39.562927 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562934 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.562948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562972 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562978 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.562992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.563015 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:32:39.563037 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:32:39.563054 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.563065 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:32:39.563075 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-05-09 03:32:39.563088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.563102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:32:39.563112 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-05-09 03:32:39.563127 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.563133 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-05-09 03:32:39.563148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.563173 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.563180 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.563190 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 03:32:39.563208 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.563216 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.563225 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 03:32:39.563243 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.563249 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.563259 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 03:32:39.563276 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.563283 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.563329 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:32:39.563348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.563375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.563385 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:32:39.563401 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.563408 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.563434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.563462 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:32:39.563469 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.563479 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-05-09 03:32:39.563547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.563565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.563575 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 03:32:39.563591 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.563597 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-05-09 03:32:39.563620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.563651 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.563659 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.563669 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 03:32:39.563736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.563766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.563785 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-05-09 03:32:39.563814 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.563825 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.563849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.563925 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.563934 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.563945 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-05-09 03:32:39.563959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.563975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.563988 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-05-09 03:32:39.564003 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564010 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-05-09 03:32:39.564024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564049 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.564089 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564102 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:32:39.564117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.564142 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-05-09 03:32:39.564157 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564163 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.564181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564206 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.564214 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564224 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-05-09 03:32:39.564237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.564262 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-05-09 03:32:39.564277 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564283 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-05-09 03:32:39.564296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564322 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.564329 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564339 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 03:32:39.564357 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.564364 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564374 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:32:39.564388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.564416 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-05-09 03:32:39.564437 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564444 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.564543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564570 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.564577 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564587 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-05-09 03:32:39.564601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.564631 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-05-09 03:32:39.564646 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564652 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-05-09 03:32:39.564666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564690 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.564697 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564707 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 03:32:39.564724 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.564731 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564740 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:32:39.564754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.564782 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-05-09 03:32:39.564796 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564802 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.564816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564840 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.564848 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564857 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-05-09 03:32:39.564871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.564895 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-05-09 03:32:39.564909 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564915 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-05-09 03:32:39.564929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564953 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.564959 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564969 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:32:39.564983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.564998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.565007 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-05-09 03:32:39.565022 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565028 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.565041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565105 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.565113 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565125 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-05-09 03:32:39.565139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.565164 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-05-09 03:32:39.565179 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565185 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-05-09 03:32:39.565203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565227 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.565234 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565244 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:32:39.565258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.565282 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-05-09 03:32:39.565297 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565303 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.565317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565342 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:32:39.565349 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565359 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-05-09 03:32:39.565372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.565397 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 03:32:39.565411 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565417 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-05-09 03:32:39.565439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565465 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.565474 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565484 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 03:32:39.565497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.565523 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:32:39.565538 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565543 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.565557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565581 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.565588 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565598 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-05-09 03:32:39.565611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.565636 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 03:32:39.565650 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565656 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-05-09 03:32:39.565670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565694 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.565701 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565711 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 03:32:39.565725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.565749 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-05-09 03:32:39.565763 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565770 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.565783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565807 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.565814 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565823 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-05-09 03:32:39.565837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.565861 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 03:32:39.565876 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565883 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-05-09 03:32:39.565896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565929 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.565979 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.565994 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-05-09 03:32:39.566016 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.566023 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.566033 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-05-09 03:32:39.566047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.566066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.566080 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:32:39.566096 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.566143 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.566174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.566219 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:32:39.566235 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.566252 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-05-09 03:32:39.566271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.566288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.566298 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 03:32:39.566314 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.566320 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 03:32:39.566334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.566359 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.566366 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.566376 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:32:39.566390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.566405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.566415 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.566436 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.566443 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.566457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.566482 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.566489 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.566499 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 03:32:39.566513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.566528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.566538 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:32:39.566552 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.566559 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-05-09 03:32:39.566572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.566599 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:32:39.566606 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.566616 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 03:32:39.566629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.566645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.566655 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:32:39.566669 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.566676 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.566689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.566756 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.566765 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.566779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.566804 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:32:39.566825 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:32:39.566842 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.566853 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:32:39.566864 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-05-09 03:32:39.566876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.566945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:32:39.566961 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 03:32:39.566977 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazyn type _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.566983 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazyn to elements array 2021-05-09 03:32:39.566998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazyn named _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567023 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:32:39.567034 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567044 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 03:32:39.567058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.567084 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:32:39.567099 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResponse type _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567105 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.567119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResponse named _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567182 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResult type __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567190 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResult to complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResult named __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567228 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:32:39.567251 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:32:39.567269 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567280 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:32:39.567290 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResult 2021-05-09 03:32:39.567303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingZbieranieMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(29) "RankingZbieranieMagazynResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(111) "http://tempuri.org/:__RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:32:39.567326 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 03:32:39.567341 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567347 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-05-09 03:32:39.567362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567387 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:32:39.567394 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567404 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 03:32:39.567417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.567448 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-05-09 03:32:39.567463 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567470 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.567484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567507 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567514 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567550 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:32:39.567571 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:32:39.567588 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567598 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:32:39.567608 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-05-09 03:32:39.567620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:32:39.567644 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-05-09 03:32:39.567659 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567665 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-05-09 03:32:39.567680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567706 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:32:39.567713 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567723 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 03:32:39.567736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.567762 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-05-09 03:32:39.567777 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567783 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.567834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567860 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567867 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567915 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:32:39.567936 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:32:39.567954 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.567965 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:32:39.567975 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-05-09 03:32:39.567987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:32:39.568011 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-05-09 03:32:39.568026 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568032 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-05-09 03:32:39.568047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568072 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.568079 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568088 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-05-09 03:32:39.568106 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.568113 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568123 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-05-09 03:32:39.568169 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.568178 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568189 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 03:32:39.568209 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.568216 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568225 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 03:32:39.568243 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.568250 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568259 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 03:32:39.568277 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.568283 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568293 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-05-09 03:32:39.568310 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.568316 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568326 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:32:39.568339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.568389 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-05-09 03:32:39.568427 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568434 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.568452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568477 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.568484 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568494 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-05-09 03:32:39.568508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.568533 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-05-09 03:32:39.568547 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568553 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-05-09 03:32:39.568567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568591 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.568598 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568608 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 03:32:39.568626 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.568633 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568643 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:32:39.568660 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.568667 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568677 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 03:32:39.568690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.568723 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-05-09 03:32:39.568737 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568744 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.568757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568782 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.568789 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568798 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-05-09 03:32:39.568812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.568888 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-05-09 03:32:39.568905 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568912 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 03:32:39.568926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568954 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.568962 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.568972 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:32:39.568986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.569011 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.569026 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569033 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.569047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569072 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.569079 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569089 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 03:32:39.569103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.569128 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:32:39.569142 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569148 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-05-09 03:32:39.569162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569187 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.569194 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569203 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:32:39.569221 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.569228 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569238 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-05-09 03:32:39.569255 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.569262 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569271 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-05-09 03:32:39.569289 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:32:39.569296 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569305 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-05-09 03:32:39.569322 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.569329 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569339 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-05-09 03:32:39.569352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.569394 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:32:39.569409 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569415 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.569435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569461 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.569468 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569478 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-05-09 03:32:39.569493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.569518 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 03:32:39.569532 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569538 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 03:32:39.569552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569577 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.569584 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569594 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 03:32:39.569621 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.569627 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569636 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:32:39.569654 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.569661 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569671 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 03:32:39.569684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.569716 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.569731 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569737 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.569752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569777 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.569784 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569794 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 03:32:39.569814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.569838 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:32:39.569853 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569859 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 03:32:39.569910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569940 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.569948 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569958 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 03:32:39.569976 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.569982 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.569996 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 03:32:39.570014 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.570020 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.570030 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 03:32:39.570048 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.570055 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.570065 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 03:32:39.570082 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.570089 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.570098 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 03:32:39.570112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.570144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.570154 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:32:39.570169 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.570175 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.570189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.570214 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:32:39.570222 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.570231 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 03:32:39.570245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.570260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.570270 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 03:32:39.570284 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:32:39.570318 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-05-09 03:32:39.570326 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:32:39.570336 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-05-09 03:32:39.570350 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:32:39.570367 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.570381 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:32:39.570406 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.570413 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:32:39.570428 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:32:39.570448 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:32:39.570455 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:32:39.570465 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-05-09 03:32:39.570483 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:32:39.570489 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:32:39.570499 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-05-09 03:32:39.570519 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:32:39.570526 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:32:39.570535 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 03:32:39.570552 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:32:39.570559 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:32:39.570569 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-05-09 03:32:39.570586 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:32:39.570593 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:32:39.570603 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-05-09 03:32:39.570620 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.570627 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:32:39.570637 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.570654 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.570662 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:32:39.570672 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:32:39.570689 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.570696 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:32:39.570706 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-05-09 03:32:39.570723 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.570730 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:32:39.570739 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 03:32:39.570756 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.570763 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:32:39.570772 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 03:32:39.570786 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:32:39.570927 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.570951 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.570957 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 03:32:39.570976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.571003 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.571013 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.571024 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 03:32:39.571042 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.571049 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.571058 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 03:32:39.571076 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.571082 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.571140 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 03:32:39.571161 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.571168 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.571178 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 03:32:39.571191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.571220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.571235 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.571250 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.571256 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.571271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.571295 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.571302 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.571312 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-05-09 03:32:39.571326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.571341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.571351 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 03:32:39.571364 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.571390 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.571398 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.571408 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.571421 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.571443 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.571458 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.571484 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.571491 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.571501 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 03:32:39.571520 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.571526 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.571536 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 03:32:39.571553 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.571560 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.571570 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 03:32:39.571588 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.571595 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.571605 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 03:32:39.571623 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:32:39.571630 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.571639 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 03:32:39.571656 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:32:39.571663 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.571673 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 03:32:39.571721 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.571730 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.571743 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:32:39.571762 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.571769 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.571779 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 03:32:39.571796 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.571810 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.571821 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 03:32:39.571839 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.571846 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.571856 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 03:32:39.571873 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.571880 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.571889 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 03:32:39.571903 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.571956 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.571973 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.571980 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 03:32:39.571996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.572020 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.572027 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.572037 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 03:32:39.572054 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.572061 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.572070 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:32:39.572088 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.572095 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.572104 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 03:32:39.572121 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:32:39.572128 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.572138 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-05-09 03:32:39.572151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.572178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.572188 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.572203 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.572209 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.572225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.572250 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.572257 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.572267 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-05-09 03:32:39.572281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.572296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.572305 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 03:32:39.572318 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.572347 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.572354 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.572364 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.572378 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.572395 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.572409 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.572439 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.572447 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.572457 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 03:32:39.572475 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.572482 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.572491 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 03:32:39.572518 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.572525 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.572534 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 03:32:39.572552 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.572559 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.572568 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 03:32:39.572587 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:32:39.572594 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.572604 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 03:32:39.572622 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:32:39.572628 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.572638 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 03:32:39.572655 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.572662 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.572671 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:32:39.572688 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.572695 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.572705 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 03:32:39.572722 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.572728 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.572738 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 03:32:39.572755 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:32:39.572762 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.572772 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-05-09 03:32:39.572789 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.572796 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.572814 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 03:32:39.572831 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.572839 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.572849 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 03:32:39.572862 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.572920 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.572937 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:32:39.572965 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:32:39.572972 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:32:39.572982 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:32:39.572996 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:32:39.573012 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.573025 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:32:39.573052 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.573059 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:32:39.573069 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-05-09 03:32:39.573086 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.573093 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:32:39.573103 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-05-09 03:32:39.573120 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.573127 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:32:39.573137 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 03:32:39.573155 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.573161 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:32:39.573171 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-05-09 03:32:39.573188 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.573195 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:32:39.573205 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-05-09 03:32:39.573222 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:32:39.573229 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:32:39.573239 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 03:32:39.573256 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.573263 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:32:39.573272 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-05-09 03:32:39.573289 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:32:39.573296 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:32:39.573305 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-05-09 03:32:39.573323 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:32:39.573330 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:32:39.573339 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-05-09 03:32:39.573356 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:32:39.573363 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:32:39.573373 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 03:32:39.573390 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:32:39.573396 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:32:39.573406 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 03:32:39.573427 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:32:39.573436 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:32:39.573446 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-05-09 03:32:39.573464 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.573471 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:32:39.573480 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:32:39.573498 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.573504 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:32:39.573513 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-05-09 03:32:39.573527 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:32:39.573704 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.573797 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.573805 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-05-09 03:32:39.573824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.573850 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.573857 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.573867 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 03:32:39.573884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.573901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.573963 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:32:39.573982 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.573988 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.574002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.574028 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:32:39.574035 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.574048 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-05-09 03:32:39.574063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.574079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.574089 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 03:32:39.574103 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.574142 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-05-09 03:32:39.574159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.574185 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.574193 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.574202 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:32:39.574223 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.574231 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.574241 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 03:32:39.574259 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.574266 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.574276 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 03:32:39.574293 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:32:39.574300 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.574310 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 03:32:39.574323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.574350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.574360 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-05-09 03:32:39.574375 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.574382 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.574396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.574421 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:32:39.574435 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.574445 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-05-09 03:32:39.574459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.574474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.574484 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-05-09 03:32:39.574498 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:32:39.574833 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-05-09 03:32:39.574842 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:32:39.574854 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-05-09 03:32:39.574869 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:32:39.574889 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.574904 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-05-09 03:32:39.574933 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.574941 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 03:32:39.574950 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-05-09 03:32:39.574968 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.574975 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-05-09 03:32:39.574985 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-05-09 03:32:39.575002 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.575009 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 03:32:39.575019 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-05-09 03:32:39.575036 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:32:39.575043 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-05-09 03:32:39.575053 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 03:32:39.575071 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.575078 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-05-09 03:32:39.575087 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-05-09 03:32:39.575104 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.575123 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-05-09 03:32:39.575134 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-05-09 03:32:39.575152 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.575158 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-05-09 03:32:39.575173 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 03:32:39.575191 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:32:39.575198 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 03:32:39.575208 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-05-09 03:32:39.575225 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:32:39.575232 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-05-09 03:32:39.575241 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-05-09 03:32:39.575259 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.575265 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-05-09 03:32:39.575274 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:32:39.575288 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-05-09 03:32:39.575444 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.575473 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.575480 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-05-09 03:32:39.575497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.575523 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.575530 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.575540 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:32:39.575554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.575570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.575580 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-05-09 03:32:39.575595 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.575601 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.575621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.575646 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 03:32:39.575654 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.575663 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-05-09 03:32:39.575677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.575691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.575701 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-05-09 03:32:39.575714 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-05-09 03:32:39.575739 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:32:39.575747 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 03:32:39.575757 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-05-09 03:32:39.575774 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 03:32:39.575781 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-05-09 03:32:39.575791 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-05-09 03:32:39.575808 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:32:39.575815 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 03:32:39.575825 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-05-09 03:32:39.575839 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-05-09 03:32:39.575867 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.575884 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.575891 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 03:32:39.575905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.575930 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.575937 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.575947 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:32:39.575964 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.575971 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.575980 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 03:32:39.575997 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.576004 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.576013 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 03:32:39.576027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.576055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.576067 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.576082 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.576088 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.576102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.576127 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.576134 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.576143 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-05-09 03:32:39.576157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.576172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.576181 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 03:32:39.576194 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.576270 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.576279 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.576291 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.576305 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.576322 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.576337 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.576367 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.576389 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.576400 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-05-09 03:32:39.576418 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.576430 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.576440 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-05-09 03:32:39.576492 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.576501 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.576512 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 03:32:39.576531 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.576538 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.576547 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-05-09 03:32:39.576565 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:32:39.576575 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.576585 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 03:32:39.576603 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.576609 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.576619 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-05-09 03:32:39.576636 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.576643 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.576652 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-05-09 03:32:39.576670 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.576676 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.576685 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 03:32:39.576703 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.576709 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.576859 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 03:32:39.576875 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.576922 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.576941 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.576947 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-05-09 03:32:39.576961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.576986 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.576993 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577002 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 03:32:39.577020 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.577026 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577041 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 03:32:39.577059 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.577066 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577076 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 03:32:39.577093 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.577099 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577109 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 03:32:39.577126 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.577132 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577141 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 03:32:39.577155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.577196 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:32:39.577212 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577218 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.577232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577255 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577261 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577309 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:32:39.577329 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:32:39.577378 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577392 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:32:39.577405 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-05-09 03:32:39.577418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:32:39.577448 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 03:32:39.577467 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577474 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-05-09 03:32:39.577490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577515 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.577522 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577532 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-05-09 03:32:39.577587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.577620 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-05-09 03:32:39.577635 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577642 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.577655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577685 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 03:32:39.577693 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577703 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-05-09 03:32:39.577717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.577742 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-05-09 03:32:39.577756 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577762 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-05-09 03:32:39.577776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577800 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.577807 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577817 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 03:32:39.577834 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.577841 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577850 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 03:32:39.577868 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.577874 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577884 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-05-09 03:32:39.577897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.577930 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:32:39.577944 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577950 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.577968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.577994 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.578001 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.578042 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-05-09 03:32:39.578060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.578076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.578086 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 03:32:39.578101 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.578107 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-05-09 03:32:39.578121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.578149 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.578157 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.578166 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:32:39.578180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.578195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.578205 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-05-09 03:32:39.578219 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.578225 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.578238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.578263 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:32:39.578269 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.578284 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-05-09 03:32:39.578298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.578313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.578323 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 03:32:39.578336 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:32:39.578362 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-05-09 03:32:39.578370 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:32:39.578379 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-05-09 03:32:39.578393 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:32:39.578409 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.578427 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:32:39.578455 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.578462 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:32:39.578472 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-05-09 03:32:39.578489 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.578497 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:32:39.578506 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-05-09 03:32:39.578524 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.578530 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:32:39.578540 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-05-09 03:32:39.578557 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.578564 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:32:39.578573 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-05-09 03:32:39.578590 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.578597 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:32:39.578610 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-05-09 03:32:39.578628 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 03:32:39.578635 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:32:39.578644 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-05-09 03:32:39.578662 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 03:32:39.578668 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:32:39.578678 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-05-09 03:32:39.578695 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 03:32:39.578701 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:32:39.578711 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-05-09 03:32:39.578728 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:32:39.578735 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:32:39.578744 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-05-09 03:32:39.578761 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.578768 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:32:39.578777 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-05-09 03:32:39.578794 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.578801 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:32:39.578811 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-05-09 03:32:39.578828 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.578834 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:32:39.578843 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-05-09 03:32:39.578860 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.578867 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:32:39.578876 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-05-09 03:32:39.578889 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:32:39.578951 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.578970 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.578977 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-05-09 03:32:39.578996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.579021 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.579028 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.579037 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 03:32:39.579055 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.579062 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.579075 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 03:32:39.579089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.579107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.579117 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-05-09 03:32:39.579132 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.579138 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.579152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.579176 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:32:39.579183 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.579193 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-05-09 03:32:39.579207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.579222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.579231 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-05-09 03:32:39.579244 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:32:39.579271 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-05-09 03:32:39.579278 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:32:39.579287 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-05-09 03:32:39.579347 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:32:39.579366 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.579381 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-05-09 03:32:39.579412 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.579420 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:32:39.579439 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-05-09 03:32:39.579458 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.579465 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:32:39.579474 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 03:32:39.579492 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.579498 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:32:39.579508 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-05-09 03:32:39.579525 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 03:32:39.579532 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:32:39.579541 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-05-09 03:32:39.579558 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.579565 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:32:39.579574 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-05-09 03:32:39.579592 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 03:32:39.579598 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:32:39.579608 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-05-09 03:32:39.579625 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.579631 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:32:39.579640 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:32:39.579654 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-05-09 03:32:39.579692 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.579710 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKh type _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.579716 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKh to elements array 2021-05-09 03:32:39.579735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKh named _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.579760 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.579767 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.579777 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 03:32:39.579795 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.579802 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.579811 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 03:32:39.579829 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.579835 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.579844 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 03:32:39.579858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.579880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.579890 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:32:39.579905 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhResponse type _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.579911 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.579930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhResponse named _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.579955 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 03:32:39.579963 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResult to complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.579973 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResult 2021-05-09 03:32:39.579987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.580001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "SprawdzObrotKhResult" ["type"]=> string(32) "http://tempuri.org/:ArrayOfObrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.580011 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 03:32:39.580024 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 03:32:39.580050 nusoap_xmlschema: processing typed element Obrot of type http://tempuri.org/:Obrot 2021-05-09 03:32:39.580057 nusoap_xmlschema: add element Obrot to complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 03:32:39.580067 nusoap_xmlschema: done processing element Obrot 2021-05-09 03:32:39.580080 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 03:32:39.580096 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(12) "ArrayOfObrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Obrot"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(5) "Obrot" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(25) "http://tempuri.org/:Obrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.580109 nusoap_xmlschema: processing named complexType Obrot 2021-05-09 03:32:39.580180 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.580189 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType Obrot 2021-05-09 03:32:39.580200 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:32:39.580219 nusoap_xmlschema: processing typed element obrotNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:32:39.580225 nusoap_xmlschema: add element obrotNetto to complexType Obrot 2021-05-09 03:32:39.580235 nusoap_xmlschema: done processing element obrotNetto 2021-05-09 03:32:39.580252 nusoap_xmlschema: done processing complexType Obrot 2021-05-09 03:32:39.580272 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(5) "Obrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["obrotNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "obrotNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.580288 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinder type _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.580294 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinder to elements array 2021-05-09 03:32:39.580313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinder named _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.580341 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.580348 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.580358 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 03:32:39.580376 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.580383 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.580392 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 03:32:39.580409 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.580416 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.580430 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 03:32:39.580444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.580467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.580477 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:32:39.580492 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse type _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.580499 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.580513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse named _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.580542 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhAgrofinderResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:32:39.580550 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResult to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.580560 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResult 2021-05-09 03:32:39.580574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.580589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhAgrofinderResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(30) "SprawdzObrotKhAgrofinderResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.580599 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 03:32:39.580613 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.580619 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-05-09 03:32:39.580633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.580657 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.580664 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.580673 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 03:32:39.580691 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.580698 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.580708 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 03:32:39.580721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.580740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.580749 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-05-09 03:32:39.580764 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.580770 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-05-09 03:32:39.580783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.580812 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:32:39.580820 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.580830 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-05-09 03:32:39.580843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.580859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.580868 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-05-09 03:32:39.580883 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.580889 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-05-09 03:32:39.580903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.580927 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.580934 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.580943 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 03:32:39.580961 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.580968 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.580978 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 03:32:39.580991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.581010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.581019 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:32:39.581034 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.581040 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.581054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.581084 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:32:39.581092 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.581102 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-05-09 03:32:39.581115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.581178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.581192 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 03:32:39.581207 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.581214 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 03:32:39.581228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.581256 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.581263 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.581274 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 03:32:39.581292 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.581359 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.581384 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 03:32:39.581408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.581453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.581473 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:32:39.581504 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.581517 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.581553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.581596 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:32:39.581605 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.581615 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 03:32:39.581629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.581645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.581655 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 03:32:39.581668 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:32:39.581695 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-05-09 03:32:39.581702 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:32:39.581712 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-05-09 03:32:39.581725 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:32:39.581741 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.581755 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-05-09 03:32:39.581780 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.581787 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-05-09 03:32:39.581796 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:32:39.581814 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-05-09 03:32:39.581820 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-05-09 03:32:39.581830 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 03:32:39.581843 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-05-09 03:32:39.581862 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.581911 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 03:32:39.581950 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-05-09 03:32:39.581958 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 03:32:39.581969 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-05-09 03:32:39.581982 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 03:32:39.582002 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.582017 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-05-09 03:32:39.582042 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.582049 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-05-09 03:32:39.582058 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 03:32:39.582076 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.582083 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-05-09 03:32:39.582093 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 03:32:39.582106 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-05-09 03:32:39.582125 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.582140 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.582146 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-05-09 03:32:39.582160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.582186 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.582194 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.582208 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-05-09 03:32:39.582222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.582237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.582247 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:32:39.582267 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.582275 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.582289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.582313 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.582320 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.582330 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-05-09 03:32:39.582344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.582359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.582369 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 03:32:39.582383 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.582389 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 03:32:39.582402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.582432 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.582440 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.582450 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-05-09 03:32:39.582468 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.582475 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.582485 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 03:32:39.582502 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.582509 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.582524 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 03:32:39.582542 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.582549 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.582558 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 03:32:39.582572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.582599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.582609 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.582624 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.582630 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.582645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.582669 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.582676 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.582686 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-05-09 03:32:39.582699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.582714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.582724 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 03:32:39.582737 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.582769 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.582776 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.582786 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.582800 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.582816 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.582829 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.582854 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.582861 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.582870 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:32:39.582888 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.582895 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.583061 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:32:39.583096 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.583105 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.583116 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-05-09 03:32:39.583134 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:32:39.583141 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.583150 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 03:32:39.583168 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.583174 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.583183 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:32:39.583201 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.583207 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.583217 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 03:32:39.583234 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 03:32:39.583241 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.583251 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-05-09 03:32:39.583265 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.583304 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.583320 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.583328 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-05-09 03:32:39.583347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.583373 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.583380 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.583390 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-05-09 03:32:39.583407 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.583414 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.583429 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-05-09 03:32:39.583449 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.583456 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.583466 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-05-09 03:32:39.583483 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.583491 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.583505 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-05-09 03:32:39.583523 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.583530 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.583539 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-05-09 03:32:39.583562 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.583569 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.583580 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-05-09 03:32:39.583598 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.583604 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.583613 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 03:32:39.583631 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.583637 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.583647 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 03:32:39.583660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.583702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.583714 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:32:39.583728 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.583735 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-05-09 03:32:39.583754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.583780 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:32:39.583787 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.583797 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-05-09 03:32:39.583810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.583825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.583870 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 03:32:39.583893 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:32:39.583900 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-05-09 03:32:39.583911 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-05-09 03:32:39.583927 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.583939 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-05-09 03:32:39.583953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.583982 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:32:39.584002 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:32:39.584019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.584030 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:32:39.584044 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-05-09 03:32:39.584061 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.584068 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-05-09 03:32:39.584078 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-05-09 03:32:39.584094 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:32:39.584101 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-05-09 03:32:39.584115 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-05-09 03:32:39.584133 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:32:39.584139 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-05-09 03:32:39.584149 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:32:39.584166 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.584172 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 03:32:39.584182 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.584238 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.584247 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 03:32:39.584259 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.584277 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:32:39.584284 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-05-09 03:32:39.584293 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:32:39.584310 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:32:39.584317 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-05-09 03:32:39.584330 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:32:39.584348 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 03:32:39.584354 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-05-09 03:32:39.584364 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-05-09 03:32:39.584381 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.584433 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 03:32:39.584448 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.584467 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 03:32:39.584474 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-05-09 03:32:39.584484 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-05-09 03:32:39.584501 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:32:39.584507 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-05-09 03:32:39.584519 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:32:39.584537 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:32:39.584543 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-05-09 03:32:39.584557 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:32:39.584576 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfObrot of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 03:32:39.584627 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfObrot to elements array 2021-05-09 03:32:39.584645 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfObrot 2021-05-09 03:32:39.584664 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:32:39.584671 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-05-09 03:32:39.584681 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-05-09 03:32:39.584697 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:32:39.584704 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-05-09 03:32:39.584716 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:32:39.584734 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.584741 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 03:32:39.584751 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.584767 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-05-09 03:32:39.584839 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-05-09 03:32:39.584874 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-05-09 03:32:39.584905 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-05-09 03:32:39.584933 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-05-09 03:32:39.584960 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:32:39.585089 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 03:32:39.585136 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-05-09 03:32:39.585208 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-05-09 03:32:39.585238 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:32:39.585266 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 03:32:39.585297 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-05-09 03:32:39.585324 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-05-09 03:32:39.585351 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-05-09 03:32:39.585377 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-05-09 03:32:39.585404 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-05-09 03:32:39.585437 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-05-09 03:32:39.585467 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-05-09 03:32:39.585493 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-05-09 03:32:39.585519 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-05-09 03:32:39.585600 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-05-09 03:32:39.585628 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-05-09 03:32:39.585655 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 03:32:39.585686 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:32:39.585713 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 03:32:39.585740 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-05-09 03:32:39.585767 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 03:32:39.585793 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:32:39.585820 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 03:32:39.585846 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.585872 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:32:39.585899 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:32:39.585926 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 03:32:39.585953 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:32:39.585979 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 03:32:39.586006 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-05-09 03:32:39.586032 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-05-09 03:32:39.586058 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-05-09 03:32:39.586085 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-05-09 03:32:39.586111 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-05-09 03:32:39.586137 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-05-09 03:32:39.586164 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-05-09 03:32:39.586190 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-05-09 03:32:39.586217 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.586243 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:32:39.586286 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:32:39.586314 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 03:32:39.586629 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.586696 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:32:39.586724 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:32:39.586751 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 03:32:39.586781 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.586808 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 03:32:39.586834 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.586864 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 03:32:39.586890 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:32:39.586916 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 03:32:39.586943 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-05-09 03:32:39.586969 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-05-09 03:32:39.586995 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-05-09 03:32:39.587022 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-05-09 03:32:39.587048 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.587075 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 03:32:39.587101 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:32:39.587130 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 03:32:39.587157 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-05-09 03:32:39.587183 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-05-09 03:32:39.587225 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:32:39.587252 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 03:32:39.587278 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-05-09 03:32:39.587309 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 03:32:39.587337 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-05-09 03:32:39.587363 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-05-09 03:32:39.587390 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:32:39.587751 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 03:32:39.587781 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:32:39.587807 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 03:32:39.587834 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-05-09 03:32:39.587863 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-05-09 03:32:39.587890 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:32:39.587916 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 03:32:39.587943 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:32:39.587969 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 03:32:39.587996 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:32:39.588022 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 03:32:39.588048 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.588075 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 03:32:39.588101 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:32:39.588143 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 03:32:39.588171 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.588189 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.588220 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:32:39.588282 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.588301 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.588318 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.588344 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:32:39.588374 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.588391 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.588408 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.588430 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.588457 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:32:39.588484 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.588515 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:32:39.588542 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.588564 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.588583 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.588599 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.588625 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:32:39.588651 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.588677 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:32:39.588703 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.588729 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:32:39.588755 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.588772 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.588798 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:32:39.588823 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.588854 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.588884 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:32:39.588911 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.588945 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:32:39.588971 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.588997 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:32:39.589023 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.589049 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:32:39.589075 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.589101 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:32:39.589126 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.589143 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.589170 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:32:39.589196 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.589222 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:32:39.589248 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.589279 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:32:39.589306 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.589341 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:32:39.589368 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.589394 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:32:39.589469 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.589497 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:32:39.589542 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.589559 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.589576 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.589593 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.589609 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.589625 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.589642 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.589667 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:32:39.589701 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.589718 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.589735 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.589762 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:32:39.589788 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.589814 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:32:39.589840 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.589857 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.589874 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.589890 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.589906 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.589932 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:32:39.589958 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.589975 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.589996 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590022 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:32:39.590048 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590082 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590098 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:32:39.590166 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590183 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590199 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590216 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590242 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.590321 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590339 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590356 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590372 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590403 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.590434 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590461 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:32:39.590487 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590504 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590521 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590537 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590563 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:32:39.590589 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590615 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 03:32:39.590641 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590657 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590678 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590704 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.590730 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590747 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590763 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590779 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590795 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590821 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:32:39.590847 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590873 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 03:32:39.590899 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590915 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590932 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.590958 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:32:39.590984 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.591025 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:32:39.591052 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.591069 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.591094 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:32:39.591120 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.591138 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.591154 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.591179 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 03:32:39.591205 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.591222 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.591239 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.591265 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:32:39.591295 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.591313 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.591410 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:32:39.591470 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.591504 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.591586 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 03:32:39.591614 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.591631 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.591657 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:32:39.591687 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.591714 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:32:39.591741 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.591758 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.591774 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.591790 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.591816 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.591856 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.591874 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.591894 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.591912 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.591929 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.591946 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.591962 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.591978 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.592004 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 03:32:39.592030 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.592047 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.592105 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:32:39.592137 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.592154 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.592171 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.592205 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:32:39.592231 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.592248 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.592264 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.592280 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.592306 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:32:39.592331 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.592357 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:32:39.592383 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.592399 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.592416 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.592438 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.592465 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:32:39.592498 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.592524 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:32:39.592553 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.592579 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:32:39.592618 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.592636 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.592662 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:32:39.592687 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.592704 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.592729 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:32:39.592755 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.592781 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:32:39.592807 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.592833 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:32:39.592859 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.592884 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:32:39.592910 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.592940 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:32:39.592966 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.592983 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593011 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:32:39.593041 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593068 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:32:39.593094 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593120 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:32:39.593145 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593172 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:32:39.593198 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593240 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:32:39.593266 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593292 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:32:39.593318 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593335 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593351 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593372 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593393 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593411 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593432 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593460 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:32:39.593485 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593502 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593518 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593544 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:32:39.593571 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593597 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:32:39.593623 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593644 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593665 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593682 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593699 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593725 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:32:39.593751 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593768 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593784 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593810 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:32:39.593841 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593858 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593877 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593894 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593911 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.593974 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:32:39.594009 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.594026 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.594046 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.594063 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.594089 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.594115 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.594132 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.594149 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.594166 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.594192 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.594218 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.594244 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:32:39.594270 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.594292 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.594309 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.594325 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.594351 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:32:39.594376 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.594407 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 03:32:39.594439 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.594456 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.594473 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.594499 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.594565 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.594584 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.594601 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.594617 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.594634 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.594665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:32:39.594691 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.594717 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 03:32:39.594744 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.594761 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.594832 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.594864 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:32:39.594890 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.594917 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:32:39.594948 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.595018 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.595071 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:32:39.595120 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.595142 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.595164 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.595191 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 03:32:39.595217 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.595234 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.595250 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.595281 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:32:39.595307 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.595324 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.595433 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:32:39.595462 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.595479 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.595509 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 03:32:39.595539 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.595557 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.595583 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:32:39.595609 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.595635 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:32:39.595671 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.595694 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.595711 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.595728 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.595790 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.595823 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.595840 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.595857 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.595874 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.595894 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.595911 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.595933 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.595950 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:32:39.595980 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 03:32:39.596007 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-05-09 03:32:39.596068 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:32:39.596119 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:32:39.596169 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-05-09 03:32:39.596218 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:32:39.596267 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:32:39.596315 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-05-09 03:32:39.596364 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-05-09 03:32:39.596430 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-05-09 03:32:39.596481 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-05-09 03:32:39.596530 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:32:39.596578 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:32:39.596626 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:32:39.596675 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:32:39.596722 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.596832 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:32:39.596884 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:32:39.596938 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:32:39.596995 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:32:39.597042 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:32:39.597090 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:32:39.597139 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.597188 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:32:39.597235 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.597283 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:32:39.597334 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.597416 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.597475 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:32:39.597523 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-05-09 03:32:39.597570 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:32:39.597617 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.597672 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:32:39.597721 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-05-09 03:32:39.597770 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:32:39.597866 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:32:39.597923 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-05-09 03:32:39.597979 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:32:39.598027 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:32:39.598076 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:32:39.598123 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:32:39.598170 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:32:39.598219 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:32:39.598266 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.598315 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:32:39.598372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-05-09 03:32:39.598436 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:32:39.598486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:32:39.598577 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-05-09 03:32:39.598630 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:32:39.598680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:32:39.598727 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-05-09 03:32:39.598775 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-05-09 03:32:39.598824 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-05-09 03:32:39.598873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-05-09 03:32:39.598921 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:32:39.598968 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:32:39.599016 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:32:39.599062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:32:39.599109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.599158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:32:39.599206 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:32:39.599256 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:32:39.599305 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:32:39.599352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:32:39.599399 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:32:39.599452 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.599502 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:32:39.599549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.599651 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:32:39.599751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.599821 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.599873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:32:39.599921 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-05-09 03:32:39.599968 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:32:39.600015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.600062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:32:39.600111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-05-09 03:32:39.600160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:32:39.600209 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:32:39.600263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-05-09 03:32:39.600309 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:32:39.600357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:32:39.600405 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:32:39.600459 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:32:39.600508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:32:39.600595 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:32:39.600648 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.600699 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:32:39.600756 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-05-09 03:32:39.600805 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:32:39.600853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:32:39.600909 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-05-09 03:32:39.600959 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:32:39.601013 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:32:39.601061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-05-09 03:32:39.601109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-05-09 03:32:39.601158 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-05-09 03:32:39.601206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-05-09 03:32:39.601254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:32:39.601301 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:32:39.601348 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:32:39.601396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:32:39.601450 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.601499 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:32:39.601598 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:32:39.601653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:32:39.601708 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:32:39.601755 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:32:39.601802 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:32:39.601850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.601899 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:32:39.601993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.602047 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:32:39.602098 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.602151 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.602204 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:32:39.602252 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-05-09 03:32:39.602299 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:32:39.602381 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.602437 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:32:39.602491 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-05-09 03:32:39.602541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:32:39.602589 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:32:39.602642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-05-09 03:32:39.602688 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:32:39.602738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:32:39.602786 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:32:39.602833 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:32:39.602879 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:32:39.602927 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:32:39.602974 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.603023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:32:39.603079 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 03:32:39.603107 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 03:32:39.603170 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:32:39.603226 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:32:39.603280 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 03:32:39.603334 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:32:39.603389 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:32:39.603450 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 03:32:39.603506 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 03:32:39.603567 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 03:32:39.603623 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 03:32:39.603677 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:32:39.603732 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:32:39.603793 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:32:39.603848 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:32:39.603903 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.603959 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:32:39.604051 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:32:39.604109 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:32:39.604168 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:32:39.604224 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:32:39.604278 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:32:39.604332 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.604389 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:32:39.604449 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.604504 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:32:39.604559 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.604613 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.604667 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:32:39.604728 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 03:32:39.604783 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:32:39.604838 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.604892 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:32:39.604989 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 03:32:39.605049 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:32:39.605104 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:32:39.605264 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 03:32:39.605389 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:32:39.605460 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:32:39.605516 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:32:39.605571 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:32:39.605625 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:32:39.605680 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:32:39.605734 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.605795 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:32:39.605872 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 03:32:39.605955 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 03:32:39.606019 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:32:39.606121 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:32:39.606183 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 03:32:39.606248 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:32:39.606304 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:32:39.606420 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 03:32:39.606486 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 03:32:39.606546 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 03:32:39.606603 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 03:32:39.606657 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:32:39.606711 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:32:39.606765 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:32:39.606833 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:32:39.606889 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.606944 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:32:39.607368 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:32:39.607431 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:32:39.607488 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:32:39.607543 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:32:39.607598 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:32:39.607653 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.607708 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:32:39.607763 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.607818 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:32:39.607915 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.607972 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.608030 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:32:39.608085 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 03:32:39.608140 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:32:39.608194 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.608248 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:32:39.608303 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 03:32:39.608358 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:32:39.608414 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:32:39.608476 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 03:32:39.608530 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:32:39.608586 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:32:39.608641 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:32:39.608695 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:32:39.608788 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:32:39.608845 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:32:39.608904 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.608959 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:32:39.609023 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-05-09 03:32:39.609045 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 03:32:39.609096 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:32:39.609146 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:32:39.609195 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 03:32:39.609245 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:32:39.609294 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:32:39.609345 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 03:32:39.609394 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 03:32:39.609448 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 03:32:39.609498 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 03:32:39.609548 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:32:39.609598 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:32:39.609647 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:32:39.609696 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:32:39.609746 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.609797 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:32:39.609889 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:32:39.609945 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:32:39.609996 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:32:39.610045 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:32:39.610095 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:32:39.610144 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.610194 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:32:39.610243 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.610299 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:32:39.610350 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.610399 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.610455 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:32:39.610505 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 03:32:39.610554 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:32:39.610603 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.610703 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:32:39.610755 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 03:32:39.610846 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:32:39.610900 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:32:39.610951 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 03:32:39.611000 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:32:39.611049 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:32:39.611098 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:32:39.611148 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:32:39.611197 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:32:39.611246 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:32:39.611296 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.611347 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:32:39.611404 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-05-09 03:32:39.611431 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 03:32:39.611485 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:32:39.611538 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:32:39.611589 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 03:32:39.611642 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:32:39.611693 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:32:39.611744 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 03:32:39.611853 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 03:32:39.611910 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 03:32:39.611963 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 03:32:39.612066 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:32:39.612119 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:32:39.612220 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:32:39.612273 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:32:39.612329 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.612381 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:32:39.612439 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:32:39.612492 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:32:39.612580 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:32:39.612633 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:32:39.612688 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:32:39.612740 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.612792 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:32:39.612844 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.612896 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:32:39.612949 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.613001 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.613052 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:32:39.613103 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 03:32:39.613154 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:32:39.613206 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.613553 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:32:39.613607 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 03:32:39.613660 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:32:39.613711 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:32:39.613764 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 03:32:39.613814 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:32:39.613866 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:32:39.613917 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:32:39.613969 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:32:39.614020 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:32:39.614071 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:32:39.614221 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.614292 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:32:39.614350 wsdl: current service: Service1 2021-05-09 03:32:39.614369 wsdl: current port: Service1Soap 2021-05-09 03:32:39.614403 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-05-09 03:32:39.614438 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-05-09 03:32:39.614466 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-05-09 03:32:39.614499 wsdl: Parsing WSDL done 2021-05-09 03:32:39.614521 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 03:32:39.614542 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 03:32:39.614553 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:32:39.614564 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 03:32:39.614574 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:32:39.614584 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 03:32:39.614594 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 03:32:39.614603 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 03:32:39.614612 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 03:32:39.614622 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 03:32:39.614631 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 03:32:39.614640 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:32:39.614650 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 03:32:39.614659 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:32:39.614669 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.614679 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:32:39.614688 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:32:39.614698 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 03:32:39.614706 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 03:32:39.614715 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 03:32:39.614724 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 03:32:39.614732 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.614742 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:32:39.614752 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.614761 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:32:39.614771 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.614779 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.614788 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:32:39.614796 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 03:32:39.614805 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 03:32:39.614814 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.614822 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:32:39.614832 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 03:32:39.614841 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:32:39.614850 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 03:32:39.614865 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 03:32:39.614875 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:32:39.614883 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:32:39.614893 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 03:32:39.614902 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:32:39.614912 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:32:39.614921 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:32:39.614929 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.614938 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:32:39.614947 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 03:32:39.614958 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 03:32:39.614974 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:32:39.614983 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 03:32:39.614992 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:32:39.615000 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 03:32:39.615009 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 03:32:39.615017 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 03:32:39.615025 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 03:32:39.615033 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 03:32:39.615042 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 03:32:39.615050 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:32:39.615058 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 03:32:39.615067 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:32:39.615075 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.615083 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:32:39.615091 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:32:39.615099 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 03:32:39.615107 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 03:32:39.615115 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 03:32:39.615123 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 03:32:39.615131 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.615139 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:32:39.615146 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.615154 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:32:39.615163 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.615223 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.615232 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:32:39.615241 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 03:32:39.615249 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 03:32:39.615257 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.615265 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:32:39.615274 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 03:32:39.615282 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:32:39.615291 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 03:32:39.615299 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 03:32:39.615310 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:32:39.615318 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:32:39.615327 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 03:32:39.615335 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:32:39.615343 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:32:39.615351 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:32:39.615413 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.615430 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:32:39.615448 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 03:32:39.615460 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 03:32:39.615468 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:32:39.615477 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 03:32:39.615485 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:32:39.615496 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 03:32:39.615505 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 03:32:39.615513 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 03:32:39.615520 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 03:32:39.615528 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 03:32:39.615535 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 03:32:39.615579 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:32:39.615590 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 03:32:39.615599 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:32:39.615607 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.615616 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:32:39.615624 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:32:39.615632 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 03:32:39.615640 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 03:32:39.615648 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 03:32:39.615660 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 03:32:39.615669 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.615677 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:32:39.615695 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.615702 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:32:39.615711 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.615719 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.615727 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:32:39.615735 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 03:32:39.615742 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 03:32:39.615749 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.615764 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:32:39.615772 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 03:32:39.615779 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:32:39.615787 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 03:32:39.615794 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 03:32:39.615801 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:32:39.615808 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:32:39.615824 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 03:32:39.615832 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:32:39.615839 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:32:39.615847 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:32:39.615856 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.615864 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:32:39.615871 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 03:32:39.615882 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 03:32:39.615890 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:32:39.615899 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 03:32:39.615907 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:32:39.615915 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 03:32:39.615926 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 03:32:39.615934 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 03:32:39.615942 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 03:32:39.615950 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 03:32:39.615957 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 03:32:39.615965 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:32:39.615972 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 03:32:39.615979 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:32:39.615987 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.615994 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:32:39.616002 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:32:39.616009 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 03:32:39.616017 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 03:32:39.616025 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 03:32:39.616033 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 03:32:39.616040 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.616048 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:32:39.616055 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:32:39.616070 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:32:39.616078 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 03:32:39.616086 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:32:39.616093 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:32:39.616101 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 03:32:39.616108 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 03:32:39.616149 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:32:39.616158 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:32:39.616166 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 03:32:39.616202 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:32:39.616211 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 03:32:39.616219 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 03:32:39.616226 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:32:39.616233 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:32:39.616241 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 03:32:39.616248 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:32:39.616261 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:32:39.616269 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:32:39.616277 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:32:39.616287 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:32:39.616693 nusoap_client: checkWSDL 2021-05-09 03:32:39.616707 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 03:32:39.616712 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 03:32:39.616718 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 03:32:39.616729 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-05-09 03:32:39.616734 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 03:32:39.616739 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 03:32:39.616754 nusoap_client: got 44 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-05-09 03:32:39.616764 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 03:32:39.616877 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:32:39.616892 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179398" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 03:32:39.616922 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 03:32:39.616969 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-05-09 03:32:39.616983 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-05-09 03:32:39.616992 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-05-09 03:32:39.617003 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-05-09 03:32:39.617013 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179398" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 03:32:39.617041 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:32:39.617055 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:32:39.617065 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:32:39.617085 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:32:39.617097 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:32:39.617102 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-05-09 03:32:39.617133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.617144 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 03:32:39.617149 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.617178 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 03:32:39.617184 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-05-09 03:32:39.617189 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-05-09 03:32:39.617193 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-05-09 03:32:39.617196 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-05-09 03:32:39.617200 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-05-09 03:32:39.617204 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-05-09 03:32:39.617209 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 03:32:39.617213 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-05-09 03:32:39.617219 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179398" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 03:32:39.617230 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:32:39.617238 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:32:39.617242 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:32:39.617248 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:32:39.617254 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 03:32:39.617258 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:32:39.617286 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 03:32:39.617293 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:32:39.617297 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:32:39.617303 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:32:39.617307 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:32:39.617318 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 03:32:39.617326 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:32:39.617331 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 03:32:39.617336 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 03:32:39.617342 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179398" 2021-05-09 03:32:39.617349 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:32:39.617354 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 03:32:39.617359 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:32:39.617368 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:32:39.617373 wsdl: in serializeType: returning: 179398 2021-05-09 03:32:39.617380 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 03:32:39.617387 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:32:39.617392 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 03:32:39.617396 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 03:32:39.617402 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-05-09 03:32:39.617409 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:32:39.617413 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 03:32:39.617429 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:32:39.617435 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:32:39.617439 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-05-09 03:32:39.617445 wsdl: in serializeType: returning: 179398PLN 2021-05-09 03:32:39.617449 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179398PLN 2021-05-09 03:32:39.617472 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=179398PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-05-09 03:32:39.617533 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-05-09 03:32:39.617542 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6260"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-05-09 03:32:39.617557 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-05-09 03:32:39.617564 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=179398PLN 2021-05-09 03:32:39.617616 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-05-09 03:32:39.617708 nusoap_client: sending message, length=499 2021-05-09 03:32:39.617638 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 03:32:39.617653 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 03:32:39.617659 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 03:32:39.617664 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 03:32:39.617668 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 03:32:39.617675 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 03:32:39.617687 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 03:32:39.617695 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 03:32:39.617701 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 03:32:39.617732 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-05-09 03:32:39.617744 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 03:32:39.617753 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 03:32:39.625112 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 03:32:39.625154 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 03:32:39.625176 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-05-09 03:32:39.625188 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-05-09 03:32:39.625199 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 03:32:39.625209 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 03:32:39.625218 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 03:32:39.625227 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 03:32:39.625237 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-05-09 03:32:39.625280 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-05-09 03:32:39.634017 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-05-09 03:32:39.634064 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-05-09 03:32:39.634077 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 03:32:39.634087 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 03:32:39.634097 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 03:32:39.634108 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 03:32:39.634118 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 03:32:39.634129 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 03:32:39.634138 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 03:32:39.634149 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 01:32:33 GMT 2021-05-09 03:32:39.634162 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 03:32:39.634172 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-05-09 03:32:39.634183 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 03:32:39.634200 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-05-09 03:32:39.634245 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-05-09 03:32:39.634264 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-05-09 03:32:39.634282 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 03:32:39.634292 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-05-09 03:32:39.634303 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-05-09 03:32:39.634358 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 03:32:39.634378 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 03:32:39.634390 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 03:32:39.634442 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 03:32:39.634456 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 09 May 2021 01:32:33 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-05-09 03:32:39.634513 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-05-09 03:32:39.634628 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-05-09 03:32:39.634724 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-05-09 03:32:39.634737 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-05-09 03:32:39.634940 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-05-09 03:32:39.635100 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-05-09 03:32:39.635111 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-05-09 03:32:39.635124 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-05-09 03:32:39.635140 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 03:32:39.635177 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-05-09 03:32:39.635272 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-05-09 03:32:39.635317 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 03:32:39.635344 nusoap_client: got fault 2021-05-09 03:32:39.635358 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-05-09 03:32:39.635366 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-05-09 03:32:39.635375 nusoap_client: detail =