Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 160.85Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
53279706217 Model turbiny: K27
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2413
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 26 Apr 2019 03:49:20 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-26 05:49:37.020987 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-26 05:49:37.021043 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:49:37.021061 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179414" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-26 05:49:37.021084 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:49:37.021098 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-26 05:49:37.021110 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-26 05:49:37.021127 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-26 05:49:37.021140 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:49:37.021150 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:49:37.021163 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:49:37.021175 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 05:49:37.021193 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 05:49:37.021202 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 05:49:37.021209 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 05:49:37.021216 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 05:49:37.021222 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-26 05:49:37.021237 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:49:37.021256 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:49:37.021268 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 05:49:37.021276 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-26 05:49:37.021296 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-26 05:49:37.021310 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 05:49:37.021322 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 05:49:37.029175 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 05:49:37.029189 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 05:49:37.029198 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-26 05:49:37.029204 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:49:37.029209 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:49:37.029213 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 05:49:37.029216 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-26 05:49:37.029246 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-26 05:49:37.046268 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-26 05:49:37.046292 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-26 05:49:37.046307 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 05:49:37.046324 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 05:49:37.046330 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 05:49:37.046335 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 05:49:37.046340 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 05:49:37.046346 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 05:49:37.046352 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 05:49:37.046357 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 03:49:20 GMT 2019-04-26 05:49:37.046362 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 05:49:37.046367 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-26 05:49:37.046373 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 05:49:37.046382 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-26 05:49:37.046407 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-26 05:49:37.053924 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:49:37.054133 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-04-26 05:49:37.054154 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 05:49:37.061784 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 05:49:37.062012 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:49:37.062049 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:49:37.062083 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-26 05:49:37.069384 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:49:37.069617 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:49:37.069639 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:49:37.069681 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 05:49:37.069744 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:49:37.069769 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:49:37.069796 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 05:49:37.069809 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 05:49:37.069856 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:49:37.069880 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:49:37.069908 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:49:37.069922 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:49:37.077015 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 05:49:37.077459 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 05:49:37.077516 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:49:37.077536 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-26 05:49:37.077569 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:49:37.077584 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:49:37.077631 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:49:37.077680 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 05:49:37.077731 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-04-26 05:49:37.077748 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-26 05:49:37.077758 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 05:49:37.077763 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-26 05:49:37.077796 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-26 05:49:37.077831 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 05:49:37.077845 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 05:49:37.077851 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 05:49:37.077868 wsdl: got WSDL URL 2019-04-26 05:49:37.077873 wsdl: Parse WSDL 2019-04-26 05:49:37.078035 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-26 05:49:37.078063 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-26 05:49:37.078112 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.078121 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-26 05:49:37.078141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.078170 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.078179 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.078193 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 05:49:37.078212 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.078219 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.078229 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 05:49:37.078243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.078270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.078280 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-26 05:49:37.078305 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.078311 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.078327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.078354 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:37.078361 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.078371 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-26 05:49:37.078384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.078400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.078409 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-26 05:49:37.078438 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.078444 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-26 05:49:37.078458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.078483 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.078490 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.078500 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 05:49:37.078518 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.078524 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.078534 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 05:49:37.078551 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.078557 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.078567 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 05:49:37.078580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.078602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.078612 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-26 05:49:37.078626 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.078633 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-26 05:49:37.078649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.078673 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:37.078680 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.078690 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-26 05:49:37.078715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.078730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.078739 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-26 05:49:37.078753 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.078759 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-26 05:49:37.078772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.078795 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.078801 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.078810 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 05:49:37.078828 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.078834 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.078843 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 05:49:37.078859 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.078865 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.078874 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 05:49:37.078890 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.078896 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.078905 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:49:37.078917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.078943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.078953 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:49:37.078967 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.078973 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.078987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079008 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079015 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079054 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:49:37.079073 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:49:37.079089 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079100 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:49:37.079109 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-26 05:49:37.079120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:49:37.079144 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 05:49:37.079158 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079163 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-26 05:49:37.079176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079200 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.079207 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079216 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:49:37.079228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.079251 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-26 05:49:37.079265 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079271 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.079290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079315 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.079322 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079331 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-26 05:49:37.079344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.079367 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-26 05:49:37.079395 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079401 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-26 05:49:37.079415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079451 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.079459 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079469 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:49:37.079482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.079506 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-26 05:49:37.079521 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079528 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.079541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079567 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.079574 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079584 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-26 05:49:37.079597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.079622 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-26 05:49:37.079637 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079643 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-26 05:49:37.079658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079695 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.079702 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079711 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 05:49:37.079729 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.079748 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079758 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:49:37.079770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.079796 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-26 05:49:37.079810 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079816 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.079829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079852 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.079858 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079868 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-26 05:49:37.079880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.079903 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-26 05:49:37.079916 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079922 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-26 05:49:37.079936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079959 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.079966 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.079975 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 05:49:37.079993 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.080000 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080013 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:49:37.080025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.080052 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-26 05:49:37.080066 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080072 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.080085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080108 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.080114 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080123 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-26 05:49:37.080135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.080158 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-26 05:49:37.080172 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080178 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-26 05:49:37.080190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080212 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.080219 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080229 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:49:37.080240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.080276 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-26 05:49:37.080297 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080303 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.080316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080341 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.080348 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080357 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-26 05:49:37.080369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.080393 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-26 05:49:37.080408 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080427 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-26 05:49:37.080441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080465 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.080472 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080482 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:49:37.080495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.080519 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-26 05:49:37.080534 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080540 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.080554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080578 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:37.080585 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080595 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-26 05:49:37.080608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.080633 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 05:49:37.080661 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080667 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-26 05:49:37.080680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080715 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.080722 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080731 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 05:49:37.080743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.080766 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:49:37.080780 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080786 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.080798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080821 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.080828 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080837 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-26 05:49:37.080849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.080871 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 05:49:37.080885 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080891 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-26 05:49:37.080904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080926 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.080933 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080942 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 05:49:37.080954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.080976 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-26 05:49:37.080990 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.080997 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.081009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081032 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.081039 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081048 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-26 05:49:37.081060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.081084 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 05:49:37.081098 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081103 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-26 05:49:37.081116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081139 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.081145 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081154 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-26 05:49:37.081171 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.081178 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081187 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-26 05:49:37.081199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.081226 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:49:37.081240 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081246 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.081259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081287 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:37.081294 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081304 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-26 05:49:37.081316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.081339 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 05:49:37.081353 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081358 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 05:49:37.081371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081408 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.081414 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081424 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:49:37.081450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.081474 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.081490 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081496 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.081510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081534 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.081541 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081551 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 05:49:37.081564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.081589 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:49:37.081604 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081611 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-26 05:49:37.081624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081649 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:49:37.081656 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081666 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 05:49:37.081692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.081716 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:49:37.081730 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081748 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.081762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081783 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081790 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081826 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:49:37.081845 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:49:37.081861 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081870 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:49:37.081880 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-26 05:49:37.081891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:49:37.081914 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:49:37.081927 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081933 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-26 05:49:37.081946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081971 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:49:37.081977 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.081987 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 05:49:37.081998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.082022 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-26 05:49:37.082036 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082042 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.082054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082076 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082082 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082117 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:49:37.082135 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:49:37.082150 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082160 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:49:37.082170 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-26 05:49:37.082181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:49:37.082203 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:49:37.082217 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082223 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-26 05:49:37.082236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082259 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.082265 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082275 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-26 05:49:37.082297 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.082304 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082313 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-26 05:49:37.082331 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.082337 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082346 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 05:49:37.082363 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.082369 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082378 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 05:49:37.082395 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.082401 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082410 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 05:49:37.082426 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.082432 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082442 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-26 05:49:37.082458 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.082464 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082473 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:49:37.082485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.082529 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-26 05:49:37.082544 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082550 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.082563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082586 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.082593 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082602 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-26 05:49:37.082614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.082637 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-26 05:49:37.082651 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082656 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-26 05:49:37.082669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082692 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.082699 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082708 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 05:49:37.082724 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.082731 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082740 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:49:37.082756 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.082762 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082771 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 05:49:37.082783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.082813 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-26 05:49:37.082826 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082832 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.082845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082867 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.082874 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082884 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-26 05:49:37.082896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.082920 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-26 05:49:37.082933 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082939 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 05:49:37.082952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082975 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.082981 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.082990 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:49:37.083002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.083016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.083025 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.083039 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.083044 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.083057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.083080 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.083087 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.083096 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 05:49:37.083108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.083122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.083131 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:49:37.083145 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.083150 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 05:49:37.083163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.083186 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.083192 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.083201 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 05:49:37.083217 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.083224 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.083234 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:49:37.083251 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.083258 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.083267 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 05:49:37.083279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.083304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.083314 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.083329 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.083335 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.083348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.083370 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.083389 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.083399 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 05:49:37.083412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.083426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.083435 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:49:37.083450 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.083456 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-26 05:49:37.083469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.083493 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.083500 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.083509 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 05:49:37.083527 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.083533 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.083542 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:49:37.083559 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.083565 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.083574 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:49:37.083591 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.083598 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.083607 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 05:49:37.083624 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.083631 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.083640 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 05:49:37.083652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.083694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.083705 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:49:37.083719 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.083725 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.083738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.083761 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:49:37.083768 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.083777 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-26 05:49:37.083789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.083803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.083812 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 05:49:37.083825 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:49:37.083852 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-26 05:49:37.083859 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:49:37.083869 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-26 05:49:37.083881 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:49:37.083897 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.083910 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:49:37.083933 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.083940 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:49:37.083949 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:49:37.083966 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:37.083972 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:49:37.083982 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-26 05:49:37.083998 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:37.084005 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:49:37.084014 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-26 05:49:37.084030 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:37.084037 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:49:37.084046 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 05:49:37.084063 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:37.084069 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:49:37.084078 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-26 05:49:37.084094 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:49:37.084101 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:49:37.084110 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-26 05:49:37.084126 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.084133 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:49:37.084142 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.084158 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.084164 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:49:37.084173 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:49:37.084189 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.084195 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:49:37.084205 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:49:37.084221 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.084227 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:49:37.084236 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:49:37.084248 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:49:37.084299 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.084318 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.084324 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 05:49:37.084337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.084361 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.084367 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.084376 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:49:37.084393 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.084399 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.084408 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 05:49:37.084424 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.084430 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.084439 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 05:49:37.084456 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.084462 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.084471 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 05:49:37.084483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.084507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.084516 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.084530 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.084536 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.084549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.084572 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.084579 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.084588 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-26 05:49:37.084600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.084614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.084623 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 05:49:37.084636 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.084661 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.084667 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.084676 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.084688 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.084703 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.084716 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.084739 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.084746 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.084755 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 05:49:37.084771 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.084777 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.084787 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 05:49:37.084804 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.084810 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.084819 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 05:49:37.084835 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.084841 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.084850 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 05:49:37.084867 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:37.084873 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.084882 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 05:49:37.084898 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:37.084904 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.084913 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 05:49:37.084930 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.084936 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.084944 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:49:37.084961 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.084967 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.084976 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 05:49:37.084992 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.084998 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.085008 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 05:49:37.085024 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.085030 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.085039 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:49:37.085055 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.085061 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.085070 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:49:37.085082 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.085131 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.085148 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.085154 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 05:49:37.085167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.085189 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.085196 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.085205 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 05:49:37.085221 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.085227 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.085236 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:49:37.085252 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.085259 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.085268 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 05:49:37.085289 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:49:37.085296 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.085305 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:37.085317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.085342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.085351 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.085366 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.085383 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.085398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.085422 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.085429 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.085438 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-26 05:49:37.085451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.085465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.085475 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 05:49:37.085488 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.085515 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.085522 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.085532 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.085544 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.085560 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.085573 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.085597 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.085604 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.085614 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 05:49:37.085631 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.085637 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.085647 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 05:49:37.085667 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.085686 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.085697 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 05:49:37.085714 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.085720 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.085729 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 05:49:37.085746 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:37.085752 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.085761 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 05:49:37.085778 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:37.085784 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.085793 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 05:49:37.085809 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.085815 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.085824 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:49:37.085840 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.085848 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.085857 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 05:49:37.085873 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.085879 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.085888 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 05:49:37.085905 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:37.085911 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.085920 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-26 05:49:37.085936 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.085942 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.085951 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:49:37.085967 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.085974 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.085983 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:49:37.085994 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.086048 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.086063 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:37.086089 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:37.086096 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:37.086105 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:37.086117 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:37.086132 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.086145 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:37.086169 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.086175 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:37.086184 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-26 05:49:37.086201 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.086207 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:37.086216 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-26 05:49:37.086233 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.086239 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:37.086248 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 05:49:37.086264 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.086270 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:37.086280 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-26 05:49:37.086302 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.086309 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:37.086318 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-26 05:49:37.086334 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:37.086341 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:37.086350 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 05:49:37.086366 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.086372 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:37.086381 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-26 05:49:37.086397 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:37.086403 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:37.086413 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-26 05:49:37.086429 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:37.086435 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:37.086445 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-26 05:49:37.086461 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:37.086467 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:37.086476 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 05:49:37.086492 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:37.086498 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:37.086507 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 05:49:37.086523 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:37.086529 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:37.086539 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-26 05:49:37.086555 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.086561 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:37.086570 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:49:37.086587 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.086593 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:37.086602 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-26 05:49:37.086614 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:37.086673 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.086692 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.086698 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-26 05:49:37.086712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.086736 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.086742 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.086751 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 05:49:37.086763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.086778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.086788 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:37.086802 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.086807 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.086820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.086844 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:37.086850 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.086860 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-26 05:49:37.086871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.086885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.086894 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 05:49:37.086908 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.086913 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-26 05:49:37.086926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.086950 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.086956 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.086965 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:49:37.086982 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.086988 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.086997 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 05:49:37.087013 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.087019 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.087028 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 05:49:37.087045 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:49:37.087051 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.087060 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 05:49:37.087071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.087097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.087106 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-26 05:49:37.087119 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.087125 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.087138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.087161 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:49:37.087168 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.087178 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-26 05:49:37.087189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.087203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.087212 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-26 05:49:37.087225 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:49:37.087251 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-26 05:49:37.087258 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:49:37.087267 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-26 05:49:37.087279 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:49:37.087297 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.087311 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-26 05:49:37.087337 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.087343 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 05:49:37.087353 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-26 05:49:37.087369 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.087389 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-26 05:49:37.087399 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-26 05:49:37.087416 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.087422 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 05:49:37.087432 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-26 05:49:37.087449 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:49:37.087455 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-26 05:49:37.087466 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 05:49:37.087483 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.087489 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-26 05:49:37.087499 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-26 05:49:37.087516 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.087522 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-26 05:49:37.087532 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-26 05:49:37.087549 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.087556 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-26 05:49:37.087565 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:49:37.087583 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:37.087589 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 05:49:37.087599 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-26 05:49:37.087616 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:37.087622 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-26 05:49:37.087632 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-26 05:49:37.087649 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.087655 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-26 05:49:37.087665 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:49:37.087690 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-26 05:49:37.087736 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.087752 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.087758 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-26 05:49:37.087773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.087796 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.087802 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.087811 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:49:37.087823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.087837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.087847 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-26 05:49:37.087861 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.087866 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.087879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.087903 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:49:37.087909 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.087918 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-26 05:49:37.087930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.087944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.087953 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-26 05:49:37.087965 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-26 05:49:37.087990 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:49:37.087997 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 05:49:37.088006 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-26 05:49:37.088022 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:49:37.088028 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-26 05:49:37.088037 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-26 05:49:37.088054 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:49:37.088060 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 05:49:37.088069 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-26 05:49:37.088080 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-26 05:49:37.088103 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.088117 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.088123 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 05:49:37.088136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.088160 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.088167 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.088176 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:49:37.088193 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.088199 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.088208 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 05:49:37.088224 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.088231 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.088240 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 05:49:37.088252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.088272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.088281 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.088300 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.088306 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.088321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.088344 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.088351 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.088360 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-26 05:49:37.088372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.088386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.088395 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 05:49:37.088408 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.088434 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.088441 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.088450 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.088462 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.088477 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.088490 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.088513 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.088520 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.088529 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-26 05:49:37.088546 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.088552 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.088561 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-26 05:49:37.088577 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.088584 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.088593 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 05:49:37.088609 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.088615 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.088624 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-26 05:49:37.088641 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:37.088647 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.088656 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-26 05:49:37.088672 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.088678 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.088687 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-26 05:49:37.088703 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.088710 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.088719 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-26 05:49:37.088736 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.088742 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.088751 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:49:37.088767 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.088773 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.088783 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:49:37.088795 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.088836 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.088852 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.088858 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-26 05:49:37.088872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.088895 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.088901 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.088910 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 05:49:37.088928 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.088934 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.088944 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:49:37.088960 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.088966 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.088975 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:49:37.088991 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.088997 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.089006 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 05:49:37.089022 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.089028 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.089037 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 05:49:37.089049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.089077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.089087 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:49:37.089101 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.089106 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.089119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.089141 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.089147 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.089160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.089182 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:49:37.089201 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:49:37.089217 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.089226 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:49:37.089236 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-26 05:49:37.089247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.089260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:49:37.089269 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 05:49:37.089287 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.089293 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-26 05:49:37.089307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.089330 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.089337 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.089346 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-26 05:49:37.089358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.089384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.089395 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-26 05:49:37.089409 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.089415 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.089429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.089453 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 05:49:37.089460 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.089469 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-26 05:49:37.089481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.089495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.089505 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-26 05:49:37.089519 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.089525 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-26 05:49:37.089539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.089563 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.089569 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.089579 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:49:37.089591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.089605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.089615 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-26 05:49:37.089629 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.089635 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.089648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.089684 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:37.089691 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.089701 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-26 05:49:37.089713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.089727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.089736 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 05:49:37.089748 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:37.089775 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:37.089781 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:37.089791 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:37.089802 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:37.089817 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.089830 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:37.089853 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.089861 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:37.089870 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-26 05:49:37.089887 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.089893 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:37.089902 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-26 05:49:37.089919 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.089925 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:37.089934 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-26 05:49:37.089950 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.089956 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:37.089966 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-26 05:49:37.089982 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.089988 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:37.089998 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-26 05:49:37.090014 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:49:37.090020 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:37.090030 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-26 05:49:37.090046 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:49:37.090052 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:37.090061 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-26 05:49:37.090078 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:49:37.090084 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:37.090094 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-26 05:49:37.090110 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:49:37.090116 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:37.090126 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-26 05:49:37.090143 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.090149 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:37.090158 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-26 05:49:37.090175 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.090181 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:37.090190 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-26 05:49:37.090206 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.090226 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:37.090236 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-26 05:49:37.090253 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.090259 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:37.090269 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-26 05:49:37.090281 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:37.090345 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.090363 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.090369 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-26 05:49:37.090384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.090409 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.090416 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.090425 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-26 05:49:37.090438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.090452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.090462 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:49:37.090476 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.090482 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.090496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.090520 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.090526 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.090536 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-26 05:49:37.090549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.090563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.090573 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 05:49:37.090587 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.090593 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 05:49:37.090606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.090630 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.090637 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.090646 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-26 05:49:37.090676 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.090682 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.090691 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:49:37.090708 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.090714 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.090723 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:49:37.090739 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.090746 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.090755 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 05:49:37.090779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.090804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.090814 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.090829 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.090835 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.090848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.090872 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.090879 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.090889 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-26 05:49:37.090901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.090916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.090925 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 05:49:37.090938 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.090966 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.090973 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.090983 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.090995 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.091012 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.091025 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.091050 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.091057 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.091067 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:49:37.091084 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.091090 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.091100 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:49:37.091131 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.091137 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.091147 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-26 05:49:37.091165 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:37.091172 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.091182 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 05:49:37.091200 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.091206 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.091217 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:49:37.091234 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.091241 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.091251 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-26 05:49:37.091269 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 05:49:37.091276 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.091291 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-26 05:49:37.091304 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.091342 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.091359 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.091365 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-26 05:49:37.091380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.091417 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.091424 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.091434 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-26 05:49:37.091451 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.091458 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.091467 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-26 05:49:37.091484 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.091490 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.091500 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-26 05:49:37.091517 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.091523 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.091533 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-26 05:49:37.091550 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.091556 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.091566 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-26 05:49:37.091582 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.091589 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.091599 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-26 05:49:37.091615 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.091622 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.091632 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 05:49:37.091649 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.091655 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.091665 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 05:49:37.091677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.091716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.091726 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:49:37.091741 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.091747 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-26 05:49:37.091764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.091788 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:49:37.091794 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.091804 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-26 05:49:37.091816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.091830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.091840 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 05:49:37.091856 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:49:37.091863 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-26 05:49:37.091873 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-26 05:49:37.091889 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.091895 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-26 05:49:37.091908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.091930 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:49:37.091949 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:49:37.091965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.091976 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:49:37.091999 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-26 05:49:37.092016 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.092023 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-26 05:49:37.092033 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-26 05:49:37.092050 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:49:37.092057 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-26 05:49:37.092067 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-26 05:49:37.092084 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:49:37.092091 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-26 05:49:37.092101 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:49:37.092118 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.092125 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 05:49:37.092135 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.092152 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.092158 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 05:49:37.092168 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.092185 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:37.092192 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-26 05:49:37.092201 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:37.092218 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:49:37.092225 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-26 05:49:37.092235 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:49:37.092252 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:49:37.092258 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-26 05:49:37.092268 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-26 05:49:37.092291 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.092298 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 05:49:37.092321 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.092339 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 05:49:37.092345 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-26 05:49:37.092355 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-26 05:49:37.092372 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:37.092378 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-26 05:49:37.092388 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:37.092404 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.092410 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 05:49:37.092420 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.092436 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:49:37.092442 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-26 05:49:37.092451 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-26 05:49:37.092463 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-26 05:49:37.092494 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-26 05:49:37.092522 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-26 05:49:37.092548 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:49:37.092574 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-26 05:49:37.092599 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:49:37.092625 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 05:49:37.092650 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-26 05:49:37.092676 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-26 05:49:37.092702 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-26 05:49:37.092727 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-26 05:49:37.092752 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-26 05:49:37.092778 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-26 05:49:37.092803 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-26 05:49:37.092828 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-26 05:49:37.092855 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-26 05:49:37.092881 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-26 05:49:37.092906 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-26 05:49:37.092944 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 05:49:37.092971 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:49:37.092997 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 05:49:37.093022 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-26 05:49:37.093048 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 05:49:37.093074 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:49:37.093101 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 05:49:37.093173 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.093199 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:49:37.093226 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:49:37.093252 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:49:37.093278 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-26 05:49:37.093309 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:49:37.093336 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-26 05:49:37.093364 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-26 05:49:37.093390 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-26 05:49:37.093416 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-26 05:49:37.093443 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.093471 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:49:37.093497 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.093524 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:49:37.093552 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:49:37.093591 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 05:49:37.093617 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.093642 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 05:49:37.093667 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.093693 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 05:49:37.093718 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:37.093743 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 05:49:37.093768 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-26 05:49:37.093792 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-26 05:49:37.093818 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-26 05:49:37.093843 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-26 05:49:37.093868 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.093892 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 05:49:37.093918 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:49:37.093943 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 05:49:37.093968 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-26 05:49:37.093992 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-26 05:49:37.094018 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-26 05:49:37.094043 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 05:49:37.094068 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:49:37.094094 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 05:49:37.094119 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.094144 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 05:49:37.094169 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:49:37.094195 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 05:49:37.094222 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.094239 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.094264 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:49:37.094310 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.094328 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.094345 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.094370 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:49:37.094396 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.094413 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.094430 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.094446 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.094472 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:49:37.094498 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.094524 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:37.094549 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.094575 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:37.094601 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.094618 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.094644 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:37.094670 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.094687 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.094713 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:37.094740 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.094766 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:37.094792 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.094817 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:49:37.094843 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.094869 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:37.094895 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.094921 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:37.094947 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.094964 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095003 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:49:37.095053 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095100 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:49:37.095128 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095154 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:49:37.095180 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095206 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:49:37.095233 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095250 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095266 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095290 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095309 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095326 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095342 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095369 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:49:37.095395 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095412 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095429 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095454 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:49:37.095480 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095506 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:49:37.095533 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095550 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095566 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095592 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:49:37.095618 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095635 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095652 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095668 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095685 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095711 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:49:37.095737 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095754 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095770 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095787 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095813 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.095839 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095856 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095873 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095889 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095915 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.095941 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.095967 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:37.095994 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096012 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096028 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096045 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096072 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:49:37.096098 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096124 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:49:37.096149 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096166 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096183 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096209 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.096235 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096252 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096268 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096289 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096307 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096333 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:49:37.096359 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096385 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 05:49:37.096410 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096436 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:37.096462 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096488 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:49:37.096514 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096531 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096547 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096563 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096601 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.096627 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096644 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096660 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096676 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096693 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096709 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096737 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096753 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096776 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 05:49:37.096802 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096817 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096841 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:49:37.096865 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096880 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096896 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096920 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:49:37.096944 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096960 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096975 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.096990 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.097014 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:49:37.097037 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.097061 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:37.097085 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.097109 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:37.097133 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.097149 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.097173 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:37.097196 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.097212 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.097236 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:37.097260 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.097289 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:37.097329 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.097354 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:49:37.097379 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.097404 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:37.097429 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.097468 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:49:37.097493 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.097510 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.097535 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:49:37.097561 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.097587 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:49:37.097613 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.097651 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:49:37.097677 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.097702 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:49:37.097739 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.097756 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.097771 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.097787 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.097802 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.097817 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.097833 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.097857 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:49:37.097881 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.097897 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.097912 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.097936 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:49:37.097960 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.097985 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:49:37.098008 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098024 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098040 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098064 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:49:37.098088 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098104 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098119 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098135 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098150 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098174 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:49:37.098198 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098214 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098229 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098244 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098268 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.098311 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098328 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098344 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098361 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098385 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.098410 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098449 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:49:37.098475 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098492 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098509 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098526 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098552 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:49:37.098589 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098615 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:49:37.098640 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098657 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098673 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098697 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.098735 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098751 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098766 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098782 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098797 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098821 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:49:37.098845 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098869 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 05:49:37.098893 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098917 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:49:37.098940 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.098964 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:49:37.098988 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.099004 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.099019 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.099034 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.099058 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.099083 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.099099 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.099114 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.099130 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.099145 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.099161 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.099177 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.099192 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:49:37.099216 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 05:49:37.099241 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-26 05:49:37.099311 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:49:37.099361 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:49:37.099408 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:49:37.099467 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-26 05:49:37.099515 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-26 05:49:37.099563 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-26 05:49:37.099611 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-26 05:49:37.099676 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:49:37.099735 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:49:37.099780 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:49:37.099823 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:49:37.099867 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.099911 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:49:37.099956 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:49:37.099998 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:49:37.100042 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:49:37.100086 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.100132 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.100175 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:49:37.100222 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.100272 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.100344 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:37.100390 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-26 05:49:37.100448 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:49:37.100495 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.100541 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:49:37.100602 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-26 05:49:37.100649 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:49:37.100701 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:49:37.100759 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.100804 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:49:37.100856 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-26 05:49:37.100901 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:49:37.100945 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:49:37.100990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:49:37.101032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-26 05:49:37.101076 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-26 05:49:37.101122 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-26 05:49:37.101166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-26 05:49:37.101211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:49:37.101254 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:49:37.101372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:49:37.101418 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:49:37.101477 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.101524 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:49:37.101573 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:49:37.101620 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:49:37.101680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:49:37.101738 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.101783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.101828 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:49:37.101873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.101921 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.101968 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:37.102012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-26 05:49:37.102055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:49:37.102098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.102141 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:49:37.102186 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-26 05:49:37.102230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:49:37.102277 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:49:37.102340 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.102387 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:49:37.102456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-26 05:49:37.102505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:49:37.102552 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:49:37.102612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:49:37.102657 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-26 05:49:37.102702 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-26 05:49:37.102760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-26 05:49:37.102804 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-26 05:49:37.102847 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:49:37.102890 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:49:37.102935 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:49:37.102978 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:49:37.103021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.103065 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:49:37.103109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:49:37.103151 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:49:37.103195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:49:37.103239 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.103288 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.103349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:49:37.103396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.103460 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.103510 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:37.103557 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-26 05:49:37.103603 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:49:37.103662 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.103706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:49:37.103764 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-26 05:49:37.103809 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:49:37.103858 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:49:37.103901 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.103946 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:49:37.103996 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 05:49:37.104021 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:49:37.104076 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:49:37.104127 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:49:37.104176 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:49:37.104226 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:49:37.104276 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:49:37.104346 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:49:37.104397 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:49:37.104463 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:49:37.104517 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:49:37.104570 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:49:37.104635 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:49:37.104687 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.104751 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:49:37.104800 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:49:37.104849 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:49:37.104899 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:49:37.104948 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.104998 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.105048 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:49:37.105096 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.105146 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.105194 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:37.105244 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:49:37.105312 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:49:37.105364 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.105424 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:49:37.105492 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:49:37.105544 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:49:37.105598 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:49:37.105663 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.105714 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:49:37.105784 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 05:49:37.105806 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:49:37.105856 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:49:37.105906 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:49:37.105957 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:49:37.106006 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:49:37.106055 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:49:37.106104 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:49:37.106154 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:49:37.106204 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:49:37.106254 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:49:37.106324 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:49:37.106376 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:49:37.106498 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.106552 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:49:37.106618 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:49:37.106669 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:49:37.106733 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:49:37.106783 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.106833 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.106883 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:49:37.106932 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.106983 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.107033 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:37.107082 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:49:37.107131 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:49:37.107182 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.107231 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:49:37.107281 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:49:37.107351 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:49:37.107403 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:49:37.107468 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.107521 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:49:37.107595 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-26 05:49:37.107617 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:49:37.107664 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:49:37.107711 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:49:37.107768 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:49:37.107814 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:49:37.107858 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:49:37.107902 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:49:37.107947 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:49:37.107991 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:49:37.108036 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:49:37.108080 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:49:37.108124 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:49:37.108169 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.108213 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:49:37.108258 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:49:37.108324 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:49:37.108370 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:49:37.108416 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.108477 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.108525 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:49:37.108573 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.108621 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.108681 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:37.108741 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:49:37.108785 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:49:37.108830 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.108874 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:49:37.108918 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:49:37.108962 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:49:37.109007 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:49:37.109051 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.109096 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:49:37.109146 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-26 05:49:37.109167 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:49:37.109213 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:49:37.109259 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:49:37.109325 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:49:37.109374 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:49:37.109422 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:49:37.109484 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:49:37.109534 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:49:37.109584 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:49:37.109634 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:49:37.109695 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:49:37.109756 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:49:37.109802 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.109848 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:49:37.109894 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:49:37.109940 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:49:37.109986 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:49:37.110033 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.110079 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.110127 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:49:37.110173 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.110219 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.110265 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:37.110330 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:49:37.110378 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:49:37.110439 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.110491 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:49:37.110541 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:49:37.110590 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:49:37.110661 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:49:37.110710 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.110770 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:49:37.110818 wsdl: current service: Service1 2019-04-26 05:49:37.110833 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-26 05:49:37.110860 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-26 05:49:37.110885 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-26 05:49:37.110910 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-26 05:49:37.110932 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-26 05:49:37.110950 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:49:37.110964 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:49:37.110971 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:49:37.110979 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:49:37.110987 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:49:37.110994 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:49:37.111001 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:49:37.111009 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:49:37.111015 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:49:37.111023 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:49:37.111030 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:49:37.111037 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:49:37.111044 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.111052 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:49:37.111059 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:49:37.111066 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:49:37.111073 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:49:37.111080 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.111087 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.111094 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:49:37.111101 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.111108 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.111115 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:37.111122 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:49:37.111128 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:49:37.111135 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.111142 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:49:37.111149 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:49:37.111156 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:49:37.111162 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:49:37.111169 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.111176 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:49:37.111183 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:49:37.111191 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:49:37.111198 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:49:37.111205 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:49:37.111212 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:49:37.111220 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:49:37.111227 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:49:37.111234 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:49:37.111241 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:49:37.111248 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:49:37.111254 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:49:37.111261 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:49:37.111268 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.111275 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:49:37.111282 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:49:37.111308 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:49:37.111316 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:49:37.111323 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.111330 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.111337 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:49:37.111345 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.111351 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.111358 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:37.111366 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:49:37.111373 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:49:37.111379 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.111386 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:49:37.111393 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:49:37.111400 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:49:37.111408 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:49:37.111414 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.111421 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:49:37.111441 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:49:37.111450 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:49:37.111458 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:49:37.111465 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:49:37.111472 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:49:37.111479 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:49:37.111486 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:49:37.111492 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:49:37.111499 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:49:37.111506 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:49:37.111512 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:49:37.111519 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:49:37.111526 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.111532 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:49:37.111539 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:49:37.111546 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:49:37.111552 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:49:37.111559 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.111565 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.111572 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:49:37.111579 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.111585 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.111592 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:37.111598 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:49:37.111605 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:49:37.111612 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.111618 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:49:37.111625 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:49:37.111632 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:49:37.111652 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:49:37.111659 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.111665 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:49:37.111672 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:49:37.111679 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:49:37.111685 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:49:37.111692 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:49:37.111699 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:49:37.111705 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:49:37.111712 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:49:37.111730 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:49:37.111737 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:49:37.111742 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:49:37.111748 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:49:37.111754 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:49:37.111761 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.111769 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:49:37.111775 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:49:37.111781 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:49:37.111787 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:49:37.111793 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.111800 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:49:37.111806 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:49:37.111813 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:49:37.111819 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:49:37.111880 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:49:37.111887 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:49:37.111893 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:49:37.111899 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:49:37.111905 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:49:37.111911 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:49:37.111917 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:49:37.111923 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:49:37.111930 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:49:37.111936 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:49:37.112014 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-26 05:49:37.112023 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 05:49:37.112028 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 05:49:37.112032 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 05:49:37.112038 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-26 05:49:37.112042 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 05:49:37.112045 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 05:49:37.112053 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-26 05:49:37.112062 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 05:49:37.112092 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-26 05:49:37.112099 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179414" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 05:49:37.112112 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 05:49:37.112132 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-26 05:49:37.112138 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-26 05:49:37.112142 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-26 05:49:37.112146 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-26 05:49:37.112150 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179414" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 05:49:37.112160 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:49:37.112165 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:49:37.112170 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:49:37.112178 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 05:49:37.112185 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:49:37.112190 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-26 05:49:37.112209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.112217 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 05:49:37.112222 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.112243 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 05:49:37.112248 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-26 05:49:37.112252 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-26 05:49:37.112256 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-26 05:49:37.112260 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-26 05:49:37.112263 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-26 05:49:37.112268 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-26 05:49:37.112272 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-26 05:49:37.112305 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179414" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 05:49:37.112317 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:49:37.112324 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:49:37.112327 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:49:37.112333 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 05:49:37.112339 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 05:49:37.112343 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:49:37.112365 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 05:49:37.112371 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:49:37.112376 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:49:37.112382 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:49:37.112386 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:49:37.112396 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 05:49:37.112403 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:49:37.112408 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 05:49:37.112413 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 05:49:37.112419 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179414" 2019-04-26 05:49:37.112426 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:49:37.112441 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 05:49:37.112447 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:49:37.112454 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:49:37.112459 wsdl: in serializeType: returning: 179414 2019-04-26 05:49:37.112465 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 05:49:37.112472 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:49:37.112476 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 05:49:37.112480 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 05:49:37.112485 wsdl: in serializeType: returning: 179414 2019-04-26 05:49:37.112489 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179414 2019-04-26 05:49:37.112505 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179414 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-26 05:49:37.112509 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-26 05:49:37.112515 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4268"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-26 05:49:37.112529 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-26 05:49:37.112535 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179414 2019-04-26 05:49:37.112544 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-26 05:49:37.112614 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-26 05:49:37.112554 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 05:49:37.112564 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 05:49:37.112569 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 05:49:37.112574 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 05:49:37.112578 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 05:49:37.112584 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:49:37.112593 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:49:37.112602 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 05:49:37.112607 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 05:49:37.112620 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-26 05:49:37.112628 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 05:49:37.112635 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 05:49:37.120657 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 05:49:37.120671 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 05:49:37.120681 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-26 05:49:37.120687 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-26 05:49:37.120692 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:49:37.120696 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:49:37.120700 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 05:49:37.120704 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 05:49:37.120708 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-26 05:49:37.120737 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-26 05:49:37.130601 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-26 05:49:37.130617 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-26 05:49:37.130623 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 05:49:37.130628 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 05:49:37.130633 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 05:49:37.130638 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 05:49:37.130643 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 05:49:37.130648 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 05:49:37.130653 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 05:49:37.130659 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 03:49:20 GMT 2019-04-26 05:49:37.130664 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 05:49:37.130669 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-26 05:49:37.130674 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 05:49:37.130681 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-26 05:49:37.130714 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-26 05:49:37.130722 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-26 05:49:37.130729 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 05:49:37.130734 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-26 05:49:37.130738 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-26 05:49:37.130768 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 05:49:37.130778 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 05:49:37.130782 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 05:49:37.130797 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 05:49:37.130803 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 26 Apr 2019 03:49:20 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-26 05:49:37.130824 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-26 05:49:37.130832 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-26 05:49:37.130850 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-26 05:49:37.130856 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-26 05:49:37.130927 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-26 05:49:37.131010 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-26 05:49:37.131016 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-26 05:49:37.131024 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-26 05:49:37.131034 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 05:49:37.131054 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-26 05:49:37.131104 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-26 05:49:37.131123 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 05:49:37.131133 nusoap_client: got fault 2019-04-26 05:49:37.131141 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-26 05:49:37.131145 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-26 05:49:37.131149 nusoap_client: detail =