Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 167.90Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
3520030 Model turbiny: H1C
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: CUMMINS
 Silnik:
JR T2222
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 22 Aug 2019 17:47:40 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-22 19:47:43.539139 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-22 19:47:43.539195 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:47:43.539211 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179251" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-22 19:47:43.539227 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:47:43.539237 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-22 19:47:43.539245 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-22 19:47:43.539259 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-22 19:47:43.539268 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:47:43.539274 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:47:43.539284 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 19:47:43.539292 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 19:47:43.539303 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 19:47:43.539310 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 19:47:43.539314 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 19:47:43.539318 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 19:47:43.539322 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-22 19:47:43.539335 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 19:47:43.539350 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 19:47:43.539360 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 19:47:43.539366 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-22 19:47:43.539372 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-22 19:47:43.539382 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 19:47:43.539391 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 19:47:43.547457 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 19:47:43.547482 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 19:47:43.547501 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-22 19:47:43.547517 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 19:47:43.547528 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 19:47:43.547536 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 19:47:43.547544 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-22 19:47:43.547588 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-22 19:47:43.562294 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-22 19:47:43.562370 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-22 19:47:43.562413 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 19:47:43.562427 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 19:47:43.562438 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 19:47:43.562448 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 19:47:43.562459 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 19:47:43.562470 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 19:47:43.562481 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 19:47:43.562498 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 17:47:40 GMT 2019-08-22 19:47:43.562510 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 19:47:43.562520 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-22 19:47:43.562532 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 19:47:43.562552 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-22 19:47:43.562631 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-22 19:47:43.562663 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-22 19:47:43.570405 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-22 19:47:43.570514 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-22 19:47:43.578115 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:47:43.578176 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:47:43.578241 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:47:43.578350 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 19:47:43.578432 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 19:47:43.578455 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:47:43.578589 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 19:47:43.578661 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:47:43.586290 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:47:43.586375 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 19:47:43.586425 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:47:43.586494 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 19:47:43.586560 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:47:43.586674 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 19:47:43.586763 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-22 19:47:43.586877 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 19:47:43.586981 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-22 19:47:43.587072 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 19:47:43.587155 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-22 19:47:43.594706 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-22 19:47:43.594748 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-22 19:47:43.594779 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-22 19:47:43.594803 soap_transport_http: read buffer of 7280 bytes 2019-08-22 19:47:43.594817 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:47:43.594863 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:47:43.594889 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:47:43.594916 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:47:43.594956 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:47:43.595014 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:47:43.595053 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:47:43.595088 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:47:43.595110 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-08-22 19:47:43.595162 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:47:43.595205 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:47:43.595232 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:47:43.595301 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:47:43.595323 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 19:47:43.595336 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:47:43.595376 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:47:43.595393 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:47:43.595424 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 19:47:43.601916 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-22 19:47:43.601952 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 19:47:43.601963 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-22 19:47:43.602110 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-22 19:47:43.602166 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 19:47:43.602190 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 19:47:43.602202 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 19:47:43.602229 wsdl: got WSDL URL 2019-08-22 19:47:43.602243 wsdl: Parse WSDL 2019-08-22 19:47:43.602483 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-22 19:47:43.602506 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-22 19:47:43.602601 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.602617 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-22 19:47:43.602654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.602713 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.602729 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.602754 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 19:47:43.602793 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.602806 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.602826 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 19:47:43.602856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.602901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.602924 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-22 19:47:43.602954 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.602966 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.602993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.603043 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:47:43.603057 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.603076 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-22 19:47:43.603103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.603132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.603151 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-22 19:47:43.603180 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.603192 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-22 19:47:43.603218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.603265 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.603278 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.603300 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 19:47:43.603334 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.603346 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.603364 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 19:47:43.603397 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.603409 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.603427 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 19:47:43.603453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.603495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.603517 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-22 19:47:43.603545 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.603557 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-22 19:47:43.603593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.603642 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:47:43.603655 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.603673 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-22 19:47:43.603698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.603725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.603745 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-22 19:47:43.603773 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.603784 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-22 19:47:43.603811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.603863 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.603876 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.603896 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 19:47:43.603932 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.603945 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.603964 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 19:47:43.603999 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.604013 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.604031 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 19:47:43.604066 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.604080 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.604099 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:47:43.604127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.604178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.604201 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:47:43.604233 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.604245 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.604274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.604323 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.604335 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.604362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.604414 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:47:43.604455 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:47:43.604492 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.604513 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:47:43.604533 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-22 19:47:43.604560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.604599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:47:43.604622 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 19:47:43.604651 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.604662 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-22 19:47:43.604689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.604739 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.604752 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.604771 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 19:47:43.604805 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.604818 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.604836 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 19:47:43.604869 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.604881 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.604899 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 19:47:43.604933 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.604946 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.604964 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:47:43.604991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.605039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.605060 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:47:43.605087 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.605097 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.605122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.605168 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:47:43.605181 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.605200 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-22 19:47:43.605226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.605254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.605276 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 19:47:43.605306 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.605318 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-22 19:47:43.605345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.605395 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.605408 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.605426 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:47:43.605452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.605480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.605500 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-22 19:47:43.605527 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.605611 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.605643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.605699 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.605713 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.605732 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-22 19:47:43.605759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.605787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.605809 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-22 19:47:43.605838 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.605850 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-22 19:47:43.605876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.605925 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.605939 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.605958 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:47:43.605985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.606013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.606034 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-22 19:47:43.606063 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.606075 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.606106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.606153 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.606167 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.606184 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-22 19:47:43.606208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.606233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.606249 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-22 19:47:43.606273 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.606282 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-22 19:47:43.606304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.606346 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.606358 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.606373 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 19:47:43.606402 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.606412 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.606427 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:47:43.606449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.606479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.606496 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-22 19:47:43.606519 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.606529 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.606550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.606612 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.606625 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.606642 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-22 19:47:43.606665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.606691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.606710 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-22 19:47:43.606737 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.606747 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-22 19:47:43.606771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.606814 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.606825 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.606842 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 19:47:43.606874 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.606885 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.606901 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:47:43.606926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.607131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.607157 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-22 19:47:43.607184 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.607195 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.607218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.607263 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.607275 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.607291 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-22 19:47:43.607315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.607341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.607360 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-22 19:47:43.607385 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.607395 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-22 19:47:43.607426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.607469 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.607481 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.607497 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:47:43.607521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.607546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.607571 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-22 19:47:43.607612 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.607623 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.607647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.607692 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.607704 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.607721 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-22 19:47:43.607744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.607771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.607789 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-22 19:47:43.607814 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.607831 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-22 19:47:43.607854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.607898 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.607909 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.607926 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:47:43.607950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.607975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.607993 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-22 19:47:43.608019 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.608029 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.608052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.608102 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:47:43.608114 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.608140 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-22 19:47:43.608164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.608190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.608208 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 19:47:43.608233 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.608243 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-22 19:47:43.608266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.608308 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.608320 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.608336 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 19:47:43.608359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.608385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.608403 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:47:43.608428 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.608438 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.608461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.608505 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.608518 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.608535 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-22 19:47:43.608558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.608593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.608634 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 19:47:43.608670 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.608678 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-22 19:47:43.608697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.608727 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.608735 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.608746 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 19:47:43.608761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.608780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.608790 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-22 19:47:43.608806 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.608812 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.608827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.608852 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.608860 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.608870 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-22 19:47:43.608883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.608898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.608908 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 19:47:43.608923 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.608929 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-22 19:47:43.608943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.608967 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.608974 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.608984 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-22 19:47:43.609002 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.609008 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609018 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-22 19:47:43.609031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.609059 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:47:43.609074 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609080 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.609094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609118 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:47:43.609126 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609136 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-22 19:47:43.609149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.609175 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 19:47:43.609190 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609196 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 19:47:43.609210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609234 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.609241 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609250 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:47:43.609264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.609289 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.609303 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609309 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.609323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609351 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.609358 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609368 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 19:47:43.609381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.609406 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:47:43.609421 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609427 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-22 19:47:43.609442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609466 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:47:43.609473 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609483 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 19:47:43.609496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.609521 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:47:43.609536 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609542 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.609556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609580 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609586 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609633 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:47:43.609654 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:47:43.609670 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609681 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:47:43.609691 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-22 19:47:43.609704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:47:43.609729 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 19:47:43.609744 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609750 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-22 19:47:43.609764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609790 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:47:43.609797 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609806 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 19:47:43.609820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.609845 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-22 19:47:43.609859 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609865 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.609879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609902 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609909 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609946 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:47:43.609966 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:47:43.609982 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.609993 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:47:43.610003 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-22 19:47:43.610016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:47:43.610040 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-22 19:47:43.610055 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610068 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-22 19:47:43.610082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610107 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:47:43.610114 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610124 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 19:47:43.610137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.610162 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-22 19:47:43.610177 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610182 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.610196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610219 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610225 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610261 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:47:43.610281 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:47:43.610297 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610308 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:47:43.610318 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-22 19:47:43.610331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:47:43.610355 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-22 19:47:43.610369 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610376 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-22 19:47:43.610390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610414 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.610421 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610431 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-22 19:47:43.610448 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.610455 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610464 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-22 19:47:43.610481 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.610488 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610497 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 19:47:43.610514 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.610521 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610530 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 19:47:43.610547 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.610553 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610562 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 19:47:43.610579 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.610585 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610600 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-22 19:47:43.610618 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.610625 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610634 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:47:43.610647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.610696 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-22 19:47:43.610712 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610718 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.610732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610757 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.610764 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610774 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-22 19:47:43.610787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.610812 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-22 19:47:43.610827 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610833 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-22 19:47:43.610847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610870 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.610877 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610887 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 19:47:43.610904 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.610911 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610920 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:47:43.610937 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.610944 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610953 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 19:47:43.610966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.610989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.610999 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-22 19:47:43.611013 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611019 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.611033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611064 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.611070 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611080 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-22 19:47:43.611093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.611117 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-22 19:47:43.611133 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611139 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 19:47:43.611153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611177 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.611184 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611193 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:47:43.611206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.611232 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.611246 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611253 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.611267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611291 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.611298 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611308 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 19:47:43.611321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.611345 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:47:43.611360 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611366 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 19:47:43.611379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611404 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.611410 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611419 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 19:47:43.611436 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.611443 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611452 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:47:43.611469 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.611475 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611484 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 19:47:43.611497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.611529 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.611544 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611550 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.611563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611588 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.611600 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611611 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 19:47:43.611625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.611649 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:47:43.611665 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611670 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-22 19:47:43.611685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611709 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.611716 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611725 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 19:47:43.611742 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.611749 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611758 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 19:47:43.611781 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.611787 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611796 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:47:43.611814 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.611820 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611830 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 19:47:43.611847 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.611853 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611863 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 19:47:43.611876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.611916 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:47:43.611932 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611937 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.611951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611975 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:47:43.611982 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.611992 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-22 19:47:43.612005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.612020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.612030 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 19:47:43.612044 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:47:43.612073 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-22 19:47:43.612082 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:47:43.612091 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-22 19:47:43.612105 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:47:43.612124 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.612138 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:47:43.612162 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.612169 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:47:43.612178 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:47:43.612196 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:47:43.612202 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:47:43.612212 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-22 19:47:43.612229 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:47:43.612235 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:47:43.612245 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-22 19:47:43.612262 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:47:43.612269 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:47:43.612278 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 19:47:43.612295 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:47:43.612301 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:47:43.612310 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-22 19:47:43.612328 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:47:43.612334 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:47:43.612344 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-22 19:47:43.612360 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.612367 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:47:43.612376 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.612393 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.612400 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:47:43.612409 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:47:43.612426 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.612433 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:47:43.612442 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-22 19:47:43.612459 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.612465 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:47:43.612475 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 19:47:43.612491 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.612498 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:47:43.612507 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 19:47:43.612520 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-22 19:47:43.612573 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.612591 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.612602 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 19:47:43.612618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.612643 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.612650 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.612659 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 19:47:43.612676 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.612683 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.612692 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 19:47:43.612709 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.612715 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.612725 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 19:47:43.612742 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.612748 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.612757 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 19:47:43.612770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.612797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.612808 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.612823 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.612829 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.612843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.612869 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.612875 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.612885 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-22 19:47:43.612898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.612913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.612923 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 19:47:43.612936 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.612963 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.612970 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.612980 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.612993 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.613008 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.613022 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.613047 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.613054 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.613064 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 19:47:43.613081 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.613088 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.613098 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 19:47:43.613115 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.613122 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.613131 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 19:47:43.613147 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.613154 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.613163 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 19:47:43.613180 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:47:43.613186 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.613196 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 19:47:43.613217 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:47:43.613224 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.613233 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 19:47:43.613251 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.613257 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.613267 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:47:43.613284 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.613290 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.613299 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 19:47:43.613316 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.613323 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.613332 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 19:47:43.613350 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.613356 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.613365 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 19:47:43.613382 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.613389 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.613398 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 19:47:43.613411 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.613464 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.613481 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.613487 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 19:47:43.613501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.613526 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.613533 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.613542 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 19:47:43.613560 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.613566 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.613575 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:47:43.613592 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.613604 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.613614 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 19:47:43.613632 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:47:43.613639 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.613648 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-22 19:47:43.613661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.613687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.613698 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.613713 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.613719 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.613733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.613758 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.613764 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.613774 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-22 19:47:43.613787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.613802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.613812 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 19:47:43.613826 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.613853 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.613860 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.613869 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.613882 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.613898 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.613912 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.613937 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.613944 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.613954 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 19:47:43.613971 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.613977 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.613987 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 19:47:43.614004 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.614010 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.614019 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 19:47:43.614036 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.614043 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.614052 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 19:47:43.614069 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:47:43.614076 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.614085 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 19:47:43.614102 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:47:43.614109 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.614118 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 19:47:43.614135 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.614141 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.614150 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:47:43.614167 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.614175 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.614184 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 19:47:43.614201 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.614207 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.614217 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 19:47:43.614234 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:47:43.614240 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.614249 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-22 19:47:43.614266 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.614272 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.614281 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 19:47:43.614298 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.614305 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.614314 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 19:47:43.614327 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.614385 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.614401 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:47:43.614429 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:47:43.614436 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:47:43.614445 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:47:43.614459 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:47:43.614474 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.614488 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:47:43.614513 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.614520 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:47:43.614530 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-22 19:47:43.614547 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.614553 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:47:43.614563 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-22 19:47:43.614580 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.614586 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:47:43.614600 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 19:47:43.614619 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.614625 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:47:43.614635 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-22 19:47:43.614652 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.614659 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:47:43.614668 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-22 19:47:43.614685 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:47:43.614692 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:47:43.614701 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 19:47:43.614718 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.614725 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:47:43.614734 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-22 19:47:43.614751 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:47:43.614758 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:47:43.614774 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-22 19:47:43.614791 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:47:43.614798 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:47:43.614807 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-22 19:47:43.614824 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:47:43.614830 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:47:43.614839 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 19:47:43.614856 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:47:43.614862 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:47:43.614872 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 19:47:43.614888 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:47:43.614895 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:47:43.614904 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-22 19:47:43.614921 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.614928 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:47:43.614937 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:47:43.614954 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.614960 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:47:43.614977 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-22 19:47:43.614991 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 19:47:43.615063 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.615083 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.615089 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-22 19:47:43.615108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.615133 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.615140 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.615149 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 19:47:43.615163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.615178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.615188 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:47:43.615203 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.615209 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.615222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.615247 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:47:43.615254 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.615263 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-22 19:47:43.615276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.615291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.615301 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 19:47:43.615316 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.615322 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-22 19:47:43.615340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.615365 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.615372 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.615382 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:47:43.615399 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.615406 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.615415 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 19:47:43.615432 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.615438 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.615447 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 19:47:43.615464 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:47:43.615470 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.615479 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 19:47:43.615492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.615519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.615530 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-22 19:47:43.615544 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.615550 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.615564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.615593 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:47:43.615607 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.615617 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-22 19:47:43.615631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.615646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.615656 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-22 19:47:43.615670 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:47:43.615697 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-22 19:47:43.615703 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:47:43.615713 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-22 19:47:43.615726 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:47:43.615742 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.615756 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-22 19:47:43.615789 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.615796 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 19:47:43.615806 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-22 19:47:43.615823 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.615829 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-22 19:47:43.615839 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-22 19:47:43.615856 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.615862 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 19:47:43.615871 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-22 19:47:43.615888 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 19:47:43.615895 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-22 19:47:43.615904 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 19:47:43.615921 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.615927 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-22 19:47:43.615941 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-22 19:47:43.615959 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.615966 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-22 19:47:43.615975 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-22 19:47:43.615992 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.615998 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-22 19:47:43.616008 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:47:43.616025 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:47:43.616031 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 19:47:43.616040 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-22 19:47:43.616057 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:47:43.616070 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-22 19:47:43.616079 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-22 19:47:43.616096 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.616102 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-22 19:47:43.616111 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:47:43.616124 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-22 19:47:43.616173 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.616190 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.616196 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-22 19:47:43.616215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.616239 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.616246 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.616256 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:47:43.616269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.616284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.616294 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-22 19:47:43.616309 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.616315 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.616329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.616353 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 19:47:43.616360 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.616369 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-22 19:47:43.616382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.616397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.616407 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-22 19:47:43.616421 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-22 19:47:43.616451 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:47:43.616458 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 19:47:43.616468 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-22 19:47:43.616485 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 19:47:43.616492 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-22 19:47:43.616501 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-22 19:47:43.616518 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:47:43.616524 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 19:47:43.616533 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-22 19:47:43.616546 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-22 19:47:43.616576 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.616593 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.616604 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 19:47:43.616619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.616644 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.616651 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.616660 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:47:43.616677 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.616684 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.616693 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 19:47:43.616710 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.616716 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.616725 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 19:47:43.616738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.616769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.616781 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.616796 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.616802 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.616815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.616840 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.616847 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.616856 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-22 19:47:43.616870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.616884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.616894 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 19:47:43.616908 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.616935 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.616942 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.616951 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.616964 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.616983 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.616998 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.617023 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.617030 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.617039 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-22 19:47:43.617057 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.617064 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.617073 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-22 19:47:43.617090 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.617096 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.617105 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 19:47:43.617122 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.617129 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.617138 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-22 19:47:43.617155 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:47:43.617161 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.617171 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-22 19:47:43.617188 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.617194 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.617203 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-22 19:47:43.617220 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.617227 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.617236 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-22 19:47:43.617253 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.617259 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.617268 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 19:47:43.617285 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.617291 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.617301 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 19:47:43.617314 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.617363 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.617381 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.617387 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-22 19:47:43.617401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.617425 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.617432 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.617441 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 19:47:43.617470 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.617477 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.617487 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 19:47:43.617504 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.617511 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.617520 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:47:43.617537 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.617544 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.617553 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 19:47:43.617569 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.617576 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.617585 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 19:47:43.617603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.617636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.617648 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:47:43.617664 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.617670 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.617812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.617839 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.617845 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.617858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.617882 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:47:43.617902 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:47:43.617919 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.617930 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:47:43.617940 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-22 19:47:43.617953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.617967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 19:47:43.617977 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 19:47:43.617991 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.617997 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-22 19:47:43.618011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.618034 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.618041 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.618051 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-22 19:47:43.618064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.618079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.618089 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-22 19:47:43.618104 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.618110 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.618128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.618153 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 19:47:43.618159 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.618169 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-22 19:47:43.618182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.618197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.618207 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-22 19:47:43.618221 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.618227 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-22 19:47:43.618240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.618264 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.618271 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.618280 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:47:43.618293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.618308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.618318 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-22 19:47:43.618333 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.618339 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.618352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.618376 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:47:43.618383 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.618393 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-22 19:47:43.618406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.618420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.618430 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 19:47:43.618444 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:47:43.618474 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-22 19:47:43.618481 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:47:43.618491 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-22 19:47:43.618504 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:47:43.618520 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.618534 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:47:43.618559 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.618566 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:47:43.618576 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-22 19:47:43.618593 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.618605 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:47:43.618614 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-22 19:47:43.618632 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.618639 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:47:43.618648 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-22 19:47:43.618665 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.618671 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:47:43.618680 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-22 19:47:43.618697 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.618704 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:47:43.618712 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-22 19:47:43.618729 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 19:47:43.618736 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:47:43.618750 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-22 19:47:43.618777 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 19:47:43.618784 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:47:43.618793 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-22 19:47:43.618810 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 19:47:43.618816 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:47:43.618825 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-22 19:47:43.618843 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:47:43.618849 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:47:43.618859 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-22 19:47:43.618875 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.618882 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:47:43.618891 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-22 19:47:43.618909 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.618915 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:47:43.618924 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-22 19:47:43.618941 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.618947 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:47:43.618956 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-22 19:47:43.618973 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.618979 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:47:43.618988 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-22 19:47:43.619002 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 19:47:43.619065 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.619083 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.619089 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-22 19:47:43.619107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.619132 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.619139 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.619148 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-22 19:47:43.619161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.619176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.619186 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:47:43.619201 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.619207 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.619225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.619250 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.619257 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.619266 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-22 19:47:43.619279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.619294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.619304 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 19:47:43.619319 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.619324 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 19:47:43.619338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.619362 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.619369 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.619378 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-22 19:47:43.619395 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.619402 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.619411 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 19:47:43.619428 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.619434 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.619443 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 19:47:43.619461 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.619467 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.619480 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 19:47:43.619494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.619520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.619531 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.619546 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.619552 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.619566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.619591 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.619603 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.619613 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-22 19:47:43.619627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.619642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.619652 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 19:47:43.619666 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.619693 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.619700 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.619714 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.619728 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.619744 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.619758 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.619784 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.619791 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.619800 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 19:47:43.619817 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.619824 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.619833 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 19:47:43.619850 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.619856 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.619865 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-22 19:47:43.619882 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:47:43.619889 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.619898 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 19:47:43.619915 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.619922 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.619931 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 19:47:43.619948 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.619954 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.619963 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-22 19:47:43.619980 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 19:47:43.619987 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.619996 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-22 19:47:43.620009 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.620047 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.620070 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.620076 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-22 19:47:43.620094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.620119 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.620126 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.620135 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-22 19:47:43.620153 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.620159 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.620168 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-22 19:47:43.620185 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.620192 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.620200 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-22 19:47:43.620218 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.620224 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.620233 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-22 19:47:43.620250 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.620256 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.620270 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-22 19:47:43.620287 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.620294 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.620303 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-22 19:47:43.620320 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.620326 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.620335 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 19:47:43.620352 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.620359 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.620368 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 19:47:43.620381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.620422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.620432 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:47:43.620448 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.620454 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-22 19:47:43.620472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.620497 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:47:43.620504 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.620514 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-22 19:47:43.620527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.620542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.620552 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 19:47:43.620569 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 19:47:43.620575 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-22 19:47:43.620585 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-22 19:47:43.620605 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.620612 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-22 19:47:43.620625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.620648 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:47:43.620668 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 19:47:43.620684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.620695 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 19:47:43.620705 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-22 19:47:43.620722 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.620728 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-22 19:47:43.620738 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-22 19:47:43.620754 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 19:47:43.620761 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-22 19:47:43.620770 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-22 19:47:43.620787 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:47:43.620793 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-22 19:47:43.620807 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:47:43.620824 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.620831 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 19:47:43.620840 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.620857 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.620863 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 19:47:43.620872 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.620889 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:47:43.620895 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-22 19:47:43.620904 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:47:43.620921 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:47:43.620927 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-22 19:47:43.620936 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:47:43.620953 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 19:47:43.620959 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-22 19:47:43.620968 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-22 19:47:43.620984 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.620991 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 19:47:43.621000 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.621016 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 19:47:43.621023 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-22 19:47:43.621032 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-22 19:47:43.621048 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:47:43.621063 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-22 19:47:43.621072 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:47:43.621089 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.621096 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 19:47:43.621105 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.621121 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 19:47:43.621127 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-22 19:47:43.621137 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-22 19:47:43.621152 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-22 19:47:43.621193 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-22 19:47:43.621223 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-22 19:47:43.621250 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:47:43.621278 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-22 19:47:43.621305 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:47:43.621331 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 19:47:43.621358 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:47:43.621384 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 19:47:43.621411 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-22 19:47:43.621437 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-22 19:47:43.621463 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-22 19:47:43.621490 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-22 19:47:43.621516 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-22 19:47:43.621542 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-22 19:47:43.621569 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-22 19:47:43.621600 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-22 19:47:43.621628 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-22 19:47:43.621654 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-22 19:47:43.621681 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-22 19:47:43.621707 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 19:47:43.621734 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:47:43.621761 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 19:47:43.621793 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-22 19:47:43.621818 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 19:47:43.621844 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:47:43.621871 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 19:47:43.621897 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.621924 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:47:43.621956 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:47:43.621983 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 19:47:43.622009 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-22 19:47:43.622036 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-22 19:47:43.622064 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-22 19:47:43.622090 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-22 19:47:43.622116 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-22 19:47:43.622143 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-22 19:47:43.622170 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-22 19:47:43.622196 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-22 19:47:43.622222 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.622249 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:47:43.622276 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.622303 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 19:47:43.622329 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:47:43.622356 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 19:47:43.622382 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.622409 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 19:47:43.622435 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.622461 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 19:47:43.622488 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:47:43.622514 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 19:47:43.622540 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-22 19:47:43.622566 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-22 19:47:43.622593 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-22 19:47:43.622625 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-22 19:47:43.622651 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.622683 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 19:47:43.622710 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:47:43.622737 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 19:47:43.622763 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-22 19:47:43.622788 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-22 19:47:43.622814 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-22 19:47:43.622840 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 19:47:43.622866 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:47:43.622894 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 19:47:43.622921 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.622948 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 19:47:43.622975 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:47:43.623001 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 19:47:43.623029 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.623046 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.623072 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:47:43.623098 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.623115 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.623131 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.623157 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:47:43.623182 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.623199 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.623215 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.623231 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.623257 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:47:43.623283 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.623300 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.623317 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.623338 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.623365 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:47:43.623390 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.623416 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:47:43.623442 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.623468 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:47:43.623493 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.623510 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.623535 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:47:43.623561 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.623578 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.623610 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:47:43.623636 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.623662 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:47:43.623688 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.623714 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:47:43.623739 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.623765 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:47:43.623791 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.623816 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:47:43.623842 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.623859 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.623884 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:47:43.623910 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.623936 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:47:43.623962 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.623988 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:47:43.624013 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624039 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:47:43.624065 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624092 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:47:43.624122 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624139 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624155 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624171 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624187 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624203 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624219 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624245 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:47:43.624270 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624287 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624303 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624328 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:47:43.624354 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624380 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:47:43.624406 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624423 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624439 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624465 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:47:43.624491 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624507 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624524 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624540 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624583 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:47:43.624615 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624632 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624648 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624674 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624701 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.624865 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624883 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624900 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624917 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624944 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.624970 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.624995 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:47:43.625021 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625037 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625053 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625069 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625095 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:47:43.625121 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625147 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 19:47:43.625173 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625189 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625205 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625231 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.625257 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625273 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625289 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625305 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625321 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625347 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:47:43.625372 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625399 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 19:47:43.625427 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625453 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:47:43.625479 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625509 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:47:43.625536 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625552 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625569 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625585 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625616 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.625642 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625659 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625675 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625691 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625707 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625724 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625740 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625757 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625783 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 19:47:43.625809 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625825 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625851 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:47:43.625876 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625893 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625909 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625934 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:47:43.625960 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625976 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.625992 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.626008 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.626034 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:47:43.626060 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.626076 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.626096 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.626113 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.626139 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:47:43.626165 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.626191 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:47:43.626217 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.626243 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:47:43.626269 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.626285 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.626310 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:47:43.626336 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.626352 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.626378 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:47:43.626403 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.626429 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:47:43.626455 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.626481 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:47:43.626506 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.626532 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:47:43.626557 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.626586 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 19:47:43.626623 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.626640 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.626666 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 19:47:43.626692 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.626718 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:47:43.626745 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.626771 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:47:43.626797 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.626823 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:47:43.626853 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.626879 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:47:43.626905 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.626921 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.626938 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.626954 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.626970 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.626986 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.627003 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.627028 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:47:43.627054 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.627070 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.627087 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.627112 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:47:43.627138 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.627164 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:47:43.627190 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.627207 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.627223 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.627249 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:47:43.627274 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.627303 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.627331 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.627360 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.627388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.627436 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 19:47:43.627486 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.627516 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.627546 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.627584 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.627640 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.627687 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.627719 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.627752 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.627783 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.627835 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.627883 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.627930 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 19:47:43.627968 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.627987 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.628004 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.628020 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.628046 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 19:47:43.628071 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.628097 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 19:47:43.628123 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.628139 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.628156 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.628182 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.628207 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.628224 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.628240 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.628262 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.628291 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.628338 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 19:47:43.628388 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.628437 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 19:47:43.628487 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.628541 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 19:47:43.628591 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.628657 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 19:47:43.628707 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.628739 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.628772 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.628804 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.628854 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.628905 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.628935 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.628971 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.629001 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.629030 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.629060 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.629089 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.629120 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 19:47:43.629172 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 19:47:43.629222 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-22 19:47:43.629328 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:47:43.629430 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:47:43.629535 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:47:43.629649 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:47:43.629751 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-22 19:47:43.629844 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-22 19:47:43.629941 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-22 19:47:43.630052 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-22 19:47:43.630142 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:47:43.630233 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:47:43.630327 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:47:43.630419 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:47:43.630510 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.630624 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:47:43.630711 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:47:43.630794 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:47:43.630877 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:47:43.630928 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:47:43.630984 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.631033 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.631081 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:47:43.631130 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.631192 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.631244 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:47:43.631291 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-22 19:47:43.631338 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:47:43.631385 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.631432 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:47:43.631485 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-22 19:47:43.631534 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:47:43.631587 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:47:43.631643 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.631693 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:47:43.631757 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-22 19:47:43.631806 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:47:43.631854 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:47:43.631902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:47:43.631951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:47:43.631997 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-22 19:47:43.632045 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-22 19:47:43.632101 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-22 19:47:43.632149 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-22 19:47:43.632198 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:47:43.632245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:47:43.632293 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:47:43.632340 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:47:43.632387 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.632435 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:47:43.632483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:47:43.632545 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:47:43.632593 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:47:43.632650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:47:43.632698 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.632771 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.632822 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:47:43.632871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.632924 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.632976 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:47:43.633038 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-22 19:47:43.633085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:47:43.633132 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.633178 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:47:43.633227 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-22 19:47:43.633276 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:47:43.633328 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:47:43.633375 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.633424 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:47:43.633694 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-22 19:47:43.633758 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:47:43.633808 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:47:43.633857 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:47:43.633906 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:47:43.633952 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-22 19:47:43.634000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-22 19:47:43.634048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-22 19:47:43.634096 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-22 19:47:43.634160 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:47:43.634207 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:47:43.634260 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:47:43.634307 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:47:43.634354 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.634402 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:47:43.634450 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:47:43.634498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:47:43.634558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:47:43.634633 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:47:43.634684 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.634739 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.634788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:47:43.634836 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.634888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.634965 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:47:43.635066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-22 19:47:43.635153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:47:43.635221 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.635269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:47:43.635326 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-22 19:47:43.635374 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:47:43.635427 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:47:43.635475 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.635524 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:47:43.635583 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 19:47:43.635618 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 19:47:43.635682 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:47:43.635746 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:47:43.635802 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:47:43.635856 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:47:43.635911 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 19:47:43.635965 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 19:47:43.636018 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 19:47:43.636073 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 19:47:43.636136 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:47:43.636196 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:47:43.636250 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:47:43.636304 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:47:43.636358 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.636703 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:47:43.636764 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:47:43.636820 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:47:43.636886 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:47:43.636942 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:47:43.636997 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.637051 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.637106 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:47:43.637160 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.637219 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.637273 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:47:43.637328 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 19:47:43.637382 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:47:43.637436 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.637490 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:47:43.637545 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 19:47:43.637606 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:47:43.637661 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:47:43.637715 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.637776 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:47:43.637840 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 19:47:43.637864 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 19:47:43.637919 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:47:43.637974 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:47:43.638030 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:47:43.638085 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:47:43.638140 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 19:47:43.638195 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 19:47:43.638250 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 19:47:43.638304 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 19:47:43.638359 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:47:43.638415 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:47:43.638469 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:47:43.638523 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:47:43.638578 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.638649 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:47:43.638705 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:47:43.638764 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:47:43.638821 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:47:43.638876 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:47:43.638931 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.638985 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.639040 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:47:43.639099 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.639153 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.639209 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:47:43.639265 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 19:47:43.639319 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:47:43.639374 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.639428 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:47:43.639484 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 19:47:43.639539 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:47:43.639618 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:47:43.639674 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.639738 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:47:43.639802 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-22 19:47:43.639824 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 19:47:43.639876 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:47:43.639925 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:47:43.639974 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:47:43.640024 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:47:43.640075 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 19:47:43.640124 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 19:47:43.640172 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 19:47:43.640221 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 19:47:43.640271 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:47:43.640320 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:47:43.640369 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:47:43.640418 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:47:43.640467 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.640518 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:47:43.640567 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:47:43.640623 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:47:43.640680 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:47:43.640729 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:47:43.640778 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.640828 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.640877 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:47:43.640926 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.640977 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.641033 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:47:43.641082 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 19:47:43.641131 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:47:43.641180 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.641230 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:47:43.641279 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 19:47:43.641327 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:47:43.641376 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:47:43.641425 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.641475 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:47:43.641532 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-22 19:47:43.641553 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 19:47:43.641611 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 19:47:43.641663 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:47:43.641714 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:47:43.641765 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 19:47:43.641816 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 19:47:43.641867 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 19:47:43.641919 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 19:47:43.641970 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 19:47:43.642021 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 19:47:43.642080 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:47:43.642132 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 19:47:43.642183 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:47:43.642234 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.642291 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:47:43.642342 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 19:47:43.642394 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 19:47:43.642445 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 19:47:43.642497 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 19:47:43.642548 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.642605 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.642658 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:47:43.642710 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.642761 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.642812 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:47:43.642864 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 19:47:43.642916 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 19:47:43.642967 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.643018 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:47:43.643077 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 19:47:43.643129 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 19:47:43.643180 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:47:43.643231 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.643283 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:47:43.643338 wsdl: current service: Service1 2019-08-22 19:47:43.643356 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-22 19:47:43.643387 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-22 19:47:43.643415 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-22 19:47:43.643442 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-22 19:47:43.643469 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-22 19:47:43.643492 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 19:47:43.643510 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 19:47:43.643520 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:47:43.643530 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:47:43.643540 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 19:47:43.643548 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 19:47:43.643557 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 19:47:43.643566 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 19:47:43.643575 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 19:47:43.643584 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 19:47:43.643593 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:47:43.643611 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 19:47:43.643620 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:47:43.643639 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.643648 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:47:43.643657 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 19:47:43.643666 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 19:47:43.643674 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 19:47:43.643683 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 19:47:43.643691 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.643700 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.643708 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:47:43.643717 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.643726 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.643734 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:47:43.643742 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 19:47:43.643751 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 19:47:43.643760 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.643772 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:47:43.643781 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 19:47:43.643790 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 19:47:43.643798 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:47:43.643807 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.643816 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:47:43.643824 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 19:47:43.643834 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 19:47:43.643842 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:47:43.643851 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:47:43.643859 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 19:47:43.643867 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 19:47:43.643874 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 19:47:43.643882 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 19:47:43.643890 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 19:47:43.643898 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 19:47:43.643905 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:47:43.643913 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 19:47:43.643920 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:47:43.643928 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.643935 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:47:43.643943 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 19:47:43.643951 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 19:47:43.643959 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 19:47:43.643967 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 19:47:43.643974 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.643981 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.643989 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:47:43.643997 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.644005 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.644013 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:47:43.644021 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 19:47:43.644037 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 19:47:43.644044 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.644052 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:47:43.644059 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 19:47:43.644067 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 19:47:43.644074 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:47:43.644082 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.644089 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:47:43.644097 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 19:47:43.644107 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 19:47:43.644114 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:47:43.644122 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:47:43.644130 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 19:47:43.644137 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 19:47:43.644143 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 19:47:43.644151 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 19:47:43.644159 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 19:47:43.644166 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 19:47:43.644174 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:47:43.644181 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 19:47:43.644192 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:47:43.644200 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.644208 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:47:43.644215 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 19:47:43.644223 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 19:47:43.644230 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 19:47:43.644238 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 19:47:43.644245 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.644252 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.644259 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:47:43.644266 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.644272 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.644279 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:47:43.644286 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 19:47:43.644293 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 19:47:43.644300 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.644308 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:47:43.644314 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 19:47:43.644322 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 19:47:43.644329 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:47:43.644335 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.644342 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:47:43.644349 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 19:47:43.644360 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 19:47:43.644367 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 19:47:43.644375 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 19:47:43.644382 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 19:47:43.644389 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 19:47:43.644396 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 19:47:43.644404 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 19:47:43.644411 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 19:47:43.644418 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 19:47:43.644425 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 19:47:43.644433 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 19:47:43.644439 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 19:47:43.644447 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.644454 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 19:47:43.644461 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 19:47:43.644468 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 19:47:43.644475 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 19:47:43.644482 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 19:47:43.644489 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.644496 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 19:47:43.644503 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 19:47:43.644510 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 19:47:43.644518 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 19:47:43.644525 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 19:47:43.644532 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 19:47:43.644539 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 19:47:43.644546 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 19:47:43.644553 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 19:47:43.644564 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 19:47:43.644571 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 19:47:43.644579 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 19:47:43.644587 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 19:47:43.644599 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 19:47:43.644843 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-22 19:47:43.644854 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 19:47:43.644859 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 19:47:43.644864 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 19:47:43.644871 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-22 19:47:43.644875 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 19:47:43.644879 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 19:47:43.644889 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-22 19:47:43.644897 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 19:47:43.644940 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-22 19:47:43.644947 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179251" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 19:47:43.644960 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 19:47:43.644982 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-22 19:47:43.644989 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-22 19:47:43.644993 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-22 19:47:43.644997 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-22 19:47:43.645002 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179251" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 19:47:43.645014 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:47:43.645020 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:47:43.645025 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:47:43.645036 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 19:47:43.645045 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 19:47:43.645051 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-22 19:47:43.645075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.645085 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 19:47:43.645090 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.645113 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 19:47:43.645118 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-22 19:47:43.645123 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-22 19:47:43.645127 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-22 19:47:43.645131 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-22 19:47:43.645134 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-22 19:47:43.645139 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-22 19:47:43.645143 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-22 19:47:43.645150 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179251" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 19:47:43.645160 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:47:43.645166 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:47:43.645170 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 19:47:43.645177 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 19:47:43.645182 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 19:47:43.645187 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 19:47:43.645211 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 19:47:43.645217 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:47:43.645222 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:47:43.645228 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:47:43.645232 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 19:47:43.645243 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 19:47:43.645251 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:47:43.645255 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 19:47:43.645260 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 19:47:43.645266 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179251" 2019-08-22 19:47:43.645274 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:47:43.645278 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 19:47:43.645283 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:47:43.645289 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:47:43.645294 wsdl: in serializeType: returning: 179251 2019-08-22 19:47:43.645301 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 19:47:43.645308 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 19:47:43.645312 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 19:47:43.645316 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 19:47:43.645321 wsdl: in serializeType: returning: 179251 2019-08-22 19:47:43.645325 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179251 2019-08-22 19:47:43.645345 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179251 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-22 19:47:43.645350 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-22 19:47:43.645356 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6622"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-22 19:47:43.645370 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-22 19:47:43.645376 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179251 2019-08-22 19:47:43.645386 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-22 19:47:43.645462 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-22 19:47:43.645399 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 19:47:43.645410 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 19:47:43.645416 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 19:47:43.645420 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 19:47:43.645424 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 19:47:43.645432 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 19:47:43.645442 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 19:47:43.645450 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 19:47:43.645455 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 19:47:43.645469 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-22 19:47:43.645479 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 19:47:43.645487 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 19:47:43.653342 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 19:47:43.653388 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 19:47:43.653406 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-22 19:47:43.653414 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-22 19:47:43.653420 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 19:47:43.653426 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 19:47:43.653430 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 19:47:43.653434 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 19:47:43.653440 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-22 19:47:43.653481 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-22 19:47:43.663320 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-22 19:47:43.663381 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-22 19:47:43.663396 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 19:47:43.663407 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 19:47:43.663418 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 19:47:43.663429 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 19:47:43.663441 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 19:47:43.663452 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 19:47:43.663463 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 19:47:43.663475 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 17:47:40 GMT 2019-08-22 19:47:43.663487 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 19:47:43.663499 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-22 19:47:43.663510 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 19:47:43.663528 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-22 19:47:43.663595 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-22 19:47:43.663614 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-22 19:47:43.663641 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 19:47:43.663650 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-22 19:47:43.663659 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-22 19:47:43.663708 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 19:47:43.663727 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 19:47:43.663738 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 19:47:43.663783 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 19:47:43.663797 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 22 Aug 2019 17:47:40 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-22 19:47:43.663845 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-22 19:47:43.663860 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-22 19:47:43.663894 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-22 19:47:43.663906 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-22 19:47:43.664079 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-22 19:47:43.664262 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-22 19:47:43.664275 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-22 19:47:43.664288 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-22 19:47:43.664307 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 19:47:43.664349 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-22 19:47:43.664449 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-22 19:47:43.664491 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 19:47:43.664516 nusoap_client: got fault 2019-08-22 19:47:43.664530 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-22 19:47:43.664539 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-22 19:47:43.664548 nusoap_client: detail =