Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 158.75Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
53169707134 Model turbiny: K16
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2386
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 18:48:19 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 19:48:37.366118 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 19:48:37.366172 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:48:37.366188 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179409" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 19:48:37.366205 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:48:37.366215 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 19:48:37.366225 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 19:48:37.366241 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 19:48:37.366249 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:48:37.366256 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:48:37.366266 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:48:37.366275 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:48:37.366287 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:48:37.366293 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:48:37.366298 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:48:37.366302 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:48:37.366307 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 19:48:37.366320 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:48:37.366335 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:48:37.366344 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:48:37.366350 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 19:48:37.366356 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 19:48:37.366365 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:48:37.366374 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:48:37.373852 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:48:37.373883 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:48:37.373898 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 19:48:37.373911 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:48:37.373916 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:48:37.373921 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:48:37.373926 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 19:48:37.373956 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 19:48:37.424714 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 19:48:37.424750 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 19:48:37.424773 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:48:37.424782 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:48:37.424791 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:48:37.424800 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:48:37.424810 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:48:37.424820 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:48:37.424829 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:48:37.424839 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:48:19 GMT 2019-02-19 19:48:37.424848 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:48:37.424857 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 19:48:37.424867 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:48:37.424881 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 19:48:37.424922 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 19:48:37.424948 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-19 19:48:37.432045 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:48:37.432161 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:48:37.432740 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:48:37.439417 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:48:37.439736 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:48:37.440199 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:48:37.440788 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:48:37.440881 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:48:37.446863 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:48:37.447020 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:48:37.447546 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:48:37.447574 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:48:37.447912 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:48:37.448463 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:48:37.448614 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:48:37.449179 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:48:37.449416 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:48:37.449430 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:48:37.449770 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:48:37.449785 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:48:37.454259 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:48:37.454570 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:48:37.455037 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:48:37.455669 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:48:37.455979 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:48:37.456438 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:48:37.456467 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:48:37.457091 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:48:37.457548 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:48:37.457713 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-19 19:48:37.464473 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:48:37.464874 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-19 19:48:37.464954 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:48:37.464963 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 19:48:37.464990 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 19:48:37.465028 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:48:37.465042 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:48:37.465048 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:48:37.465065 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 19:48:37.465070 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 19:48:37.465236 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 19:48:37.465252 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 19:48:37.465313 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.465322 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 19:48:37.465343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.465378 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.465391 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.465407 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:48:37.465430 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.465437 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.465448 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:48:37.465464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.465496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.465513 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 19:48:37.465531 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.465537 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.465554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.465582 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:37.465589 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.465603 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 19:48:37.465616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.465638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.465649 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:48:37.465665 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.465671 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 19:48:37.465686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.465710 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.465720 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.465730 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:48:37.465752 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.465760 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.465770 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:48:37.465789 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.465796 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.465805 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:48:37.465818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.465844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.465856 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 19:48:37.465872 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.465879 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 19:48:37.465893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.465917 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:37.465924 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.465934 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 19:48:37.465947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.465963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.465973 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 19:48:37.465988 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.465994 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 19:48:37.466008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466032 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.466039 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466048 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:48:37.466066 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.466073 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466082 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:48:37.466100 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.466106 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466116 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:48:37.466133 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.466139 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466149 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:48:37.466161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.466199 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:48:37.466214 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466221 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.466234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466257 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466282 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466328 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:48:37.466349 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:48:37.466367 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466379 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:48:37.466389 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 19:48:37.466402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:48:37.466428 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:48:37.466443 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466450 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 19:48:37.466464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466489 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.466496 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466507 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:48:37.466520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.466546 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 19:48:37.466562 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466569 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.466595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466621 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.466628 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466638 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 19:48:37.466650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.466675 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:48:37.466690 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466697 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 19:48:37.466710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466734 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.466741 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466751 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:48:37.466763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.466788 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 19:48:37.466803 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466809 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.466822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466846 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.466853 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466863 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 19:48:37.466876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.466901 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 19:48:37.466916 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466922 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 19:48:37.466935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466959 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.466966 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.466976 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:48:37.466993 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.467000 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467010 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:48:37.467022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.467051 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 19:48:37.467066 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467072 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.467086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467110 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.467117 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467126 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 19:48:37.467139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.467164 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 19:48:37.467179 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467185 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 19:48:37.467199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467223 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.467230 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467239 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:48:37.467258 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.467284 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467299 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:48:37.467314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.467344 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 19:48:37.467360 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467367 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.467381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467406 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.467413 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467424 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 19:48:37.467437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.467463 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 19:48:37.467478 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467484 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 19:48:37.467498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467523 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.467530 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467540 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:48:37.467566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.467591 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 19:48:37.467606 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467612 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.467626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467650 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.467657 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467667 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 19:48:37.467679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.467704 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 19:48:37.467718 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467724 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 19:48:37.467737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467761 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.467768 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467777 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:48:37.467790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.467814 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 19:48:37.467829 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467835 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.467848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467872 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:37.467879 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467889 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 19:48:37.467901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.467926 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:48:37.467941 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467947 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 19:48:37.467960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.467984 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.467991 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468000 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:48:37.468013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.468037 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:48:37.468052 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468058 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.468071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468095 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.468102 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468111 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 19:48:37.468124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.468148 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:48:37.468163 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468169 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 19:48:37.468183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468207 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.468213 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468223 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:48:37.468236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.468260 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 19:48:37.468281 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468288 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.468303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468327 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.468334 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468344 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 19:48:37.468357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.468383 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:48:37.468397 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468403 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 19:48:37.468417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468440 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.468447 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468457 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 19:48:37.468474 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.468481 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468490 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 19:48:37.468503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.468532 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:48:37.468547 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468553 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.468566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468591 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:37.468606 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468616 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 19:48:37.468629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.468653 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:48:37.468668 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468674 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:48:37.468687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468711 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.468718 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468728 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:48:37.468740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.468765 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.468779 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468786 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.468799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468823 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.468830 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468839 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:48:37.468852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.468876 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:48:37.468891 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468897 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:48:37.468910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468935 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:48:37.468942 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468951 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:48:37.468964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.468979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.468989 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:48:37.469003 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469010 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.469023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469045 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469052 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469089 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:48:37.469109 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:48:37.469125 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469136 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:48:37.469146 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 19:48:37.469158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:48:37.469182 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:48:37.469197 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469203 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:48:37.469216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469241 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:48:37.469248 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469258 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:48:37.469271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.469301 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 19:48:37.469317 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469323 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.469336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469359 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469366 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469402 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:48:37.469422 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:48:37.469438 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469449 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:48:37.469458 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 19:48:37.469471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:48:37.469494 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:48:37.469509 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469515 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 19:48:37.469529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469553 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.469560 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469570 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 19:48:37.469587 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.469594 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469604 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 19:48:37.469621 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.469628 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469637 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:48:37.469655 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.469662 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469672 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:48:37.469689 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.469696 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469705 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:48:37.469722 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.469729 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469738 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 19:48:37.469755 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.469762 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469771 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:48:37.469784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.469832 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 19:48:37.469847 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469854 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.469867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469892 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.469899 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469908 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 19:48:37.469921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.469946 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:48:37.469961 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.469967 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 19:48:37.469981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470005 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.470012 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470021 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:48:37.470039 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.470045 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470055 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:48:37.470072 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.470078 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470088 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:48:37.470100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.470133 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 19:48:37.470147 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470153 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.470166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470191 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.470198 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470208 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 19:48:37.470220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.470246 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:48:37.470260 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470266 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:48:37.470285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470310 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.470317 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470327 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:48:37.470340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.470364 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.470380 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470386 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.470399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470424 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.470431 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470440 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:48:37.470453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.470478 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:48:37.470492 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470498 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:48:37.470512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470535 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.470542 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470552 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:48:37.470569 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.470576 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470585 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:48:37.470603 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.470610 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470620 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:48:37.470632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.470664 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.470679 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470685 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.470699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470723 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.470730 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470740 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:48:37.470753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.470778 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:48:37.470792 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470798 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 19:48:37.470812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470836 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.470843 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470853 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:48:37.470870 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.470877 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470887 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:48:37.470904 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.470910 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470920 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:48:37.470937 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.470944 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470953 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:48:37.470970 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.470977 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.470987 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:48:37.470999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.471029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.471040 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:48:37.471055 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.471061 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.471074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.471099 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:48:37.471106 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.471116 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 19:48:37.471129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.471143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.471153 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:48:37.471167 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:48:37.471197 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 19:48:37.471204 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:48:37.471214 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 19:48:37.471227 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:48:37.471243 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.471257 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:48:37.471293 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.471302 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:48:37.471313 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:48:37.471332 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:37.471340 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:48:37.471349 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 19:48:37.471367 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:37.471373 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:48:37.471383 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 19:48:37.471402 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:37.471410 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:48:37.471421 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:48:37.471439 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:37.471446 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:48:37.471455 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 19:48:37.471472 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:48:37.471479 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:48:37.471488 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 19:48:37.471505 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.471512 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:48:37.471522 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.471538 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.471545 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:48:37.471555 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:48:37.471585 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.471592 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:48:37.471602 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:48:37.471620 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.471627 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:48:37.471637 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:48:37.471650 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:48:37.471702 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.471720 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.471727 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:48:37.471741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.471766 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.471774 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.471784 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:48:37.471802 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.471809 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.471819 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:48:37.471836 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.471843 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.471853 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:48:37.471871 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.471890 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.471900 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:48:37.471913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.471938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.471949 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.471963 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.471970 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.471983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.472007 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.472014 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.472024 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 19:48:37.472037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.472052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.472061 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:48:37.472075 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.472101 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.472108 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.472118 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.472130 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.472146 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.472160 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.472185 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.472192 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.472201 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:48:37.472218 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.472225 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.472236 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:48:37.472253 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.472260 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.472270 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:48:37.472319 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.472328 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.472340 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:48:37.472359 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:37.472366 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.472376 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:48:37.472393 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:37.472402 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.472415 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:48:37.472434 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.472441 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.472451 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:48:37.472468 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.472474 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.472484 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:48:37.472500 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.472507 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.472517 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:48:37.472534 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.472540 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.472550 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:48:37.472567 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.472573 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.472583 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:48:37.472595 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.472647 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.472665 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.472671 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:48:37.472686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.472711 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.472717 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.472727 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:48:37.472744 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.472751 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.472760 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:48:37.472778 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.472784 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.472794 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:48:37.472811 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:48:37.472818 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.472827 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:37.472840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.472866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.472876 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.472891 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.472897 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.472911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.472935 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.472942 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.472952 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 19:48:37.472965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.472979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.472989 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:48:37.473003 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.473030 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.473038 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.473048 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.473060 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.473076 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.473090 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.473115 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.473122 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.473132 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:48:37.473149 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.473156 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.473165 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:48:37.473185 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.473193 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.473202 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:48:37.473220 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.473227 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.473237 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:48:37.473253 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:37.473267 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.473284 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:48:37.473303 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:37.473310 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.473319 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:48:37.473336 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.473343 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.473352 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:48:37.473369 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.473377 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.473386 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:48:37.473407 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.473415 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.473426 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:48:37.473444 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:37.473451 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.473461 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 19:48:37.473478 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.473485 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.473494 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:48:37.473512 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.473518 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.473528 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:48:37.473540 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.473598 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.473614 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:37.473641 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:37.473648 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:37.473657 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:37.473670 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:37.473686 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.473700 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:37.473725 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.473732 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:37.473741 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 19:48:37.473758 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.473765 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:37.473775 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 19:48:37.473792 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.473798 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:37.473807 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:48:37.473825 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.473831 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:37.473841 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 19:48:37.473858 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.473864 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:37.473874 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 19:48:37.473891 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:37.473898 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:37.473907 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:48:37.473924 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.473930 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:37.473940 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 19:48:37.473956 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:37.473963 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:37.473973 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 19:48:37.473989 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:37.473996 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:37.474005 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 19:48:37.474022 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:37.474029 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:37.474038 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:48:37.474054 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:37.474061 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:37.474070 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:48:37.474087 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:37.474094 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:37.474103 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 19:48:37.474120 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.474126 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:37.474136 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:48:37.474153 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.474159 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:37.474169 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 19:48:37.474181 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:37.474243 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.474261 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.474268 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 19:48:37.474288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.474313 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.474320 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.474330 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:48:37.474343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.474358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.474368 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:37.474383 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.474389 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.474406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.474433 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:37.474440 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.474450 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 19:48:37.474463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.474478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.474488 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:48:37.474503 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.474509 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 19:48:37.474522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.474547 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.474554 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.474563 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:48:37.474580 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.474587 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.474596 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:48:37.474613 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.474620 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.474629 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:48:37.474646 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:48:37.474653 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.474662 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:48:37.474675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.474701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.474711 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 19:48:37.474726 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.474732 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.474747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.474771 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:48:37.474778 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.474787 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 19:48:37.474800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.474815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.474824 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 19:48:37.474838 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:48:37.474864 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 19:48:37.474871 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:48:37.474881 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 19:48:37.474894 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:48:37.474909 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.474923 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 19:48:37.474948 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.474954 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:48:37.474964 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 19:48:37.474981 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.474988 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 19:48:37.474998 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 19:48:37.475015 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.475022 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:48:37.475032 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 19:48:37.475048 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:48:37.475055 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 19:48:37.475065 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:48:37.475082 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.475089 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 19:48:37.475098 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 19:48:37.475115 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.475122 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 19:48:37.475131 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 19:48:37.475148 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.475155 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 19:48:37.475165 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:48:37.475182 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:37.475188 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:48:37.475198 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 19:48:37.475215 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:37.475221 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 19:48:37.475231 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 19:48:37.475248 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.475254 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 19:48:37.475277 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:48:37.475291 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 19:48:37.475340 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.475357 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.475364 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 19:48:37.475379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.475407 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.475415 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.475426 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:48:37.475439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.475454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.475464 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 19:48:37.475479 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.475486 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.475499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.475524 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:48:37.475530 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.475540 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 19:48:37.475553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.475567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.475577 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:48:37.475591 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 19:48:37.475618 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:48:37.475624 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:48:37.475634 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 19:48:37.475651 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:48:37.475658 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 19:48:37.475668 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 19:48:37.475685 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:48:37.475691 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:48:37.475701 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 19:48:37.475713 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 19:48:37.475737 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.475752 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.475759 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:48:37.475773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.475798 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.475805 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.475815 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:48:37.475832 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.475839 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.475848 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:48:37.475865 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.475872 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.475881 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:48:37.475894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.475916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.475926 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.475940 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.475946 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.475961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.475985 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.475992 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.476001 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 19:48:37.476014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.476029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.476039 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:48:37.476052 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.476079 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.476086 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.476095 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.476108 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.476123 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.476137 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.476162 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.476169 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.476178 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 19:48:37.476196 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.476202 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.476212 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 19:48:37.476229 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.476236 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.476245 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:48:37.476262 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.476269 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.476284 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 19:48:37.476302 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:37.476309 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.476319 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 19:48:37.476335 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.476342 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.476352 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 19:48:37.476369 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.476375 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.476385 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 19:48:37.476404 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.476414 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.476425 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:48:37.476444 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.476450 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.476460 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:48:37.476473 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.476518 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.476535 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.476542 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 19:48:37.476558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.476582 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.476588 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.476598 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:48:37.476616 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.476623 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.476633 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:48:37.476650 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.476656 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.476666 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:48:37.476683 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.476690 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.476699 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:48:37.476716 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.476723 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.476732 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:48:37.476744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.476775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.476785 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:48:37.476799 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.476805 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.476819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.476842 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.476849 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.476862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.476885 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:48:37.476905 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:48:37.476921 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.476931 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:48:37.476941 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 19:48:37.476953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.476968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:48:37.476977 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:48:37.476992 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.476998 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 19:48:37.477011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.477036 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.477043 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.477052 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 19:48:37.477065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.477080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.477089 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 19:48:37.477104 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.477110 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.477124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.477148 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:48:37.477154 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.477164 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 19:48:37.477176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.477191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.477201 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 19:48:37.477215 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.477221 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 19:48:37.477234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.477271 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.477284 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.477295 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:48:37.477309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.477325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.477335 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 19:48:37.477350 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.477356 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.477370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.477395 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:37.477403 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.477413 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 19:48:37.477426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.477441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.477452 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:48:37.477465 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:37.477493 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:37.477500 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:37.477510 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:37.477523 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:37.477539 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.477553 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:37.477593 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.477601 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:37.477611 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 19:48:37.477628 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.477634 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:37.477644 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 19:48:37.477661 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.477668 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:37.477677 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 19:48:37.477694 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.477701 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:37.477710 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 19:48:37.477727 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.477734 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:37.477743 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 19:48:37.477760 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:48:37.477767 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:37.477776 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 19:48:37.477793 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:48:37.477800 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:37.477809 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 19:48:37.477826 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:48:37.477833 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:37.477843 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 19:48:37.477860 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:48:37.477867 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:37.477876 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 19:48:37.477893 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.477900 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:37.477909 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 19:48:37.477926 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.477933 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:37.477942 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 19:48:37.477959 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.477966 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:37.477975 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 19:48:37.477992 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.477998 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:37.478008 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 19:48:37.478020 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:37.478079 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.478097 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.478103 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 19:48:37.478118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.478142 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.478149 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.478159 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 19:48:37.478172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.478187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.478196 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:48:37.478211 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.478217 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.478231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.478254 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.478261 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.478271 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 19:48:37.478289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.478304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.478314 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:48:37.478329 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.478335 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:48:37.478349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.478373 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.478380 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.478390 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 19:48:37.478407 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.478414 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.478423 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:48:37.478440 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.478447 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.478457 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:48:37.478474 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.478481 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.478491 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:48:37.478503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.478529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.478539 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.478553 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.478560 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.478574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.478599 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.478606 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.478616 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 19:48:37.478628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.478643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.478653 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:48:37.478666 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.478695 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.478702 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.478712 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.478724 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.478741 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.478755 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.478780 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.478787 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.478797 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:48:37.478814 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.478821 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.478830 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:48:37.478847 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.478860 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.478870 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 19:48:37.478887 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:37.478894 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.478903 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:48:37.478920 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.478927 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.478936 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:48:37.478953 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.478960 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.478970 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 19:48:37.478987 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:48:37.478994 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.479003 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 19:48:37.479015 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.479053 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.479069 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.479076 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 19:48:37.479090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.479114 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.479121 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.479131 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 19:48:37.479148 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.479155 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.479165 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 19:48:37.479182 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.479188 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.479198 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 19:48:37.479215 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.479222 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.479231 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 19:48:37.479249 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.479255 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.479265 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 19:48:37.479287 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.479294 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.479304 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 19:48:37.479321 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.479328 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.479338 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:48:37.479355 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.479362 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.479372 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:48:37.479384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.479425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.479435 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:48:37.479450 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.479457 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 19:48:37.479473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.479497 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:48:37.479504 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.479513 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 19:48:37.479526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.479541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.479550 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:48:37.479567 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:48:37.479574 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 19:48:37.479585 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 19:48:37.479600 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.479606 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 19:48:37.479619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.479641 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:48:37.479661 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:48:37.479677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.479688 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:48:37.479698 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 19:48:37.479715 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.479721 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 19:48:37.479732 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 19:48:37.479748 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:48:37.479755 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 19:48:37.479765 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 19:48:37.479782 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:48:37.479789 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 19:48:37.479798 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:48:37.479815 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.479821 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:48:37.479831 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.479848 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.479854 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:48:37.479864 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.479881 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:37.479888 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 19:48:37.479902 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:37.479919 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:48:37.479925 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 19:48:37.479934 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:48:37.479951 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:48:37.479987 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 19:48:37.480010 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 19:48:37.480045 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.480056 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:48:37.480074 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.480104 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:48:37.480121 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 19:48:37.480140 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 19:48:37.480270 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:37.480291 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 19:48:37.480313 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:37.480387 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.480396 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:48:37.480413 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.480432 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:48:37.480440 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 19:48:37.480450 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 19:48:37.480465 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 19:48:37.480507 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 19:48:37.480538 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:48:37.480615 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:48:37.480646 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 19:48:37.480673 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:48:37.480703 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:48:37.480736 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 19:48:37.480778 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:48:37.480804 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 19:48:37.480833 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 19:48:37.480899 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 19:48:37.480927 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 19:48:37.480953 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 19:48:37.480988 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 19:48:37.481016 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 19:48:37.481043 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 19:48:37.481073 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 19:48:37.481105 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:48:37.481174 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:48:37.481205 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:48:37.481237 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 19:48:37.481263 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:48:37.481417 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:48:37.481490 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:48:37.481522 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.481553 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:48:37.481586 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:48:37.481614 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:48:37.481642 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 19:48:37.481672 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:48:37.481704 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 19:48:37.481734 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:48:37.481762 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 19:48:37.481791 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:48:37.481832 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.481876 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:48:37.481904 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.481933 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:48:37.481965 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:48:37.481992 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:48:37.482018 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.482047 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:48:37.482078 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.482104 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:48:37.482130 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:37.482159 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:48:37.482189 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 19:48:37.482216 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 19:48:37.482242 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 19:48:37.482268 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:48:37.482319 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.482355 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:48:37.482382 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:48:37.482418 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:48:37.482447 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 19:48:37.482473 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 19:48:37.482500 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 19:48:37.482528 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:48:37.482554 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:48:37.482581 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:48:37.482609 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.482636 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:48:37.482663 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:48:37.482691 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:48:37.482721 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.482739 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.482779 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:48:37.482804 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.482821 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.482838 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.482864 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:48:37.482889 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.482906 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.482923 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.482940 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.482966 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:48:37.482992 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.483018 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:37.483044 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.483069 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:37.483095 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.483111 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.483138 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:37.483163 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.483180 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.483206 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:37.483232 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.483258 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:37.483290 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.483340 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:48:37.483366 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.483393 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:37.483426 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.483453 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:37.483479 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.483497 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.483524 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:48:37.483550 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.483577 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:48:37.483604 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.483630 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:48:37.483657 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.483684 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:48:37.483769 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.483802 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.483832 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.483865 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.483899 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.483933 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.483977 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484010 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:48:37.484037 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484055 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484072 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484099 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:48:37.484126 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484153 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:48:37.484180 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484198 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484215 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484242 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:48:37.484288 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484306 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484335 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484353 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484371 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484398 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:48:37.484431 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484449 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484466 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484484 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484511 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.484538 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484555 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484573 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484590 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484617 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.484644 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484670 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:37.484697 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484715 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484733 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484751 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484780 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:48:37.484807 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484834 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:48:37.484860 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484878 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484895 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484922 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.484949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.484983 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485001 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485018 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:48:37.485072 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485099 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:48:37.485126 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485153 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:37.485179 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485206 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:48:37.485232 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485250 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485267 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485291 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485318 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.485345 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485364 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485382 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485402 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485424 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485442 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485459 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485477 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485503 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:48:37.485531 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485549 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485577 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:48:37.485603 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485621 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485638 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485665 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:48:37.485692 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485709 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485727 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485744 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485771 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:48:37.485798 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485824 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:37.485851 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485877 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:37.485904 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485921 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485948 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:37.485975 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.485992 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.486019 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:37.486046 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.486073 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:37.486099 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.486126 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:48:37.486152 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.486179 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:37.486206 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.486232 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:48:37.486259 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.486282 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.486310 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:48:37.486336 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.486363 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:48:37.486390 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.486435 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:48:37.486463 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.486490 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:48:37.486552 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.486571 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.486589 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.486607 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.486624 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.486641 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.486658 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.486686 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:48:37.486713 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.486730 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.486747 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.486774 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:48:37.486801 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.486829 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:48:37.486855 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.486873 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.486891 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.486918 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:48:37.486944 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.486962 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.486979 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.486997 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487015 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487041 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:48:37.487068 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487085 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487102 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487120 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487146 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.487173 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487190 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487207 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487225 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487251 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.487284 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487313 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:48:37.487339 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487358 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487375 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487393 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487425 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:48:37.487453 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487479 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:48:37.487506 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487524 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487541 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487568 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.487596 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487613 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487631 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487648 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487666 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487693 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:48:37.487720 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487747 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:48:37.487773 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487800 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:48:37.487827 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487854 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:48:37.487886 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487904 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487921 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487939 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.487965 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.487993 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.488016 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.488049 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.488084 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.488118 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.488139 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.488171 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.488202 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:48:37.488231 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:48:37.488261 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 19:48:37.488327 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:48:37.488408 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:48:37.488463 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:48:37.488511 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 19:48:37.488561 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 19:48:37.488610 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 19:48:37.488672 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 19:48:37.488724 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:48:37.488772 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:48:37.488819 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:48:37.488867 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:48:37.488914 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.488962 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:48:37.489010 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:48:37.489056 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:48:37.489104 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:48:37.489152 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.489200 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.489248 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:48:37.489304 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.489373 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.489436 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:37.489485 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 19:48:37.489533 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:48:37.489582 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.489643 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:48:37.489692 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 19:48:37.489744 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:48:37.489797 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:48:37.489843 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.489890 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:48:37.489946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 19:48:37.489994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:48:37.490041 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:48:37.490088 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:48:37.490134 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 19:48:37.490181 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 19:48:37.490230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 19:48:37.490351 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 19:48:37.490402 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:48:37.490455 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:48:37.490504 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:48:37.490552 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:48:37.490600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.490662 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:48:37.490709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:48:37.490756 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:48:37.490804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:48:37.490851 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.490899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.490947 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:48:37.490995 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.491047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.491097 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:37.491143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 19:48:37.491190 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:48:37.491236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.491290 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:48:37.491338 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 19:48:37.491405 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:48:37.491459 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:48:37.491508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.491557 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:48:37.491615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 19:48:37.491677 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:48:37.491724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:48:37.491772 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:48:37.491818 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 19:48:37.491865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 19:48:37.491912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 19:48:37.491960 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 19:48:37.492007 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:48:37.492053 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:48:37.492101 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:48:37.492147 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:48:37.492193 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.492241 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:48:37.492293 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:48:37.492356 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:48:37.492410 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:48:37.492462 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.492512 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.492562 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:48:37.492612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.492676 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.492737 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:37.492782 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 19:48:37.492829 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:48:37.492874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.492920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:48:37.492968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 19:48:37.493015 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:48:37.493068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:48:37.493115 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.493162 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:48:37.493216 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:48:37.493242 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:48:37.493316 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:48:37.493371 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:48:37.493429 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:48:37.493482 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:48:37.493534 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:48:37.493586 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:48:37.493638 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:48:37.493690 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:48:37.493746 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:48:37.493845 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:48:37.493904 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:48:37.493956 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.494009 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:48:37.494062 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:48:37.494114 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:48:37.494166 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:48:37.494218 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.494282 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.494335 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:48:37.494387 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.494446 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.494498 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:37.494550 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:48:37.494602 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:48:37.494654 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.494713 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:48:37.494766 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:48:37.494821 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:48:37.494872 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:48:37.494924 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.494976 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:48:37.495036 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:48:37.495059 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:48:37.495113 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:48:37.495166 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:48:37.495218 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:48:37.495278 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:48:37.495346 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:48:37.495403 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:48:37.495461 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:48:37.495562 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:48:37.495631 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:48:37.495726 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:48:37.495782 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:48:37.495840 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.495893 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:48:37.495947 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:48:37.495999 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:48:37.496051 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:48:37.496104 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.496157 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.496211 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:48:37.496278 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.496333 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.496385 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:37.496446 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:48:37.496499 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:48:37.496552 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.496604 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:48:37.496657 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:48:37.496718 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:48:37.496771 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:48:37.496823 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.496875 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:48:37.496935 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 19:48:37.496957 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:48:37.497006 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:48:37.497054 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:48:37.497100 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:48:37.497148 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:48:37.497196 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:48:37.497242 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:48:37.497298 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:48:37.497360 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:48:37.497409 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:48:37.497458 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:48:37.497507 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:48:37.497558 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.497608 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:48:37.497668 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:48:37.497716 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:48:37.497763 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:48:37.497810 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.497858 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.497904 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:48:37.497951 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.497998 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.498046 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:37.498093 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:48:37.498140 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:48:37.498188 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.498235 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:48:37.498288 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:48:37.498339 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:48:37.498387 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:48:37.498434 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.498481 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:48:37.498535 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 19:48:37.498557 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:48:37.498606 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:48:37.498664 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:48:37.498712 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:48:37.498761 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:48:37.498810 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:48:37.498859 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:48:37.498907 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:48:37.498957 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:48:37.499006 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:48:37.499055 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:48:37.499104 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:48:37.499154 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.499202 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:48:37.499251 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:48:37.499319 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:48:37.499371 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:48:37.499423 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.499474 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.499525 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:48:37.499576 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.499663 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.499714 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:37.499763 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:48:37.499812 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:48:37.499861 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.499910 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:48:37.499959 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:48:37.500033 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:48:37.500084 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:48:37.500135 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.500185 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:48:37.500262 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 19:48:37.500286 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 19:48:37.500316 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 19:48:37.500351 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 19:48:37.500378 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 19:48:37.500402 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 19:48:37.500420 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:48:37.500434 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:48:37.500442 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:48:37.500451 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:48:37.500459 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:48:37.500466 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:48:37.500474 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:48:37.500481 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:48:37.500489 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:48:37.500496 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:48:37.500504 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:48:37.500511 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:48:37.500519 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.500526 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:48:37.500534 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:48:37.500541 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:48:37.500549 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:48:37.500556 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.500563 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.500571 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:48:37.500578 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.500585 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.500592 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:37.500600 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:48:37.500607 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:48:37.500614 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.500621 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:48:37.500633 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:48:37.500640 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:48:37.500647 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:48:37.500654 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.500661 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:48:37.500669 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:48:37.500677 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:48:37.500685 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:48:37.500693 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:48:37.500700 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:48:37.500707 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:48:37.500715 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:48:37.500723 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:48:37.500730 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:48:37.500737 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:48:37.500744 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:48:37.500751 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:48:37.500759 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.500766 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:48:37.500773 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:48:37.500781 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:48:37.500788 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:48:37.500795 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.500802 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.500810 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:48:37.500817 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.500824 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.500831 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:37.500838 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:48:37.500845 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:48:37.500852 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.500859 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:48:37.500866 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:48:37.500873 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:48:37.500880 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:48:37.500888 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.500895 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:48:37.500902 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:48:37.500910 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:48:37.500917 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:48:37.500924 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:48:37.500931 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:48:37.500938 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:48:37.500944 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:48:37.500951 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:48:37.500957 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:48:37.500964 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:48:37.500970 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:48:37.500977 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:48:37.500983 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.500990 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:48:37.500997 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:48:37.501003 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:48:37.501009 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:48:37.501016 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.501022 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.501028 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:48:37.501035 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.501041 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.501048 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:37.501054 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:48:37.501061 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:48:37.501067 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.501073 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:48:37.501080 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:48:37.501086 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:48:37.501092 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:48:37.501099 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.501105 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:48:37.501112 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:48:37.501119 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:48:37.501126 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:48:37.501133 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:48:37.501139 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:48:37.501145 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:48:37.501152 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:48:37.501158 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:48:37.501164 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:48:37.501171 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:48:37.501177 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:48:37.501184 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:48:37.501190 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.501198 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:48:37.501205 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:48:37.501211 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:48:37.501218 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:48:37.501224 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.501282 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:48:37.501290 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:48:37.501297 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:48:37.501303 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:48:37.501310 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:48:37.501316 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:48:37.501322 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:48:37.501329 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:48:37.501336 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:48:37.501342 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:48:37.501348 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:48:37.501354 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:48:37.501361 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:48:37.501368 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:48:37.501436 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 19:48:37.501446 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:48:37.501450 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:48:37.501455 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:48:37.501461 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 19:48:37.501466 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:48:37.501489 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:48:37.501500 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 19:48:37.501508 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:48:37.501539 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 19:48:37.501546 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179409" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:48:37.501560 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:48:37.501581 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 19:48:37.501587 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 19:48:37.501591 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 19:48:37.501595 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 19:48:37.501600 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179409" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:48:37.501610 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:48:37.501616 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:48:37.501630 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:48:37.501638 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:48:37.501645 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:48:37.501650 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 19:48:37.501670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.501679 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:48:37.501683 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.501705 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:48:37.501710 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 19:48:37.501714 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 19:48:37.501718 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 19:48:37.501722 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 19:48:37.501726 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 19:48:37.501730 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 19:48:37.501735 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 19:48:37.501740 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179409" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:48:37.501751 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:48:37.501757 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:48:37.501761 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:48:37.501767 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:48:37.501772 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:48:37.501776 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:48:37.501798 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:48:37.501805 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:48:37.501809 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:48:37.501815 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:48:37.501819 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:48:37.501828 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:48:37.501836 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:48:37.501841 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:48:37.501846 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:48:37.501852 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179409" 2019-02-19 19:48:37.501859 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:48:37.501863 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:48:37.501868 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:48:37.501874 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:48:37.501879 wsdl: in serializeType: returning: 179409 2019-02-19 19:48:37.501885 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:48:37.501892 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:48:37.501896 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:48:37.501900 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:48:37.501905 wsdl: in serializeType: returning: 179409 2019-02-19 19:48:37.501909 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179409 2019-02-19 19:48:37.501922 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179409 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 19:48:37.501926 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 19:48:37.501932 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3994"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 19:48:37.501946 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 19:48:37.501951 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179409 2019-02-19 19:48:37.501960 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 19:48:37.502026 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 19:48:37.501968 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:48:37.501979 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:48:37.501983 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:48:37.501988 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:48:37.501992 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:48:37.501998 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:48:37.502008 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:48:37.502015 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:48:37.502020 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:48:37.502032 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 19:48:37.502040 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:48:37.502047 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:48:37.509541 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:48:37.509555 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:48:37.509564 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 19:48:37.509570 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 19:48:37.509575 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:48:37.509580 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:48:37.509584 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:48:37.509588 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:48:37.509593 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 19:48:37.509619 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 19:48:37.519019 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 19:48:37.519035 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 19:48:37.519041 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:48:37.519046 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:48:37.519051 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:48:37.519056 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:48:37.519062 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:48:37.519067 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:48:37.519072 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:48:37.519077 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:48:19 GMT 2019-02-19 19:48:37.519086 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:48:37.519092 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 19:48:37.519097 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:48:37.519105 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 19:48:37.519124 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 19:48:37.519131 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 19:48:37.519139 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:48:37.519143 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 19:48:37.519148 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 19:48:37.519177 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:48:37.519187 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:48:37.519192 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:48:37.519207 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:48:37.519213 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 18:48:19 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 19:48:37.519236 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 19:48:37.519243 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 19:48:37.519262 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 19:48:37.519268 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 19:48:37.519345 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 19:48:37.519429 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 19:48:37.519435 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 19:48:37.519443 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 19:48:37.519452 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:48:37.519483 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 19:48:37.519535 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 19:48:37.519554 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:48:37.519565 nusoap_client: got fault 2019-02-19 19:48:37.519572 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 19:48:37.519576 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 19:48:37.519581 nusoap_client: detail =