Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 163.80Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
2674A349 Model turbiny:
 Producent OE:
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2378
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 19:26:49 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 20:27:06.958587 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 20:27:06.958646 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:27:06.958663 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179378" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 20:27:06.958680 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:27:06.958692 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 20:27:06.958701 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 20:27:06.958717 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 20:27:06.958725 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:27:06.958733 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:27:06.958743 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:27:06.958753 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:27:06.958765 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:27:06.958771 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:27:06.958776 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:27:06.958781 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:27:06.958785 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 20:27:06.958797 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:27:06.958814 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:27:06.958823 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:27:06.958829 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 20:27:06.958835 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 20:27:06.958845 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:27:06.958854 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:27:06.966536 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:27:06.966570 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:27:06.966588 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 20:27:06.966596 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:27:06.966601 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:27:06.966606 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:27:06.966610 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 20:27:06.966639 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 20:27:07.013375 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 20:27:07.013398 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 20:27:07.013410 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:27:07.013421 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:27:07.013438 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:27:07.013449 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:27:07.013459 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:27:07.013469 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:27:07.013479 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:27:07.013488 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:26:49 GMT 2019-02-19 20:27:07.013497 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:27:07.013505 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 20:27:07.013515 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:27:07.013531 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 20:27:07.013573 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 20:27:07.020722 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:27:07.020913 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-19 20:27:07.021400 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:27:07.028132 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:27:07.028800 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:27:07.029248 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:27:07.029787 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:27:07.029838 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:27:07.036080 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:27:07.036400 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:27:07.036692 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:27:07.037221 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:27:07.037576 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:27:07.037625 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:27:07.038438 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:27:07.040410 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:27:07.040444 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-02-19 20:27:07.043553 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:27:07.043832 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:27:07.043983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:27:07.044016 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:27:07.044412 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:27:07.044828 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:27:07.045397 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:27:07.045893 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:27:07.045922 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:27:07.046436 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:27:07.046644 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:27:07.046782 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-19 20:27:07.052671 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:27:07.053053 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-19 20:27:07.053073 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:27:07.053082 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 20:27:07.053210 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 20:27:07.053280 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:27:07.053301 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:27:07.053311 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:27:07.053353 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 20:27:07.053364 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 20:27:07.053600 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 20:27:07.053622 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 20:27:07.053695 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.053711 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 20:27:07.053745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.053807 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.053822 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.053846 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:27:07.053887 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.053899 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.053955 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:27:07.053984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.054026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.054051 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 20:27:07.054078 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.054090 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.054118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.054169 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:27:07.054182 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.054202 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 20:27:07.054227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.054255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.054283 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:27:07.054313 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.054337 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 20:27:07.054364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.054412 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.054425 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.054445 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:27:07.054481 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.054492 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.054577 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:27:07.054632 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.054649 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.054688 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:27:07.054769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.054818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.054842 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 20:27:07.054871 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.054889 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 20:27:07.054925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.055042 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:27:07.055056 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.055076 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 20:27:07.055104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.055136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.055164 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 20:27:07.055262 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.055285 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 20:27:07.055313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.055366 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.055380 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.055407 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:27:07.055500 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.055520 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.055542 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:27:07.055579 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.055591 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.055625 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:27:07.055666 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.055678 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.055756 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:27:07.055794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.055849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.055881 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:27:07.055939 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.056010 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.056041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.056144 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.056156 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.056183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.056239 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:27:07.056382 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:27:07.056413 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.056429 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:27:07.056440 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 20:27:07.056453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.056469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:27:07.056480 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:27:07.056498 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.056505 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 20:27:07.056522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.056551 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.056559 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.056570 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:27:07.056583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.056599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.056609 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 20:27:07.056625 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.056632 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.056646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.056673 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.056681 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.056691 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 20:27:07.056704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.056720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.056730 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:27:07.056746 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.056752 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 20:27:07.056766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.056792 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.056799 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.056809 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:27:07.056822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.056838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.056848 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 20:27:07.056863 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.056869 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.056883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.056909 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.056916 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.056926 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 20:27:07.056939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.056954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.056964 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 20:27:07.056979 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.056985 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 20:27:07.057000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057025 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.057033 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057043 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:27:07.057061 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.057068 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057077 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:27:07.057090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.057119 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 20:27:07.057134 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057141 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.057154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057179 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.057187 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057196 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 20:27:07.057210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.057235 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 20:27:07.057250 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057257 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 20:27:07.057270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057296 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.057303 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057313 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:27:07.057332 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.057346 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057362 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:27:07.057376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.057406 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 20:27:07.057421 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057428 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.057442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057467 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.057474 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057485 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 20:27:07.057498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.057523 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 20:27:07.057538 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057544 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 20:27:07.057557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057582 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.057589 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057599 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:27:07.057612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.057637 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 20:27:07.057652 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057658 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.057672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057697 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.057704 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057713 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 20:27:07.057726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.057751 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 20:27:07.057766 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057773 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 20:27:07.057786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057810 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.057817 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057827 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:27:07.057840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.057865 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 20:27:07.057879 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057885 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.057899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057924 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:27:07.057931 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057941 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 20:27:07.057954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.057969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.057979 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:27:07.057994 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058000 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 20:27:07.058013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058038 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.058045 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058055 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:27:07.058068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.058093 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:27:07.058108 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058114 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.058128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058152 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.058159 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058169 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 20:27:07.058182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.058207 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:27:07.058222 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058228 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 20:27:07.058242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058267 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.058274 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058284 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:27:07.058297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.058330 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 20:27:07.058357 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058364 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.058378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058404 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.058410 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058420 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 20:27:07.058433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.058460 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:27:07.058475 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058481 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 20:27:07.058494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058519 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.058526 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058536 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 20:27:07.058554 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.058561 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058571 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 20:27:07.058584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.058613 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:27:07.058628 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058635 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.058649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058674 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:27:07.058681 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058691 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 20:27:07.058704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.058729 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:27:07.058744 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058751 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:27:07.058764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058789 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.058796 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058806 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:27:07.058819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.058844 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.058859 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058865 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.058878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058903 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.058910 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058920 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:27:07.058933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.058958 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:27:07.058973 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.058979 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:27:07.058993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059018 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:27:07.059026 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059035 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:27:07.059048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.059074 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:27:07.059089 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059095 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.059108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059132 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059139 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059179 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:27:07.059201 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:27:07.059217 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059229 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:27:07.059239 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 20:27:07.059251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:27:07.059276 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:27:07.059291 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059298 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:27:07.059312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059343 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:27:07.059351 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059362 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:27:07.059375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.059401 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 20:27:07.059416 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059423 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.059436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059460 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059466 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059504 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:27:07.059525 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:27:07.059542 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059552 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:27:07.059562 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 20:27:07.059574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:27:07.059599 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:27:07.059614 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059620 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 20:27:07.059634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059659 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.059666 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059676 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 20:27:07.059694 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.059701 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059711 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 20:27:07.059730 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.059736 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059746 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:27:07.059764 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.059770 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059780 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:27:07.059798 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.059805 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059815 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:27:07.059833 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.059839 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059849 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 20:27:07.059866 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.059873 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059883 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:27:07.059895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.059945 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 20:27:07.059960 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.059966 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.059981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060006 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.060013 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060023 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 20:27:07.060036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.060061 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:27:07.060076 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060082 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 20:27:07.060096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060120 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.060127 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060137 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:27:07.060155 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.060162 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060172 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:27:07.060189 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.060196 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060206 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:27:07.060219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.060251 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 20:27:07.060266 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060272 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.060286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060313 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.060326 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060343 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 20:27:07.060357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.060384 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:27:07.060399 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060406 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:27:07.060420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060445 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.060452 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060462 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:27:07.060475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.060500 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.060515 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060521 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.060535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060561 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.060568 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060578 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:27:07.060591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.060616 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:27:07.060631 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060637 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:27:07.060651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060676 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.060683 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060693 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:27:07.060711 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.060718 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060728 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:27:07.060746 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.060753 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060763 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:27:07.060776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.060808 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.060823 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060830 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.060844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060869 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.060876 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060886 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:27:07.060899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.060925 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:27:07.060940 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060946 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 20:27:07.060960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.060985 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.060992 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.061001 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:27:07.061019 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.061026 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.061035 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:27:07.061053 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.061059 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.061069 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:27:07.061086 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.061097 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.061113 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:27:07.061139 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.061149 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.061164 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:27:07.061187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.061236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.061256 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:27:07.061284 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.061293 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.061318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.061353 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:27:07.061361 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.061372 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 20:27:07.061385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.061402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.061412 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:27:07.061427 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:27:07.061457 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 20:27:07.061468 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:27:07.061481 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 20:27:07.061495 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:27:07.061512 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.061527 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:27:07.061553 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.061560 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:27:07.061570 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:27:07.061588 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:27:07.061595 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:27:07.061605 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 20:27:07.061623 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:27:07.061630 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:27:07.061648 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 20:27:07.061666 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:27:07.061673 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:27:07.061683 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:27:07.061701 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:27:07.061707 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:27:07.061717 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 20:27:07.061734 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:27:07.061741 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:27:07.061751 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 20:27:07.061769 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.061776 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:27:07.061785 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.061803 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.061809 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:27:07.061819 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:27:07.061837 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.061843 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:27:07.061853 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:27:07.061871 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.061878 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:27:07.061887 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:27:07.061900 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:27:07.061951 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.061969 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.061975 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:27:07.061991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.062016 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.062023 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.062032 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:27:07.062050 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.062057 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.062066 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:27:07.062083 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.062090 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.062100 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:27:07.062117 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.062124 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.062134 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:27:07.062147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.062174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.062184 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.062199 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.062206 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.062220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.062245 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.062252 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.062262 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 20:27:07.062275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.062291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.062301 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:27:07.062314 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.062349 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.062356 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.062367 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.062380 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.062397 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.062411 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.062437 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.062444 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.062454 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:27:07.062476 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.062484 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.062495 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:27:07.062513 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.062520 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.062530 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:27:07.062547 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.062554 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.062564 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:27:07.062582 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:27:07.062589 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.062598 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:27:07.062616 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:27:07.062623 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.062633 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:27:07.062657 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.062664 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.062673 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:27:07.062691 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.062698 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.062707 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:27:07.062724 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.062731 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.062741 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:27:07.062759 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.062765 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.062775 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:27:07.062800 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.062806 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.062816 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:27:07.062829 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.062883 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.062901 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.062907 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:27:07.062922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.062948 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.062955 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.062964 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:27:07.062982 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.062988 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.062998 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:27:07.063015 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.063022 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.063031 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:27:07.063049 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:27:07.063056 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.063066 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 20:27:07.063078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.063105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.063115 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.063131 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.063137 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.063151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.063176 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.063183 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.063193 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 20:27:07.063206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.063222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.063232 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:27:07.063245 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.063273 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.063281 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.063291 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.063304 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.063321 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.063340 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.063367 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.063374 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.063384 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:27:07.063402 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.063409 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.063418 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:27:07.063439 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.063446 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.063457 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:27:07.063479 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.063486 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.063496 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:27:07.063514 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:27:07.063521 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.063531 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:27:07.063549 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:27:07.063556 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.063565 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:27:07.063583 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.063589 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.063598 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:27:07.063616 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.063624 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.063633 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:27:07.063650 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.063657 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.063667 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:27:07.063685 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:27:07.063692 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.063702 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 20:27:07.063719 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.063726 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.063736 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:27:07.063754 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.063760 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.063770 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:27:07.063783 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.063842 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.063859 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:27:07.063886 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:27:07.063893 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:27:07.063903 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:27:07.063917 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:27:07.063933 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.063947 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:27:07.063973 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.063980 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:27:07.063990 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 20:27:07.064008 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.064015 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:27:07.064024 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 20:27:07.064042 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.064048 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:27:07.064058 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:27:07.064076 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.064082 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:27:07.064092 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 20:27:07.064110 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.064117 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:27:07.064126 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 20:27:07.064144 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:27:07.064150 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:27:07.064160 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:27:07.064178 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.064185 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:27:07.064194 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 20:27:07.064212 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:27:07.064219 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:27:07.064228 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 20:27:07.064246 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:27:07.064253 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:27:07.064263 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 20:27:07.064280 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:27:07.064287 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:27:07.064297 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:27:07.064314 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:27:07.064321 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:27:07.064330 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:27:07.064354 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:27:07.064361 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:27:07.064371 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 20:27:07.064389 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.064396 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:27:07.064405 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:27:07.064423 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.064430 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:27:07.064439 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 20:27:07.064452 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:27:07.064522 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.064543 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.064549 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 20:27:07.064572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.064599 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.064606 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.064616 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:27:07.064629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.064645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.064655 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:27:07.064670 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.064676 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.064690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.064715 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:27:07.064722 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.064736 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 20:27:07.064750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.064765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.064775 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:27:07.064790 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.064797 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 20:27:07.064810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.064836 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.064843 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.064853 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:27:07.064870 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.064877 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.064886 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:27:07.064904 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.064910 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.064920 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:27:07.064937 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:27:07.064944 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.064953 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:27:07.064966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.064994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.065004 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 20:27:07.065019 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.065026 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.065044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.065069 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:27:07.065077 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.065087 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 20:27:07.065099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.065115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.065125 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 20:27:07.065139 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:27:07.065166 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 20:27:07.065173 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:27:07.065183 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 20:27:07.065196 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:27:07.065212 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.065225 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 20:27:07.065251 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.065258 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:27:07.065268 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 20:27:07.065286 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.065293 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 20:27:07.065302 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 20:27:07.065320 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.065327 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:27:07.065346 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 20:27:07.065366 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:27:07.065373 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 20:27:07.065383 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:27:07.065401 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.065408 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 20:27:07.065417 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 20:27:07.065434 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.065441 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 20:27:07.065451 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 20:27:07.065473 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.065480 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 20:27:07.065491 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:27:07.065509 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:27:07.065516 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:27:07.065525 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 20:27:07.065543 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:27:07.065549 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 20:27:07.065559 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 20:27:07.065577 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.065583 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 20:27:07.065593 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:27:07.065606 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 20:27:07.065656 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.065673 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.065679 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 20:27:07.065702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.065728 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.065735 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.065745 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:27:07.065758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.065774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.065783 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 20:27:07.065799 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.065805 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.065823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.065849 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:27:07.065856 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.065866 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 20:27:07.065879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.065894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.065904 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:27:07.065918 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 20:27:07.065944 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:27:07.065951 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:27:07.065961 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 20:27:07.065979 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:27:07.065985 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 20:27:07.065995 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 20:27:07.066012 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:27:07.066019 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:27:07.066035 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 20:27:07.066048 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 20:27:07.066073 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.066088 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.066094 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:27:07.066113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.066139 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.066146 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.066156 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:27:07.066174 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.066181 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.066190 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:27:07.066208 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.066215 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.066225 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:27:07.066238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.066260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.066271 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.066285 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.066292 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.066306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.066330 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.066343 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.066354 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 20:27:07.066368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.066383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.066393 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:27:07.066407 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.066439 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.066446 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.066456 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.066469 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.066485 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.066499 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.066524 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.066531 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.066541 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 20:27:07.066558 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.066565 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.066575 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 20:27:07.066592 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.066599 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.066609 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:27:07.066626 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.066633 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.066642 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 20:27:07.066660 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:27:07.066666 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.066676 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 20:27:07.066693 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.066700 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.066713 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 20:27:07.066732 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.066738 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.066748 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 20:27:07.066765 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.066772 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.066782 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:27:07.066799 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.066806 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.066816 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:27:07.066829 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.066875 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.066892 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.066898 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 20:27:07.066917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.066943 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.066950 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.066960 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:27:07.066979 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.066985 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.066995 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:27:07.067012 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.067019 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.067029 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:27:07.067046 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.067053 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.067062 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:27:07.067080 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.067087 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.067096 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:27:07.067109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.067140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.067151 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:27:07.067166 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.067172 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.067190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.067214 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.067221 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.067234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.067266 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:27:07.067287 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:27:07.067304 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.067315 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:27:07.067325 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 20:27:07.067342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.067358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:27:07.067368 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:27:07.067383 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.067390 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 20:27:07.067403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.067428 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.067435 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.067449 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 20:27:07.067463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.067478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.067488 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 20:27:07.067503 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.067509 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.067523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.067548 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:27:07.067555 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.067565 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 20:27:07.067578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.067593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.067602 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 20:27:07.067617 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.067623 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 20:27:07.067637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.067662 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.067669 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.067679 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:27:07.067692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.067707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.067717 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 20:27:07.067732 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.067738 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.067756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.067781 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:27:07.067788 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.067798 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 20:27:07.067812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.067827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.067837 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:27:07.067851 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:27:07.067877 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 20:27:07.067884 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:27:07.067894 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 20:27:07.067907 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:27:07.067923 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.067937 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:27:07.067963 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.067971 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:27:07.067981 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 20:27:07.067999 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.068005 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:27:07.068015 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 20:27:07.068033 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.068039 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:27:07.068054 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 20:27:07.068073 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.068080 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:27:07.068089 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 20:27:07.068107 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.068114 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:27:07.068123 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 20:27:07.068141 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:27:07.068148 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:27:07.068157 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 20:27:07.068175 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:27:07.068182 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:27:07.068191 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 20:27:07.068209 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:27:07.068215 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:27:07.068225 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 20:27:07.068243 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:27:07.068249 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:27:07.068268 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 20:27:07.068285 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.068292 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:27:07.068302 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 20:27:07.068320 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.068326 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:27:07.068341 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 20:27:07.068361 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.068368 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:27:07.068377 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 20:27:07.068395 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.068402 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:27:07.068411 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 20:27:07.068424 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:27:07.068487 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.068504 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.068511 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 20:27:07.068532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.068558 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.068565 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.068575 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 20:27:07.068588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.068604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.068613 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:27:07.068629 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.068635 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.068648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.068673 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.068680 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.068690 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 20:27:07.068703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.068718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.068728 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:27:07.068743 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.068749 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:27:07.068762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.068787 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.068794 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.068804 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 20:27:07.068822 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.068828 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.068842 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:27:07.068860 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.068867 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.068877 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:27:07.068895 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.068901 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.068911 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:27:07.068924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.068950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.068960 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.068976 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.068982 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.068996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.069021 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.069028 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.069038 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 20:27:07.069051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.069066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.069076 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:27:07.069089 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.069122 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.069130 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.069140 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.069153 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.069170 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.069184 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.069209 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.069216 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.069226 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:27:07.069244 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.069250 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.069260 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:27:07.069277 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.069284 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.069294 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 20:27:07.069312 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:27:07.069319 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.069328 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:27:07.069351 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.069359 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.069368 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:27:07.069386 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.069393 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.069403 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 20:27:07.069421 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:27:07.069428 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.069441 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 20:27:07.069454 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.069495 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.069512 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.069518 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 20:27:07.069532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.069557 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.069564 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.069574 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 20:27:07.069592 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.069599 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.069609 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 20:27:07.069626 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.069633 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.069647 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 20:27:07.069665 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.069671 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.069681 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 20:27:07.069698 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.069705 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.069714 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 20:27:07.069732 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.069739 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.069748 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 20:27:07.069766 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.069779 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.069788 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:27:07.069806 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.069813 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.069822 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:27:07.069835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.069876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.069887 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:27:07.069902 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.069909 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 20:27:07.069927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.069953 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:27:07.069961 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.069971 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 20:27:07.069984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.069999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.070009 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:27:07.070026 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:27:07.070033 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 20:27:07.070044 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 20:27:07.070060 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.070066 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 20:27:07.070079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.070102 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:27:07.070123 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:27:07.070139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.070150 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:27:07.070160 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 20:27:07.070178 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.070184 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 20:27:07.070198 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 20:27:07.070215 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:27:07.070223 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 20:27:07.070232 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 20:27:07.070249 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:27:07.070256 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 20:27:07.070265 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:27:07.070283 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.070289 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:27:07.070299 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.070316 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.070323 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:27:07.070332 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.070356 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:27:07.070363 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 20:27:07.070373 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:27:07.070390 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:27:07.070397 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 20:27:07.070406 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:27:07.070423 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:27:07.070430 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 20:27:07.070440 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 20:27:07.070456 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.070463 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:27:07.070473 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.070490 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:27:07.070496 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 20:27:07.070506 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 20:27:07.070523 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:27:07.070529 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 20:27:07.070539 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:27:07.070556 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.070562 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:27:07.070576 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.070593 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:27:07.070600 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 20:27:07.070609 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 20:27:07.070622 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 20:27:07.070657 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 20:27:07.070686 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:27:07.070714 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:27:07.070741 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 20:27:07.070767 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:27:07.070794 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:27:07.070821 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 20:27:07.070849 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:27:07.070875 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 20:27:07.070902 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 20:27:07.070928 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 20:27:07.070955 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 20:27:07.070988 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 20:27:07.071014 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 20:27:07.071057 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 20:27:07.071084 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 20:27:07.071111 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 20:27:07.071137 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:27:07.071164 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:27:07.071190 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:27:07.071216 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 20:27:07.071242 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:27:07.071269 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:27:07.071467 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:27:07.071494 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.071521 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:27:07.071548 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:27:07.071574 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:27:07.071601 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 20:27:07.071628 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:27:07.071654 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 20:27:07.071681 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:27:07.071708 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 20:27:07.071734 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:27:07.071761 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.071789 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:27:07.071815 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.071842 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:27:07.071869 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:27:07.071896 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:27:07.071923 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.071949 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:27:07.071976 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.072002 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:27:07.072028 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:27:07.072063 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:27:07.072089 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 20:27:07.072115 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 20:27:07.072142 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 20:27:07.072173 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:27:07.072200 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.072226 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:27:07.072252 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:27:07.072279 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:27:07.072305 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 20:27:07.072332 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 20:27:07.072365 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 20:27:07.072391 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:27:07.072417 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:27:07.072444 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:27:07.072471 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.072498 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:27:07.072524 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:27:07.072552 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:27:07.072580 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.072598 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.072624 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:27:07.072651 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.072668 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.072685 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.072712 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:27:07.072738 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.072755 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.072772 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.072789 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.072814 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:27:07.072841 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.072867 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:27:07.072897 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.072924 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:27:07.072950 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.072967 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.072994 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:27:07.073019 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073037 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073063 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:27:07.073090 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073116 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:27:07.073142 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073168 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:27:07.073194 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073220 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:27:07.073246 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073272 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:27:07.073299 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073316 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073348 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:27:07.073375 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073401 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:27:07.073428 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073454 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:27:07.073480 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073507 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:27:07.073533 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073551 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073568 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073585 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073602 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073623 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073640 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073667 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:27:07.073694 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073711 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073728 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073754 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:27:07.073780 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073807 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:27:07.073833 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073851 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073868 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073894 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:27:07.073920 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073937 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073954 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073972 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.073989 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074015 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:27:07.074041 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074058 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074075 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074092 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074118 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.074145 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074162 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074179 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074196 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074222 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.074253 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074279 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:27:07.074305 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074323 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074346 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074364 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074392 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:27:07.074418 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074445 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:27:07.074471 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074488 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074505 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074530 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.074557 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074574 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074591 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074608 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074625 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074651 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:27:07.074677 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074704 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:27:07.074730 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074757 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:27:07.074783 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074809 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:27:07.074835 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074852 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074869 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074886 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074916 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.074943 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074960 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074978 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.074995 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075012 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075029 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075047 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075064 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075090 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:27:07.075117 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075135 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075161 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:27:07.075187 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075204 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075221 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075247 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:27:07.075273 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075290 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075307 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075324 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075356 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:27:07.075382 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075408 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:27:07.075435 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075461 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:27:07.075487 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075504 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075530 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:27:07.075557 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075579 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075605 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:27:07.075632 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075658 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:27:07.075685 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075711 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:27:07.075738 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075763 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:27:07.075790 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075815 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:27:07.075842 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075859 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075885 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:27:07.075911 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075938 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:27:07.075964 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.075990 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:27:07.076016 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076043 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:27:07.076069 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076086 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076103 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076121 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076137 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076154 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076171 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076197 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:27:07.076223 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076240 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076257 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076287 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:27:07.076313 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076346 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:27:07.076373 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076391 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076408 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076434 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:27:07.076460 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076477 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076494 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076511 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076528 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076555 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:27:07.076581 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076605 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076622 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076639 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076665 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.076691 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076708 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076734 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076751 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076777 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.076803 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076829 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:27:07.076855 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076873 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076891 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076912 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076938 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:27:07.076964 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.076990 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:27:07.077016 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.077033 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.077050 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.077076 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.077103 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.077120 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.077137 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.077154 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.077171 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.077198 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:27:07.077224 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.077250 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:27:07.077276 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.077303 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:27:07.077329 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.077361 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:27:07.077388 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.077405 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.077430 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.077447 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.077473 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.077500 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.077518 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.077535 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.077552 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.077574 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.077591 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.077608 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.077625 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:27:07.077651 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:27:07.077677 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 20:27:07.077735 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:27:07.077786 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:27:07.077836 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:27:07.077883 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 20:27:07.077931 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 20:27:07.077979 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 20:27:07.078027 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 20:27:07.078097 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:27:07.078145 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:27:07.078193 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:27:07.078241 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:27:07.078288 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.078343 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:27:07.078393 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:27:07.078441 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:27:07.078489 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:27:07.078538 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.078587 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.078636 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:27:07.078700 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.078756 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.078818 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:27:07.078866 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 20:27:07.078913 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:27:07.078960 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.079007 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:27:07.079057 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 20:27:07.079106 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:27:07.079173 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:27:07.079220 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.079269 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:27:07.079326 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 20:27:07.079382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:27:07.079432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:27:07.079480 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:27:07.079527 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 20:27:07.079576 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 20:27:07.079639 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 20:27:07.079691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 20:27:07.079936 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:27:07.079985 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:27:07.080034 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:27:07.080082 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:27:07.080129 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.080178 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:27:07.080226 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:27:07.080274 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:27:07.080322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:27:07.080377 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.080426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.080474 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:27:07.080523 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.080576 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.080628 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:27:07.080676 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 20:27:07.080733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:27:07.080780 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.080827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:27:07.080876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 20:27:07.080925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:27:07.080977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:27:07.081024 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.081073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:27:07.081130 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 20:27:07.081178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:27:07.081227 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:27:07.081275 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:27:07.081322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 20:27:07.081376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 20:27:07.081425 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 20:27:07.081478 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 20:27:07.081526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:27:07.081573 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:27:07.081622 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:27:07.081670 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:27:07.081716 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.081765 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:27:07.081813 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:27:07.081860 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:27:07.081908 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:27:07.081956 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.082004 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.082054 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:27:07.082102 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.082155 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.082207 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:27:07.082254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 20:27:07.082306 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:27:07.082359 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.082407 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:27:07.082456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 20:27:07.082506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:27:07.082561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:27:07.082608 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.082657 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:27:07.082714 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:27:07.082742 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:27:07.082803 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:27:07.082859 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:27:07.082913 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:27:07.082972 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:27:07.083026 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:27:07.083080 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:27:07.083133 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:27:07.083186 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:27:07.083241 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:27:07.083294 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:27:07.083355 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:27:07.083408 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.083463 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:27:07.083517 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:27:07.083570 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:27:07.083624 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:27:07.083678 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.083733 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.083787 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:27:07.083841 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.083895 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.083948 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:27:07.084001 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:27:07.084054 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:27:07.084109 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.084197 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:27:07.084252 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:27:07.084306 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:27:07.084366 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:27:07.084420 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.084472 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:27:07.084534 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:27:07.084559 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:27:07.084613 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:27:07.084668 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:27:07.084722 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:27:07.084775 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:27:07.084829 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:27:07.084883 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:27:07.084938 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:27:07.084992 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:27:07.085046 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:27:07.085303 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:27:07.085364 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:27:07.085419 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.085473 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:27:07.085528 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:27:07.085585 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:27:07.085639 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:27:07.085694 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.085749 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.085803 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:27:07.085857 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.085912 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.085966 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:27:07.086020 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:27:07.086073 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:27:07.086127 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.086182 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:27:07.086236 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:27:07.086290 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:27:07.086350 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:27:07.086405 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.086458 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:27:07.086520 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 20:27:07.086543 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:27:07.086592 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:27:07.086640 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:27:07.086689 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:27:07.086743 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:27:07.086791 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:27:07.086838 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:27:07.086886 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:27:07.086934 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:27:07.086982 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:27:07.087029 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:27:07.087078 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:27:07.087126 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.087175 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:27:07.087222 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:27:07.087271 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:27:07.087318 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:27:07.087373 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.087422 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.087470 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:27:07.087519 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.087568 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.087618 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:27:07.087666 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:27:07.087714 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:27:07.087766 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.087815 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:27:07.087863 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:27:07.087911 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:27:07.087959 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:27:07.088012 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.088061 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:27:07.088118 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 20:27:07.088140 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:27:07.088191 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:27:07.088241 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:27:07.088292 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:27:07.088348 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:27:07.088399 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:27:07.088449 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:27:07.088500 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:27:07.088551 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:27:07.088602 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:27:07.088652 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:27:07.088702 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:27:07.088752 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.088803 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:27:07.088858 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:27:07.088908 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:27:07.088958 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:27:07.089010 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.089060 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.089111 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:27:07.089161 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.089212 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.089261 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:27:07.089312 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:27:07.089368 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:27:07.089420 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.089471 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:27:07.089522 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:27:07.089574 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:27:07.089624 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:27:07.089674 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.089725 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:27:07.089779 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 20:27:07.089797 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 20:27:07.089827 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 20:27:07.089855 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 20:27:07.089882 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 20:27:07.089909 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 20:27:07.089929 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:27:07.089946 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:27:07.089957 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:27:07.089966 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:27:07.089976 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:27:07.089985 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:27:07.089994 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:27:07.090004 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:27:07.090013 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:27:07.090022 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:27:07.090031 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:27:07.090040 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:27:07.090049 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.090062 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:27:07.090072 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:27:07.090087 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:27:07.090096 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:27:07.090105 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.090114 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.090123 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:27:07.090131 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.090139 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.090147 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:27:07.090156 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:27:07.090164 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:27:07.090172 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.090180 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:27:07.090189 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:27:07.090198 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:27:07.090206 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:27:07.090215 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.090223 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:27:07.090233 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:27:07.090243 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:27:07.090251 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:27:07.090260 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:27:07.090268 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:27:07.090277 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:27:07.090286 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:27:07.090294 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:27:07.090302 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:27:07.090311 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:27:07.090319 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:27:07.090327 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:27:07.090341 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.090350 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:27:07.090358 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:27:07.090366 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:27:07.090374 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:27:07.090383 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.090391 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.090399 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:27:07.090407 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.090415 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.090423 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:27:07.090431 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:27:07.090439 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:27:07.090446 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.090454 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:27:07.090461 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:27:07.090469 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:27:07.090476 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:27:07.090485 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.090492 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:27:07.090504 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:27:07.090514 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:27:07.090523 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:27:07.090532 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:27:07.090540 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:27:07.090548 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:27:07.090555 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:27:07.090564 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:27:07.090571 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:27:07.090578 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:27:07.090585 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:27:07.090592 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:27:07.090600 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.090607 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:27:07.090614 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:27:07.090621 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:27:07.090629 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:27:07.090636 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.090643 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.090651 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:27:07.090659 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.090666 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.090673 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:27:07.090681 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:27:07.090690 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:27:07.090697 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.090705 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:27:07.090712 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:27:07.090719 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:27:07.090726 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:27:07.090733 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.090747 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:27:07.090754 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:27:07.090763 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:27:07.090770 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:27:07.090778 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:27:07.090785 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:27:07.090792 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:27:07.090799 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:27:07.090807 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:27:07.090814 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:27:07.090821 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:27:07.090828 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:27:07.090835 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:27:07.090842 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.090851 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:27:07.090862 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:27:07.090870 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:27:07.090877 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:27:07.090884 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.090892 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:27:07.090899 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:27:07.091120 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:27:07.091129 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:27:07.091137 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:27:07.091144 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:27:07.091152 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:27:07.091159 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:27:07.091166 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:27:07.091174 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:27:07.091181 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:27:07.091189 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:27:07.091196 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:27:07.091203 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:27:07.091502 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 20:27:07.091513 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:27:07.091519 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:27:07.091524 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:27:07.091531 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 20:27:07.091535 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:27:07.091540 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:27:07.091550 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 20:27:07.091559 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:27:07.091600 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 20:27:07.091607 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179378" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:27:07.091620 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:27:07.091641 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 20:27:07.091648 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 20:27:07.091653 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 20:27:07.091657 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 20:27:07.091663 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179378" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:27:07.091674 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:27:07.091682 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:27:07.091687 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:27:07.091698 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:27:07.091707 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:27:07.091712 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 20:27:07.091735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.091744 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:27:07.091749 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.091773 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:27:07.091779 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 20:27:07.091783 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 20:27:07.091787 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 20:27:07.091791 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 20:27:07.091795 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 20:27:07.091799 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 20:27:07.091804 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 20:27:07.091810 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179378" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:27:07.091820 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:27:07.091826 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:27:07.091830 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:27:07.091836 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:27:07.091841 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:27:07.091845 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:27:07.091868 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:27:07.091875 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:27:07.091880 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:27:07.091885 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:27:07.091889 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:27:07.091900 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:27:07.091908 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:27:07.091912 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:27:07.091917 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:27:07.091923 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179378" 2019-02-19 20:27:07.091930 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:27:07.091934 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:27:07.091939 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:27:07.091946 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:27:07.091950 wsdl: in serializeType: returning: 179378 2019-02-19 20:27:07.091957 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:27:07.091963 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:27:07.091968 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:27:07.091971 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:27:07.091976 wsdl: in serializeType: returning: 179378 2019-02-19 20:27:07.091981 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179378 2019-02-19 20:27:07.092001 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179378 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 20:27:07.092005 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 20:27:07.092011 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3031"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 20:27:07.092025 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 20:27:07.092031 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179378 2019-02-19 20:27:07.092042 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 20:27:07.092116 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 20:27:07.092055 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:27:07.092066 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:27:07.092071 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:27:07.092076 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:27:07.092079 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:27:07.092086 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:27:07.092096 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:27:07.092104 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:27:07.092110 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:27:07.092122 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 20:27:07.092132 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:27:07.092139 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:27:07.099658 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:27:07.099684 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:27:07.099700 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 20:27:07.099709 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 20:27:07.099723 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:27:07.099732 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:27:07.099739 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:27:07.099747 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:27:07.099756 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 20:27:07.099793 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 20:27:07.207441 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 20:27:07.207499 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 20:27:07.207511 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:27:07.207521 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:27:07.207531 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:27:07.207541 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:27:07.207551 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:27:07.207560 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:27:07.207569 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:27:07.207579 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:26:49 GMT 2019-02-19 20:27:07.207591 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:27:07.207600 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 20:27:07.207609 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:27:07.207625 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 20:27:07.207673 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 20:27:07.207691 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 20:27:07.207706 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:27:07.207717 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 20:27:07.207725 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 20:27:07.207769 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:27:07.207787 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:27:07.207798 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:27:07.207843 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:27:07.207856 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 19:26:49 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 20:27:07.207898 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 20:27:07.207914 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 20:27:07.207944 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 20:27:07.207956 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 20:27:07.208109 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 20:27:07.208288 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 20:27:07.208300 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 20:27:07.208314 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 20:27:07.208329 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:27:07.208367 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 20:27:07.208476 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 20:27:07.208517 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:27:07.208542 nusoap_client: got fault 2019-02-19 20:27:07.208556 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 20:27:07.208563 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 20:27:07.208571 nusoap_client: detail =