Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 172.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
452232-0015 Model turbiny: GT40
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: SCANIA
 Silnik:
JR T2941
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 04:56:43 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 05:56:50.539248 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 05:56:50.539295 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:56:50.539317 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "185856" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 05:56:50.539333 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:56:50.539342 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 05:56:50.539363 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 05:56:50.539376 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 05:56:50.539384 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:56:50.539391 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:56:50.539409 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:56:50.539419 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 05:56:50.539430 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 05:56:50.539436 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 05:56:50.539440 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 05:56:50.539445 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 05:56:50.539449 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 05:56:50.539461 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:56:50.539475 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:56:50.539484 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 05:56:50.539489 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 05:56:50.539495 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 05:56:50.539504 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 05:56:50.539513 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 05:56:50.546891 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 05:56:50.546906 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 05:56:50.546916 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 05:56:50.546922 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:56:50.546927 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:56:50.546930 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 05:56:50.546934 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 05:56:50.546962 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 05:56:50.564710 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 05:56:50.564727 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 05:56:50.564733 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:56:50.564739 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 05:56:50.564744 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 05:56:50.564749 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 05:56:50.564754 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 05:56:50.564759 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 05:56:50.564764 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 05:56:50.564769 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 04:56:43 GMT 2019-02-24 05:56:50.564779 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 05:56:50.564784 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 05:56:50.564790 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 05:56:50.564798 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 05:56:50.564822 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 05:56:50.571968 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 05:56:50.572091 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 05:56:50.572106 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-02-24 05:56:50.579299 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:56:50.579654 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:56:50.580229 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:56:50.580866 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:50.586467 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:50.586664 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:50.586687 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:56:50.586905 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:56:50.587046 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:50.587288 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:50.587327 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:56:50.587860 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:50.587900 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:56:50.588435 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:50.588673 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:50.588698 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:56:50.589250 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:50.589272 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:56:50.589614 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:50.589651 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:50.593966 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:50.593995 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:56:50.594437 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:50.594462 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:56:50.594782 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:50.594821 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:50.595236 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:50.595260 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:50.595706 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:50.595732 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:56:50.596286 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:56:50.596312 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:56:50.596750 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:50.596988 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:56:50.597012 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-24 05:56:50.607470 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-02-24 05:56:50.607502 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 05:56:50.607508 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 05:56:50.607535 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 05:56:50.607569 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 05:56:50.607582 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 05:56:50.607594 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 05:56:50.607618 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 05:56:50.607623 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 05:56:50.607787 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 05:56:50.607812 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 05:56:50.607860 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.607868 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 05:56:50.607887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.607917 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.607925 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.607939 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:56:50.607960 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.607967 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.607978 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:56:50.607994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.608026 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 05:56:50.608042 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608048 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.608062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608089 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:50.608096 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608105 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 05:56:50.608118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.608144 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 05:56:50.608159 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608165 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 05:56:50.608178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608203 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.608210 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608219 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:56:50.608236 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.608242 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608253 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:56:50.608271 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.608284 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608294 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 05:56:50.608308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.608341 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 05:56:50.608356 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608362 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 05:56:50.608376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608401 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:50.608411 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608427 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 05:56:50.608442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.608467 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 05:56:50.608482 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608488 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 05:56:50.608501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608525 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.608532 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608541 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:56:50.608558 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.608564 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608573 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:56:50.608590 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.608602 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608611 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 05:56:50.608627 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.608633 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608642 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:50.608655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.608691 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:50.608706 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608712 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.608726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608748 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608754 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608793 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:50.608814 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:50.608831 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608842 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:56:50.608852 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 05:56:50.608864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:56:50.608887 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 05:56:50.608902 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608908 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 05:56:50.608921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608944 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.608951 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608960 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:56:50.608973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.608987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.608996 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:50.609012 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609018 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.609031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609055 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.609062 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609071 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 05:56:50.609084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.609108 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 05:56:50.609123 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609128 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 05:56:50.609147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609171 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.609177 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609187 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:50.609200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.609223 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 05:56:50.609238 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609243 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.609257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609287 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.609294 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609304 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 05:56:50.609317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.609341 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 05:56:50.609356 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609362 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 05:56:50.609375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609399 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.609408 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609419 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:56:50.609437 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.609443 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609452 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:50.609465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.609492 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 05:56:50.609507 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609513 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.609526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609550 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.609556 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609565 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 05:56:50.609578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.609602 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 05:56:50.609616 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609622 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 05:56:50.609639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609664 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.609671 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609680 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:56:50.609698 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.609704 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609714 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:50.609726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.609754 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 05:56:50.609768 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609774 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.609788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609811 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.609817 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609827 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 05:56:50.609840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.609863 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 05:56:50.609878 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609884 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 05:56:50.609896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609919 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.609926 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609935 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:50.609948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.609971 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 05:56:50.609986 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.609992 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.610004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610028 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.610035 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610044 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 05:56:50.610057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.610080 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 05:56:50.610095 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610100 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 05:56:50.610113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610136 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.610143 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610152 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:50.610164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.610188 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:50.610202 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610208 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.610221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610244 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:50.610250 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610259 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 05:56:50.610277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.610302 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 05:56:50.610317 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610323 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 05:56:50.610336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610359 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.610366 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610375 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 05:56:50.610388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.610419 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:50.610434 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610440 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.610453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610476 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.610483 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610492 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 05:56:50.610505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.610528 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 05:56:50.610543 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610549 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 05:56:50.610562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610585 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.610592 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610601 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 05:56:50.610613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.610637 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:50.610652 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610658 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.610671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610694 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.610700 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610710 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 05:56:50.610722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.610747 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 05:56:50.610761 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610767 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 05:56:50.610780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610803 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.610809 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610819 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 05:56:50.610835 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.610842 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610850 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 05:56:50.610863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.610891 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:50.610905 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610911 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.610924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610947 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:50.610954 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610963 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 05:56:50.610976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.610990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.611000 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 05:56:50.611014 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611020 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:56:50.611033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611056 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.611062 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611071 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:50.611084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.611108 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.611122 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611128 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.611141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611164 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.611171 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611180 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:56:50.611193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.611216 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:56:50.611231 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611236 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 05:56:50.611249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611278 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:56:50.611286 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611296 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 05:56:50.611309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.611333 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:50.611348 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611354 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.611366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611389 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611395 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611432 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:50.611452 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:50.611469 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611479 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:56:50.611488 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 05:56:50.611501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:56:50.611524 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:56:50.611539 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611544 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 05:56:50.611557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611582 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:56:50.611589 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611598 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 05:56:50.611611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.611635 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:50.611650 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611656 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.611669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611691 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611697 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611732 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:50.611752 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:50.611768 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611778 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:56:50.611788 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 05:56:50.611800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:56:50.611822 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:56:50.611837 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611843 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 05:56:50.611855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611879 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.611886 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611895 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 05:56:50.611913 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.611919 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611928 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 05:56:50.611946 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.611952 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611961 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:56:50.611979 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.611985 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.611994 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:56:50.612011 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.612017 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612026 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 05:56:50.612043 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.612049 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612058 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 05:56:50.612074 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.612081 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612089 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:50.612102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.612150 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:50.612165 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612171 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.612184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612207 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.612213 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612223 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 05:56:50.612235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.612260 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 05:56:50.612280 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612286 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 05:56:50.612300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612324 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.612330 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612339 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 05:56:50.612356 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.612363 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612372 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:50.612389 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.612395 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612404 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:56:50.612417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.612447 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 05:56:50.612462 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612468 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.612481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612505 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.612512 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612521 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 05:56:50.612534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.612559 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 05:56:50.612574 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612579 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:56:50.612592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612616 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.612622 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612631 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:50.612644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.612668 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.612682 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612688 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.612701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612725 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.612731 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612741 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:56:50.612753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.612777 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:56:50.612791 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612797 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:56:50.612810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612833 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.612840 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612849 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 05:56:50.612866 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.612872 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612881 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:50.612898 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.612905 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612913 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:56:50.612926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.612956 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.612971 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.612977 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.612990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.613014 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.613020 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.613029 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:56:50.613049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.613063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.613072 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:56:50.613087 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.613093 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:50.613105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.613129 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.613136 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.613145 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:56:50.613162 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.613168 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.613177 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:56:50.613194 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.613200 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.613209 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:56:50.613225 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.613232 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.613240 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:56:50.613257 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.613263 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.613278 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:56:50.613292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.613321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.613339 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:50.613354 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.613360 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.613373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.613397 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:50.613404 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.613413 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 05:56:50.613426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.613440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.613450 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:50.613463 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:50.613491 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 05:56:50.613498 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:50.613508 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 05:56:50.613520 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:50.613536 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.613550 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:50.613574 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.613580 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:50.613589 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:50.613606 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:50.613612 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:50.613622 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 05:56:50.613639 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:50.613645 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:50.613654 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 05:56:50.613671 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:50.613677 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:50.613686 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 05:56:50.613703 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:50.613710 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:50.613718 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 05:56:50.613735 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:56:50.613741 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:50.613750 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 05:56:50.613767 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.613773 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:50.613782 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.613799 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.613805 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:50.613814 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:50.613831 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.613837 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:50.613846 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:56:50.613862 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.613868 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:50.613877 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:56:50.613890 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:56:50.613937 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.613962 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.613967 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:50.613981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.614004 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.614010 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.614019 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:56:50.614036 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.614042 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.614051 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:56:50.614068 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.614074 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.614107 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:56:50.614128 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.614135 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.614144 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 05:56:50.614156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.614182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.614192 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.614206 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.614212 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.614225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.614268 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.614290 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.614301 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 05:56:50.614347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.614372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.614393 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:50.614419 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.614450 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.614457 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.614467 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.614485 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.614501 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.614515 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.614540 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.614547 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.614556 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:56:50.614573 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.614579 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.614589 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 05:56:50.614606 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.614612 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.614621 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:56:50.614638 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.614644 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.614653 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 05:56:50.614670 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:50.614676 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.614685 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:56:50.614701 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:50.614707 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.614716 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:56:50.614733 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.614739 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.614748 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:50.614765 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.614771 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.614779 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 05:56:50.614796 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.614802 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.614811 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 05:56:50.614828 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.614834 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.614843 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:56:50.614860 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.614866 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.614875 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:56:50.614887 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.614937 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.614955 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.614961 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:50.614975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.614998 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.615005 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.615014 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:56:50.615031 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.615037 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.615046 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:50.615063 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.615069 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.615078 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:56:50.615095 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:50.615101 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.615110 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:50.615123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.615148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.615158 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.615173 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.615179 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.615192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.615216 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.615222 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.615232 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 05:56:50.615244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.615258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.615268 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:50.615288 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.615316 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.615323 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.615332 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.615345 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.615361 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.615374 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.615399 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.615405 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.615414 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:56:50.615431 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.615438 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.615447 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 05:56:50.615467 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.615473 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.615483 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:56:50.615500 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.615506 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.615515 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 05:56:50.615532 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:50.615538 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.615547 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:56:50.615563 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:50.615570 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.615579 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:56:50.615595 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.615601 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.615610 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:50.615627 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.615634 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.615642 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 05:56:50.615659 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.615665 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.615674 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 05:56:50.615691 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:50.615697 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.615706 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 05:56:50.615723 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.615729 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.615738 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:56:50.615755 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.615761 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.615770 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:56:50.615782 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.615837 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.615852 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:50.615878 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:50.615885 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:50.615894 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:50.615907 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:50.615922 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.615935 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:50.615960 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.615966 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:50.615975 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 05:56:50.615992 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.615998 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:50.616007 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 05:56:50.616024 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.616030 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:50.616039 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 05:56:50.616056 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.616062 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:50.616071 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 05:56:50.616088 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.616094 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:50.616103 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 05:56:50.616120 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:50.616126 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:50.616135 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:56:50.616152 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.616158 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:50.616167 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 05:56:50.616184 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:50.616190 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:50.616199 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 05:56:50.616216 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:50.616222 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:50.616231 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 05:56:50.616248 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:50.616254 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:50.616263 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:56:50.616285 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:50.616292 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:50.616301 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:56:50.616319 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:50.616325 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:50.616334 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 05:56:50.616351 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.616357 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:50.616366 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:50.616383 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.616389 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:50.616398 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 05:56:50.616411 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:50.616495 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.616518 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.616524 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 05:56:50.616539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.616563 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.616570 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.616579 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:56:50.616592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.616607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.616617 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:50.616632 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.616637 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.616651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.616675 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:50.616682 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.616691 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 05:56:50.616704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.616718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.616728 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 05:56:50.616742 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.616748 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 05:56:50.616762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.616786 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.616792 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.616801 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:50.616818 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.616825 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.616834 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:56:50.616850 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.616856 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.616865 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:56:50.616882 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:50.616888 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.616897 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 05:56:50.616909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.616935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.616945 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 05:56:50.616959 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.616965 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.616978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.617002 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:50.617008 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.617018 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 05:56:50.617030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.617044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.617054 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 05:56:50.617067 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:50.617093 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 05:56:50.617100 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:50.617109 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 05:56:50.617121 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:50.617136 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.617150 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:50.617174 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.617181 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:50.617190 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 05:56:50.617207 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.617213 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:50.617222 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 05:56:50.617239 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.617245 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:50.617254 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 05:56:50.617271 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:56:50.617283 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:50.617294 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 05:56:50.617312 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.617318 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:50.617327 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 05:56:50.617344 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.617350 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:50.617360 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 05:56:50.617377 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.617383 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:50.617392 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:56:50.617409 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:50.617415 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:50.617424 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 05:56:50.617441 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:50.617447 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:50.617456 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 05:56:50.617473 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.617479 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:50.617488 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:50.617501 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 05:56:50.617548 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.617564 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.617570 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 05:56:50.617584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.617607 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.617614 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.617623 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:50.617635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.617649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.617659 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:50.617673 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.617679 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.617692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.617716 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:56:50.617722 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.617731 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 05:56:50.617744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.617758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.617767 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 05:56:50.617781 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 05:56:50.617806 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:50.617813 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 05:56:50.617822 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 05:56:50.617839 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:56:50.617845 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 05:56:50.617854 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 05:56:50.617871 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:50.617877 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 05:56:50.617886 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 05:56:50.617898 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 05:56:50.617921 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.617936 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.617942 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 05:56:50.617955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.617979 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.617986 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.617995 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:50.618012 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.618018 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.618027 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:56:50.618044 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.618050 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.618059 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:56:50.618071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.618092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.618102 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.618116 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.618122 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.618135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.618159 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.618166 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.618175 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 05:56:50.618188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.618202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.618212 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 05:56:50.618225 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.618252 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.618258 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.618268 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.618288 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.618304 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.618318 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.618343 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.618349 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.618358 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 05:56:50.618376 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.618382 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.618391 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 05:56:50.618408 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.618414 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.618423 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 05:56:50.618440 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.618446 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.618455 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 05:56:50.618472 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:50.618478 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.618487 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 05:56:50.618503 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.618509 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.618518 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 05:56:50.618535 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.618541 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.618550 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 05:56:50.618567 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.618573 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.618582 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:56:50.618599 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.618606 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.618615 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:56:50.618627 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.618670 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.618687 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.618692 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 05:56:50.618707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.618731 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.618737 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.618746 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:56:50.618764 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.618770 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.618779 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:56:50.618796 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.618802 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.618810 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:56:50.618827 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.618833 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.618842 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:56:50.618859 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.618865 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.618874 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:56:50.618886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.618915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.618924 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:50.618939 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.618945 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.618958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.618981 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.618987 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.619000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.619023 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:50.619042 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:50.619058 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.619068 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:56:50.619078 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 05:56:50.619090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.619103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:56:50.619113 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 05:56:50.619127 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.619133 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 05:56:50.619146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.619169 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.619176 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.619185 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 05:56:50.619198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.619212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.619221 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 05:56:50.619236 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.619241 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.619254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.619283 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:56:50.619290 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.619300 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 05:56:50.619313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.619327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.619337 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 05:56:50.619352 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.619357 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 05:56:50.619371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.619394 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.619400 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.619409 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:50.619422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.619436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.619445 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:50.619460 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.619465 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.619478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.619502 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:50.619508 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.619517 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 05:56:50.619530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.619544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.619554 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 05:56:50.619568 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:50.619593 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:50.619600 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:50.619609 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:50.619622 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:50.619637 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.619650 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:50.619675 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.619683 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:50.619692 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 05:56:50.619709 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.619715 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:50.619724 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 05:56:50.619741 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.619747 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:50.619756 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 05:56:50.619773 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.619779 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:50.619788 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 05:56:50.619804 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.619810 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:50.619819 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 05:56:50.619836 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:56:50.619842 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:50.619851 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 05:56:50.619868 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:56:50.619874 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:50.619883 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 05:56:50.619900 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:56:50.619906 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:50.619915 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 05:56:50.619932 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:50.619938 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:50.619947 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 05:56:50.619963 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.619969 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:50.619978 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 05:56:50.619995 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.620001 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:50.620010 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 05:56:50.620027 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.620033 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:50.620042 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 05:56:50.620059 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.620065 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:50.620074 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 05:56:50.620086 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:50.620143 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.620161 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.620167 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 05:56:50.620181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.620204 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.620211 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.620220 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 05:56:50.620233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.620247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.620256 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:50.620271 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.620282 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.620297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.620323 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.620330 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.620339 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 05:56:50.620351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.620366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.620375 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 05:56:50.620390 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.620396 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:50.620409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.620433 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.620439 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.620448 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 05:56:50.620465 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.620471 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.620480 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:56:50.620497 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.620504 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.620513 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:56:50.620530 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.620536 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.620545 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:56:50.620557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.620582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.620592 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.620606 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.620612 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.620625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.620649 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.620656 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.620665 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 05:56:50.620678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.620692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.620701 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:50.620715 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.620742 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.620749 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.620758 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.620771 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.620787 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.620800 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.620825 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.620831 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.620840 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:56:50.620857 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.620863 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.620872 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:56:50.620888 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.620895 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.620904 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 05:56:50.620920 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:50.620926 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.620935 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 05:56:50.620952 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.620958 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.620967 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:56:50.620984 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.620990 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.620999 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 05:56:50.621016 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:56:50.621022 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.621030 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 05:56:50.621043 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.621079 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.621094 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.621100 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 05:56:50.621113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.621136 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.621143 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.621152 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 05:56:50.621169 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.621175 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.621184 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 05:56:50.621201 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.621207 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.621216 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 05:56:50.621233 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.621239 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.621248 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 05:56:50.621264 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.621271 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.621287 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 05:56:50.621305 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.621311 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.621320 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 05:56:50.621337 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.621343 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.621352 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 05:56:50.621369 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.621375 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.621384 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 05:56:50.621397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.621436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.621446 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:50.621461 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.621467 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 05:56:50.621482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.621506 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:50.621512 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.621521 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 05:56:50.621534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.621549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.621558 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 05:56:50.621574 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:56:50.621581 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 05:56:50.621591 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 05:56:50.621606 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.621612 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 05:56:50.621625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.621647 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:50.621667 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:56:50.621683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.621693 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:56:50.621703 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 05:56:50.621720 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.621726 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 05:56:50.621736 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 05:56:50.621751 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:56:50.621758 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 05:56:50.621767 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 05:56:50.621784 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:50.621790 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:50.621799 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:50.621815 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.621821 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:50.621830 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.621847 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.621853 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:50.621862 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.621878 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:50.621884 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 05:56:50.621893 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:50.621910 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:50.621916 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 05:56:50.621925 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:50.621941 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:56:50.621947 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 05:56:50.621956 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 05:56:50.621972 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.621978 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 05:56:50.621987 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.622003 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:56:50.622009 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 05:56:50.622018 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 05:56:50.622034 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:50.622040 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 05:56:50.622049 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:50.622065 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.622071 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 05:56:50.622081 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.622096 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:56:50.622102 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 05:56:50.622111 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 05:56:50.622122 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 05:56:50.622153 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 05:56:50.622182 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 05:56:50.622209 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:56:50.622236 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 05:56:50.622262 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:50.622295 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 05:56:50.622322 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:50.622348 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 05:56:50.622375 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 05:56:50.622401 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 05:56:50.622427 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 05:56:50.622452 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 05:56:50.622479 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 05:56:50.622505 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 05:56:50.622532 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 05:56:50.622559 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 05:56:50.622586 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:50.622612 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 05:56:50.622638 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:50.622701 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 05:56:50.622727 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:50.622753 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 05:56:50.622778 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:50.622804 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 05:56:50.622830 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.622856 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:56:50.622882 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:50.622908 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:56:50.622934 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:50.622961 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:56:50.622987 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:50.623014 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 05:56:50.623041 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 05:56:50.623066 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 05:56:50.623093 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.623121 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:56:50.623147 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.623173 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:56:50.623200 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:50.623226 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:50.623253 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.623283 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:50.623311 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.623337 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:50.623363 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:50.623389 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 05:56:50.623415 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 05:56:50.623441 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 05:56:50.623466 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:50.623492 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 05:56:50.623518 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.623543 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 05:56:50.623569 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:50.623595 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 05:56:50.623621 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 05:56:50.623647 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 05:56:50.623673 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:50.623700 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 05:56:50.623726 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:50.623751 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 05:56:50.623778 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.623804 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 05:56:50.623830 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:50.623857 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 05:56:50.623884 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.623902 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.623928 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:50.623954 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.623971 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.623988 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624013 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:50.624039 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624056 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624072 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624089 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624115 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:50.624140 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624166 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:50.624192 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624218 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:50.624243 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624259 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624291 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:50.624318 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624335 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624361 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:50.624388 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624414 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:50.624440 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624466 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:50.624491 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624517 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:50.624542 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624568 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:50.624594 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624611 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624636 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:50.624662 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624688 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:50.624714 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624740 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:50.624766 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624792 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:50.624817 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624834 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624851 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624868 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624884 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624900 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624917 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624943 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:50.624968 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.624985 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.625002 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.625027 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:50.625098 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.625130 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:50.625160 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.625182 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.625200 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.625227 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:50.625293 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.625319 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.625337 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.625353 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.625370 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.625400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:50.625430 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.625448 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.625464 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.625481 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.625546 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.625577 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.625593 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.625610 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.625626 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.625655 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.625687 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.625713 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:50.625739 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.625760 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.625836 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.625865 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.625928 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:50.625967 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626037 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:56:50.626066 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626083 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626099 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626128 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.626159 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626176 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626192 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626209 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626225 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626295 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:50.626324 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626350 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 05:56:50.626380 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626411 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:50.626437 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626501 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:50.626535 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626552 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626569 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626585 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626614 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.626646 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626664 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626680 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626697 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626714 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626734 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626755 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626773 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626799 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 05:56:50.626826 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626846 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626877 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:50.626904 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626921 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626937 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.626965 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:50.626995 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627014 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627031 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627047 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627073 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:50.627101 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627132 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:50.627159 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627184 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:50.627213 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627230 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627261 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:50.627293 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627310 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627339 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:50.627370 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627396 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:50.627422 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627451 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:50.627478 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627503 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:50.627529 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627554 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:56:50.627580 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627597 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627623 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:56:50.627648 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627674 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:50.627699 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627725 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:50.627751 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627777 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:50.627803 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627819 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627836 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627852 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627869 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627885 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627902 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627928 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:50.627954 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627971 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.627987 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628013 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:50.628039 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628065 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:50.628091 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628108 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628124 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628150 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:50.628175 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628192 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628209 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628225 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628241 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628267 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:56:50.628299 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628317 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628333 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628349 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628375 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.628401 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628417 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628433 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628450 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628475 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.628501 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628527 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:56:50.628553 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628570 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628587 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628604 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628630 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:56:50.628655 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628681 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:56:50.628706 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628723 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628740 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628766 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.628792 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628808 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628825 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628841 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628858 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:56:50.628909 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628935 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 05:56:50.628961 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.628987 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:56:50.629012 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.629038 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:56:50.629064 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.629080 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.629097 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.629113 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.629139 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.629165 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.629181 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.629198 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.629214 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.629231 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.629247 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.629264 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.629285 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:56:50.629312 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 05:56:50.629338 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:50.629394 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:50.629445 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:50.629531 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:50.629623 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:50.629698 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:50.629749 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 05:56:50.629798 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:50.629852 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:50.629900 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:50.629949 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:50.629997 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:50.630044 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.630094 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:50.630142 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:50.630189 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:50.630237 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:50.630294 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.630344 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.630393 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:50.630444 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.630499 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.630554 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:50.630602 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:50.630649 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:50.630696 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.630743 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:50.630792 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:50.630842 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:50.630895 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:50.630942 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.630991 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:50.631047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:50.631136 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:50.631185 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:50.631234 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:50.631286 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:50.631336 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:50.631385 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 05:56:50.631434 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:50.631482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:50.631529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:50.631578 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:50.631625 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:50.631672 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.631721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:50.631769 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:50.631830 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:50.631880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:50.631931 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.631982 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.632032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:50.632083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.632138 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.632192 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:50.632241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:50.632296 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:50.632345 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.632394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:50.632445 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:50.632506 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:50.632558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:50.632605 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.632654 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:50.632711 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:50.632759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:50.632808 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:50.632856 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:50.632903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:50.632951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:50.632999 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 05:56:50.633047 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:50.633095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:50.633143 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:50.633191 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:50.633238 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:50.633291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.633390 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:50.633445 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:50.633492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:50.633540 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:50.633589 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.633638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.633687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:50.633736 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.633788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.633841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:50.633887 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:50.633934 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:50.633981 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.634027 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:50.634076 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:50.634126 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:50.634180 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:50.634227 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.634281 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:50.634338 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 05:56:50.634363 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:50.634424 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:50.634479 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:50.634534 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:50.634589 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:50.634643 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:50.634696 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:56:50.634750 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:50.634804 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:50.634859 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:50.634912 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:50.634967 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:50.635020 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.635075 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:50.635129 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:50.635182 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:50.635236 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:50.635296 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.635352 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.635407 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:50.635461 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.635515 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.635608 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:50.635665 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:50.635719 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:50.635773 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.635835 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:50.635889 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:50.635944 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:50.635998 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:50.636052 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.636105 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:50.636167 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 05:56:50.636191 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:50.636246 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:50.636380 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:50.636438 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:50.636495 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:50.636551 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:50.636619 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:56:50.636674 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:50.636728 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:50.636783 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:50.636838 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:50.636892 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:50.636946 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.637000 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:50.637055 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:50.637110 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:50.637164 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:50.637219 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.637278 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.637334 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:50.637389 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.637444 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.637498 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:50.637552 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:50.637606 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:50.637661 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.637715 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:50.637770 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:50.637824 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:50.637879 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:50.637933 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.637988 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:50.638049 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 05:56:50.638071 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:50.638122 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:50.638171 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:50.638220 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:50.638270 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:50.638324 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:50.638373 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:56:50.638422 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:50.638470 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:50.638520 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:50.638568 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:50.638617 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:50.638666 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.638715 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:50.638764 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:50.638812 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:50.638860 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:50.638910 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.638958 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.639008 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:50.639056 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.639105 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.639154 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:50.639202 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:50.639251 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:50.639305 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.639353 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:50.639402 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:50.639451 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:50.639499 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:50.639569 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.639660 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:50.639754 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 05:56:50.639788 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:56:50.639870 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:56:50.639951 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:50.640044 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:50.640126 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:56:50.640208 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:56:50.640301 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:56:50.640390 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:56:50.640474 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:50.640559 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:50.640640 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:50.640723 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:50.640804 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.640902 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:50.640973 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:50.641030 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:50.641085 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:56:50.641143 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.641199 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.641256 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:50.641317 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.641369 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.641421 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:50.641472 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:56:50.641523 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:50.641575 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.641626 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:50.641677 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:56:50.641728 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:50.641778 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:50.641830 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.641881 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:50.641935 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 05:56:50.641952 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 05:56:50.641981 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 05:56:50.642009 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 05:56:50.642036 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 05:56:50.642061 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 05:56:50.642075 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:56:50.642088 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:56:50.642095 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:50.642102 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:50.642110 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:56:50.642159 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:56:50.642166 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:56:50.642173 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:56:50.642179 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:50.642186 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:50.642193 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:50.642200 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:50.642206 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.642213 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:50.642220 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:50.642227 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:50.642233 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:56:50.642240 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.642246 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.642253 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:50.642259 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.642266 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.642277 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:50.642285 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:56:50.642291 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:50.642298 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.642304 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:50.642311 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:56:50.642317 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:50.642324 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:50.642330 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.642337 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:50.642344 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:56:50.642351 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:56:50.642358 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:50.642365 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:50.642371 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:56:50.642378 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:56:50.642385 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:56:50.642392 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:56:50.642399 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:50.642405 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:50.642412 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:50.642418 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:50.642425 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.642432 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:50.642438 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:50.642445 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:50.642451 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:56:50.642458 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.642465 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.642471 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:50.642478 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.642484 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.642491 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:50.642497 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:56:50.642503 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:50.642510 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.642516 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:50.642522 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:56:50.642529 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:50.642535 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:50.642542 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.642548 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:50.642554 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:56:50.642562 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:56:50.642569 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:50.642575 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:50.642581 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:56:50.642587 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:56:50.642593 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:56:50.642599 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:56:50.642604 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:50.642610 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:50.642616 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:50.642622 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:50.642628 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.642634 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:50.642640 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:50.642646 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:50.642651 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:56:50.642657 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.642663 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.642669 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:50.642675 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.642681 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.642687 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:50.642693 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:56:50.642699 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:50.642705 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.642711 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:50.642717 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:56:50.642723 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:50.642728 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:50.642734 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.642740 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:50.642746 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:56:50.642752 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:56:50.642758 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:56:50.642764 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:56:50.642770 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:56:50.642776 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:56:50.642782 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:56:50.642788 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:56:50.642794 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:56:50.642800 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:56:50.642806 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:56:50.642811 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:56:50.642817 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.642867 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:56:50.642873 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:56:50.642879 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:56:50.642885 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:56:50.642891 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.642897 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:56:50.642903 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:56:50.642909 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:56:50.642915 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:56:50.642921 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:56:50.642927 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:56:50.642932 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:56:50.642938 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:56:50.642944 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:56:50.642950 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:56:50.642956 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:56:50.642961 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:56:50.642967 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:56:50.642973 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:56:50.643173 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 05:56:50.643182 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:56:50.643187 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:56:50.643191 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:56:50.643197 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 05:56:50.643201 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 05:56:50.643205 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 05:56:50.643213 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 05:56:50.643220 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 05:56:50.643252 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 05:56:50.643259 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "185856" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:56:50.643271 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 05:56:50.643297 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 05:56:50.643302 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 05:56:50.643306 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 05:56:50.643310 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 05:56:50.643315 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "185856" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:56:50.643323 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:56:50.643329 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:56:50.643333 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:56:50.643341 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 05:56:50.643349 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:56:50.643353 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 05:56:50.643372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.643380 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 05:56:50.643385 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.643406 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 05:56:50.643412 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 05:56:50.643415 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 05:56:50.643419 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 05:56:50.643422 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 05:56:50.643425 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 05:56:50.643429 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 05:56:50.643433 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 05:56:50.643439 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "185856" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:56:50.643448 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:56:50.643454 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:56:50.643457 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:56:50.643463 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 05:56:50.643468 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 05:56:50.643471 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:56:50.643494 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 05:56:50.643500 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:56:50.643504 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:56:50.643509 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:56:50.643512 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:56:50.643521 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 05:56:50.643527 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:56:50.643531 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:56:50.643535 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 05:56:50.643541 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "185856" 2019-02-24 05:56:50.643548 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:56:50.643551 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:56:50.643556 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:56:50.643562 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:56:50.643566 wsdl: in serializeType: returning: 185856 2019-02-24 05:56:50.643571 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 05:56:50.643578 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:56:50.643581 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:56:50.643585 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 05:56:50.643589 wsdl: in serializeType: returning: 185856 2019-02-24 05:56:50.643593 wsdl: serializeRPCParameters returning: 185856 2019-02-24 05:56:50.643611 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=185856 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 05:56:50.643615 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 05:56:50.643621 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6411"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 05:56:50.643634 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 05:56:50.643639 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=185856 2019-02-24 05:56:50.643647 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 05:56:50.643707 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 05:56:50.643655 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 05:56:50.643665 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 05:56:50.643669 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 05:56:50.643673 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 05:56:50.643677 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 05:56:50.643683 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:56:50.643690 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:56:50.643697 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 05:56:50.643702 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 05:56:50.643713 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 05:56:50.643720 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 05:56:50.643726 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 05:56:50.651102 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 05:56:50.651115 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 05:56:50.651124 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 05:56:50.651130 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 05:56:50.651134 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:56:50.651138 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:56:50.651142 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 05:56:50.651146 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 05:56:50.651150 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 05:56:50.651292 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 05:56:50.661238 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 05:56:50.661254 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 05:56:50.661280 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:56:50.661286 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 05:56:50.661292 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 05:56:50.661297 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 05:56:50.661306 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 05:56:50.661311 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 05:56:50.661316 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 05:56:50.661322 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 04:56:43 GMT 2019-02-24 05:56:50.661327 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 05:56:50.661332 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 05:56:50.661338 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 05:56:50.661345 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 05:56:50.661365 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 05:56:50.661373 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 05:56:50.661381 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 05:56:50.661385 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 05:56:50.661390 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 05:56:50.661417 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 05:56:50.661427 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 05:56:50.661432 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 05:56:50.661450 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:56:50.661456 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 04:56:43 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 05:56:50.661479 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 05:56:50.661487 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 05:56:50.661510 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 05:56:50.661516 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 05:56:50.661603 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 05:56:50.661686 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 05:56:50.661692 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 05:56:50.661698 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 05:56:50.661707 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 05:56:50.661729 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 05:56:50.661781 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 05:56:50.661804 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 05:56:50.661815 nusoap_client: got fault 2019-02-24 05:56:50.661822 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 05:56:50.661826 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 05:56:50.661830 nusoap_client: detail =