Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 167.90Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
3520030 Model turbiny: H1C
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: CUMMINS
 Silnik:
JR T2222
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 29 May 2020 06:44:12 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-29 08:44:13.550975 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-29 08:44:13.551032 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-29 08:44:13.551047 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179251" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-29 08:44:13.551062 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-29 08:44:13.551072 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-29 08:44:13.551081 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-29 08:44:13.551094 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-29 08:44:13.551102 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-29 08:44:13.551108 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-29 08:44:13.551117 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-29 08:44:13.551125 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-29 08:44:13.551136 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-29 08:44:13.551142 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-29 08:44:13.551146 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-29 08:44:13.551150 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-29 08:44:13.551154 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-29 08:44:13.551165 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-29 08:44:13.551178 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-29 08:44:13.551187 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-29 08:44:13.551192 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-29 08:44:13.551197 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-29 08:44:13.551205 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-29 08:44:13.551213 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-29 08:44:13.557944 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-29 08:44:13.557996 soap_transport_http: socket connected 2020-05-29 08:44:13.558022 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-29 08:44:13.558036 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-29 08:44:13.558045 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-29 08:44:13.558053 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-29 08:44:13.558061 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-29 08:44:13.558105 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-29 08:44:13.577345 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-29 08:44:13.577386 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-29 08:44:13.577395 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-29 08:44:13.577418 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-29 08:44:13.577431 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-29 08:44:13.577461 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-29 08:44:13.577469 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-29 08:44:13.577475 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-29 08:44:13.577481 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-29 08:44:13.577487 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 29 May 2020 06:44:12 GMT 2020-05-29 08:44:13.577493 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-29 08:44:13.577499 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-29 08:44:13.577506 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-29 08:44:13.577517 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-29 08:44:13.577554 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-29 08:44:13.577582 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-29 08:44:13.583972 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-29 08:44:13.584025 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-29 08:44:13.584056 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.584084 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.590615 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-29 08:44:13.590670 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2020-05-29 08:44:13.590707 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-29 08:44:13.590741 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.590764 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.590801 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.590846 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-29 08:44:13.597474 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-29 08:44:13.597529 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-29 08:44:13.597558 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-29 08:44:13.597596 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-29 08:44:13.597647 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-29 08:44:13.597733 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.597758 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-29 08:44:13.600497 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-29 08:44:13.600658 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-29 08:44:13.600799 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-29 08:44:13.600922 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2020-05-29 08:44:13.603972 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-29 08:44:13.604012 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.604034 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.604060 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.604083 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.604126 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-29 08:44:13.604175 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.604189 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.604214 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.604235 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.604277 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.604292 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.604334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.604348 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.604387 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.604442 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.604489 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-29 08:44:13.604518 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-29 08:44:13.604545 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.606892 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-29 08:44:13.606962 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.606991 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.607025 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-05-29 08:44:13.607192 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.607232 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.607260 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.607285 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.607328 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.607341 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.607377 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.607391 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.610406 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.610447 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.610491 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.610505 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.610531 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.610579 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.610611 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.610640 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.610679 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-29 08:44:13.610714 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.610780 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-29 08:44:13.610825 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-29 08:44:13.610881 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-29 08:44:13.610907 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.611147 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.611173 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.611195 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 08:44:13.611222 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2020-05-29 08:44:13.611234 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-29 08:44:13.611239 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-29 08:44:13.611271 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-29 08:44:13.611307 soap_transport_http: closed socket 2020-05-29 08:44:13.611323 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-29 08:44:13.611329 soap_transport_http: end of send() 2020-05-29 08:44:13.611349 wsdl: got WSDL URL 2020-05-29 08:44:13.611353 wsdl: Parse WSDL 2020-05-29 08:44:13.611580 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-29 08:44:13.611598 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-29 08:44:13.611651 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.611660 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-29 08:44:13.611681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.611712 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.611722 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.611737 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-29 08:44:13.611758 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.611766 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.611776 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-29 08:44:13.611791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.611824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.611848 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-29 08:44:13.611865 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.611871 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.611886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.611913 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 08:44:13.611920 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.611930 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-29 08:44:13.611943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.611959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.611969 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-29 08:44:13.611984 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.611990 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-29 08:44:13.612003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612029 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.612036 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612045 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-29 08:44:13.612063 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.612069 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612078 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-29 08:44:13.612095 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.612133 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612145 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-29 08:44:13.612159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.612192 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-29 08:44:13.612208 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612218 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-29 08:44:13.612234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612259 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 08:44:13.612266 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612275 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-29 08:44:13.612288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.612313 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-29 08:44:13.612327 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612334 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-29 08:44:13.612347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612372 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.612379 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612388 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-29 08:44:13.612405 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.612412 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612421 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-29 08:44:13.612445 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.612452 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612466 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-29 08:44:13.612483 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.612490 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612512 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-29 08:44:13.612526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.612564 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-29 08:44:13.612579 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612586 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.612605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612630 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612636 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612677 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 08:44:13.612697 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 08:44:13.612714 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612725 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-29 08:44:13.612735 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-29 08:44:13.612748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-29 08:44:13.612772 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-29 08:44:13.612800 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612806 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-29 08:44:13.612821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612844 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.612851 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612861 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-29 08:44:13.612874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.612898 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-29 08:44:13.612912 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612918 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.612932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612954 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612960 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.612995 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 08:44:13.613014 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 08:44:13.613030 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.613040 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-29 08:44:13.613050 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-29 08:44:13.613062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.613075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-29 08:44:13.613085 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-29 08:44:13.613099 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.613105 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-29 08:44:13.613124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.613149 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.613156 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.613165 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-29 08:44:13.613182 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.613189 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.613198 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-29 08:44:13.613214 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.613221 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.613230 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-29 08:44:13.613246 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.613253 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.613262 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-29 08:44:13.613274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.613299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.613309 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 08:44:13.613323 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.613329 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.613343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.613371 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 08:44:13.613378 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.613415 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-29 08:44:13.613447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.613470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.613499 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-29 08:44:13.613525 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.613536 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-29 08:44:13.613560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.613606 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.613618 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.613636 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-29 08:44:13.613658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.613683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.613702 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-29 08:44:13.613728 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.613736 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.613751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.613791 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.613798 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.613808 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-29 08:44:13.613821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.613836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.613846 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-29 08:44:13.613861 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.613866 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-29 08:44:13.613880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.613903 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.613909 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.613918 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-29 08:44:13.613931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.613945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.613955 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-29 08:44:13.613969 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.613975 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.613988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614011 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.614018 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614027 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-29 08:44:13.614040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.614064 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-29 08:44:13.614078 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614083 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-29 08:44:13.614096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614120 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.614126 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614136 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-29 08:44:13.614152 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.614159 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614168 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-29 08:44:13.614180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.614208 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-29 08:44:13.614222 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614228 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.614241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614264 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.614270 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614280 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-29 08:44:13.614292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.614316 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-29 08:44:13.614330 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614336 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-29 08:44:13.614349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614373 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.614379 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614389 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-29 08:44:13.614405 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.614411 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614420 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-29 08:44:13.614444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.614472 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-29 08:44:13.614487 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614506 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.614521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614546 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.614556 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614569 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-29 08:44:13.614583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.614609 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-29 08:44:13.614625 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614631 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-29 08:44:13.614644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614668 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.614675 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614684 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-29 08:44:13.614697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.614722 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-29 08:44:13.614736 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614742 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.614756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614780 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.614799 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614809 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-29 08:44:13.614822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.614845 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-29 08:44:13.614859 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614866 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-29 08:44:13.614878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614901 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.614908 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614918 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-29 08:44:13.614930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.614954 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-29 08:44:13.614968 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.614974 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.614986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615010 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 08:44:13.615016 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615026 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-29 08:44:13.615038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.615062 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-29 08:44:13.615076 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615081 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-29 08:44:13.615094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615117 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.615124 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615133 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-29 08:44:13.615145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.615168 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-29 08:44:13.615182 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615188 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.615201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615224 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.615230 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615240 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-29 08:44:13.615252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.615276 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-29 08:44:13.615290 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615295 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-29 08:44:13.615308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615331 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.615338 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615347 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-29 08:44:13.615359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.615383 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-29 08:44:13.615397 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615402 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.615415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615445 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.615453 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615462 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-29 08:44:13.615475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.615514 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-29 08:44:13.615529 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615535 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-29 08:44:13.615549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615578 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.615585 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615594 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-29 08:44:13.615614 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.615621 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615630 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-29 08:44:13.615643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.615672 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-29 08:44:13.615687 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615693 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.615707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615731 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 08:44:13.615739 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615748 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-29 08:44:13.615761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.615786 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-29 08:44:13.615801 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615807 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-29 08:44:13.615821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615846 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.615853 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615863 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-29 08:44:13.615875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.615913 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.615927 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615934 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.615946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615970 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.615977 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.615986 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-29 08:44:13.615998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.616022 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-29 08:44:13.616036 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616042 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-29 08:44:13.616055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616079 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-29 08:44:13.616086 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616095 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-29 08:44:13.616108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.616131 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-29 08:44:13.616146 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616151 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.616164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616186 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616193 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616228 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 08:44:13.616248 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 08:44:13.616263 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616273 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-29 08:44:13.616283 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-29 08:44:13.616295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-29 08:44:13.616318 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-29 08:44:13.616332 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616338 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-29 08:44:13.616352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616376 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-29 08:44:13.616383 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616393 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-29 08:44:13.616405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.616445 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-29 08:44:13.616460 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616466 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.616479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616515 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616522 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616563 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 08:44:13.616585 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 08:44:13.616601 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616612 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-29 08:44:13.616622 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-29 08:44:13.616635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-29 08:44:13.616659 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-29 08:44:13.616674 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616680 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-29 08:44:13.616694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616719 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-29 08:44:13.616726 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616744 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-29 08:44:13.616757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.616794 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-29 08:44:13.616809 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616815 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.616827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616849 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616856 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616892 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 08:44:13.616911 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 08:44:13.616927 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616937 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-29 08:44:13.616947 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-29 08:44:13.616958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.616972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-29 08:44:13.616981 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-29 08:44:13.616995 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.617002 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-29 08:44:13.617014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.617038 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.617045 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.617054 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-29 08:44:13.617071 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.617078 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.617087 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-29 08:44:13.617103 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.617109 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.617118 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-29 08:44:13.617135 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.617141 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.617150 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-29 08:44:13.617167 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.617173 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.617182 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-29 08:44:13.617198 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.617204 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.617213 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-29 08:44:13.617230 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.617236 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.617245 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-29 08:44:13.617257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.617293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.617303 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-29 08:44:13.617317 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.617323 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.617336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.617360 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.617366 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.617376 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-29 08:44:13.617388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.617402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.617412 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-29 08:44:13.617449 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.617456 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-29 08:44:13.617506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.617540 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.617548 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.617562 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-29 08:44:13.617581 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.617588 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.617597 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-29 08:44:13.617614 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.617621 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.617630 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-29 08:44:13.617643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.617667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.617678 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-29 08:44:13.617692 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.617699 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.617712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.617737 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.617744 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.617753 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-29 08:44:13.617767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.617794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.617967 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-29 08:44:13.617996 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618006 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-29 08:44:13.618074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618124 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.618137 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618159 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-29 08:44:13.618173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.618199 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.618215 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618222 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.618235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618260 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.618266 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618276 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-29 08:44:13.618289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.618313 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-29 08:44:13.618327 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618333 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-29 08:44:13.618346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618370 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.618376 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618386 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-29 08:44:13.618403 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.618409 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618418 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-29 08:44:13.618441 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.618449 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618465 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-29 08:44:13.618481 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 08:44:13.618488 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618511 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-29 08:44:13.618528 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.618535 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618544 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-29 08:44:13.618563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.618606 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-29 08:44:13.618621 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618627 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.618641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618666 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.618673 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618683 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-29 08:44:13.618696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.618721 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-29 08:44:13.618736 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618742 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-29 08:44:13.618755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618780 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.618787 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618810 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-29 08:44:13.618827 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.618833 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618842 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-29 08:44:13.618858 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.618864 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618873 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-29 08:44:13.618886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.618918 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.618932 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618938 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.618952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618975 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.618982 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.618991 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-29 08:44:13.619004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.619018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.619028 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-29 08:44:13.619042 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.619048 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-29 08:44:13.619061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.619084 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.619091 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.619100 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-29 08:44:13.619116 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.619123 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.619132 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-29 08:44:13.619148 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.619154 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.619163 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-29 08:44:13.619181 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.619187 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.619196 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-29 08:44:13.619213 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.619219 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.619228 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-29 08:44:13.619241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.619269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.619279 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-29 08:44:13.619293 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.619299 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.619312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.619336 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-29 08:44:13.619343 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.619352 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-29 08:44:13.619365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.619379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.619389 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-29 08:44:13.619402 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-29 08:44:13.619477 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-29 08:44:13.619487 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-29 08:44:13.619500 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-29 08:44:13.619514 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-29 08:44:13.619534 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.619551 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-29 08:44:13.619581 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.619588 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-29 08:44:13.619598 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-29 08:44:13.619615 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 08:44:13.619622 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-29 08:44:13.619632 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-29 08:44:13.619649 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 08:44:13.619655 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-29 08:44:13.619665 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-29 08:44:13.619682 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 08:44:13.619689 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-29 08:44:13.619698 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-29 08:44:13.619715 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 08:44:13.619722 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-29 08:44:13.619738 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-29 08:44:13.619755 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-29 08:44:13.619774 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-29 08:44:13.619784 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-29 08:44:13.619800 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.619808 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-29 08:44:13.619817 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.619834 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.619840 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-29 08:44:13.619849 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-29 08:44:13.619869 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.619875 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-29 08:44:13.619885 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-29 08:44:13.619902 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.619908 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-29 08:44:13.619917 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-29 08:44:13.619934 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.619940 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-29 08:44:13.619949 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-29 08:44:13.619961 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-29 08:44:13.620013 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.620030 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.620036 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-29 08:44:13.620049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.620073 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.620080 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.620089 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-29 08:44:13.620106 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.620112 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.620122 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-29 08:44:13.620138 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.620145 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.620154 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-29 08:44:13.620170 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.620177 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.620186 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-29 08:44:13.620198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.620223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.620233 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.620247 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.620253 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.620266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.620290 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.620297 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.620306 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-29 08:44:13.620319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.620333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.620343 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-29 08:44:13.620356 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.620382 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.620389 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.620398 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.620410 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.620431 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.620446 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.620470 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.620477 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.620486 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-29 08:44:13.620503 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.620510 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.620519 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-29 08:44:13.620535 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.620541 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.620553 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-29 08:44:13.620572 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.620579 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.620588 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-29 08:44:13.620605 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 08:44:13.620612 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.620621 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-29 08:44:13.620637 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 08:44:13.620643 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.620652 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-29 08:44:13.620668 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.620675 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.620684 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-29 08:44:13.620700 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.620707 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.620715 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-29 08:44:13.620732 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.620738 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.620747 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-29 08:44:13.620764 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.620770 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.620779 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-29 08:44:13.620796 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.620802 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.620811 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-29 08:44:13.620823 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.620874 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.620890 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.620896 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-29 08:44:13.620910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.620935 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.620942 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.620951 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-29 08:44:13.620968 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.620974 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.620983 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-29 08:44:13.620999 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.621005 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.621014 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-29 08:44:13.621031 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-29 08:44:13.621037 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.621046 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-29 08:44:13.621059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.621084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.621094 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.621108 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.621114 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.621127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.621151 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.621158 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.621167 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-29 08:44:13.621180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.621195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.621204 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-29 08:44:13.621217 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.621243 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.621249 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.621259 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.621271 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.621307 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.621325 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.621351 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.621358 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.621367 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-29 08:44:13.621384 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.621391 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.621400 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-29 08:44:13.621416 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.621430 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.621441 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-29 08:44:13.621466 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.621472 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.621481 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-29 08:44:13.621498 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 08:44:13.621504 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.621513 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-29 08:44:13.621530 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 08:44:13.621536 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.621545 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-29 08:44:13.621567 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.621575 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.621584 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-29 08:44:13.621601 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.621607 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.621616 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-29 08:44:13.621632 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.621639 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.621648 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-29 08:44:13.621665 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-29 08:44:13.621671 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.621680 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-29 08:44:13.621696 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.621702 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.621711 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-29 08:44:13.621727 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.621734 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.621742 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-29 08:44:13.621755 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.621810 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.621825 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-29 08:44:13.621851 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-29 08:44:13.621858 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-29 08:44:13.621868 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-29 08:44:13.621880 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-29 08:44:13.621896 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.621909 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 08:44:13.621934 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.621941 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 08:44:13.621950 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-29 08:44:13.621967 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.621973 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 08:44:13.621982 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-29 08:44:13.621999 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.622005 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 08:44:13.622039 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-29 08:44:13.622056 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.622062 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 08:44:13.622071 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-29 08:44:13.622088 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.622094 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 08:44:13.622103 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-29 08:44:13.622119 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 08:44:13.622125 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 08:44:13.622134 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-29 08:44:13.622151 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.622157 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 08:44:13.622166 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-29 08:44:13.622182 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 08:44:13.622189 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 08:44:13.622198 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-29 08:44:13.622214 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 08:44:13.622220 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 08:44:13.622229 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-29 08:44:13.622246 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 08:44:13.622252 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 08:44:13.622261 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-29 08:44:13.622277 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 08:44:13.622284 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 08:44:13.622292 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-29 08:44:13.622308 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 08:44:13.622315 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 08:44:13.622324 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-29 08:44:13.622348 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.622354 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 08:44:13.622363 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-29 08:44:13.622379 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.622386 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 08:44:13.622395 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-29 08:44:13.622407 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 08:44:13.622475 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.622495 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.622501 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-29 08:44:13.622516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.622540 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.622546 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.622560 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-29 08:44:13.622573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.622588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.622598 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-29 08:44:13.622613 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.622618 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.622632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.622661 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-29 08:44:13.622667 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.622677 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-29 08:44:13.622689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.622704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.622713 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-29 08:44:13.622727 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.622733 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-29 08:44:13.622746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.622770 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.622776 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.622785 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-29 08:44:13.622802 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.622808 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.622817 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-29 08:44:13.622834 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.622840 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.622849 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-29 08:44:13.622865 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-29 08:44:13.622871 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.622880 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-29 08:44:13.622893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.622918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.622928 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-29 08:44:13.622942 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.622948 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.622962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.622986 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-29 08:44:13.622993 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.623002 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-29 08:44:13.623015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.623029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.623039 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-29 08:44:13.623051 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-29 08:44:13.623077 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-29 08:44:13.623084 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-29 08:44:13.623093 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-29 08:44:13.623105 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-29 08:44:13.623121 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.623134 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-29 08:44:13.623158 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.623164 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-29 08:44:13.623174 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-29 08:44:13.623190 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.623197 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-29 08:44:13.623206 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-29 08:44:13.623222 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.623228 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-29 08:44:13.623237 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-29 08:44:13.623254 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-29 08:44:13.623260 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-29 08:44:13.623269 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-29 08:44:13.623285 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.623291 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-29 08:44:13.623300 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-29 08:44:13.623316 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.623323 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-29 08:44:13.623332 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-29 08:44:13.623348 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.623354 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-29 08:44:13.623363 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-29 08:44:13.623385 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 08:44:13.623391 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-29 08:44:13.623401 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-29 08:44:13.623437 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 08:44:13.623444 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-29 08:44:13.623455 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-29 08:44:13.623472 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.623479 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-29 08:44:13.623488 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-29 08:44:13.623501 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-29 08:44:13.623553 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.623576 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.623583 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-29 08:44:13.623599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.623623 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.623630 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.623640 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-29 08:44:13.623653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.623669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.623712 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-29 08:44:13.623744 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.623750 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.623764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.623788 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-29 08:44:13.623798 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.623808 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-29 08:44:13.623821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.623836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.623846 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-29 08:44:13.623859 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-29 08:44:13.623884 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-29 08:44:13.623890 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-29 08:44:13.623900 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-29 08:44:13.623916 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-29 08:44:13.623923 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-29 08:44:13.623932 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-29 08:44:13.623948 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-29 08:44:13.623954 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-29 08:44:13.623963 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-29 08:44:13.623976 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-29 08:44:13.623998 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.624013 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.624019 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-29 08:44:13.624033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.624056 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.624063 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.624073 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-29 08:44:13.624089 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.624095 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.624105 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-29 08:44:13.624122 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.624128 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.624137 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-29 08:44:13.624149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.624171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.624181 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.624195 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.624201 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.624214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.624238 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.624244 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.624254 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-29 08:44:13.624266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.624281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.624291 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-29 08:44:13.624304 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.624329 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.624335 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.624345 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.624357 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.624373 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.624386 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.624429 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.624437 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.624447 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-29 08:44:13.624466 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.624472 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.624481 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-29 08:44:13.624498 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.624505 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.624514 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-29 08:44:13.624531 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.624538 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.624547 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-29 08:44:13.624564 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 08:44:13.624570 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.624580 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-29 08:44:13.624597 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.624603 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.624613 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-29 08:44:13.624630 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.624636 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.624646 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-29 08:44:13.624663 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.624669 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.624679 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-29 08:44:13.624708 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.624715 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.624724 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-29 08:44:13.624737 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.624781 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.624797 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.624803 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-29 08:44:13.624817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.624840 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.624847 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.624856 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-29 08:44:13.624873 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.624879 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.624888 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-29 08:44:13.624904 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.624910 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.624919 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-29 08:44:13.624936 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.624942 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.624951 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-29 08:44:13.624967 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.624974 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.624983 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-29 08:44:13.624995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.625034 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-29 08:44:13.625048 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625054 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.625068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625091 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625097 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625133 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 08:44:13.625153 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 08:44:13.625169 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625180 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-29 08:44:13.625189 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-29 08:44:13.625201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-29 08:44:13.625225 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-29 08:44:13.625239 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625245 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-29 08:44:13.625258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625281 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.625288 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625297 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-29 08:44:13.625309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.625333 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-29 08:44:13.625347 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625353 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.625366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625389 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-29 08:44:13.625396 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625405 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-29 08:44:13.625417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.625448 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-29 08:44:13.625462 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625468 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-29 08:44:13.625482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625505 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.625512 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625521 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-29 08:44:13.625538 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.625544 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625553 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-29 08:44:13.625569 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.625576 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625585 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-29 08:44:13.625597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.625628 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-29 08:44:13.625642 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625648 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.625663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625686 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.625692 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625702 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-29 08:44:13.625714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.625738 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-29 08:44:13.625752 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625758 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-29 08:44:13.625771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625794 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.625801 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625810 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-29 08:44:13.625823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.625847 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-29 08:44:13.625861 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625866 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.625880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625904 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-29 08:44:13.625910 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625920 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-29 08:44:13.625932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.625947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.625956 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-29 08:44:13.625969 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-29 08:44:13.625995 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-29 08:44:13.626001 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-29 08:44:13.626010 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-29 08:44:13.626023 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-29 08:44:13.626038 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.626051 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 08:44:13.626075 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.626082 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 08:44:13.626092 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-29 08:44:13.626109 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.626115 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 08:44:13.626124 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-29 08:44:13.626141 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.626147 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 08:44:13.626157 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-29 08:44:13.626173 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.626179 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 08:44:13.626188 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-29 08:44:13.626204 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.626211 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 08:44:13.626220 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-29 08:44:13.626236 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-29 08:44:13.626242 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 08:44:13.626251 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-29 08:44:13.626268 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-29 08:44:13.626274 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 08:44:13.626283 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-29 08:44:13.626299 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-29 08:44:13.626305 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 08:44:13.626314 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-29 08:44:13.626331 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-29 08:44:13.626337 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 08:44:13.626347 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-29 08:44:13.626363 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.626369 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 08:44:13.626378 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-29 08:44:13.626394 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.626401 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 08:44:13.626410 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-29 08:44:13.626431 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.626437 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 08:44:13.626447 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-29 08:44:13.626468 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.626475 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 08:44:13.626484 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-29 08:44:13.626497 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 08:44:13.626555 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.626571 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.626577 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-29 08:44:13.626591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.626614 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.626621 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.626630 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-29 08:44:13.626647 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.626653 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.626662 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-29 08:44:13.626674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.626692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.626702 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-29 08:44:13.626716 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.626722 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.626735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.626758 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-29 08:44:13.626765 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.626774 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-29 08:44:13.626787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.626801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.626811 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-29 08:44:13.626824 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-29 08:44:13.626850 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-29 08:44:13.626856 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-29 08:44:13.626865 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-29 08:44:13.626878 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-29 08:44:13.626893 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.626906 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-29 08:44:13.626930 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.626937 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-29 08:44:13.626946 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-29 08:44:13.626963 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.626969 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-29 08:44:13.626978 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-29 08:44:13.626994 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.627001 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-29 08:44:13.627009 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-29 08:44:13.627026 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-29 08:44:13.627032 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-29 08:44:13.627041 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-29 08:44:13.627058 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.627064 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-29 08:44:13.627073 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-29 08:44:13.627089 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-29 08:44:13.627096 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-29 08:44:13.627105 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-29 08:44:13.627122 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.627128 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-29 08:44:13.627137 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-29 08:44:13.627150 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-29 08:44:13.627186 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.627201 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.627207 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-29 08:44:13.627220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.627244 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.627250 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.627260 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-29 08:44:13.627277 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.627283 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.627292 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-29 08:44:13.627305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.627323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.627332 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-29 08:44:13.627346 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.627352 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-29 08:44:13.627365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.627389 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-29 08:44:13.627396 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.627405 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-29 08:44:13.627418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.627437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.627448 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-29 08:44:13.627462 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.627468 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-29 08:44:13.627482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.627505 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.627511 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.627521 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-29 08:44:13.627537 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.627544 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.627553 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-29 08:44:13.627565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.627583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.627593 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-29 08:44:13.627606 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.627612 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.627626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.627650 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-29 08:44:13.627657 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.627667 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-29 08:44:13.627679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.627693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.627703 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-29 08:44:13.627717 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.627723 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-29 08:44:13.627736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.627759 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.627766 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.627775 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-29 08:44:13.627791 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.627798 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.627807 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-29 08:44:13.627820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.627838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.627847 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-29 08:44:13.627861 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.627867 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.627880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.627904 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-29 08:44:13.627911 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.627920 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-29 08:44:13.627932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.627947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.627956 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-29 08:44:13.627974 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-29 08:44:13.628002 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-29 08:44:13.628009 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-29 08:44:13.628018 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-29 08:44:13.628031 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-29 08:44:13.628047 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.628060 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-29 08:44:13.628084 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.628091 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-29 08:44:13.628100 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-29 08:44:13.628117 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-29 08:44:13.628123 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-29 08:44:13.628133 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-29 08:44:13.628146 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-29 08:44:13.628164 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.628178 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-29 08:44:13.628243 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-29 08:44:13.628250 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-29 08:44:13.628259 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-29 08:44:13.628272 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-29 08:44:13.628287 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.628300 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-29 08:44:13.628325 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.628331 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-29 08:44:13.628340 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-29 08:44:13.628357 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.628363 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-29 08:44:13.628372 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-29 08:44:13.628385 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-29 08:44:13.628403 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.628417 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.628428 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-29 08:44:13.628442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.628467 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.628473 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.628483 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-29 08:44:13.628495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.628510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.628520 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-29 08:44:13.628534 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.628540 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.628553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.628576 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.628582 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.628592 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-29 08:44:13.628604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.628619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.628628 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-29 08:44:13.628642 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.628648 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-29 08:44:13.628666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.628689 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.628695 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.628705 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-29 08:44:13.628722 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.628728 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.628738 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-29 08:44:13.628754 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.628760 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.628769 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-29 08:44:13.628786 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.628792 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.628801 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-29 08:44:13.628814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.628838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.628848 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.628862 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.628868 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.628881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.628905 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.628912 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.628921 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-29 08:44:13.628934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.628948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.628958 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-29 08:44:13.628976 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.629002 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.629008 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.629018 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.629030 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.629046 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.629059 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.629084 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.629090 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.629099 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-29 08:44:13.629116 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.629122 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.629131 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-29 08:44:13.629147 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.629154 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.629163 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-29 08:44:13.629179 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 08:44:13.629186 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.629195 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-29 08:44:13.629211 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.629217 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.629226 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-29 08:44:13.629242 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.629249 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.629258 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-29 08:44:13.629274 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-29 08:44:13.629280 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.629289 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-29 08:44:13.629302 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.629338 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.629353 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.629360 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-29 08:44:13.629374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.629397 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.629404 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.629413 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-29 08:44:13.629435 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.629441 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.629451 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-29 08:44:13.629468 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.629474 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.629483 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-29 08:44:13.629499 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.629506 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.629515 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-29 08:44:13.629531 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.629538 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.629547 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-29 08:44:13.629563 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.629569 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.629578 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-29 08:44:13.629609 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.629615 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.629625 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-29 08:44:13.629642 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.629648 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.629657 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-29 08:44:13.629700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.629745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.629758 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-29 08:44:13.629774 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.629781 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-29 08:44:13.629800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.629826 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-29 08:44:13.629833 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.629843 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-29 08:44:13.629856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.629872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.629882 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-29 08:44:13.629898 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 08:44:13.629905 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-29 08:44:13.629916 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-29 08:44:13.629931 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.629937 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-29 08:44:13.629951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.629974 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 08:44:13.629994 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 08:44:13.630010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.630021 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-29 08:44:13.630031 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-29 08:44:13.630048 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.630055 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-29 08:44:13.630065 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-29 08:44:13.630081 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 08:44:13.630087 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-29 08:44:13.630097 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-29 08:44:13.630127 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-29 08:44:13.630133 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-29 08:44:13.630144 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-29 08:44:13.630160 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.630166 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-29 08:44:13.630176 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.630192 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.630198 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-29 08:44:13.630207 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.630223 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-29 08:44:13.630229 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-29 08:44:13.630238 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-29 08:44:13.630253 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-29 08:44:13.630260 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-29 08:44:13.630269 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-29 08:44:13.630284 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-29 08:44:13.630290 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-29 08:44:13.630300 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-29 08:44:13.630315 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.630321 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-29 08:44:13.630330 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.630346 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-29 08:44:13.630352 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-29 08:44:13.630361 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-29 08:44:13.630377 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-29 08:44:13.630383 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-29 08:44:13.630392 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-29 08:44:13.630408 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-29 08:44:13.630414 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-29 08:44:13.630428 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-29 08:44:13.630445 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-29 08:44:13.630451 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-29 08:44:13.630461 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-29 08:44:13.630477 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-29 08:44:13.630483 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-29 08:44:13.630492 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-29 08:44:13.630508 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.630514 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-29 08:44:13.630524 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.630535 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-29 08:44:13.630565 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-29 08:44:13.630593 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-29 08:44:13.630633 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-29 08:44:13.630660 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-29 08:44:13.630687 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-29 08:44:13.630713 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-29 08:44:13.630740 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-29 08:44:13.630766 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-29 08:44:13.630793 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 08:44:13.630819 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-29 08:44:13.630845 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-29 08:44:13.630871 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-29 08:44:13.630897 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-29 08:44:13.630923 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-29 08:44:13.630962 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-29 08:44:13.630988 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-29 08:44:13.631014 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-29 08:44:13.631039 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-29 08:44:13.631064 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-29 08:44:13.631089 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-29 08:44:13.631114 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-29 08:44:13.631140 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-29 08:44:13.631165 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-29 08:44:13.631190 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-29 08:44:13.631215 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-29 08:44:13.631240 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-29 08:44:13.631265 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-29 08:44:13.631290 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-29 08:44:13.631315 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.631340 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-29 08:44:13.631365 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-29 08:44:13.631390 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-29 08:44:13.631416 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-29 08:44:13.631447 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-29 08:44:13.631475 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-29 08:44:13.631501 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-29 08:44:13.631526 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-29 08:44:13.631551 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-29 08:44:13.631576 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-29 08:44:13.631600 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-29 08:44:13.631626 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.631652 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-29 08:44:13.631677 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-29 08:44:13.631702 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-29 08:44:13.631728 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.631753 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-29 08:44:13.631783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-29 08:44:13.631808 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-29 08:44:13.631834 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.631858 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-29 08:44:13.631897 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.631947 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-29 08:44:13.631999 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-29 08:44:13.632078 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-29 08:44:13.632156 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-29 08:44:13.632205 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-29 08:44:13.632265 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-29 08:44:13.632319 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-29 08:44:13.632372 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.632420 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-29 08:44:13.632479 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-29 08:44:13.632530 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-29 08:44:13.632591 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-29 08:44:13.632686 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-29 08:44:13.632738 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-29 08:44:13.632767 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-29 08:44:13.632793 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-29 08:44:13.632838 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-29 08:44:13.632894 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-29 08:44:13.632960 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-29 08:44:13.633013 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-29 08:44:13.633070 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-29 08:44:13.633131 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-29 08:44:13.633178 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-29 08:44:13.633232 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-29 08:44:13.633286 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-29 08:44:13.633526 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-29 08:44:13.633563 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-29 08:44:13.633593 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.633619 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-29 08:44:13.633645 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-29 08:44:13.633671 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-29 08:44:13.633699 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.633717 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.633743 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-29 08:44:13.633770 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.633787 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.633803 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.633829 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-29 08:44:13.633855 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.633872 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.633888 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.633917 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.633960 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-29 08:44:13.633990 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.634016 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-29 08:44:13.634058 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.634093 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.634126 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.634159 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.634211 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-29 08:44:13.634265 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.634318 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 08:44:13.634371 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.634431 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 08:44:13.634510 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.634546 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.634609 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 08:44:13.634664 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.634702 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.634757 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 08:44:13.634812 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.634881 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 08:44:13.634929 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.634983 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-29 08:44:13.635010 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635036 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 08:44:13.635061 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635087 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 08:44:13.635113 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635130 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635156 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-29 08:44:13.635182 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635208 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 08:44:13.635234 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635283 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-29 08:44:13.635311 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635337 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-29 08:44:13.635364 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635421 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-29 08:44:13.635458 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635475 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635494 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635512 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635528 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635546 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635571 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635598 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 08:44:13.635624 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635641 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635657 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635683 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 08:44:13.635709 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635735 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 08:44:13.635761 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635778 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635800 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635816 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635833 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635858 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 08:44:13.635884 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635901 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635917 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635942 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 08:44:13.635970 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.635986 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636010 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636027 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636043 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636069 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-29 08:44:13.636095 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636111 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636132 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636150 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636175 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.636201 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636218 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636234 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636250 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636280 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.636307 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636355 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-29 08:44:13.636382 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636399 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636415 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636438 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636464 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-29 08:44:13.636490 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636516 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-29 08:44:13.636542 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636564 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636581 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636606 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.636632 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636649 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636682 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636698 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636724 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-29 08:44:13.636757 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636782 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-29 08:44:13.636808 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636824 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636840 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636866 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 08:44:13.636892 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636931 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-29 08:44:13.636956 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636972 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.636997 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-29 08:44:13.637022 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637038 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637063 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-29 08:44:13.637088 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637104 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637129 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-29 08:44:13.637154 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637170 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637194 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-29 08:44:13.637219 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637244 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 08:44:13.637268 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637284 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637300 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637316 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637340 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.637365 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637399 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637419 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637456 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637473 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637490 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637507 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637523 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637550 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-29 08:44:13.637580 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637597 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637623 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-29 08:44:13.637649 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637666 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637683 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637708 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-29 08:44:13.637733 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637750 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637766 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637782 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637808 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-29 08:44:13.637833 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637858 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-29 08:44:13.637884 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637901 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637917 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637946 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.637971 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-29 08:44:13.637995 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.638020 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 08:44:13.638045 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.638069 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 08:44:13.638095 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.638111 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.638136 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 08:44:13.638214 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.638231 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.638255 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 08:44:13.638282 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.638307 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 08:44:13.638332 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.638357 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-29 08:44:13.638382 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.638406 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 08:44:13.638455 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.638482 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 08:44:13.638516 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.638533 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.638565 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-29 08:44:13.638592 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.638619 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 08:44:13.638644 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.638670 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-29 08:44:13.638696 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.638721 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-29 08:44:13.638748 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.638831 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-29 08:44:13.639094 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.639112 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.639128 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.639144 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.639161 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.639178 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.639194 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.639219 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 08:44:13.639589 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.639609 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.639626 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.639652 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 08:44:13.639678 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.639704 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 08:44:13.639730 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.639917 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.639962 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.639992 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640033 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640083 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 08:44:13.640112 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640150 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640183 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640208 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 08:44:13.640233 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640250 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640283 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640301 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640317 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640344 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-29 08:44:13.640370 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640387 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640404 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640420 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640477 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.640504 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640528 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640545 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640568 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640594 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.640621 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640647 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-29 08:44:13.640673 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640706 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640724 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640749 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640774 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-29 08:44:13.640800 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640835 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-29 08:44:13.640861 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640878 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640894 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640920 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.640946 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640962 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.640984 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641002 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641019 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641049 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-29 08:44:13.641096 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641124 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-29 08:44:13.641159 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641176 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641192 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641225 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 08:44:13.641258 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641284 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-29 08:44:13.641311 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641328 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641354 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-29 08:44:13.641380 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641397 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641428 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-29 08:44:13.641458 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641475 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641501 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-29 08:44:13.641527 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641544 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641575 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-29 08:44:13.641601 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641627 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 08:44:13.641653 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641670 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641686 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641703 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641729 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.641760 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641777 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641794 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641810 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641827 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641843 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641859 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641881 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 08:44:13.641907 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-29 08:44:13.641947 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-29 08:44:13.642003 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-29 08:44:13.642051 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-29 08:44:13.642098 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-29 08:44:13.642145 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 08:44:13.642191 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-29 08:44:13.642236 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-29 08:44:13.642282 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-29 08:44:13.642328 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-29 08:44:13.642374 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-29 08:44:13.642420 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-29 08:44:13.642494 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-29 08:44:13.642542 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-29 08:44:13.642593 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-29 08:44:13.642640 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.642689 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-29 08:44:13.642739 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-29 08:44:13.642787 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-29 08:44:13.642833 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-29 08:44:13.642880 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-29 08:44:13.642941 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.642987 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-29 08:44:13.643032 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.643078 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-29 08:44:13.643125 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.643177 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.643227 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-29 08:44:13.643272 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-29 08:44:13.643317 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-29 08:44:13.643362 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.643436 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-29 08:44:13.643505 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-29 08:44:13.643559 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-29 08:44:13.643610 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-29 08:44:13.643702 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-29 08:44:13.643757 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-29 08:44:13.643808 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-29 08:44:13.643856 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-29 08:44:13.643905 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-29 08:44:13.643965 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.644012 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-29 08:44:13.644081 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-29 08:44:13.644129 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-29 08:44:13.644177 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-29 08:44:13.644224 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-29 08:44:13.644272 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 08:44:13.644320 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-29 08:44:13.644373 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-29 08:44:13.644421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-29 08:44:13.644477 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-29 08:44:13.644525 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-29 08:44:13.644578 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-29 08:44:13.644625 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-29 08:44:13.644673 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-29 08:44:13.644719 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-29 08:44:13.644766 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.644814 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-29 08:44:13.644865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-29 08:44:13.644914 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-29 08:44:13.644960 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-29 08:44:13.645008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-29 08:44:13.645055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.645102 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-29 08:44:13.645149 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.645197 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-29 08:44:13.645245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.645297 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.645348 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-29 08:44:13.645395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-29 08:44:13.645452 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-29 08:44:13.645499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.645544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-29 08:44:13.645599 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-29 08:44:13.645648 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-29 08:44:13.645697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-29 08:44:13.645749 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-29 08:44:13.645795 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-29 08:44:13.645851 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-29 08:44:13.645897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-29 08:44:13.645952 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-29 08:44:13.645998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.646046 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-29 08:44:13.646102 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-29 08:44:13.646149 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-29 08:44:13.646198 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-29 08:44:13.646246 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-29 08:44:13.646294 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 08:44:13.646341 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-29 08:44:13.646387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-29 08:44:13.646441 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-29 08:44:13.646489 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-29 08:44:13.646537 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-29 08:44:13.646589 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-29 08:44:13.646637 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-29 08:44:13.646684 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-29 08:44:13.646745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-29 08:44:13.646792 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.646841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-29 08:44:13.646888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-29 08:44:13.646949 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-29 08:44:13.646993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-29 08:44:13.647039 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-29 08:44:13.647126 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.647177 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-29 08:44:13.647226 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.647273 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-29 08:44:13.647361 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.647415 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.647489 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-29 08:44:13.647536 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-29 08:44:13.647590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-29 08:44:13.647639 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.647686 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-29 08:44:13.647735 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-29 08:44:13.647782 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-29 08:44:13.647832 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-29 08:44:13.647883 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-29 08:44:13.647943 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-29 08:44:13.647988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-29 08:44:13.648032 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-29 08:44:13.648079 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-29 08:44:13.648125 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.648171 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-29 08:44:13.648225 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-29 08:44:13.648251 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-29 08:44:13.648310 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-29 08:44:13.648363 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-29 08:44:13.648414 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-29 08:44:13.648487 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 08:44:13.648541 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-29 08:44:13.648600 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-29 08:44:13.648653 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-29 08:44:13.648706 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-29 08:44:13.648759 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-29 08:44:13.648812 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-29 08:44:13.648865 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-29 08:44:13.648931 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-29 08:44:13.648983 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-29 08:44:13.649034 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.649085 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-29 08:44:13.649135 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-29 08:44:13.649186 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-29 08:44:13.649237 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-29 08:44:13.649365 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-29 08:44:13.649470 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.649526 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-29 08:44:13.649587 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.649642 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-29 08:44:13.649696 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.649749 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.649803 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-29 08:44:13.649856 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-29 08:44:13.649909 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-29 08:44:13.649963 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.650015 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-29 08:44:13.650069 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-29 08:44:13.650123 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-29 08:44:13.650177 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-29 08:44:13.650230 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-29 08:44:13.650316 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-29 08:44:13.650373 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-29 08:44:13.650462 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-29 08:44:13.650518 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-29 08:44:13.650580 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.650649 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-29 08:44:13.650710 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-29 08:44:13.650734 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-29 08:44:13.650789 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-29 08:44:13.650842 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-29 08:44:13.650897 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-29 08:44:13.650950 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 08:44:13.651004 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-29 08:44:13.651059 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-29 08:44:13.651112 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-29 08:44:13.651165 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-29 08:44:13.651219 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-29 08:44:13.651272 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-29 08:44:13.651352 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-29 08:44:13.651420 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-29 08:44:13.651493 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-29 08:44:13.651547 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.651606 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-29 08:44:13.651660 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-29 08:44:13.651714 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-29 08:44:13.651768 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-29 08:44:13.651821 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-29 08:44:13.651879 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.651945 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-29 08:44:13.651996 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.652047 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-29 08:44:13.652098 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.652150 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.652202 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-29 08:44:13.652255 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-29 08:44:13.652306 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-29 08:44:13.652357 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.652408 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-29 08:44:13.652485 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-29 08:44:13.652539 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-29 08:44:13.652600 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-29 08:44:13.652669 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-29 08:44:13.652723 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-29 08:44:13.652776 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-29 08:44:13.652830 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-29 08:44:13.652883 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-29 08:44:13.652936 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.652989 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-29 08:44:13.653064 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-29 08:44:13.653093 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-29 08:44:13.653143 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-29 08:44:13.653191 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-29 08:44:13.653239 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-29 08:44:13.653287 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 08:44:13.653335 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-29 08:44:13.653383 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-29 08:44:13.653444 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-29 08:44:13.653492 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-29 08:44:13.653555 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-29 08:44:13.653605 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-29 08:44:13.653658 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-29 08:44:13.653707 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-29 08:44:13.653754 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-29 08:44:13.653810 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.653860 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-29 08:44:13.653907 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-29 08:44:13.653968 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-29 08:44:13.654023 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-29 08:44:13.654069 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-29 08:44:13.654166 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.654223 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-29 08:44:13.654271 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.654321 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-29 08:44:13.654367 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.654413 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.654484 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-29 08:44:13.654543 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-29 08:44:13.654598 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-29 08:44:13.654646 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.654695 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-29 08:44:13.654747 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-29 08:44:13.654795 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-29 08:44:13.654843 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-29 08:44:13.654890 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-29 08:44:13.654938 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-29 08:44:13.654986 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-29 08:44:13.655046 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-29 08:44:13.655144 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-29 08:44:13.655197 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.655245 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-29 08:44:13.655301 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-29 08:44:13.655568 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-29 08:44:13.655621 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-29 08:44:13.655671 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-29 08:44:13.655722 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-29 08:44:13.655773 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 08:44:13.655823 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-29 08:44:13.655873 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-29 08:44:13.655937 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-29 08:44:13.655985 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-29 08:44:13.656034 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-29 08:44:13.656081 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-29 08:44:13.656130 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-29 08:44:13.656178 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-29 08:44:13.656226 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-29 08:44:13.656274 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.656322 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-29 08:44:13.656370 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-29 08:44:13.656420 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-29 08:44:13.656496 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-29 08:44:13.656553 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-29 08:44:13.656607 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.656657 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-29 08:44:13.656707 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.656758 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-29 08:44:13.656808 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.656858 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.656920 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-29 08:44:13.656968 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-29 08:44:13.657025 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-29 08:44:13.657104 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.657155 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-29 08:44:13.657208 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-29 08:44:13.657264 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-29 08:44:13.657313 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-29 08:44:13.657362 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-29 08:44:13.657410 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-29 08:44:13.657481 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-29 08:44:13.657532 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-29 08:44:13.657588 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-29 08:44:13.657638 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.657689 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-29 08:44:13.657743 wsdl: current service: Service1 2020-05-29 08:44:13.657761 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-29 08:44:13.657791 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-29 08:44:13.657819 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-29 08:44:13.657845 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-29 08:44:13.657871 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-29 08:44:13.657906 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-29 08:44:13.657921 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-29 08:44:13.657931 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-29 08:44:13.657939 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-29 08:44:13.657947 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 08:44:13.657955 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-29 08:44:13.657963 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-29 08:44:13.657971 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-29 08:44:13.657983 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-29 08:44:13.657991 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-29 08:44:13.658012 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-29 08:44:13.658020 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-29 08:44:13.658028 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-29 08:44:13.658036 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-29 08:44:13.658045 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.658053 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-29 08:44:13.658062 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-29 08:44:13.658069 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-29 08:44:13.658077 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-29 08:44:13.658085 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-29 08:44:13.658092 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.658100 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-29 08:44:13.658107 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.658116 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-29 08:44:13.658124 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.658132 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.658139 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-29 08:44:13.658147 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-29 08:44:13.658154 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-29 08:44:13.658161 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.658169 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-29 08:44:13.658177 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-29 08:44:13.658184 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-29 08:44:13.658192 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-29 08:44:13.658199 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-29 08:44:13.658206 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-29 08:44:13.658214 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-29 08:44:13.658221 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-29 08:44:13.658228 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-29 08:44:13.658236 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.658244 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-29 08:44:13.658251 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-29 08:44:13.658260 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-29 08:44:13.658267 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-29 08:44:13.658275 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-29 08:44:13.658282 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 08:44:13.658289 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-29 08:44:13.658296 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-29 08:44:13.658303 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-29 08:44:13.658310 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-29 08:44:13.658317 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-29 08:44:13.658324 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-29 08:44:13.658331 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-29 08:44:13.658338 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-29 08:44:13.658345 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-29 08:44:13.658353 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.658361 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-29 08:44:13.658368 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-29 08:44:13.658375 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-29 08:44:13.658382 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-29 08:44:13.658392 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-29 08:44:13.658399 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.658407 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-29 08:44:13.658414 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.658420 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-29 08:44:13.658437 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.658445 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.658465 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-29 08:44:13.658473 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-29 08:44:13.658481 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-29 08:44:13.658488 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.658505 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-29 08:44:13.658514 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-29 08:44:13.658521 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-29 08:44:13.658528 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-29 08:44:13.658535 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-29 08:44:13.658542 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-29 08:44:13.658552 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-29 08:44:13.658563 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-29 08:44:13.658571 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-29 08:44:13.658578 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.658586 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-29 08:44:13.658593 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-29 08:44:13.658603 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-29 08:44:13.658610 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-29 08:44:13.658631 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-29 08:44:13.658639 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 08:44:13.658647 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-29 08:44:13.658653 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-29 08:44:13.658660 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-29 08:44:13.658668 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-29 08:44:13.658675 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-29 08:44:13.658682 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-29 08:44:13.658689 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-29 08:44:13.658696 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-29 08:44:13.658703 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-29 08:44:13.658711 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.658718 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-29 08:44:13.658726 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-29 08:44:13.658733 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-29 08:44:13.658740 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-29 08:44:13.658747 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-29 08:44:13.658754 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.658761 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-29 08:44:13.658768 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.658774 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-29 08:44:13.658782 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.658802 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.658809 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-29 08:44:13.658822 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-29 08:44:13.658829 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-29 08:44:13.659129 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.659139 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-29 08:44:13.659146 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-29 08:44:13.659153 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-29 08:44:13.659160 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-29 08:44:13.659168 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-29 08:44:13.659174 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-29 08:44:13.659181 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-29 08:44:13.659188 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-29 08:44:13.659195 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-29 08:44:13.659205 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.659212 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-29 08:44:13.659219 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-29 08:44:13.659227 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-29 08:44:13.659233 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-29 08:44:13.659240 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-29 08:44:13.659247 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 08:44:13.659254 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-29 08:44:13.659261 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-29 08:44:13.659267 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-29 08:44:13.659274 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-29 08:44:13.659280 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-29 08:44:13.659287 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-29 08:44:13.659294 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-29 08:44:13.659300 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-29 08:44:13.659306 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-29 08:44:13.659313 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.659320 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-29 08:44:13.659327 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-29 08:44:13.659334 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-29 08:44:13.659340 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-29 08:44:13.659347 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-29 08:44:13.659353 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.659359 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-29 08:44:13.659366 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-29 08:44:13.659372 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-29 08:44:13.659379 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-29 08:44:13.659386 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-29 08:44:13.659392 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-29 08:44:13.659399 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-29 08:44:13.659405 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-29 08:44:13.659412 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-29 08:44:13.659418 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-29 08:44:13.659436 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-29 08:44:13.659444 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-29 08:44:13.659468 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-29 08:44:13.659475 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-29 08:44:13.659482 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-29 08:44:13.659489 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-29 08:44:13.659496 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-29 08:44:13.659503 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-29 08:44:13.659519 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-29 08:44:13.659526 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-29 08:44:13.660015 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-29 08:44:13.660041 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-29 08:44:13.660051 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-29 08:44:13.660060 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-29 08:44:13.660073 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-29 08:44:13.660081 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-29 08:44:13.660088 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-29 08:44:13.660105 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-29 08:44:13.660121 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-29 08:44:13.660175 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 08:44:13.660184 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179251" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-29 08:44:13.660200 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-29 08:44:13.660223 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-29 08:44:13.660230 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-29 08:44:13.660234 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-29 08:44:13.660239 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-29 08:44:13.660244 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179251" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-29 08:44:13.660257 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-29 08:44:13.660263 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-29 08:44:13.660268 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-29 08:44:13.660279 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 08:44:13.660288 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-29 08:44:13.660293 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-29 08:44:13.660322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.660331 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-29 08:44:13.660336 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.660362 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-29 08:44:13.660368 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-29 08:44:13.660372 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-29 08:44:13.660375 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-29 08:44:13.660379 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-29 08:44:13.660383 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-29 08:44:13.660387 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-29 08:44:13.660392 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-29 08:44:13.660396 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-29 08:44:13.660402 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179251" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-29 08:44:13.660413 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-29 08:44:13.660419 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-29 08:44:13.660431 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-29 08:44:13.660438 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 08:44:13.660444 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-29 08:44:13.660448 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 08:44:13.660475 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-29 08:44:13.660482 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 08:44:13.660487 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 08:44:13.660493 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 08:44:13.660497 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 08:44:13.660508 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-29 08:44:13.660516 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-29 08:44:13.660520 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-29 08:44:13.660525 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-29 08:44:13.660532 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179251" 2020-05-29 08:44:13.660539 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-29 08:44:13.660543 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-29 08:44:13.660548 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-29 08:44:13.660555 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-29 08:44:13.660560 wsdl: in serializeType: returning: 179251 2020-05-29 08:44:13.660566 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-29 08:44:13.660573 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-29 08:44:13.660578 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-29 08:44:13.660582 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-29 08:44:13.660587 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-29 08:44:13.660628 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-29 08:44:13.660635 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-29 08:44:13.660646 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-29 08:44:13.660651 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-29 08:44:13.660656 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-29 08:44:13.660661 wsdl: in serializeType: returning: 179251PLN 2020-05-29 08:44:13.660666 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179251PLN 2020-05-29 08:44:13.660688 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=179251PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-29 08:44:13.660693 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-29 08:44:13.660703 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4082"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-29 08:44:13.660718 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-29 08:44:13.660723 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=179251PLN 2020-05-29 08:44:13.660733 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-29 08:44:13.660824 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-29 08:44:13.660750 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-29 08:44:13.660762 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-29 08:44:13.660768 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-29 08:44:13.660772 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-29 08:44:13.660776 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-29 08:44:13.660784 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-29 08:44:13.660795 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-29 08:44:13.660802 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-29 08:44:13.660817 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-29 08:44:13.660830 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-29 08:44:13.660839 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-29 08:44:13.660847 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-29 08:44:13.672236 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-29 08:44:13.672266 soap_transport_http: socket connected 2020-05-29 08:44:13.672279 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-29 08:44:13.672289 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-29 08:44:13.672295 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-29 08:44:13.672300 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-29 08:44:13.672304 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-29 08:44:13.672309 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-29 08:44:13.672314 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-29 08:44:13.672337 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-29 08:44:13.684450 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-29 08:44:13.684468 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-29 08:44:13.684474 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-29 08:44:13.684480 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-29 08:44:13.684492 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-29 08:44:13.684498 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-29 08:44:13.684504 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-29 08:44:13.684509 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-29 08:44:13.684525 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-29 08:44:13.684530 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 29 May 2020 06:44:12 GMT 2020-05-29 08:44:13.684537 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-29 08:44:13.684542 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-29 08:44:13.684547 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-29 08:44:13.684557 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-29 08:44:13.684582 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-29 08:44:13.684607 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-29 08:44:13.684617 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-29 08:44:13.684631 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-29 08:44:13.684636 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-29 08:44:13.684668 soap_transport_http: closed socket 2020-05-29 08:44:13.684681 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-29 08:44:13.684687 soap_transport_http: end of send() 2020-05-29 08:44:13.684713 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-29 08:44:13.684720 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 29 May 2020 06:44:12 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-29 08:44:13.684753 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-29 08:44:13.684763 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-29 08:44:13.684789 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-29 08:44:13.684795 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-29 08:44:13.684928 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-29 08:44:13.685039 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-29 08:44:13.685047 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-29 08:44:13.685056 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-29 08:44:13.685066 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-29 08:44:13.685099 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-29 08:44:13.685153 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-29 08:44:13.685183 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-29 08:44:13.685195 nusoap_client: got fault 2020-05-29 08:44:13.685204 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-29 08:44:13.685208 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-29 08:44:13.685213 nusoap_client: detail =