Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 167.1Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
VA570093114400-3890 Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd: GMC
 Silnik:
JR T4575
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 26 Apr 2019 03:54:38 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-26 05:54:55.270789 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-26 05:54:55.270846 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:54:55.270862 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220831" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-26 05:54:55.270879 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:54:55.270890 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-26 05:54:55.270899 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-26 05:54:55.270915 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-26 05:54:55.270924 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:54:55.270930 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:54:55.270940 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:54:55.270949 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 05:54:55.270961 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 05:54:55.270967 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 05:54:55.270971 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 05:54:55.270975 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 05:54:55.270979 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-26 05:54:55.270992 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:54:55.271007 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:54:55.271016 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 05:54:55.271022 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-26 05:54:55.271028 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-26 05:54:55.271037 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 05:54:55.271046 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 05:54:55.278994 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 05:54:55.279015 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 05:54:55.279027 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-26 05:54:55.279034 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:54:55.279039 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:54:55.279044 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 05:54:55.279048 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-26 05:54:55.279075 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-26 05:54:55.300317 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-26 05:54:55.300352 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-26 05:54:55.300364 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 05:54:55.300374 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 05:54:55.300384 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 05:54:55.300393 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 05:54:55.300402 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 05:54:55.300413 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 05:54:55.300423 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 05:54:55.300434 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 03:54:38 GMT 2019-04-26 05:54:55.300444 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 05:54:55.300454 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-26 05:54:55.300465 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 05:54:55.300482 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-26 05:54:55.300519 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-26 05:54:55.308618 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:54:55.308650 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:54:55.316433 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:54:55.316465 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:54:55.316496 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-26 05:54:55.324442 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:54:55.324567 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:54:55.324595 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:54:55.324621 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:54:55.324651 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-04-26 05:54:55.331944 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:54:55.332307 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:54:55.332414 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:54:55.332444 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:54:55.332471 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:54:55.332499 soap_transport_http: read buffer of 3432 bytes 2019-04-26 05:54:55.339710 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:54:55.339759 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:54:55.339782 soap_transport_http: read buffer of 1959 bytes 2019-04-26 05:54:55.339799 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 05:54:55.339809 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-26 05:54:55.339848 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-26 05:54:55.339900 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 05:54:55.339921 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 05:54:55.339933 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 05:54:55.339959 wsdl: got WSDL URL 2019-04-26 05:54:55.339973 wsdl: Parse WSDL 2019-04-26 05:54:55.340187 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-26 05:54:55.340209 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-26 05:54:55.340288 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.340312 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-26 05:54:55.340345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.340398 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.340413 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.340436 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 05:54:55.340473 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.340485 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.340504 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 05:54:55.340532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.340573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.340594 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-26 05:54:55.340626 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.340637 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.340661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.340730 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:54:55.340738 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.340750 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-26 05:54:55.340764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.340782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.340792 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-26 05:54:55.340808 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.340814 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-26 05:54:55.340830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.340861 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.340869 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.340879 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 05:54:55.340899 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.340907 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.340925 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 05:54:55.340957 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.340970 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.340988 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 05:54:55.341013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.341050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.341072 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-26 05:54:55.341101 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.341112 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-26 05:54:55.341139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.341205 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:54:55.341218 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.341235 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-26 05:54:55.341259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.341304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.341324 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-26 05:54:55.341360 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.341371 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-26 05:54:55.341395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.341444 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.341456 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.341473 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 05:54:55.341504 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.341514 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.341530 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 05:54:55.341560 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.341571 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.341587 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 05:54:55.341616 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.341657 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.341680 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:54:55.341704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.341751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.341770 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:54:55.341797 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.341810 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.341842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.341883 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.341894 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.341917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.341963 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:54:55.342007 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:54:55.342035 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.342054 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:54:55.342071 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-26 05:54:55.342093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.342118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:54:55.342135 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 05:54:55.342161 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.342171 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-26 05:54:55.342195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.342239 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.342251 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.342268 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:54:55.342300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.342325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.342343 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-26 05:54:55.342369 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.342379 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.342401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.342445 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.342457 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.342473 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-26 05:54:55.342495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.342520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.342538 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-26 05:54:55.342563 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.342573 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-26 05:54:55.342608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.342648 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.342659 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.342675 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:54:55.342696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.342719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.342735 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-26 05:54:55.342760 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.342770 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.342793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.342836 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.342848 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.342864 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-26 05:54:55.342887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.342912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.342930 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-26 05:54:55.342956 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.342966 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-26 05:54:55.342991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.343033 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.343044 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.343060 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 05:54:55.343090 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.343101 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.343116 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:54:55.343138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.343169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.343187 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-26 05:54:55.343211 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.343221 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.343243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.343290 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.343315 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.343332 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-26 05:54:55.343356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.343381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.343399 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-26 05:54:55.343427 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.343437 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-26 05:54:55.343461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.343503 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.343515 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.343532 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 05:54:55.343565 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.343577 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.343605 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:54:55.343627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.343658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.343681 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-26 05:54:55.343706 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.343717 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.343745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.343789 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.343800 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.343817 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-26 05:54:55.343841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.343865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.343881 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-26 05:54:55.343907 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.343917 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-26 05:54:55.343940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.343983 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.343995 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.344012 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:54:55.344035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.344060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.344079 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-26 05:54:55.344105 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.344116 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.344139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.344183 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.344195 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.344212 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-26 05:54:55.344235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.344259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.344284 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-26 05:54:55.344332 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.344343 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-26 05:54:55.344369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.344431 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.344444 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.344462 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:54:55.344486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.344511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.344530 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-26 05:54:55.344555 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.344566 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.344589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.344643 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:54:55.344654 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.344670 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-26 05:54:55.344700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.344724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.344742 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 05:54:55.344767 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.344777 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-26 05:54:55.344801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.344844 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.344855 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.344872 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 05:54:55.344894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.344918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.344936 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:54:55.344961 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.344972 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.344994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.345035 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.345047 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.345064 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-26 05:54:55.345087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.345124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.345145 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 05:54:55.345173 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.345183 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-26 05:54:55.345205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.345245 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.345256 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.345272 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 05:54:55.345301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.345328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.345345 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-26 05:54:55.345368 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.345378 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.345407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.345446 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.345461 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.345477 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-26 05:54:55.345500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.345520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.345531 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 05:54:55.345547 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.345554 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-26 05:54:55.345568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.345596 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.345604 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.345615 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-26 05:54:55.345633 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.345640 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.345650 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-26 05:54:55.345663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.345683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.345693 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:54:55.345717 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.345723 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.345737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.345761 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:54:55.345768 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.345778 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-26 05:54:55.345791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.345806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.345816 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 05:54:55.345831 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.345838 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 05:54:55.345851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.345875 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.345882 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.345892 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:54:55.345927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.345945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.345955 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.345972 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.345978 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.345993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346018 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.346025 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346035 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 05:54:55.346048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.346074 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:54:55.346089 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346095 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-26 05:54:55.346110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346134 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:54:55.346141 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346151 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 05:54:55.346164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.346189 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:54:55.346205 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346211 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.346225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346248 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346255 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346300 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:54:55.346322 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:54:55.346339 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346350 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:54:55.346360 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-26 05:54:55.346373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:54:55.346398 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:54:55.346418 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346425 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-26 05:54:55.346439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346465 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:54:55.346472 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346482 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 05:54:55.346495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.346520 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-26 05:54:55.346535 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346541 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.346555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346579 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346585 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346634 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:54:55.346654 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:54:55.346669 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346680 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:54:55.346689 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-26 05:54:55.346701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:54:55.346724 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:54:55.346739 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346745 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-26 05:54:55.346759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346782 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.346789 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346798 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-26 05:54:55.346816 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.346822 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346832 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-26 05:54:55.346850 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.346857 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346866 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 05:54:55.346883 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.346890 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346899 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 05:54:55.346916 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.346923 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346932 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 05:54:55.346949 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.346956 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346965 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-26 05:54:55.346982 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.346988 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.346997 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:54:55.347010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.347057 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-26 05:54:55.347072 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347078 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.347091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347115 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.347122 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347131 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-26 05:54:55.347144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.347168 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-26 05:54:55.347182 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347188 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-26 05:54:55.347201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347224 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.347231 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347241 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 05:54:55.347258 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.347280 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347291 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:54:55.347322 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.347329 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347339 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 05:54:55.347351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.347384 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-26 05:54:55.347400 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347409 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.347425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347449 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.347457 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347493 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-26 05:54:55.347509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.347536 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-26 05:54:55.347552 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347558 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 05:54:55.347573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347616 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.347623 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347633 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:54:55.347645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.347669 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.347684 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347690 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.347704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347728 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.347734 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347744 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 05:54:55.347757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.347780 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:54:55.347795 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347801 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 05:54:55.347814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347837 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.347844 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347853 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 05:54:55.347870 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.347877 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347887 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:54:55.347905 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.347911 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347921 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 05:54:55.347933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.347964 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.347979 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.347985 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.347998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.348022 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.348029 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.348039 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 05:54:55.348051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.348066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.348075 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:54:55.348090 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.348096 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-26 05:54:55.348109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.348132 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.348139 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.348149 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 05:54:55.348166 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.348172 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.348182 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:54:55.348199 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.348205 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.348215 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:54:55.348232 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.348238 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.348248 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 05:54:55.348284 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.348291 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.348302 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 05:54:55.348319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.348349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.348360 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:54:55.348375 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.348381 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.348395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.348426 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:54:55.348433 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.348443 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-26 05:54:55.348456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.348471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.348481 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 05:54:55.348495 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:54:55.348526 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-26 05:54:55.348533 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:54:55.348543 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-26 05:54:55.348556 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:54:55.348573 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.348600 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:54:55.348624 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.348631 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:54:55.348641 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:54:55.348658 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:54:55.348665 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:54:55.348674 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-26 05:54:55.348692 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:54:55.348698 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:54:55.348708 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-26 05:54:55.348725 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:54:55.348731 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:54:55.348741 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 05:54:55.348758 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:54:55.348764 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:54:55.348773 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-26 05:54:55.348790 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:54:55.348797 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:54:55.348807 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-26 05:54:55.348824 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.348830 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:54:55.348840 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.348857 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.348863 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:54:55.348872 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:54:55.348889 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.348895 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:54:55.348905 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:54:55.348922 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.348928 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:54:55.348938 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:54:55.348950 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:54:55.348999 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.349016 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.349022 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 05:54:55.349037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.349061 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.349067 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.349077 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:54:55.349094 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.349100 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.349110 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 05:54:55.349127 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.349133 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.349142 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 05:54:55.349159 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.349166 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.349175 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 05:54:55.349187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.349212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.349222 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.349237 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.349243 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.349256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.349286 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.349293 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.349316 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-26 05:54:55.349330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.349345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.349355 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 05:54:55.349369 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.349396 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.349406 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.349417 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.349430 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.349447 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.349461 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.349487 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.349494 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.349503 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 05:54:55.349521 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.349527 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.349538 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 05:54:55.349556 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.349563 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.349572 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 05:54:55.349603 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.349609 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.349619 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 05:54:55.349636 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:54:55.349642 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.349652 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 05:54:55.349668 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:54:55.349675 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.349684 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 05:54:55.349701 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.349707 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.349716 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:54:55.349733 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.349739 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.349748 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 05:54:55.349765 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.349772 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.349781 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 05:54:55.349798 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.349804 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.349814 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:54:55.349830 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.349836 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.349846 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:54:55.349858 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.349909 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.349926 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.349932 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 05:54:55.349946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.349970 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.349976 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.349986 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 05:54:55.350003 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.350009 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.350019 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:54:55.350035 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.350042 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.350051 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 05:54:55.350068 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:54:55.350074 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.350084 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-26 05:54:55.350096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.350121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.350131 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.350145 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.350151 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.350164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.350188 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.350195 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.350204 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-26 05:54:55.350216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.350231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.350240 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 05:54:55.350253 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.350286 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.350293 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.350317 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.350335 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.350351 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.350365 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.350391 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.350399 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.350413 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 05:54:55.350432 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.350438 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.350449 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 05:54:55.350470 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.350477 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.350487 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 05:54:55.350505 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.350512 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.350522 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 05:54:55.350539 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:54:55.350546 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.350556 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 05:54:55.350574 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:54:55.350585 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.350594 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 05:54:55.350612 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.350618 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.350628 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:54:55.350645 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.350662 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.350672 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 05:54:55.350689 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.350696 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.350706 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 05:54:55.350723 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:54:55.350730 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.350752 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-26 05:54:55.350769 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.350776 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.350785 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:54:55.350802 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.350808 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.350818 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:54:55.350830 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.350885 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.350900 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:54:55.350954 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:54:55.350962 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:54:55.350974 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:54:55.350987 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:54:55.351004 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.351018 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:54:55.351044 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.351051 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:54:55.351061 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-26 05:54:55.351078 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.351085 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:54:55.351095 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-26 05:54:55.351113 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.351120 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:54:55.351130 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 05:54:55.351156 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.351164 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:54:55.351174 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-26 05:54:55.351193 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.351200 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:54:55.351210 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-26 05:54:55.351227 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:54:55.351234 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:54:55.351244 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 05:54:55.351261 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.351268 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:54:55.351283 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-26 05:54:55.351302 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:54:55.351309 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:54:55.351326 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-26 05:54:55.351351 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:54:55.351358 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:54:55.351369 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-26 05:54:55.351387 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:54:55.351394 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:54:55.351407 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 05:54:55.351427 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:54:55.351433 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:54:55.351443 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 05:54:55.351461 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:54:55.351468 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:54:55.351478 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-26 05:54:55.351495 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.351502 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:54:55.351512 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:54:55.351530 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.351536 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:54:55.351546 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-26 05:54:55.351559 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:54:55.351645 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.351666 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.351673 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-26 05:54:55.351688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.351712 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.351719 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.351728 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 05:54:55.351740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.351755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.351765 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:54:55.351780 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.351786 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.351799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.351823 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:54:55.351830 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.351840 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-26 05:54:55.351852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.351867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.351876 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 05:54:55.351891 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.351897 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-26 05:54:55.351910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.351934 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.351941 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.351951 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:54:55.351968 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.351974 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.351984 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 05:54:55.352000 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.352006 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.352016 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 05:54:55.352033 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:54:55.352039 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.352048 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 05:54:55.352061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.352086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.352096 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-26 05:54:55.352110 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.352116 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.352131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.352155 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:54:55.352162 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.352171 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-26 05:54:55.352184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.352198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.352207 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-26 05:54:55.352220 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:54:55.352246 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-26 05:54:55.352252 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:54:55.352262 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-26 05:54:55.352281 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:54:55.352309 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.352325 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-26 05:54:55.352355 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.352362 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 05:54:55.352373 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-26 05:54:55.352390 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.352397 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-26 05:54:55.352413 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-26 05:54:55.352433 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.352440 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 05:54:55.352450 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-26 05:54:55.352468 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:54:55.352475 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-26 05:54:55.352485 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 05:54:55.352502 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.352509 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-26 05:54:55.352519 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-26 05:54:55.352537 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.352543 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-26 05:54:55.352553 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-26 05:54:55.352571 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.352578 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-26 05:54:55.352600 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:54:55.352617 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:54:55.352623 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 05:54:55.352633 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-26 05:54:55.352649 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:54:55.352656 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-26 05:54:55.352666 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-26 05:54:55.352682 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.352689 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-26 05:54:55.352698 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:54:55.352711 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-26 05:54:55.352758 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.352774 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.352781 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-26 05:54:55.352795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.352818 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.352825 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.352835 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:54:55.352847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.352862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.352871 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-26 05:54:55.352886 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.352892 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.352905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.352929 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:54:55.352936 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.352945 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-26 05:54:55.352958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.352972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.352981 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-26 05:54:55.352994 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-26 05:54:55.353019 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:54:55.353026 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 05:54:55.353036 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-26 05:54:55.353053 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:54:55.353059 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-26 05:54:55.353068 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-26 05:54:55.353085 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:54:55.353092 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 05:54:55.353101 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-26 05:54:55.353114 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-26 05:54:55.353137 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.353152 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.353158 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 05:54:55.353171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.353196 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.353203 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.353212 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:54:55.353229 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.353235 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.353245 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 05:54:55.353262 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.353268 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.353283 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 05:54:55.353296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.353331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.353342 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.353358 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.353364 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.353379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.353407 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.353415 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.353426 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-26 05:54:55.353439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.353454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.353464 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 05:54:55.353478 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.353505 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.353513 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.353523 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.353536 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.353552 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.353565 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.353604 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.353611 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.353621 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-26 05:54:55.353638 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.353644 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.353654 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-26 05:54:55.353671 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.353678 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.353687 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 05:54:55.353704 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.353710 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.353720 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-26 05:54:55.353737 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:54:55.353743 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.353752 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-26 05:54:55.353769 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.353776 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.353785 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-26 05:54:55.353802 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.353809 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.353818 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-26 05:54:55.353835 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.353842 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.353851 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:54:55.353868 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.353875 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.353884 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:54:55.353897 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.353940 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.353956 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.353962 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-26 05:54:55.353979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354002 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.354009 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354019 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 05:54:55.354037 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.354043 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354053 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:54:55.354070 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.354076 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354085 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:54:55.354102 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.354108 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354118 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 05:54:55.354135 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.354141 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354150 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 05:54:55.354162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.354202 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:54:55.354216 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354222 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.354235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354258 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354264 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354321 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:54:55.354342 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:54:55.354359 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354381 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:54:55.354393 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-26 05:54:55.354411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:54:55.354436 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 05:54:55.354452 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354458 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-26 05:54:55.354473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354497 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.354504 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354514 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-26 05:54:55.354527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.354552 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-26 05:54:55.354567 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354573 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.354600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354624 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 05:54:55.354631 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354641 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-26 05:54:55.354653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.354677 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-26 05:54:55.354690 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354696 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-26 05:54:55.354710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354734 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.354741 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354750 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:54:55.354763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.354786 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-26 05:54:55.354800 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354806 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.354820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354843 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:54:55.354850 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354860 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-26 05:54:55.354872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.354887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.354896 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 05:54:55.354909 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:54:55.354935 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-26 05:54:55.354942 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:54:55.354951 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-26 05:54:55.354964 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:54:55.354979 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.354992 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:54:55.355016 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.355024 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:54:55.355033 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-26 05:54:55.355050 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.355057 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:54:55.355066 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-26 05:54:55.355083 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.355090 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:54:55.355099 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-26 05:54:55.355116 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.355123 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:54:55.355132 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-26 05:54:55.355149 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.355156 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:54:55.355165 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-26 05:54:55.355183 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:54:55.355189 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:54:55.355199 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-26 05:54:55.355216 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:54:55.355222 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:54:55.355231 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-26 05:54:55.355248 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:54:55.355255 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:54:55.355264 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-26 05:54:55.355287 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:54:55.355306 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:54:55.355318 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-26 05:54:55.355336 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.355345 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:54:55.355355 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-26 05:54:55.355372 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.355379 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:54:55.355389 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-26 05:54:55.355410 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.355417 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:54:55.355428 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-26 05:54:55.355446 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.355452 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:54:55.355462 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-26 05:54:55.355475 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:54:55.355535 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.355552 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.355559 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-26 05:54:55.355574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.355618 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.355625 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.355635 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-26 05:54:55.355647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.355662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.355671 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:54:55.355685 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.355691 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.355705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.355729 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.355735 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.355745 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-26 05:54:55.355757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.355772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.355781 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 05:54:55.355795 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.355801 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 05:54:55.355815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.355838 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.355844 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.355854 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-26 05:54:55.355871 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.355877 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.355886 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:54:55.355903 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.355909 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.355919 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:54:55.355936 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.355942 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.355952 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 05:54:55.355964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.355989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.355998 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.356013 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.356019 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.356032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.356056 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.356063 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.356073 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-26 05:54:55.356085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.356100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.356109 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 05:54:55.356122 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.356149 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.356156 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.356165 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.356178 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.356194 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.356207 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.356231 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.356238 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.356247 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:54:55.356264 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.356270 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.356285 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:54:55.356316 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.356323 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.356333 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-26 05:54:55.356351 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:54:55.356358 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.356368 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 05:54:55.356386 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.356392 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.356405 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:54:55.356425 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.356432 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.356442 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-26 05:54:55.356459 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 05:54:55.356466 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.356476 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-26 05:54:55.356489 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.356527 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.356543 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.356549 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-26 05:54:55.356564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.356589 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.356609 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.356618 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-26 05:54:55.356636 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.356642 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.356651 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-26 05:54:55.356668 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.356675 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.356684 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-26 05:54:55.356701 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.356707 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.356716 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-26 05:54:55.356733 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.356740 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.356749 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-26 05:54:55.356766 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.356772 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.356782 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-26 05:54:55.356798 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.356805 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.356814 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 05:54:55.356831 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.356838 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.356847 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 05:54:55.356859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.356898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.356908 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:54:55.356923 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.356929 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-26 05:54:55.356943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.356967 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:54:55.356973 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.356983 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-26 05:54:55.356995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.357010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.357019 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 05:54:55.357035 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:54:55.357042 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-26 05:54:55.357053 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-26 05:54:55.357068 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.357074 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-26 05:54:55.357087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.357109 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:54:55.357128 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:54:55.357144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.357154 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:54:55.357163 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-26 05:54:55.357180 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.357186 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-26 05:54:55.357196 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-26 05:54:55.357212 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:54:55.357219 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-26 05:54:55.357229 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-26 05:54:55.357246 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:54:55.357252 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-26 05:54:55.357261 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:54:55.357283 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.357290 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 05:54:55.357313 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.357331 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.357338 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 05:54:55.357349 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.357366 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:54:55.357373 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-26 05:54:55.357383 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:54:55.357401 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:54:55.357410 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-26 05:54:55.357421 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:54:55.357438 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:54:55.357445 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-26 05:54:55.357455 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-26 05:54:55.357472 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.357478 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 05:54:55.357488 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.357505 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 05:54:55.357512 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-26 05:54:55.357522 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-26 05:54:55.357539 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:54:55.357545 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-26 05:54:55.357555 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:54:55.357573 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.357592 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 05:54:55.357602 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.357618 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:54:55.357631 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-26 05:54:55.357641 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-26 05:54:55.357652 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-26 05:54:55.357684 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-26 05:54:55.357712 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-26 05:54:55.357738 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:54:55.357764 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-26 05:54:55.357790 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:54:55.357815 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 05:54:55.357840 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-26 05:54:55.357865 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-26 05:54:55.357891 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-26 05:54:55.357916 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-26 05:54:55.357941 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-26 05:54:55.357966 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-26 05:54:55.357991 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-26 05:54:55.358015 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-26 05:54:55.358042 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-26 05:54:55.358069 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-26 05:54:55.358094 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-26 05:54:55.358119 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 05:54:55.358144 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:54:55.358169 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 05:54:55.358194 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-26 05:54:55.358233 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 05:54:55.358259 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:54:55.358291 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 05:54:55.358318 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.358345 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:54:55.358371 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:54:55.358397 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:54:55.358428 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-26 05:54:55.358495 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:54:55.358521 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-26 05:54:55.358548 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-26 05:54:55.358575 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-26 05:54:55.358601 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-26 05:54:55.358639 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.358666 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:54:55.358691 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.358716 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:54:55.358743 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:54:55.358768 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 05:54:55.358793 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.358819 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 05:54:55.358844 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.358869 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 05:54:55.358895 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:54:55.358919 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 05:54:55.358944 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-26 05:54:55.358969 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-26 05:54:55.358994 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-26 05:54:55.359019 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-26 05:54:55.359044 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.359069 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 05:54:55.359094 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:54:55.359119 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 05:54:55.359144 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-26 05:54:55.359169 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-26 05:54:55.359194 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-26 05:54:55.359219 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 05:54:55.359245 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:54:55.359271 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 05:54:55.359303 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.359342 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 05:54:55.359380 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:54:55.359413 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 05:54:55.359442 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.359460 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.359486 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:54:55.359512 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.359529 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.359546 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.359571 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:54:55.359610 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.359626 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.359642 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.359658 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.359683 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:54:55.359708 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.359733 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:54:55.359758 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.359783 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:54:55.359808 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.359824 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.359849 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:54:55.359874 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.359890 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.359915 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:54:55.359941 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.359965 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:54:55.359990 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360015 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:54:55.360039 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360064 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:54:55.360089 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360114 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:54:55.360139 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360155 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360180 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:54:55.360205 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360229 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:54:55.360255 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360285 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:54:55.360325 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360357 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:54:55.360383 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360402 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360421 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360439 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360456 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360473 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360489 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360515 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:54:55.360541 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360558 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360574 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360612 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:54:55.360640 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360664 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:54:55.360689 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360706 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360722 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360746 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:54:55.360770 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360787 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360803 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360819 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360859 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:54:55.360884 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360900 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360916 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360932 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360957 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.360982 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.360998 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361014 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361030 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361054 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.361079 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361104 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:54:55.361130 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361146 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361162 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361178 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361204 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:54:55.361229 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361253 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:54:55.361283 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361300 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361330 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361356 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.361382 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361399 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361419 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361436 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361452 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361486 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:54:55.361512 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361538 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 05:54:55.361564 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361601 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:54:55.361627 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361652 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:54:55.361677 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361693 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361709 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361725 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361749 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.361775 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361792 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361808 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361824 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361840 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361856 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361872 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361888 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361913 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 05:54:55.361939 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361955 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.361980 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:54:55.362004 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362021 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362037 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362061 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:54:55.362086 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362102 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362118 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362134 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362159 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:54:55.362183 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362208 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:54:55.362233 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362257 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:54:55.362288 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362318 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362344 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:54:55.362369 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362386 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362417 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:54:55.362445 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362470 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:54:55.362496 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362522 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:54:55.362548 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362574 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:54:55.362613 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362645 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:54:55.362670 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362686 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362711 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:54:55.362736 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362761 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:54:55.362785 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362810 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:54:55.362835 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362860 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:54:55.362885 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362902 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362918 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362934 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362949 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362965 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.362982 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363006 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:54:55.363031 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363048 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363064 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363088 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:54:55.363113 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363139 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:54:55.363164 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363181 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363197 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363222 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:54:55.363246 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363263 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363285 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363316 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363333 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363370 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:54:55.363398 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363415 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363432 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363449 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363474 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.363501 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363518 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363534 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363551 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363577 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.363615 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363641 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:54:55.363666 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363682 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363699 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363715 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363739 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:54:55.363764 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363788 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:54:55.363813 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363830 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363846 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363871 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.363895 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363912 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363928 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363944 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363960 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.363984 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:54:55.364009 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.364034 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 05:54:55.364059 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.364083 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:54:55.364108 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.364133 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:54:55.364158 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.364174 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.364190 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.364206 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.364231 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.364256 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.364277 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.364295 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.364324 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.364341 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.364358 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.364374 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.364391 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:54:55.364417 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 05:54:55.364442 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-26 05:54:55.364498 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:54:55.364548 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:54:55.364609 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:54:55.364655 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-26 05:54:55.364701 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-26 05:54:55.364747 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-26 05:54:55.364792 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-26 05:54:55.364843 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:54:55.364888 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:54:55.364934 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:54:55.364978 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:54:55.365023 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.365069 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:54:55.365115 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:54:55.365160 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:54:55.365205 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:54:55.365250 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.365316 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.365365 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:54:55.365414 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.365468 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.365522 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:54:55.365569 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-26 05:54:55.365629 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:54:55.365674 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.365719 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:54:55.365766 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-26 05:54:55.365813 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:54:55.365864 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:54:55.365909 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.365955 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:54:55.366009 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-26 05:54:55.366055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:54:55.366100 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:54:55.366146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:54:55.366190 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-26 05:54:55.366235 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-26 05:54:55.366288 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-26 05:54:55.366350 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-26 05:54:55.366397 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:54:55.366444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:54:55.366491 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:54:55.366538 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:54:55.366584 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.366643 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:54:55.366690 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:54:55.366736 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:54:55.366782 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:54:55.366827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.366873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.366965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:54:55.367012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.367063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.367112 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:54:55.367172 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-26 05:54:55.367219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:54:55.367266 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.367318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:54:55.367373 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-26 05:54:55.367421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:54:55.367473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:54:55.367562 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.367631 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:54:55.367686 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-26 05:54:55.367732 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:54:55.367778 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:54:55.367824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:54:55.367884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-26 05:54:55.367932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-26 05:54:55.367979 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-26 05:54:55.368026 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-26 05:54:55.368073 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:54:55.368119 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:54:55.368168 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:54:55.368214 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:54:55.368278 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.368341 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:54:55.368400 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:54:55.368447 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:54:55.368494 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:54:55.368542 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.368590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.368639 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:54:55.368687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.368738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.368789 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:54:55.368835 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-26 05:54:55.368882 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:54:55.368928 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.368975 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:54:55.369023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-26 05:54:55.369071 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:54:55.369125 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:54:55.369172 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.369220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:54:55.369280 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 05:54:55.369308 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:54:55.369372 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:54:55.369426 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:54:55.369480 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:54:55.369533 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:54:55.369599 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:54:55.369650 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:54:55.369715 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:54:55.369768 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:54:55.369821 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:54:55.369875 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:54:55.369928 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:54:55.369981 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.370034 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:54:55.370088 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:54:55.370141 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:54:55.370193 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:54:55.370247 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.370308 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.370361 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:54:55.370414 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.370467 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.370519 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:54:55.370572 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:54:55.370637 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:54:55.370688 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.370746 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:54:55.370798 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:54:55.370849 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:54:55.370900 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:54:55.370951 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.371002 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:54:55.371061 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 05:54:55.371083 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:54:55.371136 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:54:55.371188 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:54:55.371239 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:54:55.371297 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:54:55.371364 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:54:55.371417 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:54:55.371470 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:54:55.371524 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:54:55.371577 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:54:55.371643 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:54:55.371694 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:54:55.371745 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.371796 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:54:55.371848 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:54:55.371899 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:54:55.371950 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:54:55.372160 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.372243 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.372311 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:54:55.372365 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.372469 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.372523 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:54:55.372627 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:54:55.372687 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:54:55.372741 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.372809 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:54:55.372860 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:54:55.372918 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:54:55.372969 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:54:55.373021 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.373072 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:54:55.373145 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-26 05:54:55.373169 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:54:55.373226 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:54:55.373293 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:54:55.373342 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:54:55.373391 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:54:55.373440 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:54:55.373492 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:54:55.373581 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:54:55.373637 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:54:55.373694 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:54:55.373757 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:54:55.373804 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:54:55.373850 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.373918 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:54:55.373966 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:54:55.374012 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:54:55.374059 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:54:55.374106 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.374153 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.374199 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:54:55.374245 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.374310 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.374361 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:54:55.374409 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:54:55.374457 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:54:55.374504 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.374553 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:54:55.374601 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:54:55.374648 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:54:55.374696 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:54:55.374756 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.374803 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:54:55.374855 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-26 05:54:55.374876 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:54:55.374925 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:54:55.374973 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:54:55.375021 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:54:55.375069 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:54:55.375117 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:54:55.375165 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:54:55.375213 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:54:55.375261 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:54:55.375330 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:54:55.375381 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:54:55.375431 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:54:55.375481 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.375531 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:54:55.375581 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:54:55.375632 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:54:55.375682 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:54:55.375745 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.375808 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.375859 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:54:55.375909 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.375959 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.376008 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:54:55.376059 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:54:55.376109 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:54:55.376158 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.376209 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:54:55.376258 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:54:55.376315 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:54:55.376366 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:54:55.376416 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.376466 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:54:55.376518 wsdl: current service: Service1 2019-04-26 05:54:55.376535 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-26 05:54:55.376566 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-26 05:54:55.376593 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-26 05:54:55.376620 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-26 05:54:55.376648 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-26 05:54:55.376667 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:54:55.376682 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:54:55.376690 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:54:55.376698 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:54:55.376706 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:54:55.376715 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:54:55.376723 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:54:55.376731 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:54:55.376738 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:54:55.376746 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:54:55.376754 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:54:55.376761 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:54:55.376769 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.376777 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:54:55.376785 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:54:55.376793 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:54:55.376800 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:54:55.376807 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.376815 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.376822 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:54:55.376829 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.376837 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.376844 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:54:55.376851 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:54:55.376859 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:54:55.376866 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.376873 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:54:55.376881 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:54:55.376888 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:54:55.376896 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:54:55.376903 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.376910 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:54:55.376918 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:54:55.376927 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:54:55.376934 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:54:55.376943 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:54:55.376950 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:54:55.376958 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:54:55.376967 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:54:55.376974 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:54:55.376982 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:54:55.376989 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:54:55.376997 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:54:55.377004 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:54:55.377012 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.377019 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:54:55.377027 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:54:55.377034 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:54:55.377042 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:54:55.377049 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.377056 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.377064 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:54:55.377071 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.377079 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.377086 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:54:55.377094 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:54:55.377101 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:54:55.377108 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.377115 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:54:55.377123 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:54:55.377130 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:54:55.377137 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:54:55.377145 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.377152 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:54:55.377160 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:54:55.377168 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:54:55.377176 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:54:55.377184 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:54:55.377191 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:54:55.377198 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:54:55.377205 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:54:55.377212 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:54:55.377218 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:54:55.377225 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:54:55.377232 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:54:55.377238 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:54:55.377245 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.377252 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:54:55.377258 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:54:55.377265 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:54:55.377272 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:54:55.377284 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.377291 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.377298 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:54:55.377305 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.377312 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.377318 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:54:55.377325 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:54:55.377333 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:54:55.377340 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.377346 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:54:55.377353 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:54:55.377360 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:54:55.377366 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:54:55.377373 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.377379 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:54:55.377386 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:54:55.377394 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:54:55.377400 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:54:55.377407 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:54:55.377414 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:54:55.377420 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:54:55.377427 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:54:55.377434 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:54:55.377440 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:54:55.377447 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:54:55.377453 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:54:55.377460 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:54:55.377467 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.377475 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:54:55.377482 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:54:55.377488 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:54:55.377494 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:54:55.377501 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.377508 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:54:55.377515 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:54:55.377521 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:54:55.377528 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:54:55.377534 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:54:55.377541 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:54:55.377547 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:54:55.377554 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:54:55.377560 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:54:55.377566 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:54:55.377573 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:54:55.377579 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:54:55.377586 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:54:55.377592 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:54:55.377666 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-26 05:54:55.377675 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 05:54:55.377680 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 05:54:55.377684 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 05:54:55.377691 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-26 05:54:55.377695 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 05:54:55.377699 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 05:54:55.377708 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-26 05:54:55.377716 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 05:54:55.377750 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-26 05:54:55.377757 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220831" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 05:54:55.377771 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 05:54:55.377792 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-26 05:54:55.377799 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-26 05:54:55.377803 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-26 05:54:55.377807 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-26 05:54:55.377812 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220831" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 05:54:55.377822 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:54:55.377829 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:54:55.377834 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:54:55.377843 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 05:54:55.377851 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:54:55.377856 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-26 05:54:55.377879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.377888 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 05:54:55.377893 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.377916 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 05:54:55.377921 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-26 05:54:55.377925 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-26 05:54:55.377929 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-26 05:54:55.377933 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-26 05:54:55.377937 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-26 05:54:55.377942 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-26 05:54:55.377946 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-26 05:54:55.377952 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220831" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 05:54:55.377962 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:54:55.377968 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:54:55.377972 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:54:55.377978 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 05:54:55.377983 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 05:54:55.377988 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:54:55.378011 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 05:54:55.378017 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:54:55.378022 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:54:55.378027 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:54:55.378032 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:54:55.378041 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 05:54:55.378049 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:54:55.378053 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 05:54:55.378058 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 05:54:55.378064 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220831" 2019-04-26 05:54:55.378071 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:54:55.378076 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 05:54:55.378081 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:54:55.378087 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:54:55.378092 wsdl: in serializeType: returning: 220831 2019-04-26 05:54:55.378098 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 05:54:55.378105 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:54:55.378109 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 05:54:55.378113 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 05:54:55.378118 wsdl: in serializeType: returning: 220831 2019-04-26 05:54:55.378123 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220831 2019-04-26 05:54:55.378137 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220831 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-26 05:54:55.378141 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-26 05:54:55.378147 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8138"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-26 05:54:55.378161 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-26 05:54:55.378167 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220831 2019-04-26 05:54:55.378177 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-26 05:54:55.378252 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-26 05:54:55.378190 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 05:54:55.378201 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 05:54:55.378206 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 05:54:55.378211 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 05:54:55.378215 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 05:54:55.378222 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:54:55.378232 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:54:55.378240 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 05:54:55.378245 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 05:54:55.378258 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-26 05:54:55.378269 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 05:54:55.378282 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 05:54:55.386266 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 05:54:55.386287 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 05:54:55.386310 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-26 05:54:55.386317 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-26 05:54:55.386322 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:54:55.386327 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:54:55.386335 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 05:54:55.386339 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 05:54:55.386344 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-26 05:54:55.386369 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-26 05:54:55.396392 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-26 05:54:55.396420 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-26 05:54:55.396444 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 05:54:55.396454 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 05:54:55.396464 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 05:54:55.396474 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 05:54:55.396486 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 05:54:55.396496 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 05:54:55.396505 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 05:54:55.396515 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 03:54:38 GMT 2019-04-26 05:54:55.396526 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 05:54:55.396536 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-26 05:54:55.396545 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 05:54:55.396557 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-26 05:54:55.396601 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-26 05:54:55.396628 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-26 05:54:55.396643 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 05:54:55.396652 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-26 05:54:55.396660 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-26 05:54:55.396720 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 05:54:55.396737 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 05:54:55.396744 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 05:54:55.396765 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 05:54:55.396774 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 26 Apr 2019 03:54:38 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-26 05:54:55.396808 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-26 05:54:55.396822 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-26 05:54:55.396847 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-26 05:54:55.396858 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-26 05:54:55.396970 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-26 05:54:55.397123 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-26 05:54:55.397134 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-26 05:54:55.397146 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-26 05:54:55.397169 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 05:54:55.397203 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-26 05:54:55.397301 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-26 05:54:55.397395 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 05:54:55.397425 nusoap_client: got fault 2019-04-26 05:54:55.397438 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-26 05:54:55.397446 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-26 05:54:55.397455 nusoap_client: detail =