Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 158.75Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
53169707134 Model turbiny: K16
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2386
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 14 Oct 2019 17:53:49 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-14 19:54:05.731099 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-14 19:54:05.731148 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:54:05.731162 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179409" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-14 19:54:05.731178 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:54:05.731188 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-14 19:54:05.731195 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-14 19:54:05.731208 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-14 19:54:05.731216 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:54:05.731222 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:54:05.731231 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:54:05.731239 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 19:54:05.731250 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 19:54:05.731255 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 19:54:05.731260 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 19:54:05.731264 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 19:54:05.731268 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-14 19:54:05.731280 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:54:05.731294 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:54:05.731302 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 19:54:05.731308 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-14 19:54:05.731313 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-14 19:54:05.731322 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 19:54:05.731329 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 19:54:05.737391 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 19:54:05.737408 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 19:54:05.737419 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-14 19:54:05.737425 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:54:05.737431 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:54:05.737435 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 19:54:05.737439 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-14 19:54:05.737470 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-14 19:54:05.773101 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-14 19:54:05.773164 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-14 19:54:05.773174 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 19:54:05.773180 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 19:54:05.773186 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 19:54:05.773191 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 19:54:05.773196 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 19:54:05.773204 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 19:54:05.773209 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 19:54:05.773215 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 17:53:49 GMT 2019-10-14 19:54:05.773220 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 19:54:05.773225 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-14 19:54:05.773231 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 19:54:05.773247 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-14 19:54:05.773279 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-14 19:54:05.773332 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-14 19:54:05.779739 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:54:05.779793 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:54:05.779834 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.779863 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.785938 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:54:05.786008 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:05.786036 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:05.786074 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.786088 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.786124 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:05.786166 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.786179 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.786203 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.786224 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.786321 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.791860 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.792071 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.792195 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.792227 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.792271 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.792303 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.792324 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.792359 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:05.792412 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.792444 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:05.792474 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.792502 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.792537 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.792560 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.792613 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:05.792647 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:05.792686 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.792712 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:05.792743 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.792766 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.792818 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.792890 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:54:05.792940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.792969 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:05.798112 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:54:05.798147 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.798590 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:54:05.798670 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:54:05.798686 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.798722 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.798770 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.798799 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:05.798840 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.798868 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:05.798895 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.798923 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.798972 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:05.799000 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.799021 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.799047 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.799078 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.799105 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.799142 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:05.799185 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-14 19:54:05.799215 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.799242 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.799263 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.799289 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.799311 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.799339 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.799362 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:54:05.799442 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:54:05.799458 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-14 19:54:05.799467 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 19:54:05.799472 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-14 19:54:05.799522 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-14 19:54:05.799555 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 19:54:05.799586 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 19:54:05.799593 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 19:54:05.799610 wsdl: got WSDL URL 2019-10-14 19:54:05.799614 wsdl: Parse WSDL 2019-10-14 19:54:05.799821 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-14 19:54:05.799844 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-14 19:54:05.799920 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.799935 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-14 19:54:05.799962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.799995 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.800004 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800019 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:54:05.800040 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.800047 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800058 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:54:05.800074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.800115 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-14 19:54:05.800132 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800138 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.800154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800183 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:05.800190 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800201 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-14 19:54:05.800215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.800242 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-14 19:54:05.800257 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800263 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-14 19:54:05.800278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800316 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.800323 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800333 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:54:05.800351 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.800357 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800366 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:54:05.800384 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.800390 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800399 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 19:54:05.800412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.800445 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-14 19:54:05.800460 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800466 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-14 19:54:05.800480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800504 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:05.800511 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800521 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-14 19:54:05.800533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.800559 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-14 19:54:05.800573 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800598 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-14 19:54:05.800613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800639 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.800646 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800656 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:54:05.800674 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.800680 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800690 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:54:05.800707 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.800714 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800724 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 19:54:05.800741 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.800747 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800757 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:54:05.800770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.800809 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:54:05.800824 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800830 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.800844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800868 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800874 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800916 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:54:05.800950 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:54:05.800967 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.800978 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:54:05.800988 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-14 19:54:05.801000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:54:05.801024 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 19:54:05.801038 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801044 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-14 19:54:05.801058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801082 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.801089 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801098 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:54:05.801115 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.801121 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801130 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:54:05.801147 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.801153 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801162 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 19:54:05.801179 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.801185 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801195 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:54:05.801207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.801242 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:54:05.801257 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801263 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.801276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801301 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:05.801307 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801317 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-14 19:54:05.801330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.801354 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 19:54:05.801367 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801373 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-14 19:54:05.801387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801410 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.801417 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801426 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:54:05.801439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.801463 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-14 19:54:05.801477 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801483 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.801496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801519 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.801525 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801535 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-14 19:54:05.801547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.801572 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-14 19:54:05.801607 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801613 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-14 19:54:05.801630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801656 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.801663 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801673 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:54:05.801686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.801711 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-14 19:54:05.801726 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801732 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.801746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801770 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.801777 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801787 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-14 19:54:05.801800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.801825 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-14 19:54:05.801840 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801846 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-14 19:54:05.801859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801885 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.801892 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801902 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 19:54:05.801919 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.801926 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801950 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:54:05.801962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.801981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.801990 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-14 19:54:05.802004 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802010 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.802023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802047 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.802054 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802063 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-14 19:54:05.802075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.802099 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-14 19:54:05.802113 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802119 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-14 19:54:05.802132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802155 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.802162 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802184 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 19:54:05.802203 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.802209 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802219 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:54:05.802232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.802260 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-14 19:54:05.802279 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802285 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.802300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802325 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.802331 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802341 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-14 19:54:05.802354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.802379 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-14 19:54:05.802393 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802399 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-14 19:54:05.802413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802437 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.802444 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802454 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:54:05.802467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.802492 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-14 19:54:05.802518 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802524 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.802537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802560 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.802567 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802594 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-14 19:54:05.802608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.802634 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-14 19:54:05.802649 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802655 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-14 19:54:05.802668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802693 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.802699 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802709 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:54:05.802722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.802747 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-14 19:54:05.802761 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802767 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.802781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802805 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:05.802812 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802822 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-14 19:54:05.802835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.802860 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 19:54:05.802887 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802893 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-14 19:54:05.802905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802930 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.802936 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802946 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 19:54:05.802958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.802973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.802983 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:54:05.802997 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803002 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.803015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803039 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.803046 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803056 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-14 19:54:05.803068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.803092 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 19:54:05.803106 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803112 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-14 19:54:05.803125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803148 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.803155 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803164 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 19:54:05.803176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.803200 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-14 19:54:05.803214 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803220 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.803233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803256 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.803262 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803272 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-14 19:54:05.803284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.803308 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 19:54:05.803322 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803328 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-14 19:54:05.803341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803364 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.803370 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803380 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-14 19:54:05.803396 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.803402 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803411 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-14 19:54:05.803424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.803452 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:54:05.803465 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803471 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.803484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803508 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:05.803514 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803524 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-14 19:54:05.803536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.803560 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 19:54:05.803579 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803598 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 19:54:05.803613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803638 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.803645 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803655 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:54:05.803668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.803693 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.803707 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803714 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.803727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803754 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.803761 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803771 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 19:54:05.803784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.803810 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:54:05.803825 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803831 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-14 19:54:05.803844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803883 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:54:05.803890 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803900 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 19:54:05.803912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.803937 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:54:05.803951 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803957 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.803970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803992 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.803998 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804034 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:54:05.804053 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:54:05.804069 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804080 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:54:05.804089 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-14 19:54:05.804101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:54:05.804124 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:54:05.804138 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804144 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-14 19:54:05.804158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804182 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:54:05.804188 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804198 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 19:54:05.804210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.804234 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-14 19:54:05.804249 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804254 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.804267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804289 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804296 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804331 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:54:05.804350 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:54:05.804366 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804376 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:54:05.804385 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-14 19:54:05.804397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:54:05.804420 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-14 19:54:05.804434 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804440 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-14 19:54:05.804453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804477 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:54:05.804483 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804493 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 19:54:05.804505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.804529 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-14 19:54:05.804543 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804549 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.804561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804603 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804610 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804646 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:54:05.804666 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:54:05.804683 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804693 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:54:05.804703 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-14 19:54:05.804716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:54:05.804740 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:54:05.804754 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804760 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-14 19:54:05.804774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804799 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.804806 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804815 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-14 19:54:05.804833 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.804840 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804850 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-14 19:54:05.804867 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.804874 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804883 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 19:54:05.804900 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.804907 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804928 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 19:54:05.804946 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.804952 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804961 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 19:54:05.804978 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.804984 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.804993 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-14 19:54:05.805009 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.805015 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805024 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:54:05.805037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.805085 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-14 19:54:05.805100 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805106 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.805120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805144 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.805150 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805160 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-14 19:54:05.805172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.805197 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-14 19:54:05.805211 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805217 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-14 19:54:05.805230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805253 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.805260 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805269 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 19:54:05.805286 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.805292 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805301 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:54:05.805318 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.805324 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805333 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 19:54:05.805345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.805377 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-14 19:54:05.805391 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805397 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.805409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805433 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.805440 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805449 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-14 19:54:05.805462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.805486 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-14 19:54:05.805501 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805507 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 19:54:05.805519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805543 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.805549 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805559 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:54:05.805571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.805616 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.805631 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805637 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.805651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805676 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.805683 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805693 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 19:54:05.805706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.805731 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:54:05.805746 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805751 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 19:54:05.805765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805790 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.805797 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805806 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 19:54:05.805824 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.805831 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805840 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:54:05.805857 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.805864 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805886 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 19:54:05.805898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.805931 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.805945 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805951 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.805964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.805987 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.805994 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.806003 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 19:54:05.806016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.806030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.806040 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:54:05.806054 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.806059 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-14 19:54:05.806072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.806095 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.806102 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.806111 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 19:54:05.806127 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.806133 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.806142 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:54:05.806159 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.806165 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.806174 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:54:05.806191 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.806198 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.806207 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 19:54:05.806223 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.806230 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.806239 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 19:54:05.806251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.806281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.806291 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:54:05.806306 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.806311 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.806324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.806347 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:54:05.806354 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.806363 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-14 19:54:05.806376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.806390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.806399 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 19:54:05.806413 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:54:05.806440 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-14 19:54:05.806447 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:54:05.806456 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-14 19:54:05.806469 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:54:05.806484 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.806497 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:54:05.806521 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.806527 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:54:05.806536 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:54:05.806553 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:05.806560 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:54:05.806569 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-14 19:54:05.806605 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:05.806612 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:54:05.806622 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-14 19:54:05.806639 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:05.806646 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:54:05.806655 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 19:54:05.806672 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:05.806678 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:54:05.806688 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-14 19:54:05.806705 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:54:05.806711 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:54:05.806721 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-14 19:54:05.806738 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.806745 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:54:05.806754 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.806772 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.806778 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:54:05.806787 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:54:05.806804 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.806811 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:54:05.806820 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-14 19:54:05.806837 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.806844 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:54:05.806853 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:54:05.806882 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.806889 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:54:05.806898 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:54:05.806911 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:54:05.806964 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.806981 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.806987 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 19:54:05.807001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.807024 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.807031 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.807040 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:54:05.807057 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.807063 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.807072 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 19:54:05.807088 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.807095 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.807103 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 19:54:05.807120 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.807126 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.807136 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 19:54:05.807148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.807174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.807184 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.807198 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.807204 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.807218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.807242 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.807248 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.807258 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-14 19:54:05.807298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.807316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.807328 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 19:54:05.807343 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.807370 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.807377 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.807390 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.807403 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.807419 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.807432 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.807456 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.807463 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.807472 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 19:54:05.807489 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.807495 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.807504 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 19:54:05.807521 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.807527 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.807536 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 19:54:05.807552 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.807559 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.807568 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 19:54:05.807604 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:05.807612 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.807621 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 19:54:05.807642 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:05.807649 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.807659 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 19:54:05.807677 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.807683 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.807693 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:54:05.807710 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.807716 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.807726 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 19:54:05.807742 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.807749 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.807758 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 19:54:05.807776 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.807782 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.807791 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:54:05.807808 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.807815 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.807825 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:54:05.807838 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.807953 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.807976 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.807982 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 19:54:05.807996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.808021 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.808028 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.808042 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 19:54:05.808059 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.808065 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.808074 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:54:05.808091 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.808097 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.808106 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 19:54:05.808173 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:54:05.808182 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.808193 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:05.808207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.808234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.808245 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.808260 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.808270 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.808284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.808308 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.808315 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.808324 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-14 19:54:05.808337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.808352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.808361 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 19:54:05.808375 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.808400 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.808406 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.808416 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.808428 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.808443 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.808457 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.808481 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.808487 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.808497 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 19:54:05.808514 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.808578 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.808595 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 19:54:05.808615 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.808622 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.808632 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 19:54:05.808649 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.808656 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.808668 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 19:54:05.808687 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:05.808694 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.808703 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 19:54:05.808721 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:05.808727 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.808737 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 19:54:05.808754 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.808761 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.808770 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:54:05.808787 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.808794 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.808803 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 19:54:05.808867 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.808877 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.808888 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 19:54:05.808921 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:05.808928 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.808937 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-14 19:54:05.808954 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.808960 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.808973 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:54:05.808990 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.808997 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.809006 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:54:05.809019 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.809075 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.809090 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:05.809117 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:05.809124 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:05.809133 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:05.809146 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:05.809162 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.809175 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:05.809199 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.809205 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:05.809214 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-14 19:54:05.809231 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.809238 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:05.809247 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-14 19:54:05.809264 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.809270 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:05.809279 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 19:54:05.809295 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.809301 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:05.809310 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-14 19:54:05.809326 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.809333 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:05.809341 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-14 19:54:05.809358 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:05.809364 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:05.809401 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 19:54:05.809423 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.809430 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:05.809440 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-14 19:54:05.809456 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:05.809463 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:05.809472 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-14 19:54:05.809492 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:05.809499 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:05.809514 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-14 19:54:05.809531 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:05.809538 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:05.809547 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 19:54:05.809563 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:05.809570 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:05.809599 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 19:54:05.809617 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:05.809624 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:05.809633 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-14 19:54:05.809650 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.809657 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:05.809666 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:54:05.809683 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.809690 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:05.809699 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-14 19:54:05.809712 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:05.809779 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.809798 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.809805 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-14 19:54:05.809853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.809881 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.809888 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.809898 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 19:54:05.809924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.809939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.809949 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:05.809964 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.809970 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.809987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.810012 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:05.810018 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.810028 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-14 19:54:05.810041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.810055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.810065 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 19:54:05.810079 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.810085 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-14 19:54:05.810098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.810121 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.810128 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.810138 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:54:05.810154 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.810160 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.810169 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 19:54:05.810185 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.810192 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.810200 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 19:54:05.810217 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:54:05.810223 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.810232 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 19:54:05.810244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.810270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.810280 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-14 19:54:05.810294 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.810300 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.810317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.810342 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:54:05.810348 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.810358 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-14 19:54:05.810371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.810385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.810395 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-14 19:54:05.810408 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:54:05.810435 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-14 19:54:05.810442 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:54:05.810452 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-14 19:54:05.810464 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:54:05.810480 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.810494 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-14 19:54:05.810522 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.810529 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 19:54:05.810538 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-14 19:54:05.810555 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.810561 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-14 19:54:05.810570 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-14 19:54:05.810607 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.810614 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 19:54:05.810624 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-14 19:54:05.810641 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:54:05.810648 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-14 19:54:05.810657 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 19:54:05.810674 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.810681 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-14 19:54:05.810691 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-14 19:54:05.810707 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.810714 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-14 19:54:05.810723 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-14 19:54:05.810740 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.810747 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-14 19:54:05.810756 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:54:05.810773 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:05.810780 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 19:54:05.810789 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-14 19:54:05.810806 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:05.810812 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-14 19:54:05.810822 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-14 19:54:05.810839 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.810845 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-14 19:54:05.810855 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:54:05.810881 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-14 19:54:05.810930 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.810946 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.810952 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-14 19:54:05.810970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.810994 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.811001 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.811010 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:54:05.811023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.811037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.811047 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-14 19:54:05.811061 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.811067 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.811085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.811109 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:54:05.811115 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.811125 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-14 19:54:05.811137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.811152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.811162 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-14 19:54:05.811175 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-14 19:54:05.811199 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:54:05.811206 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 19:54:05.811215 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-14 19:54:05.811231 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:54:05.811238 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-14 19:54:05.811247 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-14 19:54:05.811263 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:54:05.811270 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 19:54:05.811279 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-14 19:54:05.811291 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-14 19:54:05.811313 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.811328 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.811334 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 19:54:05.811351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.811375 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.811382 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.811391 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:54:05.811407 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.811414 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.811423 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 19:54:05.811440 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.811446 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.811455 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 19:54:05.811468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.811490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.811500 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.811514 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.811520 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.811537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.811580 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.811591 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.811603 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-14 19:54:05.811617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.811633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.811643 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 19:54:05.811657 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.811683 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.811690 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.811700 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.811713 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.811729 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.811743 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.811768 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.811775 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.811784 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-14 19:54:05.811801 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.811808 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.811817 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-14 19:54:05.811834 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.811840 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.811854 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 19:54:05.811872 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.811879 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.811888 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-14 19:54:05.811905 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:05.811925 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.811934 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-14 19:54:05.811950 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.811957 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.811966 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-14 19:54:05.811982 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.811988 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.811997 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-14 19:54:05.812013 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.812019 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.812028 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:54:05.812044 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.812050 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.812059 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:54:05.812072 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.812116 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.812132 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812138 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-14 19:54:05.812156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812180 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.812186 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812195 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 19:54:05.812212 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.812219 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812228 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:54:05.812244 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.812250 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812260 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:54:05.812276 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.812282 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812292 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 19:54:05.812308 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.812315 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812324 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 19:54:05.812336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.812375 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:54:05.812389 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812395 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.812412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812435 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812441 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812477 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:54:05.812497 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:54:05.812513 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812524 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:54:05.812533 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-14 19:54:05.812545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:54:05.812569 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 19:54:05.812601 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812608 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-14 19:54:05.812626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812650 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.812657 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812667 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-14 19:54:05.812680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.812705 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-14 19:54:05.812720 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812726 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.812739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812764 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 19:54:05.812771 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812780 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-14 19:54:05.812793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.812818 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-14 19:54:05.812832 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812838 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-14 19:54:05.812852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812888 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.812895 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812909 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:54:05.812922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.812946 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-14 19:54:05.812961 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.812966 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.812979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.813003 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:05.813009 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.813019 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-14 19:54:05.813031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.813046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.813056 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 19:54:05.813068 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:05.813094 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:05.813100 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:05.813110 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:05.813122 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:05.813138 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.813151 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:05.813175 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.813181 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:05.813195 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-14 19:54:05.813212 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.813219 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:05.813228 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-14 19:54:05.813244 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.813250 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:05.813259 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-14 19:54:05.813276 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.813282 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:05.813291 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-14 19:54:05.813307 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.813314 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:05.813323 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-14 19:54:05.813340 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:54:05.813347 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:05.813356 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-14 19:54:05.813372 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:54:05.813379 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:05.813388 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-14 19:54:05.813404 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:54:05.813410 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:05.813419 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-14 19:54:05.813436 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:54:05.813442 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:05.813451 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-14 19:54:05.813468 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.813474 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:05.813483 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-14 19:54:05.813499 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.813506 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:05.813515 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-14 19:54:05.813532 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.813538 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:05.813550 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-14 19:54:05.813567 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.813590 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:05.813602 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-14 19:54:05.813615 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:05.813680 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.813698 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.813705 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-14 19:54:05.813723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.813748 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.813755 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.813765 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-14 19:54:05.813778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.813793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.813803 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:54:05.813818 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.813824 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.813838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.813862 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.813881 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.813892 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-14 19:54:05.813904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.813919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.813929 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 19:54:05.813943 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.813949 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 19:54:05.813967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.813990 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.813997 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.814006 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-14 19:54:05.814023 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.814029 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.814038 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:54:05.814055 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.814061 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.814070 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:54:05.814087 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.814093 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.814102 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 19:54:05.814114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.814140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.814150 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.814165 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.814170 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.814183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.814211 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.814218 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.814227 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-14 19:54:05.814240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.814254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.814264 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 19:54:05.814277 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.814302 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.814309 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.814318 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.814331 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.814346 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.814359 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.814383 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.814389 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.814399 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:54:05.814416 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.814422 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.814431 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:54:05.814448 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.814454 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.814463 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-14 19:54:05.814479 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:05.814486 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.814499 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 19:54:05.814516 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.814523 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.814532 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:54:05.814548 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.814555 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.814564 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-14 19:54:05.814599 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 19:54:05.814607 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.814616 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-14 19:54:05.814630 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.814669 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.814685 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.814692 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-14 19:54:05.814705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.814735 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.814742 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.814752 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-14 19:54:05.814770 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.814776 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.814785 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-14 19:54:05.814802 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.814809 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.814818 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-14 19:54:05.814835 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.814841 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.814851 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-14 19:54:05.814867 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.814874 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.814884 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-14 19:54:05.814901 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.814907 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.814930 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-14 19:54:05.814947 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.814953 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.814962 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 19:54:05.814978 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.814984 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.814993 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 19:54:05.815006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.815046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.815056 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:54:05.815071 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.815077 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-14 19:54:05.815094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.815150 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:54:05.815159 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.815170 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-14 19:54:05.815273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.815300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.815383 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 19:54:05.815418 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:54:05.815430 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-14 19:54:05.815448 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-14 19:54:05.815476 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.815486 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-14 19:54:05.815515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.815564 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:54:05.815607 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:54:05.815624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.815636 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:54:05.815647 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-14 19:54:05.815664 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.815671 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-14 19:54:05.815681 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-14 19:54:05.815697 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:54:05.815703 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-14 19:54:05.815713 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-14 19:54:05.815730 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:54:05.815736 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-14 19:54:05.815746 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:54:05.815762 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.815768 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 19:54:05.815778 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.815794 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.815800 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 19:54:05.815810 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.815827 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:05.815833 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-14 19:54:05.815843 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:05.815859 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:54:05.815866 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-14 19:54:05.815875 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:54:05.815891 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:54:05.815898 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-14 19:54:05.815920 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-14 19:54:05.815936 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.815943 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 19:54:05.815957 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.815973 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 19:54:05.815979 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-14 19:54:05.815989 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-14 19:54:05.816005 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:05.816011 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-14 19:54:05.816021 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:05.816037 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.816044 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 19:54:05.816053 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.816068 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:54:05.816074 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-14 19:54:05.816083 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-14 19:54:05.816094 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-14 19:54:05.816123 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-14 19:54:05.816150 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-14 19:54:05.816176 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:54:05.816201 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-14 19:54:05.816225 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:54:05.816250 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 19:54:05.816275 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:54:05.816301 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 19:54:05.816326 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-14 19:54:05.816351 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-14 19:54:05.816376 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-14 19:54:05.816401 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-14 19:54:05.816425 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-14 19:54:05.816450 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-14 19:54:05.816474 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-14 19:54:05.816499 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-14 19:54:05.816529 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-14 19:54:05.816553 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-14 19:54:05.816596 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-14 19:54:05.816624 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 19:54:05.816663 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:54:05.816691 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 19:54:05.816716 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-14 19:54:05.816742 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 19:54:05.816768 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:54:05.816794 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 19:54:05.816820 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.816846 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:54:05.816884 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:54:05.816909 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:54:05.816934 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-14 19:54:05.816959 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-14 19:54:05.816984 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-14 19:54:05.817009 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:54:05.817033 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-14 19:54:05.817058 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-14 19:54:05.817082 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-14 19:54:05.817106 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-14 19:54:05.817131 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.817156 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:54:05.817181 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.817206 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:54:05.817247 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:54:05.817439 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 19:54:05.817465 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.817489 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 19:54:05.817514 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.817538 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 19:54:05.817563 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:05.817607 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 19:54:05.817633 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-14 19:54:05.817658 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-14 19:54:05.817684 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-14 19:54:05.817710 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-14 19:54:05.817735 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.817761 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 19:54:05.817787 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:54:05.817813 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 19:54:05.817839 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-14 19:54:05.817864 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-14 19:54:05.817890 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-14 19:54:05.817928 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 19:54:05.817953 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:54:05.817980 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 19:54:05.818005 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.818031 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 19:54:05.818055 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:54:05.818080 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 19:54:05.818105 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.818122 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.818151 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:54:05.818176 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.818192 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.818207 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.818232 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:54:05.818256 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.818272 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.818287 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.818303 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.818327 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:54:05.818352 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.818368 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.818383 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.818399 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.818423 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:54:05.818447 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.818472 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:05.818496 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.818520 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:05.818545 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.818561 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.818607 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:05.818633 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.818650 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.818675 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:05.818700 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.818725 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:05.818751 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.818776 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:54:05.818801 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.818827 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:05.818856 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.818881 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:05.818907 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.818923 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.818948 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:54:05.818973 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.818999 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:54:05.819024 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819062 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:54:05.819087 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819111 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:54:05.819136 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819161 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:54:05.819186 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819202 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819217 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819232 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819248 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819263 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819278 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819303 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:54:05.819327 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819342 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819358 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819381 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:54:05.819406 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819431 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:54:05.819455 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819471 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819491 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819516 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:54:05.819540 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819605 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819622 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819647 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:54:05.819673 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819689 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819705 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819722 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819748 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.819773 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819789 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819806 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819823 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819848 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.819874 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819900 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:05.819925 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819941 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819957 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819973 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.819998 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:54:05.820024 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820061 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:54:05.820086 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820102 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820122 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820147 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.820171 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820187 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820202 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820218 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820234 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820258 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:54:05.820282 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820306 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 19:54:05.820332 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820356 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:05.820381 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820405 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:54:05.820429 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820445 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820461 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820476 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820500 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.820525 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820541 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820557 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820572 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820607 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820623 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820640 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820656 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820681 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 19:54:05.820706 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820726 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820752 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:54:05.820776 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820793 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820809 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820834 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:54:05.820858 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820875 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820891 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820907 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820932 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:54:05.820957 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820974 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.820990 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821006 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821031 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:54:05.821069 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821094 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:05.821119 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821143 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:05.821167 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821183 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821208 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:05.821232 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821247 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821272 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:05.821296 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821320 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:05.821344 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821369 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:54:05.821397 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821422 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:05.821446 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821470 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:54:05.821495 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821510 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821534 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:54:05.821559 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821602 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:54:05.821630 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821655 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:54:05.821681 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821706 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:54:05.821731 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821757 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:54:05.821782 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821799 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821815 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821831 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821847 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821863 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821879 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821905 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:54:05.821930 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821946 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821962 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.821987 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:54:05.822012 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822038 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:54:05.822077 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822098 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822113 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822138 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:54:05.822163 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822179 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822195 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822210 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822226 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822251 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:54:05.822275 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822291 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822306 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822322 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822346 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.822370 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822385 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822401 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822417 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822441 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.822465 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822490 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:54:05.822514 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822530 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822546 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822561 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822604 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:54:05.822630 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822655 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:54:05.822686 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822703 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822718 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822743 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.822769 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822785 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822802 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822818 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822834 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822860 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:54:05.822886 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822912 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 19:54:05.822937 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.822962 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:54:05.822987 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.823013 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:54:05.823038 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.823066 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.823082 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.823097 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.823121 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.823146 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.823162 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.823178 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.823193 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.823209 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.823224 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.823239 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.823255 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:54:05.823283 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 19:54:05.823310 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-14 19:54:05.823363 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:54:05.823410 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:54:05.823457 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:54:05.823504 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:54:05.823548 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-14 19:54:05.823628 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-14 19:54:05.823678 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-14 19:54:05.823725 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-14 19:54:05.823773 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:54:05.823820 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:54:05.823867 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:54:05.823916 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:54:05.823962 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.824011 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:54:05.824071 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:54:05.824117 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:54:05.824177 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:54:05.824222 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:54:05.824267 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.824313 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.824359 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:54:05.824405 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.824458 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.824507 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:05.824552 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-14 19:54:05.824632 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:54:05.824678 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.824724 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:54:05.824771 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-14 19:54:05.824818 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:54:05.824869 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:54:05.824915 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.824999 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:54:05.825075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-14 19:54:05.825138 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:54:05.825184 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:54:05.825230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:54:05.825275 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:54:05.825318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-14 19:54:05.825364 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-14 19:54:05.825409 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-14 19:54:05.825455 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-14 19:54:05.825501 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:54:05.825559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:54:05.825626 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:54:05.825672 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:54:05.825916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.825965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:54:05.826013 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:54:05.826073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:54:05.826117 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:54:05.826164 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:54:05.826209 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.826255 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.826302 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:54:05.826348 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.826397 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.826445 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:05.826490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-14 19:54:05.826534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:54:05.826598 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.826645 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:54:05.826694 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-14 19:54:05.826742 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:54:05.826793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:54:05.826839 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.826887 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:54:05.826943 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-14 19:54:05.826990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:54:05.827037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:54:05.827098 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:54:05.827143 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:54:05.827187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-14 19:54:05.827232 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-14 19:54:05.827277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-14 19:54:05.827322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-14 19:54:05.827367 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:54:05.827411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:54:05.827456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:54:05.827501 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:54:05.827545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.827612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:54:05.827659 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:54:05.827706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:54:05.827754 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:54:05.827802 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:54:05.827849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.827897 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.827945 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:54:05.827993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.828043 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.828106 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:05.828149 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-14 19:54:05.828198 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:54:05.828243 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.828287 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:54:05.828333 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-14 19:54:05.828379 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:54:05.828427 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:54:05.828471 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.828518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:54:05.828569 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 19:54:05.828599 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:54:05.828656 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:54:05.828709 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:54:05.828760 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:54:05.828848 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:54:05.828903 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:54:05.828980 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:54:05.829034 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:54:05.829099 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:54:05.829150 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:54:05.829203 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:54:05.829254 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:54:05.829305 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:54:05.829356 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.829408 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:54:05.829459 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:54:05.829510 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:54:05.829566 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:54:05.829638 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:54:05.829692 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.829745 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.829798 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:54:05.829851 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.829905 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.829957 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:05.830011 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:54:05.830077 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:54:05.830128 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.830178 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:54:05.830229 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:54:05.830280 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:54:05.830331 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:54:05.830383 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.830435 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:54:05.830493 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 19:54:05.830515 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:54:05.830614 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:54:05.830670 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:54:05.830723 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:54:05.830777 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:54:05.830849 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:54:05.830903 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:54:05.830969 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:54:05.831214 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:54:05.831266 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:54:05.831318 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:54:05.831369 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:54:05.831434 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:54:05.831486 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.831541 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:54:05.831599 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:54:05.831650 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:54:05.831702 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:54:05.831753 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:54:05.831819 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.831871 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.831922 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:54:05.831978 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.832033 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.832084 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:05.832135 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:54:05.832202 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:54:05.832254 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.832305 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:54:05.832357 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:54:05.832413 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:54:05.832465 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:54:05.832516 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.832585 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:54:05.832660 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-14 19:54:05.832682 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:54:05.832732 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:54:05.832781 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:54:05.832829 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:54:05.832882 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:54:05.832942 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:54:05.832988 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:54:05.833034 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:54:05.833093 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:54:05.833140 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:54:05.833186 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:54:05.833232 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:54:05.833278 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:54:05.833324 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.833375 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:54:05.833422 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:54:05.833468 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:54:05.833526 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:54:05.833573 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:54:05.833624 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.833671 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.833717 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:54:05.833763 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.833810 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.833856 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:05.833910 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:54:05.834232 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:54:05.834279 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.834324 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:54:05.834370 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:54:05.834417 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:54:05.834463 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:54:05.834508 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.834555 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:54:05.834613 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-14 19:54:05.834634 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:54:05.834699 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:54:05.834748 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:54:05.834796 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:54:05.834844 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:54:05.834891 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:54:05.834938 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:54:05.834986 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:54:05.835034 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:54:05.835082 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:54:05.835143 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:54:05.835195 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:54:05.835244 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:54:05.835291 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.835339 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:54:05.835387 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:54:05.835435 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:54:05.835483 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:54:05.835531 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:54:05.835598 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.835662 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.835715 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:54:05.835765 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.835815 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.835864 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:05.835926 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:54:05.835974 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:54:05.836026 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.836101 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:54:05.836214 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:54:05.836269 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:54:05.836319 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:54:05.836377 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.836428 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:54:05.836482 wsdl: current service: Service1 2019-10-14 19:54:05.836499 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-14 19:54:05.836528 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-14 19:54:05.836555 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-14 19:54:05.836587 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-14 19:54:05.836613 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-14 19:54:05.836631 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:54:05.836647 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:54:05.836656 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:54:05.836664 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:54:05.836672 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:54:05.836684 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:54:05.836692 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:54:05.836702 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:54:05.836714 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:54:05.836721 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:54:05.836729 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:54:05.836737 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:54:05.836744 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:54:05.836752 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.836760 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:54:05.836768 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:54:05.836775 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:54:05.836783 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:54:05.836790 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:54:05.836797 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.836805 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.836812 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:54:05.836820 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.836827 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.836834 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:05.836841 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:54:05.836849 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:54:05.836856 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.836863 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:54:05.836870 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:54:05.836878 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:54:05.836885 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:54:05.836892 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.836899 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:54:05.836907 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:54:05.836917 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:54:05.836924 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:54:05.836932 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:54:05.836939 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:54:05.836947 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:54:05.836954 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:54:05.836961 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:54:05.836968 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:54:05.836976 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:54:05.836983 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:54:05.836990 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:54:05.836997 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:54:05.837004 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.837012 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:54:05.837019 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:54:05.837026 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:54:05.837045 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:54:05.837053 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:54:05.837059 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.837066 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.837073 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:54:05.837080 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.837090 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.837098 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:05.837105 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:54:05.837111 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:54:05.837118 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.837125 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:54:05.837132 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:54:05.837139 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:54:05.837146 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:54:05.837152 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.837160 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:54:05.837167 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:54:05.837175 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:54:05.837182 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:54:05.837189 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:54:05.837196 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:54:05.837202 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:54:05.837208 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:54:05.837214 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:54:05.837221 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:54:05.837227 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:54:05.837233 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:54:05.837240 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:54:05.837246 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:54:05.837253 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.837259 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:54:05.837265 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:54:05.837272 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:54:05.837279 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:54:05.837285 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:54:05.837291 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.837297 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.837304 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:54:05.837311 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.837317 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.837323 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:05.837330 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:54:05.837336 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:54:05.837342 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.837348 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:54:05.837354 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:54:05.837360 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:54:05.837367 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:54:05.837373 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.837379 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:54:05.837385 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:54:05.837393 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:54:05.837400 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:54:05.837406 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:54:05.837413 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:54:05.837419 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:54:05.837429 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:54:05.837436 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:54:05.837443 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:54:05.837449 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:54:05.837456 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:54:05.837462 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:54:05.837468 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:54:05.837475 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.837481 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:54:05.837487 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:54:05.837494 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:54:05.837500 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:54:05.837506 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:54:05.837512 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.837519 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:54:05.837525 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:54:05.837531 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:54:05.837537 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:54:05.837543 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:54:05.837550 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:54:05.837556 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:54:05.837562 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:54:05.837568 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:54:05.837592 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:54:05.837600 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:54:05.837608 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:54:05.837614 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:54:05.837621 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:54:05.837865 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-14 19:54:05.837876 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 19:54:05.837881 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 19:54:05.837886 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 19:54:05.837892 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-14 19:54:05.837896 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 19:54:05.837900 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 19:54:05.837909 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-14 19:54:05.837917 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 19:54:05.837952 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-14 19:54:05.837959 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179409" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 19:54:05.837971 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 19:54:05.837993 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-14 19:54:05.837999 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-14 19:54:05.838004 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-14 19:54:05.838007 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-14 19:54:05.838012 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179409" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 19:54:05.838022 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:54:05.838041 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:54:05.838046 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:54:05.838054 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 19:54:05.838061 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:54:05.838066 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-14 19:54:05.838087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.838094 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 19:54:05.838099 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.838120 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 19:54:05.838126 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-14 19:54:05.838130 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-14 19:54:05.838133 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-14 19:54:05.838137 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-14 19:54:05.838141 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-14 19:54:05.838145 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-14 19:54:05.838149 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-14 19:54:05.838155 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179409" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 19:54:05.838165 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:54:05.838171 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:54:05.838174 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:54:05.838180 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 19:54:05.838185 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 19:54:05.838189 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:54:05.838211 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 19:54:05.838217 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:54:05.838222 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:54:05.838227 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:54:05.838231 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:54:05.838240 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 19:54:05.838248 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:54:05.838252 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 19:54:05.838256 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 19:54:05.838263 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179409" 2019-10-14 19:54:05.838270 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:54:05.838274 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 19:54:05.838278 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:54:05.838284 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:54:05.838289 wsdl: in serializeType: returning: 179409 2019-10-14 19:54:05.838295 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 19:54:05.838301 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:54:05.838305 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 19:54:05.838309 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 19:54:05.838314 wsdl: in serializeType: returning: 179409 2019-10-14 19:54:05.838318 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179409 2019-10-14 19:54:05.838336 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179409 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-14 19:54:05.838340 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-14 19:54:05.838346 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5688"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-14 19:54:05.838359 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-14 19:54:05.838364 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179409 2019-10-14 19:54:05.838373 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-14 19:54:05.838438 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-14 19:54:05.838382 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 19:54:05.838392 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 19:54:05.838397 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 19:54:05.838402 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 19:54:05.838405 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 19:54:05.838411 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:54:05.838420 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:54:05.838428 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 19:54:05.838433 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 19:54:05.838444 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-14 19:54:05.838452 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 19:54:05.838458 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 19:54:05.844713 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 19:54:05.844728 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 19:54:05.844737 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-14 19:54:05.844743 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-14 19:54:05.844748 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:54:05.844753 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:54:05.844757 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 19:54:05.844761 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 19:54:05.844766 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-14 19:54:05.844793 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-14 19:54:05.852685 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-14 19:54:05.852703 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-14 19:54:05.852709 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 19:54:05.852714 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 19:54:05.852720 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 19:54:05.852725 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 19:54:05.852730 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 19:54:05.852736 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 19:54:05.852741 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 19:54:05.852747 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 17:53:49 GMT 2019-10-14 19:54:05.852756 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 19:54:05.852762 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-14 19:54:05.852767 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 19:54:05.852774 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-14 19:54:05.852796 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-14 19:54:05.852806 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-14 19:54:05.852814 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 19:54:05.852819 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-14 19:54:05.852824 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-14 19:54:05.852850 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 19:54:05.852861 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 19:54:05.852867 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 19:54:05.852886 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 19:54:05.852892 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 14 Oct 2019 17:53:49 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-14 19:54:05.852920 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-14 19:54:05.852932 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-14 19:54:05.852950 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-14 19:54:05.852956 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-14 19:54:05.853051 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-14 19:54:05.853138 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-14 19:54:05.853144 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-14 19:54:05.853152 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-14 19:54:05.853161 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 19:54:05.853183 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-14 19:54:05.853236 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-14 19:54:05.853261 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 19:54:05.853272 nusoap_client: got fault 2019-10-14 19:54:05.853279 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-14 19:54:05.853283 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-14 19:54:05.853288 nusoap_client: detail =