Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 158.60Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
532797057215700157 Model turbiny: K27
 Producent OE: KKK
 Pojazd: Liebherr
 Silnik: D904T
JR T1590
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 10 Dec 2019 05:02:26 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-12-10 06:02:42.549152 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-12-10 06:02:42.549217 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-12-10 06:02:42.549238 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148078" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2019-12-10 06:02:42.549263 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-12-10 06:02:42.549279 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-12-10 06:02:42.549292 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-12-10 06:02:42.549311 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-12-10 06:02:42.549325 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-12-10 06:02:42.549334 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-12-10 06:02:42.549348 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-12-10 06:02:42.549363 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-12-10 06:02:42.549382 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-12-10 06:02:42.549392 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-12-10 06:02:42.549399 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-12-10 06:02:42.549407 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-12-10 06:02:42.549413 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-12-10 06:02:42.549432 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-12-10 06:02:42.549453 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-12-10 06:02:42.549467 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-12-10 06:02:42.549476 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-12-10 06:02:42.549485 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-12-10 06:02:42.549498 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-12-10 06:02:42.549510 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-12-10 06:02:42.555862 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-12-10 06:02:42.555904 soap_transport_http: socket connected 2019-12-10 06:02:42.555925 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-12-10 06:02:42.555936 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-12-10 06:02:42.555945 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-12-10 06:02:42.555953 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-12-10 06:02:42.555961 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-12-10 06:02:42.556015 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-12-10 06:02:42.572790 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-12-10 06:02:42.572837 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-12-10 06:02:42.572849 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-12-10 06:02:42.572859 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-12-10 06:02:42.572870 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-12-10 06:02:42.572879 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-12-10 06:02:42.572889 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-12-10 06:02:42.572901 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-12-10 06:02:42.572911 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-12-10 06:02:42.572921 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 10 Dec 2019 05:02:26 GMT 2019-12-10 06:02:42.572931 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-12-10 06:02:42.572940 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-12-10 06:02:42.572951 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-12-10 06:02:42.572968 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-12-10 06:02:42.573016 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-12-10 06:02:42.573055 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-12-10 06:02:42.579012 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.579067 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-12-10 06:02:42.579087 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.579106 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.579139 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.579175 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.579196 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.585147 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.585205 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-12-10 06:02:42.585233 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.585265 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.585286 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.585303 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.585331 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.585354 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.585374 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.585400 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.585423 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.585442 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.585481 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.585525 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-12-10 06:02:42.591540 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.591641 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-12-10 06:02:42.591662 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.591703 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-12-10 06:02:42.591736 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-12-10 06:02:42.591769 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.591789 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.591819 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.591838 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.591855 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.591890 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.591914 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.591938 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.591957 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.591983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.592003 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.592032 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.592070 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.592151 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-12-10 06:02:42.592193 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-12-10 06:02:42.592216 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.592234 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.592251 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.592280 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.592299 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.597855 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.597896 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.597913 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.597937 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.597989 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598008 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598033 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598085 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598105 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598132 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598150 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598180 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598199 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598255 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598273 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598297 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598315 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598343 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598368 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598387 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598416 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598433 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598460 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598476 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598509 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598528 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598552 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598577 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598704 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598725 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-12-10 06:02:42.598770 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598797 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598815 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598844 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598862 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598891 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598909 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598941 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.598961 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 06:02:42.599006 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-12-10 06:02:42.599029 soap_transport_http: read to EOF 2019-12-10 06:02:42.599038 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-12-10 06:02:42.599077 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-12-10 06:02:42.599134 soap_transport_http: closed socket 2019-12-10 06:02:42.599156 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-12-10 06:02:42.599167 soap_transport_http: end of send() 2019-12-10 06:02:42.599194 wsdl: got WSDL URL 2019-12-10 06:02:42.599202 wsdl: Parse WSDL 2019-12-10 06:02:42.599424 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-12-10 06:02:42.599445 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-12-10 06:02:42.599517 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.599531 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-12-10 06:02:42.599561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.599610 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.599623 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.599645 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-12-10 06:02:42.599678 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.599689 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.599706 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-12-10 06:02:42.599732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.599774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.599793 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-12-10 06:02:42.599819 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.599829 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.599853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.599896 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 06:02:42.599908 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.599925 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-12-10 06:02:42.599948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.599973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.599990 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-12-10 06:02:42.600014 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.600032 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-12-10 06:02:42.600057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.600099 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.600110 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.600125 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-12-10 06:02:42.600155 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.600166 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.600182 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-12-10 06:02:42.600211 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.600222 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.600237 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-12-10 06:02:42.600260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.600297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.600315 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-12-10 06:02:42.600340 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.600351 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-12-10 06:02:42.600373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.600415 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 06:02:42.600426 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.600442 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-12-10 06:02:42.600464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.600487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.600504 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-12-10 06:02:42.600529 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.600539 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-12-10 06:02:42.600561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.600601 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.600611 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.600627 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-12-10 06:02:42.600656 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.600667 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.600688 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-12-10 06:02:42.600718 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.600729 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.600745 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-12-10 06:02:42.600773 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.600783 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.600799 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-12-10 06:02:42.600821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.600864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.600882 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-12-10 06:02:42.600907 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.600917 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.600940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.600978 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.600988 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.601008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.601059 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-12-10 06:02:42.601093 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-12-10 06:02:42.601123 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.601141 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-12-10 06:02:42.601159 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-12-10 06:02:42.601180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.601205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-12-10 06:02:42.601223 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-12-10 06:02:42.601249 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.601260 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-12-10 06:02:42.601285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.601326 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.601337 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.601352 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-12-10 06:02:42.601381 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.601392 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.601407 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-12-10 06:02:42.601435 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.601446 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.601461 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-12-10 06:02:42.601489 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.601499 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.601514 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-12-10 06:02:42.601537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.601580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.601597 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 06:02:42.601622 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.601631 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.601655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.601696 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 06:02:42.601706 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.601722 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-12-10 06:02:42.601744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.601767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.601784 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-12-10 06:02:42.601808 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.601817 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-12-10 06:02:42.601840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.601880 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.601891 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.601906 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-12-10 06:02:42.601929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.601953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.601970 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-12-10 06:02:42.601994 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.602004 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.602043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.602086 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.602097 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.602113 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-12-10 06:02:42.602136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.602160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.602178 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-12-10 06:02:42.602203 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.602212 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-12-10 06:02:42.602232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.602272 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.602282 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.602298 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-12-10 06:02:42.602321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.602345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.602362 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-12-10 06:02:42.602386 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.602396 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.602418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.602458 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.602469 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.602485 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-12-10 06:02:42.602507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.602531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.602547 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-12-10 06:02:42.602571 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.602581 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-12-10 06:02:42.602603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.602644 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.602655 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.602670 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-12-10 06:02:42.602699 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.602710 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.602725 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-12-10 06:02:42.602746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.602774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.602791 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-12-10 06:02:42.602816 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.602826 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.602849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.602888 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.602899 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.602915 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-12-10 06:02:42.602937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.602961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.602977 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-12-10 06:02:42.603001 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.603010 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-12-10 06:02:42.603040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.603081 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.603092 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.603108 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-12-10 06:02:42.603136 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.603146 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.603162 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-12-10 06:02:42.603185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.603215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.603232 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-12-10 06:02:42.603256 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.603266 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.603287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.603324 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.603334 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.603349 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-12-10 06:02:42.603370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.603394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.603410 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-12-10 06:02:42.603434 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.603443 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-12-10 06:02:42.603465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.603504 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.603515 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.603531 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-12-10 06:02:42.603553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.603577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.603594 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-12-10 06:02:42.603618 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.603628 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.603650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.603690 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.603700 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.603716 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-12-10 06:02:42.603738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.603762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.603779 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-12-10 06:02:42.603803 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.603813 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-12-10 06:02:42.603834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.603874 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.603885 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.603901 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-12-10 06:02:42.603924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.603948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.603964 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-12-10 06:02:42.603988 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.603998 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.604026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.604068 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 06:02:42.604079 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.604094 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-12-10 06:02:42.604117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.604141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.604159 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-12-10 06:02:42.604183 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.604193 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-12-10 06:02:42.604215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.604256 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.604266 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.604282 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-12-10 06:02:42.604304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.604329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.604345 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-12-10 06:02:42.604369 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.604379 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.604400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.604437 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.604447 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.604461 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-12-10 06:02:42.604482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.604505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.604523 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-12-10 06:02:42.604548 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.604558 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-12-10 06:02:42.604580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.604621 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.604632 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.604647 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-12-10 06:02:42.604669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.604693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.604710 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-12-10 06:02:42.604735 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.604744 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.604766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.604806 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.604817 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.604833 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-12-10 06:02:42.604855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.604879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.604896 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-12-10 06:02:42.604920 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.604930 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-12-10 06:02:42.604951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.604991 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.605001 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.605016 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-12-10 06:02:42.605053 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.605064 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.605080 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-12-10 06:02:42.605102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.605133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.605150 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-12-10 06:02:42.605175 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.605185 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.605207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.605246 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 06:02:42.605257 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.605273 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-12-10 06:02:42.605295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.605319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.605335 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-12-10 06:02:42.605359 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.605368 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-12-10 06:02:42.605391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.605431 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.605442 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.605458 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-12-10 06:02:42.605480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.605504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.605520 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.605543 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.605552 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.605574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.605618 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.605630 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.605646 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-12-10 06:02:42.605669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.605695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.605712 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-12-10 06:02:42.605736 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.605747 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-12-10 06:02:42.605769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.605810 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-12-10 06:02:42.605821 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.605837 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-12-10 06:02:42.605859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.605883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.605900 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-12-10 06:02:42.605924 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.605934 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.605956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.605995 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.606006 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.606034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.606075 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-12-10 06:02:42.606106 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-12-10 06:02:42.606136 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.606154 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-12-10 06:02:42.606172 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-12-10 06:02:42.606194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.606217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-12-10 06:02:42.606234 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-12-10 06:02:42.606260 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.606270 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-12-10 06:02:42.606292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.606333 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-12-10 06:02:42.606344 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.606360 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-12-10 06:02:42.606382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.606406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.606423 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-12-10 06:02:42.606447 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.606457 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.606479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.606517 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.606528 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.606549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.606588 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-12-10 06:02:42.606621 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-12-10 06:02:42.606651 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.606668 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-12-10 06:02:42.606684 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-12-10 06:02:42.606706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.606729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-12-10 06:02:42.606745 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-12-10 06:02:42.606769 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.606778 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-12-10 06:02:42.606800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.606841 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-12-10 06:02:42.606852 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.606867 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-12-10 06:02:42.606890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.606913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.606930 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-12-10 06:02:42.606955 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.606965 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.606988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.607032 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.607043 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.607066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.607102 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-12-10 06:02:42.607132 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-12-10 06:02:42.607163 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.607181 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-12-10 06:02:42.607198 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-12-10 06:02:42.607220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.607242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-12-10 06:02:42.607258 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-12-10 06:02:42.607283 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.607293 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-12-10 06:02:42.607315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.607357 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.607368 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.607383 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-12-10 06:02:42.607413 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.607424 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.607439 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-12-10 06:02:42.607468 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.607479 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.607494 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-12-10 06:02:42.607523 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.607534 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.607549 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-12-10 06:02:42.607577 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.607588 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.607603 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-12-10 06:02:42.607631 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.607641 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.607657 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-12-10 06:02:42.607686 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.607697 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.607713 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-12-10 06:02:42.607736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.607797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.607816 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-12-10 06:02:42.607842 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.607852 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.607875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.607916 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.607927 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.607942 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-12-10 06:02:42.607965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.607990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.608007 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-12-10 06:02:42.608038 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.608048 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-12-10 06:02:42.608071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.608111 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.608122 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.608137 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-12-10 06:02:42.608168 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.608179 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.608196 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-12-10 06:02:42.608225 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.608236 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.608251 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-12-10 06:02:42.608274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.608311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.608328 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-12-10 06:02:42.608352 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.608362 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.608383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.608423 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.608434 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.608450 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-12-10 06:02:42.608473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.608497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.608514 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-12-10 06:02:42.608538 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.608548 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-12-10 06:02:42.608571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.608611 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.608622 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.608637 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-12-10 06:02:42.608660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.608683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.608700 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.608724 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.608733 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.608755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.608796 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.608807 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.608823 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-12-10 06:02:42.608844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.608869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.608885 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-12-10 06:02:42.608909 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.608919 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-12-10 06:02:42.608941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.608982 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.608993 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.609008 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-12-10 06:02:42.609044 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.609054 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.609070 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-12-10 06:02:42.609099 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.609109 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.609125 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-12-10 06:02:42.609148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.609186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.609204 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.609228 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.609238 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.609259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.609297 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.609307 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.609323 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-12-10 06:02:42.609346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.609370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.609386 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-12-10 06:02:42.609410 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.609420 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-12-10 06:02:42.609442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.609481 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.609492 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.609508 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-12-10 06:02:42.609537 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.609548 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.609563 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-12-10 06:02:42.609592 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.609602 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.609617 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-12-10 06:02:42.609646 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.609657 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.609672 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-12-10 06:02:42.609699 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.609710 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.609725 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-12-10 06:02:42.609747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.609795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.609813 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-12-10 06:02:42.609837 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.609846 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.609867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.609908 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-12-10 06:02:42.609920 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.609935 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-12-10 06:02:42.609957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.610017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.610048 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-12-10 06:02:42.610088 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-12-10 06:02:42.610149 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-12-10 06:02:42.610164 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-12-10 06:02:42.610184 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-12-10 06:02:42.610208 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-12-10 06:02:42.610235 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.610262 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-12-10 06:02:42.610310 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.610323 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-12-10 06:02:42.610341 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-12-10 06:02:42.610373 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 06:02:42.610385 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-12-10 06:02:42.610402 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-12-10 06:02:42.610433 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 06:02:42.610444 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-12-10 06:02:42.610461 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-12-10 06:02:42.610493 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 06:02:42.610506 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-12-10 06:02:42.610523 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-12-10 06:02:42.610554 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 06:02:42.610563 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-12-10 06:02:42.610580 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-12-10 06:02:42.610610 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-12-10 06:02:42.610620 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-12-10 06:02:42.610638 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-12-10 06:02:42.610668 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.610679 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-12-10 06:02:42.610696 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.610727 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.610739 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-12-10 06:02:42.610755 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-12-10 06:02:42.610785 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.610796 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-12-10 06:02:42.610813 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-12-10 06:02:42.610841 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.610852 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-12-10 06:02:42.610870 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-12-10 06:02:42.610900 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.610911 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-12-10 06:02:42.610930 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-12-10 06:02:42.610955 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-12-10 06:02:42.611046 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.611108 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.611119 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-12-10 06:02:42.611147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.611192 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.611204 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.611221 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-12-10 06:02:42.611254 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.611266 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.611284 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-12-10 06:02:42.611315 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.611327 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.611344 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-12-10 06:02:42.611377 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.611387 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.611404 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-12-10 06:02:42.611431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.611474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.611493 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.611518 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.611528 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.611554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.611597 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.611609 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.611625 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-12-10 06:02:42.611649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.611674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.611692 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-12-10 06:02:42.611715 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.611764 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.611776 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.611795 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.611819 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.611844 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.611869 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.611914 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.611926 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.611945 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-12-10 06:02:42.611979 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.611991 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.612009 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-12-10 06:02:42.612040 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.612051 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.612076 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-12-10 06:02:42.612106 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.612118 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.612137 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-12-10 06:02:42.612166 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 06:02:42.612177 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.612195 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-12-10 06:02:42.612232 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 06:02:42.612244 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.612261 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-12-10 06:02:42.612292 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.612304 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.612321 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-12-10 06:02:42.612353 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.612364 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.612381 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-12-10 06:02:42.612410 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.612421 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.612436 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-12-10 06:02:42.612466 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.612477 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.612491 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-12-10 06:02:42.612521 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.612532 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.612549 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-12-10 06:02:42.612574 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.612658 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.612690 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.612702 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-12-10 06:02:42.612729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.612775 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.612787 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.612803 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-12-10 06:02:42.612836 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.612846 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.612862 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-12-10 06:02:42.612894 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.612906 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.612923 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-12-10 06:02:42.612990 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-12-10 06:02:42.613003 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.613021 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-12-10 06:02:42.613045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.613098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.613119 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.613143 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.613153 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.613177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.613220 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.613232 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.613249 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-12-10 06:02:42.613273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.613298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.613318 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-12-10 06:02:42.613339 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.613385 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.613398 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.613416 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.613437 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.613463 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.613489 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.613536 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.613547 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.613565 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-12-10 06:02:42.613596 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.613607 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.613625 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-12-10 06:02:42.613655 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.613665 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.613682 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-12-10 06:02:42.613717 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.613729 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.613745 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-12-10 06:02:42.613777 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 06:02:42.613788 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.613805 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-12-10 06:02:42.613837 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 06:02:42.613849 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.613866 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-12-10 06:02:42.613894 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.613905 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.613922 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-12-10 06:02:42.613952 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.613964 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.613981 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-12-10 06:02:42.614012 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.614022 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.614039 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-12-10 06:02:42.614079 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-12-10 06:02:42.614091 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.614108 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-12-10 06:02:42.614138 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.614149 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.614165 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-12-10 06:02:42.614196 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.614207 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.614225 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-12-10 06:02:42.614247 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.614338 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.614365 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-12-10 06:02:42.614408 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-12-10 06:02:42.614420 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-12-10 06:02:42.614445 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-12-10 06:02:42.614469 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-12-10 06:02:42.614494 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.614517 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 06:02:42.614560 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.614571 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 06:02:42.614588 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-12-10 06:02:42.614620 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.614631 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 06:02:42.614647 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-12-10 06:02:42.614678 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.614688 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 06:02:42.614703 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-12-10 06:02:42.614730 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.614741 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 06:02:42.614758 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-12-10 06:02:42.614789 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.614799 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 06:02:42.614817 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-12-10 06:02:42.614847 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 06:02:42.614858 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 06:02:42.614873 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-12-10 06:02:42.614902 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.614919 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 06:02:42.614936 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-12-10 06:02:42.614986 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 06:02:42.615001 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 06:02:42.615026 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-12-10 06:02:42.615060 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 06:02:42.615071 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 06:02:42.615088 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-12-10 06:02:42.615116 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 06:02:42.615126 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 06:02:42.615142 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-12-10 06:02:42.615173 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 06:02:42.615184 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 06:02:42.615200 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-12-10 06:02:42.615228 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 06:02:42.615239 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 06:02:42.615254 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-12-10 06:02:42.615283 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.615294 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 06:02:42.615309 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-12-10 06:02:42.615338 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.615348 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 06:02:42.615363 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-12-10 06:02:42.615385 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 06:02:42.615493 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.615523 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.615534 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-12-10 06:02:42.615558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.615600 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.615611 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.615626 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-12-10 06:02:42.615649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.615673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.615690 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-12-10 06:02:42.615714 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.615724 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.615746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.615784 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-12-10 06:02:42.615792 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.615804 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-12-10 06:02:42.615818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.615834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.615845 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-12-10 06:02:42.615870 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.615881 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-12-10 06:02:42.615905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.615946 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.615957 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.615994 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-12-10 06:02:42.616045 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.616058 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.616077 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-12-10 06:02:42.616114 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.616126 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.616142 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-12-10 06:02:42.616170 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-12-10 06:02:42.616181 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.616196 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-12-10 06:02:42.616218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.616265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.616283 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-12-10 06:02:42.616307 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.616318 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.616341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.616382 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-12-10 06:02:42.616393 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.616408 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-12-10 06:02:42.616430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.616456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.616472 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-12-10 06:02:42.616493 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-12-10 06:02:42.616538 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-12-10 06:02:42.616549 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-12-10 06:02:42.616565 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-12-10 06:02:42.616586 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-12-10 06:02:42.616615 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.616637 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-12-10 06:02:42.616677 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.616687 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-12-10 06:02:42.616703 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-12-10 06:02:42.616731 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.616741 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-12-10 06:02:42.616756 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-12-10 06:02:42.616783 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.616794 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-12-10 06:02:42.616809 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-12-10 06:02:42.616836 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-12-10 06:02:42.616846 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-12-10 06:02:42.616861 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-12-10 06:02:42.616888 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.616898 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-12-10 06:02:42.616913 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-12-10 06:02:42.616939 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.616950 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-12-10 06:02:42.616966 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-12-10 06:02:42.616995 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.617005 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-12-10 06:02:42.617020 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-12-10 06:02:42.617047 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 06:02:42.617057 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-12-10 06:02:42.617072 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-12-10 06:02:42.617109 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 06:02:42.617120 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-12-10 06:02:42.617136 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-12-10 06:02:42.617163 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.617173 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-12-10 06:02:42.617188 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-12-10 06:02:42.617210 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-12-10 06:02:42.617297 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.617324 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.617334 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-12-10 06:02:42.617356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.617396 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.617407 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.617422 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-12-10 06:02:42.617444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.617469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.617485 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-12-10 06:02:42.617508 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.617518 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.617540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.617579 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-12-10 06:02:42.617590 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.617605 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-12-10 06:02:42.617627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.617651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.617667 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-12-10 06:02:42.617688 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-12-10 06:02:42.617729 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-12-10 06:02:42.617740 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-12-10 06:02:42.617755 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-12-10 06:02:42.617783 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-12-10 06:02:42.617793 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-12-10 06:02:42.617808 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-12-10 06:02:42.617835 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-12-10 06:02:42.617845 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-12-10 06:02:42.617860 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-12-10 06:02:42.617882 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-12-10 06:02:42.617921 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.617945 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.617954 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-12-10 06:02:42.617977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.618016 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.618027 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.618042 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-12-10 06:02:42.618069 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.618086 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.618102 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-12-10 06:02:42.618130 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.618140 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.618155 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-12-10 06:02:42.618177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.618216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.618232 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.618256 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.618265 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.618287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.618325 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.618336 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.618351 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-12-10 06:02:42.618372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.618397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.618413 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-12-10 06:02:42.618438 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.618481 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.618492 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.618507 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.618529 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.618555 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.618576 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.618617 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.618627 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.618642 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-12-10 06:02:42.618669 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.618680 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.618695 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-12-10 06:02:42.618722 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.618732 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.618747 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-12-10 06:02:42.618774 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.618784 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.618799 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-12-10 06:02:42.618826 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 06:02:42.618836 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.618851 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-12-10 06:02:42.618879 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.618889 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.618904 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-12-10 06:02:42.618939 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.618949 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.618988 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-12-10 06:02:42.619027 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.619039 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.619056 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-12-10 06:02:42.619095 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.619107 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.619123 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-12-10 06:02:42.619148 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.619225 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.619256 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.619267 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-12-10 06:02:42.619294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.619339 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.619352 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.619368 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-12-10 06:02:42.619397 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.619410 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.619427 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-12-10 06:02:42.619456 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.619468 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.619484 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-12-10 06:02:42.619515 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.619526 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.619544 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-12-10 06:02:42.619575 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.619587 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.619603 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-12-10 06:02:42.619628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.619677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.619698 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-12-10 06:02:42.619727 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.619737 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.619764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.619804 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.619815 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.619839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.619881 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-12-10 06:02:42.619925 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-12-10 06:02:42.619956 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.619973 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-12-10 06:02:42.619990 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-12-10 06:02:42.620014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.620040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-12-10 06:02:42.620058 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-12-10 06:02:42.620095 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.620106 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-12-10 06:02:42.620133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.620178 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.620189 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.620205 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-12-10 06:02:42.620228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.620254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.620275 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-12-10 06:02:42.620298 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.620307 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.620333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.620377 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-12-10 06:02:42.620390 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.620408 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-12-10 06:02:42.620431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.620456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.620475 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-12-10 06:02:42.620499 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.620509 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-12-10 06:02:42.620534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.620577 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.620588 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.620603 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-12-10 06:02:42.620624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.620647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.620667 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-12-10 06:02:42.620693 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.620703 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.620727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.620772 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-12-10 06:02:42.620784 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.620802 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-12-10 06:02:42.620826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.620851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.620870 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-12-10 06:02:42.620893 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-12-10 06:02:42.620947 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-12-10 06:02:42.620958 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-12-10 06:02:42.620974 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-12-10 06:02:42.620998 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-12-10 06:02:42.621025 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.621048 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 06:02:42.621102 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.621115 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 06:02:42.621134 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-12-10 06:02:42.621168 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.621179 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 06:02:42.621197 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-12-10 06:02:42.621226 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.621238 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 06:02:42.621254 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-12-10 06:02:42.621282 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.621292 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 06:02:42.621309 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-12-10 06:02:42.621339 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.621352 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 06:02:42.621370 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-12-10 06:02:42.621402 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-12-10 06:02:42.621414 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 06:02:42.621430 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-12-10 06:02:42.621465 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-12-10 06:02:42.621476 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 06:02:42.621494 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-12-10 06:02:42.621524 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-12-10 06:02:42.621535 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 06:02:42.621550 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-12-10 06:02:42.621571 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-12-10 06:02:42.621578 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 06:02:42.621588 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-12-10 06:02:42.621605 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.621612 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 06:02:42.621622 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-12-10 06:02:42.621640 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.621647 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 06:02:42.621660 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-12-10 06:02:42.621690 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.621701 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 06:02:42.621734 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-12-10 06:02:42.621766 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.621778 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 06:02:42.621793 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-12-10 06:02:42.621816 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 06:02:42.621928 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.621959 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.621967 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-12-10 06:02:42.621995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.622037 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.622048 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.622071 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-12-10 06:02:42.622097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.622125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.622143 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-12-10 06:02:42.622168 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.622178 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.622202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.622243 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.622256 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.622272 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-12-10 06:02:42.622295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.622320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.622342 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-12-10 06:02:42.622368 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.622378 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-12-10 06:02:42.622404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.622448 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.622460 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.622477 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-12-10 06:02:42.622523 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.622534 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.622552 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-12-10 06:02:42.622583 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.622596 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.622613 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-12-10 06:02:42.622642 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.622653 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.622670 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-12-10 06:02:42.622693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.622736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.622758 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.622784 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.622794 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.622820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.622866 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.622879 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.622896 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-12-10 06:02:42.622918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.622942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.622962 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-12-10 06:02:42.622988 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.623060 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.623074 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.623090 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.623114 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.623135 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.623153 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.623183 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.623191 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.623202 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-12-10 06:02:42.623220 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.623228 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.623238 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-12-10 06:02:42.623256 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.623263 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.623274 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-12-10 06:02:42.623291 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 06:02:42.623298 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.623308 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-12-10 06:02:42.623325 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.623332 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.623343 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-12-10 06:02:42.623360 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.623367 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.623377 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-12-10 06:02:42.623394 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-12-10 06:02:42.623401 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.623410 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-12-10 06:02:42.623424 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.623466 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.623484 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.623491 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-12-10 06:02:42.623508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.623534 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.623541 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.623551 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-12-10 06:02:42.623569 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.623576 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.623585 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-12-10 06:02:42.623602 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.623609 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.623619 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-12-10 06:02:42.623636 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.623643 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.623653 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-12-10 06:02:42.623670 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.623677 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.623687 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-12-10 06:02:42.623704 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.623710 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.623720 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-12-10 06:02:42.623737 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.623744 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.623753 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-12-10 06:02:42.623770 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.623776 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.623786 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-12-10 06:02:42.623800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.623841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.623852 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-12-10 06:02:42.623868 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.623875 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-12-10 06:02:42.623890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.623923 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-12-10 06:02:42.623931 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.623941 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-12-10 06:02:42.623954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.623970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.623987 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-12-10 06:02:42.624005 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 06:02:42.624012 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-12-10 06:02:42.624023 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-12-10 06:02:42.624039 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.624045 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-12-10 06:02:42.624058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.624082 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-12-10 06:02:42.624104 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-12-10 06:02:42.624124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.624136 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-12-10 06:02:42.624146 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-12-10 06:02:42.624164 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.624170 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-12-10 06:02:42.624181 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-12-10 06:02:42.624197 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 06:02:42.624204 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-12-10 06:02:42.624213 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-12-10 06:02:42.624230 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-12-10 06:02:42.624237 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-12-10 06:02:42.624247 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-12-10 06:02:42.624263 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.624270 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-12-10 06:02:42.624280 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.624296 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.624303 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-12-10 06:02:42.624313 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.624329 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-12-10 06:02:42.624335 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-12-10 06:02:42.624345 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-12-10 06:02:42.624361 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-12-10 06:02:42.624368 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-12-10 06:02:42.624378 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-12-10 06:02:42.624394 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-12-10 06:02:42.624400 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-12-10 06:02:42.624410 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-12-10 06:02:42.624427 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.624433 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-12-10 06:02:42.624443 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.624459 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-12-10 06:02:42.624466 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-12-10 06:02:42.624475 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-12-10 06:02:42.624492 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-12-10 06:02:42.624500 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-12-10 06:02:42.624509 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-12-10 06:02:42.624526 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.624532 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-12-10 06:02:42.624542 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.624558 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-12-10 06:02:42.624564 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-12-10 06:02:42.624574 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-12-10 06:02:42.624591 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-12-10 06:02:42.624628 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-12-10 06:02:42.624657 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-12-10 06:02:42.624684 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-12-10 06:02:42.624712 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-12-10 06:02:42.624738 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-12-10 06:02:42.624765 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-12-10 06:02:42.624792 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 06:02:42.624819 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-12-10 06:02:42.624847 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-12-10 06:02:42.624874 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-12-10 06:02:42.624900 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-12-10 06:02:42.624927 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-12-10 06:02:42.624954 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-12-10 06:02:42.624985 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-12-10 06:02:42.625014 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-12-10 06:02:42.625041 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-12-10 06:02:42.625068 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-12-10 06:02:42.625095 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-12-10 06:02:42.625128 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-12-10 06:02:42.625155 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-12-10 06:02:42.625183 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-12-10 06:02:42.625210 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-12-10 06:02:42.625236 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-12-10 06:02:42.625263 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-12-10 06:02:42.625289 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-12-10 06:02:42.625316 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-12-10 06:02:42.625343 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.625370 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-12-10 06:02:42.625396 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-12-10 06:02:42.625423 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-12-10 06:02:42.625449 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-12-10 06:02:42.625477 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-12-10 06:02:42.625503 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-12-10 06:02:42.625529 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-12-10 06:02:42.625556 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-12-10 06:02:42.625641 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-12-10 06:02:42.625668 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-12-10 06:02:42.625694 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-12-10 06:02:42.625720 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.625748 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-12-10 06:02:42.625776 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.625803 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-12-10 06:02:42.625830 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-12-10 06:02:42.625857 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-12-10 06:02:42.625884 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.625910 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-12-10 06:02:42.625936 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.625962 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-12-10 06:02:42.625995 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-12-10 06:02:42.626022 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-12-10 06:02:42.626048 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-12-10 06:02:42.626075 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-12-10 06:02:42.626101 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-12-10 06:02:42.626132 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-12-10 06:02:42.626159 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.626185 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-12-10 06:02:42.626211 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-12-10 06:02:42.626238 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-12-10 06:02:42.626264 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-12-10 06:02:42.626291 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-12-10 06:02:42.626316 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-12-10 06:02:42.626342 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-12-10 06:02:42.626369 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-12-10 06:02:42.626398 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-12-10 06:02:42.626425 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.626451 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-12-10 06:02:42.626477 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-12-10 06:02:42.626504 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-12-10 06:02:42.626531 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.626548 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.626574 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-12-10 06:02:42.626600 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.626617 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.626634 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.626660 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-12-10 06:02:42.626686 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.626703 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.626720 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.626736 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.626762 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-12-10 06:02:42.626789 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.626805 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.626822 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.626839 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.626865 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-12-10 06:02:42.626891 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.626917 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 06:02:42.626943 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.626969 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 06:02:42.627002 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627020 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627046 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 06:02:42.627073 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627090 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627121 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 06:02:42.627148 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627174 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 06:02:42.627200 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627226 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-12-10 06:02:42.627252 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627278 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 06:02:42.627304 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627330 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 06:02:42.627356 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627373 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627399 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-12-10 06:02:42.627425 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627451 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-12-10 06:02:42.627478 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627504 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-12-10 06:02:42.627529 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627555 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-12-10 06:02:42.627582 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627609 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-12-10 06:02:42.627635 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627653 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627669 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627686 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627702 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627719 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627735 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627761 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-12-10 06:02:42.627787 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627804 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627820 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627846 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-12-10 06:02:42.627872 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627899 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-12-10 06:02:42.627925 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627942 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627959 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.627991 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-12-10 06:02:42.628018 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628035 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628051 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628068 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628085 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-12-10 06:02:42.628142 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628159 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628176 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628194 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628221 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.628247 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628264 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628281 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628298 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628324 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.628351 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628378 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-12-10 06:02:42.628404 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628420 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628437 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628453 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628479 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-12-10 06:02:42.628505 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628531 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-12-10 06:02:42.628557 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628573 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628590 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628615 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.628642 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628659 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628675 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628692 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628708 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628734 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-12-10 06:02:42.628760 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628786 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-12-10 06:02:42.628814 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628840 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-12-10 06:02:42.628866 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628893 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-12-10 06:02:42.628919 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628935 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628952 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.628969 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629002 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.629029 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629046 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629062 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629079 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629095 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629117 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629135 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629152 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629178 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-12-10 06:02:42.629204 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629221 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629247 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-12-10 06:02:42.629273 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629290 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629306 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629332 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-12-10 06:02:42.629358 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629375 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629391 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629408 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629434 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-12-10 06:02:42.629461 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629478 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629495 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629511 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629537 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-12-10 06:02:42.629563 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629590 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 06:02:42.629616 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629642 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 06:02:42.629668 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629685 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629712 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 06:02:42.629738 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629755 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629781 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 06:02:42.629807 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629833 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 06:02:42.629859 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629885 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-12-10 06:02:42.629911 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629937 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 06:02:42.629962 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.629994 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 06:02:42.630021 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630038 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630064 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-12-10 06:02:42.630090 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630122 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-12-10 06:02:42.630149 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630176 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-12-10 06:02:42.630202 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630228 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-12-10 06:02:42.630254 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630280 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-12-10 06:02:42.630308 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630326 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630342 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630359 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630376 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630392 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630409 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630435 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-12-10 06:02:42.630461 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630477 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630494 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630521 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-12-10 06:02:42.630547 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630573 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-12-10 06:02:42.630600 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630617 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630634 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630660 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-12-10 06:02:42.630686 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630703 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630720 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630737 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630754 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630780 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-12-10 06:02:42.630806 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630822 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630839 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630855 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630881 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.630908 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630927 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630943 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630960 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.630992 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.631020 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631046 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-12-10 06:02:42.631072 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631089 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631110 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631128 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631155 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-12-10 06:02:42.631181 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631207 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-12-10 06:02:42.631233 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631250 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631266 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631292 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.631318 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631335 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631386 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631413 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-12-10 06:02:42.631439 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631465 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-12-10 06:02:42.631491 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631517 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-12-10 06:02:42.631543 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631570 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-12-10 06:02:42.631595 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631612 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631629 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631645 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631672 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.631699 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631716 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631733 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631750 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631766 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631783 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631799 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631816 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 06:02:42.631841 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-12-10 06:02:42.631873 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-12-10 06:02:42.631936 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-12-10 06:02:42.631992 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-12-10 06:02:42.632044 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 06:02:42.632093 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-12-10 06:02:42.632145 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-12-10 06:02:42.632195 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-12-10 06:02:42.632244 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-12-10 06:02:42.632292 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-12-10 06:02:42.632340 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-12-10 06:02:42.632388 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-12-10 06:02:42.632436 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-12-10 06:02:42.632486 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-12-10 06:02:42.632533 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.632582 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-12-10 06:02:42.632636 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-12-10 06:02:42.632686 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-12-10 06:02:42.632734 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-12-10 06:02:42.632782 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-12-10 06:02:42.632830 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.632879 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.632927 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-12-10 06:02:42.632981 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.633039 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.633092 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-12-10 06:02:42.633147 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-12-10 06:02:42.633196 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-12-10 06:02:42.633243 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.633290 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-12-10 06:02:42.633339 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-12-10 06:02:42.633387 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-12-10 06:02:42.633513 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-12-10 06:02:42.633562 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.633611 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-12-10 06:02:42.633669 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-12-10 06:02:42.633717 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-12-10 06:02:42.633766 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-12-10 06:02:42.633814 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 06:02:42.633862 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-12-10 06:02:42.633909 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-12-10 06:02:42.633957 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-12-10 06:02:42.634011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-12-10 06:02:42.634060 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-12-10 06:02:42.634114 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-12-10 06:02:42.634163 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-12-10 06:02:42.634211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-12-10 06:02:42.634258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-12-10 06:02:42.634305 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.634354 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-12-10 06:02:42.634402 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-12-10 06:02:42.634451 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-12-10 06:02:42.634499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-12-10 06:02:42.634548 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-12-10 06:02:42.634597 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.634645 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.634694 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-12-10 06:02:42.634742 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.634795 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.634847 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-12-10 06:02:42.634893 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-12-10 06:02:42.634941 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-12-10 06:02:42.634994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.635041 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-12-10 06:02:42.635090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-12-10 06:02:42.635145 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-12-10 06:02:42.635199 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-12-10 06:02:42.635246 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.635295 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-12-10 06:02:42.635352 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-12-10 06:02:42.635401 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-12-10 06:02:42.635456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-12-10 06:02:42.635505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 06:02:42.635553 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-12-10 06:02:42.635600 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-12-10 06:02:42.635648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-12-10 06:02:42.635696 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-12-10 06:02:42.635744 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-12-10 06:02:42.635793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-12-10 06:02:42.635840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-12-10 06:02:42.635888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-12-10 06:02:42.635938 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-12-10 06:02:42.635990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.636040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-12-10 06:02:42.636088 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-12-10 06:02:42.636142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-12-10 06:02:42.636192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-12-10 06:02:42.636240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-12-10 06:02:42.636287 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.636336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.636386 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-12-10 06:02:42.636439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.636491 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.636543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-12-10 06:02:42.636589 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-12-10 06:02:42.636636 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-12-10 06:02:42.636683 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.636730 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-12-10 06:02:42.636778 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-12-10 06:02:42.636827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-12-10 06:02:42.636879 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-12-10 06:02:42.636926 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.636975 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-12-10 06:02:42.637038 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-12-10 06:02:42.637066 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-12-10 06:02:42.637135 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-12-10 06:02:42.637191 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-12-10 06:02:42.637246 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 06:02:42.637301 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-12-10 06:02:42.637354 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-12-10 06:02:42.637408 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-12-10 06:02:42.637462 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-12-10 06:02:42.637515 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-12-10 06:02:42.637569 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-12-10 06:02:42.637622 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-12-10 06:02:42.637678 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-12-10 06:02:42.637732 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-12-10 06:02:42.637785 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.637839 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-12-10 06:02:42.637892 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-12-10 06:02:42.637956 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-12-10 06:02:42.638027 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-12-10 06:02:42.638083 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-12-10 06:02:42.638137 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.638190 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.638244 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-12-10 06:02:42.638298 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.638351 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.638404 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-12-10 06:02:42.638459 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-12-10 06:02:42.638582 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-12-10 06:02:42.638637 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.638691 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-12-10 06:02:42.638743 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-12-10 06:02:42.638804 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-12-10 06:02:42.638858 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-12-10 06:02:42.638911 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.638966 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-12-10 06:02:42.639034 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-12-10 06:02:42.639058 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-12-10 06:02:42.639112 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-12-10 06:02:42.639166 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-12-10 06:02:42.639220 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 06:02:42.639274 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-12-10 06:02:42.639328 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-12-10 06:02:42.639383 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-12-10 06:02:42.639437 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-12-10 06:02:42.639490 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-12-10 06:02:42.639544 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-12-10 06:02:42.639597 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-12-10 06:02:42.639651 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-12-10 06:02:42.639706 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-12-10 06:02:42.639759 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.639814 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-12-10 06:02:42.639868 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-12-10 06:02:42.639921 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-12-10 06:02:42.639980 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-12-10 06:02:42.640084 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-12-10 06:02:42.640188 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.640287 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.640386 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-12-10 06:02:42.640487 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.640584 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.640683 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-12-10 06:02:42.640780 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-12-10 06:02:42.640882 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-12-10 06:02:42.640986 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.641086 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-12-10 06:02:42.641187 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-12-10 06:02:42.641282 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-12-10 06:02:42.641381 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-12-10 06:02:42.641485 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.641587 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-12-10 06:02:42.641701 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-12-10 06:02:42.641741 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-12-10 06:02:42.641834 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-12-10 06:02:42.641924 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-12-10 06:02:42.642020 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 06:02:42.642112 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-12-10 06:02:42.642202 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-12-10 06:02:42.642291 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-12-10 06:02:42.642375 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-12-10 06:02:42.642467 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-12-10 06:02:42.642933 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-12-10 06:02:42.643034 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-12-10 06:02:42.643125 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-12-10 06:02:42.643216 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-12-10 06:02:42.643307 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.643398 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-12-10 06:02:42.643487 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-12-10 06:02:42.643577 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-12-10 06:02:42.643669 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-12-10 06:02:42.643757 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-12-10 06:02:42.643847 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.643936 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.644036 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-12-10 06:02:42.644127 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.644220 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.644310 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-12-10 06:02:42.644399 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-12-10 06:02:42.644490 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-12-10 06:02:42.644580 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.644670 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-12-10 06:02:42.644760 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-12-10 06:02:42.644849 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-12-10 06:02:42.644946 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-12-10 06:02:42.645043 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.645135 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-12-10 06:02:42.645240 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-12-10 06:02:42.645278 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-12-10 06:02:42.645375 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-12-10 06:02:42.645470 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-12-10 06:02:42.645558 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 06:02:42.645652 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-12-10 06:02:42.645745 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-12-10 06:02:42.645836 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-12-10 06:02:42.645928 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-12-10 06:02:42.646024 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-12-10 06:02:42.646120 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-12-10 06:02:42.646215 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-12-10 06:02:42.646309 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-12-10 06:02:42.646403 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-12-10 06:02:42.646495 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.646585 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-12-10 06:02:42.646679 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-12-10 06:02:42.646772 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-12-10 06:02:42.646865 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-12-10 06:02:42.646958 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-12-10 06:02:42.647060 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.647150 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.647244 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-12-10 06:02:42.647338 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.647432 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.647525 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-12-10 06:02:42.647617 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-12-10 06:02:42.647711 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-12-10 06:02:42.647812 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.647906 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-12-10 06:02:42.648007 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-12-10 06:02:42.648098 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-12-10 06:02:42.648194 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-12-10 06:02:42.648287 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.648380 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-12-10 06:02:42.648482 wsdl: current service: Service1 2019-12-10 06:02:42.648511 wsdl: current port: Service1Soap 2019-12-10 06:02:42.648565 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-12-10 06:02:42.648614 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-12-10 06:02:42.648660 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-12-10 06:02:42.648705 wsdl: Parsing WSDL done 2019-12-10 06:02:42.648735 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-12-10 06:02:42.648766 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-12-10 06:02:42.648782 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-12-10 06:02:42.648800 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 06:02:42.648817 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-12-10 06:02:42.648832 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-12-10 06:02:42.648848 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-12-10 06:02:42.648864 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-12-10 06:02:42.648880 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-12-10 06:02:42.648895 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-12-10 06:02:42.648910 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-12-10 06:02:42.648926 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-12-10 06:02:42.648942 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-12-10 06:02:42.648959 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.648975 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-12-10 06:02:42.648998 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-12-10 06:02:42.649013 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-12-10 06:02:42.649029 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-12-10 06:02:42.649045 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-12-10 06:02:42.649060 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.649076 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.649092 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-12-10 06:02:42.649107 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.649123 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.649139 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-12-10 06:02:42.649155 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-12-10 06:02:42.649170 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-12-10 06:02:42.649186 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.649201 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-12-10 06:02:42.649217 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-12-10 06:02:42.649233 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-12-10 06:02:42.649248 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-12-10 06:02:42.649263 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.649279 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-12-10 06:02:42.649296 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-12-10 06:02:42.649315 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-12-10 06:02:42.649329 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-12-10 06:02:42.649344 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 06:02:42.649359 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-12-10 06:02:42.649374 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-12-10 06:02:42.649394 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-12-10 06:02:42.649408 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-12-10 06:02:42.649422 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-12-10 06:02:42.649436 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-12-10 06:02:42.649450 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-12-10 06:02:42.649464 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-12-10 06:02:42.649479 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-12-10 06:02:42.649493 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.649507 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-12-10 06:02:42.649522 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-12-10 06:02:42.649537 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-12-10 06:02:42.649551 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-12-10 06:02:42.649566 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-12-10 06:02:42.649580 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.649594 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.649608 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-12-10 06:02:42.649623 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.649637 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.649651 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-12-10 06:02:42.649665 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-12-10 06:02:42.649680 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-12-10 06:02:42.649694 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.649708 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-12-10 06:02:42.649722 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-12-10 06:02:42.649736 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-12-10 06:02:42.649750 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-12-10 06:02:42.649764 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.649779 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-12-10 06:02:42.649794 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-12-10 06:02:42.649812 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-12-10 06:02:42.649825 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-12-10 06:02:42.649839 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 06:02:42.649852 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-12-10 06:02:42.649865 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-12-10 06:02:42.649879 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-12-10 06:02:42.649892 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-12-10 06:02:42.649904 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-12-10 06:02:42.649917 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-12-10 06:02:42.649930 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-12-10 06:02:42.649943 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-12-10 06:02:42.649957 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-12-10 06:02:42.649970 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.649990 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-12-10 06:02:42.650003 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-12-10 06:02:42.650017 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-12-10 06:02:42.650031 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-12-10 06:02:42.650045 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-12-10 06:02:42.650058 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.650070 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.650084 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-12-10 06:02:42.650098 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.650112 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.650135 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-12-10 06:02:42.650148 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-12-10 06:02:42.650161 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-12-10 06:02:42.650174 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.650187 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-12-10 06:02:42.650201 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-12-10 06:02:42.650214 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-12-10 06:02:42.650227 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-12-10 06:02:42.650241 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.650254 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-12-10 06:02:42.650267 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-12-10 06:02:42.650284 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-12-10 06:02:42.650297 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-12-10 06:02:42.650310 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 06:02:42.650323 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-12-10 06:02:42.650337 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-12-10 06:02:42.650350 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-12-10 06:02:42.650362 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-12-10 06:02:42.650377 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-12-10 06:02:42.650389 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-12-10 06:02:42.650403 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-12-10 06:02:42.650417 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-12-10 06:02:42.650430 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-12-10 06:02:42.650444 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.650458 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-12-10 06:02:42.650471 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-12-10 06:02:42.650484 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-12-10 06:02:42.650497 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-12-10 06:02:42.650511 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-12-10 06:02:42.650524 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.650538 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-12-10 06:02:42.650552 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-12-10 06:02:42.650565 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-12-10 06:02:42.650579 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-12-10 06:02:42.650591 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-12-10 06:02:42.650604 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-12-10 06:02:42.650618 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-12-10 06:02:42.650631 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-12-10 06:02:42.650644 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-12-10 06:02:42.650658 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-12-10 06:02:42.650671 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-12-10 06:02:42.650685 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-12-10 06:02:42.650698 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-12-10 06:02:42.650711 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-12-10 06:02:42.651050 nusoap_client: checkWSDL 2019-12-10 06:02:42.651066 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-12-10 06:02:42.651075 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-12-10 06:02:42.651084 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-12-10 06:02:42.651095 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-12-10 06:02:42.651104 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-12-10 06:02:42.651112 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-12-10 06:02:42.651127 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-12-10 06:02:42.651140 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-12-10 06:02:42.651199 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 06:02:42.651210 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148078" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2019-12-10 06:02:42.651233 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-12-10 06:02:42.651268 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-12-10 06:02:42.651278 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-12-10 06:02:42.651286 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-12-10 06:02:42.651294 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-12-10 06:02:42.651302 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148078" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2019-12-10 06:02:42.651320 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2019-12-10 06:02:42.651330 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2019-12-10 06:02:42.651339 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-12-10 06:02:42.651355 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 06:02:42.651369 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-12-10 06:02:42.651378 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2019-12-10 06:02:42.651422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.651439 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2019-12-10 06:02:42.651446 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.651492 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-12-10 06:02:42.651502 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-12-10 06:02:42.651509 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-12-10 06:02:42.651516 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-12-10 06:02:42.651523 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2019-12-10 06:02:42.651530 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2019-12-10 06:02:42.651537 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-12-10 06:02:42.651546 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2019-12-10 06:02:42.651554 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-12-10 06:02:42.651565 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148078" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2019-12-10 06:02:42.651583 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2019-12-10 06:02:42.651593 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2019-12-10 06:02:42.651601 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-12-10 06:02:42.651611 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 06:02:42.651621 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2019-12-10 06:02:42.651628 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 06:02:42.651673 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-12-10 06:02:42.651683 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 06:02:42.651691 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 06:02:42.651700 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 06:02:42.651708 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 06:02:42.651725 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-12-10 06:02:42.651738 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-12-10 06:02:42.651745 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-12-10 06:02:42.651753 wsdl: in serializeType: returning: 2019-12-10 06:02:42.651764 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148078" 2019-12-10 06:02:42.651777 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-12-10 06:02:42.651784 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-12-10 06:02:42.651793 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-12-10 06:02:42.651803 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-12-10 06:02:42.651812 wsdl: in serializeType: returning: 148078 2019-12-10 06:02:42.651823 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-12-10 06:02:42.651835 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-12-10 06:02:42.651842 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-12-10 06:02:42.651849 wsdl: in serializeType: returning: 2019-12-10 06:02:42.651860 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2019-12-10 06:02:42.651872 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-12-10 06:02:42.651879 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-12-10 06:02:42.651894 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-12-10 06:02:42.651903 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-12-10 06:02:42.651911 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2019-12-10 06:02:42.651919 wsdl: in serializeType: returning: 148078PLN 2019-12-10 06:02:42.651928 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148078PLN 2019-12-10 06:02:42.651959 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=148078PLN style=document use=literal encodingStyle= 2019-12-10 06:02:42.651967 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-12-10 06:02:42.651984 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3143"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-12-10 06:02:42.652005 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-12-10 06:02:42.652015 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=148078PLN 2019-12-10 06:02:42.652030 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-12-10 06:02:42.652150 nusoap_client: sending message, length=499 2019-12-10 06:02:42.652050 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-12-10 06:02:42.652067 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-12-10 06:02:42.652076 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-12-10 06:02:42.652084 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-12-10 06:02:42.652091 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-12-10 06:02:42.652102 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-12-10 06:02:42.652117 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-12-10 06:02:42.652129 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-12-10 06:02:42.652139 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2019-12-10 06:02:42.652160 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2019-12-10 06:02:42.652175 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-12-10 06:02:42.652186 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-12-10 06:02:42.658383 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-12-10 06:02:42.658416 soap_transport_http: socket connected 2019-12-10 06:02:42.658435 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2019-12-10 06:02:42.658445 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-12-10 06:02:42.658454 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-12-10 06:02:42.658463 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-12-10 06:02:42.658471 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-12-10 06:02:42.658478 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2019-12-10 06:02:42.658487 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2019-12-10 06:02:42.658527 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2019-12-10 06:02:42.666787 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-12-10 06:02:42.666824 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-12-10 06:02:42.666835 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-12-10 06:02:42.666844 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-12-10 06:02:42.666853 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-12-10 06:02:42.666864 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-12-10 06:02:42.666874 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-12-10 06:02:42.666884 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-12-10 06:02:42.666894 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-12-10 06:02:42.666904 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 10 Dec 2019 05:02:26 GMT 2019-12-10 06:02:42.666916 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-12-10 06:02:42.666925 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2019-12-10 06:02:42.666935 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-12-10 06:02:42.666950 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-12-10 06:02:42.667000 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2019-12-10 06:02:42.667025 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2019-12-10 06:02:42.667041 soap_transport_http: read to EOF 2019-12-10 06:02:42.667048 soap_transport_http: read body of length 1510 2019-12-10 06:02:42.667057 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2019-12-10 06:02:42.667109 soap_transport_http: closed socket 2019-12-10 06:02:42.667127 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-12-10 06:02:42.667136 soap_transport_http: end of send() 2019-12-10 06:02:42.667173 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2019-12-10 06:02:42.667184 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 10 Dec 2019 05:02:26 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2019-12-10 06:02:42.667232 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-12-10 06:02:42.667246 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-12-10 06:02:42.667278 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-12-10 06:02:42.667288 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2019-12-10 06:02:42.667431 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-12-10 06:02:42.667594 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-12-10 06:02:42.667603 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-12-10 06:02:42.667616 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-12-10 06:02:42.667634 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-12-10 06:02:42.667669 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-12-10 06:02:42.667757 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-12-10 06:02:42.667794 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-12-10 06:02:42.667814 nusoap_client: got fault 2019-12-10 06:02:42.667826 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-12-10 06:02:42.667834 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-12-10 06:02:42.667842 nusoap_client: detail =