Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 164.10Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
466010-0004 Model turbiny: TM54
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T2399
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 19:32:39 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 20:32:56.816141 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 20:32:56.816214 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:32:56.816236 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179401" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 20:32:56.816263 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:32:56.816281 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 20:32:56.816294 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 20:32:56.816312 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 20:32:56.816329 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:32:56.816340 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:32:56.816355 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:32:56.816369 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:32:56.816390 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:32:56.816399 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:32:56.816407 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:32:56.816416 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:32:56.816423 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 20:32:56.816450 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:32:56.816471 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:32:56.816486 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:32:56.816495 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 20:32:56.816514 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 20:32:56.816528 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:32:56.816542 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:32:56.824245 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:32:56.824283 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:32:56.824301 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 20:32:56.824309 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:32:56.824314 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:32:56.824319 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:32:56.824324 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 20:32:56.824358 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 20:32:56.843596 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 20:32:56.843642 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 20:32:56.843654 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:32:56.843665 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:32:56.843675 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:32:56.843685 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:32:56.843695 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:32:56.843707 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:32:56.843719 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:32:56.843730 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:32:39 GMT 2019-02-19 20:32:56.843740 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:32:56.843750 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 20:32:56.843761 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:32:56.843777 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 20:32:56.843820 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 20:32:56.843852 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-19 20:32:56.850913 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.851138 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.851170 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:32:56.851581 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:32:56.858348 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:32:56.858424 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:32:56.858454 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.858680 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.858714 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:32:56.859258 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.859296 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:32:56.859834 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.865652 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.865838 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:32:56.865927 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.865973 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:32:56.866448 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.866481 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:32:56.867047 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.867094 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:32:56.867627 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.867656 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.868089 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.868118 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.868554 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.868584 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.873141 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.873202 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.873521 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:32:56.873602 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.873633 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:32:56.874167 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.874200 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:32:56.874745 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.874775 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:32:56.875094 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.875123 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.875548 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:32:56.875680 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.875908 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:32:56.876032 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.876268 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.876509 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.876535 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:32:56.876857 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.877093 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:32:56.877321 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-19 20:32:56.877342 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:32:56.877359 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 20:32:56.877409 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 20:32:56.877469 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:32:56.877493 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:32:56.877507 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:32:56.877534 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 20:32:56.877544 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 20:32:56.877779 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 20:32:56.877801 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 20:32:56.877877 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.877893 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 20:32:56.877928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.877985 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.878000 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.878024 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:32:56.878062 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.878075 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.878095 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:32:56.878124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.878170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.878191 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 20:32:56.878221 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.878232 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.878260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.878312 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:56.878325 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.878344 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 20:32:56.878369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.878408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.878430 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:32:56.878459 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.878470 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 20:32:56.878497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.878549 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.878562 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.878580 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:32:56.878614 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.878626 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.878645 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:32:56.878679 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.878692 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.878714 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:32:56.878742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.878783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.878801 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 20:32:56.878828 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.878838 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 20:32:56.878862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.878906 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:56.878920 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.878938 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 20:32:56.878973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.879000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.879019 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 20:32:56.879047 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.879058 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 20:32:56.879082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.879124 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.879136 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.879155 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:32:56.879189 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.879201 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.879219 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:32:56.879251 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.879264 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.879283 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:32:56.879318 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.879331 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.879349 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:32:56.879375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.879433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.879455 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:32:56.879482 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.879494 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.879522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.879566 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.879577 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.879601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.879647 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:32:56.879687 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:32:56.879717 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.879738 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:32:56.879756 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 20:32:56.879779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.879806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:32:56.879825 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:32:56.879852 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.879863 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 20:32:56.879889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.879935 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.879948 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.879966 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:32:56.879991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.880019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.880038 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 20:32:56.880066 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.880076 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.880108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.880155 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.880167 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.880186 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 20:32:56.880212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.880240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.880260 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:32:56.880288 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.880299 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 20:32:56.880325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.880370 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.880383 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.880408 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:32:56.880435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.880464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.880482 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 20:32:56.880511 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.880522 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.880547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.880600 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.880613 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.880631 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 20:32:56.880653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.880680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.880701 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 20:32:56.880728 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.880739 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 20:32:56.880765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.880811 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.880824 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.880842 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:32:56.880876 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.880888 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.880906 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:32:56.880931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.880965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.880985 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 20:32:56.881012 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.881023 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.881050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.881096 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.881108 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.881127 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 20:32:56.881150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.881178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.881198 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 20:32:56.881224 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.881235 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 20:32:56.881267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.881315 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.881328 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.881347 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:32:56.881382 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.881393 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.881420 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:32:56.881446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.881481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.881501 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 20:32:56.881528 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.881539 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.881566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.881612 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.881624 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.881642 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 20:32:56.881667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.881694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.881711 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 20:32:56.881737 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.881747 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 20:32:56.881772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.881819 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.881832 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.881850 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:32:56.881875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.881903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.881922 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 20:32:56.881949 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.881960 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.881986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.882033 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.882045 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.882063 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 20:32:56.882089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.882117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.882136 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 20:32:56.882163 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.882174 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 20:32:56.882200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.882245 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.882256 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.882273 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:32:56.882296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.882322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.882339 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 20:32:56.882365 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.882375 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.882407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.882456 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:56.882468 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.882486 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 20:32:56.882508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.882536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.882556 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:32:56.882583 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.882593 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 20:32:56.882618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.882664 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.882676 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.882694 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:32:56.882718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.882745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.882763 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:32:56.882793 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.882804 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.882830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.882877 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.882889 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.882907 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 20:32:56.882932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.882960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.882979 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:32:56.883005 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.883016 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 20:32:56.883042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.883085 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.883097 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.883113 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:32:56.883135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.883161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.883178 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 20:32:56.883201 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.883211 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.883234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.883274 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.883285 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.883303 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 20:32:56.883328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.883355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.883374 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:32:56.883408 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.883420 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 20:32:56.883445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.883491 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.883503 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.883521 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 20:32:56.883553 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.883564 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.883580 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 20:32:56.883603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.883633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.883651 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:32:56.883676 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.883686 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.883709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.883753 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:56.883765 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.883780 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 20:32:56.883800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.883823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.883838 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:32:56.883861 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.883872 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:32:56.883898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.883943 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.883956 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.883974 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:32:56.883998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.884025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.884044 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.884070 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.884081 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.884105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.884150 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.884162 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.884180 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:32:56.884205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.884234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.884254 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:32:56.884282 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.884293 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:32:56.884321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.884368 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:32:56.884381 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.884406 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:32:56.884434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.884462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.884482 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:32:56.884507 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.884518 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.884542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.884583 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.884594 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.884616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.884660 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:32:56.884696 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:32:56.884728 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.884746 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:32:56.884763 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 20:32:56.884784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.884808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:32:56.884827 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:32:56.884852 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.884862 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:32:56.884886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.884931 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:32:56.884944 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.884960 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:32:56.884983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.885008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.885027 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 20:32:56.885054 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.885064 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.885086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.885124 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.885135 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.885158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.885202 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:32:56.885239 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:32:56.885271 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.885291 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:32:56.885310 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 20:32:56.885334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.885358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:32:56.885377 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:32:56.885412 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.885424 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 20:32:56.885451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.885496 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.885509 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.885527 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 20:32:56.885562 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.885574 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.885591 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 20:32:56.885621 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.885632 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.885649 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:32:56.885678 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.885688 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.885704 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:32:56.885733 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.885745 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.885762 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:32:56.885794 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.885805 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.885822 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 20:32:56.885853 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.885864 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.885880 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:32:56.885904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.885968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.885992 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 20:32:56.886021 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.886032 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.886059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.886106 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.886118 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.886137 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 20:32:56.886162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.886189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.886208 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:32:56.886236 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.886247 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 20:32:56.886274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.886318 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.886330 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.886349 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:32:56.886381 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.886392 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.886417 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:32:56.886447 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.886459 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.886475 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:32:56.886497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.886535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.886565 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 20:32:56.886592 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.886603 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.886629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.886674 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.886688 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.886708 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 20:32:56.886734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.886762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.886784 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:32:56.886812 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.886823 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:32:56.886849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.886895 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.886907 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.886925 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:32:56.886950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.886977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.886998 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.887026 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.887037 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.887061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.887107 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.887121 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.887139 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:32:56.887163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.887191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.887212 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:32:56.887241 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.887252 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:32:56.887278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.887327 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.887340 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.887359 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:32:56.887393 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.887413 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.887433 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:32:56.887468 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.887480 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.887498 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:32:56.887522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.887564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.887585 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.887613 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.887625 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.887651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.887699 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.887712 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.887731 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:32:56.887756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.887784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.887804 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:32:56.887832 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.887843 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 20:32:56.887867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.887911 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.887924 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.887942 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:32:56.887976 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.887989 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.888006 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:32:56.888037 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.888048 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.888066 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:32:56.888101 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.888113 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.888132 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:32:56.888165 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.888176 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.888194 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:32:56.888219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.888274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.888297 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:32:56.888327 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.888338 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.888365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.888418 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:32:56.888431 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.888450 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 20:32:56.888476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.888504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.888524 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:32:56.888550 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:32:56.888604 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 20:32:56.888617 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:32:56.888636 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 20:32:56.888662 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:32:56.888693 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.888720 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:32:56.888765 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.888778 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:32:56.888797 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:32:56.888830 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:56.888842 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:32:56.888860 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 20:32:56.888894 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:56.888906 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:32:56.888925 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 20:32:56.888958 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:56.888970 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:32:56.888988 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:32:56.889022 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:56.889034 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:32:56.889053 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 20:32:56.889086 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:32:56.889098 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:32:56.889115 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 20:32:56.889148 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.889161 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:32:56.889178 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.889211 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.889223 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:32:56.889241 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:32:56.889274 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.889286 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:32:56.889305 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:32:56.889337 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.889349 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:32:56.889366 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:32:56.889390 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:32:56.889482 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.889516 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.889527 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:32:56.889552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.889595 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.889607 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.889623 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:32:56.889656 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.889668 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.889684 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:32:56.889715 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.889726 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.889743 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:32:56.889774 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.889784 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.889801 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:32:56.889823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.889868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.889889 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.889915 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.889926 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.889952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.890000 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.890012 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.890030 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 20:32:56.890055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.890082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.890102 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:32:56.890126 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.890175 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.890188 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.890206 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.890230 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.890259 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.890285 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.890329 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.890340 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.890357 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:32:56.890388 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.890407 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.890428 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:32:56.890463 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.890475 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.890493 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:32:56.890525 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.890537 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.890555 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:32:56.890587 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:56.890598 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.890616 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:32:56.890648 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:56.890660 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.890677 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:32:56.890710 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.890722 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.890740 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:32:56.890773 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.890785 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.890803 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:32:56.890835 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.890847 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.890865 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:32:56.890898 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.890910 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.890927 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:32:56.890961 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.890973 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.890991 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:32:56.891015 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.891113 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.891148 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.891159 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:32:56.891186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.891234 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.891246 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.891265 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:32:56.891299 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.891311 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.891329 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:32:56.891360 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.891371 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.891388 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:32:56.891429 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:32:56.891441 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.891460 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:56.891485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.891527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.891549 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.891576 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.891587 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.891613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.891661 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.891673 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.891691 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 20:32:56.891714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.891741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.891759 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:32:56.891784 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.891835 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.891848 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.891867 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.891892 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.891919 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.891946 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.891993 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.892004 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.892021 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:32:56.892052 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.892063 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.892079 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:32:56.892116 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.892129 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.892147 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:32:56.892180 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.892193 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.892210 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:32:56.892243 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:56.892255 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.892272 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:32:56.892305 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:56.892317 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.892336 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:32:56.892369 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.892381 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.892405 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:32:56.892439 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.892452 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.892470 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:32:56.892504 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.892517 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.892537 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:32:56.892569 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:56.892581 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.892598 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 20:32:56.892631 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.892643 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.892661 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:32:56.892694 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.892706 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.892724 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:32:56.892749 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.892855 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.892886 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:56.892938 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:56.892951 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:56.892969 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:56.892992 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:56.893021 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.893049 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:56.893098 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.893110 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:56.893129 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 20:32:56.893162 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.893174 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:56.893192 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 20:32:56.893224 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.893236 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:56.893254 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:32:56.893288 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.893300 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:56.893318 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 20:32:56.893352 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.893364 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:56.893383 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 20:32:56.893424 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:56.893437 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:56.893455 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:32:56.893488 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.893500 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:56.893518 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 20:32:56.893548 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:56.893560 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:56.893575 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 20:32:56.893605 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:56.893615 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:56.893633 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 20:32:56.893663 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:56.893673 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:56.893688 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:32:56.893718 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:56.893726 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:56.893737 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:32:56.893760 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:56.893767 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:56.893777 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 20:32:56.893795 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.893802 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:56.893812 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:32:56.893831 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.893839 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:56.893850 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 20:32:56.893867 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:56.893935 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.893957 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.893964 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 20:32:56.893981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.894008 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.894015 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.894025 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:32:56.894038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.894055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.894065 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:56.894080 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.894087 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.894102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.894127 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:56.894134 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.894144 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 20:32:56.894157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.894173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.894183 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:32:56.894199 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.894205 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 20:32:56.894218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.894243 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.894250 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.894260 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:32:56.894281 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.894290 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.894300 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:32:56.894319 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.894326 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.894335 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:32:56.894353 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:32:56.894359 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.894369 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:32:56.894382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.894417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.894429 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 20:32:56.894445 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.894451 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.894466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.894491 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:32:56.894498 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.894508 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 20:32:56.894521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.894537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.894547 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 20:32:56.894561 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:32:56.894592 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 20:32:56.894598 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:32:56.894608 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 20:32:56.894621 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:32:56.894637 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.894652 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 20:32:56.894678 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.894685 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:32:56.894698 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 20:32:56.894729 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.894742 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 20:32:56.894760 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 20:32:56.894782 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.894789 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:32:56.894799 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 20:32:56.894817 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:32:56.894824 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 20:32:56.894835 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:32:56.894857 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.894864 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 20:32:56.894874 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 20:32:56.894892 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.894899 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 20:32:56.894909 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 20:32:56.894927 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.894933 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 20:32:56.894943 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:32:56.894961 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:56.894968 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:32:56.894978 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 20:32:56.894995 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:56.895002 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 20:32:56.895012 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 20:32:56.895029 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.895035 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 20:32:56.895045 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:32:56.895058 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 20:32:56.895109 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.895128 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.895134 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 20:32:56.895149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.895174 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.895181 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.895191 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:32:56.895204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.895220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.895229 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 20:32:56.895245 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.895251 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.895265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.895299 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:32:56.895306 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.895316 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 20:32:56.895329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.895345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.895355 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:32:56.895369 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 20:32:56.895395 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:32:56.895408 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:32:56.895419 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 20:32:56.895437 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:32:56.895444 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 20:32:56.895454 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 20:32:56.895472 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:32:56.895478 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:32:56.895488 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 20:32:56.895501 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 20:32:56.895526 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.895542 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.895549 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:32:56.895568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.895593 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.895600 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.895610 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:32:56.895628 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.895635 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.895644 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:32:56.895662 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.895668 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.895678 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:32:56.895691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.895714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.895725 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.895740 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.895746 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.895760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.895784 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.895792 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.895802 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 20:32:56.895815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.895830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.895840 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:32:56.895854 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.895881 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.895888 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.895898 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.895911 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.895927 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.895941 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.895966 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.895973 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.895982 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 20:32:56.896000 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.896007 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.896017 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 20:32:56.896034 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.896041 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.896051 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:32:56.896068 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.896075 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.896085 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 20:32:56.896102 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:56.896108 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.896118 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 20:32:56.896136 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.896142 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.896152 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 20:32:56.896169 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.896176 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.896186 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 20:32:56.896203 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.896210 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.896220 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:32:56.896237 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.896244 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.896254 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:32:56.896267 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.896319 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.896339 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.896345 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 20:32:56.896360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.896385 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.896392 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.896410 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:32:56.896430 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.896437 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.896447 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:32:56.896464 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.896471 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.896480 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:32:56.896498 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.896504 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.896514 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:32:56.896532 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.896538 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.896548 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:32:56.896561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.896592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.896603 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:32:56.896619 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.896625 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.896639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.896662 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.896669 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.896682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.896706 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:32:56.896727 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:32:56.896744 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.896755 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:32:56.896765 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 20:32:56.896777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.896791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:32:56.896801 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:32:56.896816 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.896823 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 20:32:56.896836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.896860 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.896867 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.896877 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 20:32:56.896890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.896905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.896915 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 20:32:56.896930 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.896936 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.896950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.896975 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:32:56.896982 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.896992 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 20:32:56.897005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.897020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.897030 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 20:32:56.897045 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.897051 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 20:32:56.897064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.897089 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.897095 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.897105 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:32:56.897118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.897133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.897144 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 20:32:56.897158 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.897165 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.897178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.897202 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:56.897209 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.897221 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 20:32:56.897245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.897261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.897271 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:32:56.897289 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:56.897317 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:56.897324 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:56.897334 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:56.897347 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:56.897364 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.897378 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:56.897412 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.897421 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:56.897431 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 20:32:56.897450 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.897457 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:56.897467 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 20:32:56.897484 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.897491 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:56.897501 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 20:32:56.897518 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.897526 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:56.897539 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 20:32:56.897558 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.897564 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:56.897574 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 20:32:56.897592 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:32:56.897599 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:56.897609 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 20:32:56.897629 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:32:56.897636 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:56.897647 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 20:32:56.897665 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:32:56.897672 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:56.897681 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 20:32:56.897699 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:32:56.897706 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:56.897716 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 20:32:56.897735 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.897743 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:56.897754 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 20:32:56.897772 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.897779 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:56.897789 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 20:32:56.897806 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.897813 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:56.897823 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 20:32:56.897840 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.897847 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:56.897860 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 20:32:56.897874 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:56.897936 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.897955 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.897961 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 20:32:56.897983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.898008 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.898015 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.898025 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 20:32:56.898038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.898054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.898064 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:32:56.898079 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.898088 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.898103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.898128 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.898135 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.898145 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 20:32:56.898158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.898176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.898188 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:32:56.898206 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.898213 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:32:56.898227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.898252 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.898259 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.898269 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 20:32:56.898292 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.898300 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.898310 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:32:56.898333 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.898339 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.898349 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:32:56.898367 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.898374 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.898383 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:32:56.898396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.898429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.898444 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.898461 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.898467 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.898481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.898506 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.898513 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.898523 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 20:32:56.898536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.898552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.898562 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:32:56.898575 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.898603 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.898610 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.898620 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.898633 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.898650 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.898664 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.898689 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.898696 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.898705 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:32:56.898723 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.898729 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.898739 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:32:56.898757 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.898763 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.898773 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 20:32:56.898791 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:56.898798 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.898807 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:32:56.898825 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.898832 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.898841 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:32:56.898859 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.898866 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.898875 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 20:32:56.898893 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:32:56.898900 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.898910 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 20:32:56.898922 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.898961 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.898978 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.898985 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 20:32:56.899001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.899026 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.899033 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.899043 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 20:32:56.899060 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.899067 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.899077 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 20:32:56.899094 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.899101 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.899111 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 20:32:56.899133 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.899140 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.899149 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 20:32:56.899167 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.899173 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.899183 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 20:32:56.899200 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.899207 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.899217 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 20:32:56.899234 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.899241 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.899251 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:32:56.899268 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.899277 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.899289 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:32:56.899303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.899345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.899356 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:32:56.899371 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.899378 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 20:32:56.899393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.899424 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:32:56.899431 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.899441 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 20:32:56.899454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.899470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.899480 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:32:56.899496 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:32:56.899503 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 20:32:56.899515 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 20:32:56.899531 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.899537 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 20:32:56.899550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.899573 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:32:56.899593 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:32:56.899609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.899621 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:32:56.899630 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 20:32:56.899648 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.899654 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 20:32:56.899664 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 20:32:56.899680 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:32:56.899688 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 20:32:56.899698 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 20:32:56.899715 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:32:56.899722 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 20:32:56.899732 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:32:56.899758 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.899769 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:32:56.899785 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.899814 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.899825 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:32:56.899840 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.899869 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:56.899879 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 20:32:56.899894 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:56.899922 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:32:56.899932 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 20:32:56.899947 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:32:56.899974 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:32:56.899984 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 20:32:56.900000 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 20:32:56.900029 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.900041 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:32:56.900059 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.900088 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:32:56.900099 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 20:32:56.900115 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 20:32:56.900145 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:56.900155 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 20:32:56.900172 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:56.900205 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.900217 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:32:56.900235 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.900265 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:32:56.900276 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 20:32:56.900294 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 20:32:56.900319 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 20:32:56.900376 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 20:32:56.900437 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:32:56.900488 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:32:56.900538 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 20:32:56.900586 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:32:56.900635 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:32:56.900683 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 20:32:56.900731 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:32:56.900779 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 20:32:56.900827 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 20:32:56.900875 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 20:32:56.900925 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 20:32:56.900971 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 20:32:56.901004 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 20:32:56.901085 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 20:32:56.901112 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 20:32:56.901140 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 20:32:56.901166 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:32:56.901194 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:32:56.901220 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:32:56.901246 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 20:32:56.901279 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:32:56.901310 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:32:56.901336 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:32:56.901363 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.901393 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:32:56.901428 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:32:56.901455 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:32:56.901482 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 20:32:56.901512 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:32:56.901539 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 20:32:56.901567 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:32:56.901593 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 20:32:56.901623 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:32:56.901649 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.901681 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:32:56.901709 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.901743 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:32:56.901792 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:32:56.901826 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:32:56.901866 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.901912 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:32:56.901960 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.901989 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:32:56.902016 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:56.902046 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:32:56.902077 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 20:32:56.902104 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 20:32:56.902130 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 20:32:56.902174 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:32:56.902206 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.902241 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:32:56.902267 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:32:56.902304 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:32:56.902331 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 20:32:56.902357 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 20:32:56.902404 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 20:32:56.902434 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:32:56.902460 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:32:56.902486 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:32:56.902514 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.902540 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:32:56.902566 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:32:56.902594 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:32:56.902622 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.902641 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.902667 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:32:56.902693 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.902710 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.902727 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.902754 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:32:56.902780 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.902797 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.902814 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.902831 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.902856 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:32:56.902882 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.902908 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:56.902934 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.902961 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:56.902986 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.903003 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.903030 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:56.903056 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.903073 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.903099 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:56.903126 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.903152 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:56.903178 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.903205 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:32:56.903233 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.903258 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:56.903301 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.903338 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:56.903365 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.903383 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.903421 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:32:56.903448 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.903474 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:32:56.903501 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.903527 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:32:56.903552 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.903579 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:32:56.903605 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.903622 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.903639 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.903657 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.903673 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.903690 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.903707 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.903733 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:32:56.903760 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.903777 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.903794 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.903820 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:32:56.903846 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.903873 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:32:56.903899 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.903916 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.903933 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.903959 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:32:56.903985 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904002 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904019 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904035 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904052 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:32:56.904104 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904121 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904138 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904155 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904180 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.904206 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904223 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904240 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904257 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904286 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.904312 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904338 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:56.904364 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904382 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904405 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904423 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904451 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:32:56.904477 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904503 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:32:56.904529 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904546 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904563 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904588 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.904614 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904631 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904648 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904681 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:32:56.904733 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904759 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:32:56.904785 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904811 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:56.904836 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904862 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:32:56.904888 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904905 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904922 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904939 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.904964 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.904991 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905009 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905026 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905043 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905061 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905078 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905095 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905111 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905138 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:32:56.905165 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905182 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905208 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:32:56.905234 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905250 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905267 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905293 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:32:56.905319 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905336 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905353 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905370 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905396 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:32:56.905428 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905455 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:56.905480 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905506 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:56.905532 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905549 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905582 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:56.905608 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905625 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905651 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:56.905677 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905703 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:56.905729 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905755 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:32:56.905781 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905807 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:56.905833 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905859 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:32:56.905884 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905901 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905927 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:32:56.905953 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.905979 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:32:56.906004 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906031 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:32:56.906056 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906083 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:32:56.906109 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906126 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906143 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906160 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906177 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906194 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906210 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906237 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:32:56.906263 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906288 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906305 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906331 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:32:56.906358 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906385 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:32:56.906422 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906440 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906457 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906483 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:32:56.906509 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906526 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906543 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906566 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906583 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906609 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:32:56.906635 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906651 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906668 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906685 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906710 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.906736 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906753 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906770 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906786 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906812 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.906838 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906864 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:32:56.906890 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906908 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906925 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906942 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.906968 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:32:56.906994 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.907020 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:32:56.907046 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.907064 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.907081 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.907107 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.907133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.907150 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.907166 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.907183 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.907200 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.907226 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:32:56.907252 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.907278 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:32:56.907304 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.907330 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:32:56.907356 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.907382 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:32:56.907414 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.907432 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.907448 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.907465 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.907491 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.907518 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.907535 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.907552 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.907574 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.907591 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.907608 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.907625 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.907642 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:32:56.907667 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:32:56.907694 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 20:32:56.907752 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:32:56.907802 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:32:56.907850 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:32:56.907898 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 20:32:56.907945 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 20:32:56.907993 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 20:32:56.908041 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 20:32:56.908093 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:32:56.908142 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:32:56.908190 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:32:56.908237 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:32:56.908285 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.908333 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:32:56.908381 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:32:56.908434 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:32:56.908482 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:32:56.908530 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.908586 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.908634 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:32:56.908684 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.908739 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.908794 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:56.908841 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 20:32:56.908888 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:32:56.908982 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.909029 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:32:56.909078 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 20:32:56.909127 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:32:56.909180 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:32:56.909227 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.909277 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:32:56.909333 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 20:32:56.909382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:32:56.909436 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:32:56.909485 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:32:56.909532 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 20:32:56.909581 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 20:32:56.909629 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 20:32:56.909677 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 20:32:56.909725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:32:56.909772 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:32:56.909819 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:32:56.909866 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:32:56.909912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.909961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:32:56.910009 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:32:56.910057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:32:56.910104 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:32:56.910153 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.910202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.910249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:32:56.910303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.910355 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.910412 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:56.910460 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 20:32:56.910508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:32:56.910554 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.910603 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:32:56.910652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 20:32:56.910699 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:32:56.910751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:32:56.910798 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.910846 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:32:56.910902 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 20:32:56.910951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:32:56.910998 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:32:56.911046 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:32:56.911093 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 20:32:56.911140 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 20:32:56.911187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 20:32:56.911235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 20:32:56.911290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:32:56.911337 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:32:56.911386 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:32:56.911439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:32:56.911487 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.911535 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:32:56.911600 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:32:56.911697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:32:56.911787 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:32:56.911874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.911963 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.912063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:32:56.912154 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.912253 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.912361 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:56.912454 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 20:32:56.912534 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:32:56.912621 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.912705 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:32:56.912797 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 20:32:56.912896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:32:56.913009 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:32:56.913103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.913202 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:32:56.913312 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:32:56.913363 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:32:56.913490 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:32:56.913605 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:32:56.913714 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:32:56.913824 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:32:56.913931 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:32:56.914040 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:32:56.914147 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:32:56.914251 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:32:56.914356 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:32:56.914457 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:32:56.914571 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:32:56.914674 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.914783 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:32:56.914886 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:32:56.914991 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:32:56.915084 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:32:56.915181 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.915292 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.915396 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:32:56.915501 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.915614 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.915732 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:56.915838 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:32:56.915944 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:32:56.916044 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.916233 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:32:56.916349 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:32:56.916466 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:32:56.916564 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:32:56.916669 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.916774 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:32:56.916898 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:32:56.916944 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:32:56.917054 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:32:56.917163 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:32:56.917262 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:32:56.917371 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:32:56.917451 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:32:56.917507 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:32:56.917562 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:32:56.917616 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:32:56.917671 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:32:56.917725 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:32:56.917779 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:32:56.917832 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.917886 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:32:56.917941 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:32:56.917995 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:32:56.918049 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:32:56.918104 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.918158 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.918213 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:32:56.918266 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.918329 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.918384 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:56.918445 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:32:56.918499 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:32:56.918553 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.918607 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:32:56.918660 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:32:56.918721 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:32:56.918776 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:32:56.918829 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.918882 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:32:56.918943 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 20:32:56.918968 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:32:56.919018 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:32:56.919067 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:32:56.919114 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:32:56.919163 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:32:56.919211 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:32:56.919259 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:32:56.919312 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:32:56.919361 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:32:56.919415 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:32:56.919463 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:32:56.919512 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:32:56.919573 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.919649 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:32:56.919707 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:32:56.919789 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:32:56.919849 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:32:56.919900 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.919953 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.920031 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:32:56.920082 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.920137 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.920202 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:56.920297 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:32:56.920405 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:32:56.920497 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.920549 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:32:56.920605 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:32:56.920654 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:32:56.920743 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:32:56.920793 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.920849 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:32:56.920910 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 20:32:56.920938 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:32:56.920991 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:32:56.921046 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:32:56.921102 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:32:56.921156 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:32:56.921212 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:32:56.921285 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:32:56.921351 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:32:56.921421 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:32:56.921473 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:32:56.921529 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:32:56.921586 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:32:56.921641 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.921698 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:32:56.921754 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:32:56.921810 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:32:56.921861 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:32:56.921923 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.921974 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.922035 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:32:56.922087 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.922141 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.922192 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:56.922242 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:32:56.922297 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:32:56.922348 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.922405 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:32:56.922457 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:32:56.922507 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:32:56.922557 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:32:56.922607 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.922658 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:32:56.922712 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 20:32:56.922730 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 20:32:56.922819 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 20:32:56.922848 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 20:32:56.922875 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 20:32:56.922902 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 20:32:56.922921 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:32:56.922939 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:32:56.922950 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:32:56.922960 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:32:56.922969 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:32:56.922980 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:32:56.922989 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:32:56.922998 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:32:56.923007 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:32:56.923016 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:32:56.923025 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:32:56.923034 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:32:56.923043 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.923052 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:32:56.923062 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:32:56.923071 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:32:56.923079 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:32:56.923087 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.923096 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.923105 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:32:56.923113 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.923122 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.923130 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:56.923138 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:32:56.923147 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:32:56.923155 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.923163 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:32:56.923172 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:32:56.923181 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:32:56.923189 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:32:56.923198 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.923207 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:32:56.923215 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:32:56.923225 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:32:56.923233 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:32:56.923242 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:32:56.923250 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:32:56.923259 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:32:56.923267 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:32:56.923276 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:32:56.923288 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:32:56.923297 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:32:56.923304 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:32:56.923312 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:32:56.923320 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.923328 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:32:56.923336 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:32:56.923344 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:32:56.923352 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:32:56.923359 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.923376 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.923384 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:32:56.923391 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.923404 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.923412 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:56.923420 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:32:56.923428 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:32:56.923435 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.923443 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:32:56.923450 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:32:56.923458 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:32:56.923465 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:32:56.923473 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.923481 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:32:56.923488 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:32:56.923498 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:32:56.923507 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:32:56.923515 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:32:56.923523 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:32:56.923531 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:32:56.923538 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:32:56.923545 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:32:56.923552 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:32:56.923559 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:32:56.923566 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:32:56.923573 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:32:56.923581 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.923588 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:32:56.923595 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:32:56.923602 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:32:56.923609 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:32:56.923616 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.923623 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.923630 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:32:56.923638 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.923645 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.923653 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:56.923660 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:32:56.923669 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:32:56.923681 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.923688 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:32:56.923696 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:32:56.923703 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:32:56.923710 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:32:56.923717 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.923724 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:32:56.923731 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:32:56.923739 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:32:56.923747 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:32:56.923755 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:32:56.923762 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:32:56.923769 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:32:56.923777 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:32:56.923784 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:32:56.923795 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:32:56.923809 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:32:56.923823 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:32:56.923836 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:32:56.923850 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.923867 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:32:56.923881 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:32:56.923894 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:32:56.923907 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:32:56.923920 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.923933 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:32:56.923946 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:32:56.923959 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:32:56.923972 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:32:56.923986 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:32:56.924000 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:32:56.924014 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:32:56.924028 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:32:56.924042 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:32:56.924057 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:32:56.924079 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:32:56.924092 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:32:56.924103 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:32:56.924111 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:32:56.924482 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 20:32:56.924500 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:32:56.924509 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:32:56.924517 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:32:56.924528 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 20:32:56.924535 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:32:56.924542 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:32:56.924558 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 20:32:56.924572 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:32:56.924634 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 20:32:56.924647 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179401" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:32:56.924679 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:32:56.924714 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 20:32:56.924726 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 20:32:56.924733 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 20:32:56.924741 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 20:32:56.924749 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179401" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:32:56.924762 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:32:56.924769 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:32:56.924774 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:32:56.924786 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:32:56.924795 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:32:56.924800 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 20:32:56.924824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.924833 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:32:56.924838 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.924862 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:32:56.924867 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 20:32:56.924872 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 20:32:56.924875 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 20:32:56.924880 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 20:32:56.924883 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 20:32:56.924888 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 20:32:56.924892 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 20:32:56.924899 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179401" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:32:56.924909 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:32:56.924915 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:32:56.924919 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:32:56.924925 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:32:56.924931 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:32:56.924935 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:32:56.924960 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:32:56.924967 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:32:56.924972 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:32:56.924977 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:32:56.924981 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:32:56.924992 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:32:56.924999 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:32:56.925004 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:32:56.925008 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:32:56.925015 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179401" 2019-02-19 20:32:56.925022 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:32:56.925026 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:32:56.925031 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:32:56.925037 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:32:56.925042 wsdl: in serializeType: returning: 179401 2019-02-19 20:32:56.925048 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:32:56.925055 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:32:56.925059 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:32:56.925063 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:32:56.925068 wsdl: in serializeType: returning: 179401 2019-02-19 20:32:56.925073 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179401 2019-02-19 20:32:56.925093 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179401 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 20:32:56.925098 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 20:32:56.925104 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2992"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 20:32:56.925118 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 20:32:56.925124 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179401 2019-02-19 20:32:56.925135 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 20:32:56.925209 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 20:32:56.925148 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:32:56.925159 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:32:56.925164 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:32:56.925169 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:32:56.925172 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:32:56.925179 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:32:56.925189 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:32:56.925197 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:32:56.925203 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:32:56.925216 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 20:32:56.925227 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:32:56.925234 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:32:56.932736 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:32:56.932768 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:32:56.932785 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 20:32:56.932791 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 20:32:56.932801 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:32:56.932807 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:32:56.932811 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:32:56.932816 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:32:56.932822 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 20:32:56.932849 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 20:32:56.942580 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 20:32:56.942629 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 20:32:56.942640 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:32:56.942650 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:32:56.942660 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:32:56.942670 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:32:56.942681 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:32:56.942690 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:32:56.942707 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:32:56.942717 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:32:39 GMT 2019-02-19 20:32:56.942729 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:32:56.942738 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 20:32:56.942748 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:32:56.942764 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 20:32:56.942803 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 20:32:56.942818 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 20:32:56.942833 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:32:56.942841 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 20:32:56.942850 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 20:32:56.942900 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:32:56.942916 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:32:56.942925 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:32:56.942961 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:32:56.942972 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 19:32:39 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 20:32:56.943020 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 20:32:56.943034 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 20:32:56.943063 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 20:32:56.943073 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 20:32:56.943209 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 20:32:56.943374 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 20:32:56.943384 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 20:32:56.943397 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 20:32:56.943421 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:32:56.943457 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 20:32:56.943551 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 20:32:56.943589 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:32:56.943607 nusoap_client: got fault 2019-02-19 20:32:56.943618 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 20:32:56.943627 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 20:32:56.943635 nusoap_client: detail =