Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 169.75Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
1825818C91 Model turbiny: GTP38
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2404
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 22 Feb 2019 08:22:03 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-22 09:22:03.905911 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-22 09:22:03.905954 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:22:03.905967 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179393" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-22 09:22:03.905983 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:22:03.905992 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-22 09:22:03.905999 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-22 09:22:03.906011 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-22 09:22:03.906019 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:22:03.906031 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:22:03.906040 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 09:22:03.906048 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-22 09:22:03.906059 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-22 09:22:03.906064 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-22 09:22:03.906069 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-22 09:22:03.906073 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-22 09:22:03.906078 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-22 09:22:03.906089 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:22:03.906102 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:22:03.906111 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-22 09:22:03.906116 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-22 09:22:03.906122 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-22 09:22:03.906130 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-22 09:22:03.906138 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-22 09:22:03.913404 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-22 09:22:03.913433 soap_transport_http: socket connected 2019-02-22 09:22:03.913447 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-22 09:22:03.913454 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:22:03.913460 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:22:03.913464 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-22 09:22:03.913469 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-22 09:22:03.913506 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-22 09:22:03.929900 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-22 09:22:03.929935 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-22 09:22:03.929942 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 09:22:03.929948 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-22 09:22:03.929954 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-22 09:22:03.929960 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-22 09:22:03.929966 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-22 09:22:03.929973 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-22 09:22:03.929979 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-22 09:22:03.929985 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 22 Feb 2019 08:22:03 GMT 2019-02-22 09:22:03.929991 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-22 09:22:03.929996 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-22 09:22:03.930003 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-22 09:22:03.930014 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-22 09:22:03.930045 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-22 09:22:03.937294 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-22 09:22:03.937686 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-22 09:22:03.937706 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:22:03.948582 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:22:03.948645 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:22:03.948961 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:22:03.949019 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 09:22:03.949071 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:22:03.950091 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:22:03.956073 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:22:03.956155 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:22:03.956454 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:22:03.956486 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:22:03.957049 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:22:03.957295 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:22:03.957342 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:22:03.957855 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:22:03.957883 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:22:03.958325 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:22:03.958354 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:22:03.958902 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:22:03.963503 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:22:03.963575 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:22:03.963913 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:22:03.963942 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:22:03.964489 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:22:03.964751 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:22:03.964797 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:22:03.965317 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:22:03.965345 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 09:22:03.965664 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:22:03.965694 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:22:03.966132 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:22:03.966164 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 09:22:03.966708 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:22:03.966942 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:22:03.966987 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-22 09:22:03.967352 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:22:03.967588 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 09:22:03.967827 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-22 09:22:03.967850 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-22 09:22:03.967860 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-22 09:22:03.967907 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-22 09:22:03.967965 soap_transport_http: closed socket 2019-02-22 09:22:03.967988 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-22 09:22:03.968000 soap_transport_http: end of send() 2019-02-22 09:22:03.968026 wsdl: got WSDL URL 2019-02-22 09:22:03.968036 wsdl: Parse WSDL 2019-02-22 09:22:03.968283 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-22 09:22:03.968304 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-22 09:22:03.968379 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.968394 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-22 09:22:03.968440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.968498 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.968515 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.968543 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 09:22:03.968584 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.968598 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.968619 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 09:22:03.968649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.968696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.968720 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-22 09:22:03.968750 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.968763 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.968791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.968844 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:22:03.968858 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.968878 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-22 09:22:03.968904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.968934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.968953 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-22 09:22:03.968981 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.968993 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-22 09:22:03.969020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.969070 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.969084 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.969103 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 09:22:03.969136 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.969148 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.969169 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 09:22:03.969203 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.969214 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.969232 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-22 09:22:03.969258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.969302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.969326 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-22 09:22:03.969355 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.969367 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-22 09:22:03.969395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.969454 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:22:03.969468 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.969487 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-22 09:22:03.969515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.969543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.969564 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-22 09:22:03.969593 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.969604 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-22 09:22:03.969631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.969679 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.969692 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.969712 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 09:22:03.969746 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.969759 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.969778 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 09:22:03.969813 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.969825 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.969844 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-22 09:22:03.969878 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.969891 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.969909 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:22:03.969936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.969987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.970010 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:22:03.970038 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.970050 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.970079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.970125 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.970137 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.970162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.970211 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:22:03.970253 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:22:03.970287 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.970308 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:22:03.970329 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-22 09:22:03.970353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.970380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:22:03.970409 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-22 09:22:03.970441 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.970453 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-22 09:22:03.970480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.970529 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.970543 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.970563 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:22:03.970590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.970618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.970639 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-22 09:22:03.970670 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.970682 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.970710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.970760 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.970774 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.970793 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-22 09:22:03.970820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.970848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.970869 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-22 09:22:03.970899 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.970910 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-22 09:22:03.970944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.970993 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.971006 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.971025 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:22:03.971053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.971081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.971102 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-22 09:22:03.971131 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.971143 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.971169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.971218 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.971232 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.971249 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-22 09:22:03.971273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.971300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.971322 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-22 09:22:03.971350 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.971361 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-22 09:22:03.971387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.971446 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.971459 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.971479 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 09:22:03.971513 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.971527 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.971545 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:22:03.971571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.971606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.971627 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-22 09:22:03.971656 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.971668 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.971695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.971742 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.971756 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.971774 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-22 09:22:03.971798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.971824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.971845 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-22 09:22:03.971875 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.971887 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-22 09:22:03.971922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.971972 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.971985 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.972004 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 09:22:03.972041 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.972054 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.972073 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:22:03.972100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.972135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.972156 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-22 09:22:03.972186 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.972198 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.972225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.972274 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.972288 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.972308 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-22 09:22:03.972334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.972363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.972383 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-22 09:22:03.972419 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.972431 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-22 09:22:03.972458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.972506 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.972519 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.972538 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:22:03.972564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.972592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.972613 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-22 09:22:03.972641 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.972654 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.972680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.972728 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.972741 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.972760 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-22 09:22:03.972787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.972814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.972835 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-22 09:22:03.972864 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.972876 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-22 09:22:03.972903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.972951 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.972964 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.972983 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:22:03.973010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.973037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.973058 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-22 09:22:03.973086 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.973097 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.973123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.973172 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:22:03.973185 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.973203 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-22 09:22:03.973228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.973253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.973273 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-22 09:22:03.973303 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.973314 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-22 09:22:03.973384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.973450 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.973464 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.973485 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-22 09:22:03.973511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.973541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.973560 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:22:03.973587 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.973599 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.973625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.973671 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.973683 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.973701 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-22 09:22:03.973726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.973753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.973772 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-22 09:22:03.973799 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.973809 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-22 09:22:03.973834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.973879 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.973890 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.973908 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-22 09:22:03.973932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.973959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.973977 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-22 09:22:03.974002 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.974014 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.974038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.974082 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.974094 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.974112 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-22 09:22:03.974137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.974164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.974183 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-22 09:22:03.974208 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.974219 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-22 09:22:03.974244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.974287 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.974299 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.974318 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-22 09:22:03.974350 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.974361 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.974379 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-22 09:22:03.974403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.974445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.974465 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:22:03.974491 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.974502 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.974527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.974571 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:22:03.974583 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.974601 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-22 09:22:03.974625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.974651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.974670 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-22 09:22:03.974695 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.974706 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 09:22:03.974730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.974774 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.974785 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.974803 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:22:03.974826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.974854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.974872 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:03.974898 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.974909 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.974934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.974979 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.974990 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.975007 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 09:22:03.975032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.975058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.975077 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:22:03.975103 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.975113 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-22 09:22:03.975137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.975181 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:22:03.975193 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.975210 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-22 09:22:03.975235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.975261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.975280 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:22:03.975307 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.975343 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.975386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.975435 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.975446 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.975469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.975521 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:22:03.975557 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:22:03.975586 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.975605 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:22:03.975622 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-22 09:22:03.975643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.975669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:22:03.975685 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:22:03.975709 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.975719 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-22 09:22:03.975742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.975784 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:22:03.975795 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.975811 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-22 09:22:03.975833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.975859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.975875 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-22 09:22:03.975898 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.975907 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.975929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.975966 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.975976 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.975997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.976035 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:22:03.976067 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:22:03.976094 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.976111 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:22:03.976127 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-22 09:22:03.976147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.976171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:22:03.976187 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:22:03.976210 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.976220 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-22 09:22:03.976242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.976283 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.976294 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.976310 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-22 09:22:03.976339 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.976349 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.976364 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-22 09:22:03.976394 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.976405 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.976421 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 09:22:03.976449 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.976460 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.976475 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 09:22:03.976511 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.976523 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.976539 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-22 09:22:03.976568 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.976578 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.976594 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-22 09:22:03.976622 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.976632 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.976647 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:22:03.976669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.976735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.976753 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-22 09:22:03.976777 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.976787 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.976810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.976849 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.976859 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.976875 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-22 09:22:03.976897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.976921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.976937 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-22 09:22:03.976961 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.976970 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-22 09:22:03.976993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.977032 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.977043 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.977058 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-22 09:22:03.977086 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.977096 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.977112 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:22:03.977140 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.977150 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.977165 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 09:22:03.977186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.977225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.977241 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-22 09:22:03.977265 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.977274 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.977296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.977335 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.977347 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.977363 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-22 09:22:03.977385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.977411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.977427 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-22 09:22:03.977452 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.977461 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 09:22:03.977482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.977528 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.977539 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.977555 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:22:03.977577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.977601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.977617 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:03.977641 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.977650 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.977671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.977712 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.977723 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.977738 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 09:22:03.977759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.977784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.977800 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:22:03.977823 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.977832 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 09:22:03.977854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.977893 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.977904 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.977919 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-22 09:22:03.977948 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.977958 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.977974 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:22:03.978003 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.978014 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.978029 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 09:22:03.978050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.978088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.978105 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:03.978128 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.978138 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.978160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.978200 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.978211 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.978226 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 09:22:03.978247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.978271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.978288 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:22:03.978311 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.978320 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-22 09:22:03.978376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.978429 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.978442 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.978461 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 09:22:03.978493 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.978505 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.978522 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:22:03.978553 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.978565 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.978582 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:22:03.978613 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.978624 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.978641 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 09:22:03.978673 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.978685 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.978702 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 09:22:03.978725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.978780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.978800 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:22:03.978826 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.978836 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.978863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.978908 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:22:03.978919 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.978936 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-22 09:22:03.978961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.978987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.979006 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-22 09:22:03.979031 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:22:03.979084 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-22 09:22:03.979096 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:22:03.979114 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-22 09:22:03.979139 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:22:03.979167 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.979192 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:22:03.979237 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.979249 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:22:03.979267 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:22:03.979299 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:22:03.979334 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:22:03.979369 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-22 09:22:03.979414 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:22:03.979429 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:22:03.979460 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-22 09:22:03.979498 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:22:03.979511 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:22:03.979531 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-22 09:22:03.979567 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:22:03.979580 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:22:03.979599 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-22 09:22:03.979635 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:22:03.979647 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:22:03.979665 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-22 09:22:03.979700 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.979712 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:22:03.979731 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:03.979765 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.979777 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:22:03.979796 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:22:03.979830 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.979843 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:22:03.979863 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:22:03.979898 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.979910 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:22:03.979929 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:22:03.979957 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-22 09:22:03.980056 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.980091 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.980103 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-22 09:22:03.980132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.980183 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.980196 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.980215 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:22:03.980250 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.980263 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.980282 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 09:22:03.980317 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.980330 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.980349 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 09:22:03.980384 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.980397 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.980415 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-22 09:22:03.980450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.980500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.980523 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:03.980552 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.980564 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.980593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.980643 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:03.980656 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.980675 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-22 09:22:03.980699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.980728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.980749 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-22 09:22:03.980776 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:03.980829 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:03.980843 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:03.980862 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:03.980888 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:03.980919 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.980946 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:03.980996 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.981009 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:03.981029 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 09:22:03.981063 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.981075 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:03.981096 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-22 09:22:03.981131 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.981143 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:03.981162 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 09:22:03.981196 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.981209 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:03.981228 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-22 09:22:03.981261 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:22:03.981273 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:03.981292 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 09:22:03.981325 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:22:03.981338 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:03.981357 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 09:22:03.981391 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.981404 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:03.981422 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:22:03.981464 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.981477 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:03.981496 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-22 09:22:03.981530 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.981543 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:03.981563 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-22 09:22:03.981597 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.981610 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:03.981628 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:22:03.981662 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.981675 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:03.981693 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:22:03.981719 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:03.981823 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.981858 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.981870 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-22 09:22:03.981898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.981948 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.981960 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.981979 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 09:22:03.982014 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.982026 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.982046 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:22:03.982081 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.982093 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.982112 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 09:22:03.982146 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:22:03.982159 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.982179 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-22 09:22:03.982206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.982254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.982276 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:03.982306 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.982318 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.982346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.982396 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:03.982409 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.982429 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-22 09:22:03.982463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.982492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.982513 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-22 09:22:03.982540 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:03.982594 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:03.982608 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:03.982628 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:03.982655 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:03.982685 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.982713 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:03.982763 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.982775 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:03.982794 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 09:22:03.982830 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.982843 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:03.982862 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-22 09:22:03.982901 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.982914 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:03.982933 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 09:22:03.982969 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.982981 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:03.983000 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-22 09:22:03.983034 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:22:03.983047 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:03.983066 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 09:22:03.983100 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:22:03.983111 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:03.983130 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 09:22:03.983165 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.983177 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:03.983196 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:22:03.983230 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.983244 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:03.983263 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-22 09:22:03.983297 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.983310 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:03.983330 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-22 09:22:03.983365 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:22:03.983378 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:03.983397 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-22 09:22:03.983431 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.983451 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:03.983471 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:22:03.983505 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.983518 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:03.983536 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:22:03.983563 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:03.983673 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.983705 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:22:03.983759 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:22:03.983772 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:22:03.983791 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:22:03.983818 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:22:03.983848 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.983876 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:22:03.983925 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.983939 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:22:03.983958 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-22 09:22:03.983992 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.984005 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:22:03.984023 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-22 09:22:03.984057 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.984070 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:22:03.984089 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-22 09:22:03.984124 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.984137 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:22:03.984155 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-22 09:22:03.984189 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.984201 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:22:03.984220 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-22 09:22:03.984254 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:22:03.984266 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:22:03.984285 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 09:22:03.984319 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.984332 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:22:03.984351 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-22 09:22:03.984386 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:22:03.984398 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:22:03.984417 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-22 09:22:03.984457 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:22:03.984471 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:22:03.984490 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-22 09:22:03.984524 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:22:03.984537 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:22:03.984556 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 09:22:03.984590 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:22:03.984602 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:22:03.984621 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 09:22:03.984653 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:22:03.984666 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:22:03.984684 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-22 09:22:03.984718 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.984731 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:22:03.984750 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:22:03.984784 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.984797 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:22:03.984815 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-22 09:22:03.984842 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 09:22:03.984963 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.984999 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.985011 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-22 09:22:03.985040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.985091 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.985104 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.985124 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 09:22:03.985150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.985178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.985200 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:22:03.985229 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.985241 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.985266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.985315 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:22:03.985329 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.985348 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-22 09:22:03.985374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.985401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.985422 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-22 09:22:03.985457 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.985469 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-22 09:22:03.985497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.985547 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.985561 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.985580 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:22:03.985614 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.985626 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.985644 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 09:22:03.985678 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.985690 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.985708 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 09:22:03.985742 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:22:03.985755 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.985772 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-22 09:22:03.985797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.985849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.985871 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-22 09:22:03.985900 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.985912 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.985941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.985989 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:22:03.986002 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.986021 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-22 09:22:03.986047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.986074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.986094 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-22 09:22:03.986120 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:22:03.986172 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-22 09:22:03.986185 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:22:03.986205 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-22 09:22:03.986232 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:22:03.986261 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.986289 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-22 09:22:03.986338 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.986352 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 09:22:03.986372 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-22 09:22:03.986406 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.986419 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-22 09:22:03.986437 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-22 09:22:03.986480 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.986493 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 09:22:03.986511 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-22 09:22:03.986545 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 09:22:03.986558 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-22 09:22:03.986578 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-22 09:22:03.986612 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.986625 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-22 09:22:03.986644 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-22 09:22:03.986679 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.986692 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-22 09:22:03.986711 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-22 09:22:03.986745 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.986757 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-22 09:22:03.986776 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:22:03.986810 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:22:03.986823 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 09:22:03.986842 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-22 09:22:03.986875 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:22:03.986888 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-22 09:22:03.986908 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-22 09:22:03.986941 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.986954 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-22 09:22:03.986973 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:22:03.986999 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-22 09:22:03.987095 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.987129 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.987141 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-22 09:22:03.987168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.987218 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.987231 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.987250 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:22:03.987277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.987305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.987326 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-22 09:22:03.987356 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.987367 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.987395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.987450 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:22:03.987464 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.987484 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-22 09:22:03.987511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.987539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.987559 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-22 09:22:03.987586 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-22 09:22:03.987637 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:22:03.987650 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-22 09:22:03.987669 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-22 09:22:03.987704 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:22:03.987716 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-22 09:22:03.987735 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-22 09:22:03.987769 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:22:03.987781 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-22 09:22:03.987801 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-22 09:22:03.987826 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-22 09:22:03.987871 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.987901 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.987912 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-22 09:22:03.987939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.987988 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.988002 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.988020 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:22:03.988055 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.988067 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.988086 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 09:22:03.988120 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.988133 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.988151 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 09:22:03.988176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.988218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.988240 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:03.988268 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.988279 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.988305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.988353 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:03.988367 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.988386 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-22 09:22:03.988413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.988448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.988469 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-22 09:22:03.988493 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:03.988543 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:03.988557 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:03.988576 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:03.988602 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:03.988632 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.988660 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:03.988708 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.988720 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:03.988739 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-22 09:22:03.988774 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.988787 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:03.988805 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-22 09:22:03.988840 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.988852 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:03.988871 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-22 09:22:03.988904 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.988917 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:03.988936 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-22 09:22:03.988970 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:22:03.988982 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:03.989001 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-22 09:22:03.989036 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.989049 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:03.989068 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-22 09:22:03.989101 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.989114 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:03.989132 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-22 09:22:03.989166 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.989179 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:03.989198 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 09:22:03.989232 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.989244 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:03.989263 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 09:22:03.989291 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:03.989378 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.989413 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.989425 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-22 09:22:03.989463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.989513 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.989526 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.989545 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 09:22:03.989580 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.989592 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.989610 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:22:03.989644 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.989656 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.989674 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:22:03.989709 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.989721 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.989740 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 09:22:03.989773 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.989786 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.989804 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 09:22:03.989830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.989888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.989911 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:22:03.989940 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.989951 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.989978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.990025 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.990037 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.990063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.990110 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:22:03.990150 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:22:03.990184 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.990203 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:22:03.990224 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-22 09:22:03.990250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.990278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 09:22:03.990298 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-22 09:22:03.990327 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.990339 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-22 09:22:03.990366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.990413 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.990426 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.990454 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-22 09:22:03.990481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.990507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.990528 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-22 09:22:03.990557 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.990568 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.990595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.990644 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 09:22:03.990657 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.990676 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-22 09:22:03.990702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.990729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.990749 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-22 09:22:03.990777 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.990788 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-22 09:22:03.990815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.990863 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.990876 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.990894 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:22:03.990920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.990946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.990967 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-22 09:22:03.990996 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.991007 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.991033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.991082 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:22:03.991095 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.991114 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-22 09:22:03.991140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.991167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.991187 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-22 09:22:03.991213 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:22:03.991266 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-22 09:22:03.991279 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:22:03.991298 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-22 09:22:03.991324 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:22:03.991353 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.991381 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:22:03.991432 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.991455 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:22:03.991476 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-22 09:22:03.991510 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.991524 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:22:03.991543 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-22 09:22:03.991577 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.991589 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:22:03.991608 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-22 09:22:03.991641 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.991654 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:22:03.991673 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-22 09:22:03.991707 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.991719 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:22:03.991738 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-22 09:22:03.991771 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:22:03.991783 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:22:03.991802 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-22 09:22:03.991836 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:22:03.991849 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:22:03.991867 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-22 09:22:03.991901 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 09:22:03.991913 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:22:03.991932 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-22 09:22:03.991966 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:22:03.991979 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:22:03.991998 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-22 09:22:03.992032 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.992044 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:22:03.992063 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-22 09:22:03.992096 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.992108 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:22:03.992126 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-22 09:22:03.992160 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.992172 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:22:03.992191 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-22 09:22:03.992226 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.992238 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:22:03.992257 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-22 09:22:03.992284 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 09:22:03.992400 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.992437 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.992456 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-22 09:22:03.992485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.992535 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.992548 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.992567 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-22 09:22:03.992593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.992621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.992643 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:22:03.992673 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.992684 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.992710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.992758 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.992771 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.992791 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-22 09:22:03.992817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.992845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.992866 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-22 09:22:03.992894 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.992906 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-22 09:22:03.992933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.992979 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.992992 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.993010 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-22 09:22:03.993045 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.993057 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.993075 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 09:22:03.993109 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.993121 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.993140 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 09:22:03.993174 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.993186 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.993205 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 09:22:03.993231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.993280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.993302 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:03.993331 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.993343 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.993373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.993421 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:03.993434 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.993461 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-22 09:22:03.993489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.993517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.993537 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-22 09:22:03.993562 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:03.993616 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:03.993629 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:03.993648 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:03.993676 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:03.993707 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.993733 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:03.993782 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.993795 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:03.993813 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 09:22:03.993847 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.993859 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:03.993878 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 09:22:03.993912 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.993924 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:03.993943 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-22 09:22:03.993977 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:22:03.993989 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:03.994008 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-22 09:22:03.994042 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.994055 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:03.994074 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 09:22:03.994108 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.994120 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:03.994139 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-22 09:22:03.994174 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 09:22:03.994186 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:03.994205 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-22 09:22:03.994231 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:03.994304 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.994336 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.994349 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-22 09:22:03.994377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.994424 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.994437 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.994465 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-22 09:22:03.994500 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.994513 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.994531 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-22 09:22:03.994565 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.994578 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.994598 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-22 09:22:03.994631 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.994644 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.994662 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-22 09:22:03.994696 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.994708 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.994727 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-22 09:22:03.994760 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.994773 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.994791 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-22 09:22:03.994825 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.994838 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.994856 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-22 09:22:03.994890 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.994903 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.994922 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-22 09:22:03.994947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.995024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.995047 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:22:03.995075 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.995087 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-22 09:22:03.995115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.995155 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:22:03.995167 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.995183 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-22 09:22:03.995204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.995227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:03.995244 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-22 09:22:03.995271 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 09:22:03.995281 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-22 09:22:03.995299 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-22 09:22:03.995326 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.995336 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-22 09:22:03.995359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.995397 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:22:03.995436 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 09:22:03.995477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-22 09:22:03.995497 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 09:22:03.995515 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-22 09:22:03.995543 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.995556 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-22 09:22:03.995575 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-22 09:22:03.995602 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 09:22:03.995625 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-22 09:22:03.995641 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-22 09:22:03.995669 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:22:03.995678 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-22 09:22:03.995694 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:22:03.995721 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:03.995731 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-22 09:22:03.995745 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:03.995771 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:03.995781 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-22 09:22:03.995796 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:03.995824 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:22:03.995834 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-22 09:22:03.995849 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:22:03.995876 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:22:03.995886 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-22 09:22:03.995902 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:22:03.995929 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:22:03.995939 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-22 09:22:03.995954 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-22 09:22:03.995981 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:03.995991 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-22 09:22:03.996007 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:03.996033 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 09:22:03.996043 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-22 09:22:03.996059 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-22 09:22:03.996086 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:22:03.996096 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-22 09:22:03.996112 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:22:03.996140 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:03.996150 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-22 09:22:03.996166 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:03.996192 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 09:22:03.996202 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-22 09:22:03.996217 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-22 09:22:03.996239 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-22 09:22:03.996297 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-22 09:22:03.996347 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-22 09:22:03.996392 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:22:03.996436 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-22 09:22:03.996489 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:22:03.996535 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-22 09:22:03.996578 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-22 09:22:03.996621 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-22 09:22:03.996664 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-22 09:22:03.996707 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-22 09:22:03.996750 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-22 09:22:03.996793 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-22 09:22:03.996836 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-22 09:22:03.996879 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-22 09:22:03.996923 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-22 09:22:03.996966 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-22 09:22:03.997010 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-22 09:22:03.997053 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-22 09:22:03.997165 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:22:03.997208 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-22 09:22:03.997252 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-22 09:22:03.997298 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-22 09:22:03.997352 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:22:03.997399 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-22 09:22:03.997452 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:03.997497 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:22:03.997543 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:22:03.997588 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:22:03.997633 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-22 09:22:03.997677 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-22 09:22:03.997720 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-22 09:22:03.997765 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-22 09:22:03.997810 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-22 09:22:03.997857 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-22 09:22:03.997904 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:03.997951 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:22:03.997995 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:03.998041 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 09:22:03.998089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:22:03.998133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-22 09:22:03.998178 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:03.998224 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-22 09:22:03.998270 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:03.998313 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-22 09:22:03.998357 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:22:03.998400 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-22 09:22:03.998449 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-22 09:22:03.998493 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-22 09:22:03.998535 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-22 09:22:03.998582 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-22 09:22:03.998633 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:03.998682 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-22 09:22:03.998731 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:22:03.998783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-22 09:22:03.998835 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-22 09:22:03.998882 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-22 09:22:03.998928 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-22 09:22:03.998972 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-22 09:22:03.999014 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:22:03.999058 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-22 09:22:03.999104 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:03.999149 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-22 09:22:03.999193 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:22:03.999238 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-22 09:22:03.999285 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.999315 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.999359 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:22:03.999401 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.999428 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.999468 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.999512 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:22:03.999554 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.999582 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.999610 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.999638 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.999682 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:22:03.999727 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.999770 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:22:03.999813 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.999854 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:22:03.999897 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.999924 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:03.999969 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:22:04.000010 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.000038 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.000081 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:22:04.000124 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.000166 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:22:04.000207 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.000250 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:22:04.000293 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.000340 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:22:04.000394 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.000447 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:22:04.000496 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.000524 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.000568 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:22:04.000613 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.000658 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:22:04.000704 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.000748 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:22:04.000793 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.000838 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:22:04.000884 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.000914 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.000943 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.000972 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.001001 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.001029 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.001060 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.001104 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:22:04.001147 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.001175 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.001205 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.001250 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:22:04.001298 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.001348 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:22:04.001394 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.001424 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.001461 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.001507 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:22:04.001554 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.001586 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.001615 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.001645 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.001676 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.001722 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:22:04.001769 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.001799 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.001827 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.001856 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.001900 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:04.001944 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.001970 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.001996 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.002021 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.002064 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:04.002109 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.002153 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:22:04.002198 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.002230 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.002259 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.002288 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.002345 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:22:04.002400 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.002462 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:22:04.002517 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.002552 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.002586 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.002640 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:04.002695 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.002729 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.002763 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.002797 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.002831 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.002885 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:22:04.002939 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.002994 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-22 09:22:04.003048 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.003102 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:22:04.003154 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.003207 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:22:04.003260 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.003294 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.003328 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.003363 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.003416 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:04.003478 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.003514 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.003549 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.003584 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.003618 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.003652 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.003685 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.003719 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.003773 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-22 09:22:04.003830 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.003865 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.003919 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:22:04.003972 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.004006 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.004039 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.004091 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:22:04.004145 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.004178 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.004211 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.004244 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.004298 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:22:04.004353 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.004407 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:22:04.004469 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.004522 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:22:04.004575 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.004607 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.004655 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:22:04.004704 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.004734 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.004782 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:22:04.004830 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.004875 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:22:04.004922 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.004967 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:22:04.005012 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.005058 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:22:04.005104 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.005152 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 09:22:04.005206 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.005240 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.005292 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 09:22:04.005347 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.005401 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:22:04.005464 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.005518 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:22:04.005571 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.005624 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:22:04.005676 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.005711 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.005744 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.005778 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.005812 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.005845 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.005878 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.005933 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:22:04.005983 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.006017 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.006051 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.006104 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:22:04.006154 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.006201 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:22:04.006254 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.006289 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.006322 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.006377 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:22:04.006430 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.006472 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.006506 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.006539 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.006573 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.006625 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 09:22:04.006679 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.006712 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.006746 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.006780 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.006833 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:04.006886 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.006920 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.006953 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.006986 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.007039 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:04.007092 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.007145 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 09:22:04.007199 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.007235 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.007269 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.007302 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.007356 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 09:22:04.007410 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.007471 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 09:22:04.007524 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.007560 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.007594 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.007647 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:04.007700 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.007733 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.007767 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.007800 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.007834 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.007887 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 09:22:04.007939 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.007993 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-22 09:22:04.008045 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.008098 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 09:22:04.008151 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.008204 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 09:22:04.008258 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.008292 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.008325 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.008360 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.008414 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:04.008476 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.008511 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.008545 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.008579 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.008613 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.008647 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.008680 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.008715 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 09:22:04.008766 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-22 09:22:04.008821 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-22 09:22:04.008939 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:22:04.009043 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:22:04.009145 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:22:04.009243 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-22 09:22:04.009345 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-22 09:22:04.009455 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-22 09:22:04.009556 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-22 09:22:04.009664 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:22:04.009764 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:22:04.009866 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:22:04.009965 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:22:04.010062 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.010162 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:22:04.010262 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:22:04.010359 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:22:04.010465 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:22:04.010565 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.010665 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.010764 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:22:04.010866 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:04.010976 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:04.011101 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:22:04.011197 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-22 09:22:04.011295 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:22:04.011391 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:04.011497 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:22:04.011599 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-22 09:22:04.011699 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:22:04.011811 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:22:04.011907 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:04.012007 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:22:04.012189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-22 09:22:04.012288 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:22:04.012388 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:22:04.012495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:22:04.012591 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-22 09:22:04.012691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-22 09:22:04.012791 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-22 09:22:04.012888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-22 09:22:04.012987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:22:04.013084 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:22:04.013183 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:22:04.013278 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:22:04.013374 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.013483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:22:04.013582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:22:04.013682 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:22:04.013780 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:22:04.013878 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.013980 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.014080 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:22:04.014179 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:04.014289 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:04.014399 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:22:04.014504 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-22 09:22:04.014604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:22:04.014702 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:04.014796 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:22:04.014896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-22 09:22:04.014995 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:22:04.015102 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:22:04.015197 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:04.015295 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:22:04.015458 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-22 09:22:04.015560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:22:04.015656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:22:04.015749 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:22:04.015842 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-22 09:22:04.015934 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-22 09:22:04.016027 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-22 09:22:04.016120 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-22 09:22:04.016212 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:22:04.016302 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:22:04.016398 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:22:04.016496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:22:04.016586 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.016679 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:22:04.016771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:22:04.016862 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:22:04.016954 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:22:04.017046 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.017139 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.017236 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:22:04.017330 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:04.017442 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:04.017545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:22:04.017634 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-22 09:22:04.017723 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:22:04.017813 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:04.017902 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:22:04.017997 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-22 09:22:04.018092 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:22:04.018200 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:22:04.018291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:04.018388 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:22:04.018505 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-22 09:22:04.018553 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:22:04.018672 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:22:04.018780 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:22:04.018888 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:22:04.018996 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:22:04.019102 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:22:04.019209 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:22:04.019315 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:22:04.019430 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:22:04.019538 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:22:04.019645 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:22:04.019754 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:22:04.019863 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.019970 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:22:04.020077 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:22:04.020183 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:22:04.020291 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:22:04.020400 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.020517 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.020625 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:22:04.020732 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:04.020839 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:04.020947 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:22:04.021055 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:22:04.021161 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:22:04.021271 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:04.021394 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:22:04.021509 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:22:04.021617 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:22:04.021724 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:22:04.021830 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:04.021937 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:22:04.022067 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-22 09:22:04.022112 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:22:04.022292 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:22:04.022403 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:22:04.022518 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:22:04.022624 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:22:04.022731 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:22:04.022839 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:22:04.022948 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:22:04.023053 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:22:04.023163 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:22:04.023269 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:22:04.023378 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:22:04.023493 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.023601 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:22:04.023708 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:22:04.023815 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:22:04.023921 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:22:04.024029 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.024136 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.024243 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:22:04.024352 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:04.024467 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:04.024575 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:22:04.024682 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:22:04.024789 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:22:04.024898 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:04.025004 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:22:04.025111 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:22:04.025218 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:22:04.025326 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:22:04.025440 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:04.025547 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:22:04.025673 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-22 09:22:04.025715 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:22:04.025818 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:22:04.025918 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:22:04.026015 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:22:04.026115 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:22:04.026212 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:22:04.026310 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:22:04.026410 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:22:04.026515 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:22:04.026615 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:22:04.026713 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:22:04.026813 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:22:04.026911 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.027010 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:22:04.027109 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:22:04.027206 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:22:04.027304 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:22:04.027404 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.027509 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.027609 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:22:04.027708 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:04.027806 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:04.027905 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:22:04.028003 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:22:04.028100 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:22:04.028198 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:04.028296 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:22:04.028396 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:22:04.028499 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:22:04.028597 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:22:04.028694 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:04.028793 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:22:04.028910 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-22 09:22:04.028951 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 09:22:04.029053 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 09:22:04.029154 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:22:04.029256 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 09:22:04.029360 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 09:22:04.029469 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 09:22:04.029570 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 09:22:04.029671 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 09:22:04.029774 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 09:22:04.029877 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:22:04.029978 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 09:22:04.030080 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:22:04.030180 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.030281 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:22:04.030409 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 09:22:04.030478 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 09:22:04.030533 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 09:22:04.030587 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.030640 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.030692 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:22:04.030744 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:04.030796 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:04.030847 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:22:04.030898 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 09:22:04.030949 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 09:22:04.031000 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:04.031052 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:22:04.031103 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 09:22:04.031154 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 09:22:04.031205 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:22:04.031258 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:04.031309 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:22:04.031373 wsdl: current service: Service1 2019-02-22 09:22:04.031393 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-22 09:22:04.031426 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-22 09:22:04.031455 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-22 09:22:04.031488 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-22 09:22:04.031516 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-22 09:22:04.031537 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:22:04.031556 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:22:04.031567 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:22:04.031578 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:22:04.031589 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:22:04.031600 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:22:04.031610 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:22:04.031621 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:22:04.031630 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:22:04.031640 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:22:04.031651 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:22:04.031661 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:22:04.031670 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.031680 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:22:04.031691 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:22:04.031700 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:22:04.031709 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:22:04.031719 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.031729 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.031739 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:22:04.031748 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:04.031758 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:04.031767 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:22:04.031776 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:22:04.031785 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:22:04.031794 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:04.031803 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:22:04.031812 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:22:04.031821 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:22:04.031831 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:22:04.031840 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:04.031849 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:22:04.031859 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:22:04.031870 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:22:04.031879 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:22:04.031890 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:22:04.031898 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:22:04.031908 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:22:04.031918 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:22:04.031926 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:22:04.031935 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:22:04.031944 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:22:04.031952 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:22:04.031961 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:22:04.031969 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.031977 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:22:04.031985 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:22:04.031993 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:22:04.032001 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:22:04.032009 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.032018 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.032026 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:22:04.032035 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:04.032043 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:04.032051 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:22:04.032059 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:22:04.032067 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:22:04.032075 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:04.032083 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:22:04.032091 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:22:04.032099 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:22:04.032107 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:22:04.032115 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:04.032123 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:22:04.032131 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:22:04.032142 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:22:04.032151 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:22:04.032160 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:22:04.032167 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:22:04.032175 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:22:04.032183 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:22:04.032192 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:22:04.032199 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:22:04.032207 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:22:04.032215 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:22:04.032223 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:22:04.032231 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.032238 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:22:04.032246 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:22:04.032254 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:22:04.032262 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:22:04.032269 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.032277 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.032284 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:22:04.032292 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:04.032299 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:04.032307 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:22:04.032315 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:22:04.032324 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:22:04.032331 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:04.032344 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:22:04.032354 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:22:04.032362 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:22:04.032370 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:22:04.032377 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:04.032384 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:22:04.032393 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 09:22:04.032402 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 09:22:04.032411 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 09:22:04.032419 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 09:22:04.032426 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 09:22:04.032434 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 09:22:04.032442 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 09:22:04.032449 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 09:22:04.032456 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 09:22:04.032466 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 09:22:04.032476 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 09:22:04.032484 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 09:22:04.032492 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.032501 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 09:22:04.032509 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 09:22:04.032517 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 09:22:04.032525 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 09:22:04.032532 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.032540 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 09:22:04.032547 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 09:22:04.032555 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 09:22:04.032562 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 09:22:04.032570 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 09:22:04.032577 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 09:22:04.032584 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 09:22:04.032592 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 09:22:04.032599 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 09:22:04.032606 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 09:22:04.032613 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 09:22:04.032620 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 09:22:04.032628 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 09:22:04.032634 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 09:22:04.032732 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-22 09:22:04.032742 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 09:22:04.032748 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 09:22:04.032753 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 09:22:04.032759 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-22 09:22:04.032764 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-22 09:22:04.032768 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-22 09:22:04.032778 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-22 09:22:04.032788 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-22 09:22:04.032830 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-22 09:22:04.032837 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179393" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 09:22:04.032850 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-22 09:22:04.032872 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-22 09:22:04.032878 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-22 09:22:04.032883 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-22 09:22:04.032887 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-22 09:22:04.032893 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179393" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 09:22:04.032904 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:22:04.032911 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:22:04.032916 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:22:04.032927 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-22 09:22:04.032936 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 09:22:04.032941 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-22 09:22:04.032964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:04.032973 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-22 09:22:04.032978 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:04.033002 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-22 09:22:04.033008 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-22 09:22:04.033012 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-22 09:22:04.033016 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-22 09:22:04.033020 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-22 09:22:04.033024 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-22 09:22:04.033029 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-22 09:22:04.033033 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-22 09:22:04.033039 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179393" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 09:22:04.033049 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:22:04.033056 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:22:04.033061 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-22 09:22:04.033067 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-22 09:22:04.033073 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-22 09:22:04.033077 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 09:22:04.033102 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-22 09:22:04.033109 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:22:04.033114 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:22:04.033120 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:22:04.033124 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 09:22:04.033136 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-22 09:22:04.033144 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:22:04.033149 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 09:22:04.033154 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-22 09:22:04.033160 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179393" 2019-02-22 09:22:04.033167 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:22:04.033172 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 09:22:04.033177 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:22:04.033184 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:22:04.033189 wsdl: in serializeType: returning: 179393 2019-02-22 09:22:04.033195 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-22 09:22:04.033202 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 09:22:04.033207 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 09:22:04.033210 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-22 09:22:04.033216 wsdl: in serializeType: returning: 179393 2019-02-22 09:22:04.033221 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179393 2019-02-22 09:22:04.033523 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179393 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-22 09:22:04.033531 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-22 09:22:04.033538 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5264"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-22 09:22:04.033553 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-22 09:22:04.033559 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179393 2019-02-22 09:22:04.033570 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-22 09:22:04.033645 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-22 09:22:04.033583 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-22 09:22:04.033593 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-22 09:22:04.033599 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-22 09:22:04.033604 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-22 09:22:04.033608 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-22 09:22:04.033615 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:22:04.033625 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:22:04.033633 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-22 09:22:04.033638 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-22 09:22:04.033652 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-22 09:22:04.033662 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-22 09:22:04.033669 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-22 09:22:04.041070 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-22 09:22:04.041115 soap_transport_http: socket connected 2019-02-22 09:22:04.041138 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-22 09:22:04.041149 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-22 09:22:04.041159 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 09:22:04.041167 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 09:22:04.041175 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-22 09:22:04.041183 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-22 09:22:04.041191 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-22 09:22:04.041233 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-22 09:22:04.050347 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-22 09:22:04.050396 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-22 09:22:04.050409 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 09:22:04.050419 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-22 09:22:04.050429 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-22 09:22:04.050438 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-22 09:22:04.050448 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-22 09:22:04.050458 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-22 09:22:04.050467 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-22 09:22:04.050477 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 22 Feb 2019 08:22:03 GMT 2019-02-22 09:22:04.050488 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-22 09:22:04.050498 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-22 09:22:04.050508 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-22 09:22:04.050524 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-22 09:22:04.050564 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-22 09:22:04.050580 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-22 09:22:04.050596 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-22 09:22:04.050604 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-22 09:22:04.050612 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-22 09:22:04.050660 soap_transport_http: closed socket 2019-02-22 09:22:04.050678 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-22 09:22:04.050687 soap_transport_http: end of send() 2019-02-22 09:22:04.050733 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 09:22:04.050746 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 22 Feb 2019 08:22:03 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-22 09:22:04.050790 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-22 09:22:04.050810 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-22 09:22:04.050841 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-22 09:22:04.050851 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-22 09:22:04.050996 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-22 09:22:04.051166 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-22 09:22:04.051178 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-22 09:22:04.051192 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-22 09:22:04.051211 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-22 09:22:04.051248 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-22 09:22:04.051350 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-22 09:22:04.051393 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-22 09:22:04.051414 nusoap_client: got fault 2019-02-22 09:22:04.051427 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-22 09:22:04.051434 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-22 09:22:04.051442 nusoap_client: detail =