Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 158.60Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
532797057215700157 Model turbiny: K27
 Producent OE: KKK
 Pojazd: Liebherr
 Silnik: D904T
JR T1590
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 22:08:19 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 00:08:31.390029 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 00:08:31.390082 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:08:31.390098 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148078" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 00:08:31.390115 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:08:31.390125 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 00:08:31.390133 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 00:08:31.390146 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 00:08:31.390155 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:08:31.390161 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:08:31.390170 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:08:31.390179 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:08:31.390190 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:08:31.390196 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:08:31.390200 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:08:31.390205 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:08:31.390209 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 00:08:31.390219 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:08:31.390234 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:08:31.390242 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:08:31.390248 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 00:08:31.390254 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 00:08:31.390264 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:08:31.390273 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:08:31.398054 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:08:31.398069 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:08:31.398079 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 00:08:31.398085 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:08:31.398091 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:08:31.398095 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:08:31.398099 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 00:08:31.398125 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 00:08:31.420779 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 00:08:31.420795 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 00:08:31.420802 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:08:31.420807 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:08:31.420813 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:08:31.420818 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:08:31.420824 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:08:31.420830 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:08:31.420835 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:08:31.420840 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:08:19 GMT 2019-04-25 00:08:31.420850 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:08:31.420856 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 00:08:31.420862 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:08:31.420871 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 00:08:31.420896 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 00:08:31.428768 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:08:31.428789 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:08:31.436494 soap_transport_http: read buffer of 4912 bytes 2019-04-25 00:08:31.436607 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:08:31.436660 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:08:31.436682 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-25 00:08:31.444113 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:08:31.444175 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:08:31.444235 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:08:31.444301 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:08:31.444375 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:08:31.444428 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:08:31.444513 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:08:31.444536 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 00:08:31.451858 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:08:31.451923 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:08:31.452008 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:08:31.452121 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:08:31.452187 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:08:31.452207 soap_transport_http: read buffer of 5336 bytes 2019-04-25 00:08:31.452415 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-04-25 00:08:31.452437 soap_transport_http: read buffer of 3111 bytes 2019-04-25 00:08:31.452450 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:08:31.452455 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 00:08:31.452557 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 00:08:31.452590 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:08:31.452618 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:08:31.452625 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:08:31.452642 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 00:08:31.452647 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 00:08:31.452842 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 00:08:31.452861 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 00:08:31.452911 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.452920 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 00:08:31.452940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.452971 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.452980 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.452995 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:08:31.453016 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.453024 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453034 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:08:31.453050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.453091 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 00:08:31.453108 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453114 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.453131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453159 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:08:31.453167 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453178 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 00:08:31.453191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.453219 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:08:31.453234 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453241 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 00:08:31.453255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453287 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.453309 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453320 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:08:31.453340 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.453347 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453358 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:08:31.453376 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.453383 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453393 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:08:31.453414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.453451 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 00:08:31.453468 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453475 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 00:08:31.453489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453515 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:08:31.453523 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453533 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 00:08:31.453569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.453611 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 00:08:31.453627 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453633 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 00:08:31.453648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453673 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.453680 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453690 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:08:31.453708 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.453714 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453724 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:08:31.453741 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.453747 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453757 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:08:31.453774 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.453781 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453790 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:08:31.453802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.453842 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:08:31.453857 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453863 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.453878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453901 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453907 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453948 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:08:31.453969 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:08:31.453986 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.453997 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:08:31.454007 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 00:08:31.454019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:08:31.454043 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:08:31.454058 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454065 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 00:08:31.454078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454103 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.454110 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454120 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:08:31.454132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.454157 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 00:08:31.454171 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454177 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.454191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454215 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.454222 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454232 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 00:08:31.454245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.454270 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:08:31.454292 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454299 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 00:08:31.454312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454337 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.454344 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454354 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:08:31.454366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.454391 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 00:08:31.454405 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454412 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.454425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454450 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.454457 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454467 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 00:08:31.454479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.454504 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 00:08:31.454519 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454525 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 00:08:31.454538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454562 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.454569 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454579 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:08:31.454597 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.454604 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454613 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:08:31.454626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.454654 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 00:08:31.454669 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454675 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.454688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454713 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.454720 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454730 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 00:08:31.454743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.454768 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 00:08:31.454782 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454789 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 00:08:31.454803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454827 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.454834 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454843 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:08:31.454862 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.454869 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454879 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:08:31.454891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.454921 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 00:08:31.454935 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454942 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.454960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.454985 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.454992 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455002 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 00:08:31.455014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.455039 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 00:08:31.455054 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455060 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 00:08:31.455074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455098 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.455105 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455114 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:08:31.455127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.455151 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 00:08:31.455166 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455172 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.455185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455210 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.455217 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455226 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 00:08:31.455239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.455263 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 00:08:31.455283 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455290 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 00:08:31.455304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455328 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.455335 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455345 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:08:31.455358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.455382 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 00:08:31.455397 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455403 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.455416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455440 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:08:31.455447 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455457 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 00:08:31.455469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.455494 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:08:31.455509 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455515 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 00:08:31.455528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455552 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.455559 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455568 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:08:31.455581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.455605 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:08:31.455620 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455626 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.455639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455663 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.455670 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455680 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 00:08:31.455692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.455716 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:08:31.455731 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455737 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 00:08:31.455751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455775 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.455781 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455791 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:08:31.455803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.455827 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 00:08:31.455842 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455849 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.455862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455885 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.455892 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455902 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 00:08:31.455915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.455940 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:08:31.455955 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455961 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 00:08:31.455974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.455997 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.456004 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456014 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 00:08:31.456031 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.456038 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456048 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 00:08:31.456060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.456088 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:08:31.456104 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456110 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.456123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456148 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:08:31.456155 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456164 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 00:08:31.456177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.456201 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:08:31.456216 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456222 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:08:31.456236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456260 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.456267 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456281 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:08:31.456294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.456318 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.456333 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456340 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.456353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456377 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.456384 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456394 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:08:31.456407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.456431 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:08:31.456446 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456452 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:08:31.456465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456489 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:08:31.456496 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456506 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:08:31.456519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.456543 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:08:31.456558 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456564 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.456578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456601 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456608 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456646 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:08:31.456667 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:08:31.456683 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456694 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:08:31.456704 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 00:08:31.456716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:08:31.456740 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:08:31.456755 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456761 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:08:31.456774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456800 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:08:31.456807 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456817 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:08:31.456830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.456855 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 00:08:31.456869 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456876 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.456889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456912 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456918 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.456955 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:08:31.456975 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:08:31.456991 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457001 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:08:31.457011 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 00:08:31.457023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:08:31.457046 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:08:31.457061 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457068 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 00:08:31.457081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457106 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.457112 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457122 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 00:08:31.457140 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.457147 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457156 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 00:08:31.457174 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.457181 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457191 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:08:31.457208 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.457214 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457224 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:08:31.457242 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.457248 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457258 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:08:31.457280 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.457287 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457297 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 00:08:31.457315 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.457322 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457331 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:08:31.457344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.457394 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 00:08:31.457409 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457416 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.457442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457488 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.457502 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457520 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 00:08:31.457536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.457562 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:08:31.457578 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457584 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 00:08:31.457599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457623 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.457630 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457640 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:08:31.457658 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.457664 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457674 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:08:31.457691 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.457697 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457707 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:08:31.457719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.457751 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 00:08:31.457766 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457772 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.457785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457809 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.457817 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457827 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 00:08:31.457839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.457864 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:08:31.457879 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457885 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:08:31.457899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457923 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.457930 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457939 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:08:31.457952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.457976 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.457991 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.457997 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.458011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.458036 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.458043 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.458053 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:08:31.458065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.458080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.458090 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:08:31.458105 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.458111 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:08:31.458124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.458148 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.458155 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.458164 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:08:31.458182 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.458189 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.458199 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:08:31.458217 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.458223 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.458233 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:08:31.458245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.458267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.458286 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.458302 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.458308 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.458322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.458347 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.458354 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.458363 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:08:31.458376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.458391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.458403 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:08:31.458421 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.458427 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 00:08:31.458441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.458465 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.458472 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.458482 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:08:31.458499 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.458506 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.458515 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:08:31.458532 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.458539 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.458548 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:08:31.458566 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.458572 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.458582 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:08:31.458599 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.458605 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.458615 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:08:31.458627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.458657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.458667 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:08:31.458682 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.458689 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.458702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.458741 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:08:31.458749 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.458759 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 00:08:31.458772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.458788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.458798 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:08:31.458812 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:08:31.458842 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 00:08:31.458850 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:08:31.458860 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 00:08:31.458873 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:08:31.458891 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.458905 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:08:31.458931 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.458938 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:08:31.458948 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:08:31.458966 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:08:31.458973 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:08:31.458983 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 00:08:31.459001 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:08:31.459008 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:08:31.459018 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 00:08:31.459036 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:08:31.459042 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:08:31.459052 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:08:31.459070 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:08:31.459077 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:08:31.459087 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 00:08:31.459105 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:08:31.459112 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:08:31.459122 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 00:08:31.459139 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.459146 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:08:31.459156 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.459174 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.459181 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:08:31.459190 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:08:31.459221 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.459227 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:08:31.459237 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:08:31.459255 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.459261 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:08:31.459291 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:08:31.459305 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:08:31.459356 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.459373 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.459380 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:08:31.459395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.459427 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.459435 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.459445 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:08:31.459463 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.459470 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.459479 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:08:31.459497 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.459504 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.459514 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:08:31.459531 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.459538 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.459547 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:08:31.459573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.459600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.459610 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.459637 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.459644 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.459658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.459684 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.459691 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.459701 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 00:08:31.459715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.459730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.459740 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:08:31.459754 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.459781 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.459789 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.459799 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.459811 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.459828 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.459842 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.459868 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.459875 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.459885 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:08:31.459904 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.459910 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.459921 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:08:31.459939 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.459946 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.459955 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:08:31.459973 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.459979 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.459989 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:08:31.460007 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:08:31.460013 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.460023 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:08:31.460041 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:08:31.460047 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.460057 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:08:31.460075 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.460082 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.460092 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:08:31.460109 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.460116 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.460126 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:08:31.460156 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.460162 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.460172 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:08:31.460189 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.460195 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.460227 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:08:31.460250 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.460257 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.460267 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:08:31.460286 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.460341 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.460360 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.460366 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:08:31.460380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.460408 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.460416 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.460426 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:08:31.460444 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.460451 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.460460 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:08:31.460477 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.460484 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.460493 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:08:31.460510 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:08:31.460517 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.460527 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 00:08:31.460539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.460566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.460576 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.460591 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.460597 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.460610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.460635 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.460641 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.460651 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 00:08:31.460664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.460679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.460688 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:08:31.460701 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.460729 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.460736 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.460746 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.460759 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.460775 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.460789 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.460813 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.460820 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.460830 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:08:31.460847 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.460854 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.460863 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:08:31.460884 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.460891 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.460900 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:08:31.460918 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.460925 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.460934 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:08:31.460952 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:08:31.460958 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.460968 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:08:31.460985 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:08:31.460992 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.461001 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:08:31.461018 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.461025 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.461035 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:08:31.461052 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.461059 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.461069 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:08:31.461086 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.461092 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.461102 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:08:31.461119 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:08:31.461126 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.461135 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 00:08:31.461153 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.461159 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.461169 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:08:31.461186 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.461192 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.461201 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:08:31.461214 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.461298 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.461317 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:08:31.461346 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:08:31.461353 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:08:31.461364 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:08:31.461402 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:08:31.461430 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.461458 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:08:31.461507 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.461520 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:08:31.461534 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 00:08:31.461567 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.461574 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:08:31.461584 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 00:08:31.461602 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.461608 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:08:31.461618 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:08:31.461635 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.461642 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:08:31.461652 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 00:08:31.461669 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.461676 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:08:31.461685 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 00:08:31.461702 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:08:31.461709 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:08:31.461719 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:08:31.461736 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.461742 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:08:31.461752 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 00:08:31.461769 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:08:31.461776 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:08:31.461786 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 00:08:31.461803 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:08:31.461809 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:08:31.461819 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 00:08:31.461836 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:08:31.461843 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:08:31.461852 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:08:31.461869 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:08:31.461876 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:08:31.461886 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:08:31.461903 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:08:31.461909 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:08:31.461919 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 00:08:31.461936 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.461942 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:08:31.461952 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:08:31.461969 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.461975 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:08:31.461985 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 00:08:31.461998 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:08:31.462064 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.462083 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.462089 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 00:08:31.462110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.462135 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.462142 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.462152 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:08:31.462164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.462180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.462190 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:08:31.462205 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.462212 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.462225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.462250 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:08:31.462257 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.462267 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 00:08:31.462285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.462301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.462311 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:08:31.462325 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.462332 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 00:08:31.462350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.462375 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.462382 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.462392 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:08:31.462415 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.462422 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.462432 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:08:31.462449 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.462456 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.462465 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:08:31.462483 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:08:31.462489 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.462498 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:08:31.462511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.462538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.462548 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 00:08:31.462563 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.462569 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.462587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.462613 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:08:31.462620 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.462629 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 00:08:31.462642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.462657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.462667 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 00:08:31.462680 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:08:31.462707 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 00:08:31.462714 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:08:31.462724 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 00:08:31.462736 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:08:31.462752 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.462766 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 00:08:31.462791 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.462798 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:08:31.462808 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 00:08:31.462825 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.462832 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 00:08:31.462842 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 00:08:31.462859 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.462865 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:08:31.462875 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 00:08:31.462892 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:08:31.462899 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 00:08:31.462912 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:08:31.462930 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.462937 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 00:08:31.462946 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 00:08:31.462963 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.462970 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 00:08:31.462980 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 00:08:31.462997 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.463004 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 00:08:31.463013 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:08:31.463031 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:08:31.463037 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:08:31.463047 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 00:08:31.463064 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:08:31.463070 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 00:08:31.463080 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 00:08:31.463097 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.463104 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 00:08:31.463113 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:08:31.463126 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 00:08:31.463174 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.463191 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.463197 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 00:08:31.463215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.463240 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.463247 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.463257 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:08:31.463269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.463289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.463300 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 00:08:31.463316 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.463322 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.463335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.463360 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:08:31.463367 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.463377 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 00:08:31.463389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.463408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.463420 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:08:31.463433 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 00:08:31.463464 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:08:31.463471 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:08:31.463481 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 00:08:31.463499 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:08:31.463505 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 00:08:31.463515 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 00:08:31.463532 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:08:31.463539 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:08:31.463548 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 00:08:31.463561 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 00:08:31.463585 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.463600 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.463606 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:08:31.463620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.463645 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.463652 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.463667 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:08:31.463685 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.463692 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.463701 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:08:31.463718 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.463725 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.463734 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:08:31.463747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.463770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.463780 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.463794 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.463801 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.463814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.463839 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.463846 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.463855 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 00:08:31.463868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.463883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.463892 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:08:31.463906 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.463937 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.463944 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.463954 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.463967 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.463983 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.463997 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.464022 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.464029 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.464038 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 00:08:31.464056 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.464062 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.464072 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 00:08:31.464089 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.464096 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.464105 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:08:31.464122 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.464129 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.464138 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 00:08:31.464155 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:08:31.464162 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.464171 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 00:08:31.464189 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.464195 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.464205 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 00:08:31.464222 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.464229 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.464238 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 00:08:31.464255 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.464262 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.464280 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:08:31.464299 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.464306 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.464316 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:08:31.464328 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.464372 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.464390 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.464396 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 00:08:31.464419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.464445 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.464452 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.464462 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:08:31.464480 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.464487 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.464496 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:08:31.464514 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.464520 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.464529 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:08:31.464546 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.464553 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.464563 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:08:31.464580 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.464586 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.464596 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:08:31.464608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.464638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.464648 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:08:31.464663 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.464669 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.464687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.464711 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.464717 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.464731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.464754 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:08:31.464774 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:08:31.464790 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.464801 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:08:31.464811 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 00:08:31.464823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.464837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:08:31.464846 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:08:31.464861 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.464867 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 00:08:31.464880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.464905 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.464912 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.464921 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 00:08:31.464934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.464949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.464958 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 00:08:31.464973 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.464979 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.464996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.465021 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:08:31.465028 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.465038 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 00:08:31.465050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.465065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.465075 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 00:08:31.465089 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.465095 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 00:08:31.465108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.465133 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.465139 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.465149 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:08:31.465161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.465176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.465186 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 00:08:31.465201 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.465207 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.465220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.465245 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:08:31.465252 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.465265 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 00:08:31.465283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.465299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.465309 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:08:31.465323 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:08:31.465350 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 00:08:31.465357 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:08:31.465366 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 00:08:31.465379 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:08:31.465395 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.465413 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:08:31.465439 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.465446 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:08:31.465456 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 00:08:31.465474 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.465480 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:08:31.465490 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 00:08:31.465506 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.465513 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:08:31.465522 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 00:08:31.465539 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.465546 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:08:31.465555 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 00:08:31.465572 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.465578 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:08:31.465592 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 00:08:31.465610 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:08:31.465617 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:08:31.465626 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 00:08:31.465644 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:08:31.465650 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:08:31.465660 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 00:08:31.465677 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:08:31.465683 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:08:31.465693 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 00:08:31.465710 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:08:31.465717 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:08:31.465727 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 00:08:31.465744 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.465750 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:08:31.465760 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 00:08:31.465777 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.465783 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:08:31.465793 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 00:08:31.465810 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.465816 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:08:31.465825 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 00:08:31.465843 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.465849 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:08:31.465858 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 00:08:31.465871 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:08:31.465932 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.465950 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.465956 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 00:08:31.465974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.465999 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.466006 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.466019 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 00:08:31.466032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.466047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.466070 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:08:31.466086 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.466093 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.466107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.466132 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.466139 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.466150 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 00:08:31.466163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.466178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.466188 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:08:31.466204 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.466210 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:08:31.466224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.466249 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.466256 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.466266 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 00:08:31.466291 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.466298 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.466308 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:08:31.466326 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.466333 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.466347 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:08:31.466366 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.466373 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.466383 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:08:31.466395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.466426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.466439 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.466455 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.466461 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.466476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.466502 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.466509 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.466520 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 00:08:31.466546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.466562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.466571 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:08:31.466585 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.466612 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.466619 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.466633 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.466646 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.466663 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.466677 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.466702 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.466708 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.466718 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:08:31.466735 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.466742 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.466751 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:08:31.466768 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.466775 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.466785 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 00:08:31.466802 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:08:31.466808 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.466818 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:08:31.466835 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.466842 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.466851 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:08:31.466869 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.466875 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.466885 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 00:08:31.466902 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:08:31.466909 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.466932 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 00:08:31.466944 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.466984 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.467000 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.467007 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 00:08:31.467025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.467050 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.467057 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.467068 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 00:08:31.467086 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.467092 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.467102 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 00:08:31.467120 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.467127 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.467137 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 00:08:31.467155 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.467162 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.467171 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 00:08:31.467189 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.467196 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.467209 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 00:08:31.467227 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.467234 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.467244 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 00:08:31.467262 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.467269 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.467283 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:08:31.467302 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.467309 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.467319 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:08:31.467332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.467373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.467384 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:08:31.467401 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.467410 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 00:08:31.467444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.467469 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:08:31.467476 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.467486 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 00:08:31.467499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.467514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.467524 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:08:31.467540 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:08:31.467547 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 00:08:31.467558 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 00:08:31.467574 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.467580 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 00:08:31.467594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.467616 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:08:31.467636 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:08:31.467652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.467662 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:08:31.467672 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 00:08:31.467689 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.467695 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 00:08:31.467705 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 00:08:31.467721 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:08:31.467729 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 00:08:31.467738 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 00:08:31.467755 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:08:31.467762 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 00:08:31.467776 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:08:31.467794 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.467800 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:08:31.467810 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.467827 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.467833 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:08:31.467843 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.467860 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:08:31.467866 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 00:08:31.467876 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:08:31.467892 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:08:31.467898 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 00:08:31.467908 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:08:31.467925 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:08:31.467931 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 00:08:31.467941 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 00:08:31.467957 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.467964 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:08:31.467973 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.467990 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:08:31.467996 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 00:08:31.468006 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 00:08:31.468023 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:08:31.468029 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 00:08:31.468039 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:08:31.468055 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.468062 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:08:31.468072 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.468087 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:08:31.468094 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 00:08:31.468107 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 00:08:31.468119 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 00:08:31.468150 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 00:08:31.468178 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:08:31.468204 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:08:31.468231 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 00:08:31.468256 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:08:31.468287 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:08:31.468314 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 00:08:31.468340 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:08:31.468371 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 00:08:31.468397 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 00:08:31.468429 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 00:08:31.468454 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 00:08:31.468480 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 00:08:31.468505 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 00:08:31.468544 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 00:08:31.468571 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 00:08:31.468597 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 00:08:31.468622 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:08:31.468647 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:08:31.468672 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:08:31.468698 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 00:08:31.468723 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:08:31.468766 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:08:31.468818 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:08:31.468851 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.468878 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:08:31.468904 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:08:31.469082 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:08:31.469108 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 00:08:31.469134 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:08:31.469159 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 00:08:31.469185 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:08:31.469212 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 00:08:31.469237 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:08:31.469263 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.469296 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:08:31.469322 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.469348 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:08:31.469375 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:08:31.469403 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:08:31.469432 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.469458 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:08:31.469483 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.469509 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:08:31.469535 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:08:31.469560 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:08:31.469586 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 00:08:31.469611 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 00:08:31.469636 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 00:08:31.469662 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:08:31.469687 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.469713 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:08:31.469738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:08:31.469763 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:08:31.469794 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 00:08:31.469819 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 00:08:31.469845 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 00:08:31.469870 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:08:31.469896 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:08:31.469922 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:08:31.469948 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.469974 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:08:31.469999 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:08:31.470026 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:08:31.470053 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.470070 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.470096 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:08:31.470121 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.470138 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.470154 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.470179 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:08:31.470205 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.470221 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.470238 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.470254 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.470284 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:08:31.470311 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.470336 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:08:31.470361 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.470386 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:08:31.470417 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.470435 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.470461 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:08:31.470490 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.470507 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.470532 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:08:31.470558 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.470583 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:08:31.470608 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.470633 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:08:31.470659 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.470684 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:08:31.470709 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.470734 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:08:31.470760 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.470776 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.470802 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:08:31.470896 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.470924 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:08:31.470953 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.470979 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:08:31.471004 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471030 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:08:31.471055 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471071 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471088 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471105 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471121 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471137 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471153 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471179 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:08:31.471204 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471220 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471241 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471267 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:08:31.471298 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471324 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:08:31.471349 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471366 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471382 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471411 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:08:31.471438 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471470 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471487 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471503 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471528 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:08:31.471553 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471569 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471585 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471601 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471626 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.471651 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471667 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471683 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471700 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471724 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.471750 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471775 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:08:31.471801 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471818 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471834 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471855 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471883 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:08:31.471908 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471933 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:08:31.471958 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471975 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.471991 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472016 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.472041 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472058 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472074 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472091 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472107 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:08:31.472158 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472183 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:08:31.472208 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472234 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:08:31.472259 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472289 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:08:31.472315 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472332 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472348 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472365 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472390 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.472436 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472455 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472472 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472490 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472513 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472531 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472548 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472565 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472591 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:08:31.472619 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472637 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472663 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:08:31.472689 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472706 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472729 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472756 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:08:31.472781 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472799 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472816 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472832 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472858 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:08:31.472885 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472911 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:08:31.472937 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.472963 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:08:31.472989 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.473006 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.473032 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:08:31.473058 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.473075 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.473101 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:08:31.473127 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.473153 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:08:31.473192 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.473223 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:08:31.473248 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.473278 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:08:31.473305 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.473329 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:08:31.473354 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.473371 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.473397 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:08:31.473427 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.473508 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:08:31.473537 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.473567 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:08:31.473594 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.473620 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:08:31.473646 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.473663 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.473680 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.473697 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.473714 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.473730 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.473748 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.473774 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:08:31.473800 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.473817 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.473834 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.473860 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:08:31.473886 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.473927 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:08:31.473953 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.473974 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.473991 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474016 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:08:31.474041 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474057 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474106 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474131 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:08:31.474156 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474173 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474189 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474205 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474230 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.474256 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474277 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474295 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474312 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474337 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.474362 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474387 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:08:31.474419 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474437 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474454 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474471 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474496 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:08:31.474521 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474546 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:08:31.474571 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474593 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474610 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474635 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.474660 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474677 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474693 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474709 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474726 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474751 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:08:31.474776 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474801 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:08:31.474826 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474851 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:08:31.474876 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474901 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:08:31.474927 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474944 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474960 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.474976 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.475002 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.475028 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.475044 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.475061 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.475077 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.475094 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.475110 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.475126 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.475142 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:08:31.475171 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:08:31.475196 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 00:08:31.475251 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:08:31.475305 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:08:31.475354 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:08:31.475402 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 00:08:31.475452 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 00:08:31.475499 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 00:08:31.475545 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 00:08:31.475608 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:08:31.475655 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:08:31.475701 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:08:31.475747 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:08:31.475793 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.475840 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:08:31.475886 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:08:31.475931 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:08:31.475978 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:08:31.476024 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.476073 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.476120 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:08:31.476182 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.476235 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.476361 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:08:31.476489 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 00:08:31.476540 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:08:31.476591 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.476639 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:08:31.476689 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 00:08:31.476739 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:08:31.476806 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:08:31.476866 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.476913 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:08:31.477030 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 00:08:31.477082 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:08:31.477131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:08:31.477180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:08:31.477227 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 00:08:31.477281 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 00:08:31.477363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 00:08:31.477420 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 00:08:31.477467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:08:31.477514 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:08:31.477560 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:08:31.477605 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:08:31.477651 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.477698 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:08:31.477759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:08:31.477820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:08:31.478088 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:08:31.478137 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.478185 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.478232 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:08:31.478285 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.478337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.478387 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:08:31.478439 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 00:08:31.478485 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:08:31.478580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.478627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:08:31.478679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 00:08:31.478727 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:08:31.478777 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:08:31.478823 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.478870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:08:31.478925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 00:08:31.478971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:08:31.479018 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:08:31.479064 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:08:31.479109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 00:08:31.479156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 00:08:31.479202 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 00:08:31.479254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 00:08:31.479306 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:08:31.479353 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:08:31.479402 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:08:31.479451 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:08:31.479497 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.479543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:08:31.479589 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:08:31.479634 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:08:31.479680 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:08:31.479727 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.479774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.479821 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:08:31.479868 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.479918 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.479968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:08:31.480013 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 00:08:31.480058 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:08:31.480103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.480148 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:08:31.480196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 00:08:31.480243 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:08:31.480301 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:08:31.480348 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.480395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:08:31.480458 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:08:31.480485 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:08:31.480543 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:08:31.480597 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:08:31.480692 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:08:31.480752 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:08:31.480808 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:08:31.480862 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:08:31.480916 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:08:31.480970 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:08:31.481025 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:08:31.481091 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:08:31.481143 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:08:31.481195 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.481262 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:08:31.481335 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:08:31.481415 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:08:31.481476 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:08:31.481531 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.481590 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.481669 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:08:31.481725 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.481779 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.481833 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:08:31.481887 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:08:31.481941 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:08:31.482008 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.482091 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:08:31.482144 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:08:31.482196 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:08:31.482248 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:08:31.482306 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.482359 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:08:31.482439 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:08:31.482465 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:08:31.482520 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:08:31.482575 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:08:31.482629 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:08:31.482684 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:08:31.482751 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:08:31.482803 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:08:31.482855 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:08:31.482907 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:08:31.482960 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:08:31.483013 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:08:31.483065 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:08:31.483117 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.483169 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:08:31.483223 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:08:31.483285 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:08:31.483338 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:08:31.483391 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.483654 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.483710 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:08:31.483775 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.483828 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.483880 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:08:31.483933 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:08:31.483985 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:08:31.484037 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.484090 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:08:31.484143 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:08:31.484196 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:08:31.484248 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:08:31.484306 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.484359 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:08:31.484438 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 00:08:31.484462 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:08:31.484513 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:08:31.484563 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:08:31.484612 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:08:31.484666 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:08:31.484729 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:08:31.484776 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:08:31.484822 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:08:31.484869 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:08:31.484917 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:08:31.484964 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:08:31.485056 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:08:31.485107 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.485158 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:08:31.485262 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:08:31.485375 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:08:31.485444 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:08:31.485497 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.485547 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.485596 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:08:31.485645 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.485695 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.485756 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:08:31.485803 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:08:31.485850 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:08:31.485902 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.485949 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:08:31.485996 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:08:31.486044 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:08:31.486090 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:08:31.486137 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.486185 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:08:31.486240 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 00:08:31.486262 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:08:31.486333 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:08:31.486385 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:08:31.486443 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:08:31.486494 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:08:31.486551 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:08:31.486601 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:08:31.486652 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:08:31.486716 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:08:31.486766 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:08:31.486815 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:08:31.486865 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:08:31.486914 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.486963 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:08:31.487016 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:08:31.487065 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:08:31.487113 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:08:31.487163 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.487212 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.487262 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:08:31.487330 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.487382 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.487439 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:08:31.487491 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:08:31.487542 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:08:31.487592 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.487644 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:08:31.487695 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:08:31.487757 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:08:31.487806 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:08:31.487855 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.487905 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:08:31.487957 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 00:08:31.487974 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 00:08:31.488003 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 00:08:31.488030 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 00:08:31.488056 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 00:08:31.488080 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 00:08:31.488099 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:08:31.488113 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:08:31.488121 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:08:31.488129 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:08:31.488137 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:08:31.488145 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:08:31.488153 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:08:31.488161 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:08:31.488168 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:08:31.488176 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:08:31.488183 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:08:31.488191 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:08:31.488198 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.488206 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:08:31.488214 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:08:31.488221 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:08:31.488228 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:08:31.488236 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.488243 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.488251 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:08:31.488258 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.488270 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.488288 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:08:31.488296 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:08:31.488317 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:08:31.488325 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.488333 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:08:31.488341 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:08:31.488348 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:08:31.488356 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:08:31.488363 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.488371 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:08:31.488379 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:08:31.488388 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:08:31.488395 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:08:31.488408 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:08:31.488417 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:08:31.488425 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:08:31.488433 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:08:31.488441 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:08:31.488449 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:08:31.488456 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:08:31.488464 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:08:31.488472 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:08:31.488479 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.488487 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:08:31.488494 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:08:31.488502 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:08:31.488509 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:08:31.488517 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.488524 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.488532 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:08:31.488539 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.488546 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.488554 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:08:31.488561 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:08:31.488568 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:08:31.488575 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.488582 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:08:31.488590 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:08:31.488597 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:08:31.488605 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:08:31.488613 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.488620 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:08:31.488627 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:08:31.488636 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:08:31.488644 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:08:31.488652 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:08:31.488658 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:08:31.488666 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:08:31.488673 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:08:31.488680 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:08:31.488686 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:08:31.488697 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:08:31.488717 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:08:31.488724 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:08:31.488730 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.488737 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:08:31.488744 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:08:31.488750 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:08:31.488757 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:08:31.488763 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.488769 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.488776 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:08:31.488783 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.488789 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.488796 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:08:31.488802 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:08:31.488809 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:08:31.488816 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.488822 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:08:31.488828 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:08:31.488835 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:08:31.488841 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:08:31.488847 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.488853 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:08:31.488860 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:08:31.488867 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:08:31.488874 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:08:31.488881 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:08:31.488887 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:08:31.488894 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:08:31.488900 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:08:31.488906 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:08:31.488913 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:08:31.488919 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:08:31.488925 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:08:31.488932 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:08:31.488938 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.488946 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:08:31.488952 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:08:31.488959 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:08:31.488965 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:08:31.488971 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.488978 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:08:31.488984 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:08:31.488991 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:08:31.488997 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:08:31.489003 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:08:31.489009 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:08:31.489015 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:08:31.489022 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:08:31.489028 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:08:31.489034 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:08:31.489044 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:08:31.489051 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:08:31.489058 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:08:31.489064 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:08:31.489286 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 00:08:31.489309 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:08:31.489315 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:08:31.489320 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:08:31.489327 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 00:08:31.489332 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:08:31.489336 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:08:31.489344 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 00:08:31.489353 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:08:31.489390 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 00:08:31.489397 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148078" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:08:31.489416 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:08:31.489438 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 00:08:31.489445 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 00:08:31.489450 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 00:08:31.489454 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 00:08:31.489459 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148078" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:08:31.489469 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:08:31.489475 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:08:31.489480 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:08:31.489489 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:08:31.489497 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:08:31.489502 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 00:08:31.489524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.489532 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:08:31.489537 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.489561 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:08:31.489566 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 00:08:31.489570 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 00:08:31.489574 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 00:08:31.489578 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 00:08:31.489582 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 00:08:31.489587 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 00:08:31.489591 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 00:08:31.489597 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148078" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:08:31.489607 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:08:31.489613 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:08:31.489618 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:08:31.489624 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:08:31.489629 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:08:31.489634 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:08:31.489657 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:08:31.489663 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:08:31.489668 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:08:31.489674 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:08:31.489678 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:08:31.489688 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:08:31.489695 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:08:31.489700 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:08:31.489717 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:08:31.489724 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148078" 2019-04-25 00:08:31.489731 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:08:31.489735 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:08:31.489740 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:08:31.489746 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:08:31.489750 wsdl: in serializeType: returning: 148078 2019-04-25 00:08:31.489756 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:08:31.489763 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:08:31.489767 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:08:31.489771 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:08:31.489776 wsdl: in serializeType: returning: 148078 2019-04-25 00:08:31.489780 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148078 2019-04-25 00:08:31.489799 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=148078 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 00:08:31.489803 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 00:08:31.489812 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6700"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 00:08:31.489826 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 00:08:31.489831 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=148078 2019-04-25 00:08:31.489840 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 00:08:31.489906 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 00:08:31.489849 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:08:31.489860 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:08:31.489864 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:08:31.489868 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:08:31.489872 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:08:31.489879 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:08:31.489888 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:08:31.489895 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:08:31.489901 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:08:31.489912 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 00:08:31.489922 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:08:31.489929 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:08:31.497708 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:08:31.497722 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:08:31.497732 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 00:08:31.497737 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 00:08:31.497742 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:08:31.497747 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:08:31.497751 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:08:31.497755 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:08:31.497759 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 00:08:31.497784 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 00:08:31.509488 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 00:08:31.509523 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 00:08:31.509530 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:08:31.509540 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:08:31.509546 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:08:31.509552 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:08:31.509559 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:08:31.509565 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:08:31.509570 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:08:31.509576 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:08:19 GMT 2019-04-25 00:08:31.509583 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:08:31.509589 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 00:08:31.509594 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:08:31.509606 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 00:08:31.509634 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 00:08:31.509646 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 00:08:31.509656 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:08:31.509661 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 00:08:31.509666 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 00:08:31.509694 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:08:31.509706 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:08:31.509725 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:08:31.510059 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:08:31.510069 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 22:08:19 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 00:08:31.510105 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 00:08:31.510115 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 00:08:31.510137 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 00:08:31.510143 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 00:08:31.510257 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 00:08:31.510453 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 00:08:31.510461 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 00:08:31.510471 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 00:08:31.510486 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:08:31.510516 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 00:08:31.510577 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 00:08:31.510605 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:08:31.510623 nusoap_client: got fault 2019-04-25 00:08:31.510631 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 00:08:31.510636 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 00:08:31.510641 nusoap_client: detail =