Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 160.85Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
314001 Model turbiny: S2B
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: K.H.DEUTZ
 Silnik:
JR T2413
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:08:59 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:09:01.353916 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:09:01.353973 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:09:01.353987 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179414" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:09:01.354003 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:09:01.354012 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:09:01.354019 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:09:01.354031 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:09:01.354039 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:09:01.354045 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:09:01.354054 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:09:01.354061 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:09:01.354071 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:09:01.354076 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:09:01.354080 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:09:01.354085 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:09:01.354089 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:09:01.354099 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:09:01.354113 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:09:01.354121 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:09:01.354126 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:09:01.354132 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:09:01.354140 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:09:01.354148 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:09:01.361367 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:09:01.361383 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:09:01.361393 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:09:01.361399 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:09:01.361404 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:09:01.361409 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:09:01.361413 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:09:01.361454 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:09:01.377772 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:09:01.377797 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:09:01.377804 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:09:01.377810 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:09:01.377815 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:09:01.377820 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:09:01.377826 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:09:01.377831 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:09:01.377836 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:09:01.377842 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:08:59 GMT 2019-02-20 06:09:01.377847 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:09:01.377852 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:09:01.377858 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:09:01.377868 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:09:01.377895 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:09:01.384820 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:09:01.384923 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-02-20 06:09:01.384945 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:09:01.385497 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:09:01.391902 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:09:01.392190 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:01.392207 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:01.392720 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:09:01.393498 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:09:01.393596 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:01.399247 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:09:01.399704 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:09:01.399991 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:01.400021 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:09:01.400586 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:09:01.400975 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:01.401170 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:01.401202 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:09:01.401764 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:09:01.402170 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:09:01.406467 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:09:01.406894 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:09:01.407468 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:01.407697 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:01.407717 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:09:01.408282 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:09:01.408373 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:01.408391 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:09:01.408989 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:01.409489 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:09:01.409783 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:09:01.410315 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-20 06:09:01.410428 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:09:01.410847 soap_transport_http: read buffer of 4559 bytes 2019-02-20 06:09:01.410869 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:09:01.410874 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:09:01.410903 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:09:01.410939 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:09:01.410953 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:09:01.410959 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:09:01.410974 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:09:01.410979 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:09:01.411151 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:09:01.411166 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:09:01.411215 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.411224 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:09:01.411244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.411275 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.411284 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.411305 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:09:01.411328 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.411339 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.411357 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:09:01.411392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.411427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.411442 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:09:01.411460 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.411467 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.411485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.411514 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:01.411521 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.411532 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:09:01.411546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.411563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.411573 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:09:01.411589 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.411595 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:09:01.411622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.411646 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.411653 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.411663 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:09:01.411680 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.411687 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.411696 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:09:01.411713 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.411719 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.411729 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:09:01.411741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.411764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.411774 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:09:01.411789 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.411796 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:09:01.411809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.411833 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:01.411840 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.411849 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:09:01.411862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.411877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.411887 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:09:01.411901 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.411907 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:09:01.411921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.411944 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.411951 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.411960 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:09:01.411978 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.411984 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.411993 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:09:01.412010 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.412017 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412026 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:09:01.412045 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.412052 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412061 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:09:01.412073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.412110 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:01.412124 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412130 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.412145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412168 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412174 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412215 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:01.412236 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:01.412252 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412263 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:09:01.412273 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:09:01.412284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:09:01.412316 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:09:01.412332 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412337 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:09:01.412355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412380 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.412387 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412396 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:09:01.412409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.412433 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:01.412448 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412454 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.412467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412491 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.412498 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412508 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:09:01.412520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.412544 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:09:01.412559 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412564 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:09:01.412586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412609 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.412616 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412625 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:09:01.412638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.412662 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:09:01.412676 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412682 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.412696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412719 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.412726 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412736 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:09:01.412749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.412773 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:09:01.412788 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412794 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:09:01.412807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412830 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.412837 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412846 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:09:01.412863 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.412870 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412880 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:09:01.412892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.412920 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:09:01.412934 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412940 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.412954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412977 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.412984 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.412993 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:09:01.413006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.413030 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:09:01.413044 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413050 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:09:01.413064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413088 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.413094 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413109 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:09:01.413129 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.413135 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413145 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:09:01.413157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.413185 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:09:01.413200 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413206 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.413219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413242 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.413249 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413258 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:09:01.413271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.413307 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:09:01.413323 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413329 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:09:01.413342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413365 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.413372 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413382 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:09:01.413394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.413418 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:09:01.413432 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413439 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.413452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413476 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.413483 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413492 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:09:01.413504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.413529 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:09:01.413543 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413549 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:09:01.413562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413593 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.413600 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413609 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:09:01.413621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.413645 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:01.413659 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413665 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.413678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413701 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:01.413708 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413718 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:09:01.413730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.413754 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:09:01.413768 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413774 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:09:01.413787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413810 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.413817 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413826 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:09:01.413838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.413862 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:01.413876 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413882 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.413895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413918 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.413925 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413935 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:09:01.413947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.413971 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:09:01.413986 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.413991 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:09:01.414005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414029 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.414035 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414045 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:09:01.414057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.414081 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:01.414095 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414102 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.414115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414139 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.414145 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414155 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:09:01.414167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.414192 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:09:01.414206 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414213 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:09:01.414226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414250 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.414256 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414266 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:09:01.414283 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.414289 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414305 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:09:01.414325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.414354 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:01.414369 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414375 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.414388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414412 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:01.414419 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414428 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:09:01.414441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.414465 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:09:01.414479 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414485 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:09:01.414498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414521 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.414528 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414538 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:09:01.414550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.414574 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.414589 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414595 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.414607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414638 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.414645 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414654 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:09:01.414667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.414691 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:09:01.414705 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414711 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:09:01.414724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414748 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:09:01.414755 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414764 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:09:01.414777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.414801 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:01.414815 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414821 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.414834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414857 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414863 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414900 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:01.414921 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:01.414937 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414948 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:09:01.414957 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:09:01.414969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.414983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:09:01.414993 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:09:01.415007 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415013 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:09:01.415027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415052 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:09:01.415059 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415068 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:09:01.415081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.415105 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:01.415119 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415125 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.415138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415160 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415167 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415202 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:01.415222 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:01.415238 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415248 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:09:01.415258 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:09:01.415269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:09:01.415297 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:09:01.415313 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415328 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:09:01.415342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415366 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.415373 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415383 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:09:01.415400 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.415407 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415416 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:09:01.415434 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.415440 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415450 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:09:01.415467 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.415473 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415483 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:09:01.415500 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.415506 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415515 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:09:01.415532 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.415538 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415548 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:09:01.415564 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.415578 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415587 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:09:01.415599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.415648 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:01.415664 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415670 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.415684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415708 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.415715 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415724 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:09:01.415737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.415761 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:09:01.415775 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415781 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:09:01.415794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415818 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.415825 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415834 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:09:01.415851 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.415858 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415867 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:09:01.415884 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.415891 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415900 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:09:01.415912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.415944 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:09:01.415958 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.415965 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.415977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416001 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.416008 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416018 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:09:01.416031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.416056 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:09:01.416070 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416076 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:09:01.416089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416113 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.416119 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416129 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:09:01.416141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.416165 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.416180 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416186 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.416199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416223 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.416229 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416239 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:09:01.416251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.416275 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:09:01.416290 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416300 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:09:01.416314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416338 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.416345 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416355 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:09:01.416372 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.416378 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416388 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:09:01.416405 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.416411 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416420 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:09:01.416433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.416464 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.416479 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416485 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.416498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416522 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.416529 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416538 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:09:01.416551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.416575 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:09:01.416589 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416595 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:09:01.416609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416636 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.416643 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416653 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:09:01.416670 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.416676 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416686 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:09:01.416702 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.416709 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416718 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:09:01.416735 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.416742 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416751 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:09:01.416768 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.416774 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416784 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:09:01.416796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.416836 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:01.416851 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416857 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.416870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416895 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:09:01.416902 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416911 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:09:01.416924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.416939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.416948 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:09:01.416963 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:09:01.416992 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:09:01.416999 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:09:01.417008 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:09:01.417021 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:09:01.417038 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.417052 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:01.417076 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.417083 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:01.417092 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:09:01.417110 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:01.417116 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:01.417126 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:09:01.417143 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:01.417149 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:01.417159 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:09:01.417176 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:01.417182 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:01.417192 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:09:01.417209 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:01.417215 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:01.417224 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:09:01.417242 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:09:01.417248 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:01.417257 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:09:01.417274 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.417281 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:01.417290 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.417315 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.417328 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:01.417338 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:09:01.417355 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.417361 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:01.417371 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:09:01.417388 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.417394 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:01.417404 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:09:01.417416 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:09:01.417465 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.417482 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.417488 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:09:01.417501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.417525 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.417532 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.417541 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:09:01.417559 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.417565 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.417579 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:09:01.417596 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.417602 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.417611 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:09:01.417628 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.417639 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.417649 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:09:01.417661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.417687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.417698 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.417712 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.417718 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.417731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.417755 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.417762 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.417772 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:09:01.417784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.417798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.417808 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:09:01.417821 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.417847 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.417854 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.417863 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.417875 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.417891 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.417904 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.417929 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.417935 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.417945 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:09:01.417962 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.417968 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.417978 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:09:01.417995 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.418001 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.418011 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:09:01.418028 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.418034 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.418043 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:09:01.418060 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:01.418066 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.418075 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:09:01.418092 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:01.418098 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.418108 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:09:01.418124 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.418131 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.418140 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:09:01.418157 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.418163 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.418172 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:09:01.418188 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.418195 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.418204 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:09:01.418221 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.418227 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.418236 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:09:01.418253 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.418259 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.418269 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:09:01.418281 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.418339 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.418357 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.418363 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:09:01.418378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.418401 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.418408 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.418418 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:09:01.418435 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.418441 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.418451 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:09:01.418468 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.418474 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.418483 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:09:01.418500 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:09:01.418506 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.418516 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:01.418528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.418554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.418564 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.418584 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.418590 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.418604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.418629 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.418635 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.418645 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:09:01.418657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.418672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.418681 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:09:01.418694 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.418721 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.418728 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.418738 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.418751 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.418766 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.418779 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.418804 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.418810 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.418820 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:09:01.418837 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.418844 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.418853 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:09:01.418874 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.418880 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.418891 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:09:01.418908 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.418914 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.418924 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:09:01.418941 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:01.418948 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.418957 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:09:01.418973 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:01.418980 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.418989 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:09:01.419006 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.419012 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.419021 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:09:01.419038 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.419045 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.419055 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:09:01.419086 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.419092 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.419102 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:09:01.419120 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:01.419127 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.419136 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:09:01.419153 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.419160 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.419170 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:09:01.419188 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.419194 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.419204 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:09:01.419217 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.419276 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.419292 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:01.419330 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:01.419337 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:01.419347 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:01.419360 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:01.419377 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.419391 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:01.419416 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.419424 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:01.419433 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:09:01.419451 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.419458 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:01.419468 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:09:01.419485 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.419492 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:01.419501 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:09:01.419519 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.419526 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:01.419535 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:09:01.419553 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.419559 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:01.419574 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:09:01.419591 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:01.419598 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:01.419607 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:09:01.419624 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.419631 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:01.419641 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:09:01.419658 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:01.419665 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:01.419675 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:09:01.419692 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:01.419699 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:01.419709 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:09:01.419726 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:01.419733 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:01.419742 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:09:01.419760 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:01.419767 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:01.419776 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:09:01.419793 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:01.419800 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:01.419810 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:09:01.419827 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.419834 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:01.419844 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:09:01.419861 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.419868 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:01.419877 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:09:01.419890 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:01.419956 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.419975 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.419981 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:09:01.419997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.420022 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.420029 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.420039 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:09:01.420052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.420067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.420077 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:01.420092 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.420099 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.420112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.420137 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:01.420144 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.420154 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:09:01.420167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.420182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.420192 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:09:01.420207 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.420213 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:09:01.420227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.420252 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.420259 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.420269 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:09:01.420287 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.420298 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.420309 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:09:01.420327 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.420334 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.420343 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:09:01.420361 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:09:01.420368 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.420390 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:09:01.420402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.420429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.420439 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:09:01.420453 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.420460 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.420474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.420498 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:09:01.420505 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.420514 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:09:01.420527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.420541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.420551 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:09:01.420564 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:09:01.420598 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:09:01.420604 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:09:01.420614 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:09:01.420626 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:09:01.420641 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.420655 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:01.420679 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.420686 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:01.420696 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:09:01.420713 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.420720 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:01.420729 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:09:01.420746 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.420752 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:01.420762 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:09:01.420779 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:09:01.420785 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:01.420795 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:09:01.420812 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.420818 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:01.420828 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:09:01.420844 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.420851 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:01.420860 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:09:01.420877 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.420883 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:01.420893 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:09:01.420909 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:01.420916 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:01.420925 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:09:01.420942 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:01.420948 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:01.420958 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:09:01.420974 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.420981 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:01.420990 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:09:01.421002 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:09:01.421051 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.421067 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.421073 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:09:01.421087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.421111 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.421118 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.421127 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:09:01.421139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.421154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.421164 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:01.421178 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.421184 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.421198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.421222 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:09:01.421228 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.421238 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:09:01.421251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.421265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.421275 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:09:01.421288 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:09:01.421321 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:09:01.421328 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:09:01.421338 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:09:01.421355 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:09:01.421362 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:09:01.421371 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:09:01.421388 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:09:01.421394 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:09:01.421403 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:09:01.421416 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:09:01.421439 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.421454 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.421460 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:09:01.421474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.421498 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.421505 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.421515 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:09:01.421532 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.421538 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.421548 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:09:01.421564 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.421571 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.421580 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:09:01.421592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.421614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.421624 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.421639 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.421645 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.421658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.421681 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.421688 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.421697 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:09:01.421710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.421725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.421734 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:09:01.421747 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.421774 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.421780 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.421790 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.421802 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.421818 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.421831 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.421855 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.421862 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.421872 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:09:01.421889 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.421896 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.421905 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:09:01.421922 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.421928 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.421938 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:09:01.421955 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.421961 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.421970 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:09:01.421987 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:01.421994 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.422003 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:09:01.422019 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.422026 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.422035 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:09:01.422052 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.422058 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.422067 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:09:01.422084 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.422091 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.422100 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:09:01.422117 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.422123 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.422133 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:09:01.422145 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.422190 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.422207 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422213 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:09:01.422227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422251 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.422258 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422267 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:09:01.422285 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.422291 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422306 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:09:01.422324 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.422330 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422339 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:09:01.422356 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.422362 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422372 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:09:01.422388 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.422395 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422404 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:09:01.422416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.422456 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:01.422471 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422477 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.422490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422513 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422519 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422556 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:01.422576 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:01.422592 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422602 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:09:01.422612 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:09:01.422624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:09:01.422647 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:09:01.422661 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422667 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:09:01.422681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422704 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.422711 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422721 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:09:01.422733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.422757 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:09:01.422772 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422778 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.422791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422815 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:09:01.422822 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422831 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:09:01.422843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.422867 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:09:01.422882 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422888 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:09:01.422901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422924 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.422931 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422940 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:09:01.422953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.422977 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:01.422991 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.422998 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.423011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.423035 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:01.423042 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.423051 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:09:01.423064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.423078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.423088 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:09:01.423101 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:01.423127 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:01.423134 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:01.423143 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:01.423156 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:01.423171 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.423184 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:01.423209 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.423216 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:01.423226 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:09:01.423243 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.423250 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:01.423259 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:09:01.423276 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.423282 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:01.423291 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:09:01.423314 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.423320 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:01.423330 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:09:01.423347 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.423353 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:01.423363 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:09:01.423379 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:09:01.423386 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:01.423395 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:09:01.423412 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:09:01.423418 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:01.423427 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:09:01.423444 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:09:01.423450 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:01.423460 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:09:01.423477 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:09:01.423483 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:01.423493 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:09:01.423510 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.423516 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:01.423525 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:09:01.423542 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.423548 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:01.423558 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:09:01.423574 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.423581 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:01.423590 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:09:01.423607 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.423613 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:01.423622 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:09:01.423634 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:01.423694 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.423711 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.423717 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:09:01.423732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.423756 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.423763 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.423772 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:09:01.423784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.423799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.423809 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:01.423823 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.423829 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.423842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.423866 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.423872 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.423882 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:09:01.423894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.423909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.423918 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:09:01.423933 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.423939 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:09:01.423951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.423975 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.423982 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.423992 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:09:01.424009 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.424015 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.424024 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:09:01.424041 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.424047 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.424057 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:09:01.424074 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.424080 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.424090 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:09:01.424102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.424128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.424138 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.424152 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.424158 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.424172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.424195 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.424202 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.424212 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:09:01.424225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.424239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.424249 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:09:01.424262 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.424289 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.424300 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.424311 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.424323 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.424341 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.424354 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.424379 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.424386 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.424395 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:09:01.424412 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.424418 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.424427 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:09:01.424444 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.424451 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.424460 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:09:01.424477 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:01.424483 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.424493 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:09:01.424509 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.424516 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.424525 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:09:01.424542 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.424548 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.424558 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:09:01.424575 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:09:01.424581 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.424591 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:09:01.424603 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.424641 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.424657 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.424663 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:09:01.424677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.424700 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.424707 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.424716 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:09:01.424734 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.424740 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.424750 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:09:01.424767 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.424773 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.424782 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:09:01.424799 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.424805 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.424815 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:09:01.424831 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.424837 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.424847 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:09:01.424863 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.424870 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.424879 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:09:01.424896 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.424902 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.424911 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:09:01.424928 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.424934 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.424944 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:09:01.424956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.424996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.425007 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:01.425021 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.425028 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:09:01.425042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.425066 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:09:01.425073 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.425082 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:09:01.425095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.425109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.425119 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:09:01.425135 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:09:01.425142 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:09:01.425152 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:09:01.425167 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.425173 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:09:01.425186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.425208 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:01.425227 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:09:01.425244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.425254 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:09:01.425264 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:09:01.425280 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.425286 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:09:01.425301 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:09:01.425318 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:09:01.425325 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:09:01.425335 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:09:01.425352 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:09:01.425358 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:09:01.425367 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:09:01.425384 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.425390 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:09:01.425399 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.425416 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.425422 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:09:01.425432 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.425448 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:01.425454 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:09:01.425463 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:01.425479 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:09:01.425485 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:09:01.425495 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:09:01.425511 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:09:01.425517 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:09:01.425526 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:09:01.425542 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.425549 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:09:01.425558 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.425574 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:09:01.425581 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:09:01.425590 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:09:01.425606 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:01.425612 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:09:01.425622 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:01.425638 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.425645 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:09:01.425654 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.425669 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:09:01.425675 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:09:01.425684 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:09:01.425696 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:09:01.425729 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:09:01.425758 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:09:01.425784 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:09:01.425811 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:09:01.425837 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:01.425863 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:09:01.425889 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:01.425916 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:09:01.425942 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:09:01.425968 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:09:01.425994 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:09:01.426020 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:09:01.426046 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:09:01.426071 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:09:01.426099 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:09:01.426125 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:09:01.426152 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:01.426177 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:09:01.426203 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:01.426229 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:09:01.426268 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:01.426306 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:09:01.426376 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:01.426403 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:09:01.426430 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.426457 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:09:01.426484 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:01.426512 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:09:01.426539 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:01.426566 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:09:01.426608 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:01.426635 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:09:01.426661 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:09:01.426687 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:09:01.426713 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.426741 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:09:01.426767 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.426792 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:09:01.426819 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:01.426845 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:09:01.426871 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.426896 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:09:01.426922 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.426948 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:09:01.426974 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:01.427000 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:09:01.427026 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:09:01.427052 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:09:01.427077 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:01.427103 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:09:01.427129 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.427154 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:09:01.427180 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:01.427205 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:09:01.427231 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:09:01.427257 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:09:01.427283 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:01.427315 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:09:01.427340 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:01.427366 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:09:01.427392 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.427418 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:09:01.427444 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:01.427471 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:09:01.427498 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.427516 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.427541 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:09:01.427567 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.427584 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.427600 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.427626 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:09:01.427651 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.427668 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.427685 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.427701 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.427726 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:09:01.427752 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.427777 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:01.427803 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.427829 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:01.427855 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.427871 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.427897 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:01.427922 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.427939 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.427965 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:01.427992 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428017 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:01.428043 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428068 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:09:01.428094 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428120 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:01.428146 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428171 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:01.428197 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428213 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428239 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:09:01.428264 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428290 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:01.428337 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428363 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:09:01.428390 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428416 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:09:01.428443 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428461 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428478 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428495 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428513 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428530 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428547 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428574 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:01.428601 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428618 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428635 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428673 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:01.428699 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428725 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:01.428751 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428768 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428784 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428810 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:01.428835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428852 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428885 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428901 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428926 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:09:01.428952 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428968 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.428985 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429001 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429026 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.429052 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429068 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429085 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429101 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429126 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.429152 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429178 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:01.429203 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429221 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429238 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429254 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429282 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:09:01.429312 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429338 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:09:01.429363 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429380 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429396 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429421 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.429447 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429464 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429480 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429497 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429513 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429539 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:09:01.429564 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429590 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:09:01.429616 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429642 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:01.429667 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429693 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:01.429718 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429735 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429751 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429768 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429793 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.429819 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429836 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429853 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429870 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429886 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429903 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429919 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429936 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.429961 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:09:01.429988 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.430005 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.430030 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:09:01.430055 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.430072 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.430088 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.430114 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:09:01.430139 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.430156 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.430172 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.430189 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.430214 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:09:01.430239 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.430265 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:01.430290 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.430335 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:01.430361 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.430378 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.430405 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:01.430430 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.430448 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.430474 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:01.430500 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.430527 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:01.430554 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.430581 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:09:01.430607 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.430646 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:01.430671 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.430697 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:09:01.430722 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.430739 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.430764 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:09:01.430790 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.430815 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:01.430841 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.430867 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:09:01.430893 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.430918 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:09:01.430943 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.430960 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.430976 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.430993 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431009 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431025 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431041 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431067 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:01.431092 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431109 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431125 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431150 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:01.431176 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431202 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:01.431228 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431245 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431261 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431286 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:01.431331 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431349 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431366 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431383 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431426 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:09:01.431453 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431470 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431487 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431505 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431531 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.431557 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431575 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431592 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431621 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431647 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.431672 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431697 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:09:01.431722 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431740 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431757 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431773 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431798 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:09:01.431824 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431849 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:09:01.431875 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431892 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431908 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431934 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.431959 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431976 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.431992 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.432009 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.432025 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.432050 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:09:01.432076 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.432101 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:09:01.432126 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.432152 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:09:01.432178 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.432203 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:09:01.432229 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.432245 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.432262 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.432278 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.432322 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.432351 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.432369 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.432386 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.432403 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.432420 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.432437 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.432454 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.432471 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:09:01.432497 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:09:01.432525 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:09:01.432584 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:09:01.432648 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:01.432697 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:01.432743 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:09:01.432790 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:09:01.432837 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:09:01.432884 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:09:01.432936 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:01.432983 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:01.433030 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:01.433077 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:01.433123 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.433171 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:01.433218 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:01.433264 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:01.433316 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:09:01.433364 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.433413 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.433460 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:01.433510 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.433564 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.433617 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:01.433663 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:09:01.433709 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:01.433755 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.433801 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:01.433849 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:09:01.433896 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:01.433948 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:01.433994 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.434042 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:01.434097 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:09:01.434144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:09:01.434192 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:01.434239 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:01.434286 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:09:01.434354 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:09:01.434454 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:09:01.434503 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:09:01.434552 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:01.434600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:01.434660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:01.434706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:01.434752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.434799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:01.434846 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:01.434893 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:01.434940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:09:01.434988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.435036 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.435084 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:01.435131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.435183 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.435234 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:01.435280 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:09:01.435332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:01.435379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.435425 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:01.435474 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:09:01.435521 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:01.435572 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:01.435618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.435680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:01.435738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:09:01.435787 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:09:01.435836 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:01.435885 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:01.435933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:09:01.435982 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:09:01.436031 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:09:01.436079 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:09:01.436128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:01.436175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:01.436225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:01.436272 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:01.436325 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.436375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:01.436424 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:01.436472 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:01.436520 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:09:01.436569 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.436631 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.436680 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:01.436727 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.436778 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.436829 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:01.436874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:09:01.436919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:01.436965 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.437010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:01.437058 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:09:01.437105 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:01.437158 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:01.437205 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.437252 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:01.437312 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:09:01.437353 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:09:01.437415 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:09:01.437472 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:01.437527 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:01.437583 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:09:01.437650 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:09:01.437703 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:09:01.437756 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:09:01.437808 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:01.437862 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:01.437914 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:01.437968 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:01.438021 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.438074 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:01.438127 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:01.438179 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:01.438233 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:09:01.438286 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.438362 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.438417 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:01.438472 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.438527 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.438580 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:01.438647 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:09:01.438700 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:01.438753 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.438813 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:01.438865 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:09:01.438917 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:01.438969 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:01.439022 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.439074 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:01.439135 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:09:01.439158 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:09:01.439211 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:09:01.439265 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:01.439336 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:01.439392 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:09:01.439446 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:09:01.439501 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:09:01.439619 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:09:01.439672 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:01.439726 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:01.439787 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:01.439839 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:01.439891 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.439944 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:01.439998 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:01.440050 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:01.440103 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:09:01.440156 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.440208 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.440261 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:01.440334 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.440391 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.440446 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:01.440501 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:09:01.440555 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:01.440610 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.440677 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:01.440729 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:09:01.440782 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:01.440836 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:01.440888 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.440941 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:01.441001 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:09:01.441023 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:09:01.441072 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:09:01.441121 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:01.441168 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:01.441217 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:09:01.441264 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:09:01.441336 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:09:01.441387 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:09:01.441436 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:01.441486 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:01.441535 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:01.441585 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:01.441634 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.441697 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:01.441744 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:01.441792 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:01.441840 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:09:01.441888 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.441935 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.441983 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:01.442030 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.442079 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.442126 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:01.442174 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:09:01.442221 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:01.442269 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.442340 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:01.442391 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:09:01.442440 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:01.442490 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:01.442539 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.442590 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:01.442667 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:09:01.442689 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:09:01.442738 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:09:01.442788 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:01.442837 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:01.442887 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:09:01.442936 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:09:01.442985 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:09:01.443034 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:09:01.443085 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:01.443135 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:01.443184 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:01.443233 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:01.443282 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.443340 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:01.443389 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:01.443439 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:01.443488 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:09:01.443538 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.443588 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.443643 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:01.443693 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.443743 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.443793 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:01.443842 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:09:01.443891 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:01.443941 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.443992 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:01.444042 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:09:01.444091 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:01.444140 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:01.444191 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.444240 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:01.444297 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:09:01.444330 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:09:01.444360 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:09:01.444388 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:09:01.444416 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:09:01.444442 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:09:01.444460 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:09:01.444475 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:09:01.444484 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:01.444492 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:01.444501 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:09:01.444510 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:09:01.444518 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:09:01.444526 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:09:01.444534 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:01.444542 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:01.444550 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:01.444558 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:01.444566 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.444574 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:01.444582 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:01.444590 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:01.444598 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:09:01.444615 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.444623 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.444631 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:01.444639 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.444646 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.444654 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:01.444662 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:09:01.444670 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:01.444678 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.444685 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:01.444693 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:09:01.444701 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:01.444708 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:01.444716 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.444723 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:01.444731 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:09:01.444740 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:09:01.444747 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:01.444756 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:01.444764 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:09:01.444772 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:09:01.444780 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:09:01.444788 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:09:01.444795 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:01.444803 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:01.444810 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:01.444818 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:01.444825 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.444833 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:01.444840 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:01.444848 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:01.444868 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:09:01.444876 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.444883 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.444890 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:01.444897 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.444905 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.444912 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:01.444919 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:09:01.444926 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:01.444932 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.444939 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:01.444946 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:09:01.444953 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:01.444960 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:01.444968 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.444975 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:01.444982 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:09:01.444991 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:09:01.444999 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:01.445007 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:01.445014 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:09:01.445021 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:09:01.445028 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:09:01.445034 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:09:01.445041 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:01.445047 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:01.445054 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:01.445060 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:01.445067 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.445074 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:01.445080 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:01.445087 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:01.445093 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:09:01.445100 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.445106 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.445113 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:01.445120 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.445126 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.445133 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:01.445140 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:09:01.445147 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:01.445153 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.445159 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:01.445166 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:09:01.445172 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:01.445179 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:01.445185 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.445191 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:01.445198 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:09:01.445205 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:09:01.445211 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:09:01.445219 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:09:01.445225 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:09:01.445231 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:09:01.445238 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:09:01.445244 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:09:01.445251 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:09:01.445257 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:09:01.445263 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:09:01.445269 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:09:01.445276 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.445284 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:09:01.445291 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:09:01.445302 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:09:01.445309 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:09:01.445316 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.445377 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:09:01.445384 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:09:01.445390 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:09:01.445397 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:09:01.445403 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:09:01.445409 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:09:01.445416 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:09:01.445422 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:09:01.445428 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:09:01.445434 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:09:01.445440 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:09:01.445446 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:09:01.445453 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:09:01.445459 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:09:01.445530 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:09:01.445539 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:09:01.445544 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:09:01.445548 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:09:01.445555 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:09:01.445559 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:09:01.445563 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:09:01.445572 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:09:01.445580 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:09:01.445624 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:09:01.445631 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179414" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:09:01.445644 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:09:01.445665 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:09:01.445671 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:09:01.445676 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:09:01.445679 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:09:01.445685 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179414" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:09:01.445695 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:09:01.445701 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:09:01.445706 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:09:01.445716 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:09:01.445724 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:09:01.445729 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:09:01.445751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.445759 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:09:01.445764 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.445786 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:09:01.445791 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:09:01.445795 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:09:01.445799 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:09:01.445803 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:09:01.445806 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:09:01.445811 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:09:01.445815 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:09:01.445821 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179414" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:09:01.445831 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:09:01.445837 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:09:01.445841 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:09:01.445847 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:09:01.445852 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:09:01.445856 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:09:01.445878 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:09:01.445884 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:09:01.445888 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:09:01.445893 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:09:01.445897 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:09:01.445907 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:09:01.445914 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:09:01.445919 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:09:01.445923 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:09:01.445929 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179414" 2019-02-20 06:09:01.445936 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:09:01.445940 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:09:01.445945 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:09:01.445951 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:09:01.445955 wsdl: in serializeType: returning: 179414 2019-02-20 06:09:01.445961 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:09:01.445968 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:09:01.445972 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:09:01.445976 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:09:01.445980 wsdl: in serializeType: returning: 179414 2019-02-20 06:09:01.445985 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179414 2019-02-20 06:09:01.445998 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179414 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:09:01.446002 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:09:01.446008 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9157"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:09:01.446021 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:09:01.446027 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179414 2019-02-20 06:09:01.446035 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:09:01.446103 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:09:01.446046 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:09:01.446056 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:09:01.446061 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:09:01.446065 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:09:01.446069 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:09:01.446075 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:09:01.446085 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:09:01.446092 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:09:01.446097 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:09:01.446109 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:09:01.446117 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:09:01.446125 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:09:01.453359 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:09:01.453377 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:09:01.453386 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:09:01.453392 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:09:01.453397 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:09:01.453402 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:09:01.453406 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:09:01.453410 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:09:01.453415 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:09:01.453445 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:09:01.462476 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:09:01.462504 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:09:01.462510 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:09:01.462516 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:09:01.462521 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:09:01.462526 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:09:01.462533 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:09:01.462538 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:09:01.462543 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:09:01.462549 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:08:59 GMT 2019-02-20 06:09:01.462555 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:09:01.462561 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:09:01.462566 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:09:01.462577 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:09:01.462604 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:09:01.462614 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:09:01.462624 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:09:01.462628 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:09:01.462633 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:09:01.462674 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:09:01.462686 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:09:01.462692 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:09:01.462714 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:09:01.462720 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:08:59 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:09:01.462752 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:09:01.462761 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:09:01.462783 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:09:01.462789 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:09:01.462899 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:09:01.463005 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:09:01.463011 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:09:01.463020 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:09:01.463030 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:09:01.463053 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:09:01.463109 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:09:01.463131 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:09:01.463143 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:09:01.463150 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:09:01.463155 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:09:01.463161 nusoap_client: detail =