Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 172.60Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
452020-0001 Model turbiny: TA51
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: E.N.BAZAN
 Silnik:
JR T2377
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 21:06:40 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 22:06:46.125790 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 22:06:46.125845 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:06:46.125860 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179398" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 22:06:46.125877 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:06:46.125888 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 22:06:46.125898 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 22:06:46.125913 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 22:06:46.125921 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:06:46.125928 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:06:46.125938 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:06:46.125947 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:06:46.125959 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:06:46.125965 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:06:46.125969 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:06:46.125974 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:06:46.125977 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 22:06:46.125990 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:06:46.126005 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:06:46.126014 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:06:46.126020 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 22:06:46.126025 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 22:06:46.126034 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:06:46.126043 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:06:46.133470 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:06:46.133494 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:06:46.133509 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 22:06:46.133516 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:06:46.133521 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:06:46.133526 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:06:46.133530 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 22:06:46.133569 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 22:06:46.154197 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 22:06:46.154237 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 22:06:46.154244 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:06:46.154250 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:06:46.154256 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:06:46.154262 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:06:46.154268 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:06:46.154275 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:06:46.154281 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:06:46.154286 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:06:40 GMT 2019-02-23 22:06:46.154292 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:06:46.154298 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 22:06:46.154304 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:06:46.154316 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 22:06:46.154351 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 22:06:46.161613 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:06:46.161765 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-02-23 22:06:46.161789 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:06:46.162307 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:06:46.168886 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:06:46.168955 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:06:46.169235 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:06:46.169257 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:06:46.169835 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:06:46.170404 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:06:46.176300 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:06:46.176362 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:06:46.176392 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:06:46.176955 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:06:46.177078 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:06:46.177111 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:06:46.177652 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:06:46.177778 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:06:46.177799 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:06:46.178272 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:06:46.178738 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:06:46.179288 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:06:46.179416 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:06:46.179442 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:06:46.183795 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:06:46.184223 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:06:46.184808 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:06:46.185386 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:06:46.185749 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:06:46.186325 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:06:46.186770 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:06:46.187004 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-23 22:06:46.187335 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:06:46.187558 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:06:46.187577 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-23 22:06:46.187588 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:06:46.187594 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 22:06:46.187632 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 22:06:46.187679 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:06:46.187697 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:06:46.187704 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:06:46.187726 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 22:06:46.187731 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 22:06:46.187915 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 22:06:46.187933 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 22:06:46.187986 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.187997 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 22:06:46.188018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188050 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.188061 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188077 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:06:46.188098 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.188106 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188119 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:06:46.188136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.188180 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 22:06:46.188197 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188204 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.188219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188247 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:46.188256 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188267 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 22:06:46.188281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.188309 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:06:46.188325 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188331 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 22:06:46.188346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188372 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.188379 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188389 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:06:46.188407 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.188414 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188424 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:06:46.188451 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.188458 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188469 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:06:46.188482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.188517 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 22:06:46.188533 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188539 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 22:06:46.188554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188579 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:46.188586 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188597 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 22:06:46.188610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.188636 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 22:06:46.188651 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188658 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 22:06:46.188672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188697 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.188704 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188714 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:06:46.188732 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.188739 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188749 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:06:46.188767 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.188774 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188784 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:06:46.188802 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.188809 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188818 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:06:46.188831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.188869 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:06:46.188884 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188890 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.188905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188930 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188936 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.188977 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:06:46.188998 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:06:46.189015 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189026 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:06:46.189036 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 22:06:46.189049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:06:46.189073 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:06:46.189089 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189095 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 22:06:46.189114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189139 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.189147 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189157 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:06:46.189170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.189195 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 22:06:46.189211 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189218 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.189231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189257 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.189264 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189274 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 22:06:46.189287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.189313 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:06:46.189328 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189335 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 22:06:46.189355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189381 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.189388 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189398 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:06:46.189412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.189444 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 22:06:46.189460 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189466 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.189481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189506 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.189514 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189523 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 22:06:46.189537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.189562 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 22:06:46.189577 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189583 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 22:06:46.189597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189622 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.189629 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189639 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:06:46.189657 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.189664 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189674 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:06:46.189687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.189717 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 22:06:46.189737 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189743 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.189757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189782 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.189789 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189799 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 22:06:46.189812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.189837 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 22:06:46.189852 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189858 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 22:06:46.189871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189896 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.189903 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189918 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:06:46.189939 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.189946 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189956 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:06:46.189969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.189989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.189999 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 22:06:46.190014 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190020 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.190034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190059 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.190066 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190076 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 22:06:46.190089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.190114 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 22:06:46.190129 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190135 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 22:06:46.190149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190173 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.190180 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190190 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:06:46.190204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.190229 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 22:06:46.190243 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190250 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.190264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190289 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.190297 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190307 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 22:06:46.190320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.190345 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 22:06:46.190360 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190366 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 22:06:46.190380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190405 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.190412 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190422 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:06:46.190442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.190468 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 22:06:46.190484 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190490 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.190504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190529 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:46.190536 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190546 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 22:06:46.190559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.190584 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:06:46.190599 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190605 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 22:06:46.190619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190644 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.190651 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190661 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:06:46.190674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.190699 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:06:46.190714 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190720 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.190734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190758 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.190765 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190775 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 22:06:46.190789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.190814 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:06:46.190829 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190835 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 22:06:46.190849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190878 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.190885 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190894 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:06:46.190908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.190932 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 22:06:46.190948 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190954 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.190968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.190993 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.191000 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191010 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 22:06:46.191023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.191048 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:06:46.191063 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191069 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 22:06:46.191083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191107 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.191115 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191125 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 22:06:46.191143 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.191150 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191160 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 22:06:46.191173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.191203 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:06:46.191226 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191236 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.191259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191305 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:46.191318 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191336 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 22:06:46.191354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.191381 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:06:46.191398 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191404 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:06:46.191419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191452 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.191460 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191470 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:06:46.191484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.191509 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.191524 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191531 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.191545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191570 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.191578 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191588 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:06:46.191602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.191627 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:06:46.191642 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191649 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:06:46.191663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191688 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:06:46.191695 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191705 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:06:46.191719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.191744 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:06:46.191768 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191774 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.191787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191811 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191818 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191857 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:06:46.191879 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:06:46.191896 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191907 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:06:46.191917 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 22:06:46.191930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:06:46.191955 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:06:46.191970 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.191976 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:06:46.191990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192016 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:06:46.192023 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192034 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:06:46.192047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.192071 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 22:06:46.192087 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192092 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.192106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192130 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192136 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192174 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:06:46.192195 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:06:46.192212 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192223 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:06:46.192233 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 22:06:46.192245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:06:46.192270 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:06:46.192285 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192293 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 22:06:46.192307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192338 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.192345 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192355 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 22:06:46.192374 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.192381 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192391 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 22:06:46.192410 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.192417 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192427 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:06:46.192451 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.192458 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192468 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:06:46.192487 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.192494 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192504 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:06:46.192521 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.192529 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192539 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 22:06:46.192556 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.192563 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192573 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:06:46.192586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.192636 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 22:06:46.192653 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192659 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.192674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192699 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.192707 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192717 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 22:06:46.192730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.192755 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:06:46.192771 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192777 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 22:06:46.192791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192816 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.192824 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192834 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:06:46.192852 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.192859 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192869 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:06:46.192887 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.192894 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192904 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:06:46.192917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.192950 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 22:06:46.192965 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.192972 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.192986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193011 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.193018 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193028 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 22:06:46.193042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.193067 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:06:46.193082 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193088 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:06:46.193103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193128 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.193135 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193145 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:06:46.193159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.193184 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.193199 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193205 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.193219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193244 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.193252 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193262 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:06:46.193275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.193300 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:06:46.193315 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193329 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:06:46.193343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193367 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.193374 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193384 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:06:46.193402 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.193409 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193419 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:06:46.193443 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.193451 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193461 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:06:46.193475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.193509 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.193524 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193531 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.193545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193571 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.193578 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193588 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:06:46.193601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.193627 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:06:46.193642 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193648 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 22:06:46.193663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193688 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.193695 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193705 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:06:46.193723 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.193736 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193746 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:06:46.193763 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.193770 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193780 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:06:46.193798 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.193805 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193815 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:06:46.193833 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.193840 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193850 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:06:46.193863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.193905 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:06:46.193920 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193927 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.193941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193966 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:06:46.193974 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.193984 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 22:06:46.193997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.194012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.194022 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:06:46.194037 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:06:46.194067 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 22:06:46.194075 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:06:46.194085 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 22:06:46.194098 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:06:46.194114 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.194128 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:06:46.194154 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.194161 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:06:46.194171 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:06:46.194189 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:46.194196 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:06:46.194206 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 22:06:46.194224 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:46.194231 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:06:46.194241 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 22:06:46.194259 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:46.194266 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:06:46.194276 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:06:46.194294 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:46.194301 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:06:46.194310 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 22:06:46.194328 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:06:46.194338 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:06:46.194348 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 22:06:46.194366 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.194373 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:06:46.194383 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.194401 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.194408 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:06:46.194417 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:06:46.194441 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.194448 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:06:46.194458 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:06:46.194477 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.194483 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:06:46.194493 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:06:46.194506 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:06:46.194559 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.194578 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.194584 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:06:46.194600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.194625 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.194632 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.194642 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:06:46.194660 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.194667 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.194677 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:06:46.194694 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.194701 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.194711 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:06:46.194728 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.194740 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.194750 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:06:46.194763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.194790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.194800 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.194815 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.194821 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.194835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.194860 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.194868 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.194878 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 22:06:46.194891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.194906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.194916 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:06:46.194930 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.194961 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.194968 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.194978 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.194991 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.195007 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.195021 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.195047 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.195054 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.195064 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:06:46.195083 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.195090 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.195100 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:06:46.195118 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.195125 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.195134 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:06:46.195152 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.195159 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.195170 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:06:46.195188 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:46.195194 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.195204 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:06:46.195222 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:46.195229 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.195239 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:06:46.195257 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.195264 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.195274 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:06:46.195294 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.195301 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.195311 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:06:46.195328 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.195335 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.195352 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:06:46.195370 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.195376 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.195386 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:06:46.195404 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.195411 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.195421 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:06:46.195439 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.195492 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.195511 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.195517 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:06:46.195532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.195559 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.195566 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.195576 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:06:46.195594 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.195601 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.195611 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:06:46.195628 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.195635 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.195645 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:06:46.195662 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:06:46.195669 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.195679 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:46.195692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.195720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.195730 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.195746 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.195752 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.195768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.195793 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.195800 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.195810 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 22:06:46.195823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.195838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.195848 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:06:46.195862 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.195890 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.195898 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.195908 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.195921 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.195937 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.195951 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.195977 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.195984 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.195994 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:06:46.196012 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.196019 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.196029 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:06:46.196052 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.196059 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.196070 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:06:46.196088 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.196103 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.196113 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:06:46.196131 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:46.196138 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.196148 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:06:46.196166 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:46.196173 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.196183 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:06:46.196201 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.196208 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.196218 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:06:46.196236 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.196243 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.196253 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:06:46.196270 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.196277 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.196287 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:06:46.196305 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:46.196312 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.196321 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 22:06:46.196345 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.196352 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.196362 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:06:46.196379 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.196386 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.196396 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:06:46.196409 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.196475 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.196492 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:46.196523 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:46.196530 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:46.196540 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:46.196553 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:46.196570 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.196584 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:46.196610 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.196617 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:46.196627 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 22:06:46.196645 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.196653 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:46.196663 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 22:06:46.196681 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.196688 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:46.196698 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:06:46.196716 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.196723 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:46.196733 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 22:06:46.196751 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.196758 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:46.196767 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 22:06:46.196785 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:46.196792 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:46.196802 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:06:46.196820 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.196826 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:46.196836 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 22:06:46.196854 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:46.196861 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:46.196871 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 22:06:46.196888 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:46.196896 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:46.196906 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 22:06:46.196923 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:46.196930 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:46.196940 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:06:46.196957 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:46.196964 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:46.196974 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:06:46.196992 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:46.196999 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:46.197009 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 22:06:46.197027 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.197034 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:46.197044 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:06:46.197062 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.197069 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:46.197079 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 22:06:46.197092 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:46.197157 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.197177 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.197184 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 22:06:46.197199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.197225 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.197232 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.197242 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:06:46.197255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.197271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.197281 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:46.197297 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.197303 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.197317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.197342 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:46.197349 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.197359 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 22:06:46.197372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.197387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.197397 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:06:46.197413 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.197419 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 22:06:46.197438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.197464 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.197472 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.197482 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:06:46.197500 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.197506 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.197516 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:06:46.197534 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.197541 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.197551 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:06:46.197568 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:06:46.197575 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.197585 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:06:46.197599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.197625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.197636 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 22:06:46.197651 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.197657 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.197671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.197697 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:06:46.197705 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.197714 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 22:06:46.197727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.197742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.197753 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 22:06:46.197766 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:06:46.197795 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 22:06:46.197802 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:06:46.197812 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 22:06:46.197825 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:06:46.197843 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.197857 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 22:06:46.197883 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.197891 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:06:46.197901 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 22:06:46.197919 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.197926 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 22:06:46.197936 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 22:06:46.197953 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.197960 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:06:46.197970 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 22:06:46.197988 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:06:46.197995 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 22:06:46.198005 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:06:46.198023 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.198030 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 22:06:46.198040 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 22:06:46.198058 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.198065 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 22:06:46.198075 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 22:06:46.198092 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.198099 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 22:06:46.198109 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:06:46.198127 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:46.198134 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:06:46.198144 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 22:06:46.198161 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:46.198168 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 22:06:46.198178 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 22:06:46.198196 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.198202 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 22:06:46.198212 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:06:46.198225 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 22:06:46.198276 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.198294 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.198301 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 22:06:46.198316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.198343 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.198350 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.198360 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:06:46.198373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.198388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.198403 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 22:06:46.198419 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.198426 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.198446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.198472 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:06:46.198479 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.198490 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 22:06:46.198503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.198518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.198528 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:06:46.198542 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 22:06:46.198568 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:06:46.198575 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:06:46.198585 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 22:06:46.198603 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:06:46.198609 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 22:06:46.198620 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 22:06:46.198638 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:06:46.198644 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:06:46.198655 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 22:06:46.198668 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 22:06:46.198692 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.198707 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.198713 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:06:46.198729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.198755 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.198763 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.198773 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:06:46.198791 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.198798 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.198809 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:06:46.198827 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.198834 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.198844 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:06:46.198857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.198881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.198892 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.198907 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.198914 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.198928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.198953 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.198960 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.198971 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 22:06:46.198983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.199000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.199010 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:06:46.199024 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.199051 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.199058 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.199068 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.199081 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.199097 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.199111 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.199138 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.199145 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.199155 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 22:06:46.199173 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.199180 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.199190 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 22:06:46.199207 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.199214 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.199224 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:06:46.199242 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.199249 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.199259 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 22:06:46.199276 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:46.199283 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.199293 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 22:06:46.199311 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.199318 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.199327 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 22:06:46.199346 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.199352 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.199362 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 22:06:46.199380 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.199387 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.199397 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:06:46.199415 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.199421 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.199436 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:06:46.199451 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.199499 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.199517 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.199523 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 22:06:46.199538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.199563 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.199571 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.199581 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:06:46.199599 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.199606 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.199616 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:06:46.199633 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.199640 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.199650 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:06:46.199667 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.199674 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.199684 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:06:46.199702 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.199709 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.199718 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:06:46.199731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.199763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.199774 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:06:46.199789 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.199796 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.199810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.199834 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.199841 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.199855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.199879 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:06:46.199901 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:06:46.199918 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.199930 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:06:46.199940 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 22:06:46.199953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.199968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:06:46.199978 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:06:46.199994 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.200000 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 22:06:46.200014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.200080 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.200087 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.200097 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 22:06:46.200110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.200126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.200136 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 22:06:46.200151 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.200157 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.200171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.200197 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:06:46.200204 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.200214 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 22:06:46.200227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.200242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.200252 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 22:06:46.200268 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.200274 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 22:06:46.200288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.200313 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.200320 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.200330 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:06:46.200344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.200358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.200368 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 22:06:46.200383 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.200390 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.200404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.200434 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:46.200442 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.200453 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 22:06:46.200466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.200482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.200492 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:06:46.200505 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:46.200533 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:46.200540 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:46.200550 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:46.200563 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:46.200579 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.200593 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:46.200621 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.200628 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:46.200638 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 22:06:46.200656 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.200663 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:46.200674 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 22:06:46.200691 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.200698 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:46.200708 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 22:06:46.200726 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.200739 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:46.200749 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 22:06:46.200766 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.200773 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:46.200783 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 22:06:46.200800 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:06:46.200807 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:46.200817 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 22:06:46.200835 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:06:46.200842 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:46.200852 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 22:06:46.200870 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:06:46.200877 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:46.200887 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 22:06:46.200905 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:06:46.200912 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:46.200922 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 22:06:46.200939 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.200946 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:46.200956 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 22:06:46.200974 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.200981 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:46.200991 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 22:06:46.201009 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.201015 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:46.201025 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 22:06:46.201043 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.201049 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:46.201059 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 22:06:46.201072 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:46.201133 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.201152 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.201158 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 22:06:46.201173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.201198 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.201205 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.201215 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 22:06:46.201228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.201244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.201254 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:06:46.201269 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.201275 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.201299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.201324 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.201330 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.201340 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 22:06:46.201354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.201369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.201379 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:06:46.201394 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.201400 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:06:46.201414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.201444 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.201452 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.201463 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 22:06:46.201481 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.201488 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.201498 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:06:46.201516 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.201523 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.201533 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:06:46.201551 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.201557 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.201567 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:06:46.201580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.201608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.201618 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.201634 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.201640 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.201654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.201679 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.201686 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.201697 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 22:06:46.201710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.201725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.201735 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:06:46.201749 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.201777 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.201784 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.201795 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.201808 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.201824 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.201838 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.201864 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.201871 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.201880 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:06:46.201898 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.201905 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.201915 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:06:46.201932 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.201939 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.201949 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 22:06:46.201968 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:46.201975 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.201984 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:06:46.202002 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.202009 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.202019 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:06:46.202037 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.202045 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.202055 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 22:06:46.202073 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:06:46.202079 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.202090 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 22:06:46.202103 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.202142 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.202159 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.202166 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 22:06:46.202180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.202205 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.202212 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.202222 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 22:06:46.202240 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.202247 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.202257 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 22:06:46.202275 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.202281 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.202294 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 22:06:46.202311 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.202318 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.202328 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 22:06:46.202346 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.202352 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.202362 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 22:06:46.202380 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.202387 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.202397 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 22:06:46.202414 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.202421 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.202436 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:06:46.202455 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.202462 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.202472 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:06:46.202485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.202527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.202538 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:06:46.202553 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.202560 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 22:06:46.202575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.202600 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:06:46.202607 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.202617 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 22:06:46.202630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.202645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.202655 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:06:46.202672 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:06:46.202679 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 22:06:46.202691 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 22:06:46.202707 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.202713 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 22:06:46.202727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.202754 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:06:46.202775 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:06:46.202792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.202802 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:06:46.202813 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 22:06:46.202830 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.202837 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 22:06:46.202847 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 22:06:46.202864 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:06:46.202871 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 22:06:46.202881 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 22:06:46.202899 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:06:46.202906 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 22:06:46.202916 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:06:46.202933 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.202940 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:06:46.202950 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.202968 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.202975 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:06:46.202985 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.203002 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:46.203009 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 22:06:46.203019 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:46.203036 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:06:46.203042 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 22:06:46.203052 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:06:46.203069 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:06:46.203076 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 22:06:46.203086 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 22:06:46.203102 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.203109 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:06:46.203119 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.203136 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:06:46.203142 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 22:06:46.203152 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 22:06:46.203169 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:46.203176 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 22:06:46.203186 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:46.203203 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.203210 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:06:46.203220 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.203236 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:06:46.203242 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 22:06:46.203252 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 22:06:46.203267 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 22:06:46.203311 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 22:06:46.203341 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:06:46.203369 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:06:46.203397 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 22:06:46.203425 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:06:46.203459 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:06:46.203487 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 22:06:46.203514 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:06:46.203541 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 22:06:46.203567 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 22:06:46.203595 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 22:06:46.203621 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 22:06:46.203648 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 22:06:46.203675 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 22:06:46.203702 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 22:06:46.203729 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 22:06:46.203763 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 22:06:46.203790 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:06:46.203817 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:06:46.203843 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:06:46.203871 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 22:06:46.203898 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:06:46.203926 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:06:46.203953 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:06:46.203981 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.204008 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:06:46.204035 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:06:46.204062 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:06:46.204089 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 22:06:46.204115 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:06:46.204142 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 22:06:46.204170 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:06:46.204198 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 22:06:46.204225 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:06:46.204252 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.204280 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:06:46.204308 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.204336 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:06:46.204364 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:06:46.204391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:06:46.204418 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.204451 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:06:46.204480 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.204506 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:06:46.204533 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:46.204561 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:06:46.204587 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 22:06:46.204614 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 22:06:46.204641 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 22:06:46.204667 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:06:46.204694 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.204721 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:06:46.204756 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:06:46.204783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:06:46.204810 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 22:06:46.204837 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 22:06:46.204864 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 22:06:46.204891 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:06:46.204918 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:06:46.204945 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:06:46.204973 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.205000 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:06:46.205027 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:06:46.205057 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:06:46.205086 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.205104 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.205131 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:06:46.205158 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.205180 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.205197 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.205223 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:06:46.205251 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.205268 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.205285 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.205302 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.205336 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:06:46.205363 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.205390 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:46.205417 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.205449 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:46.205476 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.205493 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.205520 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:46.205546 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.205564 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.205591 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:46.205619 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.205646 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:46.205672 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.205699 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:06:46.205727 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.205760 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:46.205786 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.205813 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:46.205839 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.205857 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.205883 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:06:46.205910 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.205936 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:06:46.205963 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.205990 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:06:46.206017 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206043 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:06:46.206070 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206088 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206105 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206123 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206140 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206157 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206175 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206202 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:06:46.206229 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206246 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206264 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206290 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:06:46.206317 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206351 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:06:46.206379 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206397 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206414 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206446 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:06:46.206473 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206490 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206507 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206524 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206541 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206568 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:06:46.206595 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206612 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206629 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206647 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206673 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.206700 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206717 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206740 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206757 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206784 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.206810 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206837 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:46.206863 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206881 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206899 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206916 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206945 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:06:46.206971 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.206998 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:06:46.207024 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207041 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207058 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207085 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.207113 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207131 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207148 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207166 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207184 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207211 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:06:46.207237 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207264 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:06:46.207290 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207317 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:46.207353 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207379 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:06:46.207406 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207423 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207501 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207519 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207546 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.207573 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207591 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207608 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207626 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207643 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207660 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207678 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207695 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207722 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:06:46.207750 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207768 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207795 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:06:46.207821 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207838 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207856 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207883 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:06:46.207909 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207926 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207943 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207961 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.207987 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:06:46.208013 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.208040 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:46.208066 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.208092 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:46.208119 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.208136 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.208162 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:46.208188 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.208206 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.208232 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:46.208259 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.208286 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:46.208312 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.208339 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:06:46.208365 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.208392 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:46.208418 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.208450 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:06:46.208477 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.208496 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.208523 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:06:46.208549 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.208576 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:06:46.208602 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.208629 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:06:46.208656 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.208682 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:06:46.208708 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.208726 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.208743 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.208760 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.208776 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.208793 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.208810 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.208837 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:06:46.208864 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.208882 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.208899 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.208925 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:06:46.208952 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.208979 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:06:46.209006 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209023 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209041 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209067 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:06:46.209094 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209111 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209128 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209145 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209163 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209190 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:06:46.209216 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209234 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209250 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209267 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209294 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.209321 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209338 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209355 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209373 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209399 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.209426 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209458 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:06:46.209485 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209504 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209523 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209551 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209595 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:06:46.209632 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209659 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:06:46.209701 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209722 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209743 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209776 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.209803 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209821 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209838 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209855 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209873 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209900 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:06:46.209927 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.209953 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:06:46.209981 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.210008 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:06:46.210034 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.210062 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:06:46.210089 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.210106 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.210123 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.210140 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.210167 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.210195 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.210213 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.210230 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.210247 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.210265 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.210282 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.210299 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.210317 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:06:46.210343 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:06:46.210372 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 22:06:46.210439 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:06:46.210492 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:06:46.210543 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:06:46.210592 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 22:06:46.210642 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 22:06:46.210692 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 22:06:46.210741 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 22:06:46.210793 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:06:46.210843 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:06:46.210892 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:06:46.210939 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:06:46.210987 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.211037 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:06:46.211086 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:06:46.211134 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:06:46.211183 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:06:46.211231 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.211281 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.211330 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:06:46.211379 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.211442 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.211498 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:46.211548 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 22:06:46.211612 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:06:46.211660 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.211726 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:06:46.211782 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 22:06:46.211832 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:06:46.211886 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:06:46.211934 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.211984 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:06:46.212043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 22:06:46.212092 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:06:46.212141 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:06:46.212191 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:06:46.212238 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 22:06:46.212288 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 22:06:46.212337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 22:06:46.212385 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 22:06:46.212445 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:06:46.212503 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:06:46.212552 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:06:46.212600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:06:46.212649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.212698 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:06:46.212747 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:06:46.212795 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:06:46.212844 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:06:46.212893 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.212943 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.212992 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:06:46.213042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.213095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.213148 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:46.213196 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 22:06:46.213244 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:06:46.213292 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.213339 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:06:46.213389 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 22:06:46.213444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:06:46.213499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:06:46.213547 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.213596 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:06:46.213654 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 22:06:46.213703 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:06:46.213751 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:06:46.213800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:06:46.213849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 22:06:46.213898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 22:06:46.213947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 22:06:46.213996 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 22:06:46.214045 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:06:46.214093 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:06:46.214142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:06:46.214190 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:06:46.214238 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.214289 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:06:46.214337 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:06:46.214385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:06:46.214439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:06:46.214489 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.214538 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.214588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:06:46.214705 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.214758 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.214811 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:46.214859 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 22:06:46.214906 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:06:46.214953 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.215001 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:06:46.215050 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 22:06:46.215099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:06:46.215154 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:06:46.215202 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.215253 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:06:46.215311 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:06:46.215340 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:06:46.215403 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:06:46.215464 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:06:46.215520 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:06:46.215575 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:06:46.215629 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:06:46.215684 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:06:46.215738 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:06:46.215793 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:06:46.215847 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:06:46.215902 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:06:46.215957 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:06:46.216011 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.216068 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:06:46.216122 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:06:46.216177 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:06:46.216231 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:06:46.216286 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.216342 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.216396 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:06:46.216458 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.216513 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.216567 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:46.216622 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:06:46.216676 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:06:46.216730 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.216791 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:06:46.216848 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:06:46.216902 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:06:46.216957 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:06:46.217011 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.217065 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:06:46.217128 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:06:46.217154 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:06:46.217209 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:06:46.217264 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:06:46.217319 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:06:46.217398 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:06:46.217490 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:06:46.217547 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:06:46.217603 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:06:46.217657 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:06:46.217714 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:06:46.217783 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:06:46.217847 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:06:46.217902 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.217958 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:06:46.218012 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:06:46.218067 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:06:46.218123 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:06:46.218180 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.218235 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.218290 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:06:46.218345 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.218400 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.218462 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:46.218564 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:06:46.218623 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:06:46.218679 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.218734 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:06:46.218789 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:06:46.218844 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:06:46.218899 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:06:46.218953 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.219009 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:06:46.219073 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 22:06:46.219096 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:06:46.219148 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:06:46.219197 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:06:46.219246 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:06:46.219296 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:06:46.219345 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:06:46.219394 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:06:46.219452 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:06:46.219502 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:06:46.219551 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:06:46.219601 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:06:46.219651 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:06:46.219701 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.219750 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:06:46.219799 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:06:46.219848 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:06:46.219899 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:06:46.219949 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.219999 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.220048 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:06:46.220097 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.220148 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.220197 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:46.220246 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:06:46.220297 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:06:46.220348 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.220467 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:06:46.220516 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:06:46.220566 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:06:46.220615 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:06:46.220664 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.220713 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:06:46.220771 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 22:06:46.220794 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:06:46.220845 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:06:46.220899 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:06:46.220950 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:06:46.221001 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:06:46.221052 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:06:46.221104 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:06:46.221155 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:06:46.221205 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:06:46.221256 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:06:46.221307 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:06:46.221360 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:06:46.221410 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.221467 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:06:46.221519 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:06:46.221570 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:06:46.221621 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:06:46.221672 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.221723 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.221775 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:06:46.221828 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.221879 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.221930 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:46.221982 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:06:46.222033 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:06:46.222084 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.222136 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:06:46.222187 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:06:46.222239 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:06:46.222292 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:06:46.222345 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.222396 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:06:46.222456 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 22:06:46.222475 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 22:06:46.222514 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 22:06:46.222550 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 22:06:46.222579 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 22:06:46.222606 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 22:06:46.222630 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:06:46.222650 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:06:46.222660 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:06:46.222670 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:06:46.222681 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:06:46.222691 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:06:46.222700 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:06:46.222711 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:06:46.222720 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:06:46.222729 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:06:46.222739 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:06:46.222748 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:06:46.222758 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.222768 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:06:46.222779 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:06:46.222788 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:06:46.222797 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:06:46.222806 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.222815 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.222825 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:06:46.222833 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.222841 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.222849 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:46.222858 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:06:46.222867 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:06:46.222875 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.222884 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:06:46.222893 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:06:46.222901 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:06:46.222909 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:06:46.222918 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.222926 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:06:46.222935 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:06:46.222946 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:06:46.222954 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:06:46.222962 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:06:46.222970 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:06:46.222978 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:06:46.222987 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:06:46.222995 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:06:46.223003 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:06:46.223011 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:06:46.223019 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:06:46.223027 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:06:46.223035 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.223044 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:06:46.223051 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:06:46.223059 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:06:46.223067 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:06:46.223075 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.223083 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.223091 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:06:46.223099 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.223107 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.223115 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:46.223122 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:06:46.223130 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:06:46.223137 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.223145 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:06:46.223153 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:06:46.223161 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:06:46.223168 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:06:46.223177 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.223184 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:06:46.223192 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:06:46.223203 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:06:46.223211 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:06:46.223220 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:06:46.223227 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:06:46.223236 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:06:46.223243 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:06:46.223251 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:06:46.223258 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:06:46.223268 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:06:46.223275 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:06:46.223283 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:06:46.223290 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.223298 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:06:46.223305 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:06:46.223313 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:06:46.223321 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:06:46.223328 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.223336 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.223343 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:06:46.223351 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.223359 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.223368 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:46.223375 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:06:46.223382 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:06:46.223390 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.223397 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:06:46.223404 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:06:46.223411 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:06:46.223418 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:06:46.223426 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.223440 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:06:46.223449 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:06:46.223458 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:06:46.223466 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:06:46.223474 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:06:46.223482 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:06:46.223489 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:06:46.223497 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:06:46.223505 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:06:46.223512 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:06:46.223520 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:06:46.223526 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:06:46.223534 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:06:46.223541 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.223549 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:06:46.223557 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:06:46.223564 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:06:46.223571 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:06:46.223579 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.223586 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:06:46.223595 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:06:46.223602 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:06:46.223610 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:06:46.223617 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:06:46.223624 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:06:46.223631 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:06:46.223638 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:06:46.223645 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:06:46.223652 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:06:46.223659 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:06:46.223666 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:06:46.223673 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:06:46.223680 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:06:46.223910 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 22:06:46.223922 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:06:46.223928 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:06:46.223933 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:06:46.223940 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 22:06:46.223944 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:06:46.223949 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:06:46.223958 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 22:06:46.223968 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:06:46.224015 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 22:06:46.224022 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179398" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:06:46.224037 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:06:46.224058 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 22:06:46.224065 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 22:06:46.224070 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 22:06:46.224073 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 22:06:46.224080 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179398" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:06:46.224090 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:06:46.224097 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:06:46.224103 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:06:46.224115 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:06:46.224124 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:06:46.224129 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 22:06:46.224153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.224163 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:06:46.224168 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.224192 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:06:46.224198 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 22:06:46.224203 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 22:06:46.224206 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 22:06:46.224210 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 22:06:46.224214 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 22:06:46.224219 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 22:06:46.224223 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 22:06:46.224230 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179398" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:06:46.224240 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:06:46.224247 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:06:46.224251 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:06:46.224257 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:06:46.224263 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:06:46.224267 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:06:46.224292 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:06:46.224299 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:06:46.224304 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:06:46.224310 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:06:46.224315 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:06:46.224327 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:06:46.224335 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:06:46.224339 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:06:46.224344 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:06:46.224350 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179398" 2019-02-23 22:06:46.224357 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:06:46.224361 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:06:46.224367 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:06:46.224373 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:06:46.224378 wsdl: in serializeType: returning: 179398 2019-02-23 22:06:46.224384 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:06:46.224391 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:06:46.224395 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:06:46.224399 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:06:46.224404 wsdl: in serializeType: returning: 179398 2019-02-23 22:06:46.224408 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179398 2019-02-23 22:06:46.224435 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179398 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 22:06:46.224440 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 22:06:46.224447 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9624"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 22:06:46.224461 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 22:06:46.224467 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179398 2019-02-23 22:06:46.224478 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 22:06:46.224555 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 22:06:46.224492 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:06:46.224503 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:06:46.224508 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:06:46.224513 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:06:46.224517 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:06:46.224523 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:06:46.224534 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:06:46.224542 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:06:46.224548 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:06:46.224561 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 22:06:46.224572 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:06:46.224579 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:06:46.231918 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:06:46.231946 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:06:46.231960 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 22:06:46.231968 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 22:06:46.231974 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:06:46.231979 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:06:46.231983 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:06:46.231987 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:06:46.231992 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 22:06:46.232043 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 22:06:46.241387 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 22:06:46.241420 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 22:06:46.241427 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:06:46.241442 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:06:46.241448 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:06:46.241453 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:06:46.241460 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:06:46.241466 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:06:46.241472 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:06:46.241478 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:06:40 GMT 2019-02-23 22:06:46.241485 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:06:46.241490 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 22:06:46.241496 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:06:46.241508 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 22:06:46.241537 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 22:06:46.241548 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 22:06:46.241559 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:06:46.241564 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 22:06:46.241569 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 22:06:46.241632 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:06:46.241647 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:06:46.241653 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:06:46.241684 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:06:46.241692 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 21:06:40 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 22:06:46.241727 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 22:06:46.241736 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 22:06:46.241763 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 22:06:46.241771 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 22:06:46.241886 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 22:06:46.241989 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 22:06:46.241996 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 22:06:46.242005 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 22:06:46.242017 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:06:46.242041 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 22:06:46.242098 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 22:06:46.242135 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:06:46.242150 nusoap_client: got fault 2019-02-23 22:06:46.242159 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 22:06:46.242163 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 22:06:46.242168 nusoap_client: detail =