Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 164.40Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
3594712 Model turbiny: HY55V
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: IVECO
 Silnik: CURSOR13
JR T2225
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:10:12 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:10:20.248970 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:10:20.249031 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:10:20.249047 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179254" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:10:20.249064 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:10:20.249075 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:10:20.249084 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:10:20.249101 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:10:20.249109 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:10:20.249117 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:10:20.249127 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:10:20.249136 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:10:20.249149 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:10:20.249155 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:10:20.249159 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:10:20.249164 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:10:20.249168 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:10:20.249181 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:10:20.249197 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:10:20.249206 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:10:20.249212 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:10:20.249219 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:10:20.249228 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:10:20.249237 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:10:20.256613 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:10:20.256640 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:10:20.256656 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:10:20.256664 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:10:20.256669 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:10:20.256674 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:10:20.256678 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:10:20.256731 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:10:20.274841 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:10:20.274886 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:10:20.274894 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:10:20.274899 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:10:20.274905 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:10:20.274911 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:10:20.274916 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:10:20.274923 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:10:20.274928 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:10:20.274934 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:10:12 GMT 2019-02-24 06:10:20.274940 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:10:20.274945 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:10:20.274952 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:10:20.274965 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:10:20.275002 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:10:20.282241 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:10:20.282663 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:10:20.289768 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-02-24 06:10:20.290176 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:10:20.290745 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:10:20.290978 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:10:20.297218 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:10:20.297667 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:10:20.298209 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:10:20.298486 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:10:20.299031 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:10:20.299590 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:10:20.299674 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:10:20.300270 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:10:20.304495 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:10:20.304952 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:10:20.305449 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:10:20.305997 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:10:20.306458 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:10:20.306914 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:10:20.306959 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:10:20.307478 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:10:20.307715 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-24 06:10:20.307900 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:10:20.308234 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:10:20.308366 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-24 06:10:20.308388 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:10:20.308398 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:10:20.308440 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:10:20.308497 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:10:20.308520 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:10:20.308532 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:10:20.308562 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:10:20.308572 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:10:20.308795 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:10:20.308816 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:10:20.308890 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.308906 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:10:20.308942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.308999 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.309016 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.309045 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:10:20.309083 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.309097 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.309117 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:10:20.309148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.309194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.309220 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:10:20.309251 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.309264 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.309305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.309361 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:20.309375 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.309396 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:10:20.309425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.309453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.309477 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:10:20.309509 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.309521 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:10:20.309550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.309601 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.309615 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.309636 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:10:20.309673 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.309686 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.309707 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:10:20.309742 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.309755 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.309774 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:10:20.309802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.309843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.309867 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:10:20.309899 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.309910 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:10:20.309942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.309992 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:20.310006 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.310026 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:10:20.310054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.310082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.310103 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:10:20.310134 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.310146 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:10:20.310174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.310224 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.310237 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.310257 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:10:20.310302 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.310315 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.310335 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:10:20.310371 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.310384 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.310403 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:10:20.310438 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.310451 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.310470 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:10:20.310497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.310546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.310569 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:10:20.310600 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.310612 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.310640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.310688 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.310701 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.310729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.310780 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:10:20.310820 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:10:20.310854 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.310875 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:10:20.310897 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:10:20.310923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.310951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:10:20.310974 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:10:20.311004 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.311016 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:10:20.311044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.311093 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.311106 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.311126 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:10:20.311152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.311179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.311201 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:10:20.311232 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.311244 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.311271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.311329 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.311344 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.311364 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:10:20.311391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.311419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.311442 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:10:20.311473 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.311485 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:10:20.311512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.311562 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.311575 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.311595 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:10:20.311622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.311649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.311671 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:10:20.311701 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.311714 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.311740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.311790 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.311804 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.311823 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:10:20.311849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.311876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.311897 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:10:20.311928 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.311940 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:10:20.311967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.312016 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.312029 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.312049 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:10:20.312085 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.312098 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.312119 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:10:20.312145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.312178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.312201 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:10:20.312231 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.312243 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.312270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.312327 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.312341 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.312361 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:10:20.312387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.312415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.312437 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:10:20.312468 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.312480 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:10:20.312506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.312556 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.312569 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.312588 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:10:20.312625 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.312638 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.312658 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:10:20.312685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.312718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.312740 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:10:20.312771 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.312784 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.312817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.312866 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.312879 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.312898 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:10:20.312925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.312953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.312975 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:10:20.313006 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.313018 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:10:20.313046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.313095 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.313108 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.313128 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:10:20.313154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.313182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.313204 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:10:20.313234 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.313246 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.313279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.313332 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.313346 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.313366 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:10:20.313392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.313419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.313442 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:10:20.313472 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.313484 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:10:20.313511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.313562 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.313576 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.313595 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:10:20.313621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.313649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.313670 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:10:20.313701 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.313713 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.313739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.313790 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:20.313803 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.313823 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:10:20.313850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.313877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.313900 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:10:20.313930 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.313942 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:10:20.313968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.314107 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.314123 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.314144 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:10:20.314176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.314204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.314226 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:10:20.314256 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.314268 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.314301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.314349 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.314362 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.314382 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:10:20.314407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.314434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.314455 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:10:20.314485 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.314496 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:10:20.314523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.314571 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.314584 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.314600 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:10:20.314627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.314654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.314676 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:10:20.314704 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.314717 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.314743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.314792 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.314805 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.314823 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:10:20.314850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.314877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.314899 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:10:20.314928 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.314939 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:10:20.314965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.315010 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.315023 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.315041 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:10:20.315076 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.315088 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.315106 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:10:20.315132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.315167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.315189 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:10:20.315219 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.315232 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.315257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.315314 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:20.315326 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.315346 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:10:20.315373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.315400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.315421 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:10:20.315450 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.315461 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:10:20.315487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.315573 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.315587 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.315608 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:10:20.315635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.315662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.315685 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.315714 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.315726 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.315751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.315795 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.315808 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.315826 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:10:20.315853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.315880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.315900 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:10:20.315930 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.315943 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:10:20.315969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.316016 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:10:20.316029 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.316047 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:10:20.316074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.316101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.316122 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:10:20.316150 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.316161 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.316188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.316229 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.316241 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.316268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.316326 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:10:20.316367 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:10:20.316400 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.316421 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:10:20.316443 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:10:20.316469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.316496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:10:20.316517 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:10:20.316548 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.316559 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:10:20.316583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.316632 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:10:20.316645 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.316665 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:10:20.316691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.316718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.316739 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:10:20.316769 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.316781 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.316807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.316852 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.316864 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.316889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.316933 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:10:20.316974 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:10:20.317007 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.317027 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:10:20.317046 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:10:20.317071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.317097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:10:20.317119 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:10:20.317148 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.317160 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:10:20.317187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.317235 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.317249 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.317269 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:10:20.317345 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.317359 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.317374 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:10:20.317398 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.317405 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.317416 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:10:20.317435 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.317442 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.317452 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:10:20.317469 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.317476 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.317486 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:10:20.317503 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.317510 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.317520 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:10:20.317537 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.317543 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.317553 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:10:20.317566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.317608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.317619 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:10:20.317636 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.317643 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.317659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.317686 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.317693 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.317703 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:10:20.317716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.317732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.317742 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:10:20.317757 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.317764 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:10:20.317778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.317804 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.317811 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.317821 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:10:20.317838 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.317845 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.317855 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:10:20.317872 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.317879 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.317889 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:10:20.317902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.317925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.317935 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:10:20.317950 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.317957 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.317971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.317996 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.318004 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318013 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:10:20.318026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.318051 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:10:20.318067 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318073 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:10:20.318087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318111 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.318118 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318128 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:10:20.318141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.318166 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.318180 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318187 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.318200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318225 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.318232 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318242 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:10:20.318255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.318280 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:10:20.318295 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318301 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:10:20.318319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318346 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.318353 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318363 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:10:20.318380 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.318387 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318397 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:10:20.318415 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.318422 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318431 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:10:20.318444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.318476 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.318491 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318498 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.318512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318537 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.318544 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318554 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:10:20.318566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.318591 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:10:20.318606 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318612 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:10:20.318626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318650 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.318657 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318667 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:10:20.318684 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.318691 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318701 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:10:20.318718 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.318724 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318733 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:10:20.318751 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.318757 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318767 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:10:20.318784 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.318791 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318801 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:10:20.318813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.318854 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:10:20.318869 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318875 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.318889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318914 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:10:20.318921 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318931 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:10:20.318943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.318958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.318968 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:10:20.318982 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:10:20.319012 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:10:20.319019 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:10:20.319029 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:10:20.319041 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:10:20.319058 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.319072 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:10:20.319097 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.319104 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:10:20.319114 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:10:20.319132 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:20.319138 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:10:20.319148 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:10:20.319166 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:20.319172 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:10:20.319182 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:10:20.319200 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:20.319206 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:10:20.319216 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:10:20.319233 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:20.319240 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:10:20.319250 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:10:20.319267 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:10:20.319274 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:10:20.319284 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:10:20.319301 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.319308 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:10:20.319324 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.319344 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.319350 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:10:20.319360 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:10:20.319377 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.319384 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:10:20.319394 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:10:20.319411 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.319418 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:10:20.319427 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:10:20.319440 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:10:20.319490 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.319509 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.319515 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:10:20.319531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.319556 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.319563 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.319572 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:10:20.319590 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.319597 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.319606 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:10:20.319624 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.319631 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.319640 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:10:20.319657 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.319664 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.319673 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:10:20.319685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.319712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.319722 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.319737 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.319743 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.319757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.319783 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.319790 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.319799 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:10:20.319812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.319827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.319836 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:10:20.319850 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.319876 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.319883 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.319893 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.319905 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.319921 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.319935 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.319960 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.319967 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.319977 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:10:20.319994 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.320001 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.320011 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:10:20.320029 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.320035 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.320045 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:10:20.320062 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.320068 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.320078 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:10:20.320095 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:20.320102 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.320111 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:10:20.320128 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:20.320135 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.320144 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:10:20.320161 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.320168 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.320178 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:10:20.320195 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.320201 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.320210 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:10:20.320228 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.320234 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.320244 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:10:20.320261 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.320267 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.320277 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:10:20.320294 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.320300 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.320310 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:10:20.320327 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.320381 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.320399 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.320405 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:10:20.320420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.320445 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.320452 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.320462 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:10:20.320479 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.320486 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.320495 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:10:20.320513 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.320519 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.320529 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:10:20.320546 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:10:20.320553 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.320562 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:20.320575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.320601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.320611 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.320626 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.320632 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.320646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.320671 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.320678 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.320688 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:10:20.320700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.320715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.320725 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:10:20.320738 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.320765 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.320773 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.320782 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.320795 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.320811 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.320824 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.320850 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.320857 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.320867 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:10:20.320885 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.320891 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.320901 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:10:20.320922 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.320929 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.320939 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:10:20.320957 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.320963 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.320973 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:10:20.320990 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:20.320997 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.321006 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:10:20.321024 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:20.321030 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.321040 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:10:20.321057 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.321064 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.321073 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:10:20.321091 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.321098 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.321108 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:10:20.321125 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.321131 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.321141 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:10:20.321158 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:20.321164 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.321174 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:10:20.321191 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.321198 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.321207 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:10:20.321225 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.321231 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.321241 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:10:20.321253 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.321313 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.321335 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:20.321362 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:20.321369 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:20.321379 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:20.321392 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:20.321408 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.321422 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:20.321448 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.321455 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:20.321464 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:10:20.321482 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.321489 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:20.321498 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:10:20.321516 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.321523 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:20.321532 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:10:20.321550 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.321556 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:20.321566 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:10:20.321583 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.321590 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:20.321599 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:10:20.321616 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:20.321623 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:20.321632 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:10:20.321649 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.321656 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:20.321666 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:10:20.321683 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:20.321690 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:20.321699 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:10:20.321716 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:20.321723 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:20.321732 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:10:20.321749 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:20.321756 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:20.321765 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:10:20.321783 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:20.321789 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:20.321798 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:10:20.321815 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:20.321822 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:20.321831 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:10:20.321849 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.321855 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:20.321864 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:10:20.321881 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.321888 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:20.321897 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:10:20.321909 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:20.321973 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.321992 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.321999 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:10:20.322013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.322038 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.322045 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.322055 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:10:20.322067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.322083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.322093 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:20.322108 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.322114 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.322127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.322153 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:20.322160 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.322170 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:10:20.322182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.322197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.322207 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:10:20.322222 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.322228 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:10:20.322242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.322267 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.322274 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.322284 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:10:20.322301 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.322308 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.322322 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:10:20.322341 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.322347 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.322357 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:10:20.322374 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:10:20.322381 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.322390 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:10:20.322403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.322430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.322440 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:10:20.322455 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.322462 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.322477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.322502 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:10:20.322509 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.322518 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:10:20.322531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.322546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.322555 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:10:20.322569 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:10:20.322595 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:10:20.322601 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:10:20.322611 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:10:20.322623 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:10:20.322639 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.322653 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:10:20.322678 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.322685 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:10:20.322695 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:10:20.322712 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.322719 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:10:20.322728 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:10:20.322746 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.322752 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:10:20.322762 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:10:20.322779 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:10:20.322785 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:10:20.322795 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:10:20.322813 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.322820 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:10:20.322829 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:10:20.322846 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.322853 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:10:20.322863 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:10:20.322880 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.322886 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:10:20.322896 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:10:20.322913 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:20.322920 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:10:20.322929 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:10:20.322946 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:20.322953 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:10:20.322963 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:10:20.322980 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.322986 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:10:20.322996 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:10:20.323008 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:10:20.323058 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.323074 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.323080 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:10:20.323096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.323121 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.323128 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.323138 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:10:20.323150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.323165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.323175 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:10:20.323190 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.323196 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.323209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.323234 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:10:20.323241 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.323251 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:10:20.323263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.323278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.323288 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:10:20.323301 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:10:20.323333 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:10:20.323341 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:10:20.323351 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:10:20.323368 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:10:20.323375 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:10:20.323385 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:10:20.323402 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:10:20.323408 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:10:20.323418 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:10:20.323431 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:10:20.323455 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.323470 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.323477 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:10:20.323491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.323516 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.323523 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.323533 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:10:20.323551 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.323558 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.323568 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:10:20.323585 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.323592 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.323601 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:10:20.323614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.323636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.323646 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.323661 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.323667 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.323682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.323706 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.323713 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.323723 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:10:20.323736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.323751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.323761 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:10:20.323775 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.323801 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.323808 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.323818 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.323830 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.323846 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.323860 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.323886 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.323893 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.323902 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:10:20.323920 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.323927 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.323936 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:10:20.323953 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.323960 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.323969 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:10:20.323987 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.323993 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.324003 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:10:20.324020 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:20.324026 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.324036 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:10:20.324053 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.324059 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.324068 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:10:20.324086 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.324093 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.324102 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:10:20.324119 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.324126 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.324136 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:10:20.324153 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.324159 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.324169 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:10:20.324181 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.324227 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.324245 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.324251 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:10:20.324268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.324292 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.324299 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.324308 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:10:20.324333 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.324340 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.324350 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:10:20.324367 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.324374 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.324383 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:10:20.324401 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.324407 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.324417 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:10:20.324434 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.324441 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.324450 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:10:20.324463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.324493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.324503 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:10:20.324519 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.324524 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.324538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.324562 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.324568 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.324582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.324605 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:10:20.324626 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:10:20.324642 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.324653 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:10:20.324663 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:10:20.324675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.324689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:10:20.324698 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:10:20.324713 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.324719 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:10:20.324733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.324757 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.324764 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.324774 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:10:20.324786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.324801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.324811 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:10:20.324826 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.324832 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.324846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.324870 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:10:20.324877 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.324887 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:10:20.324900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.324915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.324925 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:10:20.324939 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.324945 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:10:20.324959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.324983 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.324990 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.325000 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:10:20.325012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.325027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.325037 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:10:20.325051 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.325058 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.325071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.325096 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:20.325103 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.325113 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:10:20.325125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.325140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.325149 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:10:20.325163 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:20.325189 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:20.325196 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:20.325206 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:20.325219 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:20.325234 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.325248 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:20.325274 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.325282 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:20.325292 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:10:20.325309 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.325320 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:20.325331 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:10:20.325349 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.325356 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:20.325365 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:10:20.325383 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.325389 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:20.325399 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:10:20.325416 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.325422 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:20.325432 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:10:20.325449 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:10:20.325456 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:20.325465 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:10:20.325482 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:10:20.325489 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:20.325498 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:10:20.325515 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:10:20.325522 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:20.325532 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:10:20.325549 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:10:20.325556 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:20.325566 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:10:20.325583 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.325589 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:20.325599 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:10:20.325616 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.325622 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:20.325632 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:10:20.325649 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.325656 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:20.325665 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:10:20.325683 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.325689 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:20.325699 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:10:20.325711 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:20.325772 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.325790 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.325796 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:10:20.325811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.325836 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.325842 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.325852 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:10:20.325865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.325880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.325890 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:10:20.325905 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.325911 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.325924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.325949 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.325956 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.325966 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:10:20.325979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.325994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.326004 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:10:20.326018 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.326024 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:10:20.326039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.326063 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.326070 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.326080 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:10:20.326097 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.326104 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.326114 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:10:20.326131 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.326138 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.326147 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:10:20.326166 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.326172 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.326182 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:10:20.326194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.326221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.326231 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.326246 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.326252 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.326267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.326293 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.326300 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.326310 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:10:20.326327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.326343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.326353 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:10:20.326366 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.326395 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.326402 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.326411 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.326424 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.326441 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.326454 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.326479 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.326486 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.326495 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:10:20.326513 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.326519 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.326529 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:10:20.326546 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.326553 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.326562 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:10:20.326580 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:20.326586 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.326596 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:10:20.326613 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.326619 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.326629 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:10:20.326646 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.326653 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.326662 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:10:20.326680 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:10:20.326687 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.326696 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:10:20.326709 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.326748 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.326764 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.326770 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:10:20.326785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.326809 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.326816 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.326825 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:10:20.326843 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.326849 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.326859 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:10:20.326876 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.326883 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.326892 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:10:20.326910 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.326917 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.326926 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:10:20.326944 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.326950 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.326960 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:10:20.326977 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.326983 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.326993 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:10:20.327010 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.327017 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.327026 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:10:20.327043 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.327050 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.327060 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:10:20.327072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.327114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.327124 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:10:20.327139 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.327145 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:10:20.327162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.327187 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:10:20.327193 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.327203 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:10:20.327216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.327231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.327240 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:10:20.327257 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:10:20.327264 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:10:20.327274 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:10:20.327290 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.327296 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:10:20.327310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.327338 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:10:20.327359 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:10:20.327376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.327387 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:10:20.327396 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:10:20.327414 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.327421 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:10:20.327431 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:10:20.327447 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:10:20.327455 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:10:20.327465 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:10:20.327482 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:10:20.327488 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:10:20.327498 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:10:20.327515 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.327521 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:10:20.327531 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.327548 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.327555 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:10:20.327564 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.327581 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:20.327587 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:10:20.327597 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:20.327613 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:10:20.327620 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:10:20.327629 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:10:20.327646 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:10:20.327652 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:10:20.327662 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:10:20.327678 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.327685 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:10:20.327694 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.327711 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:10:20.327717 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:10:20.327727 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:10:20.327743 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:20.327750 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:10:20.327759 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:20.327776 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.327783 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:10:20.327792 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.327808 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:10:20.327815 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:10:20.327824 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:10:20.327837 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:10:20.327871 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:10:20.327899 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:10:20.327926 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:10:20.327952 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:10:20.327979 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:10:20.328005 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:10:20.328031 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:10:20.328058 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:10:20.328084 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:10:20.328110 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:10:20.328136 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:10:20.328162 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:10:20.328188 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:10:20.328214 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:10:20.328242 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:10:20.328268 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:10:20.328307 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:10:20.328348 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:10:20.328375 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:10:20.328401 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:10:20.328427 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:10:20.328453 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:10:20.328478 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:10:20.328504 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:10:20.328530 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.328595 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:10:20.328622 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:10:20.328648 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:10:20.328674 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:10:20.328700 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:10:20.328725 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:10:20.328752 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:10:20.328779 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:10:20.328804 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:10:20.328830 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.328858 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:10:20.328884 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.328911 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:10:20.328938 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:10:20.328964 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:10:20.328990 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.329015 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:10:20.329041 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.329067 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:10:20.329093 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:20.329119 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:10:20.329145 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:10:20.329171 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:10:20.329196 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:10:20.329222 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:10:20.329248 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.329273 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:10:20.329300 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:10:20.329331 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:10:20.329358 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:10:20.329383 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:10:20.329409 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:10:20.329435 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:10:20.329461 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:10:20.329486 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:10:20.329513 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.329539 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:10:20.329565 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:10:20.329592 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:10:20.329620 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.329637 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.329663 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:10:20.329688 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.329705 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.329722 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.329747 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:10:20.329773 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.329790 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.329806 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.329823 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.329848 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:10:20.329874 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.329899 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:20.329925 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.329951 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:20.329976 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.329993 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330019 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:20.330045 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330062 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330087 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:20.330113 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330139 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:20.330165 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330190 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:10:20.330216 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330242 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:20.330267 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330293 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:20.330324 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330342 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330368 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:10:20.330393 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330419 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:10:20.330445 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330471 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:10:20.330496 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330522 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:10:20.330548 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330565 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330581 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330598 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330615 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330631 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330647 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330673 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:10:20.330698 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330715 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330732 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330757 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:10:20.330783 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330808 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:10:20.330834 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330851 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330868 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330893 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:10:20.330919 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330935 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330952 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330968 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.330984 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331010 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:10:20.331035 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331052 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331068 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331085 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331110 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.331135 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331152 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331168 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331184 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331209 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.331235 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331261 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:20.331287 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331304 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331327 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331345 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331372 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:10:20.331398 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331424 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:10:20.331449 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331466 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331482 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331508 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.331534 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331550 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331567 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331583 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331600 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331625 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:10:20.331650 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331676 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:10:20.331702 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331727 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:20.331752 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331778 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:10:20.331804 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331820 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331837 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331853 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331879 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.331905 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331923 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331940 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331957 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331973 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.331989 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.332006 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.332022 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.332048 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:10:20.332074 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.332091 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.332117 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:10:20.332142 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.332159 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.332176 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.332201 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:10:20.332226 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.332243 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.332259 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.332275 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.332301 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:10:20.332332 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.332358 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:20.332384 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.332409 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:20.332435 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.332452 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.332477 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:20.332502 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.332518 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.332543 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:20.332569 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.332596 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:20.332622 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.332648 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:10:20.332674 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.332699 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:20.332725 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.332750 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:10:20.332776 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.332793 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.332818 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:10:20.332843 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.332869 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:10:20.332894 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.332920 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:10:20.332946 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.332972 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:10:20.332997 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333014 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333030 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333047 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333063 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333079 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333095 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333121 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:10:20.333147 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333163 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333180 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333205 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:10:20.333231 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333257 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:10:20.333283 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333300 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333321 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333348 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:10:20.333373 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333390 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333407 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333423 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333439 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333465 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:10:20.333490 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333507 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333523 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333540 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333565 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.333590 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333607 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333623 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333640 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333666 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.333691 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333716 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:10:20.333742 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333760 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333777 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333793 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333819 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:10:20.333844 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333871 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:10:20.333896 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333913 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333930 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333955 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.333980 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.333997 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.334014 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.334030 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.334047 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.334072 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:10:20.334098 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.334124 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:10:20.334150 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.334175 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:10:20.334201 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.334227 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:10:20.334252 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.334269 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.334286 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.334302 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.334333 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.334360 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.334377 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.334394 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.334410 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.334426 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.334443 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.334459 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.334475 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:10:20.334500 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:10:20.334527 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:10:20.334584 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:10:20.334633 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:10:20.334682 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:10:20.334728 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:10:20.334775 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:10:20.334822 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:10:20.334868 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:10:20.334920 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:10:20.334967 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:10:20.335015 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:10:20.335061 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:10:20.335108 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.335155 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:10:20.335202 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:10:20.335248 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:10:20.335294 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:10:20.335347 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.335396 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.335444 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:10:20.335493 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.335547 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.335602 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:20.335648 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:10:20.335695 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:10:20.335741 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.335786 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:10:20.335835 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:10:20.335883 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:10:20.335935 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:10:20.335982 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.336030 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:10:20.336085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:10:20.336133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:10:20.336180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:10:20.336228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:10:20.336274 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:10:20.336327 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:10:20.336376 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:10:20.336423 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:10:20.336470 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:10:20.336517 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:10:20.336563 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:10:20.336609 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:10:20.336657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.336752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:10:20.336801 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:10:20.336848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:10:20.336895 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:10:20.336942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.336990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.337038 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:10:20.337085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.337137 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.337188 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:20.337234 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:10:20.337280 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:10:20.337332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.337379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:10:20.337426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:10:20.337474 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:10:20.337524 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:10:20.337571 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.337618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:10:20.337673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:10:20.337722 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:10:20.337769 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:10:20.337816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:10:20.337861 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:10:20.337909 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:10:20.337956 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:10:20.338002 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:10:20.338049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:10:20.338096 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:10:20.338143 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:10:20.338189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:10:20.338235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.338292 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:10:20.338354 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:10:20.338401 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:10:20.338449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:10:20.338496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.338544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.338592 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:10:20.338640 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.338691 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.338742 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:20.338788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:10:20.338834 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:10:20.338880 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.338925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:10:20.338972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:10:20.339021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:10:20.339074 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:10:20.339121 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.339169 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:10:20.339223 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:10:20.339250 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:10:20.339311 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:10:20.339371 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:10:20.339425 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:10:20.339478 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:10:20.339531 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:10:20.339583 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:10:20.339635 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:10:20.339688 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:10:20.339741 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:10:20.339793 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:10:20.339847 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:10:20.339900 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.339952 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:10:20.340004 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:10:20.340058 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:10:20.340111 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:10:20.340164 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.340218 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.340271 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:10:20.340329 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.340382 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.340434 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:20.340488 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:10:20.340541 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:10:20.340594 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.340655 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:10:20.340709 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:10:20.340761 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:10:20.340814 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:10:20.340866 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.340919 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:10:20.340980 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:10:20.341004 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:10:20.341058 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:10:20.341111 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:10:20.341165 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:10:20.341217 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:10:20.341271 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:10:20.341329 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:10:20.341383 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:10:20.341436 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:10:20.341489 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:10:20.341542 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:10:20.341595 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:10:20.341649 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.341702 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:10:20.341755 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:10:20.341861 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:10:20.341914 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:10:20.341967 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.342020 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.342073 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:10:20.342127 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.342181 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.342233 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:20.342286 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:10:20.342345 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:10:20.342399 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.342452 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:10:20.342504 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:10:20.342558 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:10:20.342611 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:10:20.342663 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.342716 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:10:20.342776 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:10:20.342799 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:10:20.342848 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:10:20.342896 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:10:20.342943 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:10:20.342991 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:10:20.343039 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:10:20.343086 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:10:20.343134 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:10:20.343180 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:10:20.343228 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:10:20.343275 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:10:20.343329 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:10:20.343378 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.343426 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:10:20.343473 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:10:20.343520 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:10:20.343567 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:10:20.343615 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.343663 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.343710 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:10:20.343758 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.343806 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.343854 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:20.343901 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:10:20.343949 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:10:20.343996 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.344043 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:10:20.344090 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:10:20.344138 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:10:20.344186 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:10:20.344233 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.344282 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:10:20.344343 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:10:20.344365 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:10:20.344416 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:10:20.344465 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:10:20.344515 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:10:20.344564 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:10:20.344614 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:10:20.344663 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:10:20.344713 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:10:20.344763 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:10:20.344813 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:10:20.344863 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:10:20.344912 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:10:20.344962 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.345012 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:10:20.345062 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:10:20.345111 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:10:20.345160 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:10:20.345211 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.345261 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.345310 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:10:20.345367 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.345417 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.345466 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:20.345516 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:10:20.345565 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:10:20.345614 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.345664 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:10:20.345714 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:10:20.345764 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:10:20.345813 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:10:20.345862 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.345912 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:10:20.345965 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:10:20.345982 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:10:20.346012 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:10:20.346039 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:10:20.346066 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:10:20.346091 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:10:20.346111 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:10:20.346127 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:10:20.346136 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:10:20.346145 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:10:20.346154 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:10:20.346163 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:10:20.346172 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:10:20.346180 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:10:20.346188 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:10:20.346197 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:10:20.346205 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:10:20.346213 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:10:20.346221 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.346230 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:10:20.346238 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:10:20.346246 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:10:20.346254 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:10:20.346262 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.346270 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.346279 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:10:20.346287 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.346295 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.346302 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:20.346310 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:10:20.346323 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:10:20.346332 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.346340 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:10:20.346349 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:10:20.346357 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:10:20.346365 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:10:20.346373 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.346382 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:10:20.346390 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:10:20.346399 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:10:20.346407 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:10:20.346415 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:10:20.346423 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:10:20.346431 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:10:20.346439 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:10:20.346447 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:10:20.346455 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:10:20.346462 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:10:20.346470 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:10:20.346478 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:10:20.346485 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.346492 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:10:20.346500 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:10:20.346507 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:10:20.346515 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:10:20.346522 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.346530 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.346537 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:10:20.346545 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.346552 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.346559 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:20.346566 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:10:20.346574 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:10:20.346581 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.346588 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:10:20.346595 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:10:20.346603 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:10:20.346610 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:10:20.346618 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.346625 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:10:20.346632 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:10:20.346641 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:10:20.346650 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:10:20.346658 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:10:20.346666 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:10:20.346673 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:10:20.346680 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:10:20.346688 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:10:20.346695 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:10:20.346702 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:10:20.346709 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:10:20.346716 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:10:20.346723 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.346730 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:10:20.346737 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:10:20.346744 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:10:20.346750 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:10:20.346757 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.346764 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.346770 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:10:20.346777 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.346784 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.346791 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:20.346798 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:10:20.346806 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:10:20.346813 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.346820 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:10:20.346827 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:10:20.346834 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:10:20.346841 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:10:20.346847 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.346854 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:10:20.346861 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:10:20.346869 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:10:20.346876 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:10:20.346884 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:10:20.346891 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:10:20.346898 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:10:20.346905 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:10:20.346912 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:10:20.346918 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:10:20.346925 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:10:20.346931 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:10:20.346938 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:10:20.346945 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.346953 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:10:20.346960 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:10:20.346967 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:10:20.346975 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:10:20.346981 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.346989 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:10:20.346995 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:10:20.347002 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:10:20.347008 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:10:20.347015 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:10:20.347021 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:10:20.347028 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:10:20.347035 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:10:20.347041 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:10:20.347048 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:10:20.347055 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:10:20.347061 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:10:20.347068 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:10:20.347074 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:10:20.347148 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:10:20.347157 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:10:20.347162 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:10:20.347166 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:10:20.347173 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:10:20.347177 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:10:20.347181 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:10:20.347190 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:10:20.347198 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:10:20.347236 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:10:20.347242 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179254" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:10:20.347255 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:10:20.347276 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:10:20.347283 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:10:20.347287 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:10:20.347291 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:10:20.347296 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179254" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:10:20.347307 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:10:20.347313 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:10:20.347323 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:10:20.347333 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:10:20.347342 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:10:20.347347 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:10:20.347370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.347380 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:10:20.347385 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.347408 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:10:20.347413 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:10:20.347417 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:10:20.347421 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:10:20.347425 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:10:20.347429 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:10:20.347434 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:10:20.347437 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:10:20.347443 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179254" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:10:20.347453 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:10:20.347459 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:10:20.347463 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:10:20.347470 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:10:20.347475 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:10:20.347479 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:10:20.347502 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:10:20.347508 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:10:20.347512 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:10:20.347518 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:10:20.347522 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:10:20.347532 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:10:20.347542 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:10:20.347546 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:10:20.347551 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:10:20.347557 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179254" 2019-02-24 06:10:20.347564 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:10:20.347568 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:10:20.347573 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:10:20.347579 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:10:20.347584 wsdl: in serializeType: returning: 179254 2019-02-24 06:10:20.347590 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:10:20.347597 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:10:20.347601 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:10:20.347605 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:10:20.347609 wsdl: in serializeType: returning: 179254 2019-02-24 06:10:20.347614 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179254 2019-02-24 06:10:20.347674 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179254 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:10:20.347679 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:10:20.347685 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4555"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:10:20.347698 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:10:20.347704 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179254 2019-02-24 06:10:20.347713 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:10:20.347785 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:10:20.347726 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:10:20.347736 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:10:20.347742 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:10:20.347746 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:10:20.347750 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:10:20.347757 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:10:20.347766 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:10:20.347774 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:10:20.347779 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:10:20.347791 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:10:20.347800 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:10:20.347808 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:10:20.355184 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:10:20.355209 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:10:20.355226 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:10:20.355236 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:10:20.355252 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:10:20.355262 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:10:20.355270 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:10:20.355293 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:10:20.355303 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:10:20.355342 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:10:20.369222 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:10:20.369253 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:10:20.369266 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:10:20.369291 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:10:20.369304 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:10:20.369314 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:10:20.369326 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:10:20.369337 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:10:20.369347 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:10:20.369357 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:10:12 GMT 2019-02-24 06:10:20.369368 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:10:20.369379 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:10:20.369389 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:10:20.369406 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:10:20.369446 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:10:20.369464 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:10:20.369480 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:10:20.369489 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:10:20.369497 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:10:20.369544 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:10:20.369562 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:10:20.369573 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:10:20.369602 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:10:20.369620 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:10:12 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:10:20.369662 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:10:20.369677 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:10:20.369709 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:10:20.369720 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:10:20.369866 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:10:20.370040 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:10:20.370052 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:10:20.370066 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:10:20.370084 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:10:20.370124 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:10:20.370219 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:10:20.370252 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:10:20.370289 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:10:20.370303 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:10:20.370312 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:10:20.370322 nusoap_client: detail =