Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 158.60Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
532797057215700157 Model turbiny: K27
 Producent OE: KKK
 Pojazd: Liebherr
 Silnik: D904T
JR T1590
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:13:57 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:14:04.790363 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:14:04.790439 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:14:04.790456 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148078" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:14:04.790473 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:14:04.790485 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:14:04.790493 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:14:04.790509 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:14:04.790518 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:14:04.790525 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:14:04.790535 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:14:04.790544 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:14:04.790556 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:14:04.790562 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:14:04.790567 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:14:04.790572 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:14:04.790575 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:14:04.790588 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:14:04.790617 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:14:04.790627 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:14:04.790633 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:14:04.790639 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:14:04.790649 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:14:04.790657 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:14:04.798293 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:14:04.798316 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:14:04.798328 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:14:04.798334 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:14:04.798339 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:14:04.798355 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:14:04.798360 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:14:04.798398 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:14:04.815490 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:14:04.815538 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:14:04.815546 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:14:04.815552 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:14:04.815557 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:14:04.815563 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:14:04.815568 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:14:04.815574 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:14:04.815580 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:14:04.815585 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:13:57 GMT 2019-02-24 06:14:04.815591 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:14:04.815602 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:14:04.815609 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:14:04.815621 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:14:04.815653 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:14:04.822765 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:14:04.822884 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:14:04.822896 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-02-24 06:14:04.830046 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:14:04.830337 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:14:04.830490 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:04.830511 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:14:04.831037 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:04.831060 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:14:04.831635 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:14:04.837548 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:14:04.837981 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:14:04.838557 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:04.838802 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:14:04.839370 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:14:04.839765 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:14:04.840210 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:14:04.840671 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:14:04.844828 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:14:04.845245 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:14:04.845850 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:14:04.846320 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:14:04.846793 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:14:04.847245 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:14:04.847850 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:14:04.848036 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-24 06:14:04.850219 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-02-24 06:14:04.850239 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:14:04.850244 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:14:04.850287 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:14:04.850338 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:14:04.850354 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:14:04.850360 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:14:04.850377 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:14:04.850382 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:14:04.850558 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:14:04.850573 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:14:04.850620 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.850629 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:14:04.850649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.850681 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.850690 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.850704 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:14:04.850725 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.850751 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.850762 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:14:04.850777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.850812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.850824 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:14:04.850839 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.850846 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.850862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.850889 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:04.850896 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.850907 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:14:04.850919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.850935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.850945 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:14:04.850960 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.850966 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:14:04.850980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851004 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.851011 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851020 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:14:04.851038 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.851044 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851053 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:14:04.851070 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.851077 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851086 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:14:04.851098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.851130 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:14:04.851145 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851152 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:14:04.851166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851190 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:04.851197 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851206 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:14:04.851218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.851242 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:14:04.851256 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851262 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:14:04.851281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851310 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.851317 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851327 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:14:04.851345 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.851351 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851360 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:14:04.851381 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.851392 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851407 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:14:04.851426 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.851454 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851464 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:14:04.851477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.851515 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:14:04.851530 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851537 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.851552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851576 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851582 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851623 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:14:04.851645 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:14:04.851661 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851673 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:14:04.851683 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:14:04.851694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:14:04.851719 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:14:04.851734 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851740 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:14:04.851754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851779 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.851786 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851796 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:14:04.851810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.851835 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:14:04.851850 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851856 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.851870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851926 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.851938 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851949 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:14:04.851962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.851977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.851986 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:14:04.852001 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852007 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:14:04.852025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852049 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.852056 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852068 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:14:04.852081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.852105 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:14:04.852133 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852139 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.852153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852177 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.852184 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852194 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:14:04.852207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.852231 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:14:04.852246 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852252 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:14:04.852266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852303 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.852311 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852321 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:14:04.852338 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.852345 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852359 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:14:04.852372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.852401 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:14:04.852415 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852421 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.852443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852468 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.852475 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852485 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:14:04.852497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.852521 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:14:04.852536 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852542 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:14:04.852555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852579 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.852586 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852596 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:14:04.852615 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.852622 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852632 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:14:04.852644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.852673 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:14:04.852688 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852695 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.852713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852748 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.852755 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852765 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:14:04.852777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.852803 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:14:04.852829 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852840 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:14:04.852866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852940 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.852949 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852961 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:14:04.852974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.852990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.853000 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:14:04.853020 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853027 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.853041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853070 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.853078 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853087 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:14:04.853100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.853125 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:14:04.853140 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853146 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:14:04.853159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853184 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.853191 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853200 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:14:04.853213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.853237 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:14:04.853252 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853258 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.853271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853306 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:04.853314 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853324 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:14:04.853336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.853361 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:14:04.853376 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853382 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:14:04.853395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853420 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.853427 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853436 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:14:04.853449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.853474 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:14:04.853489 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853495 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.853508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853533 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.853540 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853550 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:14:04.853562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.853587 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:14:04.853601 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853608 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:14:04.853622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853646 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.853653 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853663 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:14:04.853675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.853699 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:14:04.853714 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853721 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.853747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853770 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.853777 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853786 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:14:04.853798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.853822 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:14:04.853836 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853842 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:14:04.853855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853878 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.853885 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853894 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:14:04.853911 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.853917 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853926 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:14:04.853938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.853966 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:14:04.853980 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.853985 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.853998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854022 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:04.854029 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854038 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:14:04.854050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.854074 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:14:04.854088 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854094 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:14:04.854107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854130 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.854136 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854146 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:14:04.854157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.854181 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.854195 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854201 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.854214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854237 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.854244 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854253 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:14:04.854265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.854306 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:14:04.854322 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854328 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:14:04.854341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854365 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:14:04.854372 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854381 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:14:04.854394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.854422 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:14:04.854457 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854463 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.854477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854500 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854506 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854545 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:14:04.854566 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:14:04.854583 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854594 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:14:04.854604 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:14:04.854615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:14:04.854639 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:14:04.854655 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854660 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:14:04.854674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854700 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:14:04.854707 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854717 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:14:04.854751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.854776 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:14:04.854795 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854801 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.854815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854837 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854843 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854878 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:14:04.854898 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:14:04.854913 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854924 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:14:04.854933 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:14:04.854944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:14:04.854967 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:14:04.854981 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.854987 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:14:04.855000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855024 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.855030 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855040 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:14:04.855057 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.855063 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855073 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:14:04.855090 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.855096 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855105 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:14:04.855122 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.855128 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855138 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:14:04.855155 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.855161 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855170 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:14:04.855186 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.855193 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855202 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:14:04.855218 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.855225 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855234 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:14:04.855245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.855305 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:14:04.855321 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855327 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.855340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855364 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.855371 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855381 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:14:04.855393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.855421 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:14:04.855439 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855457 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:14:04.855472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855496 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.855503 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855513 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:14:04.855530 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.855537 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855546 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:14:04.855563 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.855570 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855580 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:14:04.855592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.855624 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:14:04.855639 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855645 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.855659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855683 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.855691 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855700 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:14:04.855713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.855750 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:14:04.855765 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855771 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:14:04.855785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855808 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.855815 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855824 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:14:04.855836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.855860 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.855874 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855880 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.855893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855917 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.855924 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855934 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:14:04.855946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.855969 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:14:04.855984 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.855990 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:14:04.856003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.856026 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.856033 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.856042 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:14:04.856059 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.856065 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.856075 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:14:04.856092 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.856099 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.856108 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:14:04.856120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.856141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.856150 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.856165 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.856171 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.856185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.856209 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.856216 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.856225 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:14:04.856237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.856252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.856261 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:14:04.856281 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.856287 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:14:04.856301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.856325 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.856332 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.856342 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:14:04.856359 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.856366 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.856375 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:14:04.856392 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.856399 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.856412 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:14:04.856430 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.856457 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.856467 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:14:04.856485 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.856492 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.856501 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:14:04.856514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.856544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.856554 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:14:04.856570 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.856576 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.856589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.856615 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:14:04.856622 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.856632 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:14:04.856644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.856659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.856669 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:14:04.856683 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:14:04.856711 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:14:04.856718 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:14:04.856740 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:14:04.856753 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:14:04.856769 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.856783 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:14:04.856806 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.856813 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:14:04.856822 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:14:04.856839 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:04.856845 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:14:04.856855 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:14:04.856879 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:04.856885 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:14:04.856894 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:14:04.856911 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:04.856917 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:14:04.856927 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:14:04.856943 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:04.856950 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:14:04.856959 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:14:04.856976 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:14:04.856982 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:14:04.856992 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:14:04.857009 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.857015 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:14:04.857024 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.857041 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.857047 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:14:04.857056 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:14:04.857072 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.857078 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:14:04.857088 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:14:04.857104 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.857110 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:14:04.857119 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:14:04.857131 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:14:04.857181 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.857197 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.857203 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:14:04.857217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.857241 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.857247 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.857257 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:14:04.857284 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.857291 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.857301 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:14:04.857319 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.857325 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.857365 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:14:04.857386 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.857393 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.857406 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:14:04.857421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.857459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.857470 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.857486 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.857492 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.857507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.857532 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.857539 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.857549 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:14:04.857561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.857576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.857586 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:14:04.857599 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.857626 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.857633 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.857643 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.857655 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.857671 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.857685 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.857710 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.857717 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.857726 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:14:04.857764 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.857771 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.857781 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:14:04.857797 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.857804 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.857813 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:14:04.857829 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.857835 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.857844 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:14:04.857862 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:04.857868 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.857877 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:14:04.857893 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:04.857899 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.857908 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:14:04.857925 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.857931 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.857940 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:14:04.857957 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.857963 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.857972 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:14:04.857988 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.857994 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.858004 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:14:04.858020 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.858026 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.858036 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:14:04.858052 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.858059 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.858067 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:14:04.858080 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.858130 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.858147 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.858153 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:14:04.858167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.858191 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.858198 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.858207 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:14:04.858224 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.858230 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.858239 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:14:04.858256 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.858262 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.858271 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:14:04.858295 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:14:04.858302 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.858311 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:04.858323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.858349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.858358 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.858373 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.858379 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.858392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.858421 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.858428 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.858438 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:14:04.858464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.858480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.858489 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:14:04.858503 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.858530 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.858538 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.858547 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.858560 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.858576 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.858590 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.858615 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.858622 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.858632 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:14:04.858649 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.858656 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.858665 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:14:04.858686 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.858693 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.858703 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:14:04.858720 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.858727 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.858749 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:14:04.858766 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:04.858773 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.858782 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:14:04.858798 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:04.858805 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.858814 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:14:04.858831 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.858837 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.858846 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:14:04.858862 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.858869 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.858878 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:14:04.858895 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.858901 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.858910 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:14:04.858927 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:04.858933 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.858942 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:14:04.858958 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.858965 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.858974 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:14:04.858990 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.858997 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.859006 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:14:04.859018 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.859075 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.859089 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:04.859115 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:04.859121 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:04.859131 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:04.859143 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:04.859159 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.859172 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:04.859196 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.859203 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:04.859212 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:14:04.859229 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.859236 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:04.859245 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:14:04.859262 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.859268 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:04.859283 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:14:04.859301 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.859307 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:04.859317 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:14:04.859333 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.859340 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:04.859349 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:14:04.859366 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:04.859372 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:04.859381 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:14:04.859398 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.859408 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:04.859419 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:14:04.859456 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:04.859463 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:04.859473 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:14:04.859490 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:04.859497 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:04.859506 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:14:04.859524 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:04.859530 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:04.859539 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:14:04.859557 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:04.859563 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:04.859573 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:14:04.859590 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:04.859596 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:04.859606 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:14:04.859623 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.859630 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:04.859639 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:14:04.859657 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.859663 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:04.859673 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:14:04.859685 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:04.859750 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.859767 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.859774 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:14:04.859789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.859814 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.859821 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.859831 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:14:04.859844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.859859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.859869 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:04.859884 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.859890 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.859904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.859929 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:04.859936 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.859946 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:14:04.859958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.859985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.859995 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:14:04.860009 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.860015 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:14:04.860028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.860051 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.860058 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.860067 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:14:04.860084 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.860091 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.860100 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:14:04.860116 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.860122 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.860132 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:14:04.860148 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:14:04.860154 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.860163 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:14:04.860175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.860202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.860211 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:14:04.860226 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.860231 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.860246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.860291 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:14:04.860299 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.860309 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:14:04.860321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.860336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.860346 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:14:04.860359 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:14:04.860386 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:14:04.860393 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:14:04.860406 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:14:04.860420 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:14:04.860436 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.860450 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:14:04.860475 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.860483 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:14:04.860493 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:14:04.860510 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.860517 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:14:04.860527 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:14:04.860544 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.860550 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:14:04.860560 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:14:04.860577 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:14:04.860584 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:14:04.860594 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:14:04.860611 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.860618 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:14:04.860628 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:14:04.860645 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.860652 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:14:04.860661 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:14:04.860679 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.860685 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:14:04.860695 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:14:04.860712 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:04.860719 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:14:04.860741 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:14:04.860759 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:04.860765 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:14:04.860775 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:14:04.860791 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.860797 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:14:04.860806 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:14:04.860818 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:14:04.860867 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.860883 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.860889 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:14:04.860902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.860926 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.860933 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.860943 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:14:04.860954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.860969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.860978 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:14:04.860992 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.860998 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.861011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.861035 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:14:04.861042 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.861051 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:14:04.861063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.861077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.861087 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:14:04.861100 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:14:04.861125 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:14:04.861131 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:14:04.861140 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:14:04.861157 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:14:04.861164 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:14:04.861173 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:14:04.861189 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:14:04.861196 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:14:04.861205 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:14:04.861217 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:14:04.861240 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.861254 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.861260 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:14:04.861280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.861308 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.861315 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.861325 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:14:04.861342 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.861348 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.861357 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:14:04.861374 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.861380 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.861389 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:14:04.861405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.861428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.861438 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.861466 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.861472 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.861486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.861511 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.861518 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.861528 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:14:04.861541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.861556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.861566 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:14:04.861579 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.861606 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.861613 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.861623 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.861635 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.861651 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.861665 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.861689 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.861696 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.861706 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:14:04.861724 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.861730 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.861761 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:14:04.861777 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.861784 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.861793 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:14:04.861809 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.861816 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.861825 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:14:04.861841 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:04.861848 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.861857 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:14:04.861873 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.861879 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.861889 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:14:04.861905 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.861912 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.861921 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:14:04.861937 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.861944 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.861953 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:14:04.861970 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.861976 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.861986 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:14:04.861997 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.862041 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.862058 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862064 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:14:04.862078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862101 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.862108 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862117 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:14:04.862135 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.862142 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862151 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:14:04.862168 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.862174 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862183 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:14:04.862200 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.862206 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862215 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:14:04.862232 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.862238 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862248 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:14:04.862260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.862314 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:14:04.862329 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862335 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.862348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862371 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862377 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862420 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:14:04.862453 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:14:04.862470 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862482 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:14:04.862491 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:14:04.862503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:14:04.862527 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:14:04.862542 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862548 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:14:04.862563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862588 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.862595 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862605 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:14:04.862617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.862642 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:14:04.862657 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862663 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.862677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862702 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:14:04.862708 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862718 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:14:04.862744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.862767 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:14:04.862782 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862787 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:14:04.862800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862824 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.862830 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862840 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:14:04.862852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.862875 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:14:04.862889 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862895 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.862909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862933 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:04.862940 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862949 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:14:04.862962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.862980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.862996 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:14:04.863011 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:04.863037 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:04.863044 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:04.863054 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:04.863065 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:04.863081 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.863094 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:04.863119 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.863126 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:04.863136 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:14:04.863166 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.863173 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:04.863183 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:14:04.863200 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.863207 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:04.863216 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:14:04.863233 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.863240 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:04.863249 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:14:04.863267 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.863279 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:04.863295 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:14:04.863313 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:14:04.863320 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:04.863329 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:14:04.863346 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:14:04.863353 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:04.863362 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:14:04.863380 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:14:04.863386 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:04.863396 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:14:04.863418 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:14:04.863425 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:04.863435 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:14:04.863453 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.863459 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:04.863469 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:14:04.863486 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.863493 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:04.863502 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:14:04.863520 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.863526 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:04.863536 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:14:04.863553 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.863560 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:04.863569 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:14:04.863597 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:04.863658 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.863678 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.863688 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:14:04.863705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.863743 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.863760 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.863770 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:14:04.863783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.863798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.863807 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:14:04.863836 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.863842 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.863855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.863880 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.863887 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.863897 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:14:04.863910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.863925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.863935 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:14:04.863950 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.863956 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:14:04.863969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.863994 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.864001 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.864011 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:14:04.864028 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.864035 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.864045 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:14:04.864062 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.864069 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.864079 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:14:04.864096 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.864103 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.864112 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:14:04.864125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.864152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.864161 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.864176 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.864183 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.864197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.864222 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.864229 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.864239 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:14:04.864251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.864266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.864282 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:14:04.864299 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.864328 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.864335 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.864345 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.864358 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.864375 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.864388 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.864419 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.864427 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.864437 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:14:04.864455 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.864461 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.864471 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:14:04.864488 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.864494 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.864504 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:14:04.864521 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:04.864528 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.864537 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:14:04.864554 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.864561 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.864571 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:14:04.864588 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.864595 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.864604 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:14:04.864622 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:14:04.864628 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.864638 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:14:04.864651 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.864689 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.864705 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.864712 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:14:04.864726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.864753 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.864760 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.864770 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:14:04.864788 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.864795 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.864804 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:14:04.864821 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.864828 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.864837 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:14:04.864855 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.864862 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.864871 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:14:04.864889 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.864895 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.864905 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:14:04.864922 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.864928 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.864938 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:14:04.864955 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.864962 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.864971 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:14:04.864988 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.864995 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.865005 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:14:04.865017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.865059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.865069 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:14:04.865084 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.865090 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:14:04.865107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.865132 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:14:04.865139 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.865148 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:14:04.865161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.865176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.865186 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:14:04.865203 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:14:04.865209 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:14:04.865221 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:14:04.865237 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.865243 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:14:04.865257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.865293 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:14:04.865314 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:14:04.865331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.865342 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:14:04.865351 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:14:04.865369 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.865375 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:14:04.865386 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:14:04.865405 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:14:04.865414 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:14:04.865425 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:14:04.865443 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:14:04.865450 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:14:04.865460 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:14:04.865477 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.865483 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:14:04.865493 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.865510 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.865516 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:14:04.865526 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.865543 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:04.865549 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:14:04.865559 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:04.865575 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:14:04.865582 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:14:04.865591 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:14:04.865608 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:14:04.865614 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:14:04.865624 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:14:04.865640 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.865647 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:14:04.865656 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.865673 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:14:04.865680 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:14:04.865689 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:14:04.865706 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:04.865712 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:14:04.865722 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:04.865738 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.865745 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:14:04.865764 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.865779 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:14:04.865786 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:14:04.865795 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:14:04.865807 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:14:04.865838 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:14:04.865867 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:14:04.865894 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:14:04.865921 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:14:04.865947 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:14:04.865973 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:14:04.865999 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:14:04.866025 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:14:04.866052 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:14:04.866078 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:14:04.866104 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:14:04.866130 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:14:04.866156 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:14:04.866181 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:14:04.866209 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:14:04.866235 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:14:04.866262 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:14:04.866294 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:14:04.866320 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:14:04.866346 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:14:04.866373 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:14:04.866399 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:14:04.866430 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:14:04.866456 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:14:04.866482 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.866547 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:14:04.866573 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:14:04.866600 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:14:04.866625 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:14:04.866651 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:14:04.866677 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:14:04.866703 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:14:04.866729 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:14:04.866755 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:14:04.866837 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.866891 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:14:04.866947 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.866975 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:14:04.867002 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:14:04.867028 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:14:04.867054 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.867080 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:14:04.867106 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.867132 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:14:04.867157 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:04.867183 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:14:04.867209 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:14:04.867235 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:14:04.867260 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:14:04.867293 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:14:04.867319 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.867345 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:14:04.867371 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:14:04.867397 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:14:04.867430 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:14:04.867456 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:14:04.867482 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:14:04.867508 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:14:04.867534 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:14:04.867560 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:14:04.867587 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.867613 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:14:04.867639 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:14:04.867667 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:14:04.867694 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.867712 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.867738 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:14:04.867769 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.867786 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.867803 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.867828 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:14:04.867854 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.867871 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.867887 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.867903 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.867928 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:14:04.867954 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.867980 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:04.868005 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868031 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:04.868056 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868073 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868100 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:04.868125 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868142 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868168 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:04.868194 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868220 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:04.868246 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868272 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:14:04.868304 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868330 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:04.868356 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868381 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:04.868411 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868429 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868455 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:14:04.868481 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868507 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:14:04.868532 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868558 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:14:04.868583 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868609 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:14:04.868635 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868652 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868668 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868685 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868702 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868718 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868735 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868768 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:14:04.868794 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868811 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868827 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868852 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:14:04.868878 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868904 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:14:04.868930 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868947 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868963 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.868988 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:14:04.869014 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869031 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869048 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869064 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869080 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869106 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:14:04.869131 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869148 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869164 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869180 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869205 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.869231 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869248 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869264 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869286 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869313 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.869339 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869365 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:04.869390 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869412 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869431 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869447 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869475 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:14:04.869501 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869526 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:14:04.869552 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869568 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869584 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869610 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.869636 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869652 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869669 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869685 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869702 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869727 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:14:04.869753 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869779 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:14:04.869805 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869830 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:04.869855 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869881 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:14:04.869907 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869923 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869940 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869956 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.869981 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.870007 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870025 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870042 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870058 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870075 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870092 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870108 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870124 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870149 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:14:04.870176 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870193 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870218 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:14:04.870243 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870260 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870284 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870317 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:14:04.870342 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870359 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870375 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870392 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870425 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:14:04.870451 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870476 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:04.870502 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870527 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:04.870552 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870569 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870594 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:04.870619 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870636 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870661 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:04.870686 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870712 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:04.870738 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870773 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:14:04.870798 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870824 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:04.870850 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870875 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:14:04.870901 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870918 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870944 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:14:04.870969 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.870995 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:14:04.871021 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871046 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:14:04.871071 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871097 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:14:04.871123 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871140 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871156 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871172 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871189 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871212 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871243 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871337 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:14:04.871375 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871393 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871415 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871446 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:14:04.871472 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871502 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:14:04.871529 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871546 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871563 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871588 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:14:04.871614 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871630 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871647 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871664 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871680 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871705 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:14:04.871731 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871748 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871764 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871780 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871806 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.871832 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871861 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871877 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871893 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871918 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.871942 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.871967 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:14:04.871991 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872008 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872024 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872040 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872064 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:14:04.872089 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872113 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:14:04.872138 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872155 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872170 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872195 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.872219 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872251 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872267 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872290 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872317 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:14:04.872341 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872366 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:14:04.872391 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872423 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:14:04.872461 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872488 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:14:04.872513 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872530 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872547 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872563 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872589 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.872615 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872632 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872648 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872665 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872681 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872698 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872714 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872731 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:14:04.872775 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:14:04.872801 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:14:04.872856 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:14:04.872904 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:14:04.872951 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:14:04.872996 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:14:04.873042 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:14:04.873087 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:14:04.873133 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:14:04.873183 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:14:04.873228 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:14:04.873279 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:14:04.873335 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:14:04.873380 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.873431 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:14:04.873493 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:14:04.873539 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:14:04.873586 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:14:04.873634 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.873682 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.873730 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:14:04.873799 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.873851 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.873903 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:04.873965 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:14:04.874011 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:14:04.874055 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.874099 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:14:04.874156 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:14:04.874204 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:14:04.874255 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:14:04.874307 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.874362 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:14:04.874423 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:14:04.874484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:14:04.874532 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:14:04.874589 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:14:04.874635 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:14:04.874683 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:14:04.874745 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:14:04.874798 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:14:04.874843 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:14:04.874896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:14:04.874942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:14:04.874987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:14:04.875088 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.875134 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:14:04.875180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:14:04.875226 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:14:04.875282 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:14:04.875337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.875383 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.875437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:14:04.875498 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.875550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.875601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:04.875647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:14:04.875694 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:14:04.875752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.875805 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:14:04.875852 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:14:04.875897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:14:04.875947 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:14:04.875992 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.876038 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:14:04.876091 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:14:04.876137 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:14:04.876182 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:14:04.876227 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:14:04.876272 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:14:04.876324 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:14:04.876370 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:14:04.876420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:14:04.876481 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:14:04.876528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:14:04.876576 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:14:04.876622 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:14:04.876667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.876715 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:14:04.876774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:14:04.876818 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:14:04.876863 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:14:04.876908 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.876953 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.876999 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:14:04.877046 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.877095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.877145 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:04.877189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:14:04.877233 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:14:04.877282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.877327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:14:04.877373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:14:04.877427 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:14:04.877494 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:14:04.877541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.877588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:14:04.877643 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:14:04.877670 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:14:04.877730 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:14:04.877794 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:14:04.877845 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:14:04.877896 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:14:04.877947 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:14:04.877997 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:14:04.878047 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:14:04.878097 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:14:04.878199 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:14:04.878298 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:14:04.878353 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:14:04.878435 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.878489 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:14:04.878563 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:14:04.878638 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:14:04.878692 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:14:04.878782 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.878836 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.878887 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:14:04.878937 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.879009 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.879061 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:04.879112 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:14:04.879162 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:14:04.879233 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.879301 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:14:04.879407 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:14:04.879480 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:14:04.879533 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:14:04.879585 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.879638 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:14:04.879699 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:14:04.879723 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:14:04.879788 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:14:04.879840 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:14:04.879891 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:14:04.879942 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:14:04.879993 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:14:04.880044 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:14:04.880096 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:14:04.880147 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:14:04.880198 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:14:04.880249 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:14:04.880306 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:14:04.880358 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.880416 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:14:04.880529 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:14:04.880583 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:14:04.880636 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:14:04.880689 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.880756 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.880807 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:14:04.880858 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.880909 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.880961 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:04.881012 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:14:04.881062 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:14:04.881114 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.881165 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:14:04.881216 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:14:04.881268 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:14:04.881326 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:14:04.881377 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.881507 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:14:04.881579 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:14:04.881637 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:14:04.881701 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:14:04.881754 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:14:04.881810 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:14:04.881860 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:14:04.881954 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:14:04.882003 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:14:04.882060 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:14:04.882214 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:14:04.882420 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:14:04.882472 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:14:04.882530 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:14:04.882622 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.882680 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:14:04.882728 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:14:04.882789 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:14:04.882879 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:14:04.882937 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.882989 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.883045 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:14:04.883093 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.883152 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.883201 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:04.883258 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:14:04.883312 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:14:04.883365 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.883456 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:14:04.883514 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:14:04.883562 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:14:04.883618 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:14:04.883670 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.883722 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:14:04.883782 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:14:04.883805 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:14:04.883859 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:14:04.883910 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:14:04.883960 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:14:04.884010 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:14:04.884059 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:14:04.884109 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:14:04.884159 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:14:04.884209 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:14:04.884258 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:14:04.884314 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:14:04.884364 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:14:04.884421 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.884471 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:14:04.884521 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:14:04.884571 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:14:04.884620 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:14:04.884671 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.884721 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.884771 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:14:04.884821 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.884870 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.884920 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:04.884970 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:14:04.885019 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:14:04.885069 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.885119 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:14:04.885204 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:14:04.885256 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:14:04.885344 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:14:04.885396 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.885451 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:14:04.885504 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:14:04.885521 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:14:04.885551 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:14:04.885578 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:14:04.885605 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:14:04.885629 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:14:04.885649 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:14:04.885663 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:14:04.885672 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:14:04.885681 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:14:04.885690 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:14:04.885698 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:14:04.885707 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:14:04.885714 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:14:04.885722 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:14:04.885730 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:14:04.885738 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:14:04.885754 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:14:04.885762 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.885770 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:14:04.885778 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:14:04.885786 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:14:04.885794 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:14:04.885801 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.885809 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.885816 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:14:04.885824 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.885832 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.885839 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:04.885847 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:14:04.885854 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:14:04.885862 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.885869 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:14:04.885877 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:14:04.885885 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:14:04.885892 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:14:04.885900 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.885908 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:14:04.885916 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:14:04.885924 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:14:04.885932 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:14:04.885941 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:14:04.885948 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:14:04.885956 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:14:04.885964 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:14:04.885972 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:14:04.885979 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:14:04.885986 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:14:04.885994 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:14:04.886001 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:14:04.886008 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.886015 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:14:04.886022 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:14:04.886030 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:14:04.886038 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:14:04.886045 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.886052 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.886060 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:14:04.886067 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.886075 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.886082 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:04.886089 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:14:04.886096 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:14:04.886103 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.886111 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:14:04.886118 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:14:04.886125 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:14:04.886132 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:14:04.886140 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.886147 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:14:04.886154 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:14:04.886163 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:14:04.886171 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:14:04.886178 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:14:04.886185 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:14:04.886192 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:14:04.886199 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:14:04.886206 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:14:04.886213 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:14:04.886220 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:14:04.886227 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:14:04.886234 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:14:04.886240 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.886247 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:14:04.886253 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:14:04.886260 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:14:04.886266 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:14:04.886278 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.886285 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.886297 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:14:04.886304 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.886311 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.886318 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:04.886324 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:14:04.886332 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:14:04.886338 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.886345 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:14:04.886352 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:14:04.886358 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:14:04.886365 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:14:04.886371 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.886377 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:14:04.886384 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:14:04.886391 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:14:04.886399 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:14:04.886412 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:14:04.886419 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:14:04.886426 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:14:04.886433 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:14:04.886439 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:14:04.886446 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:14:04.886453 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:14:04.886459 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:14:04.886466 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:14:04.886472 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.886480 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:14:04.886487 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:14:04.886494 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:14:04.886500 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:14:04.886507 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.886514 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:14:04.886520 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:14:04.886527 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:14:04.886533 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:14:04.886539 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:14:04.886546 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:14:04.886608 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:14:04.886615 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:14:04.886622 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:14:04.886628 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:14:04.886634 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:14:04.886641 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:14:04.886647 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:14:04.886653 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:14:04.886726 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:14:04.886736 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:14:04.886741 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:14:04.886745 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:14:04.886751 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:14:04.886755 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:14:04.886760 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:14:04.886768 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:14:04.886776 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:14:04.886812 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:14:04.886819 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148078" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:14:04.886833 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:14:04.886853 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:14:04.886859 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:14:04.886863 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:14:04.886867 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:14:04.886873 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148078" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:14:04.886883 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:14:04.886890 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:14:04.886894 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:14:04.886904 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:14:04.886912 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:14:04.886917 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:14:04.886939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.886948 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:14:04.886953 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.886975 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:14:04.886981 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:14:04.886985 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:14:04.886988 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:14:04.886992 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:14:04.886996 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:14:04.887000 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:14:04.887004 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:14:04.887010 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148078" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:14:04.887019 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:14:04.887026 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:14:04.887030 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:14:04.887036 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:14:04.887041 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:14:04.887045 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:14:04.887068 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:14:04.887074 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:14:04.887079 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:14:04.887084 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:14:04.887088 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:14:04.887098 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:14:04.887106 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:14:04.887110 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:14:04.887114 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:14:04.887120 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148078" 2019-02-24 06:14:04.887127 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:14:04.887131 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:14:04.887136 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:14:04.887142 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:14:04.887147 wsdl: in serializeType: returning: 148078 2019-02-24 06:14:04.887153 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:14:04.887160 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:14:04.887164 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:14:04.887168 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:14:04.887173 wsdl: in serializeType: returning: 148078 2019-02-24 06:14:04.887177 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148078 2019-02-24 06:14:04.887189 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=148078 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:14:04.887194 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:14:04.887199 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1434"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:14:04.887212 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:14:04.887218 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=148078 2019-02-24 06:14:04.887227 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:14:04.887304 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:14:04.887239 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:14:04.887249 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:14:04.887254 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:14:04.887259 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:14:04.887263 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:14:04.887269 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:14:04.887285 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:14:04.887293 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:14:04.887298 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:14:04.887310 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:14:04.887319 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:14:04.887326 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:14:04.894786 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:14:04.894806 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:14:04.894817 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:14:04.894823 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:14:04.894828 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:14:04.894833 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:14:04.894837 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:14:04.894841 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:14:04.894850 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:14:04.894877 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:14:04.904328 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:14:04.904361 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:14:04.904368 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:14:04.904378 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:14:04.904384 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:14:04.904389 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:14:04.904396 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:14:04.904401 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:14:04.904406 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:14:04.904412 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:13:57 GMT 2019-02-24 06:14:04.904418 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:14:04.904423 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:14:04.904429 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:14:04.904440 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:14:04.904466 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:14:04.904477 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:14:04.904486 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:14:04.904491 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:14:04.904496 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:14:04.904534 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:14:04.904545 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:14:04.904551 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:14:04.904572 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:14:04.904579 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:13:57 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:14:04.904642 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:14:04.904656 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:14:04.904686 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:14:04.904696 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:14:04.904839 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:14:04.904987 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:14:04.904995 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:14:04.905004 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:14:04.905015 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:14:04.905038 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:14:04.905094 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:14:04.905114 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:14:04.905126 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:14:04.905133 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:14:04.905138 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:14:04.905143 nusoap_client: detail =