Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 164.10Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
466010-0004 Model turbiny: TM54
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T2399
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 22 Aug 2019 18:29:20 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-22 20:29:23.642167 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-22 20:29:23.642282 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:29:23.642303 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179401" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-22 20:29:23.642319 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:29:23.642329 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-22 20:29:23.642338 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-22 20:29:23.642356 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-22 20:29:23.642364 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:29:23.642373 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:29:23.642382 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-22 20:29:23.642390 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 20:29:23.642400 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 20:29:23.642407 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 20:29:23.642412 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 20:29:23.642416 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 20:29:23.642420 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-22 20:29:23.642435 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:29:23.642604 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:29:23.642616 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 20:29:23.642621 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-22 20:29:23.642627 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-22 20:29:23.642641 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 20:29:23.642649 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 20:29:23.650897 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 20:29:23.650922 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 20:29:23.650934 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-22 20:29:23.650941 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:29:23.650946 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:29:23.650951 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-22 20:29:23.650955 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-22 20:29:23.650999 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-22 20:29:23.678690 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-22 20:29:23.678729 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-22 20:29:23.678736 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 20:29:23.678742 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 20:29:23.678747 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 20:29:23.678752 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 20:29:23.678758 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 20:29:23.678765 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 20:29:23.678770 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 20:29:23.678776 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 18:29:20 GMT 2019-08-22 20:29:23.678781 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 20:29:23.678786 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-22 20:29:23.678792 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 20:29:23.678857 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-22 20:29:23.678892 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-22 20:29:23.678922 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-22 20:29:23.686426 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:29:23.686452 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.686478 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.686580 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.686628 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.686641 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.686698 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.694782 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-22 20:29:23.694913 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-22 20:29:23.694988 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-08-22 20:29:23.703025 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:29:23.703079 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:29:23.703110 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.703135 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.703173 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.703199 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.703224 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.703259 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.703342 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:29:23.703424 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:29:23.703506 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:29:23.703645 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:29:23.703759 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-22 20:29:23.703887 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-08-22 20:29:23.711529 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:29:23.711602 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-22 20:29:23.711647 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:29:23.711677 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.711709 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.711737 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.711782 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.711810 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.711823 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.711890 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:29:23.711917 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.711948 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.711982 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.712010 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.712175 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-22 20:29:23.712209 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-22 20:29:23.712234 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.712270 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.712305 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-22 20:29:23.712344 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.712378 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.712400 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.712449 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.712466 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.712492 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.712517 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.712557 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.712586 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-22 20:29:23.712647 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-08-22 20:29:23.712661 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 20:29:23.712667 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-22 20:29:23.712757 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-22 20:29:23.712799 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 20:29:23.712816 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 20:29:23.712824 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 20:29:23.712845 wsdl: got WSDL URL 2019-08-22 20:29:23.712850 wsdl: Parse WSDL 2019-08-22 20:29:23.713331 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-22 20:29:23.713351 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-22 20:29:23.713416 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.713425 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-22 20:29:23.713447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.713477 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.713486 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.713505 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:29:23.713528 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.713535 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.713546 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:29:23.713565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.713601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.713614 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-22 20:29:23.713630 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.713637 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.713652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.713679 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:29:23.713686 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.713696 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-22 20:29:23.713710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.713726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.713736 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-22 20:29:23.713751 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.713757 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-22 20:29:23.713773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.713798 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.713805 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.713814 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:29:23.713832 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.713838 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.713847 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:29:23.713864 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.713870 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.713879 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 20:29:23.713892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.713914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.713924 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-22 20:29:23.713938 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.713945 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-22 20:29:23.713958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.713982 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:29:23.713989 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.713998 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-22 20:29:23.714011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.714025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.714035 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-22 20:29:23.714049 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.714055 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-22 20:29:23.714069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.714093 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.714099 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.714108 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:29:23.714125 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.714132 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.714140 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:29:23.714157 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.714163 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.714172 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 20:29:23.714189 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.714196 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.714204 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:29:23.714217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.714241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.714251 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:29:23.714265 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.714272 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.714288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.714310 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.714317 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.714330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.714356 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:29:23.714376 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:29:23.714392 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.714403 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:29:23.714413 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-22 20:29:23.714424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.714438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:29:23.714448 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 20:29:23.714462 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.714467 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-22 20:29:23.714481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.714504 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.714510 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.714520 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-22 20:29:23.714536 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.714543 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.714551 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-22 20:29:23.714568 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.714581 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.714597 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-22 20:29:23.714652 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.714659 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.714669 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:29:23.714681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.714723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.714745 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:29:23.714772 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.714783 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.714809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.714854 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:29:23.714866 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.714884 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-22 20:29:23.714907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.714952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.714976 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 20:29:23.715002 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.715013 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-22 20:29:23.715039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.715087 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.715100 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.715118 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:29:23.715143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.715166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.715180 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-22 20:29:23.715243 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.715250 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.715282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.715323 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.715335 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.715354 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-22 20:29:23.715379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.715404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.715424 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-22 20:29:23.715450 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.715461 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-22 20:29:23.715485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.715530 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.715542 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.715560 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:29:23.715596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.715623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.715643 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-22 20:29:23.715670 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.715681 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.715711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.715758 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.715771 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.715789 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-22 20:29:23.715814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.715840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.715860 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-22 20:29:23.715886 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.715896 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-22 20:29:23.715920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.715967 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.715980 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.715999 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 20:29:23.716031 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.716044 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.716061 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:29:23.716086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.716118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.716139 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-22 20:29:23.716165 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.716174 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.716195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.716235 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.716247 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.716262 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-22 20:29:23.716284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.716308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.716327 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-22 20:29:23.716352 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.716359 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-22 20:29:23.716390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.716430 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.716438 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.716462 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 20:29:23.716487 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.716494 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.716504 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:29:23.716536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.716567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.716595 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-22 20:29:23.716613 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.716619 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.716633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.716658 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.716664 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.716673 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-22 20:29:23.716686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.716702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.716716 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-22 20:29:23.716731 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.716737 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-22 20:29:23.716750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.716773 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.716780 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.716789 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:29:23.716801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.716815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.716825 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-22 20:29:23.716838 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.716844 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.716943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.716989 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.717001 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.717022 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-22 20:29:23.717036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.717052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.717073 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-22 20:29:23.717090 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.717096 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-22 20:29:23.717109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.717134 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.717141 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.717150 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:29:23.717163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.717177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.717187 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-22 20:29:23.717201 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.717207 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.717220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.717244 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:29:23.717251 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.717260 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-22 20:29:23.717273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.717287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.717297 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 20:29:23.717311 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.717317 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-22 20:29:23.717330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.717355 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.717462 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.717482 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 20:29:23.717561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.717598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.717618 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:29:23.717644 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.717655 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.717679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.717725 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.717739 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.717757 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-22 20:29:23.717781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.717800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.717811 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 20:29:23.717828 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.717834 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-22 20:29:23.717860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.717888 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.717895 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.717912 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-22 20:29:23.717947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.717964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.717974 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-22 20:29:23.717991 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.717997 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.718011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718036 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.718043 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718066 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-22 20:29:23.718079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.718103 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 20:29:23.718130 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718136 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-22 20:29:23.718195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718227 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.718234 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718244 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-22 20:29:23.718261 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.718268 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718277 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-22 20:29:23.718290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.718319 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:29:23.718333 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718339 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.718352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718376 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:29:23.718383 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718393 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-22 20:29:23.718406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.718430 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 20:29:23.718444 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718482 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 20:29:23.718522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718561 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.718569 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718586 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:29:23.718601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.718627 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.718643 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718649 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.718663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718690 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.718699 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718714 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 20:29:23.718729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.718756 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:29:23.718772 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718778 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-22 20:29:23.718791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718818 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:29:23.718825 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718835 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 20:29:23.718849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.718875 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:29:23.718894 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718900 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.718914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718963 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718972 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.718989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719015 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:29:23.719035 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:29:23.719056 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719068 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:29:23.719078 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-22 20:29:23.719091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:29:23.719141 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:29:23.719158 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719165 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-22 20:29:23.719187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719213 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:29:23.719220 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719230 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 20:29:23.719243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.719269 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-22 20:29:23.719284 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719290 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.719304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719327 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719334 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719371 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:29:23.719391 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:29:23.719408 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719419 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:29:23.719429 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-22 20:29:23.719441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:29:23.719465 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-22 20:29:23.719480 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719486 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-22 20:29:23.719500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719526 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:29:23.719533 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719542 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-22 20:29:23.719556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.719594 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-22 20:29:23.719610 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719616 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.719630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719654 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719661 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719697 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:29:23.719723 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:29:23.719740 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719751 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:29:23.719761 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-22 20:29:23.719774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:29:23.719803 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:29:23.719818 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719825 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-22 20:29:23.719859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719889 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.719897 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719907 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-22 20:29:23.719941 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.719950 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719961 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-22 20:29:23.719980 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.719987 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.719997 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-22 20:29:23.720015 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.720022 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720031 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 20:29:23.720049 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.720055 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720065 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 20:29:23.720082 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.720089 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720099 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-22 20:29:23.720116 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.720123 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720132 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:29:23.720145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.720196 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-22 20:29:23.720213 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720219 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.720234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720260 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.720267 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720276 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-22 20:29:23.720290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.720316 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-22 20:29:23.720331 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720337 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-22 20:29:23.720351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720376 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.720383 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720392 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 20:29:23.720410 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.720417 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720426 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:29:23.720444 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.720451 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720460 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 20:29:23.720473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.720506 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-22 20:29:23.720521 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720527 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.720541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720565 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.720572 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720588 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-22 20:29:23.720602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.720628 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-22 20:29:23.720643 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720650 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 20:29:23.720664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720689 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.720696 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720710 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:29:23.720725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.720751 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.720773 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720780 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.720795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720820 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.720828 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720837 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 20:29:23.720851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.720876 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:29:23.720891 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720897 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-22 20:29:23.720910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720936 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.720943 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720952 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-22 20:29:23.720970 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.720977 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.720986 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:29:23.721003 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.721011 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.721020 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 20:29:23.721033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.721082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.721097 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.721114 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.721120 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.721135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.721161 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.721168 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.721177 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-22 20:29:23.721191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.721206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.721216 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:29:23.721231 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.721237 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-22 20:29:23.721251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.721276 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.721283 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.721292 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 20:29:23.721310 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.721316 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.721326 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:29:23.721343 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.721350 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.721360 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:29:23.721378 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.721385 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.721394 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 20:29:23.721412 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.721418 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.721428 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 20:29:23.721441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.721471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.721482 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:29:23.721497 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.721503 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.721517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.721542 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:29:23.721549 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.721559 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-22 20:29:23.721572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.721593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.721604 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 20:29:23.721620 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:29:23.721651 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-22 20:29:23.721658 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:29:23.721668 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-22 20:29:23.721682 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:29:23.721698 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.721717 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:29:23.721743 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.721750 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:29:23.721759 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:29:23.721778 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:29:23.721784 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:29:23.721794 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-22 20:29:23.721812 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:29:23.721819 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:29:23.721828 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-22 20:29:23.721846 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:29:23.721853 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:29:23.721862 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 20:29:23.721880 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:29:23.721887 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:29:23.721896 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-22 20:29:23.721914 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:29:23.721921 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:29:23.721930 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-22 20:29:23.721947 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.721955 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:29:23.721965 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.721982 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.722001 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:29:23.722010 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:29:23.722027 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.722034 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:29:23.722043 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-22 20:29:23.722060 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.722066 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:29:23.722075 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:29:23.722092 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.722098 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:29:23.722107 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:29:23.722119 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-22 20:29:23.722173 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.722191 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.722233 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 20:29:23.722253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.722279 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.722286 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.722295 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:29:23.722317 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.722324 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.722333 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 20:29:23.722351 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.722358 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.722367 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 20:29:23.722384 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.722391 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.722400 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 20:29:23.722413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.722439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.722450 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.722465 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.722471 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.722486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.722510 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.722517 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.722526 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-22 20:29:23.722540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.722554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.722564 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 20:29:23.722595 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.722626 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.722633 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.722643 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.722657 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.722673 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.722688 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.722719 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.722727 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.722738 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 20:29:23.722756 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.722763 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.722773 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 20:29:23.722790 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.722797 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.722806 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 20:29:23.722824 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.722831 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.722840 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 20:29:23.722858 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:29:23.722865 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.722874 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 20:29:23.722896 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:29:23.722903 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.722913 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 20:29:23.722931 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.722938 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.722948 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:29:23.722965 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.722972 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.722982 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 20:29:23.723012 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.723025 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.723034 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 20:29:23.723052 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.723058 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.723067 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:29:23.723084 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.723091 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.723100 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:29:23.723113 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.723165 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.723182 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.723188 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 20:29:23.723203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.723227 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.723234 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.723243 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 20:29:23.723261 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.723267 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.723276 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:29:23.723293 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.723299 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.723308 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 20:29:23.723324 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:29:23.723331 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.723339 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-22 20:29:23.723352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.723378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.723388 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.723403 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.723409 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.723422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.723446 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.723453 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.723462 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-22 20:29:23.723475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.723489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.723499 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 20:29:23.723512 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.723538 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.723545 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.723554 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.723567 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.723618 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.723639 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.723665 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.723673 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.723682 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 20:29:23.723709 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.723717 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.723727 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-22 20:29:23.723754 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.723761 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.723770 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-22 20:29:23.723788 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.723794 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.723804 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-22 20:29:23.723821 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:29:23.723828 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.723838 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 20:29:23.723855 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:29:23.723862 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.723871 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 20:29:23.723888 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.723895 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.723904 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:29:23.723922 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.723928 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.723937 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-22 20:29:23.723955 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.723961 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.723971 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-22 20:29:23.723989 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:29:23.723995 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.724004 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-22 20:29:23.724021 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.724033 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.724042 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:29:23.724060 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.724066 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.724076 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:29:23.724089 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.724146 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.724162 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:29:23.724203 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:29:23.724210 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:29:23.724219 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:29:23.724232 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:29:23.724247 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.724261 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:29:23.724284 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.724291 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:29:23.724301 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-22 20:29:23.724318 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.724325 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:29:23.724347 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-22 20:29:23.724366 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.724372 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:29:23.724381 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 20:29:23.724399 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.724406 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:29:23.724415 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-22 20:29:23.724473 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.724481 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:29:23.724491 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-22 20:29:23.724510 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:29:23.724516 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:29:23.724526 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-22 20:29:23.724548 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.724554 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:29:23.724564 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-22 20:29:23.724588 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:29:23.724595 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:29:23.724606 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-22 20:29:23.724624 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:29:23.724631 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:29:23.724641 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-22 20:29:23.724659 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:29:23.724665 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:29:23.724674 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-22 20:29:23.724692 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:29:23.724699 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:29:23.724714 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-22 20:29:23.724733 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:29:23.724746 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:29:23.724762 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-22 20:29:23.724780 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.724787 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:29:23.724797 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:29:23.724814 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.724821 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:29:23.724831 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-22 20:29:23.724844 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-22 20:29:23.724911 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.724931 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.724938 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-22 20:29:23.724957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.724984 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.725003 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.725013 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-22 20:29:23.725026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.725041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.725051 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:29:23.725066 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.725072 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.725085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.725109 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:29:23.725116 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.725125 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-22 20:29:23.725138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.725153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.725163 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 20:29:23.725177 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.725183 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-22 20:29:23.725201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.725225 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.725232 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.725241 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:29:23.725258 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.725265 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.725274 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 20:29:23.725290 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.725297 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.725306 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 20:29:23.725323 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:29:23.725329 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.725339 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 20:29:23.725365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.725391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.725401 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-22 20:29:23.725416 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.725423 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.725441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.725467 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:29:23.725474 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.725484 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-22 20:29:23.725498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.725513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.725523 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-22 20:29:23.725536 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:29:23.725565 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-22 20:29:23.725572 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:29:23.725588 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-22 20:29:23.725602 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:29:23.725619 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.725634 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-22 20:29:23.725659 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.725666 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 20:29:23.725676 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-22 20:29:23.725693 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.725701 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-22 20:29:23.725714 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-22 20:29:23.725733 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.725745 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 20:29:23.725760 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-22 20:29:23.725778 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-22 20:29:23.725785 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-22 20:29:23.725795 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-22 20:29:23.725812 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.725819 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-22 20:29:23.725829 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-22 20:29:23.725846 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.725853 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-22 20:29:23.725862 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-22 20:29:23.725880 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.725887 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-22 20:29:23.725896 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:29:23.725914 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:29:23.725920 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-22 20:29:23.725930 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-22 20:29:23.725947 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:29:23.725954 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-22 20:29:23.725963 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-22 20:29:23.725981 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.725988 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-22 20:29:23.725997 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:29:23.726010 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-22 20:29:23.726060 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.726079 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.726090 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-22 20:29:23.726110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.726136 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.726143 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.726153 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:29:23.726179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.726194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.726205 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-22 20:29:23.726219 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.726261 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.726278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.726309 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:29:23.726317 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.726327 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-22 20:29:23.726341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.726362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.726379 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-22 20:29:23.726394 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-22 20:29:23.726421 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:29:23.726429 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 20:29:23.726439 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-22 20:29:23.726456 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:29:23.726463 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-22 20:29:23.726473 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-22 20:29:23.726490 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:29:23.726497 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-22 20:29:23.726507 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-22 20:29:23.726520 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-22 20:29:23.726544 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.726559 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.726566 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 20:29:23.726590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.726617 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.726626 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.726642 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:29:23.726673 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.726684 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.726702 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-22 20:29:23.726736 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.726748 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.726766 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-22 20:29:23.726791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.726833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.726853 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.726880 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.726891 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.726915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.726960 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.726973 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.726991 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-22 20:29:23.727017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.727042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.727061 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 20:29:23.727091 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.727156 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.727169 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.727188 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.727213 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.727240 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.727267 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.727309 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.727318 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.727354 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-22 20:29:23.727387 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.727395 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.727419 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-22 20:29:23.727448 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.727457 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.727481 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-22 20:29:23.727516 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.727529 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.727547 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-22 20:29:23.727595 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:29:23.727607 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.727625 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-22 20:29:23.727657 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.727670 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.727697 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-22 20:29:23.727730 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.727742 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.727760 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-22 20:29:23.727794 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.727806 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.727824 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-22 20:29:23.727858 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.727871 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.727889 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-22 20:29:23.727916 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.728015 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.728050 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.728061 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-22 20:29:23.728094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.728142 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.728155 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.728173 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-22 20:29:23.728205 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.728217 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.728235 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:29:23.728268 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.728280 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.728297 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:29:23.728329 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.728342 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.728360 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 20:29:23.728392 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.728404 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.728422 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-22 20:29:23.728448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.728498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.728521 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:29:23.728545 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.728555 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.728592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.728646 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.728656 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.728682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.728794 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:29:23.728886 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:29:23.729012 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.729033 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:29:23.729048 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-22 20:29:23.729083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.729119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-22 20:29:23.729143 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 20:29:23.729168 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.729175 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-22 20:29:23.729191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.729217 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.729224 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.729255 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-22 20:29:23.729273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.729290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.729300 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-22 20:29:23.729316 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.729323 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.729343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.729369 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 20:29:23.729377 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.729387 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-22 20:29:23.729400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.729415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.729425 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-22 20:29:23.729440 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.729446 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-22 20:29:23.729460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.729486 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.729493 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.729502 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:29:23.729516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.729531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.729554 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-22 20:29:23.729569 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.729591 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.729624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.729651 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:29:23.729659 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.729668 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-22 20:29:23.729682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.729698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.729714 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 20:29:23.729729 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:29:23.729758 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-22 20:29:23.729765 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:29:23.729775 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-22 20:29:23.729788 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:29:23.729804 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.729819 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:29:23.729845 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.729852 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:29:23.729862 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-22 20:29:23.729880 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.729887 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:29:23.729896 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-22 20:29:23.729914 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.729921 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:29:23.729930 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-22 20:29:23.729948 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.729955 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:29:23.729969 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-22 20:29:23.730008 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.730015 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:29:23.730025 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-22 20:29:23.730048 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:29:23.730055 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:29:23.730065 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-22 20:29:23.730082 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:29:23.730089 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:29:23.730098 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-22 20:29:23.730114 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-22 20:29:23.730121 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:29:23.730130 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-22 20:29:23.730147 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:29:23.730153 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:29:23.730163 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-22 20:29:23.730180 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.730186 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:29:23.730195 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-22 20:29:23.730212 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.730220 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:29:23.730229 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-22 20:29:23.730246 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.730252 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:29:23.730261 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-22 20:29:23.730278 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.730284 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:29:23.730293 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-22 20:29:23.730306 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-22 20:29:23.730366 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.730384 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.730391 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-22 20:29:23.730411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.730436 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.730443 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.730452 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-22 20:29:23.730465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.730480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.730490 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:29:23.730504 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.730510 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.730524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.730547 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.730554 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.730563 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-22 20:29:23.730609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.730626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.730636 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 20:29:23.730652 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.730658 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 20:29:23.730673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.730698 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.730709 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.730720 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-22 20:29:23.730745 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.730753 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.730767 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-22 20:29:23.730785 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.730792 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.730802 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-22 20:29:23.730820 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.730826 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.730836 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-22 20:29:23.730849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.730875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.730886 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.730901 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.730907 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.730921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.730946 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.730953 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.730963 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-22 20:29:23.730976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.731003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.731014 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 20:29:23.731035 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.731066 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.731074 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.731083 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.731099 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.731114 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.731127 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.731152 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.731159 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.731168 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-22 20:29:23.731185 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.731192 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.731201 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-22 20:29:23.731218 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.731224 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.731233 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-22 20:29:23.731250 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:29:23.731258 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.731267 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-22 20:29:23.731284 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.731290 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.731299 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-22 20:29:23.731316 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.731323 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.731332 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-22 20:29:23.731349 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 20:29:23.731355 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.731368 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-22 20:29:23.731382 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.731419 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.731435 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.731441 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-22 20:29:23.731455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.731478 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.731485 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.731494 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-22 20:29:23.731511 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.731517 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.731526 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-22 20:29:23.731543 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.731550 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.731559 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-22 20:29:23.731603 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.731611 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.731626 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-22 20:29:23.731645 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.731652 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.731662 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-22 20:29:23.731680 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.731686 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.731696 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-22 20:29:23.731718 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.731726 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.731736 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-22 20:29:23.731754 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.731760 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.731770 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-22 20:29:23.731783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.731824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.731835 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:29:23.731850 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.731856 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-22 20:29:23.731889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.731914 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:29:23.731921 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.731931 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-22 20:29:23.731944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.731958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.731968 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 20:29:23.731987 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-22 20:29:23.731994 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-22 20:29:23.732004 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-22 20:29:23.732019 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.732024 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-22 20:29:23.732037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.732060 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:29:23.732079 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-22 20:29:23.732095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.732105 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-22 20:29:23.732115 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-22 20:29:23.732132 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.732138 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-22 20:29:23.732152 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-22 20:29:23.732169 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-22 20:29:23.732175 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-22 20:29:23.732185 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-22 20:29:23.732201 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:29:23.732208 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-22 20:29:23.732217 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:29:23.732233 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.732240 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-22 20:29:23.732249 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.732265 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.732271 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-22 20:29:23.732280 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.732297 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:29:23.732303 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-22 20:29:23.732312 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:29:23.732329 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:29:23.732335 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-22 20:29:23.732344 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:29:23.732361 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:29:23.732367 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-22 20:29:23.732376 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-22 20:29:23.732392 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.732398 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-22 20:29:23.732408 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.732424 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-22 20:29:23.732430 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-22 20:29:23.732439 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-22 20:29:23.732455 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:29:23.732461 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-22 20:29:23.732492 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:29:23.732511 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.732518 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-22 20:29:23.732531 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.732548 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-22 20:29:23.732554 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-22 20:29:23.732564 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-22 20:29:23.732591 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-22 20:29:23.732629 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-22 20:29:23.732658 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-22 20:29:23.732685 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:29:23.732717 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-22 20:29:23.732745 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:29:23.732772 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-22 20:29:23.732799 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:29:23.732826 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-22 20:29:23.732853 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-22 20:29:23.732893 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-22 20:29:23.732919 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-22 20:29:23.732944 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-22 20:29:23.732970 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-22 20:29:23.732995 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-22 20:29:23.733021 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-22 20:29:23.733046 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-22 20:29:23.733072 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-22 20:29:23.733111 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-22 20:29:23.733138 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-22 20:29:23.733165 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-22 20:29:23.733205 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:29:23.733234 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-22 20:29:23.733261 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-22 20:29:23.733288 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-22 20:29:23.733499 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:29:23.733526 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-22 20:29:23.733551 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.733603 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:29:23.733633 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:29:23.733659 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:29:23.733686 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-22 20:29:23.733718 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-22 20:29:23.733747 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-22 20:29:23.733774 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-22 20:29:23.733800 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-22 20:29:23.733827 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-22 20:29:23.733853 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-22 20:29:23.733893 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-22 20:29:23.733919 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.733945 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:29:23.733971 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.733997 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-22 20:29:23.734024 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:29:23.734057 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-22 20:29:23.734083 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.734108 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-22 20:29:23.734134 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.734159 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-22 20:29:23.734185 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:29:23.734210 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-22 20:29:23.734240 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-22 20:29:23.734338 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-22 20:29:23.734371 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-22 20:29:23.734398 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-22 20:29:23.734424 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.734450 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-22 20:29:23.734482 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:29:23.734509 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-22 20:29:23.734571 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-22 20:29:23.734614 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-22 20:29:23.734650 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-22 20:29:23.734677 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-22 20:29:23.734708 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:29:23.734739 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-22 20:29:23.734767 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.734794 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-22 20:29:23.734821 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:29:23.734847 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-22 20:29:23.734887 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.734905 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.734930 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:29:23.734975 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.735014 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.735033 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.735058 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:29:23.735084 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.735100 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.735116 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.735131 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.735163 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:29:23.735188 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.735204 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.735220 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.735236 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.735261 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:29:23.735286 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.735311 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:29:23.735336 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.735362 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:29:23.735386 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.735403 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.735428 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:29:23.735454 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.735470 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.735514 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:29:23.735541 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.735598 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:29:23.735626 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.735657 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:29:23.735683 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.735717 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:29:23.735745 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.735772 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:29:23.735798 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.735815 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.735841 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:29:23.735880 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.735906 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:29:23.735931 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.735962 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:29:23.735987 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736013 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:29:23.736038 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736072 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:29:23.736098 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736115 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736130 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736146 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736161 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736177 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736192 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736218 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:29:23.736243 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736259 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736274 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736299 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:29:23.736324 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736350 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:29:23.736375 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736391 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736407 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736432 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:29:23.736457 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736473 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736489 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736505 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736521 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736546 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:29:23.736582 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736600 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736616 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736634 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736659 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.736685 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736703 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736723 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736740 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736766 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.736791 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736817 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:29:23.736842 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736858 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736874 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736890 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736915 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:29:23.736940 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.736965 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:29:23.736990 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737006 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737022 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737047 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.737072 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737088 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737104 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737120 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737136 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737161 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:29:23.737195 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737220 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 20:29:23.737247 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737273 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:29:23.737298 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737338 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:29:23.737366 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737396 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737412 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737429 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737455 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.737482 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737498 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737515 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737531 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737548 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737564 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737588 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737606 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737632 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 20:29:23.737658 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737674 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737705 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:29:23.737736 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737752 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737769 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737795 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:29:23.737821 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737838 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737859 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737876 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737902 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:29:23.737928 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737945 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737961 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.737977 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.738003 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:29:23.738029 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.738056 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:29:23.738082 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.738109 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:29:23.738134 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.738151 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.738177 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:29:23.738203 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.738219 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.738245 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:29:23.738271 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.738301 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:29:23.738328 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.738354 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:29:23.738380 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.738409 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:29:23.738436 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.738484 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-22 20:29:23.738521 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.738538 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.738564 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-22 20:29:23.738605 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.738643 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:29:23.738672 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.738699 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:29:23.738730 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.738757 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:29:23.738782 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.738809 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:29:23.738835 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.738853 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.738879 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.738897 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.738953 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.738974 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.738991 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.739018 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:29:23.739048 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.739065 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.739095 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.739120 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:29:23.739145 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.739170 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:29:23.739205 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.739236 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.739267 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.739317 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:29:23.739365 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.739396 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.739426 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.739457 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.739495 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.739549 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-22 20:29:23.739611 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.739666 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.739704 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.739754 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.739804 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.739850 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.739887 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.739921 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.739954 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.740011 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.740079 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.740130 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-22 20:29:23.740179 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.740212 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.740244 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.740275 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.740326 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-22 20:29:23.740378 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.740429 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-22 20:29:23.740479 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.740511 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.740542 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.740603 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.740674 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.740707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.740749 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.740783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.740824 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.740871 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-22 20:29:23.740924 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.740970 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-22 20:29:23.741024 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.741092 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-22 20:29:23.741143 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.741185 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-22 20:29:23.741244 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.741273 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.741301 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.741330 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.741384 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.741422 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.741439 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.741455 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.741471 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.741488 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.741503 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.741519 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.741535 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-22 20:29:23.741560 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-22 20:29:23.741611 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-22 20:29:23.741695 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:29:23.741759 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:29:23.741811 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:29:23.741861 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:29:23.741909 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-22 20:29:23.741959 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-22 20:29:23.742008 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-22 20:29:23.742062 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-22 20:29:23.742123 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:29:23.742169 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:29:23.742418 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:29:23.742469 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:29:23.742516 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.742564 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:29:23.742635 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:29:23.742685 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:29:23.742740 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:29:23.742790 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:29:23.742839 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.742888 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.742937 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:29:23.742987 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.743093 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.743146 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:29:23.743192 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-22 20:29:23.743239 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:29:23.743290 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.743336 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:29:23.743384 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-22 20:29:23.743432 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:29:23.743482 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:29:23.743534 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.743591 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:29:23.743661 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-22 20:29:23.743717 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:29:23.743767 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:29:23.743816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:29:23.743865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:29:23.743912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-22 20:29:23.743961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-22 20:29:23.744009 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-22 20:29:23.744059 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-22 20:29:23.744121 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:29:23.744212 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:29:23.744261 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:29:23.744342 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:29:23.744392 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.744441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:29:23.744490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:29:23.744540 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:29:23.744596 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:29:23.744654 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:29:23.744706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.744758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.744855 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:29:23.744916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.744970 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.745023 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:29:23.745083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-22 20:29:23.745135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:29:23.745183 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.745230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:29:23.745278 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-22 20:29:23.745330 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:29:23.745381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:29:23.745427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.745475 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:29:23.745531 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-22 20:29:23.745599 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:29:23.745654 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:29:23.745708 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:29:23.745760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:29:23.745807 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-22 20:29:23.745855 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-22 20:29:23.745908 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-22 20:29:23.745957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-22 20:29:23.746005 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:29:23.746052 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:29:23.746118 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:29:23.746165 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:29:23.746211 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.746258 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:29:23.746304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:29:23.746351 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:29:23.746400 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:29:23.746447 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:29:23.746493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.746545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.746620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:29:23.746670 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.746729 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.746782 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:29:23.746830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-22 20:29:23.746883 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:29:23.746934 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.746988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:29:23.747043 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-22 20:29:23.747105 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:29:23.747157 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:29:23.747203 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.747251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:29:23.747307 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 20:29:23.747334 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:29:23.747395 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:29:23.747450 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:29:23.747503 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:29:23.747562 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:29:23.747636 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:29:23.747691 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:29:23.747752 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:29:23.747807 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:29:23.747863 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:29:23.747930 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:29:23.747983 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:29:23.748035 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:29:23.748088 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.748140 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:29:23.748193 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:29:23.748245 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:29:23.748333 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:29:23.748387 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:29:23.748439 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.748492 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.748544 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:29:23.748621 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.748712 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.748774 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:29:23.748835 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:29:23.748889 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:29:23.748944 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.748998 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:29:23.749063 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:29:23.749115 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:29:23.749168 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:29:23.749220 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.749273 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:29:23.749334 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-22 20:29:23.749357 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:29:23.749410 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:29:23.749463 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:29:23.749517 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:29:23.749594 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:29:23.749666 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:29:23.749729 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:29:23.749784 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:29:23.749839 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:29:23.749895 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:29:23.749950 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:29:23.750018 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:29:23.750086 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:29:23.750140 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.750193 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:29:23.750246 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:29:23.750299 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:29:23.750352 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:29:23.750404 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:29:23.750471 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.750524 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.750597 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:29:23.750886 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.750943 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.751011 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:29:23.751068 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:29:23.751139 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:29:23.751206 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.751261 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:29:23.751314 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:29:23.751372 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:29:23.751426 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:29:23.751519 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.751666 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:29:23.751792 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-22 20:29:23.751838 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:29:23.751941 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:29:23.752072 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:29:23.752162 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:29:23.752284 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:29:23.752402 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:29:23.752504 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:29:23.752638 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:29:23.752763 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:29:23.752867 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:29:23.752956 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:29:23.753031 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:29:23.753128 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:29:23.753181 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.753236 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:29:23.753287 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:29:23.753356 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:29:23.753438 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:29:23.753490 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:29:23.753540 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.753599 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.753649 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:29:23.753701 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.753757 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.753807 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:29:23.753865 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:29:23.753931 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:29:23.754019 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.754091 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:29:23.754142 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:29:23.754192 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:29:23.754241 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:29:23.754291 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.754370 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:29:23.754431 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-22 20:29:23.754474 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-22 20:29:23.754556 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-22 20:29:23.754636 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:29:23.754689 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:29:23.754746 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-22 20:29:23.755074 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-22 20:29:23.755127 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-22 20:29:23.755191 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-22 20:29:23.755240 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-22 20:29:23.755291 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-22 20:29:23.755359 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:29:23.755413 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-22 20:29:23.755505 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:29:23.755560 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.755634 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:29:23.755687 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-22 20:29:23.755745 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-22 20:29:23.755798 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-22 20:29:23.755849 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-22 20:29:23.755916 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.755972 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.756040 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:29:23.756092 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.756142 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.756191 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:29:23.756241 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-22 20:29:23.756291 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-22 20:29:23.756340 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.756391 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:29:23.756440 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-22 20:29:23.756494 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-22 20:29:23.756545 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:29:23.756606 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.756672 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:29:23.756740 wsdl: current service: Service1 2019-08-22 20:29:23.756758 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-22 20:29:23.756789 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-22 20:29:23.756821 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-22 20:29:23.756856 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-22 20:29:23.756888 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-22 20:29:23.756911 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:29:23.756932 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:29:23.756942 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:29:23.756951 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:29:23.756961 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:29:23.756969 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:29:23.756979 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:29:23.757001 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:29:23.757010 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:29:23.757039 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:29:23.757058 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:29:23.757067 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:29:23.757075 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:29:23.757084 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.757098 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:29:23.757123 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:29:23.757132 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:29:23.757140 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:29:23.757149 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:29:23.757157 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.757169 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.757178 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:29:23.757186 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.757204 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.757211 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:29:23.757219 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:29:23.757240 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:29:23.757249 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.757257 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:29:23.757265 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:29:23.757274 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:29:23.757282 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:29:23.757291 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.757299 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:29:23.757308 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:29:23.757319 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:29:23.757328 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:29:23.757337 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:29:23.757346 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:29:23.757357 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:29:23.757365 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:29:23.757373 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:29:23.757381 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:29:23.757389 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:29:23.757397 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:29:23.757405 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:29:23.757412 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:29:23.757420 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.757428 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:29:23.757436 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:29:23.757444 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:29:23.757451 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:29:23.757459 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:29:23.757467 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.757474 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.757482 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:29:23.757490 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.757497 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.757505 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:29:23.757513 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:29:23.757520 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:29:23.757528 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.757536 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:29:23.757543 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:29:23.757551 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:29:23.757559 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:29:23.757566 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.757582 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:29:23.757591 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:29:23.757603 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:29:23.757610 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:29:23.757623 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:29:23.757631 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:29:23.757639 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:29:23.757646 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:29:23.757653 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:29:23.757661 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:29:23.757668 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:29:23.757675 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:29:23.757683 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:29:23.757690 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:29:23.757698 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.757710 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:29:23.757719 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:29:23.757727 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:29:23.757735 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:29:23.757742 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:29:23.757749 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.757756 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.757765 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:29:23.757773 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.757780 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.757787 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:29:23.757794 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:29:23.757801 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:29:23.757809 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.757816 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:29:23.757823 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:29:23.757831 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:29:23.757838 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:29:23.757844 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.757851 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:29:23.757859 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-22 20:29:23.757868 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-22 20:29:23.757875 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-22 20:29:23.757883 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-22 20:29:23.757891 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-22 20:29:23.757898 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-22 20:29:23.757905 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-22 20:29:23.757913 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-22 20:29:23.757922 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-22 20:29:23.757929 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-22 20:29:23.757936 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-22 20:29:23.757943 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-22 20:29:23.757950 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-22 20:29:23.757957 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.757964 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-22 20:29:23.757972 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-22 20:29:23.757980 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-22 20:29:23.757999 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-22 20:29:23.758006 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-22 20:29:23.758013 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.758020 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-22 20:29:23.758031 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-22 20:29:23.758039 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-22 20:29:23.758046 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-22 20:29:23.758052 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-22 20:29:23.758059 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-22 20:29:23.758065 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-22 20:29:23.758072 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-22 20:29:23.758079 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-22 20:29:23.758086 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-22 20:29:23.758093 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-22 20:29:23.758100 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-22 20:29:23.758107 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-22 20:29:23.758114 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-22 20:29:23.758358 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-22 20:29:23.758369 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 20:29:23.758374 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 20:29:23.758379 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-22 20:29:23.758386 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-22 20:29:23.758390 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 20:29:23.758395 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-22 20:29:23.758404 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-22 20:29:23.758414 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 20:29:23.758483 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-22 20:29:23.758491 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179401" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 20:29:23.758508 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-22 20:29:23.758530 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-22 20:29:23.758538 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-22 20:29:23.758542 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-22 20:29:23.758546 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-22 20:29:23.758552 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179401" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 20:29:23.758591 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:29:23.758600 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:29:23.758606 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:29:23.758619 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 20:29:23.758629 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-22 20:29:23.758634 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-22 20:29:23.758660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.758670 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 20:29:23.758675 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.758699 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 20:29:23.758709 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-22 20:29:23.758714 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-22 20:29:23.758718 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-22 20:29:23.758723 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-22 20:29:23.758727 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-22 20:29:23.758732 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-22 20:29:23.758737 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-22 20:29:23.758748 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179401" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-22 20:29:23.758759 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:29:23.758767 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:29:23.758771 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-22 20:29:23.758778 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-22 20:29:23.758784 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-22 20:29:23.758789 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-22 20:29:23.758813 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-22 20:29:23.758819 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:29:23.758824 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:29:23.758831 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:29:23.758835 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-22 20:29:23.758847 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 20:29:23.758854 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:29:23.758859 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 20:29:23.758864 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 20:29:23.758871 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179401" 2019-08-22 20:29:23.758878 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:29:23.758882 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 20:29:23.758888 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:29:23.758897 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:29:23.758903 wsdl: in serializeType: returning: 179401 2019-08-22 20:29:23.758909 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-22 20:29:23.758917 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-22 20:29:23.758921 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-22 20:29:23.758925 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-22 20:29:23.758930 wsdl: in serializeType: returning: 179401 2019-08-22 20:29:23.758935 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179401 2019-08-22 20:29:23.758957 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179401 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-22 20:29:23.758962 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-22 20:29:23.758968 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5596"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-22 20:29:23.758983 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-22 20:29:23.759002 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179401 2019-08-22 20:29:23.759104 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-22 20:29:23.759187 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-22 20:29:23.759122 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-22 20:29:23.759134 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-22 20:29:23.759140 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-22 20:29:23.759145 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-22 20:29:23.759149 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-22 20:29:23.759156 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:29:23.759166 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:29:23.759175 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 20:29:23.759180 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 20:29:23.759211 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-22 20:29:23.759223 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-22 20:29:23.759232 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-22 20:29:23.767020 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-22 20:29:23.767046 soap_transport_http: socket connected 2019-08-22 20:29:23.767065 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-22 20:29:23.767075 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-22 20:29:23.767086 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-22 20:29:23.767095 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-22 20:29:23.767102 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-22 20:29:23.767109 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-22 20:29:23.767118 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-22 20:29:23.767159 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-22 20:29:23.963289 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-22 20:29:23.963342 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-22 20:29:23.963350 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 20:29:23.963355 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-22 20:29:23.963361 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-22 20:29:23.963367 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-22 20:29:23.963373 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-22 20:29:23.963379 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-22 20:29:23.963385 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-22 20:29:23.963391 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 22 Aug 2019 18:29:20 GMT 2019-08-22 20:29:23.963398 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-22 20:29:23.963403 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-22 20:29:23.963409 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-22 20:29:23.963420 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-22 20:29:23.963453 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-22 20:29:23.963465 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-22 20:29:23.963476 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-22 20:29:23.963481 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-22 20:29:23.963486 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-22 20:29:23.963519 soap_transport_http: closed socket 2019-08-22 20:29:23.963532 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-22 20:29:23.963539 soap_transport_http: end of send() 2019-08-22 20:29:23.963585 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-22 20:29:23.963597 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 22 Aug 2019 18:29:20 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-22 20:29:23.963633 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-22 20:29:23.963748 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-22 20:29:23.963829 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-22 20:29:23.963839 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-22 20:29:23.964004 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-22 20:29:23.964128 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-22 20:29:23.964135 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-22 20:29:23.964144 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-22 20:29:23.964158 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 20:29:23.964184 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-22 20:29:23.964241 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-22 20:29:23.964272 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-22 20:29:23.964288 nusoap_client: got fault 2019-08-22 20:29:23.964297 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-22 20:29:23.964302 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-22 20:29:23.964307 nusoap_client: detail =