Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 172.59Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
452231-0001 Model turbiny: GT40
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: DAF
 Silnik:
JR T2411
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 14:56:35 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 16:56:49.719585 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 16:56:49.719652 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:56:49.719674 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179387" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 16:56:49.719700 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:56:49.719717 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 16:56:49.719729 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 16:56:49.719749 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 16:56:49.719763 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:56:49.719773 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:56:49.719787 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 16:56:49.719801 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 16:56:49.719818 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 16:56:49.719828 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 16:56:49.719835 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 16:56:49.719843 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 16:56:49.719850 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 16:56:49.719868 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:56:49.719888 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:56:49.719902 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 16:56:49.719911 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 16:56:49.719921 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 16:56:49.719935 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 16:56:49.719949 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 16:56:49.726113 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 16:56:49.726165 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 16:56:49.726188 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 16:56:49.726202 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:56:49.726213 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:56:49.726221 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 16:56:49.726229 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 16:56:49.726271 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 16:56:49.752353 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 16:56:49.752415 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 16:56:49.752428 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 16:56:49.752439 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 16:56:49.752450 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 16:56:49.752460 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 16:56:49.752471 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 16:56:49.752484 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 16:56:49.752494 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 16:56:49.752505 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 14:56:35 GMT 2019-10-21 16:56:49.752515 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 16:56:49.752525 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 16:56:49.752536 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 16:56:49.752556 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 16:56:49.752615 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 16:56:49.758706 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 16:56:49.758805 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 16:56:49.764614 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-10-21 16:56:49.764780 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 16:56:49.764815 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-10-21 16:56:49.764941 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 16:56:49.765022 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 16:56:49.770869 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 16:56:49.770917 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:56:49.771003 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:56:49.771081 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 16:56:49.771103 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:56:49.771180 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 16:56:49.771236 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 16:56:49.771326 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 16:56:49.771380 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 16:56:49.771468 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 16:56:49.771524 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 16:56:49.771622 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 16:56:49.776913 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:56:49.777142 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 16:56:49.777175 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-10-21 16:56:49.777228 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:56:49.777313 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 16:56:49.777349 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:56:49.777389 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:56:49.777413 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:56:49.777453 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:56:49.777481 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:56:49.777520 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:56:49.777549 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:56:49.777599 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:56:49.777623 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:56:49.777650 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:56:49.777689 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:56:49.777719 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-10-21 16:56:49.777743 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:56:49.777794 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:56:49.777818 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:56:49.777859 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 16:56:49.777908 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 16:56:49.777939 soap_transport_http: read buffer of 4175 bytes 2019-10-21 16:56:49.777958 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 16:56:49.777968 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 16:56:49.778008 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 16:56:49.778059 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 16:56:49.778083 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 16:56:49.778095 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 16:56:49.778122 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 16:56:49.778131 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 16:56:49.778373 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 16:56:49.778395 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 16:56:49.778468 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.778482 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 16:56:49.778516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.778569 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.778584 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.778609 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:56:49.778646 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.778658 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.778676 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:56:49.778711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.778758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.778780 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 16:56:49.778808 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.778819 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.778845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.778893 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:56:49.778906 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.778925 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 16:56:49.778951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.778980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.778999 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 16:56:49.779026 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.779037 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 16:56:49.779063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.779109 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.779122 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.779139 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:56:49.779171 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.779183 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.779204 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:56:49.779236 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.779248 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.779265 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 16:56:49.779290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.779331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.779351 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 16:56:49.779378 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.779389 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 16:56:49.779414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.779458 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:56:49.779471 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.779489 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 16:56:49.779514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.779541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.779561 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 16:56:49.779589 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.779600 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 16:56:49.779625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.779668 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.779680 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.779698 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:56:49.779761 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.779773 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.779790 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:56:49.779822 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.779834 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.779852 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 16:56:49.779883 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.779895 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.779912 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:56:49.779936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.779985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.780006 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:56:49.780032 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.780043 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.780068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.780113 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.780124 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.780149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.780197 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:56:49.780234 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:56:49.780267 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.780288 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:56:49.780308 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 16:56:49.780331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.780358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:56:49.780377 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 16:56:49.780403 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.780413 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 16:56:49.780438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.780483 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.780496 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.780513 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 16:56:49.780546 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.780557 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.780574 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 16:56:49.780607 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.780619 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.780636 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 16:56:49.780667 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.780678 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.780697 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:56:49.780731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.780779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.780798 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:56:49.780825 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.780836 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.780867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.780914 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:56:49.780926 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.780943 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 16:56:49.780969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.780995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.781013 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 16:56:49.781039 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.781050 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 16:56:49.781075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.781119 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.781131 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.781149 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:56:49.781175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.781202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.781220 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 16:56:49.781246 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.781257 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.781281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.781325 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.781337 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.781355 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 16:56:49.781379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.781406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.781424 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 16:56:49.781450 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.781461 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 16:56:49.781485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.781529 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.781541 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.781558 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:56:49.781583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.781611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.781630 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 16:56:49.781656 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.781666 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.781697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.781751 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.781764 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.781781 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 16:56:49.781806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.781832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.781851 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 16:56:49.781878 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.781888 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 16:56:49.781913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.781959 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.781971 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.781989 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 16:56:49.782021 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.782033 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.782050 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:56:49.782074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.782107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.782126 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 16:56:49.782152 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.782163 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.782186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.782231 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.782243 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.782261 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 16:56:49.782285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.782312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.782331 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 16:56:49.782356 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.782367 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 16:56:49.782392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.782436 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.782448 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.782465 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 16:56:49.782498 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.782511 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.782530 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:56:49.782556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.782589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.782609 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 16:56:49.782636 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.782647 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.782672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.782724 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.782737 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.782755 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 16:56:49.782780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.782806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.782824 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 16:56:49.782849 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.782860 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 16:56:49.782885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.782929 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.782941 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.782958 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:56:49.782983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.783008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.783027 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 16:56:49.783053 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.783064 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.783087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.783133 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.783145 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.783162 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 16:56:49.783186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.783212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.783230 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 16:56:49.783255 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.783266 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 16:56:49.783291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.783336 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.783347 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.783365 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:56:49.783390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.783416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.783437 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 16:56:49.783466 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.783476 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.783500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.783545 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:56:49.783556 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.783575 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 16:56:49.783601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.783626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.783645 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 16:56:49.783671 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.783682 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 16:56:49.783713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.783761 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.783774 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.783792 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 16:56:49.783816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.783842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.783861 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:56:49.783887 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.783898 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.783921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.783966 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.783980 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.783999 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 16:56:49.784025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.784051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.784069 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 16:56:49.784095 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.784106 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 16:56:49.784131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.784177 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.784189 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.784206 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 16:56:49.784230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.784257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.784275 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 16:56:49.784301 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.784312 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.784338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.784382 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.784393 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.784411 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 16:56:49.784436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.784463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.784481 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 16:56:49.784507 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.784518 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 16:56:49.784542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.784586 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.784599 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.784617 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 16:56:49.784649 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.784661 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.784678 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 16:56:49.784710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.784744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.784763 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:56:49.784790 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.784800 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.784825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.784869 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:56:49.784880 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.784898 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 16:56:49.784923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.784949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.784967 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 16:56:49.784994 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.785005 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 16:56:49.785030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.785075 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.785088 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.785105 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:56:49.785129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.785156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.785174 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.785200 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.785211 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.785235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.785283 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.785295 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.785313 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 16:56:49.785338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.785366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.785384 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:56:49.785411 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.785422 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 16:56:49.785446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.785493 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:56:49.785505 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.785523 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 16:56:49.785547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.785574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.785594 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:56:49.785621 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.785632 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.785656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.785704 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.785716 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.785742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.785786 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:56:49.785823 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:56:49.785855 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.785874 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:56:49.785893 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 16:56:49.785917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.785943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:56:49.785961 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:56:49.785987 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.785998 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 16:56:49.786023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.786068 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:56:49.786080 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.786097 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 16:56:49.786122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.786148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.786167 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 16:56:49.786193 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.786204 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.786229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.786272 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.786283 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.786308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.786350 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:56:49.786385 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:56:49.786416 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.786436 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:56:49.786454 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 16:56:49.786478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.786503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:56:49.786522 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 16:56:49.786548 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.786558 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 16:56:49.786584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.786630 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:56:49.786642 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.786660 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 16:56:49.786685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.786721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.786741 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 16:56:49.786768 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.786779 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.786804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.786846 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.786857 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.786882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.786923 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:56:49.786959 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:56:49.786991 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.787009 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:56:49.787028 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 16:56:49.787052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.787078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:56:49.787096 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:56:49.787122 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.787133 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 16:56:49.787158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.787203 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.787215 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.787232 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 16:56:49.787264 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.787276 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.787293 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 16:56:49.787323 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.787335 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.787352 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 16:56:49.787384 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.787395 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.787412 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 16:56:49.787444 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.787455 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.787473 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 16:56:49.787505 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.787516 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.787533 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 16:56:49.787564 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.787575 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.787593 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:56:49.787620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.787690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.787717 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 16:56:49.787746 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.787757 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.787784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.787829 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.787841 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.787859 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 16:56:49.787885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.787912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.787930 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 16:56:49.787956 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.787967 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 16:56:49.787991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.788036 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.788048 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.788066 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 16:56:49.788097 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.788108 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.788126 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:56:49.788157 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.788169 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.788185 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 16:56:49.788210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.788251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.788270 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 16:56:49.788296 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.788307 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.788332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.788376 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.788387 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.788405 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 16:56:49.788431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.788457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.788475 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 16:56:49.788502 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.788513 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 16:56:49.788539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.788582 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.788595 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.788613 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:56:49.788639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.788665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.788683 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.788718 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.788729 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.788755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.788800 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.788812 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.788830 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 16:56:49.788855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.788881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.788899 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:56:49.788925 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.788936 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 16:56:49.788961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.789005 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.789017 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.789035 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 16:56:49.789066 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.789078 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.789096 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:56:49.789127 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.789139 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.789156 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 16:56:49.789180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.789220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.789246 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.789275 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.789287 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.789313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.789358 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.789370 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.789388 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 16:56:49.789414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.789441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.789459 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:56:49.789486 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.789496 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 16:56:49.789521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.789566 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.789578 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.789597 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 16:56:49.789629 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.789640 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.789658 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:56:49.789689 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.789707 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.789726 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:56:49.789759 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.789770 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.789787 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 16:56:49.789818 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.789829 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.789846 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 16:56:49.789871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.789925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.789946 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:56:49.789974 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.789984 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.790008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.790053 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:56:49.790065 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.790083 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 16:56:49.790108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.790134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.790153 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 16:56:49.790179 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:56:49.790229 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 16:56:49.790242 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:56:49.790259 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 16:56:49.790284 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:56:49.790312 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.790337 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:56:49.790382 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.790394 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:56:49.790412 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:56:49.790444 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:56:49.790456 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:56:49.790473 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 16:56:49.790504 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:56:49.790515 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:56:49.790533 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 16:56:49.790564 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:56:49.790576 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:56:49.790594 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 16:56:49.790625 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:56:49.790637 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:56:49.790654 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 16:56:49.790688 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:56:49.790707 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:56:49.790726 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 16:56:49.790758 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.790771 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:56:49.790789 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.790821 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.790833 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:56:49.790851 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:56:49.790882 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.790893 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:56:49.790910 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 16:56:49.790941 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.790952 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:56:49.790969 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:56:49.791000 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.791012 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:56:49.791028 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:56:49.791053 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 16:56:49.791154 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.791186 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.791197 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 16:56:49.791223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.791267 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.791279 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.791297 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:56:49.791328 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.791339 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.791356 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 16:56:49.791388 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.791399 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.791417 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 16:56:49.791447 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.791459 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.791476 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 16:56:49.791500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.791547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.791568 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.791595 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.791606 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.791634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.791679 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.791692 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.791716 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 16:56:49.791741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.791768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.791787 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 16:56:49.791811 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.791860 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.791873 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.791890 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.791915 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.791944 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.791969 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.792015 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.792028 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.792045 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 16:56:49.792076 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.792087 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.792104 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 16:56:49.792136 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.792148 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.792165 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 16:56:49.792196 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.792207 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.792224 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 16:56:49.792256 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:56:49.792267 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.792284 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 16:56:49.792321 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:56:49.792333 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.792351 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 16:56:49.792383 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.792394 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.792413 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:56:49.792444 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.792455 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.792472 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 16:56:49.792503 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.792514 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.792532 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 16:56:49.792563 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.792575 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.792594 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:56:49.792625 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.792637 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.792654 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:56:49.792679 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.792786 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.792818 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.792829 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 16:56:49.792855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.792902 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.792914 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.792931 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 16:56:49.792960 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.792970 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.792987 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:56:49.793021 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.793034 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.793052 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 16:56:49.793086 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:56:49.793098 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.793115 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 16:56:49.793140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.793189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.793209 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.793237 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.793247 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.793272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.793317 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.793328 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.793346 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 16:56:49.793371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.793398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.793416 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 16:56:49.793440 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.793488 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.793501 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.793519 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.793544 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.793573 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.793598 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.793645 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.793657 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.793675 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 16:56:49.793724 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.793737 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.793755 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 16:56:49.793787 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.793798 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.793815 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 16:56:49.793847 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.793858 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.793875 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 16:56:49.793906 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:56:49.793918 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.793936 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 16:56:49.793967 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:56:49.793978 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.793996 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 16:56:49.794027 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.794039 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.794056 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:56:49.794088 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.794100 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.794118 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 16:56:49.794149 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.794161 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.794179 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 16:56:49.794210 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:56:49.794222 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.794239 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 16:56:49.794270 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.794282 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.794299 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:56:49.794331 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.794342 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.794359 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:56:49.794384 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.794489 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.794517 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:56:49.794567 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:56:49.794580 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:56:49.794599 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:56:49.794625 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:56:49.794654 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.794679 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:56:49.794733 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.794745 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:56:49.794762 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 16:56:49.794794 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.794806 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:56:49.794823 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 16:56:49.794855 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.794866 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:56:49.794884 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 16:56:49.794916 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.794928 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:56:49.794945 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 16:56:49.794975 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.794986 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:56:49.795004 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 16:56:49.795034 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:56:49.795046 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:56:49.795063 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 16:56:49.795094 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.795105 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:56:49.795122 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 16:56:49.795153 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:56:49.795164 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:56:49.795181 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 16:56:49.795212 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:56:49.795223 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:56:49.795242 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 16:56:49.795273 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:56:49.795285 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:56:49.795302 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 16:56:49.795333 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:56:49.795345 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:56:49.795361 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 16:56:49.795392 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:56:49.795404 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:56:49.795422 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 16:56:49.795453 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.795464 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:56:49.795481 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:56:49.795511 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.795523 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:56:49.795539 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 16:56:49.795564 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 16:56:49.795684 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.795724 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.795736 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 16:56:49.795765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.795813 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.795826 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.795844 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 16:56:49.795869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.795894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.795913 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:56:49.795942 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.795953 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.795981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.796029 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:56:49.796041 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.796059 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 16:56:49.796084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.796111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.796130 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 16:56:49.796155 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.796166 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 16:56:49.796192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.796238 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.796251 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.796269 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:56:49.796302 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.796315 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.796333 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 16:56:49.796366 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.796377 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.796395 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 16:56:49.796426 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:56:49.796438 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.796454 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 16:56:49.796479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.796528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.796547 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 16:56:49.796574 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.796585 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.796611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.796657 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:56:49.796669 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.796686 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 16:56:49.796719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.796747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.796765 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 16:56:49.796789 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:56:49.796840 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 16:56:49.796852 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:56:49.796870 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 16:56:49.796894 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:56:49.796924 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.796949 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 16:56:49.796995 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.797007 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 16:56:49.797024 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 16:56:49.797056 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.797067 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 16:56:49.797084 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 16:56:49.797115 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.797126 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 16:56:49.797143 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 16:56:49.797174 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 16:56:49.797185 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 16:56:49.797202 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 16:56:49.797233 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.797245 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 16:56:49.797262 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 16:56:49.797293 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.797305 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 16:56:49.797322 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 16:56:49.797353 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.797365 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 16:56:49.797382 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:56:49.797413 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:56:49.797424 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 16:56:49.797442 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 16:56:49.797473 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:56:49.797485 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 16:56:49.797502 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 16:56:49.797533 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.797544 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 16:56:49.797561 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:56:49.797587 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 16:56:49.797679 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.797717 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.797728 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 16:56:49.797755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.797801 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.797813 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.797831 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:56:49.797856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.797883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.797901 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 16:56:49.797927 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.797938 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.797963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.798008 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:56:49.798021 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.798041 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 16:56:49.798069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.798098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.798117 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 16:56:49.798144 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 16:56:49.798195 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:56:49.798208 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 16:56:49.798228 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 16:56:49.798262 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:56:49.798275 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 16:56:49.798293 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 16:56:49.798325 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:56:49.798338 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 16:56:49.798356 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 16:56:49.798381 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 16:56:49.798423 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.798451 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.798462 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 16:56:49.798487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.798531 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.798543 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.798560 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:56:49.798592 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.798604 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.798623 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 16:56:49.798654 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.798666 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.798682 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 16:56:49.798716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.798758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.798778 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.798804 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.798815 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.798842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.798886 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.798898 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.798916 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 16:56:49.798940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.798967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.798985 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 16:56:49.799009 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.799056 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.799069 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.799087 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.799111 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.799140 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.799165 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.799211 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.799224 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.799241 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 16:56:49.799273 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.799284 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.799302 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 16:56:49.799333 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.799345 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.799362 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 16:56:49.799393 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.799405 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.799422 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 16:56:49.799453 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:56:49.799464 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.799482 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 16:56:49.799513 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.799524 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.799542 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 16:56:49.799574 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.799585 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.799603 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 16:56:49.799635 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.799646 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.799664 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 16:56:49.799694 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.799713 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.799732 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 16:56:49.799757 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.799840 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.799871 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.799882 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 16:56:49.799910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.799954 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.799966 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.799984 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 16:56:49.800016 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.800027 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.800044 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:56:49.800075 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.800086 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.800103 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:56:49.800134 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.800147 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.800165 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 16:56:49.800195 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.800207 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.800224 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 16:56:49.800249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.800303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.800323 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:56:49.800350 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.800361 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.800386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.800430 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.800441 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.800465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.800509 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:56:49.800547 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:56:49.800579 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.800598 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:56:49.800617 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 16:56:49.800641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.800668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 16:56:49.800686 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 16:56:49.800721 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.800732 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 16:56:49.800758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.800802 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.800814 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.800831 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 16:56:49.800856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.800883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.800901 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 16:56:49.800927 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.800937 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.800962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.801006 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 16:56:49.801018 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.801036 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 16:56:49.801061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.801088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.801106 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 16:56:49.801133 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.801143 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 16:56:49.801168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.801213 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.801225 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.801242 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:56:49.801267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.801293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.801312 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 16:56:49.801338 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.801349 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.801373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.801417 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:56:49.801429 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.801447 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 16:56:49.801471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.801498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.801516 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 16:56:49.801540 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:56:49.801591 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 16:56:49.801603 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:56:49.801622 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 16:56:49.801647 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:56:49.801675 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.801706 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:56:49.801753 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.801766 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:56:49.801783 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 16:56:49.801815 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.801826 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:56:49.801843 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 16:56:49.801875 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.801885 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:56:49.801902 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 16:56:49.801931 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.801943 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:56:49.801959 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 16:56:49.801989 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.802001 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:56:49.802017 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 16:56:49.802048 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:56:49.802062 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:56:49.802080 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 16:56:49.802113 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:56:49.802125 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:56:49.802142 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 16:56:49.802173 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 16:56:49.802185 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:56:49.802203 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 16:56:49.802235 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:56:49.802247 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:56:49.802265 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 16:56:49.802296 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.802307 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:56:49.802325 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 16:56:49.802358 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.802371 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:56:49.802389 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 16:56:49.802419 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.802431 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:56:49.802448 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 16:56:49.802480 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.802492 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:56:49.802511 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 16:56:49.802536 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 16:56:49.802645 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.802681 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.802692 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 16:56:49.802729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.802779 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.802791 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.802809 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 16:56:49.802835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.802862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.802882 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:56:49.802909 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.802920 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.802946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.802991 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.803003 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.803021 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 16:56:49.803045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.803072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.803092 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 16:56:49.803118 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.803129 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 16:56:49.803155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.803199 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.803212 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.803229 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 16:56:49.803261 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.803272 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.803291 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 16:56:49.803324 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.803336 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.803354 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 16:56:49.803387 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.803399 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.803415 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 16:56:49.803439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.803484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.803506 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.803534 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.803545 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.803572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.803621 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.803634 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.803652 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 16:56:49.803677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.803711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.803732 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 16:56:49.803756 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.803805 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.803817 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.803835 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.803858 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.803886 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.803912 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.803958 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.803971 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.803988 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 16:56:49.804021 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.804034 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.804052 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 16:56:49.804086 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.804098 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.804117 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 16:56:49.804149 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:56:49.804162 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.804182 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 16:56:49.804216 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.804228 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.804246 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 16:56:49.804280 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.804293 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.804309 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 16:56:49.804342 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 16:56:49.804354 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.804371 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 16:56:49.804396 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.804467 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.804501 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.804513 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 16:56:49.804540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.804588 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.804601 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.804619 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 16:56:49.804651 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.804663 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.804681 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 16:56:49.804722 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.804736 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.804754 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 16:56:49.804786 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.804797 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.804814 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 16:56:49.804846 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.804858 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.804876 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 16:56:49.804909 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.804921 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.804939 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 16:56:49.804972 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.804985 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.805003 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 16:56:49.805034 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.805046 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.805063 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 16:56:49.805088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.805160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.805183 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:56:49.805210 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.805222 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 16:56:49.805250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.805298 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:56:49.805312 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.805331 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 16:56:49.805356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.805385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.805406 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 16:56:49.805438 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 16:56:49.805451 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 16:56:49.805471 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 16:56:49.805500 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.805512 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 16:56:49.805538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.805583 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:56:49.805623 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 16:56:49.805657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.805677 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 16:56:49.805705 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 16:56:49.805741 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.805753 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 16:56:49.805773 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 16:56:49.805804 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 16:56:49.805815 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 16:56:49.805834 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 16:56:49.805867 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:56:49.805879 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 16:56:49.805897 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:56:49.805929 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.805940 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 16:56:49.805959 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.805992 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.806002 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 16:56:49.806019 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.806048 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:56:49.806058 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 16:56:49.806075 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:56:49.806102 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:56:49.806112 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 16:56:49.806127 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:56:49.806155 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:56:49.806166 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 16:56:49.806184 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 16:56:49.806215 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.806226 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 16:56:49.806244 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.806275 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 16:56:49.806286 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 16:56:49.806304 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 16:56:49.806335 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:56:49.806346 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 16:56:49.806365 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:56:49.806395 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.806407 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 16:56:49.806426 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.806456 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 16:56:49.806468 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 16:56:49.806486 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 16:56:49.806510 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 16:56:49.806571 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 16:56:49.806625 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 16:56:49.806677 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:56:49.806736 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 16:56:49.806787 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:56:49.806837 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 16:56:49.806888 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:56:49.806938 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 16:56:49.806988 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 16:56:49.807038 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 16:56:49.807087 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 16:56:49.807135 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 16:56:49.807184 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 16:56:49.807233 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 16:56:49.807285 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 16:56:49.807335 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 16:56:49.807386 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 16:56:49.807435 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 16:56:49.807489 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 16:56:49.807538 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 16:56:49.807591 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:56:49.807646 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 16:56:49.807696 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 16:56:49.807753 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 16:56:49.807806 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:56:49.807862 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 16:56:49.807913 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.807966 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:56:49.808018 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:56:49.808071 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:56:49.808181 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 16:56:49.808233 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 16:56:49.808285 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 16:56:49.808334 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 16:56:49.808383 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 16:56:49.808432 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 16:56:49.808481 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 16:56:49.808531 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 16:56:49.808583 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.808636 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:56:49.808688 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.808745 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 16:56:49.808798 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:56:49.808848 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 16:56:49.808896 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.808944 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 16:56:49.808994 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.809044 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 16:56:49.809093 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:56:49.809141 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 16:56:49.809191 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 16:56:49.809240 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 16:56:49.809290 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 16:56:49.809338 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 16:56:49.809388 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.809440 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 16:56:49.809491 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:56:49.809544 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 16:56:49.809595 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 16:56:49.809646 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 16:56:49.809706 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 16:56:49.809759 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 16:56:49.809808 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:56:49.809865 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 16:56:49.809918 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.809969 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 16:56:49.810022 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:56:49.810074 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 16:56:49.810131 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.810166 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.810218 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:56:49.810271 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.810305 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.810338 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.810390 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:56:49.810442 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.810477 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.810510 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.810542 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.810594 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:56:49.810647 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.810680 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.810721 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.810753 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.810804 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:56:49.810851 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.810903 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:56:49.810955 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.811004 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:56:49.811054 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.811085 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.811136 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:56:49.811185 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.811216 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.811264 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:56:49.811312 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.811361 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:56:49.811410 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.811459 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:56:49.811507 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.811556 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:56:49.811606 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.811655 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:56:49.811711 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.811745 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.811794 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:56:49.811843 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.811892 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:56:49.811941 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.811990 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:56:49.812038 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.812086 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:56:49.812135 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.812186 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:56:49.812237 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.812268 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.812299 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.812329 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.812359 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.812389 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.812419 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.812469 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:56:49.812516 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.812547 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.812577 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.812629 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:56:49.812679 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.812736 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:56:49.812786 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.812817 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.812848 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.812896 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:56:49.812944 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.812975 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.813007 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.813040 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.813073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.813124 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:56:49.813176 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.813210 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.813242 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.813277 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.813331 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.813384 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.813417 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.813451 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.813485 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.813536 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.813590 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.813642 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:56:49.813695 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.813736 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.813770 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.813802 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.813853 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:56:49.813904 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.813957 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:56:49.814009 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.814044 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.814078 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.814129 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.814183 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.814218 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.814250 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.814280 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.814310 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.814357 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:56:49.814405 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.814453 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 16:56:49.814505 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.814559 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:56:49.814609 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.814657 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:56:49.814716 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.814748 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.814779 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.814805 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.814833 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.814861 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.814878 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.814894 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.814910 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.814927 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.814943 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.814960 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.814976 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.815002 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 16:56:49.815027 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.815044 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.815070 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:56:49.815096 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.815112 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.815140 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.815188 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:56:49.815236 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.815269 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.815301 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.815334 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.815383 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:56:49.815433 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.815464 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.815494 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.815525 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.815573 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:56:49.815625 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.815675 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:56:49.815732 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.815782 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:56:49.815832 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.815862 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.815907 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:56:49.815952 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.815984 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.816034 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:56:49.816085 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.816138 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:56:49.816189 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.816241 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:56:49.816293 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.816344 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:56:49.816399 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.816442 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 16:56:49.816485 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.816512 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.816568 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 16:56:49.816623 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.816677 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:56:49.816739 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.816791 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:56:49.816841 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.816890 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:56:49.816939 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.816989 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:56:49.817040 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.817071 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.817103 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.817133 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.817164 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.817194 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.817225 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.817275 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:56:49.817323 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.817354 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.817385 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.817434 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:56:49.817482 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.817532 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:56:49.817581 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.817613 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.817645 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.817694 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:56:49.817751 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.817783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.817813 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.817843 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.817874 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.817923 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 16:56:49.817972 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.818003 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.818033 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.818063 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.818113 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.818161 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.818192 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.818223 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.818254 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.818304 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.818352 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.818402 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 16:56:49.818452 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.818484 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.818514 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.818545 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.818595 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 16:56:49.818645 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.818694 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 16:56:49.818754 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.818785 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.818815 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.818864 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.818917 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.818949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.818980 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.819012 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.819045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.819094 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 16:56:49.819146 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.819199 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 16:56:49.819249 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.819298 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 16:56:49.819348 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.819397 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 16:56:49.819447 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.819477 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.819508 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.819538 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.819587 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.819639 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.819669 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.819706 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.819739 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.819770 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.819801 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.819832 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.819862 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 16:56:49.819910 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 16:56:49.819967 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 16:56:49.820076 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:56:49.820171 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:56:49.820276 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:56:49.820372 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:56:49.820462 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 16:56:49.820555 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 16:56:49.820650 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 16:56:49.820751 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 16:56:49.820845 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:56:49.820934 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:56:49.821027 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:56:49.821120 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:56:49.821213 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.821307 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:56:49.821401 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:56:49.821495 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:56:49.821588 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:56:49.821682 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:56:49.821784 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.821877 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.821970 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:56:49.822132 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.822241 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.822343 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:56:49.822434 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 16:56:49.822528 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:56:49.822621 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.822720 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:56:49.822815 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 16:56:49.822907 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:56:49.823010 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:56:49.823099 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.823194 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:56:49.823304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 16:56:49.823398 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:56:49.823491 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:56:49.823585 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:56:49.823679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:56:49.823781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 16:56:49.823874 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 16:56:49.823967 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 16:56:49.824060 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 16:56:49.824152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:56:49.824245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:56:49.824337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:56:49.824427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:56:49.824515 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.824610 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:56:49.824706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:56:49.824800 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:56:49.824888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:56:49.824984 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:56:49.825075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.825169 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.825264 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:56:49.825355 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.825456 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.825558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:56:49.825625 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 16:56:49.825673 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:56:49.825727 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.825775 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:56:49.825823 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 16:56:49.825870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:56:49.825958 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:56:49.826046 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.826139 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:56:49.826249 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 16:56:49.826347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:56:49.826446 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:56:49.826548 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:56:49.826648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:56:49.826755 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 16:56:49.826854 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 16:56:49.826955 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 16:56:49.827053 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 16:56:49.827148 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:56:49.827235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:56:49.827327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:56:49.827420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:56:49.827518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.827616 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:56:49.827722 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:56:49.827824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:56:49.827924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:56:49.828028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:56:49.828130 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.828235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.828339 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:56:49.828437 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.828540 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.828651 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:56:49.828756 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 16:56:49.828850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:56:49.828947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.829042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:56:49.829139 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 16:56:49.829242 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:56:49.829352 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:56:49.829446 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.829546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:56:49.829658 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 16:56:49.829720 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:56:49.829843 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:56:49.829959 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:56:49.830073 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:56:49.830187 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:56:49.830294 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:56:49.830405 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:56:49.830517 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:56:49.830624 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:56:49.830745 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:56:49.830859 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:56:49.830968 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:56:49.831081 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:56:49.831188 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.831302 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:56:49.831403 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:56:49.831504 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:56:49.831619 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:56:49.831734 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:56:49.831832 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.831921 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.832008 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:56:49.832098 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.832220 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.832341 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:56:49.832448 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:56:49.832556 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:56:49.832665 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.832783 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:56:49.832891 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:56:49.832996 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:56:49.833104 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:56:49.833211 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.833319 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:56:49.833443 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 16:56:49.833486 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:56:49.833595 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:56:49.833710 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:56:49.833819 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:56:49.833929 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:56:49.834037 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:56:49.834144 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:56:49.834252 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:56:49.834361 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:56:49.834467 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:56:49.834573 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:56:49.834681 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:56:49.834794 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:56:49.834887 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.834978 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:56:49.835067 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:56:49.835161 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:56:49.835253 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:56:49.835341 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:56:49.835429 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.835518 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.835607 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:56:49.835697 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.835795 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.835886 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:56:49.835973 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:56:49.836065 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:56:49.836157 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.836247 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:56:49.836335 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:56:49.836428 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:56:49.836521 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:56:49.836617 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.836722 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:56:49.836929 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 16:56:49.836966 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:56:49.837051 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:56:49.837132 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:56:49.837211 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:56:49.837291 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:56:49.837371 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:56:49.837451 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:56:49.837531 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:56:49.837618 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:56:49.837707 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:56:49.837796 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:56:49.837886 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:56:49.837976 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:56:49.838064 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.838151 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:56:49.838239 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:56:49.838323 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:56:49.838412 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:56:49.838500 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:56:49.838592 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.838680 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.838777 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:56:49.838873 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.838968 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.839068 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:56:49.839173 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:56:49.839279 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:56:49.839371 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.839458 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:56:49.839555 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:56:49.839653 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:56:49.839763 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:56:49.839863 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.839952 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:56:49.840060 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 16:56:49.840097 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 16:56:49.840186 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 16:56:49.840270 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:56:49.840354 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:56:49.840446 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 16:56:49.840539 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 16:56:49.840627 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 16:56:49.840732 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 16:56:49.840839 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 16:56:49.840939 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 16:56:49.841040 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:56:49.841140 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 16:56:49.841240 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:56:49.841340 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.841439 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:56:49.841539 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 16:56:49.841637 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 16:56:49.841813 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 16:56:49.841915 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 16:56:49.842016 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.842118 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.842221 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:56:49.842321 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.842421 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.842521 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:56:49.842622 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 16:56:49.842817 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 16:56:49.842918 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.843019 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:56:49.843119 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 16:56:49.843221 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 16:56:49.843321 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:56:49.843421 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.843522 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:56:49.843633 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 16:56:49.843665 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 16:56:49.843730 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 16:56:49.843786 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 16:56:49.843841 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 16:56:49.843891 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 16:56:49.843924 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:56:49.843954 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:56:49.843972 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:56:49.843989 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:56:49.844006 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:56:49.844023 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:56:49.844039 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:56:49.844056 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:56:49.844072 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:56:49.844088 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:56:49.844104 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:56:49.844121 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:56:49.844137 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:56:49.844153 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.844170 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:56:49.844186 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:56:49.844202 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:56:49.844217 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:56:49.844233 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:56:49.844248 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.844265 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.844281 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:56:49.844296 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.844312 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.844327 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:56:49.844343 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:56:49.844359 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:56:49.844374 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.844390 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:56:49.844406 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:56:49.844422 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:56:49.844437 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:56:49.844453 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.844469 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:56:49.844486 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:56:49.844505 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:56:49.844520 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:56:49.844536 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:56:49.844551 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:56:49.844567 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:56:49.844581 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:56:49.844597 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:56:49.844612 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:56:49.844628 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:56:49.844643 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:56:49.844658 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:56:49.844673 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:56:49.844688 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.844709 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:56:49.844725 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:56:49.844740 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:56:49.844754 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:56:49.844769 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:56:49.844784 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.844798 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.844814 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:56:49.844830 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.844845 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.844859 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:56:49.844874 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:56:49.844889 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:56:49.844904 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.844919 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:56:49.844934 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:56:49.844949 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:56:49.844964 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:56:49.844978 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.844993 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:56:49.845009 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:56:49.845027 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:56:49.845041 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:56:49.845056 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:56:49.845070 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:56:49.845083 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:56:49.845096 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:56:49.845110 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:56:49.845124 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:56:49.845137 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:56:49.845151 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:56:49.845165 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:56:49.845178 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:56:49.845192 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.845206 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:56:49.845220 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:56:49.845235 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:56:49.845250 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:56:49.845264 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:56:49.845277 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.845291 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.845306 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:56:49.845320 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.845334 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.845348 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:56:49.845362 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:56:49.845375 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:56:49.845389 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.845403 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:56:49.845417 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:56:49.845430 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:56:49.845444 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:56:49.845457 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.845471 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:56:49.845486 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 16:56:49.845502 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 16:56:49.845516 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 16:56:49.845529 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 16:56:49.845543 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 16:56:49.845559 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 16:56:49.845573 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 16:56:49.845588 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 16:56:49.845603 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 16:56:49.845617 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 16:56:49.845631 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 16:56:49.845645 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 16:56:49.845659 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 16:56:49.845673 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.845687 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 16:56:49.845706 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 16:56:49.845720 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 16:56:49.845734 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 16:56:49.845748 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 16:56:49.845762 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.845775 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 16:56:49.845789 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 16:56:49.845803 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 16:56:49.845817 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 16:56:49.845830 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 16:56:49.845843 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 16:56:49.845857 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 16:56:49.845871 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 16:56:49.845884 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 16:56:49.845899 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 16:56:49.845913 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 16:56:49.845928 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 16:56:49.845941 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 16:56:49.845954 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 16:56:49.846058 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 16:56:49.846075 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 16:56:49.846085 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 16:56:49.846094 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 16:56:49.846105 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 16:56:49.846114 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 16:56:49.846121 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 16:56:49.846138 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 16:56:49.846152 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 16:56:49.846217 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 16:56:49.846229 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179387" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 16:56:49.846252 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 16:56:49.846291 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 16:56:49.846302 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 16:56:49.846311 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 16:56:49.846319 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 16:56:49.846329 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179387" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 16:56:49.846349 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:56:49.846361 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:56:49.846370 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:56:49.846387 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 16:56:49.846402 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 16:56:49.846412 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 16:56:49.846456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.846472 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 16:56:49.846481 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.846525 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 16:56:49.846536 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 16:56:49.846544 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 16:56:49.846551 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 16:56:49.846559 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 16:56:49.846567 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 16:56:49.846576 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 16:56:49.846585 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 16:56:49.846596 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179387" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 16:56:49.846615 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:56:49.846626 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:56:49.846634 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 16:56:49.846645 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 16:56:49.846656 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 16:56:49.846664 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 16:56:49.846714 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 16:56:49.846725 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:56:49.846733 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:56:49.846743 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:56:49.846751 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 16:56:49.846769 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 16:56:49.846783 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:56:49.846791 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 16:56:49.846800 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 16:56:49.846812 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179387" 2019-10-21 16:56:49.846825 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:56:49.846832 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 16:56:49.846842 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:56:49.846855 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:56:49.846864 wsdl: in serializeType: returning: 179387 2019-10-21 16:56:49.846875 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 16:56:49.846889 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 16:56:49.846896 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 16:56:49.846904 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 16:56:49.846913 wsdl: in serializeType: returning: 179387 2019-10-21 16:56:49.846921 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179387 2019-10-21 16:56:49.846943 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179387 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 16:56:49.846951 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 16:56:49.846963 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6004"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 16:56:49.846986 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 16:56:49.846996 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179387 2019-10-21 16:56:49.847013 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 16:56:49.847138 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 16:56:49.847033 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 16:56:49.847052 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 16:56:49.847061 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 16:56:49.847069 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 16:56:49.847077 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 16:56:49.847088 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:56:49.847104 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:56:49.847117 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 16:56:49.847127 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 16:56:49.847149 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 16:56:49.847166 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 16:56:49.847178 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 16:56:49.853382 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 16:56:49.853406 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 16:56:49.853422 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 16:56:49.853432 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 16:56:49.853442 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 16:56:49.853451 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 16:56:49.853459 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 16:56:49.853467 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 16:56:49.853476 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 16:56:49.853515 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 16:56:49.861337 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 16:56:49.861377 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 16:56:49.861388 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 16:56:49.861396 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 16:56:49.861405 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 16:56:49.861414 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 16:56:49.861424 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 16:56:49.861434 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 16:56:49.861443 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 16:56:49.861452 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 14:56:35 GMT 2019-10-21 16:56:49.861463 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 16:56:49.861472 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 16:56:49.861481 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 16:56:49.861496 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 16:56:49.861535 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 16:56:49.861560 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 16:56:49.861574 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 16:56:49.861583 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 16:56:49.861591 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 16:56:49.861635 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 16:56:49.861651 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 16:56:49.861660 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 16:56:49.861690 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 16:56:49.861708 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 14:56:35 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 16:56:49.861753 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 16:56:49.861767 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 16:56:49.861797 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 16:56:49.861807 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 16:56:49.861937 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 16:56:49.862094 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 16:56:49.862104 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 16:56:49.862117 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 16:56:49.862133 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 16:56:49.862169 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 16:56:49.862264 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 16:56:49.862295 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 16:56:49.862313 nusoap_client: got fault 2019-10-21 16:56:49.862324 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 16:56:49.862332 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 16:56:49.862340 nusoap_client: detail =