Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 169.75Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
1825818C91 Model turbiny: GTP38
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2404
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 13:04:59 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 15:05:13.156952 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 15:05:13.157012 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:05:13.157047 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179393" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 15:05:13.157078 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:05:13.157096 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 15:05:13.157109 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 15:05:13.157129 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 15:05:13.157145 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:05:13.157157 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:05:13.157172 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:05:13.157186 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 15:05:13.157207 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 15:05:13.157217 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 15:05:13.157226 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 15:05:13.157234 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 15:05:13.157242 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 15:05:13.157260 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:05:13.157280 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:05:13.157294 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 15:05:13.157304 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 15:05:13.157315 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 15:05:13.157334 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 15:05:13.157348 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 15:05:13.163766 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 15:05:13.163784 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 15:05:13.163800 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 15:05:13.163811 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:05:13.163821 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:05:13.163835 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 15:05:13.163844 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 15:05:13.163884 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 15:05:13.180715 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 15:05:13.180787 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 15:05:13.180829 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 15:05:13.180841 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 15:05:13.180851 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 15:05:13.180862 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 15:05:13.180874 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 15:05:13.180886 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 15:05:13.180905 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 15:05:13.180917 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 13:04:59 GMT 2019-10-21 15:05:13.180928 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 15:05:13.180938 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 15:05:13.180949 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 15:05:13.180963 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 15:05:13.181003 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 15:05:13.181033 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 15:05:13.187150 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:05:13.187209 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:05:13.187312 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:05:13.187387 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:05:13.187438 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:05:13.193301 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:05:13.193401 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:05:13.193587 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:05:13.193694 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:05:13.193759 soap_transport_http: read buffer of 992 bytes 2019-10-21 15:05:13.199848 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:05:13.199978 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:05:13.200039 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-10-21 15:05:13.200144 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:05:13.200311 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:05:13.200420 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-10-21 15:05:13.200527 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:05:13.200646 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 15:05:13.200711 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:05:13.206022 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:05:13.206053 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:05:13.206194 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 15:05:13.206405 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:05:13.206544 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 15:05:13.206626 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-10-21 15:05:13.206834 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:05:13.206861 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:05:13.207002 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:05:13.207154 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-10-21 15:05:13.207262 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-21 15:05:13.207366 soap_transport_http: read buffer of 5623 bytes 2019-10-21 15:05:13.207390 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 15:05:13.207399 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 15:05:13.207549 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 15:05:13.207606 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 15:05:13.207627 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 15:05:13.207638 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 15:05:13.207661 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 15:05:13.207674 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 15:05:13.207916 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 15:05:13.207938 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 15:05:13.208020 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.208037 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 15:05:13.208074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.208129 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.208145 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.208176 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:05:13.208214 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.208228 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.208249 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:05:13.208281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.208324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.208349 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 15:05:13.208379 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.208391 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.208422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.208475 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:05:13.208490 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.208511 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 15:05:13.208537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.208567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.208599 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 15:05:13.208629 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.208640 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 15:05:13.208668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.208714 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.208728 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.208747 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:05:13.208780 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.208793 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.208812 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:05:13.208848 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.208861 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.208881 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 15:05:13.208907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.208948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.208973 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 15:05:13.209004 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.209016 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 15:05:13.209044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.209095 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:05:13.209108 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.209128 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 15:05:13.209156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.209187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.209209 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 15:05:13.209238 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.209249 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 15:05:13.209274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.209320 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.209333 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.209351 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:05:13.209383 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.209396 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.209416 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:05:13.209452 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.209465 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.209483 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 15:05:13.209518 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.209531 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.209550 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:05:13.209583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.209632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.209657 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:05:13.209686 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.209698 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.209727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.209775 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.209787 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.209814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.209866 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:05:13.209904 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:05:13.209936 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.209956 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:05:13.209977 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 15:05:13.210003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.210032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:05:13.210054 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 15:05:13.210083 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.210094 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 15:05:13.210128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.210179 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.210192 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.210212 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:05:13.210246 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.210259 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.210277 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:05:13.210311 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.210324 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.210342 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 15:05:13.210376 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.210388 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.210405 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:05:13.210429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.210477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.210498 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:05:13.210525 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.210536 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.210565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.210623 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:05:13.210636 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.210655 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 15:05:13.210682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.210711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.210733 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 15:05:13.210763 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.210775 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 15:05:13.210805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.210853 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.210866 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.210886 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:05:13.210913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.210942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.210962 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 15:05:13.210990 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.211001 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.211027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.211074 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.211086 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.211103 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 15:05:13.211129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.211157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.211179 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 15:05:13.211208 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.211219 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 15:05:13.211246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.211295 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.211308 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.211327 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:05:13.211354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.211382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.211404 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 15:05:13.211432 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.211444 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.211471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.211519 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.211532 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.211550 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 15:05:13.211582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.211609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.211630 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 15:05:13.211657 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.211667 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 15:05:13.211699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.211752 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.211766 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.211785 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 15:05:13.211826 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.211839 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.211859 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:05:13.211885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.211922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.211944 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 15:05:13.211974 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.211985 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.212012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.212061 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.212075 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.212093 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 15:05:13.212119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.212147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.212165 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 15:05:13.212192 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.212203 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 15:05:13.212229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.212273 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.212287 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.212306 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 15:05:13.212341 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.212354 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.212372 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:05:13.212399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.212434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.212456 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 15:05:13.212486 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.212497 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.212525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.212580 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.212595 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.212616 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 15:05:13.212643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.212671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.212691 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 15:05:13.212719 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.212731 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 15:05:13.212757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.212802 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.212814 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.212831 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:05:13.212855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.212884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.212906 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 15:05:13.212935 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.212946 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.212973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.213021 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.213034 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.213050 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 15:05:13.213077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.213105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.213127 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 15:05:13.213157 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.213169 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 15:05:13.213196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.213244 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.213257 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.213276 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:05:13.213302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.213330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.213348 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 15:05:13.213375 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.213386 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.213412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.213458 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:05:13.213470 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.213490 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 15:05:13.213517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.213584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.213610 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 15:05:13.213641 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.213652 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 15:05:13.213680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.213730 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.213744 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.213763 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 15:05:13.213788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.213817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.213839 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:05:13.213867 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.213879 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.213905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.213951 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.213964 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.213982 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 15:05:13.214006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.214033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.214054 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 15:05:13.214083 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.214094 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 15:05:13.214121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.214169 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.214183 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.214202 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 15:05:13.214229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.214257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.214279 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 15:05:13.214308 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.214320 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.214347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.214396 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.214409 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.214428 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 15:05:13.214454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.214482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.214501 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 15:05:13.214528 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.214540 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 15:05:13.214565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.214619 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.214655 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.214678 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 15:05:13.214708 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.214716 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.214727 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 15:05:13.214744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.214769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.214782 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:05:13.214799 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.214806 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.214822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.214850 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:05:13.214857 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.214868 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 15:05:13.214882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.214898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.214908 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 15:05:13.214924 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.214931 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 15:05:13.214945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.214971 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.214978 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.214988 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:05:13.215001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.215028 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.215043 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215049 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.215063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215091 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.215098 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215108 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 15:05:13.215122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.215148 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:05:13.215163 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215169 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 15:05:13.215183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215209 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:05:13.215216 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215226 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 15:05:13.215240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.215266 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:05:13.215281 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215288 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.215301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215325 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215331 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215370 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:05:13.215391 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:05:13.215408 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215419 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:05:13.215429 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 15:05:13.215442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:05:13.215467 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:05:13.215482 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215488 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 15:05:13.215502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215527 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:05:13.215534 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215544 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 15:05:13.215557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.215582 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 15:05:13.215597 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215603 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.215624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215650 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215656 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215694 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:05:13.215714 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:05:13.215731 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215744 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:05:13.215758 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 15:05:13.215771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:05:13.215796 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 15:05:13.215812 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215818 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 15:05:13.215832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215858 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:05:13.215865 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215874 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 15:05:13.215888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.215914 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 15:05:13.215928 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215934 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.215948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215971 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215978 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.215992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216015 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:05:13.216035 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:05:13.216052 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216062 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:05:13.216073 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 15:05:13.216085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:05:13.216110 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:05:13.216124 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216131 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 15:05:13.216144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216170 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.216177 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216187 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 15:05:13.216204 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.216211 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216221 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 15:05:13.216238 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.216245 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216254 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 15:05:13.216272 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.216278 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216288 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 15:05:13.216305 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.216312 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216321 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 15:05:13.216339 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.216345 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216355 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 15:05:13.216372 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.216379 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216388 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:05:13.216402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.216452 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 15:05:13.216468 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216475 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.216488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216514 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.216521 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216531 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 15:05:13.216544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.216570 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 15:05:13.216585 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216591 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 15:05:13.216605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216635 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.216643 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216652 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 15:05:13.216670 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.216677 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216687 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:05:13.216704 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.216711 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216720 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 15:05:13.216734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.216773 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 15:05:13.216788 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216794 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.216808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216833 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.216840 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216850 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 15:05:13.216863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.216889 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 15:05:13.216903 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216910 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 15:05:13.216924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216948 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.216955 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216965 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:05:13.216978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.216994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.217004 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.217019 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.217025 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.217039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.217064 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.217071 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.217081 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 15:05:13.217094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.217110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.217120 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:05:13.217135 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.217141 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 15:05:13.217154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.217180 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.217187 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.217196 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 15:05:13.217214 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.217220 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.217230 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:05:13.217247 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.217253 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.217263 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 15:05:13.217276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.217300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.217310 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.217325 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.217331 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.217345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.217370 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.217377 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.217387 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 15:05:13.217400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.217415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.217425 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:05:13.217440 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.217446 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 15:05:13.217460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.217484 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.217491 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.217501 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 15:05:13.217518 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.217525 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.217534 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:05:13.217552 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.217558 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.217568 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:05:13.217585 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.217592 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.217601 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 15:05:13.217624 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.217631 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.217640 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 15:05:13.217654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.217685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.217696 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:05:13.217711 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.217716 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.217731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.217761 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:05:13.217769 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.217779 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 15:05:13.217792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.217808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.217818 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 15:05:13.217832 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:05:13.217862 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 15:05:13.217869 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:05:13.217879 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 15:05:13.217892 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:05:13.217909 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.217923 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:05:13.217948 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.217955 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:05:13.217965 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:05:13.217982 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:05:13.217989 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:05:13.217999 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 15:05:13.218016 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:05:13.218023 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:05:13.218032 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 15:05:13.218049 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:05:13.218056 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:05:13.218065 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 15:05:13.218082 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:05:13.218089 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:05:13.218098 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 15:05:13.218115 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:05:13.218122 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:05:13.218131 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 15:05:13.218149 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.218156 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:05:13.218166 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.218183 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.218190 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:05:13.218199 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:05:13.218216 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.218223 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:05:13.218232 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 15:05:13.218250 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.218256 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:05:13.218265 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:05:13.218282 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.218289 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:05:13.218298 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:05:13.218311 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:05:13.218366 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.218384 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.218390 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 15:05:13.218405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.218430 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.218437 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.218446 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:05:13.218464 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.218470 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.218480 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 15:05:13.218497 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.218504 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.218513 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 15:05:13.218530 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.218537 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.218546 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 15:05:13.218559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.218586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.218596 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.218611 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.218622 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.218638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.218663 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.218670 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.218680 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 15:05:13.218694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.218709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.218720 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 15:05:13.218733 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.218766 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.218774 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.218784 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.218797 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.218814 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.218828 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.218853 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.218860 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.218870 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 15:05:13.218887 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.218894 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.218903 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 15:05:13.218920 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.218927 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.218937 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 15:05:13.218954 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.218960 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.218970 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 15:05:13.218987 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:05:13.218994 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.219003 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 15:05:13.219024 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:05:13.219031 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.219041 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 15:05:13.219059 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.219066 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.219075 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:05:13.219093 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.219099 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.219108 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 15:05:13.219126 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.219132 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.219142 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 15:05:13.219160 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.219166 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.219176 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:05:13.219193 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.219200 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.219209 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:05:13.219222 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.219276 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.219293 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.219300 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 15:05:13.219314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.219340 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.219347 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.219357 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 15:05:13.219374 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.219380 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.219390 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:05:13.219407 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.219413 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.219423 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 15:05:13.219440 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:05:13.219446 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.219455 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 15:05:13.219469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.219496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.219506 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.219521 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.219527 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.219541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.219566 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.219573 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.219583 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 15:05:13.219597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.219612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.219628 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 15:05:13.219643 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.219670 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.219677 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.219687 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.219701 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.219717 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.219731 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.219762 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.219770 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.219780 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 15:05:13.219798 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.219804 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.219814 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 15:05:13.219831 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.219837 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.219847 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 15:05:13.219865 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.219871 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.219881 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 15:05:13.219898 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:05:13.219905 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.219914 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 15:05:13.219931 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:05:13.219938 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.219948 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 15:05:13.219965 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.219971 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.219981 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:05:13.219998 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.220004 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.220014 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 15:05:13.220031 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.220037 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.220047 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 15:05:13.220064 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:05:13.220071 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.220081 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 15:05:13.220098 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.220104 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.220114 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:05:13.220131 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.220138 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.220147 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:05:13.220160 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.220217 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.220233 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:05:13.220260 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:05:13.220267 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:05:13.220277 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:05:13.220290 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:05:13.220307 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.220320 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:05:13.220346 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.220353 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:05:13.220362 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 15:05:13.220380 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.220387 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:05:13.220397 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 15:05:13.220414 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.220420 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:05:13.220430 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 15:05:13.220447 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.220453 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:05:13.220463 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 15:05:13.220480 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.220486 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:05:13.220496 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 15:05:13.220513 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:05:13.220519 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:05:13.220529 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 15:05:13.220546 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.220552 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:05:13.220561 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 15:05:13.220579 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:05:13.220585 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:05:13.220595 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 15:05:13.220612 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:05:13.220623 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:05:13.220634 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 15:05:13.220652 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:05:13.220659 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:05:13.220668 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 15:05:13.220685 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:05:13.220692 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:05:13.220702 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 15:05:13.220719 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:05:13.220725 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:05:13.220735 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 15:05:13.220756 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.220763 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:05:13.220773 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:05:13.220791 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.220797 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:05:13.220807 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 15:05:13.220820 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:05:13.220885 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.220904 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.220910 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 15:05:13.220934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.220960 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.220967 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.220977 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 15:05:13.220990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.221006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.221016 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:05:13.221031 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.221037 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.221051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.221076 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:05:13.221083 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.221092 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 15:05:13.221106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.221121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.221131 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 15:05:13.221146 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.221152 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 15:05:13.221166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.221191 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.221198 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.221208 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:05:13.221225 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.221232 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.221245 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 15:05:13.221263 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.221270 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.221280 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 15:05:13.221297 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:05:13.221304 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.221314 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 15:05:13.221327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.221353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.221364 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 15:05:13.221379 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.221385 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.221399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.221424 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:05:13.221431 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.221441 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 15:05:13.221454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.221469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.221479 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 15:05:13.221493 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:05:13.221526 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 15:05:13.221533 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:05:13.221543 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 15:05:13.221556 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:05:13.221573 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.221587 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 15:05:13.221612 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.221624 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 15:05:13.221634 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 15:05:13.221652 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.221659 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 15:05:13.221668 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 15:05:13.221686 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.221692 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 15:05:13.221702 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 15:05:13.221719 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:05:13.221726 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 15:05:13.221735 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 15:05:13.221758 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.221765 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 15:05:13.221775 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 15:05:13.221793 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.221800 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 15:05:13.221809 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 15:05:13.221826 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.221833 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 15:05:13.221847 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:05:13.221865 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:05:13.221872 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 15:05:13.221881 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 15:05:13.221899 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:05:13.221905 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 15:05:13.221915 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 15:05:13.221932 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.221939 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 15:05:13.221948 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:05:13.221962 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 15:05:13.222011 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.222028 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.222035 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 15:05:13.222053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.222078 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.222085 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.222095 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:05:13.222108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.222124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.222134 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 15:05:13.222149 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.222156 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.222169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.222194 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:05:13.222201 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.222211 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 15:05:13.222224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.222239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.222249 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 15:05:13.222263 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 15:05:13.222289 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:05:13.222296 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 15:05:13.222317 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 15:05:13.222335 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:05:13.222342 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 15:05:13.222352 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 15:05:13.222369 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:05:13.222376 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 15:05:13.222385 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 15:05:13.222399 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 15:05:13.222422 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.222438 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.222444 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 15:05:13.222458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.222483 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.222490 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.222500 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:05:13.222517 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.222523 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.222533 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 15:05:13.222551 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.222558 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.222567 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 15:05:13.222580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.222603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.222613 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.222634 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.222640 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.222658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.222683 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.222690 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.222700 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 15:05:13.222713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.222729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.222739 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 15:05:13.222757 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.222784 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.222792 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.222802 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.222815 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.222831 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.222845 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.222875 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.222882 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.222892 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 15:05:13.222910 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.222916 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.222926 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 15:05:13.222943 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.222949 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.222958 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 15:05:13.222975 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.222982 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.222991 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 15:05:13.223008 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:05:13.223015 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.223024 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 15:05:13.223041 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.223048 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.223057 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 15:05:13.223074 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.223081 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.223090 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 15:05:13.223107 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.223114 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.223123 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:05:13.223140 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.223147 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.223156 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:05:13.223170 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.223215 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.223232 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.223239 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 15:05:13.223257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.223282 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.223290 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.223299 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 15:05:13.223317 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.223324 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.223333 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:05:13.223351 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.223358 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.223371 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:05:13.223389 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.223396 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.223405 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 15:05:13.223423 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.223429 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.223439 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 15:05:13.223452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.223482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.223493 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:05:13.223508 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.223514 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.223528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.223552 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.223559 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.223572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.223596 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:05:13.223627 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:05:13.223645 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.223656 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:05:13.223667 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 15:05:13.223680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.223695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:05:13.223705 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 15:05:13.223720 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.223726 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 15:05:13.223741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.223771 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.223778 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.223788 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 15:05:13.223801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.223817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.223827 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 15:05:13.223842 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.223848 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.223862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.223886 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 15:05:13.223893 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.223903 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 15:05:13.223916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.223932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.223942 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 15:05:13.223956 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.223962 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 15:05:13.223980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.224005 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.224012 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.224022 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:05:13.224035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.224050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.224061 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 15:05:13.224075 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.224081 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.224095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.224120 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:05:13.224126 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.224136 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 15:05:13.224149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.224165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.224175 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 15:05:13.224188 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:05:13.224222 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 15:05:13.224229 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:05:13.224239 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 15:05:13.224253 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:05:13.224269 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.224283 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:05:13.224308 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.224315 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:05:13.224324 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 15:05:13.224342 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.224348 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:05:13.224358 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 15:05:13.224375 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.224382 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:05:13.224391 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 15:05:13.224408 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.224414 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:05:13.224424 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 15:05:13.224441 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.224448 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:05:13.224457 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 15:05:13.224474 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:05:13.224481 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:05:13.224491 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 15:05:13.224509 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:05:13.224515 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:05:13.224525 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 15:05:13.224542 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:05:13.224548 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:05:13.224561 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 15:05:13.224580 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:05:13.224586 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:05:13.224596 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 15:05:13.224613 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.224624 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:05:13.224634 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 15:05:13.224652 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.224660 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:05:13.224669 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 15:05:13.224687 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.224693 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:05:13.224702 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 15:05:13.224719 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.224726 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:05:13.224736 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 15:05:13.224756 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:05:13.224824 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.224846 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.224853 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 15:05:13.224872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.224898 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.224905 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.224914 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 15:05:13.224928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.224943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.224953 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:05:13.224968 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.224974 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.224993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.225018 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.225025 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.225035 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 15:05:13.225048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.225064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.225074 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 15:05:13.225088 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.225095 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 15:05:13.225109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.225133 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.225140 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.225150 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 15:05:13.225167 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.225174 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.225183 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:05:13.225200 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.225207 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.225216 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:05:13.225233 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.225240 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.225249 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 15:05:13.225262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.225289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.225299 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.225314 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.225320 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.225338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.225364 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.225371 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.225381 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 15:05:13.225394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.225410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.225420 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 15:05:13.225433 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.225460 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.225467 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.225477 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.225490 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.225506 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.225520 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.225550 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.225558 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.225567 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:05:13.225585 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.225592 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.225602 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:05:13.225624 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.225631 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.225641 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 15:05:13.225658 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:05:13.225666 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.225675 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 15:05:13.225693 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.225699 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.225708 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:05:13.225726 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.225733 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.225744 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 15:05:13.225766 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 15:05:13.225772 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.225782 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 15:05:13.225795 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.225834 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.225851 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.225857 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 15:05:13.225876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.225901 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.225908 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.225918 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 15:05:13.225935 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.225942 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.225951 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 15:05:13.225968 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.225975 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.225984 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 15:05:13.226002 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.226008 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.226018 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 15:05:13.226035 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.226042 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.226051 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 15:05:13.226069 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.226075 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.226085 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 15:05:13.226102 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.226109 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.226118 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 15:05:13.226135 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.226142 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.226155 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 15:05:13.226168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.226209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.226220 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:05:13.226235 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.226242 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 15:05:13.226256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.226281 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:05:13.226288 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.226298 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 15:05:13.226311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.226327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.226337 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 15:05:13.226353 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:05:13.226360 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 15:05:13.226374 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 15:05:13.226390 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.226396 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 15:05:13.226410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.226433 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:05:13.226454 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:05:13.226471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.226482 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:05:13.226492 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 15:05:13.226509 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.226516 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 15:05:13.226526 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 15:05:13.226542 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:05:13.226549 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 15:05:13.226558 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 15:05:13.226576 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:05:13.226582 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 15:05:13.226592 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:05:13.226609 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.226620 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 15:05:13.226631 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.226649 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.226655 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 15:05:13.226665 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.226682 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:05:13.226688 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 15:05:13.226702 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:05:13.226719 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:05:13.226726 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 15:05:13.226735 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:05:13.226757 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:05:13.226764 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 15:05:13.226774 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 15:05:13.226791 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.226798 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 15:05:13.226808 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.226825 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 15:05:13.226832 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 15:05:13.226841 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 15:05:13.226858 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:05:13.226864 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 15:05:13.226881 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:05:13.226898 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.226905 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 15:05:13.226915 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.226931 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:05:13.226937 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 15:05:13.226946 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 15:05:13.226959 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 15:05:13.226994 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 15:05:13.227024 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 15:05:13.227051 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:05:13.227078 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 15:05:13.227105 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:05:13.227132 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 15:05:13.227158 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:05:13.227190 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 15:05:13.227217 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 15:05:13.227244 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 15:05:13.227270 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 15:05:13.227296 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 15:05:13.227323 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 15:05:13.227349 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 15:05:13.227375 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 15:05:13.227401 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 15:05:13.227428 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 15:05:13.227454 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 15:05:13.227480 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 15:05:13.227506 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 15:05:13.227547 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:05:13.227575 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 15:05:13.227602 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 15:05:13.227634 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 15:05:13.227661 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:05:13.227688 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 15:05:13.227714 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.227741 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:05:13.227773 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:05:13.227799 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:05:13.227826 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 15:05:13.227853 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 15:05:13.227880 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 15:05:13.227906 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:05:13.227932 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 15:05:13.228146 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 15:05:13.228193 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 15:05:13.228227 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 15:05:13.228273 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.228321 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:05:13.228360 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.228392 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:05:13.228428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:05:13.228471 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 15:05:13.228499 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.228534 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 15:05:13.228565 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.228599 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 15:05:13.228632 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:05:13.228662 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 15:05:13.228696 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 15:05:13.228742 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 15:05:13.228790 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 15:05:13.228836 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 15:05:13.228871 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.228906 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 15:05:13.228939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:05:13.228977 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 15:05:13.229020 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 15:05:13.229050 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 15:05:13.229087 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 15:05:13.229130 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 15:05:13.229167 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:05:13.229202 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 15:05:13.229239 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.229269 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 15:05:13.229304 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:05:13.229337 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 15:05:13.229372 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.229396 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.229438 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:05:13.229474 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.229492 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.229509 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.229541 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:05:13.229578 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.229605 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.229631 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.229662 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.229699 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:05:13.229728 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.229749 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.229781 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.229810 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.229851 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:05:13.229889 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.229935 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:05:13.229969 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.230016 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:05:13.230051 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.230082 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.230122 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:05:13.230150 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.230167 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.230193 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:05:13.230219 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.230245 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:05:13.230272 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.230298 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:05:13.230325 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.230351 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:05:13.230377 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.230403 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:05:13.230429 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.230446 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.230473 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:05:13.230499 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.230525 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:05:13.230550 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.230577 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:05:13.230603 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.230635 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:05:13.230663 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.230690 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:05:13.230717 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.230734 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.230756 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.230774 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.230791 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.230807 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.230824 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.230855 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:05:13.230881 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.230898 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.230914 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.230940 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:05:13.230967 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.230993 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:05:13.231020 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231037 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231054 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231080 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:05:13.231106 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231123 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231156 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231173 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231199 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:05:13.231225 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231242 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231259 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231277 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231304 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.231330 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231347 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231365 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231383 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231409 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.231436 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231467 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:05:13.231493 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231510 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231527 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231544 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231570 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:05:13.231596 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231626 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:05:13.231653 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231670 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231686 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231712 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.231738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231759 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231776 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231793 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231810 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231836 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:05:13.231861 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231887 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 15:05:13.231915 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231942 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:05:13.231968 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.231994 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:05:13.232021 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232038 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232054 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232071 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232097 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.232129 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232146 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232163 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232180 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232196 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232213 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232230 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232247 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232273 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 15:05:13.232299 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232316 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232342 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:05:13.232368 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232385 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232401 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232427 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:05:13.232453 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232469 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232486 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232503 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232528 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:05:13.232554 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232571 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232588 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232604 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232635 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:05:13.232661 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232688 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:05:13.232714 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232740 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:05:13.232778 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232796 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232823 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:05:13.232848 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232865 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232891 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:05:13.232917 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232942 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:05:13.232968 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.232994 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:05:13.233020 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233046 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:05:13.233072 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233098 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:05:13.233124 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233141 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233166 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:05:13.233192 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233219 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:05:13.233245 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233272 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:05:13.233297 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233323 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:05:13.233349 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233375 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:05:13.233402 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233420 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233436 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233453 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233469 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233490 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233507 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233533 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:05:13.233559 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233575 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233592 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233625 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:05:13.233652 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233678 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:05:13.233705 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233722 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233739 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233765 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:05:13.233791 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233809 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233825 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233853 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233872 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233900 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:05:13.233926 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233943 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233960 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.233977 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234005 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.234040 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234066 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234097 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234126 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234193 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.234241 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234287 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:05:13.234316 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234333 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234350 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234366 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234392 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:05:13.234418 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234444 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:05:13.234470 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234487 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234504 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234530 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.234556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234573 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234590 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234629 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234656 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:05:13.234683 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234709 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 15:05:13.234735 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234762 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:05:13.234788 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234815 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:05:13.234841 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234858 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234874 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234896 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234922 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.234949 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234966 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234983 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.234999 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.235016 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.235032 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.235049 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.235066 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:05:13.235092 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 15:05:13.235136 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 15:05:13.235198 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:05:13.235249 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:05:13.235300 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:05:13.235350 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:05:13.235397 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 15:05:13.235447 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 15:05:13.235496 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 15:05:13.235544 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 15:05:13.235592 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:05:13.235645 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:05:13.235694 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:05:13.235744 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:05:13.235792 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.235841 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:05:13.235890 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:05:13.235939 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:05:13.235988 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:05:13.236037 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:05:13.236085 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.236134 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.236182 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:05:13.236231 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.236288 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.236342 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:05:13.236389 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 15:05:13.236452 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:05:13.236499 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.236546 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:05:13.236595 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 15:05:13.236649 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:05:13.236914 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:05:13.236967 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.237019 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:05:13.237076 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 15:05:13.237125 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:05:13.237173 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:05:13.237222 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:05:13.237271 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:05:13.237318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 15:05:13.237366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 15:05:13.237414 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 15:05:13.237462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 15:05:13.237510 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:05:13.237558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:05:13.237606 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:05:13.237659 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:05:13.237706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.237755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:05:13.237804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:05:13.237852 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:05:13.237899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:05:13.237948 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:05:13.237996 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.238045 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.238094 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:05:13.238143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.238196 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.238248 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:05:13.238295 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 15:05:13.238341 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:05:13.238389 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.238436 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:05:13.238485 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 15:05:13.238538 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:05:13.238591 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:05:13.238645 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.238694 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:05:13.238751 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 15:05:13.238800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:05:13.238849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:05:13.238899 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:05:13.238947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:05:13.238994 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 15:05:13.239042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 15:05:13.239090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 15:05:13.239138 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 15:05:13.239187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:05:13.239234 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:05:13.239290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:05:13.239338 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:05:13.239385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.239434 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:05:13.239481 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:05:13.239530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:05:13.239579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:05:13.239632 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:05:13.239681 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.239735 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.239784 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:05:13.239833 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.239886 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.239939 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:05:13.239986 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 15:05:13.240034 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:05:13.240084 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.240132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:05:13.240185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 15:05:13.240235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:05:13.240288 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:05:13.240335 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.240385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:05:13.240440 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 15:05:13.240467 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:05:13.240529 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:05:13.240585 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:05:13.240646 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:05:13.240702 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:05:13.240757 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:05:13.240811 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:05:13.240866 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:05:13.240920 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:05:13.240975 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:05:13.241031 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:05:13.241087 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:05:13.241142 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:05:13.241196 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.241251 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:05:13.241305 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:05:13.241359 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:05:13.241452 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:05:13.241507 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:05:13.241562 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.241621 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.241678 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:05:13.241732 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.241787 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.241842 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:05:13.241897 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:05:13.242164 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:05:13.242220 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.242275 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:05:13.242330 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:05:13.242384 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:05:13.242438 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:05:13.242493 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.242549 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:05:13.242611 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 15:05:13.242641 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:05:13.242697 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:05:13.242752 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:05:13.242807 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:05:13.242866 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:05:13.242922 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:05:13.242978 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:05:13.243033 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:05:13.243087 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:05:13.243143 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:05:13.243197 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:05:13.243252 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:05:13.243320 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:05:13.243375 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.243431 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:05:13.243485 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:05:13.243540 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:05:13.243614 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:05:13.243679 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:05:13.243749 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.243805 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.243861 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:05:13.243920 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.243975 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.244029 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:05:13.244088 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:05:13.244166 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:05:13.244222 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.244277 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:05:13.244331 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:05:13.244391 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:05:13.244445 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:05:13.244500 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.244570 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:05:13.244638 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 15:05:13.244662 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:05:13.244713 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:05:13.244763 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:05:13.244813 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:05:13.244868 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:05:13.244917 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:05:13.244966 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:05:13.245016 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:05:13.245079 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:05:13.245397 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:05:13.245448 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:05:13.245497 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:05:13.245558 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:05:13.245608 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.245668 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:05:13.245718 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:05:13.245768 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:05:13.245831 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:05:13.245880 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:05:13.245931 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.245981 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.246030 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:05:13.246079 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.246129 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.246178 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:05:13.246232 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:05:13.246296 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:05:13.246345 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.246435 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:05:13.246509 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:05:13.246591 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:05:13.246679 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:05:13.246773 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.246873 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:05:13.246963 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 15:05:13.247007 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:05:13.247083 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:05:13.247135 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:05:13.247188 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:05:13.247239 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:05:13.247291 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:05:13.247342 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:05:13.247394 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:05:13.247447 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:05:13.247530 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:05:13.247636 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:05:13.247696 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:05:13.247755 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:05:13.247833 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.247896 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:05:13.247948 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:05:13.248010 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:05:13.248084 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:05:13.248169 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:05:13.248248 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.248335 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.248394 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:05:13.248465 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.248533 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.248587 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:05:13.248645 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:05:13.248702 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:05:13.248759 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.248826 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:05:13.248877 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:05:13.248933 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:05:13.248985 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:05:13.249037 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.249089 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:05:13.249144 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 15:05:13.249162 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 15:05:13.249192 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 15:05:13.249221 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 15:05:13.249248 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 15:05:13.249275 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 15:05:13.249296 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:05:13.249313 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:05:13.249323 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:05:13.249332 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:05:13.249342 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:05:13.249352 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:05:13.249360 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:05:13.249370 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:05:13.249379 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:05:13.249388 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:05:13.249397 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:05:13.249405 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:05:13.249414 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:05:13.249423 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.249432 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:05:13.249441 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:05:13.249449 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:05:13.249458 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:05:13.249466 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:05:13.249474 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.249483 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.249491 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:05:13.249500 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.249508 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.249516 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:05:13.249524 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:05:13.249533 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:05:13.249541 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.249549 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:05:13.249558 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:05:13.249566 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:05:13.249574 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:05:13.249582 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.249590 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:05:13.249599 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:05:13.249610 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:05:13.249624 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:05:13.249634 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:05:13.249642 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:05:13.249650 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:05:13.249663 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:05:13.249671 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:05:13.249680 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:05:13.249688 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:05:13.249696 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:05:13.249703 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:05:13.249712 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:05:13.249720 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.249727 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:05:13.249735 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:05:13.249746 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:05:13.249758 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:05:13.249766 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:05:13.249773 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.249781 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.249789 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:05:13.249797 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.249804 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.249812 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:05:13.249820 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:05:13.249827 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:05:13.249835 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.249843 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:05:13.249851 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:05:13.249859 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:05:13.249867 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:05:13.249874 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.249884 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:05:13.249892 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:05:13.249902 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:05:13.249909 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:05:13.249917 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:05:13.249925 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:05:13.249932 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:05:13.249939 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:05:13.249946 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:05:13.249954 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:05:13.249961 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:05:13.249968 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:05:13.249976 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:05:13.249983 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:05:13.249991 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.249999 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:05:13.250006 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:05:13.250014 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:05:13.250022 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:05:13.250030 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:05:13.250037 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.250044 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.250052 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:05:13.250059 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.250070 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.250078 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:05:13.250085 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:05:13.250092 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:05:13.250100 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.250107 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:05:13.250114 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:05:13.250121 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:05:13.250128 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:05:13.250135 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.250142 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:05:13.250149 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:05:13.250158 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:05:13.250165 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:05:13.250173 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:05:13.250180 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:05:13.250187 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:05:13.250195 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:05:13.250203 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:05:13.250211 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:05:13.250218 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:05:13.250226 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:05:13.250233 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:05:13.250240 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:05:13.250247 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.250254 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:05:13.250261 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:05:13.250268 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:05:13.250275 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:05:13.250282 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:05:13.250289 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.250296 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:05:13.250303 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:05:13.250310 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:05:13.250317 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:05:13.250324 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:05:13.250331 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:05:13.250338 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:05:13.250345 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:05:13.250351 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:05:13.250359 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:05:13.250366 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:05:13.250375 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:05:13.250382 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:05:13.250389 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:05:13.250654 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 15:05:13.250665 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 15:05:13.250670 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 15:05:13.250675 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 15:05:13.250682 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 15:05:13.250687 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 15:05:13.250691 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 15:05:13.250701 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 15:05:13.250710 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 15:05:13.250754 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 15:05:13.250765 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179393" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 15:05:13.250782 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 15:05:13.250805 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 15:05:13.250812 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 15:05:13.250816 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 15:05:13.250820 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 15:05:13.250826 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179393" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 15:05:13.250836 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:05:13.250843 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:05:13.250848 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:05:13.250859 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 15:05:13.250868 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:05:13.250873 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 15:05:13.250897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.250906 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 15:05:13.250911 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.250934 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 15:05:13.250939 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 15:05:13.250944 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 15:05:13.250947 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 15:05:13.250952 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 15:05:13.250956 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 15:05:13.250960 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 15:05:13.250965 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 15:05:13.250975 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179393" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 15:05:13.250986 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:05:13.250992 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:05:13.250996 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:05:13.251003 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 15:05:13.251009 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 15:05:13.251013 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:05:13.251037 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 15:05:13.251044 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:05:13.251048 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:05:13.251054 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:05:13.251058 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:05:13.251069 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 15:05:13.251077 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:05:13.251082 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 15:05:13.251086 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 15:05:13.251093 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179393" 2019-10-21 15:05:13.251100 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:05:13.251105 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 15:05:13.251109 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:05:13.251116 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:05:13.251121 wsdl: in serializeType: returning: 179393 2019-10-21 15:05:13.251127 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 15:05:13.251134 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:05:13.251139 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 15:05:13.251143 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 15:05:13.251148 wsdl: in serializeType: returning: 179393 2019-10-21 15:05:13.251152 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179393 2019-10-21 15:05:13.251170 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179393 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 15:05:13.251184 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 15:05:13.251191 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7585"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 15:05:13.251205 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 15:05:13.251210 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179393 2019-10-21 15:05:13.251220 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 15:05:13.251293 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 15:05:13.251232 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 15:05:13.251243 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 15:05:13.251249 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 15:05:13.251254 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 15:05:13.251258 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 15:05:13.251264 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:05:13.251274 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:05:13.251282 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 15:05:13.251287 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 15:05:13.251299 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 15:05:13.251308 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 15:05:13.251316 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 15:05:13.257932 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 15:05:13.257957 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 15:05:13.257973 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 15:05:13.257983 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 15:05:13.257999 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:05:13.258009 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:05:13.258017 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 15:05:13.258025 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 15:05:13.258034 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 15:05:13.258072 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 15:05:13.266102 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 15:05:13.266123 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 15:05:13.266135 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 15:05:13.266145 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 15:05:13.266156 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 15:05:13.266172 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 15:05:13.266184 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 15:05:13.266195 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 15:05:13.266205 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 15:05:13.266217 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 13:04:59 GMT 2019-10-21 15:05:13.266229 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 15:05:13.266240 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 15:05:13.266251 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 15:05:13.266265 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 15:05:13.266302 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 15:05:13.266320 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 15:05:13.266336 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 15:05:13.266345 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 15:05:13.266354 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 15:05:13.266402 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 15:05:13.266420 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 15:05:13.266430 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 15:05:13.266461 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 15:05:13.266478 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 13:04:59 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 15:05:13.266520 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 15:05:13.266536 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 15:05:13.266570 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 15:05:13.266590 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 15:05:13.266735 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 15:05:13.266924 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 15:05:13.266937 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 15:05:13.266951 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 15:05:13.266970 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 15:05:13.267012 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 15:05:13.267110 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 15:05:13.267151 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 15:05:13.267172 nusoap_client: got fault 2019-10-21 15:05:13.267184 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 15:05:13.267193 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 15:05:13.267206 nusoap_client: detail =