Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 158.75Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
53169707134 Model turbiny: K16
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2386
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 21:12:44 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 23:12:55.814906 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 23:12:55.814943 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:12:55.814953 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179409" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 23:12:55.814967 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:12:55.814975 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 23:12:55.814981 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 23:12:55.814990 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 23:12:55.814997 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:12:55.815002 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:12:55.815010 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:12:55.815015 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:12:55.815024 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:12:55.815029 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:12:55.815033 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:12:55.815037 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:12:55.815040 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 23:12:55.815048 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:12:55.815060 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:12:55.815066 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:12:55.815071 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 23:12:55.815076 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 23:12:55.815082 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:12:55.815088 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:12:55.823114 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:12:55.823134 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:12:55.823144 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 23:12:55.823151 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:12:55.823156 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:12:55.823160 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:12:55.823164 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 23:12:55.823201 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 23:12:55.839353 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 23:12:55.839368 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 23:12:55.839374 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:12:55.839379 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:12:55.839384 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:12:55.839389 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:12:55.839394 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:12:55.839399 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:12:55.839404 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:12:55.839409 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:12:44 GMT 2019-08-18 23:12:55.839415 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:12:55.839419 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 23:12:55.839425 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:12:55.839432 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 23:12:55.839456 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 23:12:55.839477 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 23:12:55.847121 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:12:55.847147 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.847160 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.847182 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.847252 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.847282 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.855142 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 23:12:55.855174 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:55.855209 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.855224 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.855257 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.855282 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.855312 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.855333 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.855367 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.855391 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.855422 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.855446 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.863172 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.863188 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.863216 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.863241 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.863283 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.863307 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.863345 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.863417 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:55.863433 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.863461 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.863490 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.863561 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:55.863574 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.863627 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:55.863644 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.863677 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.863707 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.863736 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.863802 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:55.863817 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.863850 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.863863 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.863895 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.863929 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.863950 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.863975 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.871118 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:55.871144 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:55.871205 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.871219 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.871246 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.871272 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.871309 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.871450 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.871465 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.871500 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.871744 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.871758 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.871796 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.871849 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.871887 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.871901 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.871940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.871996 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.872031 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.872075 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.872089 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.872111 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.872142 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.872187 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.872200 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.872231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.872244 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.872276 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.872300 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.872357 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-18 23:12:55.872383 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.872444 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:12:55.872458 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.872491 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.872519 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.872551 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.872589 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.872644 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.872665 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:12:55.878789 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-18 23:12:55.878800 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:12:55.878805 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 23:12:55.878836 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 23:12:55.878880 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:12:55.878893 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:12:55.878899 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:12:55.878911 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 23:12:55.878915 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 23:12:55.879060 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 23:12:55.879072 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 23:12:55.879115 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879123 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 23:12:55.879142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879170 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.879178 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879192 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:12:55.879212 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.879219 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879228 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:12:55.879243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.879277 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 23:12:55.879293 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879298 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.879314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879340 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:55.879347 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879357 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 23:12:55.879370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.879394 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:12:55.879408 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879414 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 23:12:55.879427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879451 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.879457 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879466 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:12:55.879483 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.879489 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879498 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:12:55.879515 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.879521 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879530 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:12:55.879542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.879586 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 23:12:55.879601 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879614 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 23:12:55.879629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879654 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:55.879661 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879671 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 23:12:55.879684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.879709 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 23:12:55.879724 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879730 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 23:12:55.879743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879767 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.879774 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879783 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:12:55.879800 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.879807 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879816 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:12:55.879833 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.879840 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879849 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:12:55.879878 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.879885 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879894 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:12:55.879906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.879941 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:55.879955 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879961 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.879974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.879996 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880002 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880040 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:55.880059 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:55.880075 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880085 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:12:55.880094 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 23:12:55.880106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:12:55.880129 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:12:55.880143 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880149 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 23:12:55.880162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880185 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.880192 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880201 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:12:55.880218 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.880224 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880233 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:12:55.880249 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.880255 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880264 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:12:55.880281 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.880287 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880296 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:12:55.880308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.880342 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:55.880356 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880362 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.880375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880398 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:55.880405 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880414 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 23:12:55.880427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.880450 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:12:55.880464 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880469 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 23:12:55.880482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880505 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.880512 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880521 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:12:55.880534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.880557 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:55.880585 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880594 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.880626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880654 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.880661 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880671 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 23:12:55.880684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.880709 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:12:55.880723 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880729 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 23:12:55.880743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880766 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.880773 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880782 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:12:55.880795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.880819 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 23:12:55.880833 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880839 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.880852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880889 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.880895 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880904 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 23:12:55.880917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.880940 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 23:12:55.880954 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880959 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 23:12:55.880972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.880996 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.881002 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881011 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:12:55.881028 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.881035 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881043 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:12:55.881056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.881082 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 23:12:55.881096 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881102 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.881114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881137 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.881143 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881152 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 23:12:55.881164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.881187 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 23:12:55.881201 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881207 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 23:12:55.881219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881242 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.881248 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881257 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:12:55.881274 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.881280 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881289 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:12:55.881301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.881328 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 23:12:55.881342 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881347 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.881360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881383 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.881390 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881399 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 23:12:55.881411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.881434 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 23:12:55.881448 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881453 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 23:12:55.881466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881489 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.881495 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881504 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:12:55.881517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.881540 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 23:12:55.881554 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881559 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.881585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881614 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.881621 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881631 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 23:12:55.881644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.881668 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 23:12:55.881683 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881689 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 23:12:55.881702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881725 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.881732 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881741 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:12:55.881754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.881778 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:55.881792 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881798 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.881811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881834 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:55.881841 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881850 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 23:12:55.881875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.881898 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:12:55.881912 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881918 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 23:12:55.881931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881954 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.881961 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881970 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:12:55.881982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.881996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.882006 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:55.882020 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882025 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.882038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882060 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.882067 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882076 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 23:12:55.882088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.882111 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:12:55.882125 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882130 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 23:12:55.882143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882166 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.882173 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882182 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:12:55.882194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.882217 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:55.882231 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882237 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.882249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882272 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.882278 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882288 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 23:12:55.882300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.882323 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:12:55.882336 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882342 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 23:12:55.882354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882377 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.882384 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882392 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 23:12:55.882409 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.882416 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882424 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 23:12:55.882437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.882463 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:55.882477 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882482 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.882495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882517 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:55.882524 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882533 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 23:12:55.882545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.882568 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:12:55.882601 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882616 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:12:55.882632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882657 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.882663 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882673 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:12:55.882686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.882710 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.882725 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882731 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.882744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882770 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.882778 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882787 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:12:55.882800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.882825 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:12:55.882839 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882846 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:12:55.882859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882896 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:12:55.882903 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882912 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:12:55.882924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.882948 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:55.882962 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.882968 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.882980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883001 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883007 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883042 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:55.883061 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:55.883076 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883086 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:12:55.883096 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 23:12:55.883107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:12:55.883130 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:12:55.883144 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883150 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 23:12:55.883163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883186 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:12:55.883193 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883202 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:12:55.883214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.883237 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:55.883251 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883257 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.883269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883291 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883297 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883331 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:55.883350 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:55.883365 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883374 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:12:55.883384 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 23:12:55.883395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:12:55.883418 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:12:55.883432 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883437 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:12:55.883451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883474 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:12:55.883480 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883489 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:12:55.883502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.883525 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:55.883538 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883544 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.883556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883578 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883584 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883624 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:55.883642 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:55.883658 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883668 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:12:55.883677 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 23:12:55.883688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:12:55.883711 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:12:55.883724 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883730 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 23:12:55.883743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883767 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.883773 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883782 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 23:12:55.883799 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.883805 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883814 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 23:12:55.883830 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.883837 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883845 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:12:55.883862 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.883868 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883877 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:12:55.883893 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.883899 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883908 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:12:55.883924 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.883930 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883938 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 23:12:55.883954 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.883961 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.883969 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:12:55.883981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.884027 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:55.884043 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884049 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.884062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884084 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.884091 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884100 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 23:12:55.884113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.884137 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:12:55.884151 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884157 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 23:12:55.884169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884191 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.884198 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884207 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:12:55.884237 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.884243 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884253 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:12:55.884270 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.884276 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884285 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:12:55.884298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.884329 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 23:12:55.884343 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884349 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.884362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884386 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.884393 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884402 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 23:12:55.884415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.884439 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:12:55.884454 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884460 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:12:55.884473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884496 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.884503 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884512 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:12:55.884525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.884549 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.884563 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884569 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.884582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884611 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.884619 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884629 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:12:55.884642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.884666 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:12:55.884681 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884687 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:12:55.884700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884737 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.884744 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884753 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:12:55.884769 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.884776 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884785 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:12:55.884801 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.884807 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884816 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:12:55.884828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.884859 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.884873 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884879 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.884892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884915 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.884921 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884930 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:12:55.884943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.884966 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:12:55.884980 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.884985 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 23:12:55.884998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.885021 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.885027 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.885036 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:12:55.885053 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.885059 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.885068 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:12:55.885084 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.885090 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.885099 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:12:55.885116 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.885122 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.885131 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:12:55.885148 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.885154 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.885162 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:12:55.885174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.885202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.885213 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:55.885227 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.885233 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.885246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.885269 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:12:55.885276 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.885285 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 23:12:55.885297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.885311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.885320 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:12:55.885333 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:12:55.885360 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 23:12:55.885367 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:12:55.885376 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 23:12:55.885388 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:12:55.885403 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.885416 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:55.885439 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.885446 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:55.885455 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:12:55.885471 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:55.885478 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:55.885487 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 23:12:55.885503 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:55.885509 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:55.885517 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 23:12:55.885534 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:55.885540 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:55.885549 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:12:55.885565 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:55.885571 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:55.885581 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 23:12:55.885612 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:12:55.885620 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:55.885631 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 23:12:55.885649 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.885655 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:55.885664 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.885680 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.885687 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:55.885695 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:12:55.885711 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.885717 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:55.885726 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 23:12:55.885742 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.885748 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:55.885757 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:12:55.885773 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.885779 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:55.885788 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:12:55.885800 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:12:55.885850 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.885868 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.885874 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:12:55.885887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.885910 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.885917 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.885926 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:12:55.885942 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.885949 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.885957 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:12:55.885974 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.885980 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.885989 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:12:55.886005 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.886011 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.886020 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:12:55.886032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.886057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.886066 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.886080 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.886086 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.886100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.886123 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.886130 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.886139 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 23:12:55.886151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.886165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.886174 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:12:55.886187 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.886212 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.886219 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.886228 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.886240 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.886255 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.886268 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.886291 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.886298 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.886306 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:12:55.886323 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.886330 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.886338 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:12:55.886355 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.886361 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.886370 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:12:55.886386 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.886392 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.886401 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:12:55.886417 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:55.886423 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.886432 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:12:55.886452 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:55.886458 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.886468 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:12:55.886484 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.886491 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.886500 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:12:55.886516 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.886522 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.886531 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:12:55.886547 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.886553 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.886562 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:12:55.886578 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.886584 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.886593 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:12:55.886614 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.886621 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.886630 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:12:55.886643 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.886691 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.886709 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.886715 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:12:55.886728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.886751 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.886758 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.886767 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:12:55.886784 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.886790 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.886798 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:12:55.886815 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.886821 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.886830 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:12:55.886847 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:12:55.886853 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.886862 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:55.886874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.886899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.886909 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.886923 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.886929 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.886942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.886965 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.886971 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.886980 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 23:12:55.886993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.887007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.887016 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:12:55.887029 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.887053 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.887060 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.887069 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.887081 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.887096 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.887109 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.887132 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.887139 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.887148 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:12:55.887165 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.887171 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.887180 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:12:55.887196 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.887203 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.887211 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:12:55.887228 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.887234 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.887243 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:12:55.887259 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:55.887265 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.887274 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:12:55.887290 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:55.887296 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.887305 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:12:55.887321 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.887327 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.887336 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:12:55.887352 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.887359 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.887368 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:12:55.887384 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.887390 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.887399 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:12:55.887416 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:55.887422 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.887431 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 23:12:55.887447 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.887453 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.887462 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:12:55.887478 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.887484 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.887492 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:12:55.887505 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.887557 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.887572 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:55.887614 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:55.887622 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:55.887632 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:55.887645 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:55.887661 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.887674 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:55.887698 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.887705 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:55.887714 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 23:12:55.887731 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.887737 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:55.887746 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 23:12:55.887762 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.887768 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:55.887776 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:12:55.887793 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.887799 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:55.887808 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 23:12:55.887824 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.887830 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:55.887839 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 23:12:55.887855 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:55.887861 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:55.887870 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:12:55.887887 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.887893 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:55.887902 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 23:12:55.887918 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:55.887924 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:55.887933 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 23:12:55.887950 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:55.887956 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:55.887965 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 23:12:55.887981 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:55.887988 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:55.887997 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:12:55.888013 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:55.888019 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:55.888028 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:12:55.888044 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:55.888051 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:55.888060 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 23:12:55.888076 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.888082 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:55.888091 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:12:55.888107 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.888114 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:55.888122 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 23:12:55.888135 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:55.888196 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.888214 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.888220 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 23:12:55.888234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.888258 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.888265 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.888274 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:12:55.888286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.888300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.888310 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:55.888324 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.888330 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.888343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.888366 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:55.888373 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.888382 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 23:12:55.888394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.888408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.888418 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:12:55.888432 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.888437 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 23:12:55.888450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.888473 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.888480 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.888489 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:12:55.888506 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.888512 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.888521 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:12:55.888538 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.888544 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.888553 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:12:55.888570 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:12:55.888576 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.888585 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:12:55.888597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.888626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.888636 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 23:12:55.888651 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.888657 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.888670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.888694 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:12:55.888700 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.888709 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 23:12:55.888722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.888736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.888745 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 23:12:55.888758 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:12:55.888786 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 23:12:55.888792 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:12:55.888801 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 23:12:55.888814 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:12:55.888829 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.888842 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:55.888867 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.888873 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:55.888882 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 23:12:55.888899 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.888905 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:55.888914 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 23:12:55.888930 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.888936 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:55.888945 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 23:12:55.888961 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:12:55.888967 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:55.888976 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:12:55.888993 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.888999 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:55.889008 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 23:12:55.889024 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.889031 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:55.889039 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 23:12:55.889056 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.889062 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:55.889070 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:12:55.889086 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:55.889093 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:55.889101 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 23:12:55.889118 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:55.889124 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:55.889133 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 23:12:55.889149 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.889155 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:55.889164 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:12:55.889176 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 23:12:55.889222 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.889239 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.889244 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 23:12:55.889259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.889282 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.889289 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.889298 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:12:55.889311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.889324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.889334 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:55.889348 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.889354 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.889366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.889389 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:12:55.889396 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.889405 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 23:12:55.889417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.889431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.889440 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:12:55.889453 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 23:12:55.889476 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:12:55.889483 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:12:55.889492 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 23:12:55.889508 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:12:55.889515 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 23:12:55.889524 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 23:12:55.889540 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:12:55.889547 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:12:55.889555 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 23:12:55.889568 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 23:12:55.889589 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.889603 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.889613 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:12:55.889629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.889652 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.889658 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.889667 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:12:55.889684 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.889691 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.889700 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:12:55.889717 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.889723 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.889731 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:12:55.889744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.889765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.889775 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.889789 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.889794 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.889808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.889831 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.889837 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.889846 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 23:12:55.889859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.889872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.889882 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:12:55.889895 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.889919 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.889926 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.889935 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.889948 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.889962 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.889975 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.890000 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.890006 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.890015 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 23:12:55.890032 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.890038 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.890047 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 23:12:55.890063 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.890070 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.890078 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:12:55.890095 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.890101 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.890110 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 23:12:55.890126 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:55.890133 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.890142 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 23:12:55.890158 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.890164 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.890173 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 23:12:55.890189 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.890195 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.890204 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 23:12:55.890220 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.890226 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.890235 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:12:55.890252 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.890258 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.890267 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:12:55.890279 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.890320 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.890336 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.890342 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 23:12:55.890356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.890379 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.890385 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.890394 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:12:55.890411 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.890417 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.890426 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:12:55.890443 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.890448 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.890457 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:12:55.890474 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.890480 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.890489 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:12:55.890505 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.890511 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.890520 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:12:55.890532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.890559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.890568 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:55.890586 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.890595 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.890618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.890643 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.890649 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.890662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.890684 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:55.890704 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:55.890719 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.890730 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:12:55.890739 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 23:12:55.890751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.890764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:12:55.890773 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:12:55.890787 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.890793 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 23:12:55.890806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.890828 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.890835 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.890844 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 23:12:55.890856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.890870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.890879 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 23:12:55.890893 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.890899 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.890912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.890934 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:12:55.890941 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.890950 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 23:12:55.890962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.890976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.890985 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 23:12:55.890999 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.891005 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 23:12:55.891018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.891041 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.891047 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.891056 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:12:55.891069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.891082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.891092 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:55.891106 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.891111 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.891125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.891148 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:55.891155 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.891164 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 23:12:55.891176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.891190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.891199 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:12:55.891212 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:55.891237 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:55.891244 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:55.891253 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:55.891265 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:55.891280 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.891293 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:55.891317 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.891324 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:55.891333 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 23:12:55.891350 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.891356 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:55.891365 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 23:12:55.891381 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.891387 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:55.891396 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 23:12:55.891412 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.891418 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:55.891427 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 23:12:55.891443 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.891450 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:55.891459 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 23:12:55.891475 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:12:55.891481 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:55.891490 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 23:12:55.891506 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:12:55.891513 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:55.891522 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 23:12:55.891538 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:12:55.891544 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:55.891553 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 23:12:55.891569 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:12:55.891575 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:55.891590 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 23:12:55.891621 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.891628 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:55.891640 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 23:12:55.891657 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.891663 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:55.891673 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 23:12:55.891688 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.891695 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:55.891703 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 23:12:55.891720 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.891726 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:55.891735 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 23:12:55.891747 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:55.891805 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.891823 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.891828 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 23:12:55.891844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.891867 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.891874 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.891883 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 23:12:55.891895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.891910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.891920 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:55.891934 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.891940 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.891953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.891976 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.891982 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.891991 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 23:12:55.892004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.892019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.892028 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:12:55.892042 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.892048 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:12:55.892062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.892085 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.892092 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.892100 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 23:12:55.892117 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.892123 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.892132 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:12:55.892148 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.892155 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.892164 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:12:55.892180 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.892186 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.892195 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:12:55.892207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.892231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.892241 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.892255 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.892261 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.892275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.892298 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.892305 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.892314 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 23:12:55.892326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.892341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.892350 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:12:55.892363 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.892388 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.892395 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.892405 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.892417 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.892432 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.892445 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.892469 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.892476 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.892485 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:12:55.892502 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.892508 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.892517 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:12:55.892533 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.892540 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.892549 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 23:12:55.892577 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:55.892587 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.892602 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:12:55.892629 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.892636 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.892647 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:12:55.892664 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.892670 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.892680 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 23:12:55.892697 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:12:55.892704 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.892714 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 23:12:55.892727 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.892764 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.892780 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.892787 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 23:12:55.892843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.892868 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.892887 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.892897 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 23:12:55.892913 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.892920 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.892929 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 23:12:55.892945 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.892951 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.892960 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 23:12:55.892976 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.892983 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.892992 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 23:12:55.893008 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.893014 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.893023 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 23:12:55.893039 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.893045 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.893055 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 23:12:55.893071 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.893077 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.893085 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:12:55.893102 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.893108 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.893117 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:12:55.893129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.893167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.893177 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:55.893191 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.893198 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 23:12:55.893211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.893248 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:12:55.893255 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.893265 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 23:12:55.893278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.893292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.893302 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:12:55.893318 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:12:55.893325 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 23:12:55.893336 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 23:12:55.893350 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.893356 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 23:12:55.893369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.893391 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:55.893411 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:12:55.893427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.893437 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:12:55.893447 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 23:12:55.893463 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.893470 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 23:12:55.893480 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 23:12:55.893496 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:12:55.893502 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 23:12:55.893512 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 23:12:55.893528 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:12:55.893535 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 23:12:55.893556 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:12:55.893572 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.893578 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:12:55.893587 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.893603 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.893615 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:12:55.893624 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.893641 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:55.893648 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 23:12:55.893657 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:55.893673 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:12:55.893679 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 23:12:55.893688 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:12:55.893704 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:12:55.893710 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 23:12:55.893720 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 23:12:55.893735 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.893741 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:12:55.893750 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.893766 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:12:55.893772 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 23:12:55.893781 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 23:12:55.893797 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:55.893803 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 23:12:55.893812 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:55.893828 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.893834 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:12:55.893843 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.893858 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:12:55.893864 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 23:12:55.893872 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 23:12:55.893884 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 23:12:55.893912 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 23:12:55.893939 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:12:55.893964 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:12:55.893989 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 23:12:55.894014 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:55.894038 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:12:55.894063 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:55.894088 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:12:55.894113 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:55.894137 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:12:55.894162 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 23:12:55.894186 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 23:12:55.894210 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 23:12:55.894235 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 23:12:55.894259 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 23:12:55.894284 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 23:12:55.894309 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 23:12:55.894333 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 23:12:55.894358 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:55.894382 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:12:55.894407 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:55.894431 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:12:55.894456 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:55.894481 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:12:55.894505 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:55.894529 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:12:55.894554 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.894579 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:12:55.894603 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:55.894633 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:12:55.894658 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:55.894683 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:12:55.894708 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:55.894732 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:12:55.894756 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:55.894780 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:12:55.894805 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 23:12:55.894829 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:12:55.894853 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.894878 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:12:55.894903 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.894929 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:12:55.894954 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:55.894978 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:12:55.895002 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.895028 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:12:55.895052 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.895076 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:12:55.895101 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:55.895125 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:12:55.895150 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 23:12:55.895174 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 23:12:55.895199 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:55.895223 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:12:55.895247 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.895272 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:12:55.895296 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:55.895320 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:12:55.895344 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 23:12:55.895368 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 23:12:55.895393 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:55.895417 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:12:55.895442 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:55.895468 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:12:55.895493 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.895519 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:12:55.895543 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:55.895568 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:12:55.895608 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.895628 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.895654 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:55.895678 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.895694 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.895710 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.895734 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:55.895758 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.895773 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.895789 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.895804 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.895828 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:55.895853 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.895869 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.895884 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.895900 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.895924 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:55.895948 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.895973 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:55.895997 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896021 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:55.896045 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896061 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896085 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:55.896110 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896125 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896149 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:55.896174 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896199 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:55.896223 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896247 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:55.896272 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896297 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:55.896321 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896345 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:55.896370 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896385 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896409 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:55.896433 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896458 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:55.896482 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896507 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:55.896531 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896555 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:55.896580 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896608 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:55.896635 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896650 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896666 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896681 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896697 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896712 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896728 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896752 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:55.896776 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896792 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896807 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896831 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:55.896855 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896879 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:55.896904 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896919 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896935 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896959 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:55.896983 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.896998 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897014 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897030 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897070 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:12:55.897094 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897109 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897125 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897142 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897166 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.897191 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897207 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897222 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897237 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897262 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.897287 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897311 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:55.897335 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897351 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897367 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897382 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897406 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:12:55.897430 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897454 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:12:55.897478 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897494 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897509 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897533 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.897557 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897573 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897596 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897621 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897638 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897663 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:55.897687 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897711 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:12:55.897737 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897761 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:55.897785 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897810 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:55.897834 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897850 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897865 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897881 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897905 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.897929 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897945 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897961 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897976 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.897992 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898007 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898023 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898038 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898062 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:12:55.898086 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898102 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898126 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:55.898150 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898165 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898180 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898204 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:55.898229 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898244 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898259 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898275 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898299 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:55.898323 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898339 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898354 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898369 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898393 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:55.898417 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898442 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:55.898465 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898490 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:55.898514 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898529 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898568 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:55.898593 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898613 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898640 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:55.898664 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898689 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:55.898714 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898739 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:55.898764 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898790 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:55.898815 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898853 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:12:55.898878 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898893 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898918 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:12:55.898942 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.898966 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:55.898990 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899015 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:55.899038 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899063 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:55.899087 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899112 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:55.899136 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899152 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899168 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899184 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899200 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899215 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899230 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899254 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:55.899278 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899293 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899308 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899332 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:55.899356 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899380 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:55.899405 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899420 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899436 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899460 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:55.899484 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899500 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899516 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899531 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899546 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899570 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:12:55.899612 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899630 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899646 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899662 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899686 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.899710 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899726 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899741 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899757 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899781 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.899807 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899832 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:12:55.899856 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899872 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899887 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899903 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899927 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:12:55.899951 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.899975 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:12:55.899999 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.900014 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.900030 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.900054 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.900078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.900094 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.900110 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.900125 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.900140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.900164 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:12:55.900189 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.900213 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:12:55.900238 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.900263 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:12:55.900287 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.900312 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:12:55.900336 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.900351 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.900367 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.900382 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.900406 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.900486 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.900502 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.900517 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.900533 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.900548 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.900564 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.900580 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.900595 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:12:55.900625 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:12:55.900652 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 23:12:55.900704 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:12:55.900750 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:55.900796 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:55.900842 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:55.900885 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 23:12:55.900930 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 23:12:55.900974 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 23:12:55.901018 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 23:12:55.901062 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:55.901106 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:55.901150 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:55.901195 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:55.901239 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.901284 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:55.901328 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:55.901373 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:55.901417 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:55.901461 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:12:55.901506 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.901550 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.901595 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:55.901646 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.901697 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.901745 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:55.901788 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 23:12:55.901832 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:55.901875 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.901919 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:55.901964 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 23:12:55.902008 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:55.902056 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:55.902099 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.902145 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:55.902198 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 23:12:55.902242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:12:55.902287 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:55.902331 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:55.902375 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:55.902418 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 23:12:55.902462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 23:12:55.902506 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 23:12:55.902550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 23:12:55.902611 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:55.902659 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:55.902703 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:55.902747 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:55.902790 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.902835 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:55.902879 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:55.902924 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:55.902967 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:55.903011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:12:55.903056 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.903100 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.903145 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:55.903189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.903237 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.903285 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:55.903328 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 23:12:55.903371 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:55.903414 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.903457 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:55.903502 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 23:12:55.903547 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:55.903596 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:55.903644 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.903689 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:55.903741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 23:12:55.903785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:12:55.903830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:55.903875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:55.903919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:55.903963 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 23:12:55.904007 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 23:12:55.904051 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 23:12:55.904096 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 23:12:55.904140 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:55.904183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:55.904226 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:55.904271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:55.904314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.904358 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:55.904402 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:55.904446 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:55.904491 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:55.904536 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:12:55.904581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.904649 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.904696 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:55.904741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.904788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.904837 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:55.904880 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 23:12:55.904924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:55.904967 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.905011 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:55.905056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 23:12:55.905103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:55.905151 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:55.905194 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.905240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:55.905290 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:12:55.905314 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:12:55.905370 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:12:55.905421 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:55.905472 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:55.905524 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:55.905574 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:12:55.905629 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:12:55.905679 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:12:55.905729 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:12:55.905779 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:55.905830 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:55.905881 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:55.905931 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:55.905980 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.906030 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:55.906079 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:55.906129 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:55.906186 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:55.906238 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:12:55.906288 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.906338 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.906388 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:55.906438 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.906487 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.906537 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:55.906589 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:12:55.906644 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:55.906694 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.906806 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:55.906856 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:12:55.906906 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:55.906956 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:55.907007 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.907057 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:55.907115 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:12:55.907137 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:12:55.907189 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:12:55.907240 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:55.907290 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:55.907341 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:55.907391 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:12:55.907442 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:12:55.907493 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:12:55.907543 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:12:55.907629 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:55.907683 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:55.907734 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:55.907787 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:55.907839 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.907891 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:55.907943 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:55.908001 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:55.908054 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:55.908105 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:12:55.908157 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.908209 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.908261 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:55.908313 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.908365 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.908418 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:55.908469 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:12:55.908521 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:55.908572 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.908629 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:55.908681 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:12:55.908734 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:55.908786 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:55.908837 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.908890 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:55.908950 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 23:12:55.908979 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:12:55.909027 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:12:55.909073 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:55.909119 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:55.909165 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:55.909212 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:12:55.909258 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:12:55.909305 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:12:55.909352 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:12:55.909398 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:55.909444 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:55.909490 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:55.909536 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:55.909587 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.909647 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:55.909695 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:55.909741 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:55.909788 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:55.909835 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:12:55.909881 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.909927 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.909973 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:55.910019 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.910065 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.910112 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:55.910157 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:12:55.910205 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:55.910251 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.910298 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:55.910344 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:12:55.910390 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:55.910437 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:55.910483 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.910529 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:55.910598 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 23:12:55.910625 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:12:55.910677 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:12:55.910729 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:55.910780 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:55.910831 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:55.910894 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:12:55.910944 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:12:55.910994 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:12:55.911042 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:12:55.911091 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:55.911140 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:55.911189 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:55.911237 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:55.911285 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.911334 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:55.911382 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:55.911431 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:55.911480 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:55.911528 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:12:55.911577 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.911632 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.911688 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:55.911737 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.911786 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.911834 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:55.911883 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:12:55.911932 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:55.911980 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.912030 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:55.912140 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:12:55.912189 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:55.912238 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:55.912286 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.912336 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:55.912387 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 23:12:55.912403 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 23:12:55.912431 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 23:12:55.912458 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 23:12:55.912484 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 23:12:55.912508 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 23:12:55.912524 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:12:55.912540 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:12:55.912548 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:55.912556 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:55.912564 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:55.912572 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:12:55.912581 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:12:55.912594 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:12:55.912610 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:12:55.912619 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:55.912627 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:55.912635 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:55.912642 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:55.912650 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.912657 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:55.912665 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:55.912681 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:55.912688 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:55.912696 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:12:55.912703 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.912710 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.912718 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:55.912725 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.912732 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.912739 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:55.912746 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:12:55.912754 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:55.912761 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.912768 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:55.912775 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:12:55.912783 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:55.912789 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:55.912797 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.912804 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:55.912811 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:12:55.912822 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:12:55.912829 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:55.912837 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:55.912844 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:55.912853 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:12:55.912860 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:12:55.912867 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:12:55.912934 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:12:55.912942 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:55.912949 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:55.912961 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:55.912968 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:55.912976 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.912983 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:55.912990 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:55.912998 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:55.913005 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:55.913012 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:12:55.913019 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.913027 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.913034 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:55.913041 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.913048 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.913055 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:55.913062 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:12:55.913069 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:55.913076 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.913083 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:55.913090 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:12:55.913098 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:55.913105 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:55.913112 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.913120 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:55.913127 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:12:55.913137 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:12:55.913144 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:55.913151 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:55.913158 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:55.913164 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:12:55.913171 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:12:55.913177 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:12:55.913184 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:12:55.913191 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:55.913198 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:55.913205 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:55.913211 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:55.913218 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.913225 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:55.913232 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:55.913238 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:55.913245 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:55.913252 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:12:55.913258 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.913265 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.913272 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:55.913278 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.913285 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.913291 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:55.913298 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:12:55.913305 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:55.913311 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.913317 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:55.913324 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:12:55.913331 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:55.913337 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:55.913343 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.913350 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:55.913357 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:12:55.913365 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:12:55.913372 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:12:55.913378 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:12:55.913385 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:12:55.913391 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:12:55.913398 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:12:55.913404 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:12:55.913411 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:12:55.913418 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:12:55.913425 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:12:55.913432 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:12:55.913438 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:12:55.913445 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.913452 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:12:55.913459 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:12:55.913465 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:12:55.913472 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:12:55.913479 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:12:55.913485 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.913492 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:12:55.913498 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:12:55.913505 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:12:55.913512 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:12:55.913518 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:12:55.913524 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:12:55.913531 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:12:55.913538 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:12:55.913544 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:12:55.913551 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:12:55.913557 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:12:55.913564 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:12:55.913570 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:12:55.913578 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:12:55.913667 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 23:12:55.913676 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:12:55.913681 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:12:55.913686 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:12:55.913692 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 23:12:55.913696 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:12:55.913700 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:12:55.913709 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 23:12:55.913717 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:12:55.913747 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 23:12:55.913754 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179409" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:12:55.913766 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:12:55.913787 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 23:12:55.913793 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 23:12:55.913797 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 23:12:55.913801 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 23:12:55.913806 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179409" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:12:55.913816 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:12:55.913823 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:12:55.913828 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:12:55.913836 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:12:55.913844 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:12:55.913848 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 23:12:55.913869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.913877 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:12:55.913882 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.913903 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:12:55.913909 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 23:12:55.913913 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 23:12:55.913917 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 23:12:55.913921 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 23:12:55.913924 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 23:12:55.913929 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 23:12:55.913933 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 23:12:55.913939 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179409" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:12:55.913949 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:12:55.913956 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:12:55.913960 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:12:55.913966 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:12:55.913971 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:12:55.913975 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:12:55.913998 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:12:55.914004 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:12:55.914009 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:12:55.914015 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:12:55.914020 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:12:55.914028 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:12:55.914036 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:12:55.914040 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:12:55.914044 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:12:55.914050 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179409" 2019-08-18 23:12:55.914058 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:12:55.914062 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:12:55.914067 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:12:55.914073 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:12:55.914079 wsdl: in serializeType: returning: 179409 2019-08-18 23:12:55.914085 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:12:55.914092 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:12:55.914096 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:12:55.914100 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:12:55.914104 wsdl: in serializeType: returning: 179409 2019-08-18 23:12:55.914109 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179409 2019-08-18 23:12:55.914127 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179409 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 23:12:55.914131 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 23:12:55.914137 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5840"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 23:12:55.914149 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 23:12:55.914155 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179409 2019-08-18 23:12:55.914164 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 23:12:55.914229 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 23:12:55.914172 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:12:55.914182 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:12:55.914187 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:12:55.914191 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:12:55.914195 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:12:55.914201 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:12:55.914210 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:12:55.914217 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:12:55.914223 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:12:55.914235 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 23:12:55.914242 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:12:55.914249 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:12:55.922053 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:12:55.922066 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:12:55.922075 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 23:12:55.922080 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 23:12:55.922084 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:12:55.922089 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:12:55.922093 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:12:55.922097 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:12:55.922101 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 23:12:55.922130 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 23:12:55.941488 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 23:12:55.941532 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 23:12:55.941538 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:12:55.941545 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:12:55.941550 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:12:55.941556 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:12:55.941562 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:12:55.941568 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:12:55.941573 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:12:55.941581 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:12:44 GMT 2019-08-18 23:12:55.941592 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:12:55.941601 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 23:12:55.941618 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:12:55.941631 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 23:12:55.941661 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 23:12:55.941684 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 23:12:55.941695 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:12:55.941699 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 23:12:55.941704 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 23:12:55.941771 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:12:55.941784 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:12:55.941790 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:12:55.941819 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:12:55.941827 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 21:12:44 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 23:12:55.941861 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 23:12:55.941872 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 23:12:55.941898 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 23:12:55.941904 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 23:12:55.942017 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 23:12:55.942115 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 23:12:55.942122 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 23:12:55.942131 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 23:12:55.942142 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:12:55.942165 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 23:12:55.942218 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 23:12:55.942241 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:12:55.942253 nusoap_client: got fault 2019-08-18 23:12:55.942261 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 23:12:55.942265 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 23:12:55.942270 nusoap_client: detail =