Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 167.1Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
VA570093114400-3890 Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd: GMC
 Silnik:
JR T4575
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 17 Oct 2019 20:25:07 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-17 22:25:09.911827 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-17 22:25:09.911879 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:25:09.911894 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220831" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-17 22:25:09.911912 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:25:09.911923 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-17 22:25:09.911931 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-17 22:25:09.911945 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-17 22:25:09.911954 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:25:09.911961 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:25:09.911971 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:25:09.911979 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-17 22:25:09.911990 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-17 22:25:09.911996 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-17 22:25:09.912001 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-17 22:25:09.912005 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-17 22:25:09.912009 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-17 22:25:09.912021 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:25:09.912037 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:25:09.912046 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-17 22:25:09.912052 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-17 22:25:09.912057 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-17 22:25:09.912079 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-17 22:25:09.912088 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-17 22:25:09.918217 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-17 22:25:09.918259 soap_transport_http: socket connected 2019-10-17 22:25:09.918281 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-17 22:25:09.918293 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:25:09.918302 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:25:09.918309 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-17 22:25:09.918316 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-17 22:25:09.918361 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-17 22:25:09.938362 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-17 22:25:09.938412 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-17 22:25:09.938427 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 22:25:09.938440 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-17 22:25:09.938452 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-17 22:25:09.938464 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-17 22:25:09.938475 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-17 22:25:09.938488 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-17 22:25:09.938499 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-17 22:25:09.938510 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 17 Oct 2019 20:25:07 GMT 2019-10-17 22:25:09.938521 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-17 22:25:09.938532 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-17 22:25:09.938543 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-17 22:25:09.938562 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-17 22:25:09.938613 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-17 22:25:09.938645 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-17 22:25:09.944416 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:25:09.944642 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.944674 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.944709 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.944733 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.944758 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.944779 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.950958 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-17 22:25:09.951144 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:25:09.951181 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-10-17 22:25:09.957163 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.957244 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-17 22:25:09.957280 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.957303 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.957332 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.957355 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.957377 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.957457 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.957483 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.957514 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.957538 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.957560 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.957588 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.957626 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:25:09.957670 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:25:09.957695 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.957735 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.957771 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:25:09.957841 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:25:09.957882 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 22:25:09.963439 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.963593 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-17 22:25:09.963655 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 22:25:09.963703 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:25:09.963747 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.963780 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:25:09.963827 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:25:09.963869 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:25:09.963983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.964030 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.964060 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.964100 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.964123 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.964155 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.964176 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.964201 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.964228 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.964251 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.964269 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.964302 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.964324 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.964350 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.964377 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-17 22:25:09.971703 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:25:09.971849 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-17 22:25:09.971915 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 22:25:09.971981 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-17 22:25:09.971997 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-17 22:25:09.972005 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-17 22:25:09.972170 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-17 22:25:09.972224 soap_transport_http: closed socket 2019-10-17 22:25:09.972244 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-17 22:25:09.972254 soap_transport_http: end of send() 2019-10-17 22:25:09.972280 wsdl: got WSDL URL 2019-10-17 22:25:09.972292 wsdl: Parse WSDL 2019-10-17 22:25:09.972526 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-17 22:25:09.972547 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-17 22:25:09.972619 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.972633 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-17 22:25:09.972664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.972711 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.972726 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.972753 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:25:09.972788 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.972800 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.972817 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:25:09.972843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.972886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.972905 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-17 22:25:09.972931 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.972941 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.972965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.973010 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:25:09.973021 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.973038 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-17 22:25:09.973062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.973089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.973106 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-17 22:25:09.973131 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.973141 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-17 22:25:09.973166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.973208 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.973220 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.973236 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:25:09.973265 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.973276 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.973292 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:25:09.973320 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.973331 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.973347 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 22:25:09.973369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.973406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.973426 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-17 22:25:09.973454 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.973466 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-17 22:25:09.973491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.973538 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:25:09.973552 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.973570 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-17 22:25:09.973618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.973644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.973663 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-17 22:25:09.973690 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.973701 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-17 22:25:09.973727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.973774 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.973787 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.973805 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:25:09.973837 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.973849 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.973867 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:25:09.973898 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.973910 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.973928 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 22:25:09.973961 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.973974 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.973992 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:25:09.974018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.974065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.974088 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:25:09.974113 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.974124 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.974148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.974187 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.974198 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.974225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.974275 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:25:09.974313 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:25:09.974346 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.974366 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:25:09.974385 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-17 22:25:09.974409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.974435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:25:09.974455 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-17 22:25:09.974483 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.974495 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-17 22:25:09.974521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.974569 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.974592 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.974611 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:25:09.974645 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.974657 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.974682 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:25:09.974717 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.974729 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.974748 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 22:25:09.974780 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.974793 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.974861 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:25:09.974888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.974936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.974958 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:25:09.975117 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.975130 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.975160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.975209 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:25:09.975221 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.975239 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-17 22:25:09.975265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.975302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.975322 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-17 22:25:09.975350 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.975361 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-17 22:25:09.975388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.975436 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.975449 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.975467 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:25:09.975492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.975518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.975537 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-17 22:25:09.975563 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.975581 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.975607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.975654 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.975666 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.975683 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-17 22:25:09.975708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.975735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.975755 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-17 22:25:09.975784 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.975795 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-17 22:25:09.975822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.975868 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.975880 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.975903 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:25:09.975931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.975958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.975978 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-17 22:25:09.976008 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.976019 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.976043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.976090 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.976103 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.976121 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-17 22:25:09.976146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.976172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.976191 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-17 22:25:09.976219 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.976229 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-17 22:25:09.976254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.976300 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.976312 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.976328 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 22:25:09.976356 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.976367 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.976385 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:25:09.976410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.976443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.976463 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-17 22:25:09.976489 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.976498 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.976522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.976566 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.976586 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.976606 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-17 22:25:09.976631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.976657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.976678 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-17 22:25:09.976706 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.976717 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-17 22:25:09.976744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.976791 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.976804 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.976822 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 22:25:09.976858 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.976870 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.976886 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:25:09.976909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.976944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.976961 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-17 22:25:09.976986 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.976996 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.977020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.977061 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.977072 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.977088 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-17 22:25:09.977111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.977135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.977152 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-17 22:25:09.977176 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.977186 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-17 22:25:09.977208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.977249 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.977260 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.977276 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:25:09.977298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.977323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.977340 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-17 22:25:09.977363 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.977373 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.977394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.977434 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.977446 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.977461 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-17 22:25:09.977484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.977508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.977524 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-17 22:25:09.977548 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.977557 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-17 22:25:09.977587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.977665 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.977678 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.977694 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:25:09.977717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.977740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.977757 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-17 22:25:09.977783 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.977793 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.977818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.977865 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:25:09.977878 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.977897 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-17 22:25:09.977924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.977950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.977972 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-17 22:25:09.978001 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.978012 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-17 22:25:09.978038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.978119 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.978132 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.978150 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-17 22:25:09.978175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.978200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.978219 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:25:09.978244 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.978255 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.978276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.978315 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.978327 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.978342 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-17 22:25:09.978364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.978388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.978406 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-17 22:25:09.978433 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.978442 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-17 22:25:09.978466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.978512 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.978526 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.978543 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-17 22:25:09.978569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.978602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.978622 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-17 22:25:09.978649 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.978660 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.978686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.978732 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.978746 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.978766 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-17 22:25:09.978792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.978819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.978839 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-17 22:25:09.978868 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.978879 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-17 22:25:09.978904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.978952 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.978964 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.978982 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-17 22:25:09.979014 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.979026 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.979043 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-17 22:25:09.979068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.979102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.979207 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:25:09.979342 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.979355 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.979381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.979428 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:25:09.979447 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.979466 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-17 22:25:09.979491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.979517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.979539 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-17 22:25:09.979569 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.979589 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 22:25:09.979617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.979665 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.979678 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.979697 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:25:09.979723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.979749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.979769 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:09.979795 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.979805 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.979832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.979880 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.979893 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.979911 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 22:25:09.979936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.979964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.979984 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:25:09.980010 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.980021 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-17 22:25:09.980046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.980093 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:25:09.980106 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.980125 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-17 22:25:09.980150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.980177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.980197 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:25:09.980224 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.980235 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.980259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.980302 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.980313 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.980338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.980380 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:25:09.980417 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:25:09.980450 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.980469 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:25:09.980489 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-17 22:25:09.980513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.980539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:25:09.980559 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:25:09.980593 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.980605 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-17 22:25:09.980632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.980676 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:25:09.980688 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.980706 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 22:25:09.980731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.980756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.980776 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-17 22:25:09.980803 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.980814 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.980841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.980885 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.980897 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.980922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.980965 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:25:09.981001 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:25:09.981032 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.981051 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:25:09.981069 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-17 22:25:09.981094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.981120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:25:09.981138 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-17 22:25:09.981166 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.981177 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-17 22:25:09.981203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.981250 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:25:09.981262 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.981280 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-17 22:25:09.981305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.981330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.981350 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-17 22:25:09.981377 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.981387 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.981413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.981454 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.981466 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.981491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.981533 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:25:09.981570 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:25:09.981609 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.981629 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:25:09.981649 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-17 22:25:09.981672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.981697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:25:09.981718 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:25:09.981745 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.981756 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-17 22:25:09.981781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.981828 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.981841 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.981858 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-17 22:25:09.981890 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.981902 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.981921 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-17 22:25:09.981956 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.981968 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.981986 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 22:25:09.982018 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.982030 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.982044 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 22:25:09.982073 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.982084 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.982102 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-17 22:25:09.982134 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.982145 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.982162 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-17 22:25:09.982192 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.982203 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.982218 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:25:09.982239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.982303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.982321 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-17 22:25:09.982345 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.982355 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.982378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.982418 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.982429 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.982447 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-17 22:25:09.982472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.982500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.982521 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-17 22:25:09.982550 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.982561 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-17 22:25:09.982596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.982643 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.982657 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.982675 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-17 22:25:09.982710 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.982723 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.982742 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:25:09.982774 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.982785 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.982800 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 22:25:09.982821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.982856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.982873 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-17 22:25:09.982896 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.982906 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.982929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.982968 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.982979 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.982993 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-17 22:25:09.983014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.983036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.983052 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-17 22:25:09.983079 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.983091 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 22:25:09.983117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.983165 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.983178 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.983195 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:25:09.983218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.983244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.983261 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:09.983286 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.983296 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.983320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.983365 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.983378 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.983398 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 22:25:09.983423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.983450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.983471 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:25:09.983499 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.983508 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 22:25:09.983531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.983571 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.983592 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.983611 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-17 22:25:09.983643 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.983655 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.983672 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:25:09.983703 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.983716 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.983732 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 22:25:09.983753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.983791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.983808 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:09.983831 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.983841 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.983863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.983907 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.983920 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.983938 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 22:25:09.983964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.983993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.984014 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:25:09.984042 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.984053 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-17 22:25:09.984078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.984121 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.984133 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.984148 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 22:25:09.984177 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.984187 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.984202 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:25:09.984231 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.984241 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.984256 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:25:09.984284 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.984295 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.984310 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 22:25:09.984338 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.984351 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.984369 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 22:25:09.984395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.984447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.984472 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:25:09.984499 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.984509 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.984535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.984584 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:25:09.984596 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.984613 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-17 22:25:09.984636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.984661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.984679 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-17 22:25:09.984706 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:25:09.984762 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-17 22:25:09.984776 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:25:09.984795 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-17 22:25:09.984821 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:25:09.984849 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.984875 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:25:09.984920 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.984932 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:25:09.984950 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:25:09.984982 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:25:09.984994 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:25:09.985013 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-17 22:25:09.985047 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:25:09.985060 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:25:09.985079 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-17 22:25:09.985112 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:25:09.985123 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:25:09.985138 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-17 22:25:09.985166 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:25:09.985178 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:25:09.985193 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-17 22:25:09.985222 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:25:09.985232 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:25:09.985247 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-17 22:25:09.985276 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.985288 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:25:09.985304 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:09.985334 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.985347 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:25:09.985366 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:25:09.985400 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.985412 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:25:09.985431 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-17 22:25:09.985465 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.985477 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:25:09.985492 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:25:09.985519 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.985530 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:25:09.985547 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:25:09.985572 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:25:09.985679 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.985732 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.985743 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-17 22:25:09.985767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.985807 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.985818 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.985833 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:25:09.985861 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.985873 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.985891 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 22:25:09.985925 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.985938 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.985968 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 22:25:09.986002 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.986014 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.986030 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-17 22:25:09.986052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.986097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.986118 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:09.986154 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.986167 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.986196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.986238 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:09.986249 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.986265 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-17 22:25:09.986287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.986311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.986326 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-17 22:25:09.986352 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:09.986413 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:09.986428 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:09.986448 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:09.986472 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:09.986498 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.986521 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:09.986563 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.986580 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:09.986598 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 22:25:09.986627 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.986649 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:09.986666 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-17 22:25:09.986695 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.986706 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:09.986721 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 22:25:09.986748 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.986758 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:09.986774 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-17 22:25:09.986801 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:25:09.986812 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:09.986827 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 22:25:09.986860 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:25:09.986871 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:09.986886 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 22:25:09.986924 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.986935 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:09.986951 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:25:09.986978 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.986989 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:09.987007 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-17 22:25:09.987040 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.987053 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:09.987071 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-17 22:25:09.987107 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.987119 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:09.987148 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:25:09.987182 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.987193 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:09.987211 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:25:09.987235 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:09.987333 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.987368 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.987380 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-17 22:25:09.987420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.987469 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.987483 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.987502 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 22:25:09.987538 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.987551 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.987569 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:25:09.987611 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.987623 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.987641 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 22:25:09.987673 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:25:09.987684 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.987702 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-17 22:25:09.987727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.987774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.987796 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:09.987825 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.987837 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.987865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.987912 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:09.987925 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.987944 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-17 22:25:09.987970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.987997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.988017 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-17 22:25:09.988040 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:09.988091 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:09.988102 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:09.988118 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:09.988139 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:09.988166 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.988189 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:09.988229 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.988240 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:09.988256 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 22:25:09.988284 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.988294 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:09.988308 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-17 22:25:09.988336 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.988346 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:09.988361 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 22:25:09.988476 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.988488 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:09.988505 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-17 22:25:09.988637 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:25:09.988650 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:09.988668 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 22:25:09.988696 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:25:09.988758 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:09.988778 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 22:25:09.988808 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.988819 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:09.988834 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:25:09.988866 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.988876 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:09.988892 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-17 22:25:09.988920 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.988931 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:09.988945 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-17 22:25:09.988973 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:25:09.988985 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:09.989004 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-17 22:25:09.989036 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.989048 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:09.989067 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:25:09.989102 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.989114 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:09.989130 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:25:09.989151 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:09.989251 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.989279 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:25:09.989326 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:25:09.989338 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:25:09.989354 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:25:09.989375 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:25:09.989401 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.989423 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:25:09.989464 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.989475 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:25:09.989490 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-17 22:25:09.989517 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.989529 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:25:09.989543 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-17 22:25:09.989571 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.989590 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:25:09.989609 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-17 22:25:09.989643 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.989655 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:25:09.989673 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-17 22:25:09.989708 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.989721 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:25:09.989739 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-17 22:25:09.989769 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:25:09.989780 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:25:09.989795 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 22:25:09.989823 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.989834 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:25:09.989849 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-17 22:25:09.989877 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:25:09.989888 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:25:09.989902 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-17 22:25:09.989930 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:25:09.989941 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:25:09.989958 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-17 22:25:09.989986 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:25:09.989997 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:25:09.990012 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 22:25:09.990040 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:25:09.990051 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:25:09.990077 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 22:25:09.990111 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:25:09.990124 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:25:09.990144 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-17 22:25:09.990179 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.990191 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:25:09.990206 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:25:09.990234 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.990246 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:25:09.990263 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-17 22:25:09.990284 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:25:09.990399 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.990430 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.990440 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-17 22:25:09.990470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.990511 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.990522 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.990538 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 22:25:09.990560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.990595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.990616 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:25:09.990645 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.990656 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.990683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.990732 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:25:09.990745 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.990767 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-17 22:25:09.990790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.990817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.990836 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-17 22:25:09.990863 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.990873 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-17 22:25:09.990894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.990940 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.990952 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.990967 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:25:09.990995 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.991006 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.991022 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 22:25:09.991050 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.991060 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.991075 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 22:25:09.991109 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:25:09.991121 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.991139 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 22:25:09.991166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.991214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.991234 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-17 22:25:09.991259 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.991269 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.991298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.991340 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:25:09.991351 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.991366 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-17 22:25:09.991388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.991412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.991427 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-17 22:25:09.991449 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:25:09.991493 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-17 22:25:09.991504 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:25:09.991520 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-17 22:25:09.991540 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:25:09.991567 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.991597 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-17 22:25:09.991638 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.991648 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 22:25:09.991663 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-17 22:25:09.991692 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.991702 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-17 22:25:09.991724 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-17 22:25:09.991754 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.991764 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 22:25:09.991778 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-17 22:25:09.991806 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:25:09.991816 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-17 22:25:09.991830 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 22:25:09.991858 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.991871 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-17 22:25:09.991889 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-17 22:25:09.991922 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.991935 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-17 22:25:09.991954 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-17 22:25:09.991989 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.992001 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-17 22:25:09.992019 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:25:09.992053 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:25:09.992065 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 22:25:09.992083 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-17 22:25:09.992115 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:25:09.992128 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-17 22:25:09.992146 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-17 22:25:09.992176 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.992186 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-17 22:25:09.992200 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:25:09.992225 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-17 22:25:09.992317 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.992346 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.992356 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-17 22:25:09.992389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.992429 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.992440 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.992458 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:25:09.992484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.992511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.992533 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-17 22:25:09.992563 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.992580 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.992612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.992658 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:25:09.992671 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.992689 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-17 22:25:09.992715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.992799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.992825 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-17 22:25:09.992851 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-17 22:25:09.992899 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:25:09.992912 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-17 22:25:09.992930 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-17 22:25:09.992965 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:25:09.992977 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-17 22:25:09.992996 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-17 22:25:09.993031 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:25:09.993043 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-17 22:25:09.993060 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-17 22:25:09.993082 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-17 22:25:09.993121 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.993147 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.993157 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-17 22:25:09.993187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.993229 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.993240 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.993256 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:25:09.993284 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.993296 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.993316 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 22:25:09.993350 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.993362 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.993381 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 22:25:09.993407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.993448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.993468 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:09.993495 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.993507 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.993532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.993580 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:09.993592 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.993610 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-17 22:25:09.993637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.993664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.993686 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-17 22:25:09.993714 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:09.993767 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:09.993780 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:09.993797 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:09.993821 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:09.993849 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.993873 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:09.993916 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.993927 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:09.993943 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-17 22:25:09.993971 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.993982 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:09.993997 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-17 22:25:09.994025 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.994035 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:09.994051 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-17 22:25:09.994084 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.994096 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:09.994115 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-17 22:25:09.994149 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:25:09.994163 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:09.994180 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-17 22:25:09.994211 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.994222 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:09.994245 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-17 22:25:09.994274 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.994286 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:09.994301 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-17 22:25:09.994333 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.994345 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:09.994364 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:25:09.994397 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.994410 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:09.994429 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:25:09.994456 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:09.994538 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.994567 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.994584 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-17 22:25:09.994616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.994656 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.994667 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.994683 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 22:25:09.994711 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.994722 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.994738 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:25:09.994772 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.994784 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.994802 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:25:09.994836 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.994849 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.994869 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 22:25:09.994901 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.994912 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.994926 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 22:25:09.994949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.994999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.995017 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:25:09.995041 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.995051 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.995079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.995118 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.995128 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.995149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.995187 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:25:09.995220 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:25:09.995247 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.995265 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:25:09.995280 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-17 22:25:09.995301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.995325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:25:09.995340 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-17 22:25:09.995363 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.995372 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-17 22:25:09.995394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.995432 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.995443 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.995468 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-17 22:25:09.995494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.995521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.995540 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-17 22:25:09.995568 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.995587 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.995611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.995650 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 22:25:09.995662 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.995677 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-17 22:25:09.995698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.995724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.995741 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-17 22:25:09.995764 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.995774 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-17 22:25:09.995795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.995834 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.995845 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.995860 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:25:09.995881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.995905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.995920 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-17 22:25:09.995943 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.995952 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.995981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.996020 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:25:09.996031 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.996047 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-17 22:25:09.996068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.996092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.996108 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-17 22:25:09.996129 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:25:09.996170 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-17 22:25:09.996181 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:25:09.996197 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-17 22:25:09.996218 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:25:09.996243 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.996265 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:25:09.996305 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.996315 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:25:09.996330 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-17 22:25:09.996358 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.996368 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:25:09.996382 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-17 22:25:09.996410 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.996423 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:25:09.996447 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-17 22:25:09.996481 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.996494 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:25:09.996511 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-17 22:25:09.996545 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.996556 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:25:09.996573 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-17 22:25:09.996609 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:25:09.996620 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:25:09.996638 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-17 22:25:09.996671 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:25:09.996683 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:25:09.996700 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-17 22:25:09.996732 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:25:09.996743 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:25:09.996757 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-17 22:25:09.996784 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:25:09.996795 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:25:09.996811 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-17 22:25:09.996837 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.996847 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:25:09.996862 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-17 22:25:09.996890 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.996901 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:25:09.996915 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-17 22:25:09.996942 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.996952 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:25:09.996967 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-17 22:25:09.996993 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.997003 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:25:09.997020 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-17 22:25:09.997046 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:25:09.997157 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.997193 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.997204 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-17 22:25:09.997239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.997283 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.997296 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.997315 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-17 22:25:09.997341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.997369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.997391 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:25:09.997419 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.997431 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.997457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.997504 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.997518 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.997537 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-17 22:25:09.997563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.997598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.997620 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-17 22:25:09.997648 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.997660 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-17 22:25:09.997687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.997728 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.997740 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.997765 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-17 22:25:09.997798 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.997810 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.997827 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:25:09.998091 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.998106 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.998124 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:25:09.998156 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.998167 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.998190 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 22:25:09.998213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.998257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.998274 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:09.998298 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.998308 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.998330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.998370 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:09.998382 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.998397 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-17 22:25:09.998418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.998443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.998459 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-17 22:25:09.998479 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:09.998529 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:09.998541 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:09.998556 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:09.998584 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:09.998611 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.998634 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:09.998679 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.998692 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:09.998710 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:25:09.998744 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.998757 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:09.998776 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:25:09.998810 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.998822 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:09.998840 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-17 22:25:09.998872 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:25:09.998885 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:09.998901 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-17 22:25:09.998933 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.998945 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:09.998963 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:25:09.998996 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.999010 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:09.999037 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-17 22:25:09.999068 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 22:25:09.999080 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:09.999095 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-17 22:25:09.999116 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:09.999182 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.999209 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.999220 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-17 22:25:09.999242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.999281 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.999292 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.999307 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-17 22:25:09.999335 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.999345 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.999360 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-17 22:25:09.999387 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.999398 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.999419 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-17 22:25:09.999448 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:09.999458 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.999474 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-17 22:25:09.999503 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.999515 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.999534 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-17 22:25:09.999567 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.999588 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.999609 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-17 22:25:09.999640 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.999650 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.999665 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-17 22:25:09.999693 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:09.999703 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.999719 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-17 22:25:09.999741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.999810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:09.999827 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:25:09.999851 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.999861 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-17 22:25:09.999891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.999931 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:25:09.999942 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:09.999957 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-17 22:25:09.999978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:25:10.000002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:10.000019 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-17 22:25:10.000044 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:25:10.000055 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-17 22:25:10.000070 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-17 22:25:10.000094 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-17 22:25:10.000103 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-17 22:25:10.000124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-17 22:25:10.000160 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:25:10.000191 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:25:10.000219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-17 22:25:10.000239 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:25:10.000259 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-17 22:25:10.000291 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.000303 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-17 22:25:10.000329 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-17 22:25:10.000359 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:25:10.000370 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-17 22:25:10.000388 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-17 22:25:10.000420 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:25:10.000431 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-17 22:25:10.000447 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:25:10.000477 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:10.000488 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-17 22:25:10.000505 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:10.000533 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:10.000544 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-17 22:25:10.000559 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:10.000597 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:25:10.000609 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-17 22:25:10.000628 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:25:10.000661 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:25:10.000674 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-17 22:25:10.000693 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:25:10.000725 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:25:10.000736 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-17 22:25:10.000753 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-17 22:25:10.000781 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:10.000791 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-17 22:25:10.000809 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:10.000839 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 22:25:10.000852 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-17 22:25:10.000871 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-17 22:25:10.000904 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:25:10.000916 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-17 22:25:10.000943 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:25:10.000976 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:10.000988 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-17 22:25:10.001005 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:10.001031 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:25:10.001042 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-17 22:25:10.001059 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-17 22:25:10.001082 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-17 22:25:10.001146 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-17 22:25:10.001202 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-17 22:25:10.001257 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:25:10.001309 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-17 22:25:10.001359 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:25:10.001407 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-17 22:25:10.001459 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:25:10.001514 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-17 22:25:10.001561 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-17 22:25:10.001613 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-17 22:25:10.001657 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-17 22:25:10.001699 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-17 22:25:10.001743 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-17 22:25:10.001785 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-17 22:25:10.001934 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-17 22:25:10.001983 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-17 22:25:10.002028 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-17 22:25:10.002069 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-17 22:25:10.002119 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-17 22:25:10.002213 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-17 22:25:10.002278 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:25:10.002323 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-17 22:25:10.002648 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-17 22:25:10.002693 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-17 22:25:10.002741 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:25:10.002798 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-17 22:25:10.002853 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.002906 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:25:10.002956 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:25:10.003010 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:25:10.003053 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-17 22:25:10.003096 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-17 22:25:10.003148 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-17 22:25:10.003203 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:25:10.003252 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-17 22:25:10.003296 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-17 22:25:10.003346 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-17 22:25:10.003395 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-17 22:25:10.003438 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.003483 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:25:10.003525 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.003584 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:25:10.003640 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:25:10.003694 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-17 22:25:10.003748 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:10.003805 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-17 22:25:10.003850 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:10.003893 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-17 22:25:10.003942 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:25:10.003985 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-17 22:25:10.004027 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-17 22:25:10.004068 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-17 22:25:10.004111 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-17 22:25:10.004153 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-17 22:25:10.004194 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:10.004235 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-17 22:25:10.004306 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:25:10.004353 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-17 22:25:10.004395 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-17 22:25:10.004436 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-17 22:25:10.004478 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-17 22:25:10.004521 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-17 22:25:10.004572 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:25:10.004638 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-17 22:25:10.004683 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:10.004733 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-17 22:25:10.004781 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:25:10.004827 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-17 22:25:10.004870 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.004898 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.004940 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:25:10.004981 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.005007 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.005033 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.005074 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:25:10.005121 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.005154 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.005194 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.005229 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.005280 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:25:10.005331 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.005365 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.005397 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.005429 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.005477 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:25:10.005524 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.005570 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:25:10.005622 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.005667 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:25:10.005718 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.005751 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.005805 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:25:10.005857 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.005888 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.005934 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:25:10.005979 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.006026 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:25:10.006077 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.006129 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:25:10.006177 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.006220 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:25:10.006262 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.006304 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:25:10.006346 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.006372 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.006414 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:25:10.006455 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.006504 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:25:10.006545 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.006595 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:25:10.006637 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.006679 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:25:10.006722 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.006765 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:25:10.006817 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.006851 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.006886 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.006914 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.006939 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.006967 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.006992 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.007034 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:25:10.007075 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.007102 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.007128 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.007169 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:25:10.007211 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.007253 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:25:10.007294 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.007495 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.007524 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.007566 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:25:10.007630 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.007665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.007700 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.007734 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.007776 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.007909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:25:10.007958 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.007989 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.008020 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.008052 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.008102 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:10.008145 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.008171 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.008199 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.008226 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.008274 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:10.008329 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.008383 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:25:10.008436 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.008469 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.008504 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.008533 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.008583 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:25:10.008629 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.008672 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:25:10.008717 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.008745 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.008773 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.008822 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:10.008916 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.008945 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.008972 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.008998 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.009038 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.009081 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:25:10.009123 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.009164 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-17 22:25:10.009209 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.009252 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:25:10.009294 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.009336 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:25:10.009378 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.009404 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.009430 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.009457 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.009501 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:10.009554 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.009598 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.009629 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.009656 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.009683 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.009709 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.009737 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.009763 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.009804 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-17 22:25:10.009846 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.009873 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.009914 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:25:10.009956 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.009983 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.010008 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.010050 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:25:10.010099 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.010127 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.010153 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.010178 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.010229 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:25:10.010283 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.010316 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.010348 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.010378 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.010424 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:25:10.010471 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.010521 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:25:10.010610 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.010659 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:25:10.010704 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.010734 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.010780 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:25:10.010825 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.010852 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.010920 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:25:10.010975 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.011023 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:25:10.011066 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.011108 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:25:10.011150 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.011192 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:25:10.011234 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.011277 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:25:10.011319 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.011346 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.011395 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:25:10.011436 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.011479 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:25:10.011522 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.011565 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:25:10.011618 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.011670 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:25:10.011726 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.011771 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:25:10.011816 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.011844 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.011870 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.011897 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.011923 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.011949 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.011976 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.012018 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:25:10.012060 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.012086 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.012113 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.012155 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:25:10.012198 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.012240 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:25:10.012290 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.012324 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.012359 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.012412 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:25:10.012463 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.012495 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.012537 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.012570 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.012609 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.012658 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:25:10.012702 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.012731 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.012758 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.012784 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.012826 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:10.012878 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.012911 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.012944 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.012974 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.013024 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:10.013066 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.013111 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:25:10.013153 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.013180 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.013206 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.013231 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.013272 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:25:10.013313 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.013354 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:25:10.013396 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.013422 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.013447 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.013489 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:10.013529 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.013557 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.013596 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.013625 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.013651 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.013693 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:25:10.013736 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.013779 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-17 22:25:10.013820 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.013868 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:25:10.013920 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.013975 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:25:10.014026 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.014060 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.014094 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.014127 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.014177 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:10.014298 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.014338 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.014372 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.014404 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.014431 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.014457 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.014484 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.014510 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:25:10.014552 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-17 22:25:10.014633 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-17 22:25:10.014731 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:25:10.014813 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:25:10.014893 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:25:10.014974 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:25:10.015051 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-17 22:25:10.015139 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-17 22:25:10.015236 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-17 22:25:10.015660 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-17 22:25:10.015753 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:25:10.015849 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:25:10.015943 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:25:10.016039 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:25:10.016129 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.016236 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:25:10.016322 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:25:10.016403 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:25:10.016508 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:25:10.016676 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:25:10.017007 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.017193 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.017300 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:25:10.017394 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:10.017495 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:10.017593 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:25:10.017687 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-17 22:25:10.017779 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:25:10.017861 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:10.017949 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:25:10.018032 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-17 22:25:10.018113 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:25:10.018238 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:25:10.018332 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:10.018490 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:25:10.018660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-17 22:25:10.018763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:25:10.018856 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:25:10.018954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:25:10.019051 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:25:10.019143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-17 22:25:10.019242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-17 22:25:10.019339 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-17 22:25:10.019438 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-17 22:25:10.019536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:25:10.019641 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:25:10.019738 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:25:10.019831 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:25:10.019925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.020025 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:25:10.020144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:25:10.020243 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:25:10.020357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:25:10.020455 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:25:10.020555 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.020663 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.020763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:25:10.020873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:10.020981 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:10.021087 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:25:10.021182 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-17 22:25:10.021278 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:25:10.021372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:10.021467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:25:10.021567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-17 22:25:10.021687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:25:10.021798 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:25:10.021892 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:10.022012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:25:10.022126 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-17 22:25:10.022239 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:25:10.022338 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:25:10.022439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:25:10.022533 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:25:10.022633 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-17 22:25:10.022728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-17 22:25:10.022823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-17 22:25:10.022920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-17 22:25:10.023015 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:25:10.023103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:25:10.023196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:25:10.023291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:25:10.023387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.023486 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:25:10.023595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:25:10.023689 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:25:10.023788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:25:10.023883 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:25:10.024003 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.024096 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.024212 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:25:10.024308 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:10.024412 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:10.024517 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:25:10.024616 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-17 22:25:10.024710 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:25:10.024811 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:10.024908 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:25:10.025007 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-17 22:25:10.025102 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:25:10.025201 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:25:10.025289 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:10.025376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:25:10.025488 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-17 22:25:10.025541 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:25:10.025679 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:25:10.025792 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:25:10.025918 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:25:10.026029 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:25:10.026342 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:25:10.026630 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:25:10.026739 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:25:10.026851 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:25:10.026965 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:25:10.027076 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:25:10.027190 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:25:10.027297 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:25:10.027407 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.027517 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:25:10.027627 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:25:10.027731 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:25:10.027915 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:25:10.028044 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:25:10.028148 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.028252 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.028351 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:25:10.028452 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:10.028553 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:10.028661 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:25:10.028872 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:25:10.028972 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:25:10.029075 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:10.029176 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:25:10.029279 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:25:10.029384 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:25:10.029494 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:25:10.029614 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:10.029800 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:25:10.029913 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-17 22:25:10.029966 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:25:10.030072 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:25:10.030177 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:25:10.030283 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:25:10.030397 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:25:10.030529 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:25:10.030689 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:25:10.030804 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:25:10.030916 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:25:10.031027 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:25:10.031139 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:25:10.031249 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:25:10.031390 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:25:10.031501 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.031652 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:25:10.031766 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:25:10.031894 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:25:10.032007 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:25:10.032119 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:25:10.032585 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.032699 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.032813 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:25:10.032933 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:10.033038 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:10.033146 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:25:10.033408 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:25:10.033548 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:25:10.033692 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:10.033821 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:25:10.033931 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:25:10.034044 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:25:10.034194 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:25:10.034307 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:10.034642 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:25:10.034765 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-17 22:25:10.034800 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:25:10.034878 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:25:10.034956 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:25:10.035037 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:25:10.035123 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:25:10.035200 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:25:10.035277 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:25:10.035368 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:25:10.035747 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:25:10.036056 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:25:10.036169 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:25:10.036272 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:25:10.036383 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:25:10.036486 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.036604 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:25:10.036708 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:25:10.036811 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:25:10.036936 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:25:10.037039 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:25:10.037141 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.037243 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.037345 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:25:10.037469 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:10.037572 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:10.037697 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:25:10.037810 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:25:10.037934 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:25:10.038036 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:10.038137 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:25:10.038249 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:25:10.038350 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:25:10.038451 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:25:10.038552 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:10.038670 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:25:10.038791 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-17 22:25:10.038835 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:25:10.039411 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:25:10.039518 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:25:10.039648 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:25:10.039754 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:25:10.039860 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:25:10.039964 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:25:10.040068 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:25:10.040174 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:25:10.040279 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:25:10.040409 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:25:10.040520 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:25:10.040646 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:25:10.040753 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.040858 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:25:10.040963 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:25:10.041068 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:25:10.041174 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:25:10.041279 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:25:10.041432 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.041544 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.041679 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:25:10.041786 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:10.041893 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:10.041997 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:25:10.042101 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:25:10.042206 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:25:10.042311 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:10.042419 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:25:10.042553 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:25:10.042667 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:25:10.042781 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:25:10.042897 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:10.043006 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:25:10.043122 wsdl: current service: Service1 2019-10-17 22:25:10.043158 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-17 22:25:10.043221 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-17 22:25:10.043304 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-17 22:25:10.043362 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-17 22:25:10.043415 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-17 22:25:10.043448 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:25:10.043482 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:25:10.043500 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:25:10.043534 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:25:10.043554 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:25:10.043572 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:25:10.043596 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:25:10.043615 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:25:10.043633 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:25:10.043650 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:25:10.043668 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:25:10.043686 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:25:10.043702 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:25:10.043720 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.043746 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:25:10.043764 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:25:10.043787 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:25:10.043805 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:25:10.043822 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:25:10.043839 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.043858 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.043875 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:25:10.043892 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:10.043909 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:10.043926 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:25:10.043943 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:25:10.043961 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:25:10.043979 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:10.043996 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:25:10.044013 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:25:10.044031 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:25:10.044048 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:25:10.044065 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:10.044082 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:25:10.044100 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:25:10.044122 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:25:10.044140 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:25:10.044157 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:25:10.044174 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:25:10.044192 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:25:10.044207 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:25:10.044223 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:25:10.044240 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:25:10.044256 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:25:10.044272 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:25:10.044288 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:25:10.044304 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:25:10.044320 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.044336 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:25:10.044353 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:25:10.044370 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:25:10.044386 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:25:10.044403 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:25:10.044419 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.044436 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.044452 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:25:10.044468 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:10.044484 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:10.044500 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:25:10.044516 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:25:10.044533 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:25:10.044549 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:10.044567 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:25:10.044590 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:25:10.044607 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:25:10.044623 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:25:10.044638 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:10.044662 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:25:10.044681 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:25:10.044702 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:25:10.044717 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:25:10.044732 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:25:10.044747 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:25:10.044762 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:25:10.044777 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:25:10.044792 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:25:10.044807 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:25:10.044822 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:25:10.044838 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:25:10.044853 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:25:10.044868 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:25:10.044883 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.044897 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:25:10.045246 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:25:10.045265 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:25:10.045280 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:25:10.045487 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:25:10.045506 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.045521 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.045538 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:25:10.045560 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:10.045582 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:10.045598 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:25:10.045613 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:25:10.045627 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:25:10.045643 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:10.045657 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:25:10.045671 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:25:10.045686 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:25:10.045702 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:25:10.045716 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:10.045731 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:25:10.045745 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:25:10.045764 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:25:10.045779 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:25:10.045795 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:25:10.045810 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:25:10.045825 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:25:10.045840 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:25:10.045855 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:25:10.045872 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:25:10.045887 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:25:10.045902 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:25:10.045917 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:25:10.045931 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:25:10.045947 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.045962 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:25:10.045977 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:25:10.045991 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:25:10.046011 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:25:10.046027 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:25:10.046042 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.046056 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:25:10.046069 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:25:10.046084 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:25:10.046099 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:25:10.046112 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:25:10.046127 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:25:10.046141 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:25:10.046156 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:25:10.046170 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:25:10.046187 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:25:10.046202 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:25:10.046217 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:25:10.046231 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:25:10.046245 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:25:10.046652 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-17 22:25:10.046669 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 22:25:10.046678 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 22:25:10.046687 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 22:25:10.046699 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-17 22:25:10.046707 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-17 22:25:10.046716 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-17 22:25:10.046733 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-17 22:25:10.046749 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-17 22:25:10.046815 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-17 22:25:10.046828 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220831" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 22:25:10.046851 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-17 22:25:10.046891 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-17 22:25:10.046902 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-17 22:25:10.046911 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-17 22:25:10.046919 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-17 22:25:10.046928 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220831" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 22:25:10.046947 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:25:10.046959 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:25:10.046968 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:25:10.046985 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-17 22:25:10.047001 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:25:10.047011 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-17 22:25:10.047054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:10.047070 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-17 22:25:10.047080 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:10.047123 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-17 22:25:10.047134 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-17 22:25:10.047141 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-17 22:25:10.047149 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-17 22:25:10.047175 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-17 22:25:10.047185 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-17 22:25:10.047195 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-17 22:25:10.047203 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-17 22:25:10.047223 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220831" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 22:25:10.047244 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:25:10.047258 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:25:10.047266 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:25:10.047279 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-17 22:25:10.047289 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-17 22:25:10.047297 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:25:10.047343 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-17 22:25:10.047356 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:25:10.047365 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:25:10.047375 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:25:10.047384 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:25:10.047416 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-17 22:25:10.047433 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:25:10.047441 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 22:25:10.047450 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-17 22:25:10.047463 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220831" 2019-10-17 22:25:10.047477 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:25:10.047485 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 22:25:10.047495 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:25:10.047506 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:25:10.047515 wsdl: in serializeType: returning: 220831 2019-10-17 22:25:10.047527 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-17 22:25:10.047540 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:25:10.047548 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 22:25:10.047556 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-17 22:25:10.047566 wsdl: in serializeType: returning: 220831 2019-10-17 22:25:10.047581 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220831 2019-10-17 22:25:10.047618 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220831 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-17 22:25:10.047627 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-17 22:25:10.047638 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5070"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-17 22:25:10.047662 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-17 22:25:10.047672 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220831 2019-10-17 22:25:10.047690 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-17 22:25:10.047817 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-17 22:25:10.047708 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-17 22:25:10.047727 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-17 22:25:10.047737 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-17 22:25:10.047745 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-17 22:25:10.047753 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-17 22:25:10.047765 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:25:10.047781 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:25:10.047796 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-17 22:25:10.047806 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-17 22:25:10.047829 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-17 22:25:10.047845 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-17 22:25:10.047858 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-17 22:25:10.054050 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-17 22:25:10.054069 soap_transport_http: socket connected 2019-10-17 22:25:10.054086 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-17 22:25:10.054095 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-17 22:25:10.054106 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:25:10.054119 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:25:10.054128 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-17 22:25:10.054136 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-17 22:25:10.054144 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-17 22:25:10.054181 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-17 22:25:10.062865 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-17 22:25:10.062903 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-17 22:25:10.062922 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 22:25:10.062933 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-17 22:25:10.062944 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-17 22:25:10.062954 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-17 22:25:10.062966 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-17 22:25:10.062977 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-17 22:25:10.062988 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-17 22:25:10.062999 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 17 Oct 2019 20:25:07 GMT 2019-10-17 22:25:10.063010 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-17 22:25:10.063021 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-17 22:25:10.063032 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-17 22:25:10.063047 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-17 22:25:10.063088 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-17 22:25:10.063105 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-17 22:25:10.063120 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-17 22:25:10.063129 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-17 22:25:10.063138 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-17 22:25:10.063185 soap_transport_http: closed socket 2019-10-17 22:25:10.063204 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-17 22:25:10.063214 soap_transport_http: end of send() 2019-10-17 22:25:10.063256 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 22:25:10.063269 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 17 Oct 2019 20:25:07 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-17 22:25:10.063312 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-17 22:25:10.063328 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-17 22:25:10.063367 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-17 22:25:10.063379 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-17 22:25:10.063535 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-17 22:25:10.063735 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-17 22:25:10.063748 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-17 22:25:10.063763 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-17 22:25:10.063782 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-17 22:25:10.063823 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-17 22:25:10.063996 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-17 22:25:10.064065 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-17 22:25:10.064097 nusoap_client: got fault 2019-10-17 22:25:10.064111 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-17 22:25:10.064120 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-17 22:25:10.064129 nusoap_client: detail =