Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 160.85Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
53279706217 Model turbiny: K27
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2413
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 14 Oct 2019 17:58:49 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-14 19:59:06.490060 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-14 19:59:06.490114 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:59:06.490129 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179414" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-14 19:59:06.490146 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:59:06.490157 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-14 19:59:06.490166 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-14 19:59:06.490179 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-14 19:59:06.490188 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:59:06.490194 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:59:06.490203 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:59:06.490211 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 19:59:06.490222 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 19:59:06.490228 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 19:59:06.490233 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 19:59:06.490237 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 19:59:06.490241 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-14 19:59:06.490253 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:59:06.490268 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:59:06.490276 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 19:59:06.490282 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-14 19:59:06.490288 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-14 19:59:06.490297 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 19:59:06.490305 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 19:59:06.496405 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 19:59:06.496454 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 19:59:06.496479 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-14 19:59:06.496492 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:59:06.496502 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:59:06.496511 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 19:59:06.496519 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-14 19:59:06.496555 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-14 19:59:06.512102 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-14 19:59:06.512165 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-14 19:59:06.512179 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 19:59:06.512191 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 19:59:06.512202 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 19:59:06.512213 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 19:59:06.512224 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 19:59:06.512237 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 19:59:06.512249 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 19:59:06.512259 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 17:58:49 GMT 2019-10-14 19:59:06.512270 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 19:59:06.512280 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-14 19:59:06.512292 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 19:59:06.512312 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-14 19:59:06.512359 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-14 19:59:06.518558 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-14 19:59:06.518652 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-14 19:59:06.524865 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-14 19:59:06.525098 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-14 19:59:06.525133 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-10-14 19:59:06.531229 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-14 19:59:06.531424 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-14 19:59:06.531543 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-14 19:59:06.531681 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-14 19:59:06.531727 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-14 19:59:06.531750 soap_transport_http: read buffer of 1032 bytes 2019-10-14 19:59:06.537174 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:59:06.537386 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-14 19:59:06.537497 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-14 19:59:06.537640 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-10-14 19:59:06.537739 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-14 19:59:06.537800 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-10-14 19:59:06.537825 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:59:06.538014 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:59:06.538149 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-14 19:59:06.538245 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-14 19:59:06.538270 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:59:06.543293 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-14 19:59:06.543368 soap_transport_http: read buffer of 2031 bytes 2019-10-14 19:59:06.543389 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 19:59:06.543399 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-14 19:59:06.543471 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-14 19:59:06.543536 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 19:59:06.543561 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 19:59:06.543582 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 19:59:06.543614 wsdl: got WSDL URL 2019-10-14 19:59:06.543623 wsdl: Parse WSDL 2019-10-14 19:59:06.543866 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-14 19:59:06.543889 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-14 19:59:06.543966 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.543983 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-14 19:59:06.544018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.544077 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.544093 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.544119 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:59:06.544158 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.544171 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.544192 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:59:06.544222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.544270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.544296 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-14 19:59:06.544326 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.544338 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.544369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.544421 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:59:06.544435 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.544455 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-14 19:59:06.544482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.544512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.544533 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-14 19:59:06.544563 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.544582 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-14 19:59:06.544612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.544660 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.544673 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.544693 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:59:06.544729 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.544742 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.544760 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:59:06.544793 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.544807 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.544825 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 19:59:06.544852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.544894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.544986 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-14 19:59:06.545019 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.545099 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-14 19:59:06.545132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.545322 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:59:06.545337 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.545357 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-14 19:59:06.545385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.545414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.545436 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-14 19:59:06.545464 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.545476 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-14 19:59:06.545503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.545551 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.545565 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.545592 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:59:06.545628 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.545641 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.545660 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:59:06.545694 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.545707 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.545727 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 19:59:06.545761 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.545773 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.545792 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:59:06.545819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.545869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.545892 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:59:06.545923 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.545935 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.545964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.546010 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.546023 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.546051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.546106 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:59:06.546146 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:59:06.546181 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.546202 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:59:06.546224 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-14 19:59:06.546249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.546278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:59:06.546300 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 19:59:06.546329 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.546340 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-14 19:59:06.546376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.546426 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.546439 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.546458 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:59:06.546492 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.546504 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.546523 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:59:06.546557 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.546570 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.546599 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 19:59:06.546634 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.546647 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.546666 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:59:06.546692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.546739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.546762 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:59:06.546791 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.546803 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.546833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.546882 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:59:06.546895 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.546913 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-14 19:59:06.546939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.546967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.546989 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 19:59:06.547017 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.547028 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-14 19:59:06.547056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.547105 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.547119 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.547137 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:59:06.547164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.547191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.547210 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-14 19:59:06.547239 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.547251 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.547278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.547326 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.547339 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.547358 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-14 19:59:06.547385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.547412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.547432 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-14 19:59:06.547461 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.547473 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-14 19:59:06.547500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.547550 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.547563 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.547591 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:59:06.547617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.547644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.547666 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-14 19:59:06.547695 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.547706 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.547732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.547781 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.547796 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.547815 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-14 19:59:06.547839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.547867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.547888 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-14 19:59:06.547917 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.547928 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-14 19:59:06.547967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.548168 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.548183 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.548203 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 19:59:06.548238 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.548260 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.548279 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:59:06.548305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.548339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.548362 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-14 19:59:06.548391 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.548403 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.548431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.548483 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.548496 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.548514 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-14 19:59:06.548540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.548568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.548597 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-14 19:59:06.548626 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.548638 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-14 19:59:06.548665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.548711 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.548725 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.548743 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 19:59:06.548778 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.548790 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.548808 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:59:06.548834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.548868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.548890 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-14 19:59:06.548918 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.548930 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.548958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.549004 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.549017 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.549036 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-14 19:59:06.549062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.549086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.549103 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-14 19:59:06.549127 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.549136 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-14 19:59:06.549159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.549199 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.549210 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.549225 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:59:06.549246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.549269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.549286 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-14 19:59:06.549309 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.549319 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.549340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.549433 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.549446 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.549463 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-14 19:59:06.549486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.549510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.549527 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-14 19:59:06.549551 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.549560 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-14 19:59:06.549590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.549631 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.549643 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.549659 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:59:06.549682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.549707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.549727 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-14 19:59:06.549753 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.549764 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.549790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.549839 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:59:06.549851 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.549869 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-14 19:59:06.549894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.549920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.549939 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 19:59:06.549968 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.549979 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-14 19:59:06.550005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.550051 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.550062 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.550076 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 19:59:06.550097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.550122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.550140 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:59:06.550167 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.550178 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.550204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.550252 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.550265 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.550284 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-14 19:59:06.550309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.550337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.550357 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 19:59:06.550385 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.550396 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-14 19:59:06.550421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.550468 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.550481 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.550499 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 19:59:06.550524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.550551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.550572 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-14 19:59:06.550610 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.550621 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.550648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.550695 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.550708 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.550726 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-14 19:59:06.550752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.550779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.550798 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 19:59:06.550827 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.550838 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-14 19:59:06.550862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.550909 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.550922 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.550940 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-14 19:59:06.550972 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.550984 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.551002 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-14 19:59:06.551027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.551061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.551082 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:59:06.551111 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.551122 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.551148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.551194 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:59:06.551207 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.551226 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-14 19:59:06.551251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.551278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.551298 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 19:59:06.551327 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.551338 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 19:59:06.551364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.551410 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.551423 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.551441 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:59:06.551466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.551493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.551513 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.551542 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.551553 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.551586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.551639 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.551653 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.551671 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 19:59:06.551696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.551723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.551745 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:59:06.551773 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.551785 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-14 19:59:06.551811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.551859 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:59:06.551872 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.551889 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 19:59:06.551915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.551943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.551963 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:59:06.551992 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.552003 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.552030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.552073 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.552085 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.552111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.552157 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:59:06.552195 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:59:06.552228 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.552248 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:59:06.552268 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-14 19:59:06.552293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.552320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:59:06.552341 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:59:06.552367 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.552379 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-14 19:59:06.552406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.552454 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:59:06.552468 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.552486 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 19:59:06.552510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.552537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.552557 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-14 19:59:06.552597 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.552609 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.552637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.552682 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.552695 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.552722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.553161 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:59:06.553203 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:59:06.553236 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.553258 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:59:06.553278 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-14 19:59:06.553302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.553329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:59:06.553350 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-14 19:59:06.553378 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.553392 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-14 19:59:06.553423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.553471 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:59:06.553484 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.553503 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 19:59:06.553781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.553812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.553834 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-14 19:59:06.553865 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.553878 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.553905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.553950 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.553962 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.553988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.554033 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:59:06.554073 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:59:06.554105 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.554125 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:59:06.554146 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-14 19:59:06.554170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.554203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:59:06.554224 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:59:06.554253 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.554265 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-14 19:59:06.554293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.554345 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.554363 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.554384 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-14 19:59:06.554450 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.554465 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.554486 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-14 19:59:06.554519 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.554532 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.554552 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 19:59:06.554594 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.554607 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.554625 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 19:59:06.554659 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.554672 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.554689 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 19:59:06.554722 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.554735 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.554753 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-14 19:59:06.554784 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.554797 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.554815 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:59:06.554841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.554916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.554940 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-14 19:59:06.554972 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.554984 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.555013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.555061 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.555074 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.555092 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-14 19:59:06.555118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.555148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.555169 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-14 19:59:06.555197 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.555209 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-14 19:59:06.555235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.555282 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.555295 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.555313 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 19:59:06.555346 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.555359 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.555377 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:59:06.555410 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.555422 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.555440 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 19:59:06.555465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.555506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.555528 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-14 19:59:06.555555 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.555567 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.555603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.555651 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.555664 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.555682 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-14 19:59:06.555708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.555735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.555755 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-14 19:59:06.555784 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.555795 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 19:59:06.555823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.555868 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.555881 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.555899 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:59:06.555925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.555952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.555972 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.556001 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.556012 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.556038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.556085 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.556098 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.556116 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 19:59:06.556142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.556169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.556190 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:59:06.556217 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.556228 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 19:59:06.556255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.556302 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.556315 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.556334 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 19:59:06.556367 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.556380 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.556398 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:59:06.556430 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.556442 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.556460 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 19:59:06.556484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.556525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.556547 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.556582 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.556594 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.556623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.556669 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.556681 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.556699 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 19:59:06.556727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.556754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.556774 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:59:06.556801 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.556812 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-14 19:59:06.556839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.556885 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.556898 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.556916 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 19:59:06.556949 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.556962 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.556979 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:59:06.557013 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.557025 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.557043 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:59:06.557077 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.557089 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.557107 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 19:59:06.557140 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.557152 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.557170 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 19:59:06.557195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.557249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.557271 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:59:06.557300 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.557310 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.557337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.557386 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:59:06.557398 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.557416 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-14 19:59:06.557441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.557468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.557488 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 19:59:06.557515 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:59:06.557570 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-14 19:59:06.557591 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:59:06.557610 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-14 19:59:06.557636 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:59:06.557665 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.557692 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:59:06.557740 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.557753 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:59:06.557771 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:59:06.557805 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:59:06.557817 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:59:06.557836 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-14 19:59:06.557868 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:59:06.557881 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:59:06.557900 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-14 19:59:06.557931 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:59:06.557943 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:59:06.557963 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 19:59:06.557995 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:59:06.558007 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:59:06.558025 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-14 19:59:06.558058 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:59:06.558070 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:59:06.558088 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-14 19:59:06.558121 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.558134 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:59:06.558153 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.558185 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.558197 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:59:06.558215 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:59:06.558247 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.558259 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:59:06.558278 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-14 19:59:06.558311 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.558322 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:59:06.558340 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:59:06.558372 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.558384 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:59:06.558402 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:59:06.558427 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:59:06.558525 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.558560 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.558571 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 19:59:06.558612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.558659 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.558672 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.558691 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:59:06.558725 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.558737 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.558755 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 19:59:06.558787 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.558800 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.558818 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 19:59:06.558851 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.558862 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.558880 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 19:59:06.558905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.558953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.558975 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.559003 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.559015 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.559044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.559091 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.559104 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.559122 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-14 19:59:06.559148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.559176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.559197 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 19:59:06.559223 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.559276 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.559289 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.559307 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.559333 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.559362 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.559389 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.559438 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.559451 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.559468 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 19:59:06.559501 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.559513 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.559531 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 19:59:06.559564 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.559584 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.559604 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 19:59:06.559638 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.559650 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.559668 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 19:59:06.559700 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:59:06.559821 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.559844 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 19:59:06.559887 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:59:06.559901 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.559921 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 19:59:06.559955 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.559967 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.559985 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:59:06.560018 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.560032 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.560050 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 19:59:06.560083 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.560095 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.560114 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 19:59:06.560149 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.560161 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.560180 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:59:06.560212 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.560224 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.560242 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:59:06.560269 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.560381 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.560417 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.560429 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 19:59:06.560459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.560510 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.560523 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.560541 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 19:59:06.560581 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.560656 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.560705 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:59:06.560745 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.560758 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.560777 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 19:59:06.560810 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:59:06.560822 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.560841 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-14 19:59:06.560867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.560917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.560941 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.560971 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.560983 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.561010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.561057 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.561071 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.561089 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-14 19:59:06.561115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.561142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.561169 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 19:59:06.561233 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.561291 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.561305 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.561328 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.561355 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.561385 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.561456 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.561513 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.561527 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.561567 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 19:59:06.561612 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.561625 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.561645 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 19:59:06.561679 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.561692 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.561710 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 19:59:06.561745 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.561765 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.561785 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 19:59:06.561820 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:59:06.561834 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.561853 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 19:59:06.561887 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:59:06.561900 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.561918 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 19:59:06.561950 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.561963 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.561981 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:59:06.562014 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.562027 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.562045 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 19:59:06.562078 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.562091 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.562110 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 19:59:06.562143 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:59:06.562155 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.562174 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-14 19:59:06.562207 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.562220 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.562238 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:59:06.562271 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.562284 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.562302 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:59:06.562328 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.562439 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.562471 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:59:06.562524 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:59:06.562538 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:59:06.562557 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:59:06.562592 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:59:06.562623 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.562652 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:59:06.562702 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.562716 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:59:06.562734 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-14 19:59:06.562767 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.562781 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:59:06.562799 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-14 19:59:06.562832 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.562843 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:59:06.562860 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 19:59:06.562890 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.562901 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:59:06.562917 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-14 19:59:06.562946 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.562956 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:59:06.562972 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-14 19:59:06.563002 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:59:06.563012 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:59:06.563029 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 19:59:06.563060 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.563071 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:59:06.563088 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-14 19:59:06.563119 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:59:06.563130 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:59:06.563146 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-14 19:59:06.563174 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:59:06.563185 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:59:06.563203 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-14 19:59:06.563233 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:59:06.563244 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:59:06.563260 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 19:59:06.563290 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:59:06.563301 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:59:06.563317 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 19:59:06.563346 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:59:06.563358 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:59:06.563373 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-14 19:59:06.563394 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.563401 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:59:06.563410 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:59:06.563428 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.563434 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:59:06.563444 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-14 19:59:06.563457 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:59:06.563526 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.563549 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.563556 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-14 19:59:06.563586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.563614 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.563622 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.563636 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 19:59:06.563650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.563666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.563677 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:59:06.563692 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.563698 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.563712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.563738 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:59:06.563745 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.563755 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-14 19:59:06.563768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.563784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.563794 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 19:59:06.563808 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.563815 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-14 19:59:06.563829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.563853 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.563860 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.563870 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:59:06.563887 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.563894 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.563903 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 19:59:06.563920 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.563927 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.563941 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 19:59:06.563958 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:59:06.563965 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.563974 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 19:59:06.563987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.564015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.564027 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-14 19:59:06.564041 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.564048 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.564062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.564087 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:59:06.564094 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.564104 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-14 19:59:06.564117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.564133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.564143 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-14 19:59:06.564156 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:59:06.564185 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-14 19:59:06.564192 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:59:06.564206 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-14 19:59:06.564220 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:59:06.564237 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.564251 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-14 19:59:06.564276 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.564283 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 19:59:06.564293 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-14 19:59:06.564310 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.564317 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-14 19:59:06.564326 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-14 19:59:06.564343 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.564349 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 19:59:06.564359 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-14 19:59:06.564376 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:59:06.564382 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-14 19:59:06.564392 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 19:59:06.564409 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.564415 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-14 19:59:06.564425 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-14 19:59:06.564442 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.564448 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-14 19:59:06.564457 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-14 19:59:06.564474 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.564481 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-14 19:59:06.564490 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:59:06.564507 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:59:06.564514 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 19:59:06.564523 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-14 19:59:06.564539 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:59:06.564546 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-14 19:59:06.564560 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-14 19:59:06.564584 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.564591 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-14 19:59:06.564601 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:59:06.564614 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-14 19:59:06.564665 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.564683 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.564689 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-14 19:59:06.564708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.564733 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.564740 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.564750 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:59:06.564763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.564778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.564788 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-14 19:59:06.564802 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.564808 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.564822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.564846 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:59:06.564853 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.564863 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-14 19:59:06.564876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.564891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.564901 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-14 19:59:06.564914 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-14 19:59:06.564940 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:59:06.564947 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 19:59:06.564957 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-14 19:59:06.564974 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:59:06.564981 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-14 19:59:06.564990 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-14 19:59:06.565007 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:59:06.565014 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 19:59:06.565028 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-14 19:59:06.565041 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-14 19:59:06.565065 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.565081 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.565087 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 19:59:06.565101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.565125 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.565132 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.565142 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:59:06.565159 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.565166 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.565177 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 19:59:06.565194 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.565200 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.565210 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 19:59:06.565222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.565246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.565257 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.565271 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.565277 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.565297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.565322 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.565329 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.565338 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-14 19:59:06.565351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.565366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.565376 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 19:59:06.565390 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.565415 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.565422 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.565432 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.565445 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.565461 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.565475 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.565500 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.565507 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.565562 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-14 19:59:06.565591 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.565599 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.565609 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-14 19:59:06.565627 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.565634 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.565643 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 19:59:06.565660 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.565667 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.565677 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-14 19:59:06.565694 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:59:06.565701 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.565710 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-14 19:59:06.565727 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.565734 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.565743 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-14 19:59:06.565760 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.565767 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.565781 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-14 19:59:06.565810 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.565822 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.565839 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:59:06.565868 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.565875 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.565886 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:59:06.565899 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.565948 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.565967 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.565973 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-14 19:59:06.565994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566020 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.566027 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566036 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 19:59:06.566054 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.566060 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566070 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:59:06.566087 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.566093 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566103 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:59:06.566120 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.566127 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566137 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 19:59:06.566154 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.566161 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566175 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 19:59:06.566188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.566258 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:59:06.566280 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566286 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.566301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566325 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566331 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566370 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:59:06.566391 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:59:06.566408 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566420 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:59:06.566430 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-14 19:59:06.566443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:59:06.566469 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 19:59:06.566483 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566489 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-14 19:59:06.566508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566533 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.566540 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566549 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-14 19:59:06.566562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.566595 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-14 19:59:06.566611 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566617 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.566631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566657 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 19:59:06.566669 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566687 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-14 19:59:06.566707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.566733 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-14 19:59:06.566749 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566755 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-14 19:59:06.566781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566807 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.566814 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566824 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:59:06.566872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.566900 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-14 19:59:06.566917 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566923 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.566937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566963 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:59:06.566970 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.566982 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-14 19:59:06.567006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.567027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.567039 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 19:59:06.567054 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:59:06.567083 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-14 19:59:06.567090 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:59:06.567100 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-14 19:59:06.567113 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:59:06.567129 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.567144 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:59:06.567175 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.567182 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:59:06.567192 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-14 19:59:06.567209 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.567216 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:59:06.567226 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-14 19:59:06.567243 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.567249 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:59:06.567258 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-14 19:59:06.567275 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.567282 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:59:06.567291 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-14 19:59:06.567308 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.567315 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:59:06.567324 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-14 19:59:06.567342 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:59:06.567349 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:59:06.567358 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-14 19:59:06.567376 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:59:06.567382 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:59:06.567391 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-14 19:59:06.567408 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:59:06.567415 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:59:06.567424 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-14 19:59:06.567442 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:59:06.567448 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:59:06.567458 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-14 19:59:06.567475 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.567481 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:59:06.567495 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-14 19:59:06.567513 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.567521 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:59:06.567530 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-14 19:59:06.567548 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.567554 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:59:06.567563 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-14 19:59:06.567586 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.567593 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:59:06.567603 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-14 19:59:06.567617 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:59:06.567681 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.567701 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.567708 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-14 19:59:06.567727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.567752 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.567759 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.567769 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-14 19:59:06.567782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.567797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.567807 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:59:06.567822 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.567828 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.567842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.567867 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.567874 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.567883 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-14 19:59:06.567902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.567927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.567947 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 19:59:06.567972 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.567981 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 19:59:06.568011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.568054 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.568066 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.568083 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-14 19:59:06.568114 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.568125 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.568141 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:59:06.568170 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.568182 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.568198 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:59:06.568227 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.568238 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.568254 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 19:59:06.568277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.568321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.568341 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.568368 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.568379 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.568408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.568453 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.568465 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.568482 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-14 19:59:06.568506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.568532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.568551 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 19:59:06.568580 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.568630 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.568643 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.568659 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.568682 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.568708 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.568734 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.568777 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.568789 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.568804 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:59:06.568833 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.568844 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.568868 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:59:06.568899 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.568910 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.568926 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-14 19:59:06.568956 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:59:06.568968 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.568985 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 19:59:06.569013 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.569024 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.569039 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:59:06.569069 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.569081 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.569097 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-14 19:59:06.569126 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 19:59:06.569136 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.569152 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-14 19:59:06.569174 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.569239 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.569272 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.569283 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-14 19:59:06.569314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.569356 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.569368 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.569385 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-14 19:59:06.569414 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.569426 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.569442 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-14 19:59:06.569474 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.569487 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.569504 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-14 19:59:06.569535 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.569546 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.569562 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-14 19:59:06.569601 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.569613 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.569630 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-14 19:59:06.569661 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.569673 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.569691 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-14 19:59:06.569724 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.569737 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.569755 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 19:59:06.569787 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.569798 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.569815 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 19:59:06.569841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.569914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.569938 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:59:06.569965 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.569976 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-14 19:59:06.570008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.570053 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:59:06.570066 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.570083 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-14 19:59:06.570106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.570131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.570147 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 19:59:06.570166 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:59:06.570173 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-14 19:59:06.570192 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-14 19:59:06.570208 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.570215 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-14 19:59:06.570229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.570258 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:59:06.570294 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:59:06.570326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.570344 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:59:06.570362 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-14 19:59:06.570391 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.570403 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-14 19:59:06.570421 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-14 19:59:06.570450 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:59:06.570460 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-14 19:59:06.570478 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-14 19:59:06.570510 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:59:06.570521 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-14 19:59:06.570539 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:59:06.570569 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.570588 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 19:59:06.570607 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.570639 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.570652 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 19:59:06.570671 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.570701 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:59:06.570713 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-14 19:59:06.570731 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:59:06.570763 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:59:06.570774 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-14 19:59:06.570798 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:59:06.570831 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:59:06.570843 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-14 19:59:06.570861 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-14 19:59:06.570893 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.570904 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 19:59:06.570922 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.570952 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 19:59:06.570964 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-14 19:59:06.570981 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-14 19:59:06.571013 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:59:06.571026 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-14 19:59:06.571046 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:59:06.571079 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.571091 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 19:59:06.571110 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.571138 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:59:06.571150 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-14 19:59:06.571167 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-14 19:59:06.571193 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-14 19:59:06.571255 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-14 19:59:06.571309 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-14 19:59:06.571361 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:59:06.571413 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-14 19:59:06.571464 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:59:06.571515 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 19:59:06.571565 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:59:06.571632 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 19:59:06.571685 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-14 19:59:06.571738 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-14 19:59:06.571790 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-14 19:59:06.571848 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-14 19:59:06.571898 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-14 19:59:06.571948 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-14 19:59:06.572001 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-14 19:59:06.572053 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-14 19:59:06.572104 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-14 19:59:06.572155 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-14 19:59:06.572206 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-14 19:59:06.572257 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 19:59:06.572330 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:59:06.572385 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 19:59:06.572437 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-14 19:59:06.572486 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 19:59:06.572538 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:59:06.572596 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 19:59:06.572648 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.572698 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:59:06.572751 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:59:06.572801 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:59:06.572852 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-14 19:59:06.572903 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-14 19:59:06.572956 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-14 19:59:06.573005 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:59:06.573059 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-14 19:59:06.573107 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-14 19:59:06.573150 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-14 19:59:06.573191 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-14 19:59:06.573236 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.573532 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:59:06.573581 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.573627 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:59:06.573671 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:59:06.573755 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 19:59:06.573792 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.573827 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 19:59:06.573855 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.573882 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 19:59:06.573908 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:59:06.573934 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 19:59:06.573960 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-14 19:59:06.573985 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-14 19:59:06.574012 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-14 19:59:06.574038 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-14 19:59:06.574064 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.574090 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 19:59:06.574117 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:59:06.574143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 19:59:06.574168 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-14 19:59:06.574194 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-14 19:59:06.574220 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-14 19:59:06.574246 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 19:59:06.574272 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:59:06.574301 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 19:59:06.574328 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.574365 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 19:59:06.574391 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:59:06.574417 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 19:59:06.574446 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.574464 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.574490 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:59:06.574515 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.574532 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.574548 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.574573 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:59:06.574598 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.574614 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.574631 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.574647 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.574672 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:59:06.574707 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.574724 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.574741 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.574757 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.574783 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:59:06.574812 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.574840 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:59:06.574866 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.574892 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:59:06.574917 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.574946 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.574986 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:59:06.575014 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575030 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575056 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:59:06.575087 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575113 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:59:06.575138 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575163 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:59:06.575189 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575215 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:59:06.575240 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575265 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:59:06.575291 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575308 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575333 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:59:06.575358 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575384 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:59:06.575409 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575435 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:59:06.575461 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575486 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:59:06.575512 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575539 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:59:06.575566 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575582 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575599 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575615 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575631 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575647 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575663 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575694 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:59:06.575720 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575737 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575753 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575784 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:59:06.575815 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575843 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:59:06.575869 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575885 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575901 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575927 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:59:06.575953 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575969 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.575986 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576002 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576018 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576044 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:59:06.576069 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576085 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576102 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576122 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576148 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.576173 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576190 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576206 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576223 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576249 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.576277 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576302 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:59:06.576327 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576343 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576360 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576376 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576407 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:59:06.576433 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576458 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:59:06.576484 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576500 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576516 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576541 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.576566 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576583 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576599 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576616 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576632 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576658 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:59:06.576688 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576715 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 19:59:06.576743 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576769 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:59:06.576795 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576827 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:59:06.576854 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576870 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576886 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576902 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576927 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.576955 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576971 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.576987 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577003 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577019 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577042 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577059 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577076 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577101 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 19:59:06.577126 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577143 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577168 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:59:06.577193 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577209 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577225 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577251 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:59:06.577276 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577292 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577308 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577324 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577349 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:59:06.577374 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577391 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577408 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577424 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577449 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:59:06.577475 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577501 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:59:06.577527 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577552 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:59:06.577577 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577594 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577620 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:59:06.577646 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577667 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577698 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:59:06.577724 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577749 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:59:06.577775 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577800 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:59:06.577836 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577863 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:59:06.577889 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577915 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:59:06.577940 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577957 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.577982 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:59:06.578007 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578032 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:59:06.578059 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578085 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:59:06.578110 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578136 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:59:06.578161 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578186 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:59:06.578214 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578230 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578246 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578262 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578278 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578295 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578311 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578336 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:59:06.578361 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578383 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578400 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578425 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:59:06.578451 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578477 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:59:06.578502 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578519 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578535 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578561 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:59:06.578586 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578602 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578619 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578635 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578651 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578682 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:59:06.578711 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578728 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578744 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578760 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578786 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.578812 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578828 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578844 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578861 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578887 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.578912 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578940 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:59:06.578965 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.578987 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.579003 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.579020 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.579045 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:59:06.579070 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.579095 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:59:06.579121 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.579137 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.579154 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.579179 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.579205 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.579222 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.579238 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.579254 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.579271 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.579296 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:59:06.579323 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.579348 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 19:59:06.579374 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.579400 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:59:06.579426 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.579452 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:59:06.579477 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.579494 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.579510 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.579527 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.579552 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.579581 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.579597 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.579619 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.579636 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.579652 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.579669 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.579690 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.579707 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:59:06.579733 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 19:59:06.579787 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-14 19:59:06.579852 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:59:06.579902 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:59:06.579953 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:59:06.580001 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:59:06.580048 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-14 19:59:06.580096 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-14 19:59:06.580145 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-14 19:59:06.580192 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-14 19:59:06.580240 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:59:06.580286 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:59:06.580333 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:59:06.580382 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:59:06.580428 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.580476 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:59:06.580523 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:59:06.580571 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:59:06.580621 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:59:06.580668 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:59:06.580721 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.580770 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.580817 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:59:06.580865 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.580920 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.580972 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:59:06.581018 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-14 19:59:06.581082 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:59:06.581129 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.581175 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:59:06.581223 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-14 19:59:06.581270 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:59:06.581321 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:59:06.581371 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.581421 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:59:06.581477 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-14 19:59:06.581540 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:59:06.581587 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:59:06.581635 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:59:06.581897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:59:06.581946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-14 19:59:06.581993 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-14 19:59:06.582040 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-14 19:59:06.582088 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-14 19:59:06.582135 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:59:06.582182 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:59:06.582229 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:59:06.582275 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:59:06.582320 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.582368 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:59:06.582415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:59:06.582462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:59:06.582508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:59:06.582555 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:59:06.582603 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.582651 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.582706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:59:06.582755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.582808 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.582858 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:59:06.582904 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-14 19:59:06.582950 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:59:06.582997 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.583044 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:59:06.583093 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-14 19:59:06.583147 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:59:06.583199 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:59:06.583245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.583294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:59:06.583350 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-14 19:59:06.583397 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:59:06.583445 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:59:06.583494 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:59:06.583541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:59:06.583587 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-14 19:59:06.583634 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-14 19:59:06.583686 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-14 19:59:06.583734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-14 19:59:06.583781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:59:06.583828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:59:06.583876 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:59:06.583923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:59:06.583969 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.584017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:59:06.584064 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:59:06.584111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:59:06.584162 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:59:06.584219 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:59:06.584266 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.584315 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.584365 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:59:06.584413 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.584465 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.584517 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:59:06.584563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-14 19:59:06.584609 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:59:06.584660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.584713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:59:06.584763 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-14 19:59:06.584811 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:59:06.584863 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:59:06.584909 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.584957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:59:06.585014 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 19:59:06.585043 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:59:06.585105 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:59:06.585162 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:59:06.585215 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:59:06.585270 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:59:06.585323 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:59:06.585376 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:59:06.585429 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:59:06.585482 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:59:06.585536 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:59:06.585591 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:59:06.585646 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:59:06.585705 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:59:06.585758 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.585812 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:59:06.585865 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:59:06.585919 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:59:06.585992 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:59:06.586047 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:59:06.586100 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.586154 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.586206 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:59:06.586260 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.586313 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.586366 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:59:06.586419 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:59:06.586472 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:59:06.586525 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.586578 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:59:06.586631 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:59:06.586689 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:59:06.586743 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:59:06.586812 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.587081 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:59:06.587150 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 19:59:06.587174 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:59:06.587228 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:59:06.587282 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:59:06.587336 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:59:06.587390 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:59:06.587444 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:59:06.587498 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:59:06.587552 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:59:06.587606 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:59:06.587659 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:59:06.587718 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:59:06.587772 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:59:06.587827 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:59:06.587881 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.587935 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:59:06.587989 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:59:06.588042 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:59:06.588097 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:59:06.588151 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:59:06.588206 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.588259 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.588313 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:59:06.588368 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.588422 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.588475 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:59:06.588529 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:59:06.588584 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:59:06.588639 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.588698 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:59:06.588753 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:59:06.588807 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:59:06.588861 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:59:06.588915 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.588971 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:59:06.589038 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-14 19:59:06.589061 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:59:06.589111 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:59:06.589160 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:59:06.589208 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:59:06.589256 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:59:06.589304 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:59:06.589352 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:59:06.589400 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:59:06.589450 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:59:06.589499 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:59:06.589547 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:59:06.589595 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:59:06.589644 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:59:06.589699 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.589749 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:59:06.589798 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:59:06.589865 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:59:06.589917 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:59:06.589965 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:59:06.590013 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.590062 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.590111 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:59:06.590159 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.590207 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.590255 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:59:06.590304 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:59:06.590354 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:59:06.590402 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.590451 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:59:06.590500 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:59:06.590548 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:59:06.590595 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:59:06.590643 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.590700 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:59:06.590761 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-14 19:59:06.590783 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:59:06.590837 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:59:06.590888 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:59:06.590939 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:59:06.590989 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:59:06.591040 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:59:06.591090 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:59:06.591140 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:59:06.591190 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:59:06.591240 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:59:06.591292 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:59:06.591343 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:59:06.591393 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:59:06.591443 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.591493 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:59:06.591544 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:59:06.591594 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:59:06.591644 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:59:06.591700 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:59:06.591753 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.591804 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.591855 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:59:06.591904 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.591954 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.592004 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:59:06.592054 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:59:06.592104 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:59:06.592154 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.592205 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:59:06.592255 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:59:06.592312 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:59:06.592362 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:59:06.592417 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.592468 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:59:06.592810 wsdl: current service: Service1 2019-10-14 19:59:06.592832 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-14 19:59:06.592864 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-14 19:59:06.592896 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-14 19:59:06.592925 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-14 19:59:06.592952 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-14 19:59:06.592974 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:59:06.592995 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:59:06.593006 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:59:06.593016 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:59:06.593026 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:59:06.593036 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:59:06.593044 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:59:06.593054 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:59:06.593063 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:59:06.593073 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:59:06.593082 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:59:06.593091 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:59:06.593100 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:59:06.593110 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.593120 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:59:06.593129 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:59:06.593138 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:59:06.593147 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:59:06.593155 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:59:06.593163 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.593173 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.593181 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:59:06.593190 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.593199 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.593208 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:59:06.593216 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:59:06.593225 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:59:06.593233 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.593242 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:59:06.593252 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:59:06.593261 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:59:06.593270 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:59:06.593279 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.593288 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:59:06.593297 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:59:06.593310 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:59:06.593318 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:59:06.593327 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:59:06.593335 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:59:06.593344 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:59:06.593351 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:59:06.593359 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:59:06.593368 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:59:06.593376 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:59:06.593385 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:59:06.593393 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:59:06.593401 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:59:06.593410 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.593422 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:59:06.593431 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:59:06.593439 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:59:06.593447 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:59:06.593455 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:59:06.593463 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.593470 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.593478 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:59:06.593486 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.593494 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.593502 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:59:06.593510 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:59:06.593518 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:59:06.593526 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.593535 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:59:06.593542 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:59:06.593550 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:59:06.593558 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:59:06.593566 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.593574 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:59:06.593583 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:59:06.593593 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:59:06.593601 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:59:06.593610 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:59:06.593617 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:59:06.593625 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:59:06.593632 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:59:06.593640 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:59:06.593648 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:59:06.593655 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:59:06.593662 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:59:06.593670 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:59:06.593681 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:59:06.593690 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.593698 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:59:06.593706 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:59:06.593714 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:59:06.593723 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:59:06.593730 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:59:06.593738 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.593745 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.593755 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:59:06.593763 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.593770 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.593777 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:59:06.593785 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:59:06.593792 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:59:06.593799 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.593806 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:59:06.593814 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:59:06.593821 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:59:06.593832 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:59:06.593840 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.593848 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:59:06.593857 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:59:06.593868 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:59:06.593875 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:59:06.593884 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:59:06.593892 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:59:06.593899 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:59:06.593905 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:59:06.593914 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:59:06.593935 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:59:06.593943 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:59:06.593951 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:59:06.593959 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:59:06.593966 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:59:06.593973 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.593980 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:59:06.593987 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:59:06.593994 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:59:06.594001 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:59:06.594009 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:59:06.594016 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.594023 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:59:06.594030 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:59:06.594037 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:59:06.594044 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:59:06.594051 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:59:06.594058 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:59:06.594065 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:59:06.594074 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:59:06.594081 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:59:06.594102 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:59:06.594110 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:59:06.594119 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:59:06.594127 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:59:06.594134 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:59:06.594407 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-14 19:59:06.594422 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 19:59:06.594428 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 19:59:06.594433 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 19:59:06.594441 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-14 19:59:06.594446 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 19:59:06.594450 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 19:59:06.594465 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-14 19:59:06.594475 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 19:59:06.594528 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-14 19:59:06.594536 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179414" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 19:59:06.594550 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 19:59:06.594572 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-14 19:59:06.594579 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-14 19:59:06.594584 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-14 19:59:06.594588 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-14 19:59:06.594594 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179414" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 19:59:06.594606 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:59:06.594613 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:59:06.594619 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:59:06.594631 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 19:59:06.594641 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:59:06.594646 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-14 19:59:06.594671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.594686 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 19:59:06.594691 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.594720 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 19:59:06.594726 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-14 19:59:06.594731 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-14 19:59:06.594734 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-14 19:59:06.594739 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-14 19:59:06.594742 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-14 19:59:06.594747 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-14 19:59:06.594752 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-14 19:59:06.594758 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179414" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 19:59:06.594771 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:59:06.594778 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:59:06.594783 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:59:06.594790 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 19:59:06.594796 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 19:59:06.594800 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:59:06.594824 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 19:59:06.594831 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:59:06.594836 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:59:06.594842 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:59:06.594847 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:59:06.594859 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 19:59:06.594871 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:59:06.594876 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 19:59:06.594881 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 19:59:06.594888 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179414" 2019-10-14 19:59:06.594895 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:59:06.594899 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 19:59:06.594905 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:59:06.594911 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:59:06.594917 wsdl: in serializeType: returning: 179414 2019-10-14 19:59:06.594923 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 19:59:06.594930 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:59:06.594934 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 19:59:06.594938 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 19:59:06.594943 wsdl: in serializeType: returning: 179414 2019-10-14 19:59:06.594947 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179414 2019-10-14 19:59:06.594966 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179414 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-14 19:59:06.594971 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-14 19:59:06.594977 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1726"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-14 19:59:06.594991 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-14 19:59:06.594996 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179414 2019-10-14 19:59:06.595017 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-14 19:59:06.595098 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-14 19:59:06.595030 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 19:59:06.595047 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 19:59:06.595052 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 19:59:06.595057 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 19:59:06.595061 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 19:59:06.595067 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:59:06.595078 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:59:06.595086 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 19:59:06.595091 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 19:59:06.595105 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-14 19:59:06.595115 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 19:59:06.595122 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 19:59:06.601228 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 19:59:06.601268 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 19:59:06.601287 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-14 19:59:06.601294 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-14 19:59:06.601301 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:59:06.601306 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:59:06.601311 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 19:59:06.601316 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 19:59:06.601321 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-14 19:59:06.601362 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-14 19:59:06.609242 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-14 19:59:06.609292 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-14 19:59:06.609300 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 19:59:06.609305 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 19:59:06.609311 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 19:59:06.609317 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 19:59:06.609324 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 19:59:06.609330 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 19:59:06.609336 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 19:59:06.609342 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 17:58:49 GMT 2019-10-14 19:59:06.609355 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 19:59:06.609361 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-14 19:59:06.609366 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 19:59:06.609379 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-14 19:59:06.609410 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-14 19:59:06.609422 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-14 19:59:06.609434 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 19:59:06.609438 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-14 19:59:06.609444 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-14 19:59:06.609485 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 19:59:06.609497 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 19:59:06.609504 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 19:59:06.609534 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 19:59:06.609541 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 14 Oct 2019 17:58:49 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-14 19:59:06.609589 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-14 19:59:06.609599 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-14 19:59:06.609625 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-14 19:59:06.609631 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-14 19:59:06.609785 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-14 19:59:06.609892 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-14 19:59:06.609899 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-14 19:59:06.609909 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-14 19:59:06.609921 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 19:59:06.609946 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-14 19:59:06.610011 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-14 19:59:06.610043 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 19:59:06.610058 nusoap_client: got fault 2019-10-14 19:59:06.610066 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-14 19:59:06.610071 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-14 19:59:06.610080 nusoap_client: detail =