Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 155.30Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
315153 Model turbiny: S2B
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: KOMATSU
 Silnik:
JR T2375
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 22:17:42 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-19 00:17:54.253605 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-19 00:17:54.253656 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:17:54.253671 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179399" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-19 00:17:54.253688 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:17:54.253698 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-19 00:17:54.253709 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-19 00:17:54.253724 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-19 00:17:54.253733 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:17:54.253740 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:17:54.253749 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-19 00:17:54.253757 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-19 00:17:54.253768 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-19 00:17:54.253775 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-19 00:17:54.253779 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-19 00:17:54.253783 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-19 00:17:54.253787 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-19 00:17:54.253798 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:17:54.253812 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:17:54.253820 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-19 00:17:54.253826 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-19 00:17:54.253831 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-19 00:17:54.253840 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-19 00:17:54.253848 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-19 00:17:54.261666 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-19 00:17:54.261702 soap_transport_http: socket connected 2019-08-19 00:17:54.261725 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-19 00:17:54.261734 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:17:54.261740 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:17:54.261745 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-19 00:17:54.261749 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-19 00:17:54.261779 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-19 00:17:54.277790 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-19 00:17:54.277845 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-19 00:17:54.277854 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-19 00:17:54.277860 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-19 00:17:54.277866 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-19 00:17:54.277887 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-19 00:17:54.277895 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-19 00:17:54.277903 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-19 00:17:54.277909 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-19 00:17:54.277915 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 22:17:42 GMT 2019-08-19 00:17:54.277921 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-19 00:17:54.277927 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-19 00:17:54.277951 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-19 00:17:54.277965 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-19 00:17:54.277998 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-19 00:17:54.278025 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-19 00:17:54.285612 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:17:54.285676 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:17:54.285760 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.285794 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.285824 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.285853 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.293961 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-19 00:17:54.294125 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-19 00:17:54.294158 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-19 00:17:54.294195 soap_transport_http: read buffer of 2440 bytes 2019-08-19 00:17:54.301965 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:17:54.302048 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.302095 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.302109 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.302132 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.302170 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.302196 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.302223 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.302247 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.302275 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.302303 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.302333 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.302356 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.302391 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.302415 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.302444 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.302467 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.302516 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.302546 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.302561 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.302607 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:17:54.302631 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.302668 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.302692 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.302724 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.302749 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.302786 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.309988 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:17:54.310064 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-19 00:17:54.310099 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.310145 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.310217 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:17:54.310262 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:17:54.310290 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.310321 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.310357 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.310382 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.310415 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.310445 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.310499 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.310523 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.310550 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.310597 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.310623 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:17:54.310660 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.310685 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.310733 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:17:54.310789 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.310804 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.310841 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:17:54.310899 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-19 00:17:54.310932 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.310961 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.310985 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.311021 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.311052 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.311094 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-19 00:17:54.311131 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.311156 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-19 00:17:54.311224 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-08-19 00:17:54.311238 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-19 00:17:54.311244 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-19 00:17:54.311287 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-19 00:17:54.311329 soap_transport_http: closed socket 2019-08-19 00:17:54.311345 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-19 00:17:54.311352 soap_transport_http: end of send() 2019-08-19 00:17:54.311370 wsdl: got WSDL URL 2019-08-19 00:17:54.311374 wsdl: Parse WSDL 2019-08-19 00:17:54.311561 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-19 00:17:54.311591 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-19 00:17:54.311646 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.311656 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-19 00:17:54.311678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.311715 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.311726 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.311742 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:17:54.311765 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.311773 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.311793 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:17:54.311810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.311840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.311852 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-19 00:17:54.311869 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.311876 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.311894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.311924 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:17:54.311931 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.311945 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-19 00:17:54.311960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.311977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.311988 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-19 00:17:54.312004 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.312010 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-19 00:17:54.312025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.312058 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.312066 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.312080 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:17:54.312099 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.312106 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.312116 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:17:54.312134 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.312141 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.312150 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-19 00:17:54.312168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.312192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.312203 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-19 00:17:54.312221 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.312228 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-19 00:17:54.312243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.312269 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:17:54.312276 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.312286 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-19 00:17:54.312300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.312317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.312327 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-19 00:17:54.312342 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.312349 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-19 00:17:54.312363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.312389 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.312396 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.312406 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:17:54.312424 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.312431 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.312441 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:17:54.312459 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.312466 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.312475 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-19 00:17:54.312493 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.312500 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.312509 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:17:54.312523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.312551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.312562 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:17:54.312583 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.312590 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.312610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.312660 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.312671 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.312696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.312741 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:17:54.312777 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:17:54.312812 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.312830 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:17:54.312843 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-19 00:17:54.312856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.312871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:17:54.312881 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-19 00:17:54.312898 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.312904 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-19 00:17:54.312920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.312971 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.312985 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313004 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-19 00:17:54.313037 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.313047 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313058 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-19 00:17:54.313081 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.313088 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313098 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-19 00:17:54.313117 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.313123 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313133 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:17:54.313150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.313188 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:17:54.313204 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313215 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.313230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313256 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:17:54.313263 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313274 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-19 00:17:54.313288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.313317 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-19 00:17:54.313333 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313339 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-19 00:17:54.313357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313382 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.313389 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313399 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:17:54.313413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.313438 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-19 00:17:54.313454 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313460 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.313474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313507 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.313514 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313524 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-19 00:17:54.313538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.313563 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-19 00:17:54.313584 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313591 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-19 00:17:54.313611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313637 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.313644 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313653 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:17:54.313667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.313693 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-19 00:17:54.313713 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313720 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.313735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313761 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.313768 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313777 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-19 00:17:54.313791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.313817 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-19 00:17:54.313832 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313838 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-19 00:17:54.313851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313877 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.313884 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313894 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-19 00:17:54.313912 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.313919 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313938 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:17:54.313951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.313970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.313980 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-19 00:17:54.313995 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314001 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.314015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314039 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.314046 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314056 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-19 00:17:54.314069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.314094 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-19 00:17:54.314109 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314115 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-19 00:17:54.314129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314153 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.314160 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314170 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-19 00:17:54.314188 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.314195 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314204 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:17:54.314218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.314246 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-19 00:17:54.314261 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314267 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.314281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314306 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.314313 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314323 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-19 00:17:54.314337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.314362 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-19 00:17:54.314377 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314383 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-19 00:17:54.314397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314421 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.314428 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314438 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:17:54.314452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.314477 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-19 00:17:54.314491 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314497 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.314511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314535 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.314542 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314551 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-19 00:17:54.314565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.314597 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-19 00:17:54.314612 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314619 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-19 00:17:54.314633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314657 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.314664 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314674 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:17:54.314687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.314717 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-19 00:17:54.314732 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314739 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.314753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314777 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:17:54.314784 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314794 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-19 00:17:54.314807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.314832 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-19 00:17:54.314847 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314853 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-19 00:17:54.314867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314891 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.314898 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314907 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-19 00:17:54.314921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.314945 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:17:54.314960 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.314966 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.314980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315005 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.315012 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315021 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-19 00:17:54.315035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.315060 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-19 00:17:54.315075 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315081 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-19 00:17:54.315094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315121 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.315128 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315137 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-19 00:17:54.315151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.315177 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-19 00:17:54.315192 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315199 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.315212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315237 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.315244 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315254 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-19 00:17:54.315267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.315292 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-19 00:17:54.315307 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315313 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-19 00:17:54.315328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315353 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.315360 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315370 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-19 00:17:54.315388 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.315395 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315405 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-19 00:17:54.315418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.315447 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:17:54.315462 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315468 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.315482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315507 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:17:54.315514 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315523 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-19 00:17:54.315537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.315562 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-19 00:17:54.315583 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315590 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-19 00:17:54.315605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315634 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.315641 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315651 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:17:54.315664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.315689 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.315708 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315715 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.315730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315757 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.315765 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315775 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-19 00:17:54.315789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.315816 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:17:54.315831 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315837 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-19 00:17:54.315851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315876 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:17:54.315883 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315893 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-19 00:17:54.315907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.315932 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:17:54.315947 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315953 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.315967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315991 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.315997 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316036 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:17:54.316058 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:17:54.316081 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316092 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:17:54.316103 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-19 00:17:54.316116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:17:54.316140 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:17:54.316156 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316162 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-19 00:17:54.316177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316202 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:17:54.316210 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316220 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-19 00:17:54.316233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.316258 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-19 00:17:54.316273 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316279 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.316293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316316 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316323 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316360 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:17:54.316380 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:17:54.316397 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316408 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:17:54.316418 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-19 00:17:54.316430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:17:54.316454 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-19 00:17:54.316470 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316476 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-19 00:17:54.316491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316516 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:17:54.316523 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316533 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-19 00:17:54.316546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.316572 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-19 00:17:54.316594 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316600 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.316614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316637 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316644 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316680 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:17:54.316702 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:17:54.316722 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316733 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:17:54.316743 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-19 00:17:54.316755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:17:54.316780 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:17:54.316797 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316803 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-19 00:17:54.316817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316841 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.316848 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316858 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-19 00:17:54.316877 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.316884 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316893 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-19 00:17:54.316911 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.316918 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316928 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-19 00:17:54.316945 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.316952 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316962 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-19 00:17:54.316980 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.316987 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.316996 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-19 00:17:54.317013 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.317020 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.317030 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-19 00:17:54.317047 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.317055 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.317064 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:17:54.317078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.317117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.317128 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-19 00:17:54.317144 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.317150 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.317164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.317189 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.317196 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.317205 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-19 00:17:54.317219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.317235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.317245 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-19 00:17:54.317260 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.317267 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-19 00:17:54.317280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.317305 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.317312 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.317322 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-19 00:17:54.317340 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.317347 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.317357 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:17:54.317375 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.317382 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.317391 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-19 00:17:54.317404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.317427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.317437 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-19 00:17:54.317452 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.317458 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.317472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.317497 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.317504 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.317514 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-19 00:17:54.317527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.317543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.317552 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-19 00:17:54.317568 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.317597 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-19 00:17:54.317612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.317646 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.317653 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.317663 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:17:54.317676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.317692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.317704 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.317724 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.317731 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.317745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.317770 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.317805 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.317822 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-19 00:17:54.317846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.317872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.317890 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:17:54.317924 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.317934 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-19 00:17:54.317957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.317985 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.317992 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.318002 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-19 00:17:54.318020 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.318027 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.318037 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:17:54.318055 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.318062 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.318072 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-19 00:17:54.318106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.318147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.318169 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.318192 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.318199 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.318216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.318241 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.318249 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.318259 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-19 00:17:54.318273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.318288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.318299 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:17:54.318315 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.318321 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-19 00:17:54.318336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.318361 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.318368 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.318377 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-19 00:17:54.318395 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.318402 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.318412 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:17:54.318429 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.318436 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.318446 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:17:54.318464 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.318471 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.318480 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-19 00:17:54.318498 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.318505 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.318514 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-19 00:17:54.318528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.318559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.318569 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:17:54.318592 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.318599 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.318615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.318641 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:17:54.318648 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.318658 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-19 00:17:54.318672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.318687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.318697 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-19 00:17:54.318717 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:17:54.318749 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-19 00:17:54.318756 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:17:54.318766 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-19 00:17:54.318780 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:17:54.318797 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.318811 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:17:54.318836 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.318844 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:17:54.318854 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:17:54.318871 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:17:54.318878 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:17:54.318888 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-19 00:17:54.318906 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:17:54.318913 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:17:54.318922 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-19 00:17:54.318940 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:17:54.318947 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:17:54.318956 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-19 00:17:54.318974 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:17:54.318980 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:17:54.318990 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-19 00:17:54.319008 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:17:54.319015 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:17:54.319024 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-19 00:17:54.319042 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.319049 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:17:54.319059 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.319076 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.319083 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:17:54.319093 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:17:54.319111 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.319118 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:17:54.319128 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-19 00:17:54.319145 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.319152 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:17:54.319162 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:17:54.319241 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.319250 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:17:54.319261 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:17:54.319275 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-19 00:17:54.319329 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.319348 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.319354 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-19 00:17:54.319370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.319395 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.319402 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.319412 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:17:54.319430 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.319438 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.319448 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-19 00:17:54.319465 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.319472 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.319482 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-19 00:17:54.319499 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.319506 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.319516 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-19 00:17:54.319529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.319557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.319568 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.319590 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.319597 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.319612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.319637 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.319644 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.319655 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-19 00:17:54.319668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.319684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.319694 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-19 00:17:54.319712 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.319741 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.319749 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.319759 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.319772 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.319789 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.319803 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.319829 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.319836 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.319846 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-19 00:17:54.319864 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.319870 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.319880 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-19 00:17:54.319898 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.319905 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.319915 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-19 00:17:54.319933 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.319939 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.319949 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-19 00:17:54.319967 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:17:54.319974 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.319984 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-19 00:17:54.320006 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:17:54.320013 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.320023 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-19 00:17:54.320041 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.320048 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.320058 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:17:54.320076 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.320082 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.320092 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-19 00:17:54.320110 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.320116 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.320127 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-19 00:17:54.320144 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.320151 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.320160 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:17:54.320178 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.320185 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.320195 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:17:54.320208 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.320261 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.320278 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.320284 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-19 00:17:54.320299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.320324 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.320331 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.320340 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-19 00:17:54.320359 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.320366 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.320375 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:17:54.320393 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.320400 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.320410 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-19 00:17:54.320428 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:17:54.320435 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.320445 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-19 00:17:54.320458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.320485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.320495 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.320511 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.320517 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.320532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.320557 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.320565 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.320580 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-19 00:17:54.320595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.320611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.320621 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-19 00:17:54.320636 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.320663 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.320670 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.320680 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.320694 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.320774 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.320796 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.320823 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.320830 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.320846 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-19 00:17:54.320865 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.320872 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.320881 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-19 00:17:54.320899 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.320906 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.320915 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-19 00:17:54.320936 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.320943 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.320953 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-19 00:17:54.320971 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:17:54.320977 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.320987 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-19 00:17:54.321005 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:17:54.321011 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.321021 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-19 00:17:54.321038 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.321045 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.321055 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:17:54.321072 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.321080 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.321089 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-19 00:17:54.321107 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.321114 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.321124 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-19 00:17:54.321142 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:17:54.321149 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.321158 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-19 00:17:54.321176 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.321183 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.321192 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:17:54.321210 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.321216 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.321226 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:17:54.321240 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.321297 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.321313 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:17:54.321341 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:17:54.321348 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:17:54.321358 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:17:54.321372 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:17:54.321388 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.321402 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:17:54.321427 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.321434 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:17:54.321444 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-19 00:17:54.321461 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.321468 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:17:54.321478 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-19 00:17:54.321496 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.321502 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:17:54.321512 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-19 00:17:54.321529 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.321536 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:17:54.321546 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-19 00:17:54.321563 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.321570 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:17:54.321585 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-19 00:17:54.321604 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:17:54.321611 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:17:54.321620 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-19 00:17:54.321638 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.321644 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:17:54.321654 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-19 00:17:54.321671 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:17:54.321678 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:17:54.321688 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-19 00:17:54.321709 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:17:54.321717 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:17:54.321728 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-19 00:17:54.321747 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:17:54.321754 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:17:54.321764 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-19 00:17:54.321781 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:17:54.321788 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:17:54.321798 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-19 00:17:54.321816 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:17:54.321823 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:17:54.321833 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-19 00:17:54.321850 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.321857 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:17:54.321866 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:17:54.321884 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.321890 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:17:54.321900 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-19 00:17:54.321913 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-19 00:17:54.321979 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.321998 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.322004 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-19 00:17:54.322019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.322044 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.322051 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.322061 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-19 00:17:54.322075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.322090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.322101 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:17:54.322116 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.322122 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.322136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.322161 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:17:54.322168 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.322178 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-19 00:17:54.322192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.322208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.322217 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-19 00:17:54.322233 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.322239 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-19 00:17:54.322253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.322277 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.322284 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.322294 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:17:54.322312 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.322319 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.322328 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-19 00:17:54.322346 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.322353 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.322362 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-19 00:17:54.322380 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:17:54.322386 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.322396 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-19 00:17:54.322409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.322435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.322446 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-19 00:17:54.322461 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.322467 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.322481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.322506 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:17:54.322513 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.322523 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-19 00:17:54.322536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.322552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.322562 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-19 00:17:54.322581 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:17:54.322611 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-19 00:17:54.322618 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:17:54.322627 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-19 00:17:54.322641 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:17:54.322658 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.322672 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-19 00:17:54.322697 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.322708 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-19 00:17:54.322720 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-19 00:17:54.322739 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.322746 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-19 00:17:54.322756 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-19 00:17:54.322773 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.322780 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-19 00:17:54.322790 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-19 00:17:54.322808 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-19 00:17:54.322816 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-19 00:17:54.322825 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-19 00:17:54.322843 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.322850 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-19 00:17:54.322859 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-19 00:17:54.322877 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.322884 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-19 00:17:54.322893 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-19 00:17:54.322910 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.322917 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-19 00:17:54.322930 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:17:54.322947 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:17:54.322954 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-19 00:17:54.322963 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-19 00:17:54.322980 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:17:54.322987 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-19 00:17:54.322997 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-19 00:17:54.323014 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.323021 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-19 00:17:54.323031 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:17:54.323044 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-19 00:17:54.323094 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.323112 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.323118 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-19 00:17:54.323167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.323278 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.323285 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.323363 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:17:54.323379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.323446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.323472 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-19 00:17:54.323501 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.323512 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.323535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.323562 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:17:54.323570 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.323596 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-19 00:17:54.323611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.323627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.323637 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-19 00:17:54.323652 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-19 00:17:54.323678 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:17:54.323686 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-19 00:17:54.323695 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-19 00:17:54.323719 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:17:54.323726 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-19 00:17:54.323737 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-19 00:17:54.323755 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:17:54.323762 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-19 00:17:54.323772 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-19 00:17:54.323785 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-19 00:17:54.323809 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.323825 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.323831 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-19 00:17:54.323846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.323871 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.323878 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.323888 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:17:54.323906 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.323913 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.323923 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-19 00:17:54.323940 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.323947 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.323956 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-19 00:17:54.323970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.323992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.324003 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.324018 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.324024 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.324038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.324070 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.324077 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.324087 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-19 00:17:54.324101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.324116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.324126 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-19 00:17:54.324140 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.324171 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.324178 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.324188 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.324202 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.324221 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.324236 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.324272 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.324279 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.324289 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-19 00:17:54.324307 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.324313 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.324323 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-19 00:17:54.324341 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.324347 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.324357 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-19 00:17:54.324374 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.324381 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.324390 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-19 00:17:54.324408 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:17:54.324415 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.324424 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-19 00:17:54.324441 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.324448 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.324457 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-19 00:17:54.324475 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.324482 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.324491 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-19 00:17:54.324508 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.324515 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.324524 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-19 00:17:54.324542 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.324548 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.324558 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-19 00:17:54.324572 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.324646 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.324667 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.324674 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-19 00:17:54.324689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.324721 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.324730 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.324779 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-19 00:17:54.324814 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.324825 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.324842 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:17:54.324872 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.324884 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.324901 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:17:54.324931 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.324943 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.324955 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-19 00:17:54.324975 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.324982 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.324991 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-19 00:17:54.325005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.325040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.325066 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:17:54.325097 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.325112 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.325139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.325180 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.325188 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.325219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.325264 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:17:54.325302 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:17:54.325323 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.325353 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:17:54.325374 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-19 00:17:54.325398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.325425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-19 00:17:54.325440 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-19 00:17:54.325458 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.325464 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-19 00:17:54.325479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.325511 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.325518 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.325528 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-19 00:17:54.325542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.325557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.325567 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-19 00:17:54.325591 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.325598 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.325619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.325645 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-19 00:17:54.325652 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.325662 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-19 00:17:54.325676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.325692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.325705 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-19 00:17:54.325725 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.325731 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-19 00:17:54.325746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.325770 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.325777 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.325787 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:17:54.325801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.325816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.325826 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-19 00:17:54.325841 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.325847 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.325861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.325885 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:17:54.325893 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.325902 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-19 00:17:54.325917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.325932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.325943 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-19 00:17:54.325956 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:17:54.325983 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-19 00:17:54.325990 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:17:54.326000 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-19 00:17:54.326014 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:17:54.326030 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.326044 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:17:54.326070 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.326077 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:17:54.326086 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-19 00:17:54.326104 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.326111 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:17:54.326121 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-19 00:17:54.326138 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.326145 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:17:54.326155 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-19 00:17:54.326172 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.326179 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:17:54.326189 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-19 00:17:54.326207 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.326249 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:17:54.326290 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-19 00:17:54.326312 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:17:54.326319 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:17:54.326329 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-19 00:17:54.326347 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:17:54.326354 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:17:54.326364 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-19 00:17:54.326386 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-19 00:17:54.326393 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:17:54.326403 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-19 00:17:54.326421 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:17:54.326428 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:17:54.326439 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-19 00:17:54.326456 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.326463 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:17:54.326473 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-19 00:17:54.326490 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.326497 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:17:54.326507 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-19 00:17:54.326524 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.326531 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:17:54.326541 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-19 00:17:54.326559 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.326566 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:17:54.326584 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-19 00:17:54.326599 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-19 00:17:54.326667 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.326686 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.326693 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-19 00:17:54.326713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.326739 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.326746 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.326756 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-19 00:17:54.326770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.326786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.326796 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:17:54.326811 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.326818 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.326832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.326857 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.326864 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.326874 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-19 00:17:54.326887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.326903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.326913 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-19 00:17:54.326928 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.326934 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-19 00:17:54.326949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.326973 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.327049 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.327063 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-19 00:17:54.327084 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.327091 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.327101 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-19 00:17:54.327119 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.327126 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.327136 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-19 00:17:54.327158 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.327165 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.327175 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-19 00:17:54.327189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.327216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.327227 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.327242 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.327248 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.327263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.327288 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.327295 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.327305 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-19 00:17:54.327318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.327334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.327344 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-19 00:17:54.327358 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.327385 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.327392 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.327403 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.327416 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.327433 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.327447 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.327472 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.327479 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.327489 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-19 00:17:54.327507 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.327514 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.327523 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-19 00:17:54.327541 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.327548 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.327557 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-19 00:17:54.327583 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:17:54.327590 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.327601 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-19 00:17:54.327643 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.327652 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.327664 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-19 00:17:54.327684 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.327691 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.327702 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-19 00:17:54.327725 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-19 00:17:54.327733 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.327743 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-19 00:17:54.327757 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.327796 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.327814 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.327821 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-19 00:17:54.327835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.327860 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.327867 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.327878 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-19 00:17:54.327901 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.327921 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.327936 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-19 00:17:54.327966 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.327978 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.327998 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-19 00:17:54.328029 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.328049 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.328072 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-19 00:17:54.328101 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.328109 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.328120 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-19 00:17:54.328138 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.328145 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.328158 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-19 00:17:54.328177 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.328184 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.328193 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-19 00:17:54.328211 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.328218 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.328233 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-19 00:17:54.328247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.328290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.328301 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:17:54.328316 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.328323 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-19 00:17:54.328338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.328363 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:17:54.328370 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.328380 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-19 00:17:54.328394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.328420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.328431 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-19 00:17:54.328448 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-19 00:17:54.328455 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-19 00:17:54.328465 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-19 00:17:54.328481 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.328488 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-19 00:17:54.328502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.328553 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:17:54.328590 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-19 00:17:54.328609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.328621 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-19 00:17:54.328631 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-19 00:17:54.328650 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.328657 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-19 00:17:54.328667 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-19 00:17:54.328684 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-19 00:17:54.328690 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-19 00:17:54.328702 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-19 00:17:54.328724 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:17:54.328731 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-19 00:17:54.328741 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:17:54.328758 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.328765 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-19 00:17:54.328775 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.328792 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.328798 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-19 00:17:54.328808 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.328825 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:17:54.328831 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-19 00:17:54.328841 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:17:54.328858 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:17:54.328865 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-19 00:17:54.328875 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:17:54.328892 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:17:54.328907 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-19 00:17:54.328916 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-19 00:17:54.328933 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.328940 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-19 00:17:54.328950 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.328966 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-19 00:17:54.328973 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-19 00:17:54.328983 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-19 00:17:54.329000 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:17:54.329006 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-19 00:17:54.329016 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:17:54.329033 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.329040 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-19 00:17:54.329049 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.329065 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-19 00:17:54.329072 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-19 00:17:54.329081 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-19 00:17:54.329097 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-19 00:17:54.329134 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-19 00:17:54.329164 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-19 00:17:54.329191 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:17:54.329218 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-19 00:17:54.329246 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:17:54.329272 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-19 00:17:54.329299 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:17:54.329326 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-19 00:17:54.329353 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-19 00:17:54.329379 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-19 00:17:54.329405 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-19 00:17:54.329432 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-19 00:17:54.329458 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-19 00:17:54.329485 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-19 00:17:54.329511 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-19 00:17:54.329537 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-19 00:17:54.329564 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-19 00:17:54.329597 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-19 00:17:54.329626 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-19 00:17:54.329652 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-19 00:17:54.329678 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:17:54.329708 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-19 00:17:54.329736 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-19 00:17:54.329763 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-19 00:17:54.329789 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:17:54.329849 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-19 00:17:54.329909 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.329957 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:17:54.329991 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:17:54.330018 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:17:54.330045 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-19 00:17:54.330072 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-19 00:17:54.330099 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-19 00:17:54.330152 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-19 00:17:54.330205 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-19 00:17:54.330238 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-19 00:17:54.330264 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-19 00:17:54.330290 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-19 00:17:54.330317 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.330344 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:17:54.330371 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.330422 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-19 00:17:54.330476 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:17:54.330513 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-19 00:17:54.330540 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.330568 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-19 00:17:54.330601 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.330629 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-19 00:17:54.330655 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:17:54.330682 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-19 00:17:54.330713 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-19 00:17:54.330742 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-19 00:17:54.330768 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-19 00:17:54.330795 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-19 00:17:54.330821 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.330847 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-19 00:17:54.330873 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:17:54.330900 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-19 00:17:54.330935 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-19 00:17:54.330961 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-19 00:17:54.330987 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-19 00:17:54.331013 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-19 00:17:54.331039 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:17:54.331067 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-19 00:17:54.331095 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.331122 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-19 00:17:54.331148 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:17:54.331174 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-19 00:17:54.331203 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.331249 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.331302 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:17:54.331334 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.331351 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.331368 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.331427 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:17:54.331476 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.331496 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.331513 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.331530 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.331601 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:17:54.331654 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.331674 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.331691 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.331725 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.331778 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:17:54.331823 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.331851 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:17:54.331877 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.331903 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:17:54.331934 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.331951 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.331977 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:17:54.332002 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.332019 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.332045 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:17:54.332071 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.332097 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:17:54.332125 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.332150 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:17:54.332176 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.332258 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:17:54.332284 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.332310 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:17:54.332336 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.332353 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.332379 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:17:54.332405 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.332431 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:17:54.332457 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.332483 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:17:54.332509 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.332535 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:17:54.332561 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.332594 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:17:54.332629 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.332646 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.332663 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.332679 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.332696 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.332717 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.332734 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.332760 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:17:54.332786 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.332803 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.332820 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.332846 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:17:54.332872 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.332898 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:17:54.332924 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.332941 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.332957 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.332984 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:17:54.333010 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333026 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333043 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333060 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333077 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333103 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:17:54.333129 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333145 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333162 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333180 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333207 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.333233 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333250 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333266 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333283 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333309 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.333335 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333361 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:17:54.333387 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333404 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333421 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333438 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333463 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:17:54.333489 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333515 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:17:54.333541 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333558 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333581 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333609 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.333634 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333651 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333667 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333684 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333702 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333733 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:17:54.333759 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333785 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-19 00:17:54.333812 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333838 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:17:54.333863 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333889 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:17:54.333920 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333937 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333954 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333970 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.333996 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.334022 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334039 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334056 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334072 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334089 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334106 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334122 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334139 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334164 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-19 00:17:54.334191 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334208 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334234 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:17:54.334259 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334276 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334292 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334318 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:17:54.334343 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334360 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334376 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334393 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334418 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:17:54.334444 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334461 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334478 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334494 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334520 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:17:54.334545 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334571 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:17:54.334604 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334637 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:17:54.334663 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334680 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334710 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:17:54.334737 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334753 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334779 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:17:54.334805 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334831 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:17:54.334857 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334883 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:17:54.334909 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334937 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:17:54.334963 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.334989 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-19 00:17:54.335014 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335031 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335057 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-19 00:17:54.335087 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335113 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:17:54.335139 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335165 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:17:54.335191 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335216 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:17:54.335242 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335271 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:17:54.335297 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335314 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335331 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335348 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335364 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335386 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335402 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335428 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:17:54.335454 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335470 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335488 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335513 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:17:54.335539 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335565 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:17:54.335598 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335615 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335632 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335657 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:17:54.335683 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335702 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335723 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335740 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335757 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-19 00:17:54.335816 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335833 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335849 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335869 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335895 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.335924 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335942 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335959 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.335975 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336004 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.336031 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336057 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-19 00:17:54.336083 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336099 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336116 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336132 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336158 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-19 00:17:54.336184 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336210 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-19 00:17:54.336236 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336253 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336269 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336302 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.336327 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336344 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336361 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336395 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336421 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-19 00:17:54.336447 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336482 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-19 00:17:54.336508 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336534 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-19 00:17:54.336559 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336597 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-19 00:17:54.336624 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336640 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336657 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336674 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336700 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.336729 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336746 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336763 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336779 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336800 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336817 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336833 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336850 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-19 00:17:54.336879 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-19 00:17:54.336923 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-19 00:17:54.336994 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:17:54.337045 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:17:54.337094 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:17:54.337143 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:17:54.337190 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-19 00:17:54.337238 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-19 00:17:54.337286 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-19 00:17:54.337334 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-19 00:17:54.337382 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:17:54.337431 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:17:54.337479 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:17:54.337528 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:17:54.337580 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.337634 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:17:54.337682 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:17:54.337736 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:17:54.337784 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:17:54.337832 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:17:54.337881 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.337931 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.337979 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:17:54.338028 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.338084 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.338137 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:17:54.338185 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-19 00:17:54.338232 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:17:54.338278 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.338327 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:17:54.338376 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-19 00:17:54.338425 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:17:54.338477 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:17:54.338524 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.338572 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:17:54.338642 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-19 00:17:54.338690 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:17:54.338745 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:17:54.338795 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:17:54.338843 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:17:54.338890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-19 00:17:54.338938 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-19 00:17:54.338986 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-19 00:17:54.339034 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-19 00:17:54.339083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:17:54.339130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:17:54.339239 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:17:54.339287 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:17:54.339333 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.339381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:17:54.339429 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:17:54.339477 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:17:54.339524 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:17:54.339572 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:17:54.339626 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.339675 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.339729 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:17:54.339778 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.339831 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.339884 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:17:54.339931 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-19 00:17:54.339977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:17:54.340025 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.340071 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:17:54.340120 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-19 00:17:54.340169 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:17:54.340222 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:17:54.340269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.340317 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:17:54.340374 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-19 00:17:54.340422 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:17:54.340470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:17:54.340518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:17:54.340566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:17:54.340627 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-19 00:17:54.340675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-19 00:17:54.340731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-19 00:17:54.340779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-19 00:17:54.340827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:17:54.340873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:17:54.340924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:17:54.340971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:17:54.341017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.341066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:17:54.341113 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:17:54.341161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:17:54.341211 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:17:54.341259 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:17:54.341306 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.341354 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.341403 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:17:54.341451 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.341511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.341563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:17:54.341618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-19 00:17:54.341666 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:17:54.341718 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.341765 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:17:54.341813 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-19 00:17:54.341866 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:17:54.341926 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:17:54.341973 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.342030 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:17:54.342086 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-19 00:17:54.342113 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:17:54.342175 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:17:54.342230 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:17:54.342284 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:17:54.342337 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:17:54.342392 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:17:54.342445 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:17:54.342498 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:17:54.342552 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:17:54.342615 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:17:54.342670 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:17:54.342728 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:17:54.342821 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:17:54.342928 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.343004 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:17:54.343118 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:17:54.343238 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:17:54.343362 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:17:54.343436 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:17:54.343533 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.343661 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.343818 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:17:54.343996 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.344117 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.344225 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:17:54.344333 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:17:54.344448 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:17:54.344649 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.344771 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:17:54.344875 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:17:54.344987 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:17:54.345070 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:17:54.345156 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.345324 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:17:54.345446 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-19 00:17:54.345485 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:17:54.345611 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:17:54.345732 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:17:54.345841 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:17:54.345953 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:17:54.346060 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:17:54.346259 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:17:54.346358 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:17:54.346451 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:17:54.346614 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:17:54.346708 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:17:54.346805 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:17:54.346862 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:17:54.346916 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.347015 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:17:54.347082 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:17:54.347146 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:17:54.347207 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:17:54.347261 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:17:54.347314 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.347368 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.347430 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:17:54.347485 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.347540 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.347600 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:17:54.347655 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:17:54.347719 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:17:54.347774 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.347834 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:17:54.347893 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:17:54.347948 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:17:54.348002 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:17:54.348055 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.348110 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:17:54.348173 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-19 00:17:54.348196 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:17:54.348247 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:17:54.348296 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:17:54.348344 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:17:54.348391 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:17:54.348440 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:17:54.348494 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:17:54.348541 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:17:54.348594 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:17:54.348643 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:17:54.348693 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:17:54.348746 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:17:54.348799 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:17:54.348847 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.348900 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:17:54.348953 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:17:54.349001 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:17:54.349050 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:17:54.349106 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:17:54.349155 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.349204 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.349253 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:17:54.349301 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.349348 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.349396 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:17:54.349444 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:17:54.349492 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:17:54.349540 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.349595 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:17:54.349643 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:17:54.349701 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:17:54.349754 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:17:54.349802 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.349851 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:17:54.349906 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-19 00:17:54.349929 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-19 00:17:54.349989 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-19 00:17:54.350040 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:17:54.350100 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:17:54.350149 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-19 00:17:54.350200 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-19 00:17:54.350249 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-19 00:17:54.350299 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-19 00:17:54.350349 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-19 00:17:54.350400 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-19 00:17:54.350450 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:17:54.350501 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-19 00:17:54.350553 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:17:54.350615 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.350674 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:17:54.350731 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-19 00:17:54.350781 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-19 00:17:54.350831 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-19 00:17:54.350882 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-19 00:17:54.350934 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.350984 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.351042 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:17:54.351098 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.351148 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.351198 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:17:54.351248 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-19 00:17:54.351298 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-19 00:17:54.351348 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.351398 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:17:54.351449 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-19 00:17:54.351498 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-19 00:17:54.351550 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:17:54.351610 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.351663 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:17:54.351732 wsdl: current service: Service1 2019-08-19 00:17:54.351750 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-19 00:17:54.351781 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-19 00:17:54.351809 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-19 00:17:54.351836 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-19 00:17:54.351863 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-19 00:17:54.351893 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:17:54.351910 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:17:54.351921 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:17:54.351931 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:17:54.351940 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:17:54.351957 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:17:54.351967 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:17:54.351976 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:17:54.351986 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:17:54.351995 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:17:54.352004 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:17:54.352014 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:17:54.352024 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:17:54.352032 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.352042 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:17:54.352055 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:17:54.352066 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:17:54.352074 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:17:54.352083 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:17:54.352091 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.352100 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.352109 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:17:54.352118 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.352126 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.352135 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:17:54.352144 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:17:54.352153 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:17:54.352162 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.352170 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:17:54.352179 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:17:54.352188 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:17:54.352196 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:17:54.352205 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.352214 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:17:54.352223 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:17:54.352234 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:17:54.352243 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:17:54.352251 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:17:54.352260 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:17:54.352269 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:17:54.352276 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:17:54.352284 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:17:54.352292 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:17:54.352301 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:17:54.352309 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:17:54.352318 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:17:54.352326 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:17:54.352334 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.352342 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:17:54.352349 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:17:54.352358 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:17:54.352366 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:17:54.352373 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:17:54.352381 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.352388 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.352396 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:17:54.352404 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.352412 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.352419 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:17:54.352427 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:17:54.352435 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:17:54.352442 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.352450 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:17:54.352458 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:17:54.352466 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:17:54.352473 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:17:54.352482 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.352489 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:17:54.352498 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:17:54.352509 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:17:54.352517 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:17:54.352525 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:17:54.352533 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:17:54.352542 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:17:54.352549 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:17:54.352557 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:17:54.352564 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:17:54.352572 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:17:54.352584 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:17:54.352593 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:17:54.352601 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:17:54.352608 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.352615 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:17:54.352623 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:17:54.352630 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:17:54.352638 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:17:54.352645 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:17:54.352653 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.352661 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.352677 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:17:54.352685 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.352692 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.352700 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:17:54.352711 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:17:54.352719 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:17:54.352727 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.352734 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:17:54.352741 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:17:54.352749 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:17:54.352756 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:17:54.352763 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.352770 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:17:54.352777 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-19 00:17:54.352787 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-19 00:17:54.352794 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-19 00:17:54.352802 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-19 00:17:54.352809 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-19 00:17:54.352817 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-19 00:17:54.352824 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-19 00:17:54.352831 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-19 00:17:54.352839 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-19 00:17:54.352847 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-19 00:17:54.352854 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-19 00:17:54.352861 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-19 00:17:54.352869 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-19 00:17:54.352877 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.352885 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-19 00:17:54.352901 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-19 00:17:54.352908 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-19 00:17:54.352915 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-19 00:17:54.352923 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-19 00:17:54.352930 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.352937 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-19 00:17:54.352944 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-19 00:17:54.352960 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-19 00:17:54.352967 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-19 00:17:54.352974 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-19 00:17:54.352981 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-19 00:17:54.352988 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-19 00:17:54.352995 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-19 00:17:54.353002 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-19 00:17:54.353009 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-19 00:17:54.353016 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-19 00:17:54.353023 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-19 00:17:54.353029 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-19 00:17:54.353037 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-19 00:17:54.353145 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-19 00:17:54.353155 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-19 00:17:54.353160 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-19 00:17:54.353166 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-19 00:17:54.353172 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-19 00:17:54.353177 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-19 00:17:54.353181 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-19 00:17:54.353191 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-19 00:17:54.353201 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-19 00:17:54.353247 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-19 00:17:54.353254 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179399" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-19 00:17:54.353268 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-19 00:17:54.353291 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-19 00:17:54.353297 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-19 00:17:54.353302 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-19 00:17:54.353306 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-19 00:17:54.353311 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179399" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-19 00:17:54.353323 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:17:54.353330 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:17:54.353334 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:17:54.353345 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-19 00:17:54.353354 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-19 00:17:54.353359 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-19 00:17:54.353383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.353392 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-19 00:17:54.353397 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.353421 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-19 00:17:54.353426 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-19 00:17:54.353431 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-19 00:17:54.353435 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-19 00:17:54.353439 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-19 00:17:54.353443 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-19 00:17:54.353448 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-19 00:17:54.353452 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-19 00:17:54.353460 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179399" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-19 00:17:54.353471 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:17:54.353479 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:17:54.353483 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-19 00:17:54.353491 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-19 00:17:54.353496 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-19 00:17:54.353501 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-19 00:17:54.353526 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-19 00:17:54.353533 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:17:54.353538 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:17:54.353545 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:17:54.353550 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-19 00:17:54.353562 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-19 00:17:54.353570 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:17:54.353582 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-19 00:17:54.353587 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-19 00:17:54.353595 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179399" 2019-08-19 00:17:54.353603 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:17:54.353607 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-19 00:17:54.353612 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:17:54.353619 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:17:54.353625 wsdl: in serializeType: returning: 179399 2019-08-19 00:17:54.353631 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-19 00:17:54.353638 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-19 00:17:54.353643 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-19 00:17:54.353647 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-19 00:17:54.353652 wsdl: in serializeType: returning: 179399 2019-08-19 00:17:54.353656 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179399 2019-08-19 00:17:54.353683 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179399 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-19 00:17:54.353687 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-19 00:17:54.353693 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2713"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-19 00:17:54.353711 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-19 00:17:54.353717 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179399 2019-08-19 00:17:54.353728 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-19 00:17:54.353802 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-19 00:17:54.353740 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-19 00:17:54.353751 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-19 00:17:54.353756 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-19 00:17:54.353761 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-19 00:17:54.353765 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-19 00:17:54.353772 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:17:54.353782 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:17:54.353790 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-19 00:17:54.353796 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-19 00:17:54.353808 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-19 00:17:54.353818 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-19 00:17:54.353825 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-19 00:17:54.361770 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-19 00:17:54.361801 soap_transport_http: socket connected 2019-08-19 00:17:54.361816 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-19 00:17:54.361827 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-19 00:17:54.361834 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-19 00:17:54.361839 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-19 00:17:54.361844 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-19 00:17:54.361848 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-19 00:17:54.361853 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-19 00:17:54.361880 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-19 00:17:54.372201 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-19 00:17:54.372233 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-19 00:17:54.372239 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-19 00:17:54.372246 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-19 00:17:54.372256 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-19 00:17:54.372262 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-19 00:17:54.372268 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-19 00:17:54.372274 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-19 00:17:54.372280 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-19 00:17:54.372286 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 22:17:42 GMT 2019-08-19 00:17:54.372293 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-19 00:17:54.372298 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-19 00:17:54.372304 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-19 00:17:54.372315 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-19 00:17:54.372344 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-19 00:17:54.372356 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-19 00:17:54.372366 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-19 00:17:54.372370 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-19 00:17:54.372375 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-19 00:17:54.372408 soap_transport_http: closed socket 2019-08-19 00:17:54.372419 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-19 00:17:54.372426 soap_transport_http: end of send() 2019-08-19 00:17:54.372451 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-19 00:17:54.372458 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 22:17:42 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-19 00:17:54.372495 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-19 00:17:54.372505 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-19 00:17:54.372530 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-19 00:17:54.372536 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-19 00:17:54.372668 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-19 00:17:54.372778 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-19 00:17:54.372785 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-19 00:17:54.372795 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-19 00:17:54.372807 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-19 00:17:54.372831 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-19 00:17:54.372888 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-19 00:17:54.372918 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-19 00:17:54.372931 nusoap_client: got fault 2019-08-19 00:17:54.372939 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-19 00:17:54.372944 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-19 00:17:54.372949 nusoap_client: detail =