Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 155.30Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
315153 Model turbiny: S2B
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: KOMATSU
 Silnik:
JR T2375
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 06:09:28 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 07:09:35.807939 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 07:09:35.807995 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:09:35.808009 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179399" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 07:09:35.808025 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:09:35.808034 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 07:09:35.808042 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 07:09:35.808055 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 07:09:35.808063 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:09:35.808069 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:09:35.808078 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:09:35.808086 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 07:09:35.808096 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 07:09:35.808102 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 07:09:35.808106 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 07:09:35.808110 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 07:09:35.808114 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 07:09:35.808125 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:09:35.808139 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:09:35.808147 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 07:09:35.808153 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 07:09:35.808159 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 07:09:35.808167 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 07:09:35.808175 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 07:09:35.815517 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 07:09:35.815556 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 07:09:35.815579 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 07:09:35.815591 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:09:35.815601 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:09:35.815608 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 07:09:35.815617 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 07:09:35.815666 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 07:09:35.832206 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 07:09:35.832249 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 07:09:35.832261 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:09:35.832271 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 07:09:35.832280 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 07:09:35.832289 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 07:09:35.832298 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 07:09:35.832310 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 07:09:35.832319 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 07:09:35.832329 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 06:09:28 GMT 2019-02-24 07:09:35.832338 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 07:09:35.832348 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 07:09:35.832358 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 07:09:35.832376 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 07:09:35.832418 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 07:09:35.832448 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-24 07:09:35.839387 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:09:35.839516 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:09:35.839548 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:09:35.839974 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:09:35.847198 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:09:35.847561 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:09:35.847608 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:09:35.848415 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:09:35.854343 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:09:35.854460 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:09:35.854508 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:09:35.855022 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:09:35.855049 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:09:35.855370 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:09:35.855683 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:09:35.856208 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:09:35.856253 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:09:35.856774 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:09:35.856803 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:09:35.857345 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:09:35.857488 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:09:35.857533 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:09:35.861728 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:09:35.862132 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:09:35.862490 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:09:35.862747 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:09:35.863197 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:09:35.863668 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:09:35.864333 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:09:35.864731 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:09:35.865014 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-24 07:09:35.865145 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:09:35.865293 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:09:35.865634 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-24 07:09:35.865647 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 07:09:35.865652 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 07:09:35.865681 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 07:09:35.865730 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 07:09:35.865747 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 07:09:35.865754 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 07:09:35.865778 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 07:09:35.865784 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 07:09:35.865942 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 07:09:35.865957 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 07:09:35.866002 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866012 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 07:09:35.866031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866062 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.866071 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866085 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:09:35.866106 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.866113 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866126 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:09:35.866141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.866181 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 07:09:35.866197 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866203 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.866218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866246 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:09:35.866254 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866265 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 07:09:35.866284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.866312 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 07:09:35.866328 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866334 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 07:09:35.866349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866374 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.866381 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866404 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:09:35.866423 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.866430 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866440 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:09:35.866458 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.866465 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866477 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 07:09:35.866491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.866525 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 07:09:35.866541 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866547 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 07:09:35.866562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866587 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:09:35.866595 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866605 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 07:09:35.866619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.866644 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 07:09:35.866659 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866665 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 07:09:35.866679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866716 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.866723 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866733 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:09:35.866750 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.866756 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866766 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:09:35.866783 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.866789 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866798 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 07:09:35.866815 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.866821 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866831 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:09:35.866843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.866880 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:09:35.866895 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866901 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.866915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866938 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866944 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.866983 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:09:35.867003 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:09:35.867019 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867030 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:09:35.867040 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 07:09:35.867052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:09:35.867075 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 07:09:35.867090 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867095 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 07:09:35.867109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867133 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.867141 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867151 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:09:35.867163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.867187 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 07:09:35.867202 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867208 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.867221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867246 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.867253 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867262 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 07:09:35.867292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.867318 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 07:09:35.867334 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867340 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 07:09:35.867355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867379 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.867386 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867408 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:09:35.867422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.867447 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 07:09:35.867462 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867469 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.867483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867507 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.867515 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867525 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 07:09:35.867538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.867563 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 07:09:35.867578 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867584 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 07:09:35.867598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867623 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.867630 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867640 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:09:35.867658 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.867665 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867675 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:09:35.867687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.867728 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 07:09:35.867743 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867749 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.867763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867786 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.867794 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867803 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 07:09:35.867816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.867840 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 07:09:35.867854 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867860 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 07:09:35.867873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867897 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.867904 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867917 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:09:35.867938 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.867944 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867954 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:09:35.867967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.867985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.867995 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 07:09:35.868009 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868015 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.868028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868052 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.868059 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868069 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 07:09:35.868081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.868105 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 07:09:35.868119 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868125 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 07:09:35.868138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868162 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.868169 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868178 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:09:35.868191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.868214 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 07:09:35.868228 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868235 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.868248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868278 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.868286 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868296 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 07:09:35.868309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.868333 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 07:09:35.868348 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868354 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 07:09:35.868367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868417 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.868426 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868438 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:09:35.868451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.868476 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 07:09:35.868492 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868498 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.868512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868536 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:09:35.868544 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868554 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 07:09:35.868567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.868592 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 07:09:35.868606 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868621 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 07:09:35.868637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868663 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.868670 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868680 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 07:09:35.868705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.868730 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:09:35.868745 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868751 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.868764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868788 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.868795 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868805 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 07:09:35.868817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.868841 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 07:09:35.868855 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868861 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 07:09:35.868875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868898 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.868905 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868915 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 07:09:35.868927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.868951 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 07:09:35.868965 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.868971 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.868984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869008 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.869015 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869025 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 07:09:35.869037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.869061 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 07:09:35.869075 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869081 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 07:09:35.869094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869117 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.869124 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869134 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 07:09:35.869151 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.869158 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869167 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 07:09:35.869180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.869207 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:09:35.869221 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869228 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.869241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869266 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:09:35.869278 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869290 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 07:09:35.869303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.869327 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 07:09:35.869342 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869348 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:09:35.869361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869385 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.869405 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869416 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:09:35.869429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.869454 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.869469 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869475 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.869488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869513 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.869521 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869531 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:09:35.869544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.869569 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:09:35.869584 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869590 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 07:09:35.869603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869628 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:09:35.869636 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869646 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 07:09:35.869659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.869684 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:09:35.869711 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869718 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.869730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869753 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869759 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869798 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:09:35.869818 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:09:35.869834 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869845 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:09:35.869855 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 07:09:35.869866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:09:35.869890 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:09:35.869904 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869910 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 07:09:35.869923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869947 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:09:35.869954 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869964 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 07:09:35.869976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.869990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.870000 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 07:09:35.870014 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870020 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.870033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870055 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870061 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870097 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:09:35.870117 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:09:35.870133 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870143 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:09:35.870153 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 07:09:35.870164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:09:35.870187 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:09:35.870202 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870208 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 07:09:35.870222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870246 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.870253 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870263 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 07:09:35.870312 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.870320 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870332 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 07:09:35.870351 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.870358 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870367 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:09:35.870388 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.870408 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870419 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:09:35.870437 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.870444 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870454 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 07:09:35.870471 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.870478 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870488 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 07:09:35.870506 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.870513 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870522 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:09:35.870535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.870585 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 07:09:35.870600 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870607 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.870621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870646 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.870653 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870663 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 07:09:35.870676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.870714 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 07:09:35.870728 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870734 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 07:09:35.870748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870771 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.870779 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870788 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 07:09:35.870805 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.870812 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870822 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:09:35.870839 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.870845 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870855 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:09:35.870867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.870899 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 07:09:35.870913 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870919 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.870932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870956 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.870963 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870973 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 07:09:35.870985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.870999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.871009 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 07:09:35.871023 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871029 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:09:35.871042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871065 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.871072 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871082 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:09:35.871094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.871118 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.871132 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871139 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.871152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871176 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.871183 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871193 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:09:35.871206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.871229 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:09:35.871244 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871250 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:09:35.871263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871293 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.871301 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871311 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 07:09:35.871328 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.871334 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871344 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:09:35.871362 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.871368 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871378 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:09:35.871404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.871437 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.871452 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871459 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.871473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871498 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.871505 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871516 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:09:35.871529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.871554 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:09:35.871568 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871574 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 07:09:35.871588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871613 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.871620 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871630 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:09:35.871648 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.871655 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871665 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:09:35.871682 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.871689 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871712 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:09:35.871729 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.871736 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871745 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:09:35.871762 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.871769 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871778 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:09:35.871790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.871829 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:09:35.871844 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871850 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.871863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871887 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:09:35.871895 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871904 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 07:09:35.871917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.871931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.871941 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 07:09:35.871954 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:09:35.871982 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 07:09:35.871989 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:09:35.871999 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 07:09:35.872012 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:09:35.872027 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.872040 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:09:35.872065 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.872072 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:09:35.872081 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:09:35.872098 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:09:35.872105 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:09:35.872115 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 07:09:35.872132 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:09:35.872139 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:09:35.872148 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 07:09:35.872165 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:09:35.872172 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:09:35.872181 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 07:09:35.872198 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:09:35.872204 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:09:35.872215 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 07:09:35.872232 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:09:35.872238 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:09:35.872247 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 07:09:35.872264 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.872271 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:09:35.872286 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.872304 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.872311 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:09:35.872321 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:09:35.872338 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.872344 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:09:35.872354 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:09:35.872371 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.872378 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:09:35.872387 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:09:35.872413 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:09:35.872463 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.872481 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.872488 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 07:09:35.872503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.872528 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.872535 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.872545 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:09:35.872563 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.872570 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.872580 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:09:35.872597 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.872604 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.872614 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:09:35.872631 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.872638 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.872648 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 07:09:35.872661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.872687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.872710 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.872725 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.872731 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.872745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.872769 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.872776 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.872786 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 07:09:35.872798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.872812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.872821 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 07:09:35.872834 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.872860 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.872867 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.872877 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.872889 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.872904 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.872917 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.872942 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.872949 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.872958 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:09:35.872975 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.872982 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.872991 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 07:09:35.873039 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.873047 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.873058 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:09:35.873076 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.873082 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.873092 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 07:09:35.873109 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:09:35.873116 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.873125 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:09:35.873142 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:09:35.873149 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.873158 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:09:35.873175 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.873181 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.873191 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:09:35.873208 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.873214 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.873224 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 07:09:35.873240 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.873247 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.873256 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 07:09:35.873278 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.873286 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.873296 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:09:35.873313 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.873320 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.873329 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:09:35.873342 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.873405 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.873424 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.873430 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 07:09:35.873445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.873471 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.873478 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.873488 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:09:35.873506 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.873513 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.873523 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:09:35.873540 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.873547 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.873557 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:09:35.873574 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:09:35.873581 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.873591 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 07:09:35.873604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.873631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.873641 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.873656 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.873662 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.873677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.873715 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.873722 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.873732 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 07:09:35.873745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.873759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.873768 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 07:09:35.873781 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.873808 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.873815 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.873825 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.873838 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.873853 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.873866 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.873891 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.873898 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.873908 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:09:35.873925 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.873932 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.873941 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 07:09:35.873961 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.873968 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.873978 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:09:35.873996 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.874002 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.874012 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 07:09:35.874029 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:09:35.874036 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.874045 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:09:35.874062 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:09:35.874069 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.874078 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:09:35.874095 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.874102 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.874111 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:09:35.874128 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.874135 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.874144 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 07:09:35.874161 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.874167 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.874177 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 07:09:35.874195 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:09:35.874201 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.874211 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 07:09:35.874228 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.874234 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.874244 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:09:35.874261 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.874267 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.874282 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:09:35.874295 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.874351 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.874366 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:09:35.874406 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:09:35.874414 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:09:35.874424 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:09:35.874437 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:09:35.874453 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.874482 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:09:35.874526 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.874538 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:09:35.874556 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 07:09:35.874587 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.874598 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:09:35.874616 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 07:09:35.874649 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.874661 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:09:35.874679 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 07:09:35.874720 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.874731 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:09:35.874748 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 07:09:35.874779 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.874789 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:09:35.874806 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 07:09:35.874837 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:09:35.874848 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:09:35.874866 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:09:35.874897 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.874908 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:09:35.874924 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 07:09:35.874953 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:09:35.874964 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:09:35.874980 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 07:09:35.875009 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:09:35.875021 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:09:35.875038 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 07:09:35.875070 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:09:35.875082 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:09:35.875099 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:09:35.875132 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:09:35.875144 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:09:35.875162 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:09:35.875192 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:09:35.875204 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:09:35.875220 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 07:09:35.875250 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.875260 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:09:35.875284 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:09:35.875316 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.875328 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:09:35.875344 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 07:09:35.875365 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:09:35.875487 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.875524 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.875535 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 07:09:35.875562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.875606 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.875619 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.875636 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:09:35.875661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.875685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.875715 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:09:35.875740 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.875749 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.875772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.875815 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:09:35.875827 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.875845 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 07:09:35.875868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.875893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.875912 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 07:09:35.875937 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.875948 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 07:09:35.875973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.876017 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.876029 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.876047 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:09:35.876079 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.876091 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.876108 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:09:35.876140 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.876151 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.876169 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:09:35.876202 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:09:35.876214 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.876230 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 07:09:35.876252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.876301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.876321 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 07:09:35.876348 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.876425 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.876457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.876504 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:09:35.876517 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.876534 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 07:09:35.876589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.876618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.876639 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 07:09:35.876662 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:09:35.876719 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 07:09:35.876729 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:09:35.876745 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 07:09:35.876766 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:09:35.876791 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.876814 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 07:09:35.876856 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.876868 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:09:35.876884 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 07:09:35.876915 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.876927 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 07:09:35.876944 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 07:09:35.876975 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.876987 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:09:35.877004 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 07:09:35.877036 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:09:35.877046 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 07:09:35.877063 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 07:09:35.877094 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.877105 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 07:09:35.877122 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 07:09:35.877155 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.877167 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 07:09:35.877184 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 07:09:35.877214 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.877225 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 07:09:35.877242 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:09:35.877279 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:09:35.877291 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:09:35.877308 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 07:09:35.877340 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:09:35.877352 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 07:09:35.877369 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 07:09:35.877413 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.877425 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 07:09:35.877443 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:09:35.877469 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 07:09:35.877554 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.877590 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.877601 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 07:09:35.877630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.877680 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.877704 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.877722 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:09:35.877747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.877773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.877794 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 07:09:35.877823 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.877834 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.877860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.877904 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:09:35.877917 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.877936 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 07:09:35.877961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.877989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.878008 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 07:09:35.878032 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 07:09:35.878076 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:09:35.878088 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 07:09:35.878105 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 07:09:35.878135 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:09:35.878146 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 07:09:35.878163 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 07:09:35.878192 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:09:35.878203 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 07:09:35.878220 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 07:09:35.878244 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 07:09:35.878290 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.878322 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.878332 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 07:09:35.878358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.878405 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.878418 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.878437 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:09:35.878469 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.878482 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.878500 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:09:35.878532 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.878544 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.878561 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:09:35.878584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.878622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.878641 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.878667 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.878677 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.878700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.878742 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.878754 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.878771 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 07:09:35.878794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.878819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.878839 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 07:09:35.878863 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.878911 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.878924 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.878942 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.878967 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.878994 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.879021 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.879064 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.879075 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.879093 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 07:09:35.879125 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.879137 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.879155 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 07:09:35.879188 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.879200 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.879218 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 07:09:35.879251 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.879264 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.879303 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 07:09:35.879338 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:09:35.879351 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.879371 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 07:09:35.879404 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.879417 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.879436 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 07:09:35.879469 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.879481 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.879498 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 07:09:35.879532 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.879545 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.879563 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:09:35.879609 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.879620 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.879638 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:09:35.879663 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.879743 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.879778 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.879789 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 07:09:35.879816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.879863 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.879876 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.879894 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:09:35.879927 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.879940 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.879958 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:09:35.879991 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.880003 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.880020 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:09:35.880051 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.880063 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.880081 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:09:35.880112 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.880124 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.880141 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:09:35.880166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.880229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.880247 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:09:35.880270 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.880284 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.880301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.880327 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.880334 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.880348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.880373 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:09:35.880395 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:09:35.880419 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.880431 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:09:35.880442 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 07:09:35.880454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.880477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:09:35.880498 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 07:09:35.880516 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.880522 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 07:09:35.880537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.880598 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.880606 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.880616 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 07:09:35.880629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.880645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.880655 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 07:09:35.880671 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.880677 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.880691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.880716 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:09:35.880723 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.880733 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 07:09:35.880759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.880774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.880783 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 07:09:35.880798 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.880804 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 07:09:35.880818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.880843 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.880850 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.880859 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:09:35.880872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.880886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.880896 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 07:09:35.880910 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.880916 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.880929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.880954 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:09:35.880961 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.880971 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 07:09:35.880983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.880998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.881007 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 07:09:35.881020 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:09:35.881047 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 07:09:35.881053 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:09:35.881063 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 07:09:35.881076 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:09:35.881091 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.881104 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:09:35.881130 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.881137 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:09:35.881147 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 07:09:35.881164 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.881170 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:09:35.881180 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 07:09:35.881197 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.881203 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:09:35.881213 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 07:09:35.881230 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.881236 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:09:35.881246 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 07:09:35.881262 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.881269 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:09:35.881285 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 07:09:35.881303 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:09:35.881310 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:09:35.881319 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 07:09:35.881337 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:09:35.881343 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:09:35.881353 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 07:09:35.881369 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:09:35.881376 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:09:35.881386 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 07:09:35.881419 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:09:35.881426 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:09:35.881437 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 07:09:35.881454 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.881461 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:09:35.881472 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 07:09:35.881489 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.881496 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:09:35.881506 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 07:09:35.881524 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.881530 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:09:35.881540 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 07:09:35.881558 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.881565 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:09:35.881574 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 07:09:35.881587 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:09:35.881648 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.881666 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.881672 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 07:09:35.881700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.881724 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.881731 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.881741 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 07:09:35.881754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.881768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.881778 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:09:35.881792 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.881798 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.881812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.881835 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.881842 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.881852 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 07:09:35.881865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.881879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.881889 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 07:09:35.881903 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.881909 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 07:09:35.881923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.881946 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.881953 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.881963 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 07:09:35.881980 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.881986 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.881996 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:09:35.882013 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.882020 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.882029 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:09:35.882046 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.882052 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.882062 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:09:35.882074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.882099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.882109 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.882123 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.882129 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.882143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.882167 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.882174 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.882184 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 07:09:35.882196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.882211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.882220 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 07:09:35.882233 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.882277 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.882286 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.882297 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.882311 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.882327 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.882341 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.882367 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.882374 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.882384 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:09:35.882405 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.882413 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.882424 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:09:35.882443 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.882450 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.882460 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 07:09:35.882477 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:09:35.882484 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.882494 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 07:09:35.882511 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.882518 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.882528 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:09:35.882546 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.882553 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.882563 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 07:09:35.882593 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:09:35.882600 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.882609 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 07:09:35.882622 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.882658 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.882674 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.882681 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 07:09:35.882694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.882718 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.882725 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.882735 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 07:09:35.882752 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.882758 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.882768 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 07:09:35.882784 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.882791 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.882800 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 07:09:35.882817 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.882824 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.882833 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 07:09:35.882849 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.882856 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.882865 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 07:09:35.882882 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.882889 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.882898 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 07:09:35.882915 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.882921 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.882931 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 07:09:35.882947 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.882954 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.882963 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 07:09:35.882975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.883014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.883024 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:09:35.883039 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.883045 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 07:09:35.883059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.883083 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:09:35.883090 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.883100 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 07:09:35.883112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.883127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.883136 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 07:09:35.883152 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:09:35.883158 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 07:09:35.883170 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 07:09:35.883185 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.883191 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 07:09:35.883204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.883226 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:09:35.883245 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:09:35.883261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.883271 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:09:35.883288 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 07:09:35.883305 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.883312 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 07:09:35.883322 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 07:09:35.883338 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:09:35.883344 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 07:09:35.883354 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 07:09:35.883370 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:09:35.883377 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 07:09:35.883386 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:09:35.883406 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.883413 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 07:09:35.883424 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.883441 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.883447 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 07:09:35.883457 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.883474 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:09:35.883480 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 07:09:35.883489 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:09:35.883505 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:09:35.883512 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 07:09:35.883521 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:09:35.883537 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:09:35.883544 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 07:09:35.883553 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 07:09:35.883569 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.883575 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 07:09:35.883585 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.883601 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:09:35.883607 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 07:09:35.883617 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 07:09:35.883633 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:09:35.883639 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 07:09:35.883649 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:09:35.883665 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.883671 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 07:09:35.883681 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.883696 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:09:35.883702 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 07:09:35.883712 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 07:09:35.883725 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 07:09:35.883759 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 07:09:35.883787 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 07:09:35.883813 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:09:35.883839 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 07:09:35.883864 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:09:35.883890 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 07:09:35.883916 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 07:09:35.883941 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 07:09:35.883967 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 07:09:35.883992 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 07:09:35.884017 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 07:09:35.884043 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 07:09:35.884068 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 07:09:35.884094 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 07:09:35.884119 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 07:09:35.884144 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 07:09:35.884170 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 07:09:35.884196 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 07:09:35.884221 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:09:35.884246 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 07:09:35.884277 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 07:09:35.884304 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 07:09:35.884330 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:09:35.884355 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 07:09:35.884381 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.884411 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:09:35.884438 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:09:35.884463 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:09:35.884489 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 07:09:35.884514 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:09:35.884539 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 07:09:35.884565 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 07:09:35.884590 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 07:09:35.884615 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 07:09:35.884641 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.884667 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:09:35.884693 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.884718 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:09:35.884744 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:09:35.884769 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 07:09:35.884795 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.884821 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 07:09:35.884847 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.884872 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 07:09:35.884897 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:09:35.884923 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 07:09:35.884948 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 07:09:35.884972 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 07:09:35.884998 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 07:09:35.885023 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 07:09:35.885047 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.885072 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 07:09:35.885098 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:09:35.885123 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 07:09:35.885149 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 07:09:35.885174 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 07:09:35.885199 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 07:09:35.885224 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 07:09:35.885249 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:09:35.885279 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 07:09:35.885306 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.885332 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 07:09:35.885357 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:09:35.885384 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 07:09:35.885415 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.885433 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.885458 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:09:35.885483 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.885499 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.885515 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.885540 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:09:35.885566 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.885582 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.885597 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.885613 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.885637 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:09:35.885662 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.885687 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:09:35.885712 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.885737 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:09:35.885762 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.885778 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.885803 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:09:35.885827 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.885843 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.885868 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:09:35.885893 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.885918 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:09:35.885956 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.885982 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:09:35.886009 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886035 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:09:35.886062 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886087 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:09:35.886113 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886130 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886156 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:09:35.886182 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886209 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:09:35.886234 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886278 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:09:35.886305 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886330 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:09:35.886355 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886371 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886387 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886408 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886426 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886442 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886458 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886484 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:09:35.886509 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886525 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886541 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886566 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:09:35.886591 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886616 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:09:35.886641 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886658 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886674 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886699 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:09:35.886723 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886740 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886756 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886813 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:09:35.886838 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886854 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886870 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886886 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886910 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.886936 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886952 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886968 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.886983 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887008 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.887033 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887058 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:09:35.887082 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887098 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887115 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887131 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887158 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:09:35.887183 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887207 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:09:35.887232 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887249 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887265 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887297 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.887323 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887339 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887355 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887371 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887387 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887417 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:09:35.887443 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887468 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 07:09:35.887493 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887518 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:09:35.887543 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887568 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:09:35.887593 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887609 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887664 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887680 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887705 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.887730 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887747 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887763 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887779 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887795 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887811 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887827 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887843 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887868 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 07:09:35.887893 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887910 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887935 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:09:35.887960 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887976 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.887992 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888017 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:09:35.888042 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888058 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888074 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888090 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888115 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:09:35.888139 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888164 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:09:35.888189 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888214 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:09:35.888238 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888255 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888300 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:09:35.888327 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888344 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888370 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:09:35.888396 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888428 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:09:35.888454 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888480 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:09:35.888506 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888532 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:09:35.888557 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888583 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:09:35.888622 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888638 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888663 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:09:35.888687 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888712 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:09:35.888737 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888762 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:09:35.888787 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888812 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:09:35.888837 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888854 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888870 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888886 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888901 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888917 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888933 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888958 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:09:35.888982 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.888998 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889014 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889039 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:09:35.889064 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889088 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:09:35.889114 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889130 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889146 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889170 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:09:35.889195 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889211 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889227 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889243 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889259 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889290 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:09:35.889315 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889331 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889347 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889363 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889387 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.889417 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889434 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889450 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889466 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889491 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.889517 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889542 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:09:35.889566 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889583 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889600 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889615 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889640 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:09:35.889665 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889689 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:09:35.889714 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889730 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889746 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889771 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.889796 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889812 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889828 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889844 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889860 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889885 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:09:35.889910 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889935 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 07:09:35.889960 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.889985 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:09:35.890010 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.890035 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:09:35.890060 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.890076 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.890092 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.890108 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.890133 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.890158 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.890174 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.890190 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.890206 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.890222 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.890239 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.890255 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.890271 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:09:35.890302 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 07:09:35.890327 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 07:09:35.890382 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:09:35.890441 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:09:35.890489 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:09:35.890535 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 07:09:35.890619 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 07:09:35.890711 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 07:09:35.890798 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 07:09:35.890891 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:09:35.890968 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:09:35.891017 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:09:35.891065 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:09:35.891113 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.891196 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:09:35.891296 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:09:35.891384 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:09:35.891489 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:09:35.891576 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.891671 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.891759 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:09:35.891849 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.891953 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.892058 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:09:35.892149 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 07:09:35.892244 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:09:35.892350 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.892445 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:09:35.892545 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 07:09:35.892638 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:09:35.892738 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:09:35.892944 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.893047 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:09:35.893164 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 07:09:35.893261 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:09:35.893368 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:09:35.893466 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:09:35.893562 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 07:09:35.893661 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 07:09:35.893757 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 07:09:35.893855 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 07:09:35.893952 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:09:35.894048 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:09:35.894144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:09:35.894238 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:09:35.894342 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.894435 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:09:35.894522 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:09:35.894609 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:09:35.894695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:09:35.894785 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.894877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.894970 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:09:35.895063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.895157 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.895264 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:09:35.895383 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 07:09:35.895480 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:09:35.895573 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.895662 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:09:35.895754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 07:09:35.895844 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:09:35.895951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:09:35.896038 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.896136 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:09:35.896573 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 07:09:35.896677 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:09:35.896781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:09:35.896887 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:09:35.896986 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 07:09:35.897081 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 07:09:35.897179 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 07:09:35.897286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 07:09:35.897386 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:09:35.897472 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:09:35.897530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:09:35.897578 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:09:35.897625 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.897675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:09:35.897724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:09:35.897771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:09:35.897819 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:09:35.897867 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.897949 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.898042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:09:35.898205 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.898319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.898429 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:09:35.898528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 07:09:35.898627 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:09:35.898727 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.898826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:09:35.898937 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 07:09:35.899036 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:09:35.899171 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:09:35.899280 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.899386 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:09:35.899492 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 07:09:35.899531 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:09:35.899656 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:09:35.899768 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:09:35.899895 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:09:35.900007 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:09:35.900118 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:09:35.900231 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:09:35.900370 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:09:35.900476 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:09:35.900590 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:09:35.900702 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:09:35.900819 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:09:35.900921 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.901026 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:09:35.901135 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:09:35.901302 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:09:35.901418 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:09:35.901530 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.901643 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.901756 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:09:35.901874 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.901993 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.902109 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:09:35.902219 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:09:35.902333 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:09:35.902451 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.902579 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:09:35.902698 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:09:35.902813 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:09:35.902931 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:09:35.903047 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.903166 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:09:35.903306 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 07:09:35.903408 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:09:35.903478 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:09:35.903536 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:09:35.903591 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:09:35.903646 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:09:35.903700 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:09:35.903755 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:09:35.903809 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:09:35.903862 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:09:35.903919 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:09:35.903973 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:09:35.904027 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:09:35.904081 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.904135 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:09:35.904189 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:09:35.904242 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:09:35.904297 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:09:35.904364 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.904419 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.904473 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:09:35.904527 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.904581 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.904635 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:09:35.904690 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:09:35.904744 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:09:35.904799 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.904853 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:09:35.904907 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:09:35.904961 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:09:35.905016 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:09:35.905071 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.905125 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:09:35.905187 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 07:09:35.905210 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:09:35.905261 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:09:35.905310 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:09:35.905366 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:09:35.905415 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:09:35.905463 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:09:35.905512 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:09:35.905561 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:09:35.905609 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:09:35.905658 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:09:35.905706 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:09:35.905755 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:09:35.905804 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.905854 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:09:35.905902 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:09:35.905950 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:09:35.905999 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:09:35.906049 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.906098 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.906147 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:09:35.906195 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.906244 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.906293 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:09:35.906347 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:09:35.906396 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:09:35.906446 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.906556 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:09:35.906604 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:09:35.906653 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:09:35.906701 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:09:35.906750 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.906798 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:09:35.906856 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 07:09:35.906878 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:09:35.906930 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:09:35.906981 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:09:35.907031 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:09:35.907081 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:09:35.907131 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:09:35.907181 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:09:35.907232 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:09:35.907281 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:09:35.907339 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:09:35.907389 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:09:35.907441 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:09:35.907492 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.907542 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:09:35.907592 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:09:35.907643 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:09:35.907693 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:09:35.907743 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.907795 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.907845 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:09:35.907898 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.907948 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.907998 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:09:35.908049 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:09:35.908099 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:09:35.908149 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.908199 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:09:35.908250 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:09:35.908300 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:09:35.908357 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:09:35.908409 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.908459 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:09:35.908514 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 07:09:35.908532 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 07:09:35.908563 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 07:09:35.908591 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 07:09:35.908618 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 07:09:35.908644 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 07:09:35.908664 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:09:35.908681 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:09:35.908691 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:09:35.908701 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:09:35.908710 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:09:35.908720 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:09:35.908729 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:09:35.908738 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:09:35.908746 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:09:35.908756 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:09:35.908765 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:09:35.908774 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:09:35.908783 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.908793 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:09:35.908803 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:09:35.908812 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:09:35.908820 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:09:35.908829 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.908838 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.908847 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:09:35.908855 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.908864 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.908872 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:09:35.908881 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:09:35.908890 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:09:35.908899 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.908907 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:09:35.908916 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:09:35.908924 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:09:35.908932 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:09:35.908940 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.908948 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:09:35.908956 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:09:35.908966 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:09:35.908974 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:09:35.908982 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:09:35.908989 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:09:35.908997 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:09:35.909006 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:09:35.909014 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:09:35.909022 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:09:35.909030 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:09:35.909038 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:09:35.909046 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:09:35.909054 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.909062 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:09:35.909069 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:09:35.909077 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:09:35.909085 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:09:35.909092 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.909100 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.909107 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:09:35.909115 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.909123 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.909131 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:09:35.909138 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:09:35.909145 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:09:35.909153 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.909160 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:09:35.909167 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:09:35.909175 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:09:35.909183 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:09:35.909191 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.909198 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:09:35.909206 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:09:35.909216 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:09:35.909224 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:09:35.909232 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:09:35.909239 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:09:35.909247 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:09:35.909255 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:09:35.909263 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:09:35.909270 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:09:35.909278 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:09:35.909285 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:09:35.909292 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:09:35.909299 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.909307 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:09:35.909319 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:09:35.909327 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:09:35.909335 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:09:35.909343 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.909350 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.909358 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:09:35.909365 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.909372 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.909380 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:09:35.909387 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:09:35.909394 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:09:35.909402 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.909409 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:09:35.909416 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:09:35.909422 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:09:35.909429 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:09:35.909437 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.909444 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:09:35.909451 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:09:35.909459 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:09:35.909467 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:09:35.909475 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:09:35.909482 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:09:35.909489 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:09:35.909496 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:09:35.909504 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:09:35.909511 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:09:35.909518 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:09:35.909525 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:09:35.909533 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:09:35.909540 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.909547 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:09:35.909554 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:09:35.909561 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:09:35.909569 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:09:35.909576 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.909583 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:09:35.909591 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:09:35.909598 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:09:35.909605 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:09:35.909611 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:09:35.909618 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:09:35.909625 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:09:35.909632 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:09:35.909638 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:09:35.909645 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:09:35.909652 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:09:35.909658 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:09:35.909665 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:09:35.909672 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:09:35.909746 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 07:09:35.909755 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:09:35.909761 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:09:35.909765 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:09:35.909772 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 07:09:35.909776 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 07:09:35.909780 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 07:09:35.909789 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 07:09:35.909797 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 07:09:35.909838 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 07:09:35.909845 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179399" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:09:35.909858 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 07:09:35.909879 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 07:09:35.909885 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 07:09:35.909890 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 07:09:35.909894 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 07:09:35.909900 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179399" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:09:35.909910 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:09:35.909917 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:09:35.909922 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:09:35.909932 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 07:09:35.909941 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:09:35.909946 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 07:09:35.909968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.909977 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 07:09:35.909982 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.910005 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 07:09:35.910010 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 07:09:35.910014 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 07:09:35.910018 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 07:09:35.910022 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 07:09:35.910026 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 07:09:35.910030 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 07:09:35.910034 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 07:09:35.910041 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179399" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:09:35.910051 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:09:35.910057 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:09:35.910061 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:09:35.910067 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 07:09:35.910073 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 07:09:35.910077 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:09:35.910101 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 07:09:35.910107 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:09:35.910112 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:09:35.910117 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:09:35.910121 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:09:35.910132 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 07:09:35.910140 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:09:35.910145 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:09:35.910149 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 07:09:35.910155 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179399" 2019-02-24 07:09:35.910163 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:09:35.910167 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:09:35.910172 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:09:35.910177 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:09:35.910182 wsdl: in serializeType: returning: 179399 2019-02-24 07:09:35.910188 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 07:09:35.910195 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:09:35.910199 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:09:35.910203 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 07:09:35.910208 wsdl: in serializeType: returning: 179399 2019-02-24 07:09:35.910212 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179399 2019-02-24 07:09:35.910225 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179399 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 07:09:35.910229 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 07:09:35.910235 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3079"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 07:09:35.910249 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 07:09:35.910255 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179399 2019-02-24 07:09:35.910264 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 07:09:35.910341 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 07:09:35.910275 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 07:09:35.910286 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 07:09:35.910292 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 07:09:35.910296 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 07:09:35.910300 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 07:09:35.910307 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:09:35.910321 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:09:35.910330 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 07:09:35.910335 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 07:09:35.910348 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 07:09:35.910357 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 07:09:35.910364 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 07:09:35.917949 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 07:09:35.917970 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 07:09:35.917981 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 07:09:35.917987 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 07:09:35.917993 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:09:35.917998 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:09:35.918002 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 07:09:35.918006 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 07:09:35.918015 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 07:09:35.918042 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 07:09:35.927059 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 07:09:35.927102 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 07:09:35.927110 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:09:35.927116 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 07:09:35.927121 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 07:09:35.927126 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 07:09:35.927135 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 07:09:35.927143 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 07:09:35.927148 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 07:09:35.927155 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 06:09:28 GMT 2019-02-24 07:09:35.927161 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 07:09:35.927166 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 07:09:35.927172 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 07:09:35.927184 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 07:09:35.927213 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 07:09:35.927233 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 07:09:35.927243 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 07:09:35.927247 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 07:09:35.927252 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 07:09:35.927301 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 07:09:35.927314 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 07:09:35.927321 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 07:09:35.927344 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:09:35.927351 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 06:09:28 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 07:09:35.927387 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 07:09:35.927405 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 07:09:35.927431 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 07:09:35.927438 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 07:09:35.927549 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 07:09:35.927651 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 07:09:35.927658 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 07:09:35.927667 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 07:09:35.927678 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 07:09:35.927702 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 07:09:35.927759 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 07:09:35.927781 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 07:09:35.927793 nusoap_client: got fault 2019-02-24 07:09:35.927801 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 07:09:35.927806 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 07:09:35.927811 nusoap_client: detail =