Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 167.90Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
3520030 Model turbiny: H1C
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: CUMMINS
 Silnik:
JR T2222
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 18:52:58 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 19:53:16.624506 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 19:53:16.624569 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:53:16.624584 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179251" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 19:53:16.624601 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:53:16.624611 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 19:53:16.624620 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 19:53:16.624644 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 19:53:16.624652 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:53:16.624661 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:53:16.624671 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:53:16.624680 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:53:16.624691 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:53:16.624696 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:53:16.624700 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:53:16.624704 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:53:16.624708 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 19:53:16.624721 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:53:16.624736 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:53:16.624745 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:53:16.624750 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 19:53:16.624755 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 19:53:16.624763 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:53:16.624772 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:53:16.632499 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:53:16.632537 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:53:16.632554 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 19:53:16.632562 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:53:16.632568 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:53:16.632572 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:53:16.632577 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 19:53:16.632621 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 19:53:16.648978 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 19:53:16.649006 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 19:53:16.649012 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:53:16.649018 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:53:16.649024 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:53:16.649034 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:53:16.649040 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:53:16.649046 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:53:16.649052 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:53:16.649057 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:52:58 GMT 2019-02-19 19:53:16.649063 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:53:16.649068 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 19:53:16.649074 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:53:16.649086 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 19:53:16.649116 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 19:53:16.656622 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:53:16.657029 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:53:16.665177 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-02-19 19:53:16.665615 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:53:16.666184 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:53:16.666686 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:16.672848 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:53:16.673285 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:53:16.673860 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:53:16.674452 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:53:16.674577 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:16.674602 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:16.675037 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:53:16.675153 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:16.675184 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:53:16.675738 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:16.675951 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:16.675971 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:16.680290 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:53:16.680599 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:53:16.680633 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:16.681187 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:16.681407 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:16.681424 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:53:16.682003 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:16.682219 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:16.682240 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:53:16.682848 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:53:16.683286 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:16.683498 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-19 19:53:16.683678 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:16.683911 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:53:16.684149 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-19 19:53:16.684161 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:53:16.684166 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 19:53:16.684272 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 19:53:16.684322 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:53:16.684357 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:53:16.684365 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:53:16.684384 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 19:53:16.684388 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 19:53:16.684567 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 19:53:16.684582 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 19:53:16.684629 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.684637 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 19:53:16.684658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.684690 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.684699 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.684714 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:53:16.684735 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.684743 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.684754 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:53:16.684769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.684798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.684810 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 19:53:16.684826 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.684833 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.684850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.684879 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:16.684886 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.684897 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 19:53:16.684910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.684928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.684938 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:53:16.684954 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.684961 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 19:53:16.684977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685002 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.685010 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685020 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:53:16.685038 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.685045 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685055 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:53:16.685073 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.685080 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685089 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:53:16.685103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.685137 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 19:53:16.685152 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685159 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 19:53:16.685173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685199 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:16.685206 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685217 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 19:53:16.685230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.685256 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 19:53:16.685271 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685285 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 19:53:16.685299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685325 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.685333 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685351 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:53:16.685370 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.685385 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685395 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:53:16.685412 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.685419 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685429 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:53:16.685446 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.685453 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685463 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:53:16.685476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.685515 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:16.685530 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685536 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.685552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685576 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685582 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685623 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:16.685645 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:16.685661 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685673 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:53:16.685683 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 19:53:16.685695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:53:16.685719 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:53:16.685734 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685741 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 19:53:16.685754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685780 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.685787 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685797 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:53:16.685810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.685835 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:16.685850 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685857 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.685871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685896 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.685903 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685913 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 19:53:16.685926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.685951 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:53:16.685966 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.685973 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 19:53:16.685987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686011 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.686018 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686028 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:53:16.686041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.686066 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 19:53:16.686080 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686087 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.686100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686125 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.686132 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686142 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 19:53:16.686155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.686180 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 19:53:16.686195 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686202 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 19:53:16.686215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686240 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.686247 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686257 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:53:16.686275 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.686282 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686292 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:53:16.686305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.686339 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 19:53:16.686356 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686362 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.686376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686406 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.686413 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686423 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 19:53:16.686436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.686461 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 19:53:16.686477 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686483 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 19:53:16.686496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686521 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.686528 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686538 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:53:16.686557 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.686564 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686578 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:53:16.686592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.686621 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 19:53:16.686636 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686643 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.686656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686681 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.686688 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686698 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 19:53:16.686711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.686736 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 19:53:16.686751 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686757 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 19:53:16.686771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686795 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.686802 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686812 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:53:16.686825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.686850 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 19:53:16.686865 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686871 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.686885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686910 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.686917 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686927 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 19:53:16.686940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.686965 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 19:53:16.686980 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.686986 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 19:53:16.687000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687025 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.687032 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687042 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:53:16.687060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.687085 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:16.687100 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687106 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.687120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687144 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:16.687152 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687162 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 19:53:16.687175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.687200 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:53:16.687215 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687221 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 19:53:16.687234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687259 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.687266 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687276 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:53:16.687289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.687314 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:16.687328 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687343 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.687358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687383 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.687390 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687407 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 19:53:16.687421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.687446 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:53:16.687460 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687466 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 19:53:16.687481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687505 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.687512 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687522 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:53:16.687535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.687560 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:16.687574 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687581 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.687594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687618 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.687625 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687635 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 19:53:16.687648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.687673 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:53:16.687688 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687694 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 19:53:16.687707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687732 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.687739 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687749 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 19:53:16.687766 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.687773 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687783 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 19:53:16.687796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.687825 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:16.687839 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687846 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.687859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687884 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:16.687891 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687901 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 19:53:16.687914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.687939 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:53:16.687954 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687960 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:53:16.687973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.687998 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.688005 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688015 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:53:16.688027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.688052 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.688067 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688073 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.688086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688111 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.688118 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688128 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:53:16.688141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.688166 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:53:16.688181 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688187 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:53:16.688201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688226 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:53:16.688233 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688243 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:53:16.688256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.688282 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:16.688297 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688304 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.688317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688345 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688353 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688394 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:16.688416 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:16.688433 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688444 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:53:16.688454 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 19:53:16.688467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:53:16.688491 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:53:16.688506 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688512 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:53:16.688525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688550 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:53:16.688557 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688567 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:53:16.688580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.688605 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:16.688620 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688626 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.688639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688662 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688669 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688706 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:16.688726 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:16.688743 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688754 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:53:16.688764 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 19:53:16.688776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:53:16.688800 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:53:16.688815 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688821 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 19:53:16.688835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688860 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.688867 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688877 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 19:53:16.688895 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.688902 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688912 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 19:53:16.688930 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.688937 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688946 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:53:16.688964 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.688971 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.688981 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:53:16.688998 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.689005 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689015 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:53:16.689032 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.689039 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689048 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 19:53:16.689066 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.689072 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689082 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:53:16.689095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.689144 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:16.689159 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689166 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.689180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689204 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.689212 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689222 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 19:53:16.689235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.689261 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:53:16.689276 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689282 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 19:53:16.689296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689320 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.689328 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689342 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:53:16.689369 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.689376 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689386 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:53:16.689403 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.689410 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689420 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:53:16.689433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.689466 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 19:53:16.689481 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689487 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.689501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689526 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.689533 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689543 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 19:53:16.689556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.689581 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:53:16.689597 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689603 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:53:16.689617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689642 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.689649 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689659 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:53:16.689672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.689697 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.689712 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689718 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.689732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689756 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.689764 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689774 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:53:16.689787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.689812 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:53:16.689827 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689833 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:53:16.689846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689871 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.689878 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689888 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:53:16.689906 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.689913 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689923 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:53:16.689941 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.689947 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689957 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:53:16.689970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.689992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.690003 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.690017 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.690024 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.690038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.690063 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.690070 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.690080 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:53:16.690093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.690108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.690118 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:53:16.690133 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.690140 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 19:53:16.690153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.690177 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.690185 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.690195 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:53:16.690213 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.690220 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.690229 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:53:16.690247 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.690253 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.690263 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:53:16.690280 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.690287 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.690297 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:53:16.690317 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.690324 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.690334 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:53:16.690352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.690389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.690400 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:16.690415 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.690421 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.690436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.690460 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:53:16.690468 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.690478 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 19:53:16.690491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.690506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.690516 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:53:16.690530 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:53:16.690559 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 19:53:16.690566 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:53:16.690576 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 19:53:16.690589 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:53:16.690605 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.690619 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:16.690645 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.690652 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:16.690671 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:53:16.690689 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:16.690695 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:16.690705 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 19:53:16.690723 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:16.690729 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:16.690739 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 19:53:16.690757 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:16.690763 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:16.690773 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:53:16.690790 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:16.690797 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:16.690806 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 19:53:16.690824 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:53:16.690830 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:16.690840 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 19:53:16.690858 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.690865 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:16.690875 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.690892 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.690899 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:16.690909 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:53:16.690926 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.690933 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:16.690943 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:53:16.690961 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.690967 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:16.690977 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:53:16.690990 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:53:16.691040 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.691059 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.691065 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:53:16.691080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.691104 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.691112 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.691122 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:53:16.691140 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.691146 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.691156 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:53:16.691174 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.691180 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.691190 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:53:16.691207 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.691214 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.691224 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:53:16.691236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.691263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.691273 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.691288 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.691294 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.691310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.691340 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.691348 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.691359 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 19:53:16.691373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.691390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.691400 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:53:16.691414 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.691440 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.691447 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.691457 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.691470 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.691486 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.691500 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.691526 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.691533 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.691543 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:53:16.691561 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.691568 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.691578 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:53:16.691595 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.691602 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.691612 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:53:16.691629 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.691636 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.691646 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:53:16.691663 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:16.691675 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.691684 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:53:16.691701 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:16.691708 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.691718 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:53:16.691735 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.691742 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.691752 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:53:16.691770 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.691776 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.691786 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:53:16.691803 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.691810 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.691820 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:53:16.691837 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.691843 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.691853 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:53:16.691871 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.691877 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.691887 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:53:16.691899 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.691952 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.691969 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.691976 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:53:16.691990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.692015 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.692022 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.692032 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:53:16.692050 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.692056 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.692066 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:53:16.692084 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.692090 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.692100 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:53:16.692118 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:53:16.692124 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.692134 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:16.692147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.692173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.692184 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.692199 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.692205 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.692219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.692244 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.692251 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.692262 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 19:53:16.692275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.692290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.692300 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:53:16.692313 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.692345 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.692353 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.692368 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.692382 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.692398 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.692412 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.692439 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.692446 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.692456 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:53:16.692474 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.692480 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.692490 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:53:16.692511 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.692518 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.692528 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:53:16.692546 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.692553 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.692563 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:53:16.692580 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:16.692595 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.692605 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:53:16.692622 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:16.692629 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.692639 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:53:16.692656 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.692669 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.692679 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:53:16.692696 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.692703 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.692712 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:53:16.692730 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.692736 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.692746 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:53:16.692764 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:16.692771 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.692780 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 19:53:16.692798 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.692804 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.692814 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:53:16.692831 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.692838 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.692847 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:53:16.692860 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.692919 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.692934 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:16.692962 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:16.692969 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:16.692979 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:16.692992 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:16.693009 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.693023 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:16.693048 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.693055 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:16.693065 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 19:53:16.693082 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.693089 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:16.693099 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 19:53:16.693116 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.693123 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:16.693133 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:53:16.693150 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.693157 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:16.693167 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 19:53:16.693184 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.693191 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:16.693200 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 19:53:16.693217 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:16.693224 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:16.693234 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:53:16.693251 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.693257 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:16.693267 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 19:53:16.693284 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:16.693291 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:16.693301 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 19:53:16.693318 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:16.693324 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:16.693338 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 19:53:16.693357 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:16.693364 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:16.693374 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:53:16.693391 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:16.693398 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:16.693408 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:53:16.693425 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:16.693432 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:16.693442 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 19:53:16.693459 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.693466 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:16.693476 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:53:16.693493 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.693501 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:16.693510 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 19:53:16.693524 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:16.693594 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.693613 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.693620 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 19:53:16.693640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.693666 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.693673 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.693684 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:53:16.693697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.693712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.693722 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:16.693737 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.693744 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.693757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.693782 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:16.693789 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.693803 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 19:53:16.693817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.693832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.693842 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:53:16.693857 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.693863 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 19:53:16.693877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.693901 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.693909 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.693919 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:53:16.693936 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.693943 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.693953 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:53:16.693970 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.693977 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.693987 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:53:16.694004 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:53:16.694011 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.694020 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:53:16.694033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.694060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.694070 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 19:53:16.694085 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.694091 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.694109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.694135 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:53:16.694142 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.694151 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 19:53:16.694164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.694179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.694190 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 19:53:16.694203 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:53:16.694230 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 19:53:16.694237 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:53:16.694247 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 19:53:16.694260 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:53:16.694276 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.694289 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:16.694314 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.694321 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:16.694331 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 19:53:16.694357 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.694370 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:16.694386 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 19:53:16.694404 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.694411 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:16.694421 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 19:53:16.694438 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:53:16.694445 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:16.694455 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:53:16.694473 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.694479 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:16.694489 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 19:53:16.694507 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.694513 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:16.694523 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 19:53:16.694541 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.694547 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:16.694557 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:53:16.694575 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:16.694599 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:16.694609 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 19:53:16.694627 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:16.694634 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:16.694644 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 19:53:16.694669 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.694676 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:16.694685 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:53:16.694698 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 19:53:16.694752 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.694770 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.694776 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 19:53:16.694790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.694815 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.694822 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.694832 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:53:16.694845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.694864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.694875 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:16.694890 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.694896 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.694910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.694934 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:53:16.694941 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.694951 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 19:53:16.694964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.694983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.694994 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:53:16.695007 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 19:53:16.695032 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:53:16.695039 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:53:16.695049 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 19:53:16.695067 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:53:16.695074 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 19:53:16.695083 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 19:53:16.695101 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:53:16.695108 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:53:16.695117 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 19:53:16.695131 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 19:53:16.695154 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.695170 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.695176 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:53:16.695190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.695216 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.695223 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.695233 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:53:16.695250 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.695257 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.695266 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:53:16.695284 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.695290 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.695300 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:53:16.695313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.695351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.695363 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.695378 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.695385 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.695399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.695423 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.695430 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.695440 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 19:53:16.695453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.695469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.695479 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:53:16.695492 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.695519 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.695526 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.695536 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.695549 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.695569 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.695584 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.695610 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.695616 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.695626 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 19:53:16.695653 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.695659 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.695681 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 19:53:16.695699 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.695706 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.695715 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:53:16.695733 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.695740 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.695749 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 19:53:16.695767 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:16.695774 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.695903 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 19:53:16.695923 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.695930 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.695940 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 19:53:16.695958 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.695964 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.695974 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 19:53:16.695991 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.695998 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.696007 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:53:16.696025 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.696031 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.696041 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:53:16.696054 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.696100 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.696118 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696124 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 19:53:16.696143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696168 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.696175 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696185 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:53:16.696202 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.696209 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696218 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:53:16.696236 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.696242 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696252 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:53:16.696269 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.696276 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696285 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:53:16.696303 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.696309 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696319 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:53:16.696332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.696382 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:16.696397 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696404 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.696423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696447 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696453 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696490 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:16.696511 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:16.696528 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696539 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:53:16.696549 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 19:53:16.696561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:53:16.696585 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:53:16.696600 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696606 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 19:53:16.696620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696647 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.696654 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696668 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 19:53:16.696682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.696707 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 19:53:16.696722 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696728 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.696742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696766 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:53:16.696773 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696783 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 19:53:16.696796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.696821 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 19:53:16.696836 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696842 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 19:53:16.696856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696880 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.696888 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696897 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:53:16.696911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.696936 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:16.696950 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696957 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.696974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.696999 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:16.697006 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.697016 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 19:53:16.697030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.697045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.697055 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:53:16.697069 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:16.697095 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:16.697102 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:16.697112 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:16.697125 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:16.697141 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.697155 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:16.697180 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.697187 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:16.697197 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 19:53:16.697215 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.697221 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:16.697231 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 19:53:16.697249 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.697255 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:16.697269 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 19:53:16.697287 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.697294 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:16.697304 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 19:53:16.697321 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.697328 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:16.697346 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 19:53:16.697364 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:53:16.697371 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:16.697381 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 19:53:16.697399 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:53:16.697405 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:16.697415 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 19:53:16.697432 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:53:16.697439 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:16.697448 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 19:53:16.697466 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:53:16.697472 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:16.697482 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 19:53:16.697500 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.697506 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:16.697516 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 19:53:16.697534 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.697540 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:16.697550 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 19:53:16.697567 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.697574 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:16.697583 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 19:53:16.697600 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.697607 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:16.697617 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 19:53:16.697629 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:16.697689 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.697707 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.697713 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 19:53:16.697734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.697760 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.697767 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.697776 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 19:53:16.697790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.697805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.697815 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:16.697830 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.697836 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.697850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.697874 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.697881 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.697891 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 19:53:16.697904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.697919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.697929 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:53:16.697944 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.697950 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:53:16.697963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.697988 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.697995 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.698009 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 19:53:16.698028 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.698034 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.698044 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:53:16.698062 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.698068 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.698078 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:53:16.698096 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.698103 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.698112 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:53:16.698125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.698152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.698162 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.698177 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.698183 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.698197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.698222 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.698229 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.698239 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 19:53:16.698252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.698267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.698278 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:53:16.698291 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.698323 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.698330 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.698351 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.698365 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.698382 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.698396 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.698421 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.698428 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.698438 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:53:16.698456 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.698463 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.698472 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:53:16.698490 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.698497 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.698506 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 19:53:16.698524 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:16.698531 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.698540 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:53:16.698557 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.698564 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.698574 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:53:16.698591 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.698598 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.698612 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 19:53:16.698630 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:53:16.698636 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.698646 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 19:53:16.698659 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.698697 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.698714 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.698720 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 19:53:16.698734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.698758 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.698765 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.698775 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 19:53:16.698793 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.698800 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.698809 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 19:53:16.698826 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.698833 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.698847 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 19:53:16.698865 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.698871 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.698881 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 19:53:16.698898 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.698905 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.698915 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 19:53:16.698932 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.698939 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.698948 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 19:53:16.698965 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.698972 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.698982 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:53:16.698999 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.699006 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.699016 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:53:16.699029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.699070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.699080 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:16.699096 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.699102 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 19:53:16.699121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.699146 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:53:16.699153 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.699163 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 19:53:16.699176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.699191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.699201 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:53:16.699218 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:53:16.699225 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 19:53:16.699236 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 19:53:16.699252 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.699258 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 19:53:16.699272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.699294 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:16.699315 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:53:16.699332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.699354 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:53:16.699365 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 19:53:16.699383 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.699390 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 19:53:16.699404 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 19:53:16.699421 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:53:16.699428 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 19:53:16.699438 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 19:53:16.699454 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:53:16.699461 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 19:53:16.699470 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:53:16.699488 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.699494 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:53:16.699504 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.699521 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.699527 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:53:16.699537 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.699554 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:16.699560 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 19:53:16.699570 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:16.699587 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:53:16.699593 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 19:53:16.699602 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:53:16.699619 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:53:16.699625 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 19:53:16.699635 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 19:53:16.699652 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.699658 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:53:16.699667 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.699684 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:53:16.699691 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 19:53:16.699700 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 19:53:16.699717 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:16.699724 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 19:53:16.699737 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:16.699754 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.699761 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:53:16.699771 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.699786 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:53:16.699793 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 19:53:16.699802 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 19:53:16.699817 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 19:53:16.699851 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 19:53:16.699881 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:53:16.699908 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:53:16.699934 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 19:53:16.699961 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:16.699987 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:53:16.700013 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:16.700040 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:53:16.700067 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 19:53:16.700093 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 19:53:16.700119 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 19:53:16.700145 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 19:53:16.700171 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 19:53:16.700197 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 19:53:16.700223 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 19:53:16.700249 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 19:53:16.700276 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:16.700302 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:53:16.700329 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:16.700365 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:53:16.700391 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:16.700417 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:53:16.700452 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:16.700479 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:53:16.700505 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.700531 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:53:16.700557 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:16.700583 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:53:16.700610 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:16.700636 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:53:16.700662 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:16.700689 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:53:16.700716 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 19:53:16.700742 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:53:16.700768 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.700795 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:53:16.700822 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.700848 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:53:16.700875 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:16.700901 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:53:16.700928 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.700954 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:53:16.700980 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.701006 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:53:16.701032 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:16.701058 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:53:16.701084 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 19:53:16.701110 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 19:53:16.701142 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:16.701168 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:53:16.701194 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.701220 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:53:16.701246 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:16.701273 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:53:16.701299 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 19:53:16.701325 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 19:53:16.701364 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:16.701390 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:53:16.701416 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:16.701442 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:53:16.701469 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.701495 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:53:16.701521 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:16.701548 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:53:16.701577 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.701595 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.701621 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:53:16.701647 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.701664 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.701681 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.701706 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:53:16.701732 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.701749 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.701766 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.701783 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.701808 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:53:16.701834 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.701865 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:16.701891 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.701916 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:16.701943 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.701959 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.701985 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:16.702011 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702028 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702058 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:16.702088 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702115 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:16.702141 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702167 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:53:16.702192 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702219 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:16.702245 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702270 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:16.702296 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702313 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702351 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:53:16.702378 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702405 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:16.702431 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702457 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:53:16.702482 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702508 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:53:16.702534 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702551 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702568 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702585 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702606 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702623 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702640 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702669 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:16.702696 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702713 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702730 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702756 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:16.702782 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702808 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:16.702834 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702851 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702868 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702894 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:16.702919 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702936 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702953 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702970 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.702987 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.703013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:53:16.703038 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.703055 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.703072 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.703103 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.703129 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.703155 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.703172 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.703189 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.703206 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.703422 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.703450 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.703476 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:16.703502 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.703519 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.703537 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.703553 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.703580 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:53:16.703607 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.703632 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:53:16.703658 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.703675 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.703692 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.703718 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.703744 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.703761 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.703778 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.703795 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.703812 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.703837 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:53:16.703863 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.703889 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:53:16.703915 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.703941 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:16.703967 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.703994 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:16.704019 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704037 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704053 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704074 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704101 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.704127 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704144 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704161 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704178 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704195 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704212 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704229 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704246 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704272 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:53:16.704299 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704316 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704351 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:53:16.704379 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704396 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704413 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704439 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:53:16.704464 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704481 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704498 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704515 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704540 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:53:16.704566 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704592 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:16.704618 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704644 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:16.704670 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704687 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704713 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:16.704742 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704760 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704785 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:16.704811 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704837 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:16.704863 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704889 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:53:16.704914 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704940 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:16.704965 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.704992 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:53:16.705018 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705035 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705061 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:53:16.705086 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705112 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:16.705138 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705164 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:53:16.705203 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705247 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:53:16.705275 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705293 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705310 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705326 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705354 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705372 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705388 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705415 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:16.705441 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705458 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705479 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705505 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:16.705531 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705557 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:16.705583 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705600 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705617 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705643 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:16.705669 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705686 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705703 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705720 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705737 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705762 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:53:16.705788 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705805 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705822 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705839 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705865 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.705891 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705909 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705926 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705943 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.705969 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.705995 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706021 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:53:16.706047 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706065 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706087 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706104 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706130 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:53:16.706156 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706182 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:53:16.706208 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706225 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706242 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706268 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.706294 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706310 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706327 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706357 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706375 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706401 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:53:16.706427 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706453 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:53:16.706479 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706505 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:53:16.706531 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706557 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:53:16.706583 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706601 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706617 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706634 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706660 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.706686 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706704 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706721 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706743 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706760 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706777 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706794 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706811 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:53:16.706837 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:53:16.706863 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 19:53:16.706920 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:53:16.706969 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:16.707018 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:16.707064 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 19:53:16.707112 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 19:53:16.707160 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 19:53:16.707208 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 19:53:16.707260 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:16.707308 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:16.707366 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:16.707414 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:16.707460 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.707508 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:16.707555 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:16.707601 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:16.707656 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:53:16.707705 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.707753 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.707800 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:16.707849 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.707903 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.707956 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:16.708002 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 19:53:16.708048 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:16.708094 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.708141 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:16.708189 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 19:53:16.708237 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:16.708288 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:16.708339 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.708389 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:16.708445 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 19:53:16.708493 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:53:16.708540 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:16.708602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:16.708648 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 19:53:16.708695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 19:53:16.708743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 19:53:16.708982 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 19:53:16.709031 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:16.709078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:16.709126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:16.709172 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:16.709219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.709266 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:16.709314 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:16.709365 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:16.709413 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:53:16.709461 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.709509 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.709557 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:16.709605 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.709657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.709709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:16.709755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 19:53:16.709802 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:16.709848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.709894 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:16.709941 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 19:53:16.709989 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:16.710040 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:16.710087 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.710134 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:16.710190 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 19:53:16.710238 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:53:16.710285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:16.710333 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:16.710391 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 19:53:16.710438 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 19:53:16.710485 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 19:53:16.710532 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 19:53:16.710579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:16.710626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:16.710673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:16.710718 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:16.710764 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.710813 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:16.710860 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:16.710905 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:16.710952 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:53:16.711000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.711048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.711095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:16.711143 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.711194 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.711250 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:16.711297 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 19:53:16.711354 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:16.711401 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.711447 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:16.711495 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 19:53:16.711542 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:16.711595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:16.711643 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.711691 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:16.711745 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:53:16.711772 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:53:16.711840 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:53:16.711894 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:16.711948 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:16.712001 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:53:16.712054 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:53:16.712108 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:53:16.712160 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:53:16.712220 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:16.712274 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:16.712327 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:16.712394 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:16.712447 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.712501 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:16.712554 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:16.712608 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:16.712668 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:53:16.712722 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.712776 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.712829 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:16.712883 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.712936 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.712989 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:16.713043 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:53:16.713096 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:16.713149 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.713234 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:16.713289 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:53:16.713348 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:16.713402 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:16.713456 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.713532 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:16.713599 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:53:16.713623 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:53:16.713677 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:53:16.713731 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:16.713785 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:16.713838 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:53:16.713892 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:53:16.713945 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:53:16.713999 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:53:16.714311 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:16.714382 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:16.714437 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:16.714490 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:16.714544 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.714598 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:16.714655 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:16.714714 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:16.714768 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:53:16.714822 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.714875 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.714930 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:16.714983 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.715037 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.715091 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:16.715145 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:53:16.715199 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:16.715253 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.715307 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:16.715372 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:53:16.715427 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:16.715481 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:16.715535 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.715588 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:16.715655 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 19:53:16.715678 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:53:16.715730 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:53:16.715778 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:16.715827 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:16.715881 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:53:16.715929 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:53:16.715977 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:53:16.716026 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:53:16.716074 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:16.716123 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:16.716172 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:16.716221 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:16.716270 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.716318 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:16.716379 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:16.716428 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:16.716477 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:53:16.716526 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.716575 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.716624 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:16.716672 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.716721 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.716770 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:16.716818 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:53:16.716866 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:16.716919 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.716968 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:16.717017 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:53:16.717072 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:16.717121 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:16.717169 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.717218 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:16.717273 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 19:53:16.717295 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:53:16.717352 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:53:16.717403 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:16.717454 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:16.717504 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:53:16.717555 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:53:16.717608 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:53:16.717658 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:53:16.717708 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:16.717758 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:16.717808 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:16.717858 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:16.717908 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.717959 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:16.718015 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:16.718066 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:16.718116 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:53:16.718167 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.718217 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.718268 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:16.718319 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.718381 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.718438 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:16.718489 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:53:16.718540 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:16.718590 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.718640 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:16.718698 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:53:16.718748 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:16.718799 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:16.718850 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.718901 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:16.718956 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 19:53:16.718991 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 19:53:16.719022 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 19:53:16.719050 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 19:53:16.719077 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 19:53:16.719104 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 19:53:16.719125 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:53:16.719143 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:53:16.719153 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:16.719163 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:16.719172 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:53:16.719181 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:53:16.719190 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:53:16.719199 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:53:16.719208 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:16.719217 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:16.719225 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:16.719238 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:16.719248 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.719257 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:16.719266 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:16.719275 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:16.719284 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:53:16.719292 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.719301 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.719310 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:16.719324 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.719333 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.719346 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:16.719355 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:53:16.719363 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:16.719372 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.719388 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:16.719397 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:53:16.719406 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:16.719415 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:16.719423 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.719431 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:16.719448 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:53:16.719458 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:53:16.719466 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:16.719475 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:16.719483 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:53:16.719490 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:53:16.719499 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:53:16.719507 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:53:16.719515 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:16.719523 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:16.719531 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:16.719539 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:16.719547 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.719555 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:16.719571 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:16.719579 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:16.719586 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:53:16.719594 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.719602 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.719610 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:16.719618 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.719625 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.719633 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:16.719640 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:53:16.719648 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:16.719656 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.719664 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:16.719671 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:53:16.719688 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:16.719695 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:16.719708 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.719716 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:16.719724 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:53:16.719734 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:53:16.719748 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:16.719756 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:16.719763 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:53:16.719771 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:53:16.719779 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:53:16.719786 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:53:16.719793 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:16.719801 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:16.719808 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:16.719815 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:16.719822 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.719829 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:16.719836 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:16.719844 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:16.719851 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:53:16.719859 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.719866 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.719873 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:16.719881 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.719888 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.719895 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:16.719902 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:53:16.719909 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:16.719916 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.719923 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:16.719930 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:53:16.719937 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:16.719943 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:16.719951 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.719957 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:16.719965 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:53:16.719973 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:53:16.719981 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:53:16.719988 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:53:16.719995 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:53:16.720002 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:53:16.720010 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:53:16.720017 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:53:16.720024 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:53:16.720032 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:53:16.720039 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:53:16.720047 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:53:16.720054 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.720061 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:53:16.720069 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:53:16.720076 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:53:16.720083 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:53:16.720090 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.720101 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:53:16.720109 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:53:16.720117 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:53:16.720124 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:53:16.720131 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:53:16.720137 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:53:16.720144 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:53:16.720151 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:53:16.720158 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:53:16.720182 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:53:16.720190 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:53:16.720197 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:53:16.720204 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:53:16.720211 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:53:16.720487 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 19:53:16.720498 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:53:16.720504 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:53:16.720509 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:53:16.720515 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 19:53:16.720519 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:53:16.720524 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:53:16.720534 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 19:53:16.720543 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:53:16.720592 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 19:53:16.720600 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179251" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:53:16.720613 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:53:16.720635 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 19:53:16.720641 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 19:53:16.720646 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 19:53:16.720651 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 19:53:16.720656 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179251" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:53:16.720667 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:53:16.720679 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:53:16.720683 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:53:16.720694 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:53:16.720703 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:53:16.720707 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 19:53:16.720735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.720744 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:53:16.720749 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.720772 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:53:16.720778 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 19:53:16.720782 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 19:53:16.720786 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 19:53:16.720790 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 19:53:16.720794 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 19:53:16.720798 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 19:53:16.720803 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 19:53:16.720809 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179251" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:53:16.720819 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:53:16.720825 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:53:16.720829 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:53:16.720835 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:53:16.720841 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:53:16.720845 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:53:16.720868 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:53:16.720875 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:53:16.720879 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:53:16.720885 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:53:16.720889 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:53:16.720899 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:53:16.720917 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:53:16.720922 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:53:16.720926 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:53:16.720933 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179251" 2019-02-19 19:53:16.720940 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:53:16.720944 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:53:16.720949 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:53:16.720955 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:53:16.720960 wsdl: in serializeType: returning: 179251 2019-02-19 19:53:16.720966 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:53:16.720973 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:53:16.720977 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:53:16.720981 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:53:16.720986 wsdl: in serializeType: returning: 179251 2019-02-19 19:53:16.720990 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179251 2019-02-19 19:53:16.721010 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179251 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 19:53:16.721015 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 19:53:16.721021 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5864"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 19:53:16.721034 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 19:53:16.721040 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179251 2019-02-19 19:53:16.721050 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 19:53:16.721132 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 19:53:16.721062 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:53:16.721074 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:53:16.721079 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:53:16.721084 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:53:16.721088 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:53:16.721094 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:53:16.721104 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:53:16.721112 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:53:16.721126 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:53:16.721138 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 19:53:16.721147 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:53:16.721154 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:53:16.728783 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:53:16.728807 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:53:16.728838 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 19:53:16.728849 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 19:53:16.728854 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:53:16.728860 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:53:16.728864 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:53:16.728869 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:53:16.728874 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 19:53:16.728900 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 19:53:16.794077 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 19:53:16.794115 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 19:53:16.794145 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:53:16.794157 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:53:16.794166 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:53:16.794175 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:53:16.794186 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:53:16.794195 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:53:16.794204 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:53:16.794214 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:52:58 GMT 2019-02-19 19:53:16.794225 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:53:16.794233 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 19:53:16.794243 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:53:16.794259 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 19:53:16.794315 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 19:53:16.794328 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 19:53:16.794339 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:53:16.794343 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 19:53:16.794348 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 19:53:16.794383 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:53:16.794394 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:53:16.794401 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:53:16.794447 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:53:16.794457 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 18:52:58 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 19:53:16.794493 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 19:53:16.794503 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 19:53:16.794551 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 19:53:16.794564 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 19:53:16.794696 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 19:53:16.794817 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 19:53:16.794824 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 19:53:16.794833 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 19:53:16.794843 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:53:16.794897 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 19:53:16.794988 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 19:53:16.795028 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:53:16.795056 nusoap_client: got fault 2019-02-19 19:53:16.795068 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 19:53:16.795088 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 19:53:16.795095 nusoap_client: detail =