Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 164.40Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
3594712 Model turbiny: HY55V
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: IVECO
 Silnik: CURSOR13
JR T2225
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 27 May 2020 15:24:03 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-27 17:24:25.292720 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-27 17:24:25.292767 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 17:24:25.292781 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179254" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-27 17:24:25.292798 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 17:24:25.292807 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-27 17:24:25.292816 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-27 17:24:25.292829 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-27 17:24:25.292845 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 17:24:25.292851 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 17:24:25.292861 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 17:24:25.292871 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 17:24:25.292882 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 17:24:25.292888 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 17:24:25.292893 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 17:24:25.292897 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 17:24:25.292901 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-27 17:24:25.292913 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 17:24:25.292927 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 17:24:25.292937 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 17:24:25.292943 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-27 17:24:25.292949 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-27 17:24:25.292958 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 17:24:25.292967 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 17:24:25.299810 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 17:24:25.299861 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 17:24:25.299876 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-27 17:24:25.299884 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 17:24:25.299936 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 17:24:25.299945 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 17:24:25.299952 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-27 17:24:25.300013 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-27 17:24:25.319197 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-27 17:24:25.319231 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-27 17:24:25.319252 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 17:24:25.319259 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 17:24:25.319265 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 17:24:25.319270 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 17:24:25.319275 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 17:24:25.319282 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 17:24:25.319288 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 17:24:25.319293 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 15:24:03 GMT 2020-05-27 17:24:25.319299 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 17:24:25.319304 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-27 17:24:25.319310 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 17:24:25.319320 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-27 17:24:25.319356 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-27 17:24:25.319379 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-27 17:24:25.325630 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.325656 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.325713 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:24:25.325728 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.325755 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.325817 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:24:25.332358 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 17:24:25.332413 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 17:24:25.332462 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:24:25.332500 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:24:25.332542 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.332603 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:24:25.332633 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:24:25.332655 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.338656 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.338693 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.339006 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.339030 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.339058 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.339080 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.339112 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.339136 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.339162 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.339185 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.339218 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.339241 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.339273 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.339295 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.339321 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.339344 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.339376 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.339405 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.339549 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-05-27 17:24:25.339587 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:24:25.339610 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.339636 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.339665 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.339700 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.339713 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.345188 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 17:24:25.345215 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.345580 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.345622 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.345663 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:24:25.345700 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.345747 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.345761 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.345801 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.345849 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:24:25.345889 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.345935 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:24:25.345957 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.346021 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:24:25.346076 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.346106 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:24:25.346126 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.346178 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.346209 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.346231 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:24:25.346257 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.346290 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.346320 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.346355 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-05-27 17:24:25.346390 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.346443 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:24:25.346472 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.346491 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.346528 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.346553 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.346592 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:24:25.346618 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.351813 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 17:24:25.351840 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.351906 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.351947 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.352103 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.352157 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.352187 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:24:25.352214 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.352245 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.352272 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.352308 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:24:25.352356 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.352372 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.352406 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.352419 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:24:25.352461 soap_transport_http: read buffer of 2869 bytes 2020-05-27 17:24:25.352472 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 17:24:25.352477 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-27 17:24:25.352513 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-27 17:24:25.352552 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 17:24:25.352565 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 17:24:25.352571 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 17:24:25.352588 wsdl: got WSDL URL 2020-05-27 17:24:25.352628 wsdl: Parse WSDL 2020-05-27 17:24:25.352838 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-27 17:24:25.352858 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-27 17:24:25.352907 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.352916 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-27 17:24:25.352937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.352967 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.352976 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.352990 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 17:24:25.353010 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.353017 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353028 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 17:24:25.353043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.353084 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-27 17:24:25.353099 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353105 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.353120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353147 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:24:25.353154 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353164 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-27 17:24:25.353177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.353203 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-27 17:24:25.353217 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353223 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-27 17:24:25.353237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353262 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.353269 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353278 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 17:24:25.353295 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.353302 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353311 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 17:24:25.353328 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.353334 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353344 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 17:24:25.353357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.353389 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-27 17:24:25.353404 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353409 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-27 17:24:25.353429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353456 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:24:25.353463 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353472 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-27 17:24:25.353485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.353510 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-27 17:24:25.353524 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353530 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-27 17:24:25.353544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353568 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.353575 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353584 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 17:24:25.353601 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.353608 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353620 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 17:24:25.353638 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.353644 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353654 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 17:24:25.353671 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.353677 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353687 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:24:25.353699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.353736 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:24:25.353750 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353756 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.353770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353793 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353800 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353840 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:24:25.353861 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:24:25.353877 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353888 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:24:25.353898 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-27 17:24:25.353910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 17:24:25.353934 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 17:24:25.353948 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353954 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-27 17:24:25.353968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.353991 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.353998 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354007 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 17:24:25.354020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.354045 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-27 17:24:25.354058 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354064 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.354077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354105 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354111 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354146 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:24:25.354166 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:24:25.354182 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354192 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:24:25.354202 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-27 17:24:25.354214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 17:24:25.354238 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-27 17:24:25.354252 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354258 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-27 17:24:25.354277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354302 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.354309 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354319 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 17:24:25.354336 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.354342 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354352 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 17:24:25.354368 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.354375 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354384 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 17:24:25.354400 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.354415 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354430 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:24:25.354445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.354481 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:24:25.354495 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354501 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.354519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354545 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:24:25.354552 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354561 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-27 17:24:25.354574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.354599 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 17:24:25.354613 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354619 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-27 17:24:25.354632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354656 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.354662 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354671 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 17:24:25.354684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.354708 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-27 17:24:25.354722 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354728 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.354741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354765 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.354772 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354781 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-27 17:24:25.354794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.354818 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-27 17:24:25.354833 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354839 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-27 17:24:25.354852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354875 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.354883 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354892 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:24:25.354905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.354930 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-27 17:24:25.354968 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.354976 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.354994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355041 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.355050 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355060 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-27 17:24:25.355073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.355099 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-27 17:24:25.355117 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355123 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-27 17:24:25.355137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355161 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.355168 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355178 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 17:24:25.355194 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.355201 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355210 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:24:25.355222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.355250 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-27 17:24:25.355264 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355270 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.355283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355307 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.355314 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355323 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-27 17:24:25.355336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.355360 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-27 17:24:25.355374 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355380 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-27 17:24:25.355394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355417 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.355429 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355440 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 17:24:25.355458 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.355471 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355480 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:24:25.355493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.355521 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-27 17:24:25.355535 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355540 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.355554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355577 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.355584 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355594 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-27 17:24:25.355606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.355630 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-27 17:24:25.355644 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355650 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-27 17:24:25.355663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355686 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.355693 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355702 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:24:25.355715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.355739 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-27 17:24:25.355757 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355764 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.355777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355800 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.355807 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355816 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-27 17:24:25.355829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.355853 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-27 17:24:25.355867 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355874 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-27 17:24:25.355888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355911 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.355925 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355934 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:24:25.355947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.355971 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-27 17:24:25.355986 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.355991 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.356005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356028 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:24:25.356035 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356044 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-27 17:24:25.356057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.356081 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 17:24:25.356095 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356101 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-27 17:24:25.356114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356138 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.356145 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356155 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 17:24:25.356167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.356191 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:24:25.356206 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356211 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.356225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356248 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.356259 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356268 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-27 17:24:25.356281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.356305 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 17:24:25.356319 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356325 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-27 17:24:25.356338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356362 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.356369 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356378 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 17:24:25.356391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.356415 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-27 17:24:25.356435 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356450 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.356464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356488 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.356495 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356504 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-27 17:24:25.356517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.356541 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 17:24:25.356555 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356561 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-27 17:24:25.356574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356598 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.356605 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356614 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-27 17:24:25.356634 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.356641 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356651 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-27 17:24:25.356663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.356693 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:24:25.356707 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356713 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.356737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356762 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:24:25.356769 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356778 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-27 17:24:25.356791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.356815 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 17:24:25.356831 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356837 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 17:24:25.356850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356874 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.356881 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356890 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:24:25.356903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.356928 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.356942 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356948 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.356961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.356985 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.356992 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357001 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 17:24:25.357014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.357038 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 17:24:25.357052 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357058 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-27 17:24:25.357071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357095 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 17:24:25.357102 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357111 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 17:24:25.357124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.357148 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:24:25.357162 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357168 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.357181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357203 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357210 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357245 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:24:25.357265 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:24:25.357281 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357291 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:24:25.357301 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-27 17:24:25.357313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 17:24:25.357336 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 17:24:25.357350 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357356 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-27 17:24:25.357370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357394 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 17:24:25.357401 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357411 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 17:24:25.357428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.357454 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-27 17:24:25.357468 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357474 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.357487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357510 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357517 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357552 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:24:25.357571 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:24:25.357587 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357597 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:24:25.357607 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-27 17:24:25.357619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 17:24:25.357642 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-27 17:24:25.357656 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357662 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-27 17:24:25.357676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357699 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 17:24:25.357707 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357717 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 17:24:25.357729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.357755 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-27 17:24:25.357768 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357775 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.357788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357810 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357816 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357852 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:24:25.357871 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:24:25.357886 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357897 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:24:25.357907 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-27 17:24:25.357919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 17:24:25.357942 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-27 17:24:25.357956 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357962 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-27 17:24:25.357975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.357999 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.358006 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358015 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-27 17:24:25.358032 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.358038 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358047 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-27 17:24:25.358064 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.358070 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358079 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 17:24:25.358096 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.358103 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358112 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 17:24:25.358128 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.358135 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358144 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 17:24:25.358160 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.358167 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358176 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-27 17:24:25.358192 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.358199 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358208 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:24:25.358220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.358267 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-27 17:24:25.358281 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358287 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.358300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358324 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.358331 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358340 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-27 17:24:25.358353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.358377 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-27 17:24:25.358391 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358397 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-27 17:24:25.358410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358439 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.358447 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358456 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 17:24:25.358473 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.358480 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358489 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:24:25.358505 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.358512 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358521 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 17:24:25.358534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.358565 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-27 17:24:25.358579 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358585 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.358598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358622 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.358629 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358638 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-27 17:24:25.358651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.358675 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-27 17:24:25.358689 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358696 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 17:24:25.358710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358733 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.358740 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358749 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:24:25.358761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.358813 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.358829 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358836 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.358849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358874 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.358881 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358890 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 17:24:25.358903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.358928 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 17:24:25.358943 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358949 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-27 17:24:25.358962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.358986 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.358993 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359002 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:24:25.359019 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.359026 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359035 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-27 17:24:25.359051 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.359058 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359067 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-27 17:24:25.359083 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:24:25.359090 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359099 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-27 17:24:25.359154 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.359163 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359174 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-27 17:24:25.359187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.359261 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:24:25.359279 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359285 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.359299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359323 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.359330 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359339 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-27 17:24:25.359356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.359381 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 17:24:25.359395 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359402 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 17:24:25.359415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359445 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.359453 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359462 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 17:24:25.359479 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.359489 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359498 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:24:25.359516 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.359522 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359531 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 17:24:25.359544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.359576 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.359590 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359596 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.359610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359634 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.359641 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359650 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 17:24:25.359663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.359687 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 17:24:25.359701 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359707 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 17:24:25.359720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359745 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.359752 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359761 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 17:24:25.359778 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.359784 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359793 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 17:24:25.359809 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.359816 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359825 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 17:24:25.359843 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.359849 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359859 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 17:24:25.359875 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.359882 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359891 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 17:24:25.359903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.359943 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:24:25.359958 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.359964 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.359977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.360001 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:24:25.360008 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.360018 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 17:24:25.360030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.360045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.360055 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 17:24:25.360069 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:24:25.360096 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-27 17:24:25.360103 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:24:25.360113 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-27 17:24:25.360126 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:24:25.360141 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.360155 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:24:25.360180 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.360187 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:24:25.360196 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:24:25.360213 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:24:25.360220 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:24:25.360229 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-27 17:24:25.360246 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:24:25.360252 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:24:25.360262 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-27 17:24:25.360278 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:24:25.360285 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:24:25.360294 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 17:24:25.360310 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:24:25.360316 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:24:25.360325 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-27 17:24:25.360342 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 17:24:25.360349 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:24:25.360357 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-27 17:24:25.360374 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.360381 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:24:25.360390 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.360406 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.360413 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:24:25.360422 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:24:25.360449 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.360456 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:24:25.360467 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-27 17:24:25.360484 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.360491 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:24:25.360500 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 17:24:25.360516 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.360523 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:24:25.360532 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 17:24:25.360544 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:24:25.360596 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.360614 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.360621 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 17:24:25.360635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.360659 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.360665 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.360675 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 17:24:25.360692 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.360699 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.360708 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 17:24:25.360724 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.360731 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.360740 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 17:24:25.360757 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.360764 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.360773 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 17:24:25.360786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.360812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.360822 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.360836 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.360842 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.360856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.360879 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.360886 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.360895 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-27 17:24:25.360908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.360923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.360933 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 17:24:25.360946 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.360971 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.360978 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.360987 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.361000 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.361015 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.361028 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.361052 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.361059 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.361068 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 17:24:25.361085 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.361091 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.361101 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 17:24:25.361117 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.361124 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.361133 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 17:24:25.361149 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.361156 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.361165 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 17:24:25.361181 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:24:25.361188 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.361197 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 17:24:25.361214 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:24:25.361221 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.361230 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 17:24:25.361246 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.361252 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.361261 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:24:25.361278 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.361284 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.361293 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 17:24:25.361310 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.361316 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.361325 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 17:24:25.361342 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.361348 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.361357 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 17:24:25.361373 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.361379 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.361388 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 17:24:25.361401 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.361458 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.361477 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.361483 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 17:24:25.361497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.361520 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.361527 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.361536 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 17:24:25.361553 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.361559 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.361568 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:24:25.361585 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.361591 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.361600 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 17:24:25.361617 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:24:25.361623 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.361632 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-27 17:24:25.361645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.361670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.361680 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.361695 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.361701 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.361714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.361738 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.361744 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.361754 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-27 17:24:25.361766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.361781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.361791 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 17:24:25.361803 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.361830 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.361836 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.361846 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.361859 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.361875 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.361888 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.361912 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.361918 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.361927 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 17:24:25.361944 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.361951 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.361959 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 17:24:25.361976 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.361982 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.361992 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 17:24:25.362008 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.362014 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.362023 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 17:24:25.362040 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:24:25.362046 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.362055 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 17:24:25.362071 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:24:25.362078 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.362087 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 17:24:25.362103 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.362110 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.362118 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:24:25.362135 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.362141 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.362150 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 17:24:25.362167 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.362173 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.362182 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 17:24:25.362199 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:24:25.362205 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.362214 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-27 17:24:25.362231 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.362237 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.362246 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 17:24:25.362262 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.362269 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.362278 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 17:24:25.362291 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.362345 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.362360 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:24:25.362386 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:24:25.362393 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:24:25.362403 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:24:25.362416 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:24:25.362436 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.362451 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:24:25.362476 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.362483 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:24:25.362493 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-27 17:24:25.362510 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.362516 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:24:25.362525 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-27 17:24:25.362542 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.362549 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:24:25.362558 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 17:24:25.362574 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.362581 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:24:25.362590 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-27 17:24:25.362606 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.362613 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:24:25.362622 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-27 17:24:25.362638 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:24:25.362645 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:24:25.362654 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 17:24:25.362670 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.362676 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:24:25.362686 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-27 17:24:25.362702 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:24:25.362708 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:24:25.362717 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-27 17:24:25.362734 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:24:25.362741 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:24:25.362750 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-27 17:24:25.362767 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:24:25.362773 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:24:25.362782 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 17:24:25.362799 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:24:25.362805 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:24:25.362814 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 17:24:25.362831 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:24:25.362838 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:24:25.362848 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-27 17:24:25.362864 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.362871 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:24:25.362880 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:24:25.362896 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.362902 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:24:25.362911 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-27 17:24:25.362924 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:24:25.362988 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.363006 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.363012 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-27 17:24:25.363027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.363050 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.363057 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.363066 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 17:24:25.363079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.363093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.363104 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:24:25.363118 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.363124 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.363137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.363161 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:24:25.363168 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.363177 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-27 17:24:25.363190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.363205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.363214 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 17:24:25.363229 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.363235 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-27 17:24:25.363248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.363271 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.363278 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.363287 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:24:25.363303 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.363310 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.363319 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 17:24:25.363335 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.363341 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.363350 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 17:24:25.363367 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:24:25.363373 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.363383 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 17:24:25.363395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.363440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.363453 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-27 17:24:25.363468 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.363474 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.363488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.363513 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:24:25.363520 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.363530 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-27 17:24:25.363543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.363559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.363569 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-27 17:24:25.363582 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:24:25.363609 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-27 17:24:25.363616 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:24:25.363626 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-27 17:24:25.363669 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:24:25.363688 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.363705 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-27 17:24:25.363744 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.363755 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 17:24:25.363765 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-27 17:24:25.363783 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.363790 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-27 17:24:25.363799 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-27 17:24:25.363816 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.363822 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 17:24:25.363832 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-27 17:24:25.363848 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 17:24:25.363855 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-27 17:24:25.363864 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 17:24:25.363881 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.363887 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-27 17:24:25.363896 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-27 17:24:25.363912 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.363919 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-27 17:24:25.363929 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-27 17:24:25.363945 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.363951 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-27 17:24:25.363961 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 17:24:25.363977 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:24:25.363983 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 17:24:25.363993 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-27 17:24:25.364009 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:24:25.364015 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-27 17:24:25.364025 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-27 17:24:25.364041 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.364047 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-27 17:24:25.364056 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:24:25.364069 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-27 17:24:25.364118 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.364134 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.364141 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-27 17:24:25.364155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.364179 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.364185 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.364195 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:24:25.364208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.364222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.364232 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-27 17:24:25.364246 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.364253 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.364267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.364291 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 17:24:25.364298 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.364307 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-27 17:24:25.364320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.364334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.364344 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-27 17:24:25.364357 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-27 17:24:25.364381 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:24:25.364388 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 17:24:25.364397 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-27 17:24:25.364414 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 17:24:25.364421 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-27 17:24:25.364436 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-27 17:24:25.364467 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:24:25.364474 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 17:24:25.364484 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-27 17:24:25.364497 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-27 17:24:25.364598 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.364622 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.364628 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 17:24:25.364644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.364669 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.364676 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.364686 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:24:25.364708 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.364715 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.364725 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 17:24:25.364755 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.364762 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.364771 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 17:24:25.364784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.364806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.364816 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.364830 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.364836 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.364851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.364875 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.364882 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.364891 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-27 17:24:25.364904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.364919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.364928 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 17:24:25.364941 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.364968 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.364975 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.364984 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.364997 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.365013 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.365026 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.365050 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.365057 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.365066 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-27 17:24:25.365084 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.365090 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.365099 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-27 17:24:25.365116 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.365122 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.365132 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 17:24:25.365148 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.365154 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.365164 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-27 17:24:25.365180 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:24:25.365187 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.365196 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 17:24:25.365212 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.365219 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.365228 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-27 17:24:25.365244 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.365251 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.365260 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-27 17:24:25.365276 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.365283 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.365292 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 17:24:25.365309 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.365315 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.365325 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 17:24:25.365338 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.365382 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.365399 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.365405 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-27 17:24:25.365427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.365467 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.365475 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.365485 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 17:24:25.365502 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.365509 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.365518 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 17:24:25.365535 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.365542 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.365551 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 17:24:25.365568 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.365575 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.365584 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 17:24:25.365602 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.365609 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.365618 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 17:24:25.365631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.365662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.365672 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:24:25.365687 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.365693 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.365708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.365732 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.365794 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.365812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.365873 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:24:25.365899 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:24:25.365916 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.365927 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:24:25.365937 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-27 17:24:25.365949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.365963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 17:24:25.365977 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 17:24:25.365992 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.365998 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-27 17:24:25.366014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.366038 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.366045 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.366054 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-27 17:24:25.366067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.366082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.366091 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-27 17:24:25.366105 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.366111 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.366125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.366149 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 17:24:25.366156 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.366165 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-27 17:24:25.366178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.366192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.366202 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-27 17:24:25.366216 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.366222 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-27 17:24:25.366236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.366260 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.366267 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.366276 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 17:24:25.366293 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.366300 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.366309 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 17:24:25.366326 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.366332 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.366341 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-27 17:24:25.366354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.366376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.366386 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:24:25.366400 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.366406 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.366431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.366470 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.366477 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.366488 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-27 17:24:25.366501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.366516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.366526 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 17:24:25.366541 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.366547 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-27 17:24:25.366561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.366585 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.366592 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.366602 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:24:25.366615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.366630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.366640 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-27 17:24:25.366655 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.366661 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.366707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.366841 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:24:25.366856 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.366875 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-27 17:24:25.366903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.366928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.366946 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 17:24:25.366989 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:24:25.367045 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-27 17:24:25.367056 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:24:25.367073 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-27 17:24:25.367095 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:24:25.367118 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.367137 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:24:25.367163 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.367170 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:24:25.367180 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-27 17:24:25.367197 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.367204 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:24:25.367213 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-27 17:24:25.367230 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.367237 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:24:25.367246 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-27 17:24:25.367263 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.367269 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:24:25.367278 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-27 17:24:25.367295 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.367301 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:24:25.367310 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-27 17:24:25.367327 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 17:24:25.367334 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:24:25.367343 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-27 17:24:25.367360 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 17:24:25.367366 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:24:25.367375 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-27 17:24:25.367392 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 17:24:25.367398 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:24:25.367408 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-27 17:24:25.367430 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:24:25.367438 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:24:25.367461 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-27 17:24:25.367480 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.367486 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:24:25.367496 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-27 17:24:25.367513 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.367519 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:24:25.367530 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-27 17:24:25.367547 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.367553 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:24:25.367563 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-27 17:24:25.367580 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.367587 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:24:25.367596 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-27 17:24:25.367609 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:24:25.367671 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.367689 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.367696 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-27 17:24:25.367714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.367751 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.367758 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.367768 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 17:24:25.367785 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.367791 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.367800 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 17:24:25.367813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.367832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.367842 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-27 17:24:25.367856 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.367862 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.367875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.367899 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:24:25.367905 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.367915 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-27 17:24:25.367927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.367942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.367951 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-27 17:24:25.367964 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:24:25.367990 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-27 17:24:25.367997 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:24:25.368006 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-27 17:24:25.368019 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:24:25.368035 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.368048 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-27 17:24:25.368072 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.368079 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:24:25.368089 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-27 17:24:25.368106 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.368112 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:24:25.368121 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 17:24:25.368138 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.368144 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:24:25.368153 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-27 17:24:25.368170 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 17:24:25.368177 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:24:25.368186 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-27 17:24:25.368202 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.368209 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:24:25.368218 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-27 17:24:25.368235 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 17:24:25.368241 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:24:25.368251 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-27 17:24:25.368267 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.368273 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:24:25.368283 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:24:25.368295 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-27 17:24:25.368333 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.368348 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.368354 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-27 17:24:25.368368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.368391 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.368398 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.368407 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 17:24:25.368429 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.368437 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.368447 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 17:24:25.368459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.368477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.368487 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-27 17:24:25.368501 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.368507 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-27 17:24:25.368521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.368545 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:24:25.368551 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.368561 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-27 17:24:25.368573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.368589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.368599 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-27 17:24:25.368613 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.368620 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-27 17:24:25.368633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.368657 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.368664 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.368673 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 17:24:25.368690 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.368696 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.368706 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 17:24:25.368719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.368738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.368748 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:24:25.368762 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.368768 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.368824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.368849 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:24:25.368856 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.368866 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-27 17:24:25.368878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.368893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.368903 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 17:24:25.368917 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.368923 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 17:24:25.368937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.368960 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.368967 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.368976 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 17:24:25.368993 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.369000 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.369009 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 17:24:25.369022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.369040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.369049 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:24:25.369063 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.369070 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.369084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.369107 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:24:25.369115 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.369124 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 17:24:25.369137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.369151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.369161 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 17:24:25.369178 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:24:25.369205 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-27 17:24:25.369212 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:24:25.369222 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-27 17:24:25.369235 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:24:25.369251 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.369264 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-27 17:24:25.369289 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.369296 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-27 17:24:25.369306 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:24:25.369323 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-27 17:24:25.369329 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-27 17:24:25.369339 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 17:24:25.369352 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-27 17:24:25.369371 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.369385 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 17:24:25.369411 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-27 17:24:25.369418 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 17:24:25.369433 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-27 17:24:25.369446 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 17:24:25.369462 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.369475 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-27 17:24:25.369501 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.369508 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-27 17:24:25.369517 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 17:24:25.369534 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.369540 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-27 17:24:25.369550 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 17:24:25.369563 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-27 17:24:25.369595 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.369611 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.369617 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-27 17:24:25.369632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.369656 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.369663 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.369673 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-27 17:24:25.369686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.369701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.369711 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:24:25.369726 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.369732 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.369746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.369770 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.369777 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.369787 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-27 17:24:25.369800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.369815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.369825 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 17:24:25.369839 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.369846 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 17:24:25.369860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.369898 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.369905 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.369914 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-27 17:24:25.369932 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.369938 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.369948 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 17:24:25.369964 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.369971 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.369980 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 17:24:25.369997 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.370003 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.370012 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 17:24:25.370025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.370050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.370060 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.370074 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.370080 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.370094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.370118 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.370124 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.370134 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-27 17:24:25.370147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.370161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.370171 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 17:24:25.370184 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.370210 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.370217 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.370226 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.370239 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.370254 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.370267 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.370291 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.370298 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.370307 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:24:25.370324 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.370330 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.370340 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:24:25.370356 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.370363 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.370372 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-27 17:24:25.370389 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:24:25.370395 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.370404 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 17:24:25.370421 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.370432 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.370443 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:24:25.370460 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.370467 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.370476 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 17:24:25.370493 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 17:24:25.370499 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.370509 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-27 17:24:25.370521 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.370558 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.370573 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.370580 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-27 17:24:25.370595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.370619 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.370626 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.370636 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-27 17:24:25.370653 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.370659 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.370668 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-27 17:24:25.370684 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.370691 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.370700 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-27 17:24:25.370717 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.370723 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.370732 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-27 17:24:25.370749 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.370755 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.370764 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-27 17:24:25.370781 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.370787 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.370796 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-27 17:24:25.370812 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.370819 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.370827 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 17:24:25.370844 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.370850 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.370859 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 17:24:25.370871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.370911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.370921 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:24:25.370935 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.370941 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-27 17:24:25.370957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.370980 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:24:25.370987 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.370996 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-27 17:24:25.371009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.371023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.371033 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 17:24:25.371049 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:24:25.371056 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-27 17:24:25.371066 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-27 17:24:25.371080 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.371086 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-27 17:24:25.371099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.371121 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:24:25.371140 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:24:25.371156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.371167 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:24:25.371176 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-27 17:24:25.371193 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.371199 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-27 17:24:25.371209 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-27 17:24:25.371224 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:24:25.371230 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-27 17:24:25.371240 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-27 17:24:25.371256 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:24:25.371262 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-27 17:24:25.371271 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:24:25.371287 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.371293 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 17:24:25.371303 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.371319 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.371325 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 17:24:25.371335 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.371350 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:24:25.371356 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-27 17:24:25.371366 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:24:25.371382 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:24:25.371388 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-27 17:24:25.371397 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:24:25.371413 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 17:24:25.371419 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-27 17:24:25.371434 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-27 17:24:25.371451 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.371457 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 17:24:25.371467 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.371482 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 17:24:25.371489 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-27 17:24:25.371498 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-27 17:24:25.371514 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:24:25.371521 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-27 17:24:25.371530 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:24:25.371546 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:24:25.371552 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-27 17:24:25.371562 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:24:25.371577 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:24:25.371583 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-27 17:24:25.371592 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-27 17:24:25.371608 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:24:25.371615 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-27 17:24:25.371624 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:24:25.371640 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.371647 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 17:24:25.371656 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.371668 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-27 17:24:25.371698 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-27 17:24:25.371726 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-27 17:24:25.371752 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-27 17:24:25.371778 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-27 17:24:25.371803 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:24:25.371828 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 17:24:25.371854 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-27 17:24:25.371879 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-27 17:24:25.371905 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:24:25.371931 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 17:24:25.371957 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-27 17:24:25.371982 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-27 17:24:25.372008 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-27 17:24:25.372034 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-27 17:24:25.372060 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-27 17:24:25.372085 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-27 17:24:25.372111 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-27 17:24:25.372136 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-27 17:24:25.372161 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-27 17:24:25.372186 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-27 17:24:25.372212 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-27 17:24:25.372239 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 17:24:25.372264 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:24:25.372289 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 17:24:25.372314 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-27 17:24:25.372340 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 17:24:25.372366 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:24:25.372391 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 17:24:25.372436 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.372464 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 17:24:25.372490 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:24:25.372518 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 17:24:25.372545 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-27 17:24:25.372572 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-27 17:24:25.372598 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-27 17:24:25.372624 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-27 17:24:25.372651 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-27 17:24:25.372677 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-27 17:24:25.372704 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-27 17:24:25.372742 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-27 17:24:25.372768 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.372793 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 17:24:25.372820 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:24:25.372846 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 17:24:25.372872 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.372898 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 17:24:25.372923 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:24:25.372949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 17:24:25.372974 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.373000 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 17:24:25.373025 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.373051 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 17:24:25.373076 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:24:25.373101 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 17:24:25.373127 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-27 17:24:25.373152 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-27 17:24:25.373177 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-27 17:24:25.373202 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-27 17:24:25.373228 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.373253 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 17:24:25.373279 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:24:25.373305 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 17:24:25.373330 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-27 17:24:25.373357 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-27 17:24:25.373383 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:24:25.373409 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 17:24:25.373440 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-27 17:24:25.373466 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 17:24:25.373492 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-27 17:24:25.373517 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-27 17:24:25.373542 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-27 17:24:25.373567 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-27 17:24:25.373593 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:24:25.373618 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 17:24:25.373644 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:24:25.373669 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 17:24:25.373695 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:24:25.373721 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 17:24:25.373746 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.373772 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 17:24:25.373797 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:24:25.373823 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 17:24:25.373848 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.373866 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.373892 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:24:25.373918 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.373935 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.373951 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.373976 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:24:25.374002 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.374018 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.374035 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.374051 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.374076 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:24:25.374101 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.374126 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:24:25.374151 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.374167 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.374184 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.374200 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.374225 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:24:25.374250 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.374275 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:24:25.374300 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.374325 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:24:25.374350 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.374366 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.374391 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:24:25.374416 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.374437 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.374463 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:24:25.374488 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.374513 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:24:25.374539 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.374564 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:24:25.374589 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.374614 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:24:25.374639 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.374665 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:24:25.374690 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.374707 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.374732 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:24:25.374757 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.374782 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:24:25.374807 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.374832 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:24:25.374858 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.374883 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:24:25.374908 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.374933 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:24:25.374958 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.374975 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.374991 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375007 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375023 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375041 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375057 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375083 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:24:25.375108 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375125 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375142 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375167 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:24:25.375192 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375217 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:24:25.375242 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375258 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375275 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375291 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375307 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375332 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:24:25.375357 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375374 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375390 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375415 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:24:25.375446 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375464 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375480 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375496 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375511 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375536 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:24:25.375561 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375578 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375594 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375610 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375635 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.375660 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375676 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375692 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375708 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375733 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.375759 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375785 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:24:25.375810 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375828 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375844 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375860 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375885 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:24:25.375910 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375935 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 17:24:25.375960 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375976 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.375992 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376017 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.376043 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376127 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376158 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376183 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:24:25.376208 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376233 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 17:24:25.376258 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376275 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376291 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376316 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:24:25.376341 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376366 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:24:25.376391 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376408 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376439 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:24:25.376464 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376481 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376506 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:24:25.376531 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376548 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376572 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 17:24:25.376597 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376614 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376639 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:24:25.376664 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376689 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:24:25.376714 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376730 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376747 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376763 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376788 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.376813 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376829 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376845 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376861 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376877 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376893 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376909 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376925 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376951 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 17:24:25.376975 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.376992 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.377017 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:24:25.377043 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.377059 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.377076 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.377100 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:24:25.377125 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.377141 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.377158 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.377175 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.377199 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:24:25.377224 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.377249 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:24:25.377274 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.377291 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.377307 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.377323 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.377348 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:24:25.377373 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.377399 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:24:25.377427 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.377454 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:24:25.377480 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.377496 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.377521 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:24:25.377546 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.377563 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.377588 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:24:25.377613 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.377638 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:24:25.377663 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.377688 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:24:25.377719 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.377754 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:24:25.377780 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.377806 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:24:25.377831 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.377848 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.377874 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:24:25.377898 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.377924 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:24:25.377948 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.377973 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:24:25.377998 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378023 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:24:25.378048 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378074 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:24:25.378129 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378148 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378164 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378180 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378197 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378218 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378234 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378260 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:24:25.378285 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378301 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378317 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378342 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:24:25.378367 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378392 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:24:25.378417 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378440 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378457 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378473 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378490 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378515 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:24:25.378540 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378557 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378573 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378598 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:24:25.378623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378639 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378658 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378674 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378691 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378716 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:24:25.378741 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378757 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378773 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378789 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378815 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.378839 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378856 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378872 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378889 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378914 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.378939 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.378964 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:24:25.378989 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379005 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379022 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379038 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379062 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:24:25.379087 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379112 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 17:24:25.379137 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379154 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379170 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379194 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.379219 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379252 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379269 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379285 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379310 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:24:25.379335 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379360 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 17:24:25.379385 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379401 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379417 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379448 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:24:25.379473 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379498 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:24:25.379523 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379540 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379565 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:24:25.379589 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379606 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379631 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:24:25.379700 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379718 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379744 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 17:24:25.379768 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379785 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379811 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:24:25.379835 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379861 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:24:25.379886 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379902 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379919 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379935 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.379960 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.380004 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.380022 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.380038 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.380054 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.380071 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.380087 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.380103 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.380119 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:24:25.380144 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 17:24:25.380194 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-27 17:24:25.380249 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:24:25.380302 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:24:25.380350 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-27 17:24:25.380398 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:24:25.380452 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:24:25.380498 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-27 17:24:25.380544 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-27 17:24:25.380591 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-27 17:24:25.380638 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-27 17:24:25.380685 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:24:25.380730 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:24:25.380777 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:24:25.380822 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:24:25.380868 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.380915 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:24:25.380961 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:24:25.381009 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:24:25.381054 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:24:25.381100 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:24:25.381146 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.381194 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:24:25.381239 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.381286 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:24:25.381333 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.381386 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.381442 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:24:25.381488 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-27 17:24:25.381532 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:24:25.381577 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.381623 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:24:25.381670 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-27 17:24:25.381717 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:24:25.381765 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:24:25.381869 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-27 17:24:25.381937 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:24:25.382041 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:24:25.382241 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:24:25.382305 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:24:25.382354 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.382401 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:24:25.382463 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-27 17:24:25.382509 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:24:25.382562 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:24:25.382610 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-27 17:24:25.382657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:24:25.382703 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:24:25.382748 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-27 17:24:25.382795 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-27 17:24:25.382841 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-27 17:24:25.382887 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-27 17:24:25.382933 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:24:25.382979 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:24:25.383025 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:24:25.383070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:24:25.383116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.383308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:24:25.383363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:24:25.383414 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:24:25.383469 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:24:25.383520 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:24:25.383574 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.383624 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:24:25.383671 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.383720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:24:25.383781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.383843 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.383892 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:24:25.383936 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-27 17:24:25.383980 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:24:25.384024 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.384068 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:24:25.384113 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-27 17:24:25.384158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:24:25.384205 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:24:25.384253 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-27 17:24:25.384297 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:24:25.384341 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:24:25.384386 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:24:25.384455 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:24:25.384516 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.384626 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:24:25.384684 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-27 17:24:25.384732 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:24:25.384780 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:24:25.384829 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-27 17:24:25.384889 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:24:25.384951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:24:25.384994 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-27 17:24:25.385039 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-27 17:24:25.385083 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-27 17:24:25.385156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-27 17:24:25.385202 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:24:25.385250 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:24:25.385294 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:24:25.385339 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:24:25.385384 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.385450 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:24:25.385512 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:24:25.385571 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:24:25.385626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:24:25.385674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:24:25.385730 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.385825 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:24:25.385934 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.386014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:24:25.386062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.386115 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.386163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:24:25.386207 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-27 17:24:25.386250 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:24:25.386293 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.386337 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:24:25.386382 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-27 17:24:25.386448 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:24:25.386515 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:24:25.386575 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-27 17:24:25.386622 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:24:25.386669 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:24:25.386716 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:24:25.386766 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:24:25.386826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.386885 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:24:25.386938 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 17:24:25.386972 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 17:24:25.387028 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:24:25.387080 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:24:25.387131 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 17:24:25.387181 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:24:25.387576 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:24:25.387633 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 17:24:25.387688 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 17:24:25.387742 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 17:24:25.387797 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 17:24:25.387864 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:24:25.387928 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:24:25.388023 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:24:25.388118 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:24:25.388172 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.388229 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:24:25.388282 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:24:25.388335 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:24:25.388387 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:24:25.388460 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:24:25.388514 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.388576 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:24:25.388631 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.388686 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:24:25.388740 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.388793 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.388858 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:24:25.388921 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 17:24:25.388988 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:24:25.389041 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.389093 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:24:25.389145 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 17:24:25.389197 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:24:25.389262 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:24:25.389312 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 17:24:25.389363 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:24:25.389413 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:24:25.389514 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:24:25.389575 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:24:25.389630 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.389684 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:24:25.389745 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 17:24:25.389768 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 17:24:25.389836 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:24:25.389900 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:24:25.389955 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 17:24:25.390005 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:24:25.390055 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:24:25.390105 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 17:24:25.390155 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 17:24:25.390206 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 17:24:25.390256 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 17:24:25.390306 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:24:25.390355 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:24:25.390409 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:24:25.390479 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:24:25.390547 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.390608 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:24:25.390668 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:24:25.390723 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:24:25.390777 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:24:25.390844 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:24:25.390912 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.390971 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:24:25.391022 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.391073 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:24:25.391123 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.391173 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.391224 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:24:25.391274 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 17:24:25.391325 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:24:25.391375 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.391452 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:24:25.391521 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 17:24:25.391581 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:24:25.391664 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:24:25.391724 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 17:24:25.391779 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:24:25.391845 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:24:25.391912 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:24:25.391962 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:24:25.392012 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.392062 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:24:25.392120 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-27 17:24:25.392141 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 17:24:25.392188 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:24:25.392234 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:24:25.392280 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 17:24:25.392326 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:24:25.392371 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:24:25.392416 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 17:24:25.392481 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 17:24:25.392543 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 17:24:25.392598 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 17:24:25.392647 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:24:25.392696 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:24:25.392746 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:24:25.392795 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:24:25.392855 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.392914 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:24:25.392960 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:24:25.393006 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:24:25.393051 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:24:25.393097 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:24:25.393142 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.393188 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:24:25.393233 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.393279 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:24:25.393324 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.393369 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.393414 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:24:25.393485 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 17:24:25.393546 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:24:25.393657 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.393735 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:24:25.393790 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 17:24:25.393851 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:24:25.393910 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:24:25.393956 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 17:24:25.394001 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:24:25.394046 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:24:25.394091 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:24:25.394136 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:24:25.394181 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.394227 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:24:25.394280 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-27 17:24:25.394300 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 17:24:25.394348 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:24:25.394395 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:24:25.394449 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 17:24:25.394497 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:24:25.394566 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:24:25.394630 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 17:24:25.394681 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 17:24:25.394732 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 17:24:25.394782 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 17:24:25.394845 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:24:25.394906 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:24:25.394953 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:24:25.394999 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:24:25.395046 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.395093 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:24:25.395140 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:24:25.395188 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:24:25.395235 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:24:25.395282 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:24:25.395329 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.395376 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:24:25.395457 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.395520 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:24:25.395577 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.395628 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.395680 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:24:25.395731 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 17:24:25.395781 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:24:25.395844 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.395904 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:24:25.395952 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 17:24:25.396005 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:24:25.396052 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:24:25.396099 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 17:24:25.396147 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:24:25.396193 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:24:25.396240 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:24:25.396292 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:24:25.396339 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.396385 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:24:25.396455 wsdl: current service: Service1 2020-05-27 17:24:25.396473 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-27 17:24:25.396501 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-27 17:24:25.396543 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-27 17:24:25.396580 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-27 17:24:25.396607 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-27 17:24:25.396625 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 17:24:25.396640 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 17:24:25.396650 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:24:25.396658 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 17:24:25.396666 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:24:25.396674 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 17:24:25.396682 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 17:24:25.396689 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 17:24:25.396697 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 17:24:25.396705 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 17:24:25.396712 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 17:24:25.396720 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:24:25.396727 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 17:24:25.396743 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:24:25.396751 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.396759 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:24:25.396767 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 17:24:25.396775 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 17:24:25.396782 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 17:24:25.396790 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 17:24:25.396798 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.396819 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:24:25.396826 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.396834 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:24:25.396841 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.396852 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.396859 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:24:25.396879 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 17:24:25.396886 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 17:24:25.396893 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.396900 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:24:25.396907 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 17:24:25.396914 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:24:25.396921 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 17:24:25.396929 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 17:24:25.396936 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 17:24:25.396942 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:24:25.396949 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:24:25.396957 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:24:25.396964 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.396971 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:24:25.396978 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 17:24:25.396986 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 17:24:25.396993 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:24:25.397005 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 17:24:25.397012 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:24:25.397020 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 17:24:25.397026 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 17:24:25.397033 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 17:24:25.397040 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 17:24:25.397047 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 17:24:25.397054 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 17:24:25.397061 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:24:25.397068 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 17:24:25.397075 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:24:25.397083 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.397090 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:24:25.397097 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 17:24:25.397104 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 17:24:25.397111 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 17:24:25.397118 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 17:24:25.397124 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.397131 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:24:25.397138 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.397145 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:24:25.397153 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.397160 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.397166 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:24:25.397174 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 17:24:25.397180 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 17:24:25.397187 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.397194 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:24:25.397202 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 17:24:25.397208 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:24:25.397215 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 17:24:25.397222 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 17:24:25.397229 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 17:24:25.397236 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:24:25.397243 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:24:25.397250 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:24:25.397256 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.397263 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:24:25.397270 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 17:24:25.397279 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 17:24:25.397285 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:24:25.397292 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 17:24:25.397298 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:24:25.397305 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 17:24:25.397311 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 17:24:25.397318 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 17:24:25.397324 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 17:24:25.397330 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 17:24:25.397337 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 17:24:25.397343 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:24:25.397350 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 17:24:25.397356 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:24:25.397367 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.397374 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:24:25.397380 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 17:24:25.397387 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 17:24:25.397393 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 17:24:25.397400 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 17:24:25.397406 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.397412 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:24:25.397418 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.397442 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:24:25.397450 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.397457 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.397464 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:24:25.397470 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 17:24:25.397477 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 17:24:25.397483 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.397490 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:24:25.397496 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 17:24:25.397503 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:24:25.397510 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 17:24:25.397531 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 17:24:25.397538 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 17:24:25.397544 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:24:25.397554 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:24:25.397562 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:24:25.397569 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.397576 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:24:25.397583 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 17:24:25.397591 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 17:24:25.397598 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:24:25.397605 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 17:24:25.397612 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:24:25.397619 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 17:24:25.397626 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 17:24:25.397632 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 17:24:25.397639 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 17:24:25.397646 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 17:24:25.397652 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 17:24:25.397659 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:24:25.397666 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 17:24:25.397673 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:24:25.397680 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.397687 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:24:25.397694 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 17:24:25.397702 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 17:24:25.397708 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 17:24:25.397715 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 17:24:25.397722 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.397729 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:24:25.397735 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:24:25.397742 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:24:25.397753 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 17:24:25.397761 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:24:25.397767 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:24:25.397774 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 17:24:25.397780 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 17:24:25.397787 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:24:25.397794 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:24:25.397821 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 17:24:25.397828 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:24:25.397835 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 17:24:25.397841 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 17:24:25.397848 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 17:24:25.397854 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:24:25.397873 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:24:25.397880 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:24:25.397886 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:24:25.397892 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:24:25.398155 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-27 17:24:25.398164 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 17:24:25.398169 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 17:24:25.398174 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 17:24:25.398180 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-27 17:24:25.398184 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 17:24:25.398188 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 17:24:25.398197 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-27 17:24:25.398206 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 17:24:25.398237 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:24:25.398244 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179254" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 17:24:25.398257 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 17:24:25.398278 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-27 17:24:25.398284 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-27 17:24:25.398289 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-27 17:24:25.398293 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-27 17:24:25.398298 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179254" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 17:24:25.398333 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 17:24:25.398341 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 17:24:25.398346 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 17:24:25.398354 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:24:25.398362 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:24:25.398367 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-27 17:24:25.398450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.398462 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 17:24:25.398467 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.398550 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 17:24:25.398561 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-27 17:24:25.398566 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-27 17:24:25.398570 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-27 17:24:25.398573 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-27 17:24:25.398578 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-27 17:24:25.398582 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-27 17:24:25.398587 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 17:24:25.398591 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-27 17:24:25.398598 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179254" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 17:24:25.398614 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 17:24:25.398621 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 17:24:25.398625 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 17:24:25.398632 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:24:25.398638 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 17:24:25.398642 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:24:25.398669 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 17:24:25.398676 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:24:25.398681 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:24:25.398687 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:24:25.398692 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:24:25.398702 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 17:24:25.398710 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:24:25.398714 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 17:24:25.398719 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 17:24:25.398726 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179254" 2020-05-27 17:24:25.398733 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:24:25.398737 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 17:24:25.398742 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:24:25.398749 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:24:25.398754 wsdl: in serializeType: returning: 179254 2020-05-27 17:24:25.398761 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 17:24:25.398768 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:24:25.398772 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 17:24:25.398776 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 17:24:25.398782 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-27 17:24:25.398789 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:24:25.398793 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 17:24:25.398805 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:24:25.398823 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:24:25.398827 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-27 17:24:25.398832 wsdl: in serializeType: returning: 179254PLN 2020-05-27 17:24:25.398836 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179254PLN 2020-05-27 17:24:25.398858 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=179254PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-27 17:24:25.398865 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-27 17:24:25.398884 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7038"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-27 17:24:25.398898 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-27 17:24:25.398903 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=179254PLN 2020-05-27 17:24:25.398912 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-27 17:24:25.399003 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-27 17:24:25.398921 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 17:24:25.398931 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 17:24:25.398936 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 17:24:25.398962 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 17:24:25.398967 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 17:24:25.398974 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 17:24:25.398983 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 17:24:25.398991 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 17:24:25.398996 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 17:24:25.399009 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-27 17:24:25.399016 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 17:24:25.399023 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 17:24:25.405759 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 17:24:25.405772 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 17:24:25.405780 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-27 17:24:25.405785 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-27 17:24:25.405790 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 17:24:25.405803 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 17:24:25.405807 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 17:24:25.405810 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 17:24:25.405815 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-27 17:24:25.405837 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-27 17:24:25.702171 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-27 17:24:25.702205 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-27 17:24:25.702211 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 17:24:25.702216 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 17:24:25.702225 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 17:24:25.702232 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 17:24:25.702238 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 17:24:25.702243 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 17:24:25.702248 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 17:24:25.702254 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 15:24:03 GMT 2020-05-27 17:24:25.702260 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 17:24:25.702265 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-27 17:24:25.702270 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 17:24:25.702280 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-27 17:24:25.702308 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-27 17:24:25.702319 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-27 17:24:25.702329 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 17:24:25.702333 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-27 17:24:25.702338 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-27 17:24:25.702366 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 17:24:25.702378 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 17:24:25.702384 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 17:24:25.702410 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 17:24:25.702417 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 27 May 2020 15:24:03 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-27 17:24:25.702457 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-27 17:24:25.702467 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-27 17:24:25.702490 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-27 17:24:25.702496 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-27 17:24:25.702612 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-27 17:24:25.702708 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-27 17:24:25.702714 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-27 17:24:25.702723 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-27 17:24:25.702735 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 17:24:25.702758 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-27 17:24:25.702814 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-27 17:24:25.702855 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 17:24:25.702867 nusoap_client: got fault 2020-05-27 17:24:25.702875 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-27 17:24:25.702880 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-27 17:24:25.702887 nusoap_client: detail =